A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "JØSENFJORD" 1930 - 1934    
  M/s "JØSENFJORD" 1934 - 1962    
  M/Fe "JØSENFJORD" 1962 - 1980    
       
  Fortegnelse nr.:   P96          
  Oppdatert:   09.04.2021          
  Periode:   1930 - 1980          
  Fotografi:                
  Status:   Veteranfartøy, til restaurering          
       
       
1  Byggeår    1886   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    42   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    J G D C   5  1886 - etter 1886   5  [P] "Skipet" 2/1991    
6      L E F S   6  etter 1886 - 1980   6  [N] erlingjensen.net    
7      L E F S   7  2013 -   7  [N] sdir.no    
                     
8  IMO-nummer    5175551   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  MMSI-nummer    259938000   9  -   9  [N] marinetraffic.com    
                     
10  Navn    "Lindesnæs"   10  1886 - 1930   10  [N] sdir.no    
11      "Jøsenfjord"   11  1930 - 1981   11  [N] sdir.no    
12      "Angelique B"   12  1981 - 2013   12  [N] sdir.no    
13      "Jøsenfjord"   13  2013 -   13  [N] sdir.no    
                     
14  Rederi / eierforhold    D/s Lindensnæs, Farsund   14  1886 - 1895   14  [P] "Skipet" 2/1996    
15      D/s Lindesnæs a/s, Farsund   15  1895 - 1930   15  [P] "Skipet" 2/1996    
16      Jøsenfjord a/s, Vadla   16  1930 - 1932   16  [P] "Skipet" 2/1996    
17      Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger   17  1932 - 1947   17  [N] warsailors.com    
18      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   18  1947 - 1976   18  [N] warsailors.com    
19      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   19  1976 - 1980   19  [P] "Den hvite flåte"    
20      Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland   20  1980 - 1981   20  [N] warsailors.com    
21      Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ E.P Borchardt, Düsseldorf, Vest-Tyskland   21  1981 - 1985   21  - / [N] warsailors.com    
22      Judith Hebly, Schagen, Nederland   22  1985 - 1987   22  [N] erlingjensen.net    
23      Jan Krul og Jolanda Blitz, Nederland   23  1987 - 2000   23  -    
24      Gawan Groot, Schagen, Nederland   24  2000 - 2011   24  -    
25      Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger   25  2011 - 2013   25  -    
26      Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland   26  2013 -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Type    -   27  -   27  -    
                     
28  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   28  -   28  [P] "Med båt og buss"    
                         
29  Klasse    -   29  -   29  -    
                         
30  Materiale    Jern og stål   30  -   30  [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
                         
31  Maskinfabrikant A  Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand   31  1886 - 1934   31  [P] "Skipet" 2/1991    
32   F  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   32  1934 -   32  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
33  Maskin produsert A  1886   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1991    
34   F  1934   34  -   34  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
35  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   35  1886 - 1934   35  [P] "Skipet" 2/1991    
36   F  1 x Wichmann 2T 4 syl. diesel, 275 o/min, maskinnr. 2283   36  1934 -   36  [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
                         
37  Effekt A  39 nhk   37  1886 - 1934   37  [P] "Skipet" 2/1991    
38   F  390 bhk   38  1934 -   38  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
39  Fart A  10.25 kn   39  1886 - 1934   39  [P] "Skipet" 2/1996    
40   F  11.00 kn   40  1934 -   40  [N] norsk-fartoyvern.no    
                         
41  Forbruk    -   41  -   41  -    
                         
42  Lengde A  28.65 m   42  1886 - 1932   42  [P] Ringard 1955:185    
43   D  33.83 m   43  1932 - 1962   43  [P] "Skipet" 2/1996    
44   I  39.78 m   44  1962 -   44  [N] sdir.no    
                         
45  Bredde A  5.49 m   45  1886 - 1962   45  [P] Ringard 1955:185    
46   I  5.54 m   46  1962 -   46  [P] Brev fra Skipsmålingskontoret. 1607. 10/62    
                         
47  Dyptgående A  2.95 m   47  1886 - 1932   47  [P] Ringard 1955:185    
48   D  2.74 m   48  1932 -   48  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
49  Brutto registertonn A  138 t   49  1886 - 1932   49  [P] "Skipet" 2/1996    
50   D  151 t   50  1932 - 1962   50  [P] "Skipet" 2/1996    
51   I  195.45 t   51  1962 -   51  [N] sdir.no    
                         
52  Netto registertonn A  98.36 t   52  1886 - 1932   52  [P] Stillufsen 1983:67    
53   D  66 t   53  1932 - 1962   53  [P] "Skipet" 2/1996    
54   I  101.42 t   54  1962 -   54  [N] sdir.no    
                         
55  Dødvekttonn    -   55  -   55  -    
                         
56  Bilkapasitet A  0   56  1886 - 1932   56  HMI    
57   D  3   57  1932 - 1962   57  [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
58   I  8   58  1962 -   58  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
59  Trailerkapasitet    0   59  -   59  HMI    
                         
60  Passasjersertifikat A  190 [kysttrafikk] - 240 [lokaltrafikk]   60  1886 - før 1930   60  [P] "Skipet" 2/1996    
61   J  100   61  før 1930 - 1930   61  [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
62   B  202   62  1930   62  [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 17.02.1930    
63   C  220   63  1930 - 1932   63  [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.08.1930    
64   E  270   64  1932 - 1935   64  [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 03.06.1932    
65   G  295   65  1935 - 1940   65  [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 18.06.1935    
66   H  335   66  1940 - 1962   66  -    
67   I  294   67  1962 - 1979   67  [P] "Skipet" 2/1991    
68   K  0   68  1979 -   68  [P] Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980     
                         
69  Mannskap    Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert   69  1930 - 1934   69  [P] Brev fra Jøsenfjord a/s til Sjøfartskontoret 05.01.1932    
70   F  Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, stuert   70  1934 - 1953   70  [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.11.1933    
71      Kaptein, styrmann, 2 matroser, 2 maskinister, stuert   71  1953 - 1980   71  [P] Bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet 01.06.1970    
                         
72  Passasjerlugarer    2   72  -   72  [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
                         
73  Mannskapslugarer D  7   73  1932 - 1949   73  [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
                         
74  Dekkshøyde I  Fri   74  1962 -   74  HMI    
                         
75  Tillatt akseltrykk I  10 t   75  1962 -   75  HMI    
                         
76  Tilleggsinformasjon    -   76  -   76  -    
       
       
77   09.1886   Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til D/s Lindensnæs, Farsund som "Lindesnæs" [A]. 77 [P] "Skipet" 2/1996    
78   22.09.1886   Ankom Christiansand. 78 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
79   28.09.1886   Satt i trafikk Farsund - Christiansand. 79 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 23.09.1886    
80   1895   Drift og eierskap overført til D/s Lindesnæs a/s, Farsund. 80 [P] "Skipet" 2/1996    
81   10.10.1900   Bunnkranene åpnet av avskjediget fyrbøter, Kristiansand. Fartøyet reddet fra forlis. 81 [A] Fredriksstads Tilskuer 11.10.1900    
82   1902   Bisto jernbarken "Jupiter" etter grunnstøting, Ryvingen. Tauet denne til Kleven. 82 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 12.09.1902    
83   03.01.1907   Brann i postlugaren. 83 [P] Stillufsen 1983:69    
84   1908   Grunnstøtte. 84 [P] Indberetning til Sjøfartskontoret 10.06.1908. Bog nr. 283. nr. 8    
85   1910   Berget passasjerer fra d/s "United States" etter grunnstøting. 85 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
86   01.05.1921   I opplag p.g.a. streik av maskinisten. 86 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 06.05.1921    
87   27.06.1921   Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 87 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
88   1921   Ombygget med nytt dekkshus likt det gamle. 88 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
89   1926   Kolliderte med d/s "Tungenes" ved Mandal. Promenadedekket akter revet opp og hull inn i maskinistlugaren. 89 [P] Forhandlingsprotokoll A/S D/S Lindesnæs 17.01.1926    
90   medio 12.1926   Grunnstøtte ved Hellesund. 90 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
91   09.1927   Kolliderte med d/s "Lyngdal", Snik. 91 [P] "Skipet" 2/1996    
92   08.1929   Ombygget: Soldekk trukket helt akter. 92 - / [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
93   ultimo 08.1929   I opplag. 93 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
94   05.02.1930   Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94 [P] "Skipet" 2/1996    
95       Salgssum: 15 000 NOK. 95 [N] erlingjensen.net    
96   ► 1930   Sertifikat endret [J]. 96 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
97   07.02.1930   Ankom Stavanger. 97 [N] erlingjensen.net    
98   04.06.1930   Omdøpt "Jøsenfjord". 98 -    
99   17.07.1930   Sertifikat endret [B]. 99 -    
100   18.07.1930   Kolliderte med m/s "Galei" under manøvrering fra kai, Stavanger. Denne sank ved kai. 100 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1930    
101   07.08.1930   Sertifikat endret [C]. 101 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 07.08.1930    
102   1930   Opprustet. Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 102 [P] "Fjordabådane"    
103   pr.05.1931   I trafikk Stavanger - Skiftun. 103 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"    
104   09.01.1932   Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Forlenget, 2 lugarer og 1 salong akter samt 5 lugarer og messe forut på dekk 1, samt løft av broparti [D]. 104 - / [N] josenfjord.no / -    
105       Baugpartiet forsterket for å kunne tåle is. 105 [P] "Glimt fra Lindesnes"    
106   1932   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 106 [N] warsailors.com    
107   03.06.1932   Sertifikat endret [E]. 107 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 03.06.1932    
108   02.1934   Til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 108 - / [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
109   05.1934   Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset [F]. 109 [N] josenfjord.no / [P] "Skipet" 2/1991    
110       Elektrisk belysning installert. 110 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
111   1934   Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 111 [P] "Med båt og buss"    
112   28.06.1935   Sertifikat endret [G]. 112 [P] Brev fra Skibskontrollen til Jøsenfjord a/s 18.06.1935    
113   pr.06.1936   I trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Skiftun. 113 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"    
114   24.07.1940   Sertifikat endret [H]. 114 -    
115   sommer 1942   Satt i trafikk Stavanger - Fiskå. 115 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
116   06.05.1943   Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 116 - / [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
117   10.10.1943   Satt i trafikk Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 117 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
118   vinter 1944   I opplag. 118 [P] "Med båt og buss"    
119   vår 1945   Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 119 [P] "Med båt og buss"    
120   1947   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 120 [N] warsailors.com    
121   07.03.1949   Til ombygging ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg. 121 -    
122   03.1949   Ombygget ved Sverre og Per Ottesen, Sagvåg: Broparti løftet 1 m, og lugarer på brodekk ombygget til salong. 122 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
123   10.11.1951   Mann falt ned trappen til aktersalongen. Døde av hodeskader. 123 [A] Stavanger Aftenblad 12.11.1951    
124   06.04.1952   Reddet fire personer fra en båt etter maskinstans i kraftig vind ved Talgje. 124 [A] Stavanger Aftenblad 08.04.1952    
125   17.07.1953   Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 125 HMI    
126   1956   Ombygget. 126 [N] josenfjord.no    
127   1959   Ombygget. 127 [N] warsailors.com    
128   13.10.1961   En matros fikk foten revet av av fortøyningsvaieren, Hålandssosen. 128 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1961    
129   31.03.1962   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Haugesund Slip a/s, Haugesund, samt sertifikat endret [I]. 129 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 2/1991    
130   pr.09.1964   I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Årdal. 130 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"    
131   1966   Nytt styrehus montert, hentet fra m/s "Høle". 131 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
132   ► 19.01.1970   Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 132 [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970    
133   21.09.1971   Kolliderte med fraktefartøyet "Else Marie" ved Lindøy, som sank. 133 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1971    
134   pr.06.1972   I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 134 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"    
135   09.08.1974   Kjørte inn i m/s "Solstjernen" som lå fortøyd, Stavanger. 135 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.1974    
136   pr.10.1974   I trafikk Stavanger - Hålandsosen / Stavanger - Vadla. 136 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"    
137   pr.10.1975   I trafikk Stavanger - Hålandsosen. 137 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1975-76"    
138   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 138 [P] "Den hvite flåte"    
139   11.05.1977   Grunnstøting, Sør-Bokn etter at maskinen ble startet feil vei. 139 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
140       Trukket av grunnen av m/fe "Hjelmelandsfjord". 140 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1977    
141   26.05.1977   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 141 [A] Stavanger Aftenblad 23.05.1977    
142   ultimo 10.1977   Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 142 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977    
143   27.12.1977   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 143 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977    
144   28.09.1978   Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 144 - / [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"    
145   20.12.1978   I opplag, Stavanger. 145 [P] "Fjordabådane"    
146   03.1979   Passasjersertifikat utløpt. 146 [P] Brev fra DSD til Sjøfartsdirektoratet 11.04.1980     
147   27.05.1980   Solgt til Gebr Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK. 147 - / [N] warsailors.com / -    
148   20.09.1980   Forlot Stavanger. 148 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980    
149       Brann brøt ut i skorsteinen på overfarten til Nederland. 149 [P] "Fjordabåtene"    
150   ca.10.1980   Noe ombygget i Lemmer, NL. 150 [P] "Skipet" 1/1981    
151   12.02.1981   Solgt til Firma Architectbüro u. Ladenbau v/ Erwin Paul Borchardt, Düsseldorf, D. Omdøpt "Angelique B". 151 - / [N] warsailors.com    
152   1983   Slettet fra Lloyds skipsregister med henvisning til bruk kun i innsjø- og elvefart. 152 [N] josenfjord.no    
153   1985   Solgt til Judith Hebly, Schagen, Nederland. 153 [N] erlingjensen.net    
154       Salgssum: 30 000 gylden. 154 [P] "M/s Jøsenfjord. Teknisk-historisk rapport"    
155   1986   Ankom Schagen, NL. 155 [P] Tollfaktura til S. Groot i Schagen 15.12.1986    
156       I bruk som husbåt. 156 [N] erlingjensen.net    
157   1987   Solgt til Jan Krul og Jolanda Blitz, NL. 157 -    
158   2000   Solgt til Gawan Groot, Schagen, NL. I bruk som husbåt. 158 -    
159   ca.2007   Ikke i bruk. Lagt i opplag, Schagen, NL. 159 -    
160   08.04.2011   Solgt til Andelslaget M/s Jøsenfjord, Stavanger. Salgssum: 35 000 EUR. 160 [N] erlingjensen.net / [P] "Skipet" 2/2011    
161   20.04.2011   Til opprusting / restaurering, Sandanger. 161 [P] "Skipet" 2/2011    
162   15.06.2013   Slept til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg av m/s "Poseidon I" for vedlikeholdsarbeid. 162 -    
163   17.07.2013   Omdøpt "Jøsenfjord". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LEFS. Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/l, Hjelmeland. 163 [N] sdir.no    
164   04.09.2013   Slippsatt ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 164 -    
165   30.03.2014   Slept til Sandanger av m/s "Poseidon II" for opprusting / restaurering. 165 -    
166   11.04.2015   2.9 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 166 -    
167   24.04.2015   Bro og skipperlugar heist på land ved Engøyholmen Kystkultursenter, Stavanger for vedlikehold. 167 -    
168   16.05.2015   Til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Kristiansand for vedlikehold. 168 [P] "Skipet" 3/2015    
169   29.02.2016   6.00 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 169 [N] stavanger-aftenblad.no 29.02.2016    
170   03.2017   3.25 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 170 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017    
171   2018   4.176 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 171 [N] erlingjensen.net    
172   2019   3 010 100 NOK bevilget av Riksantikvaren. 172 [P] "Skipet" 2/2019    
173   03.2020   5.5 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 173 [N] josenfjord.no 29.03.2020    
174   primo 2021   3.4 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 174 [N] strandbuen.no 09.04.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau