A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "IDSAL" 1952 - 1970    
       
  Fortegnelse nr.:   P48          
  Oppdatert:   14.06.2020          
  Periode:   1952 - 1970          
  Fotografi:            
  Status:   Veteranfartøy          
       
       
1  Byggeår    1874   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Yarmouth, Storbritannia   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    ukjent, Yarmouth, Storbritannia   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L G K H   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Christine"   8  1874 - ca.1917   8  [P] "Skipet" 3/2000    
9      "Idsal"   9  ca.1917 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Stavanger Staal a/s, Jørpeland   10  etter 1918 - 1975   10  [P] "Skipet" 3/2000    
11      Torvald Idsø, Tau   11  1975 - 2001   11  [N] sdir.no    
12      Stiftelsen m/k "Idsal", Tau   12  2001 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Type    -   13  -   13  -    
                     
14  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som slupp   14  -   14  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993    
                     
15  Klasse    -   15  -   15  -    
                     
16  Materiale    Tre   16  -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Maskinfabrikant    -   17  -   17  -    
                     
18  Maskin produsert    -   18  -   18  -    
                     
19  Maskin A  1 x diesel   19  etter 1918 -   19  [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993    
                     
20  Effekt    -   20  -   20  -    
                     
21  Fart A  7.0 kn   21  etter 1918 -   21  [A] Strandbuen 12.06.2019    
                     
22  Forbruk    -   22  -   22  -    
                     
23  Lengde    16.61 m   23  -   23  [N] sdir.no    
                     
24  Bredde    5.09 m   24  -   24  [N] sdir.no    
                     
25  Dyptgående    2.07 m   25  -   25  [N] sdir.no    
                     
26  Brutto registertonn    34.22 t   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Netto registertonn    13.60 t   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dødvekttonn    -   28  -   28  -    
                     
29  Bilkapasitet    0   29  -   29  HMI    
                     
30  Trailerkapasitet    0   30  -   30  HMI    
                     
31  Passasjersertifikat    Ja   31  -   31  HMI    
                     
32  Mannskap    Ja   32  -   32  HMI    
                     
33  Passasjerlugarer    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Mannskapslugarer    -   34  -   34  -    
                     
35  Dekkshøyde    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Tillatt akseltrykk    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Tilleggsinformasjon    -   37  -   37  -    
       
       
38   1874   Levert fra ukjent verft, Yarmouth, Storbritannia som seilfartøy "Christine". 38 [P] "Skipet" 3/2000    
39       I bruk til tråling, Nordsjøen. 39 [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993    
40   1911   Solgt til Karmøy. I bruk til makrelldorging, Nordsjøen. 40 [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1993    
41   17.08.2017   Målt. 41 [N] sdir.no    
42   08.09.1917   Solgt til Idsal. 42 -    
43       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 43 [N] sdir.no    
44   ca.1917   Omdøpt "Idsal". 44 -    
45   ca.1918   Ombygget: Maskin installert [A]. 45 [P] "Skipet" 3/2000    
46   1918 ►   Solgt til Stavanger Staal a/s, Jørpeland. Senere solgt igjen. 46 [P] "Skipet" 3/2000    
47   03.1952   Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 47 [P] "Fjordabådane"    
48   30.06.1970   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandnes. 48 [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1970    
49   sommer 1970   Solgt til Torvald Idsø, Tau. 49 [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1970    
50       Salgssum: 25 000 NOK. 50 [N] sdir.no    
51       I bruk til varetransport. 51 [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1970    
52   04.09.1971   Assisterte fritidsbåt etter grunnstøting på Presteneset, Tau. Denne sank, men ble hevet og fraktet til Tau havn. 52 [A] Stavanger Aftenblad 06.09.1971    
53   høst 1999   Vernet og tildelt 300 000 NOK av Riksantikvaren. Slept til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for restaurering. 53 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000    
54   05.2000   Tildelt 2 mill NOK av Riksantikvaren. 54 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2000    
55   23.02.2001   Drift og eierskap overført til Stiftelsen m/k "Idsal", Tau. 55 [N] sdir.no    
56   08.06.2002   Ferdig restaurert til anno ca. 1950 ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 56 [A] Stavanger Aftenblad 12.06.2002    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau