A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "JOHN SCHØNING" 1872 - 1875    
       
  Fortegnelse nr.:   P187          
  Oppdatert:   02.09.2020          
  Periode:   1872 - 1875          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1871   1  [N] sjohistorie.no    
2  Byggenummer    65   2  [N] sjohistorie.no    
3  Skrog    Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania   3  [P] "Skipet" 1/1988    
4  Utrustning    Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania   4  [P] "Skipet" 1/1988    
             
5  Kjenningssignal    H M J P   5  -   5  [N] sjohistorie.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "John Schøning"   8  1871 - 1875   8  [N] sjohistorie.no    
9      "Sydkysten"   9  1875 - 1904   9  [N] sjohistorie.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Arent Schønings Sønner, Grøtøy   10  1871 - 1875   10  [N] sjohistorie.no    
11      Sydkysten Ångfartyg a/b, Karlshamn, Sverige   11  1875 - 1889   11  [N] sjohistorie.no    
12      Carl Smidt, Karlshamn, Sverige   12  1889 - 1993   12  [N] sjohistorie.no    
13      Sødra Kustens Ångbåts a/b, Karlshamn, Sverige   13  1893 - 1894   13  [N] sjohistorie.no    
14      Ångbåts a/b Sydkysten, Karlshamn, Sverige   14  1894 - 1899   14  [N] sjohistorie.no    
15      Ångbåts a/b Stockholm - Lübeck, Stockholm, Sverige   15  1899 - 1904   15  [N] sjohistorie.no    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                     
19  Materiale    -   19  -   19  -    
                     
20  Maskinfabrikant    -   20  -   20  -    
                     
21  Maskin produsert    -   21  -   21  -    
                     
22  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp   22  -   22  [N] sjohistorie.no    
                     
23  Effekt    60 nhk   23  -   23  [N] sjohistorie.no    
                     
24  Fart    8.0 kn   24  -   24  [N] sjohistorie.no    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde A  37.34 m   26  1871 - 1900   26  [N] sjohistorie.no    
27   B  43.74 m   27  1900 - 1904   27  [N] sjohistorie.no    
                     
28  Bredde    6.65 m   28  -   28  [N] sjohistorie.no    
                     
29  Dyptgående    3.69 m   29  -   29  [N] sjohistorie.no    
                     
30  Brutto registertonn A  284 t   30  1871 - 1900   30  [N] sjohistorie.no    
31   B  331 t   31  1900 - 1904   31  [N] sjohistorie.no    
                     
32  Netto registertonn A  172 t   32  1871 - 1900   32  [N] sjohistorie.no    
33   B  236 t   33  1900 - 1904   33  [N] sjohistorie.no    
                     
34  Dødvekttonn    -   34  -   34  -    
                     
35  Bilkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Trailerkapasitet    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjersertifikat    560   37  -   37  [P] "Skipet" 4/1994    
                     
38  Mannskap    18   38  -   38  [N] sjohistorie.no    
                     
39  Passasjerlugarer    -   39  -   39  -    
                     
40  Mannskapslugarer    -   40  -   40  -    
                     
41  Dekkshøyde    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Tillatt akseltrykk    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Tilleggsinformasjon    -   43  -   43  -    
       
       
44   11.1871   Levert fra Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Arent Schønings Sønner, Grøtøy som "John Schøning" [A]. Hjemmehavn: Bodø. 44 [N] sjohistorie.no    
45   1872   Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 45 [P] "Skipet" 1/1988    
46  
1875
  Solgt til Sydkysten Ångfartyg a/b, Karlshamn, Sverige. Omdøpt "Sydkysten". 46 [N] sjohistorie.no    
47   1889   Carl Smidt, Karlshamn, S. 47 [N] sjohistorie.no    
48  
12.1893
  Solgt til Sødra Kustens Ångbåts a/b, Karlshamn, S. 48 [N] sjohistorie.no    
49   07.04.1894   Grunnstøtte, Langgrundsrevet, S. 49 [N] sjohistorie.no    
50   06.1894   Solgt til Ångbåts a/b Sydkysten, Karlshamn, S. 50 [N] sjohistorie.no    
51   03.1899   Solgt til Ångbåts a/b Stockholm - Lübeck, Stockholm, S. 51 [N] sjohistorie.no    
52   02.1900   Ombygget: Forlenget [B]. 52 [N] sjohistorie.no    
53   30.12.1904   Forsvant etter avgang Lübeck, Tyskland. 53 [N] sjohistorie.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau