H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "JØSENFJORD" 1917  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Njål Tjeltveit  
               
               
    Oppdatert:   06.11.2022        
    Status:   Vraket       Posisjon på AIS:     
               
     "JØSENFJORD"  [1917 - 1930]          "SAUDAFJORD"  [1930 - 1946]  
    Fortegnelse nr. P-98  
               
1   Periode     1917 - 1946 1 HMI  
2   Byggeår     1916 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     ukjent, Vadla 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning     ukjent, Vadla 5 [P] "Skipet" 2/1991  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som kunnert 7 [P] "Med båt og buss"  
8   Materiale     Tre 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1916 - 1930     "Jøsenfjord" 12 [N] sdir.no  
13   1930 - 1964     "Saudafjord" 13 [N] sdir.no  
14   1964 - 2022     "Birgit Sunnaas" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16   1916 - 1934     MPSQ 16 [P] "Skipet" 2/1991  
17   1934 - 2022     LHFI 17 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1916 - 1919     P/r Åke Hauge, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden 25 [P] "Skipet" 2/1991  
26   1919 - 1920     Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og Johannes Hauge, Jøsenfjorden 26 [P] "Fjordvegen"  
27   1920 - 1929     Jøsenfjord a/s, Vadla 27 [P] "Med båt og buss"  
28   1929 - 1933     Saudafjord a/s, Sauda 28 [P] "Fjordvegen"  
29   1933 - 1946     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 29 [P] "Fjordvegen"  
30   1946     Dua a/l, Tromsø 30 [P] "Fjordabåtene"  
31   1946 - 1962     Melketransport a/l, Tromsøysund 31 [P] "Skipet" 2/1991  
32   1962 - 1970     Rolf Sunnaas, Nesoddtangen 32 [P] "Fjordabåtene"  
33   1970 - 1971     Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru 33 [N] sdir.no  
34   2000 - 2022     Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru 34 [N] sdir.no  
35         35    
36   ▼ KLASSIFISERING 36    
37   Periode       Klasse 37    
38         -- 38    
39         39    
40   ▼ MASKINERI 40    
41   Periode       Fabrikant 41    
42   1916 - 1933   A   J.V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm, Sverige 42 [P] "Skipet" 2/1991  
43   1933 - 1942   D   De Forende Motorfabrikker a/s, Bergen 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44   1942 - 1971   E   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 44 [P] "Skipet" 2/1991  
45           Produsert 45    
46       A   1916 46 [P] "Skipet" 2/1991  
47       D   1933 47 [P] "Skipet" 2/1991  
48       E   1942 48 [P] "Skipet" 2/1991  
49           Maskin 49    
50   1916 - 1933   A   1 x 2TEV Avance 1 syl. diesel 50 [N] warsailors.com  
51   1933 - 1942   D   1 x 2TE Union 2 syl. diesel 51 [N] warsailors.com  
52   1942 - 1971   E   1 x 2TEV Wichmann 2 syl. diesel 52 [N] warsailors.com  
53           Effekt 53    
54   1916 - 1933   A   30 bhk 54 [P] "Skipet" 2/1991  
55   1933 - 1942   D   60 bhk 55 [P] "Skipet" 2/1991  
56   1942 - 1971   E   90 bhk 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57           Fart 57    
58           -- 58    
59           Forbruk 59    
60       -- 60    
61         61    
62   ▼ MÅL 62    
63   Periode       Lengde 63    
64   1916 - 1919   A   16.03 m 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65   1919 - 1977   B   19.72 m 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66           Bredde 66    
67   1916 - 1919   A   4.33 m 67 [P] "Skipet" 2/1991  
68   1919 - 1977   B   4.36 m 68 [P] "Skipet" 2/1991  
69           Dybde 69    
70   1916 - 1919   A   1.86 m 70 [P] "Skipet" 2/1991  
71   1919 - 1977   B   2.33 m 71 [P] "Skipet" 2/1991  
72           Brutto tonnasje 72    
73   1916 [målt 1917] - 1919   A   26.77 brt 73 [P] "Fjordabådane"  
74   1919 - 1930   B   40.65  brt 74 [P] "Fjordabådane"  
75   1930 - 1942   C   41.30 brt 75 [P] "Fjordabådane"  
76   1942 [målt 1946] - 1977   E   68.61 brt 76 [N] sdir.no  
77           Netto tonnasje 77    
78   1916 [målt 1917] - 1919   A   13.07  nrt 78 [P] "Fjordabådane"  
79   1919 - 1930   B   27.09 nrt 79 [P] "Fjordabådane"  
80   1930 - 1942   C   20.68 nrt 80 [P] "Fjordabådane"  
81   1942 [målt 1946] - 1977   E   42.84 nrt 81 [N] sdir.no  
82           Dødvekttonn 82    
83           -- 83    
84         84    
85   ▼ KAPASITET 85    
86   Periode       Personbiler 86    
87           3 87 [P] "Fjordvegen"  
88           Trailere 88    
89       0 89 HMI  
90           Passasjerer 90    
91           Ja 91 HMI  
92           Passasjerlugarer 92    
93       0 93 HMI  
94           Mannskapslugarer 94    
95           -- 95    
96           Mannskap 96    
97         Ja 97 HMI  
98           Dekkshøyde 98    
99           Fri 99 HMI  
100           Tillatt akseltrykk 100    
101           -- 101    
102         102    
103   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 103    
104   -- 104    
105     105    
106   ▼ HISTORIKK 106    
107 1916   A   Levert fra privat slipp, Vadla til Åke Hauge p/r, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden som "Jøsenfjord". 107 [P] "Skipet" 2/1991  
108         Hjemmehavn: Stavanger. I bruk på sildefisket. 108 [P] "Skipet" 2/1991  
109 17.02.1917   A   Målt. 109 [P] "Fjordabådane"  
110 27.04.1917     Innført i Stavanger Skipsregister. 110 [N] sdir.no  
111 vår 1917     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 111 [P] "Fjordvegen"  
112 ultimo 1917     I opplag. 112 [P] "Med båt og buss"  
113 1918     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 113 [P] "Med båt og buss"  
114 10.10.1919   B   Ombygget ved Ola Furenes og Ansgar Sjursen, Sandnes: Forlenget. 114 [P] "Fjordabådane"  
115 1919     Solgt til Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og Johannes Hauge, Jøsenfjorden. Samme trafikk. 115 [P] "Fjordvegen"  
116 28.10.1920     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord a/s, Vadla. Samme trafikk. 116 [P] "Fjordabådane"  
117       Verdifastsettelse: 55 000 NOK. 117 [P] "Fjordabådane"  
118 27.03.1921     Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvaag. 118 [P] "Med båt og buss"  
119 sommer 1928     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Utåker - Fjæra. 119 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
120 høst 1928     Tilbakelevert. 120 HMI  
121 16.12.1929     Solgt til Saudafjord a/s, Sauda. 121 [P] "Fjordabådane"  
122       Salgssum: 10 000 NOK. Satt i trafikk Sauda - Ropeid. 122 [P] "Fjordvegen"  
123 31.03.1930     Omdøpt "Saudafjord". 123 [P] "Fjordabådane"  
124 07.04.1930   C   Ommålt. 124 [P] "Fjordabådane"  
125 1931     Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 125    
126 ca.1932     Utleid til Engvald Oppedal, Odda. Brukt for personelltransport Odda - Eitrheimsneset. 126 -- | [P] "Fjordabådane"  
127 ca.1932     Tilbakelevert. Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 127    
128 21.08.1933       Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 128 [P] "Fjordabådane"  
129         Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg. 129    
130 08.1933 ►   D   Ombygget med ny maskin. 130    
131 pr.06.1936       I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Knutsvik. 131 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
132 vinter 1941       Til ombygging ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg. 132 [P] "Med båt og buss"  
133 vår 1942   E   Ombygget ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg: Ny salong på dekk 2, svinerygg og to master. 133 [P] "Med båt og buss"  
134     E   samt ny maskin ved M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset. 134 [P] "Fjordabådane"  
135 vinter 1944       I opplag. 135 [P] "Med båt og buss"  
136 vår 1945       Tatt ut av opplag. 136 [P] "Med båt og buss"  
137 22.05.1946       Solgt til Dua a/l, Tromsø. Salgssum: 110 000 NOK. 137 [P] "Fjordabådane"  
138         Satt i trafikk med melketransport på Tromsøysundet. 138 [P] "Fjordabådane"  
139 08.06.1946   E   Ommålt. 139 [N] sdir.no  
140 30.06.1946       Drift og eierskap overført til Melketransport a/l, Tromsøysund. 140 [P] "Fjordabådane"  
141 17.12.1946     Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. 141 [P] "Fjordabådane"  
142 10.03.1962     Solgt til Rolf Sunnaas, Nesoddtangen. Salgssum: 17 000 NOK. I bruk til fritidsturer for Sunnaas Sykehus, Nesoddtangen. 142 [P] "Fjordabådane"  
143 14.03.1964       Omdøpt "Birgit Sunnaas". 143 [P] "Fjordabådane"  
144 03.04.1964       Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 144 [P] "Fjordabådane"  
145 22.12.1970       Solgt til Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru. 145 [N] sdir.no  
146         Oppussing påbegynt. 146 [P] "Fjordabådane"  
147 1971       Solgt, Oslo. Motoren tatt ut. 147 [P] "Skipet" 2/1991  
148 28.12.1972       Sank, Bestumkilen. 148 [P] "Skipet" 2/1991  
149 09.12.1977       Sprengt av Park– og Idrettsvesenet i Oslo kommune. 149 [P] "Skipet" 2/1991  
150 14.06.2000       Registrert på Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru. 150 [N] sdir.no  
151 07.06.2022       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 151 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Jøsenfjord"    
    Etter forlengelsen.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Greve a/s    
            Hentet fra: "Fjordvegen"    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Saudafjord"    
    Overtatt av Saudafjord       Lokalisering: --    
    og med samme navn på       Tidspunkt: --    
    skutesiden.       Rettighetshaver: Njål Tjeltveit    
            Hentet fra: "Fjordvegen"    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Saudafjord"    
    I trafikk under 2.dre       Lokalisering: Hidlefjorden    
    verdenskrig, her etter total       Tidspunkt: --    
    ombyggig av overbygget.       Rettighetshaver: Sverre Larsen    
          Hentet fra: "Fjordabådane"    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Birgit Sunnaas"    
    Overtatt av Rolf Sunnaas og       Lokalisering: Oslo    
    gitt navn ette konen. Etter at       Tidspunkt: --    
    den forlot Rogaland så har       Rettighetshaver: Per-Erik Johnsen    
    den her fått større ventiler til       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
    salongen samt aktre mast            
    er fjernet.            
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x