H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "JØSENFJORD" 1930  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 08.06.2023 Periode i Rogaland: 1930 - 1980   Status på fartøyet: Til restaurering Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Johannes Østvold  
     
     
     
    "JØSENFJORD"  
    Fortegnelse nr. P-96  
               
2   Byggeår     1886 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     42 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     CHRISTIANSANDS MEKANISKE VÆRKSTED A/S, Christiansand 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     CHRISTIANSANDS MEKANISKE VÆRKSTED A/S, Christiansand 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     KONVENSJONELT, rigget som skonnert 7 [P] "Med båt og buss"  
8   Materiale     JERN OG STÅL 8 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1886 - 1930     "LINDESNÆS" 12 [N] sdir.no  
13   1930 - 1981     "JØSENFJORD" 13 [N] sdir.no  
14   1981 - 2013     "ANGELIQUE B" 14 [N] sdir.no  
15   2013 -     "JØSENFJORD" 15 [N] sdir.no  
16           Kallesignal 16    
17   1886 - 1934     JGDC 17 [P] "Skipet" 2/1991  
18   1934 - 1980     LEFS 18 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] erlingjensen.net  
19   2013 -     LEFS 19 [N] sdir.no  
20           IMO-nummer 20    
21   1987 -     5175551 21 [N] sdir.no  
22           MMSI-nummer 22    
23         259938000 23 [N] marinetraffic.com  
24         24    
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1886 - 1895     D/S LINDESNÆS, Farsund 27 [P] "Skipet" 2/1996  
28   1895 - 1930     D/S LINDESNÆS A/S, Farsund 28 [P] "Skipet" 2/1996  
29   1930 - 1932     JØSENFJORD A/S, Vadla 29 [P] "Skipet" 2/1996  
30   1932 - 1947     JØSENFJORD RUTESELSKAP A/S, Stavanger 30 [N] warsailors.com  
31   1947 - 1976     JØSENFJORD RUTELAG A/S, Stavanger 31 [N] warsailors.com  
32   1976 - 1980     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 32 [P] "Den hvite flåte"  
33   1980 - 1981     GEBR. BRUHN, Düsseldorf, Vest-Tyskland 33 [N] warsailors.com  
34   1981 - 1985     FIRMA ARCHITECTBÜRO U. LADENBAU v/ E.P. BORCHARDT, Düsseldorf, Vest-Tyskland 34 -- | [N] warsailors.com  
35   1985 - 1987     JUDITH HEBLY, Schagen, Nederland 35 [N] erlingjensen.net  
36   1987 - 2000     JAN KRUL og JOLANDA BLITZ, Nederland 36    
37   2000 - 2011     GAWAN GROOT, Schagen, Nederland 37    
38   2011 - 2013     ANDELSLAGET M/S JØSENFJORD, Stavanger 38    
39   2013 -     JØSENFJORD RUTELAG A/S, Stavanger 39 [N] sdir.no  
40         40    
41   ▼ KLASSIFISERING 41    
42   Periode       Klasse 42    
43         -- 43    
44         44    
45   ▼ MASKINERI 45    
46   Periode       Fabrikant 46    
47   1886 - 1934   A   CHRISTIANSANDS MEKANISKE VÆRKSTED A/S, Christiansand 47 [P] "Skipet" 2/1991  
48   1934 -   F   M. HALDORSEN & SØN A/S, Rubbestadneset 48 [P] "Skipet" 2/1991  
49           Produsert 49    
50       A   1886 50 [P] "Skipet" 2/1991  
51       F   1934 51 [P] "Skipet" 2/1991  
52           Maskin 52    
53   1886 - 1934   A   1 x COMPOUND 2 SYL. damp 53 [P] "Skipet" 2/1991  
54   1934 -   F   1 x WICHMANN 2T 4 SYL. diesel, 275 o/min, maskinnr. 2283 54 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
55           Effekt 55    
56   1886 - 1934   A   39 netto hestekrefter 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57   1934 -   F   390 brutto hestekrefter 57 [P] "Skipet" 2/1991  
58           Fart 58    
59   1886 - 1934   A   10.25 knop 59 [P] "Skipet" 2/1991  
60   1934 -   F   11.00 knop 60 [N] norsk-fartoyvern.no  
61           Forbruk 61    
62       -- 62    
63         63    
64   ▼ MÅL 64    
65   Periode       Lengde 65    
66   1886 - 1932   A   28.65 meter 66 [P] Ringard 1955:185  
67   1932 - 1962   D   33.83 meter 67 [P] "Skipet" 2/1996  
68   1962 -   I   39.78 meter 68 [N] sdir.no  
69           Bredde 69    
70   1886 - 1962   A   5.49 meter 70 [P] Ringard 1955:185  
71   1962 -   I   5.54 meter 71 [P] Brev fra Skipsmålingskontoret. 1607. 10/62  
72           Dybde 72    
73   1886 - 1932   A   2.95 meter 73 [P] Ringard 1955:185  
74   1932 -   D   2.74 meter 74 [P] "Skipet" 2/1991  
75           Brutto tonnasje 75    
76   1886 - 1932   A   138 brutto registertonn 76 [P] "Skipet" 2/1996  
77   1932 - 1962   D   151 brutto registertonn 77 [P] "Skipet" 2/1996  
78   1962 -   I   194.45 brutto registertonn 78 [N] sdir.no  
79           Netto tonnasje 79    
80   1886 - 1932   A   98.36 netto registertonn 80 [P] Stillufsen 1983:67  
81   1932 - 1962   D   66 netto registertonn 81 [P] "Skipet" 2/1996  
82   1962 - 2015   I   101.42 netto registertonn 82 [N] sdir.no  
83           Dødvekt tonnasje 83    
84           -- 84    
85         85    
86   ▼ KAPASITET 86    
87   Periode       Personbiler 87    
88   1886 - 1932   A   0 88 HMI  
89   1932 - 1962   D   3 89 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
90   1962 -   I   8 90 [P] "Skipet" 2/1991  
91           Trailere 91    
92       0 92 HMI  
93           Passasjerer 93    
94   1886 - før 1930   A   190 [kysttrafikk] - 240 [lokaltrafikk] 94 [P] "Skipet" 2/1996  
95   før 1930 - 1930   J   100 95 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
96   1930   B   202 96 [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 17.02.1930  
97   1930 - 1932   C   220 97 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.08.1930  
98   1932 - 1935   E   270 98 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 03.06.1932  
99   1935 - 1940   G   295 99 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 18.06.1935  
100   1940 - 1962   H   335 100    
101   1962 - 1979   I   294 101 [P] "Skipet" 2/1991  
102   1979 -   K   0 102 [P] Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980  
103           Passasjerlugarer 103    
104       2 104 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
105           Mannskapslugarer 105    
106   1932 - 1949   D   7 106 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
107           Mannskap 107    
108   1886 - 1930     Ja 108 HMI  
109   1930 - 1934     Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert 109 [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 05.01.1932  
110   1934 - 1953   F   Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert 110 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.11.1933  
111   1953 - 1980     Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert 111 [P] Bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet 01.06.1970  
112           Dekkshøyde 112    
113           -- 113    
114           Tillatt akseltrykk 114    
115   1962 -   I   10 tonn 115 HMI  
116         116    
117   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 117    
118   -- 118    
119     119    
120   ▼ HISTORIKK 120    
121 22.09.1886   A   Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs". 121 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport" | [P] "Skipet" 2/1996  
122 28.09.1886     Kallesignal: JGDC. 122 [P] "Skipet" 2/1991  
123 28.09.1886     Satt i trafikk Farsund - Christiansand. 123 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 23.09.1886  
124 1895     Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 124 [P] "Skipet" 2/1996  
125 10.10.1900     Bunnkranene åpnet av avskjediget fyrbøter, Kristiansand. Fartøyet reddet fra forlis. 125 [A] Fredriksstads Tilskuer 11.10.1900  
126 1902     Bisto jernbarken "Jupiter" etter grunnstøting, Ryvingen. Tauet denne til Kleven. 126 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 12.09.1902  
127 03.01.1907     Brann i postlugaren. 127 [P] Stillufsen 1983:69  
128 1908     Grunnstøtte. 128 [P] Indberetning til Sjøfartskont. 10.06.1908. Bog nr.283.nr.8  
129 1910     Berget passasjerer fra d/s "United States" etter grunnstøting. 129 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
130 01.05.1921     I opplag p.g.a. streik av maskinisten. 130 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 06.05.1921  
131 27.06.1921     Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 131 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
132 1921     Ombygget med nytt dekkshus likt det gamle. 132 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
133 01.1926     Kolliderte med d/s "Tungenes" ved Mandal. Promenadedekket akter revet opp og hull inn i maskinistlugaren. 133 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 17.01.1926  
134 medio 12.1926     Grunnstøtte ved Hellesund. 134 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
135 09.1927     Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik. 135 [P] "Skipet" 2/1996  
136 08.1929     Ombygget: Soldekk trukket helt akter. 136 -- | [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
137 ultimo 08.1929     I opplag. 137 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
138 ► 1930   J   Sertifikat endret. 138 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
139 05.02.1930     Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 139 [P] "Skipet" 2/1996  
140       Salgssum: 15 000 NOK. 140 [N] erlingjensen.net  
141 07.02.1930       Ankom Stavanger. 141 [N] erlingjensen.net  
142 04.06.1930       Omdøpt "Jøsenfjord". 142    
143 1930   B   Sertifikat endret. 143 [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 17.02.1930  
144 18.07.1930       Kolliderte med m/s "Galei" under manøvrering fra kai, Stavanger. Denne sank ved kai. 144 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1930  
145 07.08.1930   C   Sertifikat endret. 145 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.08.1930  
146 1930       Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 146 [P] "Fjordabådane"  
147 pr.05.1931       I trafikk Stavanger - Skiftun. 147 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
148 09.01.1932       Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: 148 -- | [N] josenfjord.no  
149     D   Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti. 149    
150         Baugpartiet forsterket for å kunne tåle is. 150 [P] "Glimt fra Lindesnes"  
151 1932       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 151 [N] warsailors.com  
152 03.06.1932   E   Sertifikat endret. 152 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 03.06.1932  
153 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEFS. 153 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no  
154 02.1934     Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 154 -- | [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
155 05.1934   F   Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset. 155 [N] josenfjord.no | [P] "Skipet" 2/1991  
156         Elektrisk belysning installert. 156 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
157         Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 157 [P] "Med båt og buss"  
158 28.06.1935   G   Sertifikat endret. 158 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 18.06.1935  
159 pr.06.1936       I trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun. 159 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
160 24.07.1940   H   Sertifikat endret. 160    
161 sommer 1942       Satt i trafikk Stavanger - Fiskå. 161 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
162 06.05.1943       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 162 -- | [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
163 10.10.1943       Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 163 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
164 vinter 1944       I opplag. 164 [P] "Med båt og buss"  
165 vår 1945       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 165 [P] "Med båt og buss"  
166 1947       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 166 [N] warsailors.com  
167 03.1949     Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong. 167 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
168 10.11.1951       Mann falt ned trappen til aktersalongen. Døde av hodeskader. 168 [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1951  
169 06.04.1952       Reddet fire personer fra en båt etter maskinstans i kraftig vind ved Talgje. 169 [A] Stavanger Aftenblad 08.04.1952  
170 17.07.1953       Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 170 HMI  
171 1956       Ombygget. 171 [N] josenfjord.no  
172 13.10.1961       En matros fikk foten revet av av fortøyningsvaieren, Hålandssosen. 172 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1961  
173 31.03.1962   I   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret. 173 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 2/1991  
174 pr.09.1964       I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal. 174 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
175 1966       Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle". 175 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
176 ► 19.01.1970       Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 176 [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970  
177 21.09.1971       Kolliderte med fraktefartøyet "Else Marie" ved Lindøy, som sank. 177 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1971  
178 pr.06.1972       I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 178 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
179 09.08.1974       Kjørte inn i m/s "Solstjernen" som lå fortøyd, Stavanger. 179 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.1974  
180 pr.10.1974       I trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 180 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
181 pr.10.1975       I trafikk Stavanger - Hålandsosen. 181 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1975-76"  
182 01.01.1976       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 182 [P] "Den hvite flåte"  
183 11.05.1977       Grunnstøting, Sør-Bokn etter at maskinen ble startet feil vei. 183 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
184         Trukket av grunnen av m/fe "Hjelmelandsfjord". 184 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1977  
185 26.05.1977       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 185 [A] Stavanger Aftenblad 23.05.1977  
186 ultimo 10.1977       Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 186 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977  
187 27.12.1977       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 187 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977  
188 28.09.1978       Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 188 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1978 | [P] DSD - "Vinterruter 1978/79"  
189 20.12.1978       I opplag, Stavanger. 189 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1978  
190 03.1979   K   Passasjersertifikat utløpt. 190 [P] Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980   
191 27.05.1980     Solgt til Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK. 191 -- | [N] warsailors.com | --  
192 20.09.1980     Forlot Stavanger. 192 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
193       Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. 193 [P] "Fjordabåtene"  
194 ca.10.1980     Noe ombygget i Lemmer, NL. 194 [P] "Skipet" 1/1981  
195 12.02.1981     Solgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Omdøpt "Angelique B". 195 -- | [N] warsailors.com  
196 1983     Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart. 196 [N] josenfjord.no  
197 1985     Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. 197 [N] erlingjensen.net  
198       Salgssum: 30 000 gylden. 198 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"  
199 1986     Ankom Schagen, NL. 199 [P] Tollfaktura til S. Groot i Schagen 15.12.1986  
200       I bruk som husbåt. 200 [N] erlingjensen.net  
201 1987     Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL. 201    
202 2000     Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt. 202    
203 ca.2007     Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL. 203    
204 08.04.2011     Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. Salgssum: 35 000 EUR. 204 [N] erlingjensen.net | [P] "Skipet" 2/2011  
205 20.04.2011     Til opprusting / restaurering, Sandanger etter overfart fra Nederland for egen maskin. 205 [P] "Skipet" 2/2011  
206 15.06.2013     Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid. 206 [N] stp-norway.com  
207 17.07.2013     Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: LEFS. 207 [N] sdir.no  
208       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland. 208 [N] sdir.no  
209 04.09.2013     Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 209 [N] stp-norway.com  
210 30.03.2014     Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for videre opprusting / restaurering. 210 [N] stp-norway.com  
211 11.04.2015     2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 211 [N] stp-norway.com  
212 24.04.2015     Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold. 212 [N] stp-norway.com  
213 16.05.2015     Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold. 213 [P] "Skipet" 3/2015  
214 29.02.2016     6.00 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 214 [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016  
215 03.2017     3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 215 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
216 2018     4.176 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 216 [N] erlingjensen.net  
217 2019     3 010 100 NOK bevilget av Riksantikvaren. 217 [P] "Skipet" 2/2019  
218 03.2020     5.5 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 218 [N] josenfjord.no 29.03.2020  
219 primo 2021     3.4 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 219 [N] strandbuen.no 09.04.2021  
220 høst 2021     600 000 NOK bevilget av Kulturminnefondet for oppgradering av salong. 220 [P] "Skipet" 4/2021  
221 07.06.2023     Skrogarbeid ferdigstilt ved Bredholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand. Bytte av bl.a. skrogplater, spant og vanntanker utført. 221 [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2023  
222       Slept til Stavanger av slepefartøyet "Shjandur". 222 [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2023  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/6    
 
  Avbildet som: "Lindesnæs"    
    I original utgave for       Lokalisering: Mandal    
    D/s Lindesnæs.       Tidspunkt: 15. januar 1911    
            Rettighetshaver: Lindesnes Bygdemuseum    
            Hentet fra: bredalsholmen.no    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/6    
  Avbildet som: "Jøsenfjord"    
    Overtatt av Jøsenfjord       Lokalisering: Tau    
    Ruteselskap med nytt       Tidspunkt: --    
    navn, etter       Rettighetshaver: --    
    ombyggingen i 1932.       Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/6    
  Avbildet som: "Jøsenfjord"    
    Overført til Jøsenfjord       Lokalisering: Skartveit    
    Rutelag og ombygget       Tidspunkt: 1975    
    til bilferge.       Rettighetshaver: Vidar Øvregaard    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/6    
  Avbildet som: "Jøsenfjord"    
    Overtatt av       Lokalisering: Stavanger    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: 1977    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Johannes Østvold    
          Hentet fra: rogastart.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/6    
  Avbildet som: "Angelique B"    
    Overtatt av       Lokalisering: Schagen, Nederland    
    Gawan Groot med nytt       Tidspunkt: 31. oktober 2005    
    navn, men har fremdeles       Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
    "Jøsenfjord" i messing-       Hentet fra: fjordfaehren.de    
    bokstaver forut.            
               
               
               
               
               
    Bilde 6/6    
  Avbildet som: "Jøsenfjord"    
    Overtatt av det       Lokalisering: Randøy    
    nyopprettede Jøsenfjord       Tidspunkt: 2014    
    Rutelag og med navnet       Rettighetshaver: Kåre Haga    
    "Jøsenfjord" igjen.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x