A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "JØSENFJORD" 1917 - 1930    
  M/s "SAUDAFJORD" 1930 - 1946    
       
  Fortegnelse nr.:   P98          
  Oppdatert:   29.04.2020          
  Periode:   1917 - 1946          
  Fotografi:            
  Status:   Vraket          
       
       
1  Byggeår    1916   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Vadla   3  [P] "Skipet" 2/1991    
4  Utrustning    ukjent, Vadla   4  [P] "Skipet" 2/1991    
             
5  Kjenningssignal    M P S Q   5  1916 - 1930   5  [P] "Skipet" 2/1991    
6      L H F I   6  1930 -   6  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Jøsenfjord"   9  1916 - 1930   9  [N] sdir.no    
10      "Saudafjord"   10  1930 - 1964   10  [N] sdir.no    
11      "Birgit Sunnaas"   11  1964 - 1970   11  [N] sdir.no    
12      "Hennesey"   12  1970 -   12  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
13  Rederi / eierforhold    P/r Åke Hauge, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden   13  1916 - 1919   13  [P] "Skipet" 2/1991    
14      Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og -   14  1919 - 1920   14  [P] "Fjordvegen"    
15      Johannes Hauge, Jøsenfjorden   15  1919 - 1920   15  [P] "Fjordvegen"    
16      Jøsenfjord a/s, Vadla   16  1920 - 1929   16  [P] "Med båt og buss"    
17      Saudafjord a/s, Sauda   17  1929 - 1933   17  [P] "Fjordvegen"    
18      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   18  1933 - 1946   18  [P] "Fjordvegen"    
19      Dua a/l, Tromsø   19  1946   19  [P] "Fjordabåtene"    
20      Melketransport a/l, Tromsøysund   20  1946 - 1962   20  [P] "Skipet" 2/1991    
21      Rolf Sunnaas, Nesoddtangen   21  1962 - 1970   21  [P] "Fjordabåtene"    
22      Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru   22  1970 - 1971   22  [N] sdir.no    
23      Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru   23  2000 -   23  [N] sdir.no    
                     
24  Type    -   24  -   24  -    
                     
25  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som kutter   25  -   25  [P] "Med båt og buss"    
                     
26  Klasse    -   26  -   26  -    
                     
27  Materiale    Tre   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Maskinfabrikant A  J.V. Svenssons Motorfabrik, Stockholm, Sverige   28  1916 - 1933   28  [P] "Skipet" 2/1991    
29   D  De Forende Motorfabrikker a/s, Bergen   29  1933 - 1942   29  [P] "Skipet" 2/1991    
30   E  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset   30  1942 - 1971   30  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
31  Maskin produsert A  1916   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1991    
32   D  1933   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1991    
33   E  1942   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
34  Maskin A  1 x 2TEV Avance 1 syl. diesel   34  1916 - 1933   34  [N] warsailors.com    
35   D  1 x 2TE Union 2 syl. diesel   35  1933 - 1942   35  [N] warsailors.com    
36   E  1 x 2TEV Wichmann 2 syl. diesel   36  1942 - 1971   36  [N] warsailors.com    
                     
37  Effekt A  30 bhk   37  1916 - 1933   37  [P] "Skipet" 2/1991    
38   D  60 bhk   38  1933 - 1942   38  [P] "Skipet" 2/1991    
39   E  90 bhk   39  1942 - 1971   39  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
40  Fart    -   40  -   40  -    
                     
41  Forbruk    -   41  -   41  -    
                     
42  Lengde A  16.03 m   42  1916 - 1919   42  [P] "Skipet" 2/1991    
43   B  19.72 m   43  1919 - 1977   43  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
44  Bredde A  4.33 m   44  1916 - 1919   44  [P] "Skipet" 2/1991    
45   B  4.36 m   45  1919 - 1977   45  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
46  Dyptgående A  1.86 m   46  1916 - 1919   46  [P] "Skipet" 2/1991    
47   B  2.33 m   47  1919 - 1977   47  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
48  Brutto registertonn A  26.77 t   48  1916 [målt 1917] - 1919   48  [P] "Fjordabådane"    
49   B  40.65 t   49  1919 - 1930   49  [P] "Fjordabådane"    
50   C  41.30 t   50  1930 - 1942   50  [P] "Fjordabådane"    
51   E  68.61 t   51  1942 [målt 1946] - 1977   51  [N] sdir.no    
                     
52  Netto registertonn A  13.07 t   52  1916 [målt 1917] - 1919   52  [P] "Fjordabådane"    
53   C  27.09 t   53  1919 - 1930   53  [P] "Fjordabådane"    
54   D  20.68 t   54  1930 - 1942   54  [P] "Fjordabådane"    
55   E  42.84 t   55  1942 [målt 1946] - 1977   55  [N] sdir.no    
                     
56  Dødvekttonn    -   56  -   56  -    
                     
57  Bilkapasitet    3   57  -   57  [P] "Fjordvegen"    
                     
58  Trailerkapasitet    0   58  -   58  HMI    
                     
59  Passasjersertifikat    Ja   59  -   59  HMI    
                     
60  Mannskap    Ja   60  -   60  HMI    
                     
61  Passasjerlugarer    0   61  -   61  HMI    
                     
62  Mannskapslugarer    -   62  -   62  -    
                     
63  Dekkshøyde    Fri   63  -   63  HMI    
                     
64  Tillatt akseltrykk    -   64  -   64  -    
                     
65  Tilleggsinformasjon    -   65  -   65  -    
       
       
66   1916   Levert fra privat slipp, Vadla til Åke Hauge p/r, Johannes Hauge og Øystein Dahle, Jøsenfjorden som "Jøsenfjord" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. I bruk på sildefisket. 66 [P] "Skipet" 2/1991    
67   17.02.1917   Målt [A]. 67 [P] "Fjordabådane"    
68   27.04.1917   Innført i Stavanger Skipsregister. 68 [N] sdir.no    
69   vår 1917   Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 69 [P] "Fjordvegen"    
70   ultimo 1917   I opplag. 70 [P] "Med båt og buss"    
71   1918   Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 71 [P] "Med båt og buss"    
72   10.10.1919   Ombygget ved Ola Furenes og Ansgar Sjursen, Sandnes: Forlenget [B]. 72 [P] "Fjordabådane"    
73   1919   Solgt til Magnus Kalheim og Johan Kalheim, Stavanger, Ketil Førre, Ølesund og Johannes Hauge, Jøsenfjorden. Samme trafikk. 73 [P] "Fjordvegen"    
74   28.10.1920   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord a/s, Vadla. Samme trafikk. 74 [P] "Fjordabådane"    
75       Verdifastsettelse: 55 000 NOK. 75 [P] "Fjordabådane"    
76   27.03.1921   Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvaag. 76 [P] "Med båt og buss"    
77   sommer 1928   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Utåker - Fjæra. 77 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
78   høst 1928   Tilbakelevert. 78 HMI    
79   16.12.1929   Solgt til Saudafjord a/s, Sauda. 79 [P] "Fjordabådane"    
80       Salgssum: 10 000 NOK. Satt i trafikk Sauda - Ropeid. 80 [P] "Fjordvegen"    
81   31.03.1930   Omdøpt "Saudafjord". 81 [P] "Fjordabådane"    
82   07.04.1930   Ommålt [C]. 82 [P] "Fjordabådane"    
83   1931   Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 83 -    
84   ca.1932   Utleid til Engvald Oppedal, Odda. Brukt for personelltransport Odda - Eitrheimsneset. 84 - / [P] "Fjordabådane"    
85   ca.1932   Tilbakelevert. Satt i trafikk Sauda - Stavanger. 85 -    
86   21.08.1933   Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 86 [P] "Fjordabådane"    
87       Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg. 87 -    
88   08.1933 ►   Ombygget med ny maskin [D]. 88 -    
89   pr.06.1936   I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Knutsvik. 89 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"    
90   vinter 1941   Til ombygging ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg. 90 [P] "Med båt og buss"    
91   vår 1942   Ombygget ved Johannes Naustvik, Vatlandsvåg: Ny salong på dekk 2, svinerygg og to master [E]. 91 [P] "Med båt og buss"    
92       samt ny maskin ved M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset [E]. 92 [P] "Fjordabådane"    
93   vinter 1944   I opplag. 93 [P] "Med båt og buss"    
94   vår 1945   Tatt ut av opplag. 94 [P] "Med båt og buss"    
95   22.05.1946   Solgt til Dua a/l, Tromsø. Salgssum: 110 000 NOK. 95 [P] "Fjordabådane"    
96       Satt i trafikk med melketransport på Tromsøysundet. 96 [P] "Fjordabådane"    
97   08.06.1946   Ommålt [E]. 97 [N] sdir.no    
98   30.06.1946   Drift og eierskap overført til Melketransport a/l, Tromsøysund. 98 [P] "Fjordabådane"    
99   17.12.1946   Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. 99 [P] "Fjordabådane"    
100   10.03.1962   Solgt til Rolf Sunnaas, Nesoddtangen. Salgssum: 17 000 NOK. I bruk til fritidsturer for Sunnaas Sykehus, Nesoddtangen. 100 [P] "Fjordabådane"    
101   14.03.1964   Omdøpt "Birgit Sunnaas". 101 [P] "Fjordabådane"    
102   03.04.1964   Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 102 [P] "Fjordabådane"    
103   22.12.1970   Solgt til Frank Roger Korsviken Johansen og Tor Ellingsen, Nesbru. 103 [N] sdir.no    
104       Omdøpt "Hennesey". Oppussing påbegynt. 104 [P] "Fjordabådane"    
105   1971   Solgt, Oslo. Motoren tatt ut. 105 [P] "Skipet" 2/1991    
106   28.12.1972   Sank, Bestumkilen. 106 [P] "Skipet" 2/1991    
107   09.12.1977   Sprengt av Park– og Idrettsvesenet i Oslo kommune. 107 [P] "Skipet" 2/1991    
108   14.06.2000   Registrert på Frank Roger Korsviken Johansen, Nesbru. 108 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau