"Jøsenfjord" [1930] - en skikkelig klassisk representant for    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND Jøsenfjord-båtene, og har beholdt sin form siden siste ombygging i    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND 1962. Hadde sitt ruteområde i Østre Ryfylke. Fikk et langt mellomspill    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau som husbåt i Nederland. Etter 30 år der, gikk den for egen maskin fra    
    Nederland til Rogaland, og er nå under omfattende restaurering.    
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Jøsenfjord"
1  
2 Fortegnelse nr. P-96 2  
3 Inntredelsesår 1930 3  
4 Periode 1930-1980 4  
5 Oppdatert 05.02.2024 5  
6  Posisjon på AIS / status Veteranfartøy, til oppussing 6  
7 Kallesignal JGDC [1886-1934], LEFS [1934-1980] [2013-] 7  
8 IMO-nummer 5175551 8  
9 MMSI-nummer
259938000
9  
10 Byggeår 1886 10  
11 Byggenummer 42 11  
12 Skrog Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 12  
13 Utrustning Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Stål og jern 15  
16 Navn 1886-1930 "Lindesnæs" 16  
17 Navn 1930-1981 "Jøsenfjord" 17  
18 Navn 1981-2013 "Angelique B" 18  
19 Navn 2013- "Jøsenfjord" 19  
20 Eier 1886-1930 D/s Lindesnæs a/s, Farsund 20  
21 Eier 1930-1932 Jøsenfjord a/s, Vadla 21  
22 Eier 1932-1947 Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 22  
23 Eier 1947-1976 Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 23  
24 Eier 1976-1980 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24  
25 Eier 1980-1981 Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland 25  
26 Eier 1981-1985 Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland 26  
27 Eier 1985-1987 Judith Hebly, Schagen, Nederland 27  
28 Eier 1987-2000 Jan Krul og Jolanda Blitz, Nederland 28  
29 Eier 2000-2011 Gawan Groot, Schagen, Nederland 29  
30 Eier 2011-2013 Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger 30  
31 Eier 2013- Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland 31  
32 Klassifisering - 32  
33   33  
34      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 34  
35 1886   A    28.65 meter    5.49 meter    2.95 meter    138 brutto registertonn    98.36 netto registertonn    Ukjent 35  
36 1932   D    33.83 meter        2.74 meter    151 brutto registertonn    66 netto registertonn     36  
37 1962   I    39.78 meter    5.54 meter        194.45 brutto registertonn    101.42 netto registertonn     37  
38   38  
39      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 39  
40 1886   A    1 x Compound 2 syl. damp    10.25 knop    39 netto hestekrefter    Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 40  
41 1934   F    1 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, 275 o/min, maskinnr.2283    11 knop    390 brutto hestekrefter    M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 41  
42   42  
43      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 43  
44 1886   A    0    0    0    0    0    0 44  
45 1932   D    Fri 1)            Ukjent 1)         45  
46 1962   I    Ukjent            10 tonn        0 46  
47   47  
48      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 48  
49 1886   A    0    0    0    0    0    3 49  
50 1932   D    3 personbiler 1)            3 personbiler        4 50  
51 1962   I    8 personbiler 2)            8 personbiler         51  
52   52  
53      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     53  
54 1886   A    240 6)    2    Ja    7     54  
55 før 1930   J    100                 55  
56 1930   B    202        7 3)         56  
57 1930   C    220                 57  
58 1932   E    270                 58  
59 1934   F            6 4)         59  
60 1935   G    295                 60  
61 1940   H    335                 61  
62 1953   L            7 5)         62  
63 1965   I    294                 63  
64 1979   K    0                 64  
65   65  
66      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     66  
67     1) Fordekk.   HMI 67  
68     2) 3 på fordekk og 5 på bildekk akter.   HMI 68  
69     3) Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert.   [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 17.02.1930 69  
70     4) Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 70  
71     5) Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert.   [P] Bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet 01.06.1970 71  
72     6) 190 i kystfart.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 72  
73   73  
74      Historikk        Kilder     74  
75 22.09.1886   A   Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs".   [P] "M/s Jøsenfjord. Tekn.-hist. rapport" | [P] "Skipet" 2/1996 75  
76 28.09.1886       Kallesignal: JGDC.   [P] "Skipet" 2/1991 76  
77 28.09.1886       Satt i trafikk Farsund-Christiansand.   [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 23.09.1886 77  
78 10.10.1900       Bunnkranene åpnet av avskjediget fyrbøter, Kristiansand. Fartøyet reddet fra forlis.   [A] Fredriksstads Tilskuer 11.10.1900 78  
79 1902       Bisto jernbarken "Jupiter" etter grunnstøting, Ryvingen. Tauet denne til Kleven.   [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 12.09.1902 79  
80 03.01.1907       Brann i postlugaren.   [P] Stillufsen 1983:69 80  
81 1908       Grunnstøtte.   [P] Indberetning til Sjøfartskont. 10.06.1908. Bog nr.283.nr.8 81  
82 1910       Berget passasjerer fra d/s "United States" etter grunnstøting.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 82  
83 01.05.1921       I opplag p.g.a. streik av maskinisten.   [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 06.05.1921 83  
84 27.06.1921       Satt i trafikk Farsund-Kristiansand.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 84  
85 1921       Ombygget med nytt dekkshus likt det gamle.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 85  
86 01.1926       Kolliderte med d/s "Tungenes" ved Mandal. Promenadedekket akter revet opp og hull inn i maskinistlugaren.   [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 17.01.1926 86  
87 medio 12.1926       Grunnstøtte ved Hellesund.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 87  
88 09.1927       Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik.   [P] "Skipet" 2/1996 88  
89 08.1929       Ombygget: soldekk trukket helt akter.   -- | [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 89  
90 ultimo 08.1929       I opplag.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 90  
91 ► 1930   J   Sertifikat endret.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 91  
92 05.02.1930       Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 2/1996 92  
93         Salgssum: 15.000 NOK.   [N] erlingjensen.net 93  
94 07.02.1930       Ankom Stavanger.   [N] erlingjensen.net 94  
95 04.06.1930       Omdøpt "Jøsenfjord".     95  
96 1930   B   Sertifikat endret.   [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 17.02.1930 96  
97 18.07.1930       Kolliderte med m/s "Galei" under manøvrering fra kai, Stavanger. Denne sank ved kai.   [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1930 97  
98 07.08.1930   C   Sertifikat endret.   [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.08.1930 98  
99 1930       Opprustet. Satt i trafikk Stavanger-Årdal.   [P] "Fjordabådane" 99  
100 pr.05.1931       I trafikk Stavanger-Skiftun.   [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931" 100  
101 09.01.1932       Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger:   -- | [N] josenfjord.no 101  
102     D   forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti.     102  
103         Baugpartiet forsterket for å kunne tåle is.   [P] "Glimt fra Lindesnes" 103  
104 1932       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger.   [N] warsailors.com 104  
105 03.06.1932   E   Sertifikat endret.   [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 03.06.1932 105  
106 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEFS.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no 106  
107 02.1934       Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin.   -- | [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 107  
108 05.1934   F   Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset.   [N] josenfjord.no | [P] "Skipet" 2/1991 108  
109         Elektrisk belysning installert.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 109  
110         Satt i trafikk Stavanger-Årdal.   [P] "Med båt og buss" 110  
111 28.06.1935   G   Sertifikat endret.   [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 18.06.1935 111  
112 pr.06.1936       I trafikk Stavanger-Årdal / Stavanger-Skiftun.   [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936" 112  
113 24.07.1940   H   Sertifikat endret.     113  
114 sommer 1942       Satt i trafikk Stavanger-Fiskå.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 114  
115 06.05.1943       Satt i trafikk Stavanger-Årdal.   -- | [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 115  
116 10.10.1943       Satt i trafikk Stavanger-Årdal / Stavanger-Vadla.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 116  
117 vinter 1944       I opplag.   [P] "Med båt og buss" 117  
118 vår 1945       Satt i trafikk Stavanger-Årdal.   [P] "Med båt og buss" 118  
119 1947       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.   [N] warsailors.com 119  
120 03.1949       Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 120  
121 10.11.1951       Mann falt ned trappen til aktersalongen. Døde av hodeskader.   [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1951 121  
122 06.04.1952       Reddet fire personer fra en båt etter maskinstans i kraftig vind ved Talgje.   [A] Stavanger Aftenblad 08.04.1952 122  
123 1953   L   Besetning endret.   [P] Bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet 01.06.1970 123  
124 17.07.1953       Satt i trafikk Stavanger-Vadla.   HMI 124  
125 1956       Ombygget.   [N] josenfjord.no 125  
126 13.10.1961       En matros fikk foten revet av av fortøyningsvaieren, Hålandssosen.   [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1961 126  
127 31.03.1962   I   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret.   [N] sdir.no | [P] "Skipet" 2/1991 127  
128 pr.09.1964       I trafikk Stavanger-Foreneset / Stavanger-Årdal.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65" 128  
129 1966       Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle".   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 129  
130 ► 19.01.1970       Tatt ut av trafikk Stavanger-Årdal.   [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970 130  
131 21.09.1971       Kolliderte med fraktefartøyet "Else Marie" ved Lindøy, som sank.   [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1971 131  
132 pr.06.1972       I trafikk Stavanger-Foreneset / Stavanger-Vadla.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972" 132  
133 09.08.1974       Kjørte inn i m/s "Solstjernen" som lå fortøyd, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 10.08.1974 133  
134 pr.10.1974       I trafikk Stavanger-Hålandsosen / Stavanger-Vadla.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75" 134  
135 pr.10.1975       I trafikk Stavanger-Hålandsosen.   [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1975-76" 135  
136 01.01.1976       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk.   [P] "Den hvite flåte" 136  
137 11.05.1977       Grunnstøting, Sør-Bokn etter at maskinen ble startet feil vei.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 137  
138         Trukket av grunnen av m/fe "Hjelmelandsfjord".   [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1977 138  
139 26.05.1977       I opplag, Stavanger som reservefartøy.   [A] Stavanger Aftenblad 23.05.1977 139  
140 ultimo 10.1977       Satt i trafikk Stavanger-Hålandsosen.   [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977 140  
141 27.12.1977       I opplag, Stavanger som reservefartøy.   [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977 141  
142 28.09.1978       Satt i trafikk Stavanger-Vadla.   [A] Stvg. Aftenbl. 31.08.78 | [P] DSD - "Vinterruter 1978/79" 142  
143 20.12.1978       I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1978 143  
144 03.1979   K   Passasjersertifikat utløpt.   [P] Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980  144  
145 27.05.1980       Solgt til Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125.000 NOK.   -- | [N] warsailors.com | -- 145  
146 20.09.1980       Forlot Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980 146  
147         Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland.   [P] "Fjordabåtene" 147  
148 ca.10.1980       Noe ombygget i Lemmer, NL.   [P] "Skipet" 1/1981 148  
149 12.02.1981       Solgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland.   -- | [N] warsailors.com 149  
150         Omdøpt "Angelique B".   [N] warsailors.com 150  
151 1983       Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart.   [N] josenfjord.no 151  
152 1985       Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland.   [N] erlingjensen.net 152  
153         Salgssum: 30 000 gylden.   [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" 153  
154 1986       Ankom Schagen, NL.   [P] Tollfaktura til S. Groot i Schagen 15.12.1986 154  
155         I bruk som husbåt.   [N] erlingjensen.net 155  
156 1987       Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL.     156  
157 2000       Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt.     157  
158 ca.2007       Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL.     158  
159 08.04.2011       Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. Salgssum: 35 000 EUR.   [N] erlingjensen.net | [P] "Skipet" 2/2011 159  
160 20.04.2011       Til opprusting / restaurering, Sandanger etter overfart fra Nederland for egen maskin.   [P] "Skipet" 2/2011 160  
161 15.06.2013       Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid.   [N] stp-norway.com 161  
162 17.07.2013       Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: LEFS.   [N] sdir.no 162  
163         Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland.   [N] sdir.no 163  
164 04.09.2013       Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg.   [N] stp-norway.com 164  
165 30.03.2014       Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for videre opprusting / restaurering.   [N] stp-norway.com 165  
166 11.04.2015       Tildelt 2.9 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [N] stp-norway.com 166  
167 24.04.2015       Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 167  
168 16.05.2015       Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold.   [P] "Skipet" 3/2015 168  
169 29.02.2016       Tildelt 6 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016 169  
170 03.2017       Tildelt 3.25 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017 170  
171 2018       Tildelt 4.176 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [N] erlingjensen.net 171  
172 2019       Tildelt 3.010.100 NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 2/2019 172  
173 03.2020       Tildelt 5.5 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [N] josenfjord.no 29.03.2020 173  
174 primo 2021       Tildelt 3.4 mill NOK av Riksantikvaren. Oslo.   [N] strandbuen.no 09.04.2021 174  
175 høst 2021       Tildelt 600.000 NOK av Kulturminnefondet for oppgradering av salong.   [P] "Skipet" 4/2021 175  
176 07.06.2023       Skrogarbeid ferdigstilt ved Bredholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand.   [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2023 176  
177         Bytte av bl.a. skrogplater, spant og vanntanker utført. Slept til Stavanger av slepefartøyet "Shjandur".   [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2023 177  
178 sommer 2023       Slept til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for videre restaurering.   [K] Jøsenfjord Rutelag a/l 178  
179 februar 2024       Tildelt 600.000 NOK av Kulturminnefondet for nytt dekk.   [A] Stavanger Aftenlblad 05.02.2024 179  
180   180  
181   181  
182 Bilde 1/6  
 
        I original utgave for D/s Lindesnæs. 182  
183             183  
184             184  
185             185  
186             186  
187             187  
188             188  
189             189  
190             190  
191             191  
192             192  
193             193  
194             194  
195             195  
196             196  
197             197  
198             198  
199             199  
200             200  
201             201  
202             202  
203    Avbildet som: "Lindesnæs"     203  
204    Lokalisering: Mandal     204  
205    Tidspunkt: 15. januar 2011     205  
206    Rettighetshaver: Lindesnes Bygdemuseum     206  
207    Hentet fra: bredalsholmen.no     207  
208   208  
209 Bilde 2/6  
 
        Overtatt av Jøsenfjord-selskapet og etter ombyggingen i 1932. 209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217             217  
218             218  
219             219  
220             220  
221             221  
222             222  
223             223  
224             224  
225    Avbildet som: "Jøsenfjord"     225  
226    Lokalisering: Tau     226  
227    Tidspunkt: -     227  
228    Rettighetshaver: -     228  
229    Hentet fra: Privat samling     229  
230   230  
231 Bilde 3/6  
 
        Ombygget til bilferge, og med det etter hvert så kjente gråmalte skroget til 231  
232           Jøsenfjord-båtene. 232  
233             233  
234             234  
235             235  
236             236  
237             237  
238             238  
239             239  
240             240  
241             241  
242             242  
243             243  
244             244  
245             245  
246             246  
247    Avbildet som: "Jøsenfjord"     247  
248    Lokalisering: Skartveit     248  
249    Tidspunkt: 1975     249  
250    Rettighetshaver: Vidar Øvregaard     250  
251    Hentet fra: stp-norway.com     251  
252   252  
253 Bilde 4/6  
 
        Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab med hvitt og svart skrog og DSD's 253  
254           velkjente skorstein. 254  
255             255  
256             256  
257             257  
258             258  
259             259  
260             260  
261             261  
262             262  
263             263  
264             264  
265             265  
266             266  
267             267  
268             268  
269             269  
270             270  
271    Avbildet som: "Jøsenfjord"     271  
272    Lokalisering: Stavanger     272  
273    Tidspunkt: 1977     273  
274    Rettighetshaver: Johannes Østvold     274  
275    Hentet fra: rogastart.com     275  
276   276  
277 Bilde 5/6  
 
        I bruk som husbåt og omdøpt, men fortsatt med "Jøsenfjord"-navnet i messingbokstaver 277  
278           foran på overbygningen. 278  
279             279  
280             280  
281             281  
282             282  
283             283  
284             284  
285             285  
286             286  
287             287  
288             288  
289             289  
290             290  
291             291  
292             292  
293    Avbildet som: "Angelique B"     293  
294    Lokalisering: Schagen, Nederland     294  
295    Tidspunkt: 31. oktober 2005     295  
296    Rettighetshaver: Wilhelm Langes     296  
297    Hentet fra: fjordfaehren.de     297  
298   298  
299 Bilde 6/6  
 
        Tilbake på gamle trakter, og overtatt av det nyoppstartede Jøsenfjord Rutelag, og er et 299  
300           flott utgangspunkt for restaurering. 300  
301             301  
302             302  
303             303  
304             304  
305             305  
306             306  
307             307  
308             308  
309             309  
310             310  
311             311  
312             312  
313             313  
314             314  
315             315  
316             316  
317    Avbildet som: "Jøsenfjord"     317  
318    Lokalisering: Randøy     318  
319    Tidspunkt: 2014     319  
320    Rettighetshaver: Kåre Haga     320  
321    Hentet fra: fjordfaehren.de     321  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau