H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "HØGSFJORD I" 1926  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Arne Sundström  
               
               
    Oppdatert:   06.02.2021        
    Status:   Brannskadet / opphogget       Posisjon på AIS:     
                 
    "HØGSFJORD I"  [1926 - 1969]  
    Fortegnelse nr. P-91  
               
1   Periode     1926 - 1969 1 HMI  
2   Byggeår     1878 2 [P] "Skipet" 2/1991  
3   Byggenummer     40 3    
4   Skrog     Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning     Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 5 [P] "Skipet" 2/1991  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1878 - 1926     "Torghatten" 12 [P] "Skipet" 2/1991  
13   1926 - 1970     "Høgsfjord I" 13 [P] "Skipet" 2/1991  
14   1970 - 1974     "Kondor" 14 [P] "Skipet" 2/1991  
15           Kallesignal 15    
16   1878 - 1934     JTHL 16 [P] "Skipet" 2/1991  
17   1934 - 1974     LEDU 17 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 2/1991  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1878 - 1913     Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen 25 [P] "Fjordabådane"  
26   1913 - 1918     Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund 26 [P] "Fjordabådane"  
27   1918     Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 27 [P] "Fjordabådane"  
28   1918 - 1921     Ola M. Froseth, Trondheim 28 [P] "Fjordabådane"  
29   1921 - 1924     Dyre Halse, Strinda 29 [P] "Fjordabådane"  
30   1924 - 1925     Susanne Vik, Trondheim 30 [P] "Fjordabådane"  
31   1925     Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim 31 [P] "Fjordabådane"  
32   1925 - 1926     Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand 32 [P] "Fjordabådane"  
33   1926 - 1937     Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand 33 [P] "Fjordabådane"  
34   1937 - 1969     Høgsfjord Rutelag a/s, Stavange 34 [P] "Fjordvegen"  
35   1969 - 1970     Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand 35 [P] "Skipet" 2/1991  
36   1970 - 1973     Ole Bjørn Torjussen, Oslo 36 [P] "Fjordabådane"  
37   1973 - 1974     Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg 37 [P] "Fjordabådane"  
38         38    
39   ▼ KLASSIFISERING 39    
40   Periode       Klasse 40    
41         -- 41    
42         42    
43   ▼ MASKINERI 43    
44   Periode       Fabrikant 44    
45   1878 - 1940   A   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 45 [P] "Skipet" 2/1991  
46   1940 - 1969   D   M. Haldorsen & Sønner a/s, Rubbestadneset 46 [P] "Skipet" 2/1991  
47           Produsert 47    
48       A   1878 48 [P] "Skipet" 2/1991  
49       D   1940 49 [P] "Skipet" 2/1991  
50           Maskin 50    
51   1878 - 1940   A   1 x Compound 2 syl. damp 51 [P] "Skipet" 2/1991  
52   1940 - 1969   D   1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 52 [P] "Skipet" 2/1991  
53           Effekt 53    
54   1878 - 1940   A   90 ihk 54 [P] "Skipet" 2/1991  
55   1940 - 1969   D   255 bhk 55 [P] "Skipet" 2/1991  
56           Fart 56    
57   1878 - 1940   A   8.0 kn 57 [P] "Fjordabådane"  
58   1940 - 1969   D   10.0 kn 58 [P] "Fjordabådane"  
59           Forbruk 59    
60       -- 60    
61         61    
62   ▼ MÅL 62    
63   Periode       Lengde 63    
64   1878 [målt 1903] - 1926   A   26.46 m 64 [P] "Fjordabådane"  
65   1926 - 1974   C   26.90 m 65 [P] "Fjordabådane"  
66           Bredde 66    
67           4.63 m 67 [P] "Fjordabådane"  
68           Dybde 68    
69           2.23 m 69 [P] "Fjordabådane"  
70           Brutto tonnasje 70    
71   1878 [målt 1903] - 1921   A   91.34 brt 71 [P] "Fjordabådane"  
72   1926 - 1940   C   92.41 brt 72 [P] "Fjordabådane"  
73   1940 [målt 1946] - 1974   D   104.60 brt 73 [P] "Fjordabådane"  
74           Netto tonnasje 74    
75   1878 [målt 1903] - 1921   A   40.34 nrt 75 [P] "Fjordabådane"  
76   1926 - 1940   C   44.33 nrt 76 [P] "Fjordabådane"  
77   1940 [målt 1946] - 1974   D   57.19 nrt 77 [P] "Fjordabådane"  
78           Dødvekttonn 78    
79           -- 79    
80         80    
81   ▼ KAPASITET 81    
82   Periode       Personbiler 82    
83   1878 - 1926   A   0 83 HMI  
84   1926 - 1974   C   1 84 [P] "Fjordabådane"  
85           Trailere 85    
86         0 86 HMI  
87           Passasjerer 87    
88   1878 - 1918   A   120 88 [P] "Skipet" 2/1991  
89   1918 - 1926   B   0 89 HMI  
90   1926 - etter 1969   C   188 90 [P] "Skipet" 2/1991  
91           Passasjerlugarer 91    
92         Ja 92 HMI  
93           Mannskapslugarer 93    
94           Ja 94 HMI  
95           Mannskap 95    
96   1878 - 1921       11 96 [P] "Fjordabådane"  
97   1926 - 1969       Kaptein, styrmann, matros, maskinist 97 [P] "Fjordabådane"  
98           Dekkshøyde 98    
99   1878 - 1926   A   0 99 HMI  
100   1926 - 1974   C   Fri 100 HMI  
101           Tillatt akseltrykk 101    
102           -- 102 HMI  
103         103    
104   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 104    
105   -- 105    
106         106    
107   ▼ HISTORIKK 107    
108 01.07.1878   A   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania til Dampskibet "Torghatten"s a/s, Kvaløen som "Torghatten". 108 [P] "Fjordabåtene"  
109         Innført i Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. Byggekostnad: 42 000 NOK. 109 [P] "Fjordabådane"  
110         Kallesignal: JTHL. 110 [P] "Skipet" 2/1991  
111 15.11.1878       Ankom Brønnøysund. 111    
112 11.1878 ►       Satt i trafikk Brønnøysund - Vega. 112 [N] warsailors.com  
113 14.08.1903   A   Målt. 113 [P] "Fjordabådane"  
114 15.03.1909       Hjemmehavn: Mosjøen. 114 [P] "Fjordabådane"  
115 25.07.1913       Hjemmehavn: Brønnøysund. 115 [P] "Fjordabådane"  
116 15.08.1913       Drift og eierskap overført til Torghattens Dampskibsselskab a/s. Brønnøysund. 116 [P] "Fjordabådane"  
117 06.12.1917       Grunnstøtte ved Nesholmene. 117 [P] "Skipet" 2/1991  
118 primo 1918       Brakt flott. 118 [P] "Fjordabådane"  
119         Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. 119 [N] warsailors.com  
120 26.04.1918       Solgt til Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Salgssum: 6 700 NOK. 120 [P] "Fjordabådane"  
121 09.07.1918       Solgt til Ola M. Froseth, Trondheim. Salgssum: 7 500 NOK. 121 [P] "Fjordabådane"  
122 29.07.1918       Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 122 [P] "Fjordabådane"  
123 05.04.1921       Solgt på tvangsauksjon til Dyre Halse, Strinda. Salgssum: 24 200 NOK. 123 [P] "Fjordabådane"  
124 1921   B   Ombygget til fraktefartøy ved Baklandets Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. Sertifkat endret. 124 [P] "Fjordabådane" | --  
125         Satt i frakttrafikk på Trondheimsfjorden. 125 [N] warsailors.com  
126 29.08.1924       Solgt til Susanne Vik, Trondheim. Salgssum: 24 000 NOK. 126 [P] "Fjordabådane"  
127 18.03.1925       Solgt på tvangsauksjon til Trondheims Arbeiderforenings Spareskillingsbank, Trondheim. Salgssum: 10 300 NOK. 127 [P] "Fjordabådane"  
128 23.05.1925       Beslaglagt i Egersund p.g.a. overlast med skrapjern i rute til Danmark. 128 [P] "Fjordabådane"  
129 02.06.1925       Solgt på tvangsauksjon til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Salgssum: 16 000 NOK. 129 [P] "Fjordabådane"  
130 12.07.1925       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 130 [P] "Fjordabådane"  
131 06.04.1926       Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Høle. Omdøpt "Høgsfjord I". 131 [P] "Fjordabådane"  
132 14.04.1926   C   Ombygget til passasjerfartøy ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 132 [P] "Fjordabådane"  
133 04.1926       Satt i trafikk Stavanger - Frafjord / Stavanger - Lysebotn. 133 [P] "Fjordabådane"  
134 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEDU. 134 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 2/1991  
135 27.05.1937       Drift og eierskap overført til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 135 [P] "Fjordabådane"  
136 06.1940   D   Ombygget ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger / M. Haldorsen & Søn a/s, Stavanger, Rubbestadneset: Opprustet samt ny maskin. 136 [P] "Fjordabådane"  
137 05.03.1955       Fikk problemer da is løsnet langs land, Frafjorden. Fikk returnert til kai, Frafjord med skader på propellen. 137 [N] bjodna-tore.no  
138 08.03.1955       Assistert til Stavanger av redningsskøyten "Frederik Langaard" som lagde ny isråk. 138 [A] Stavanger Aftenblad 09.03.1955  
139 28.01.1946   D   Ommålt. 139 [P] "Fjordabådane"  
140 1964       I opplag, Stavanger. 140 [P] "Fjordabådane"  
141 08.11.1969       Solgt til Jan Berge og Rudolf Stangeland, Forsand. Salgssum: 10 000 NOK. 141 [P] "Fjordabådane"  
142 12.1969       Maskinen tatt ut. 142 [P] "Fjordabådane"  
143 17.01.1970       Solgt til Ole Bjørn Torjussen, Oslo. Omdøpt "Kondor". 143 [P] "Fjordabådane"  
144         Salgssum: 25 000 NOK. Slept til Oslofjorden. 144 [P] "Fjordabådane"  
145         I bruk som husbåt. 145 [P] "Skipet" 2/1991  
146 30.10.1972       Brann under oppussing, Nordre Håøy. Ble totalskadet. 146 [P] "Skipet" 2/1991  
147 1973       I bruk som skytemål for Sjøforsvaret. 147 [P] "Fjordabådane"  
148 12.12.1973       Gitt til Østfold Skipsopphugning a/s, Sarpsborg for opphogging. 148 [P] "Fjordabådane"  
149 04.1974       Ferdig opphogget. 149 [P] "Fjordabådane"  
150 01.12.1975       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 150 [P] "Fjordabådane"  
           
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/3    
  Avbildet som: "Torghatten"    
    Sannsynligvis i original       Lokalisering: --    
    utgave.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Leif B. Lillegård    
            Hentet fra: "På sjø og land i 100 år"    
                 
                 
                 
                 
                 
               
    Bilde 2/3    
 
  Avbildet som: "Høgsfjord I"    
    Overtatt av Høgsfjord       Lokalisering: Songesand    
    Ruteselskap med       Tidspunkt: 1926    
    enkelt overbygg akter og       Rettighetshaver: Kristian Berge    
    med nytt navn for ruten.       Hentet fra: "Fjordvegen    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Høgsfjord I"    
    Fikk først større ventiler       Lokalisering: Stavanger    
    i salongen på dekk 2, før       Tidspunkt: 1967    
    hele overbygget ble endret,       Rettighetshaver: Arne Sundström    
    trolig i 1940.       Hentet fra: sjohistoriska.se    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x