A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
                   
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "IVAR AASEN" 1915 - 1916    
       
  Fortegnelse nr.:   P144          
  Oppdatert:   02.03.2016          
  Periode:   1915 - 1916          
  Fotografi:   Nei          
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1867   1  [N] sjohistorie.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia   3  [N] sjohistorie.no    
4  Utrustning    C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia   4  [N] sjohistorie.no    
         
5  Kjenningssignal    J N K V   5  -   5  [N] sjohistorie.no    
                 
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                 
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                 
8  Navn    "Olaf Kyrre"   8  1867 - 1896   8  [N] sjohistorie.no    
9      "Karmt"   9  1896 - 1897   9  [N] sjohistorie.no    
10      "Ivar Aasen"   10  1897 - 1925   10  [N] sjohistorie.no    
11      "Furu II"   11  1925 - 1927   11  [N] sjohistorie.no    
12      "Varnes"   12  1927 -   12  [N] sjohistorie.no    
                 
13  Rederi / eierforhold    A. Dedekam, Mandal   13  1867 - før 1873   13  [N] sjohistorie.no    
14      O. N. Hiis, Arendal   14  før 1873 - 1874   14  [N] sjohistorie.no    
15      Olaf Kyrre i/s, Kristiansand   15  1874 - 1877   15  [N] sjohistorie.no    
16      Olaf Kyrre i/s, Arendal   16  1877 - 1884   16  [N] sjohistorie.no    
17      Olaf Kyrre a/s, Kristiansand   17  1884 - 1895   17  [N] sjohistorie.no    
18      Olaf Kyrre a/s, Tvedestrand   18  1895 - 1896   18  [N] sjohistorie.no    
19      B. Stolt Nielsen, Haugesund   19  1896 - 1897   19  [N] sjohistorie.no    
20      Nordfjord Dampskibsselskab a/s, Bergen   20  1897 - 1900   20  [N] sjohistorie.no    
21      Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen   21  1900 - 1915   21  [N] sjohistorie.no    
22      Fjordenes Dampskibsselskab a/s, Bergen   22  1915   22  [N] sjohistorie.no    
23      Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen   23  1915 - 1916   23  [N] sjohistorie.no    
24      P. Bruun & Co., Bergen   24  1916 - 1917   24  [N] sjohistorie.no    
25      Kysttransport a/s, Bergen   25  1917 - 1922   25  [N] sjohistorie.no    
26      Ragnvald Bjerva, Skien   26  1922 - 1923   26  [N] sjohistorie.no    
27      Eterna Dampskibsselskab a/s, Kristiania   27  1923 - 1924   27  [N] sjohistorie.no    
28      O. A. Karlsen, Fredrikstad   28  1924 - 1927   28  [N] sjohistorie.no    
29      Varnes Dampskibsselskab a/s, Farsund   29  1927 - 1930   29  [N] sjohistorie.no    
30      Elias Sandnes, Farsund   30  1930 -   30  [N] sjohistorie.no    
                 
31  Type    -   31  -   31  -    
                 
32  Skrogutforming    Konvensjonelt   32  -   32  HMI    
                 
33  Klasse    -   33  -   33  -    
                 
34  Materiale    -   34  -   34  -    
                 
35  Maskinfabrikant    -   35  -   35  -    
                 
36  Maskin produsert    -   36  -   36  -    
                 
37  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp   37  -   37  [N] sjohistorie.no    
                 
38  Effekt    50 nhk   38  -   38  [N] sjohistorie.no    
                 
39  Fart    10.5 kn   39  -   39  [N] sjohistorie.no    
                 
40  Forbruk    -   40  -   40  -    
                 
41  Lengde    37.70 m   41  -   41  [N] sjohistorie.no    
                 
42  Bredde    6.16 m   42  -   42  [N] sjohistorie.no    
                 
43  Dyptgående    2.99 m   43  -   43  [N] sjohistorie.no    
                 
44  Brutto registertonn    225 t   44  -   44  [N] sjohistorie.no    
                 
45  Netto registertonn    108 t   45  -   45  [N] sjohistorie.no    
               
46  Dødvekttonn    300 t   46  -   46  [N] sjohistorie.no    
                 
47  Bilkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                 
48  Trailerkapasitet    0   48  -   48  HMI    
                 
49  Passasjersertifikat    Ja   49  -   49  HMI    
                 
50  Mannskap    Ja   50  -   50  HMI    
                 
51  Passasjerlugarer    -   51  -   51  -    
                 
52  Mannskapslugarer    -   52  -   52  -    
                 
53  Dekkshøyde    0   53  -   53  HMI    
                 
54  Tillatt akseltrykk    0   54  -   54  HMI    
                 
55  Tilleggsinformasjon    -   55  -   55  -    
       
       
56   08.1867   Levert fra C. Mitchell & Co., Newcastle, Storbritannia til A. Dedekam, Mandal som "Olaf Kyrre". 56 [N] sjohistorie.no    
57   pr.1873   Eier: O. N. Hiis, Arendal. 57 [N] sjohistorie.no    
58   1874   Drift og eierskap overført til Olaf Kyrre i/s, Kristiansand. 58 [N] sjohistorie.no    
59   1877   Adresseendring: Arendal. 59 [N] sjohistorie.no    
60   12.1884   Drift og eierskap overført til Olaf Kyrre a/s, Kristiansand. 60 [N] sjohistorie.no    
61   1895   Adresseendring: Tvedestrand. 61 [N] sjohistorie.no    
62   1896   Solgt til B. Stolt Nielsen, Haugesund. Omdøpt "Karmt". 62 [N] sjohistorie.no    
63       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 63 -    
64   1897   Solgt til Nordfjord Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Ivar Aasen". 64 [N] sjohistorie.no    
65       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 65 -    
66   06.1900   Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 66 [N] sjohistorie.no    
67   1915   Solgt til Fjordenes Dampskibsselskab a/s, Bergen. 67 [N] sjohistorie.no    
68   1915   Solgt til Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 68 [N] sjohistorie.no    
69   20.06.1915   Satt i trafikk Stavanger - Kristiansund. 69 -    
70   1916   Solgt til P. Bruun & Co., Bergen. 70 [N] sjohistorie.no    
71   09.1917   Solgt til Kysttransport a/s, Bergen. 71 [N] sjohistorie.no    
72   10.1922   Solgt til Ragnvald Bjerva, Skien. 72 [N] sjohistorie.no    
73   06.1923   Solgt til Eterna Dampskibsselskab a/s, Kristiania. 73 [N] sjohistorie.no    
74   10.1924   Solgt til O. A. Karlsen, Fredrikstad. 74 [N] sjohistorie.no    
75   10.1925   Omdøpt "Furu II". 75 [N] sjohistorie.no    
76   10.1927   Solgt til Varnes Dampskibsselskab a/s, Farsund. Omdøpt "Varnes". 76 [N] sjohistorie.no    
77   07.1930   Drift og eierskap overført til Elias Sandnes, Farsund. 77 [N] sjohistorie.no    
78   1936   Nedrigget til lekter. 78 [N] sjohistorie.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau