H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "HORDALAND" 1879  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © ukjent  
               
               
    Oppdatert:   03.09.2020        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "HORDALAND"  [1879 - 1883]  
    Fortegnelse nr. P-70  
               
1   Periode     1879 - 1883 1 HMI  
2   Byggeår     1879 2 [P] "Over fjord og fjell"  
3   Byggenummer     22 3 [P] "HSD-båtane"  
4   Skrog     Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 4 [P] "Over fjord og fjell"  
5   Utrustning     Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 5 [P] "Over fjord og fjell"  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Hordaland" 12 [P] "Over fjord og fjell"  
13           Kallesignal 13    
14   1879 - 1934     JQVS 14 [N] sjohistorie.no  
15   1934 - 1936     LEDF 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1879 - 1880     Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 23 [P] "Over fjord og fjell"  
24   1880 - 1930     Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 24 [P] "Over fjord og fjell"  
25   1930 - 1936     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 25    
26   1936     Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger 26 [P] "Over fjord og fjell"  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30         -- 30    
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34   1879 - 1909   A   Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 34 [P] "Over fjord og fjell"  
35   1909 [bygget 1875] - 1936   B   Thompson, Boyd & Co, Newcastle, Storbritannia 35    
36           Produsert 36    
37       A   1879 37 [P] "Over fjord og fjell"  
38       B   1875 38 [P] "Skipet" 2/1984  
39           Maskin 39    
40   1879 - 1909   A   1 x Compound 2 syl. damp 40 [P] "Skipet" 2/1981  
41   1909 [bygget 1875] - 1936   B   1 x Compound 2 syl. damp 41 [P] "Skipet" 2/1984  
42           Effekt 42    
43   1879 - 1909   A   50 nhk 43 [P] "HSD-båtane"  
44   1909 - 1936   B   45 nhk 44 [P] "Skipet" 2/1981  
45           Fart 45    
46   1879 - 1909   A   11.0 kn 46    
47           Forbruk 47    
48       -- 48    
49         49    
50   ▼ MÅL 50    
51   Periode       Lengde 51    
52           33.80 m 52 [P] "Skipet" 2/1991  
53           Bredde 53    
54           5.60 m 54 [P] "Skipet" 2/1991  
55           Dybde 55    
56           2.80 m 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57           Brutto tonnasje 57    
58           144 brt 58 [P] "Skipet" 3/2017  
59           Netto tonnasje 59    
60           99 nrt 60 [P] "Skipet" 3/2017  
61           Dødvekttonn 61    
62           -- 62    
63         63    
64   ▼ KAPASITET 64    
65   Periode       Personbiler 65    
66           0 66 HMI  
67           Trailere 67    
68       0 68 HMI  
69           Passasjerer 69    
70           134 70    
71           Passasjerlugarer 71    
72       Ja 72 HMI  
73           Mannskapslugarer 73    
74           Ja 74 HMI  
75           Mannskap 75    
76         Ja 76 HMI  
77           Dekkshøyde 77    
78           0 78 HMI  
79           Tillatt akseltrykk 79    
80           0 80 HMI  
81         81    
82   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 82    
83   -- 83    
84     84    
85   ▼ HISTORIKK 85    
86 05.1879   A   Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 86 [P] "Over fjord og fjell"  
87         som "Hordaland". Hjemmehavn: Bergen. Byggekostnad: 80 000 NOK. 87 [P] "Over fjord og fjell"  
88         Kallesignal: JQVS. 88 [N] sjohistorie.no  
89 14.05.1879       Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 89 [P] "Over fjord og fjell"  
90 01.07.1880     Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 90 [P] "Over fjord og fjell"  
91       Verdifastsettelse: 131 000 NOK sammen med d/s "Søndhordland". Samme trafikk. 91 [P] "Over fjord og fjell"  
92 01.05.1883     I opplag [reservefartøy]. 92 [P] "I rute"  
93 1884     Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 93 [P] "Skipet" 2/1981  
94 1895     Ombygget med promenadedekk. 94 [P] "Over fjord og fjell"  
95 1909   B   Ombygget med ny kjele og maskin, hentet fra d/s "Folgefonden". Ny skorstein. 95 [P] "HSD-båtane"  
96 25.05.1915       Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som vaktfartøy. 96    
97 19.12.1918     Tilbakelevert. 97    
98 1930     Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 98    
99 01.01.1934     Nytt kallesignal: LEDF. 99 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
100 ► 1934     I opplag, Bergen. 100 [P] "Over fjord og fjell"  
101 1934     12-års klassing. I bruk som reservefartøy. 101 [P] "Over fjord og fjell"  
102 02.1936     Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 7 500 NOK. 102 [P] "HSD-båtane"  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Hordaland"    
    Stort sett uforandret       Lokalisering: --    
    gjennom hele karrieren.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: "Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap - 50 år, 1880-1930"    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x