A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "HØGSFJORD" 1913 - 1931    
       
  Fortegnelse nr.:   P100          
  Oppdatert:   29.04.2020          
  Periode:   1913 - 1931          
  Fotografi:            
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1913   1  [P] "Skipet" 2/1991    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Gilja Treskrog   3  -    
4  Utrustning    Hasseldalens Verft a/s, Grimstad   4  [P] "Skipet" 2/1991    
             
5  Kjenningssignal    M J Q S   5  -   5  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Høgsfjord"   8  1913 - 1932   8  [P] "Skipet" 2/1991    
9      "Viking III"   9  1932 - 1934   9  [P] "Skipet" 2/1991    
10      "Dalsfjord"   10  1934 - 1954   10  [P] "Skipet" 2/1991    
11      "Førdefjord"   11  1954 - 1970   11  [P] "Skipet" 2/1991    
12      "Tøffe"   12  1970 - 1975   12  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
13  Rederi / eierforhold    Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand   13  1913 - 1926   13  [P] "Skipet" 2/1991    
14      Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand   14  1926 - 1931   14  [P] "Skipet" 2/1991    
15      Ludvig Flatmark a/s, Ålesund   15  1931 - 1932   15  [P] "Skipet" 2/1991    
16      P/r Jacob Vaage, Ulstein   16  1932 - 1933   16  [P] "Skipet" 2/1991    
17      Johan Valevik, Dale   17  1933 - 1953   17  [P] "Skipet" 2/1991    
18      P/r Andreas J. Grytten, Vevring   18  1953 - 1959   18  [P] "Skipet" 2/1991    
19      P/r Johannes J. Grytten, Vevring   19  1959 - 1969   19  [P] "Skipet" 2/1991    
20      Rolf Trovåg, Nåra   20  1969 - 1975   20  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
21  Type    -   21  -   21  -    
                     
22  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
23  Klasse    -   23  -   23  -    
                     
24  Materiale    Tre   24  -   24  [P] "Fjordabådane"    
                     
25  Maskinfabrikant A  Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige   25  1913 - 1917   25  [P] "Skipet" 2/1991    
26   B  Lysekil Mekaniska Verkstad a/s, Lysekil, Sverige   26  1917 - 1940   26  [P] "Skipet" 2/1991    
27   C  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   27  1940 - 1975   27  [P] "Fjordabådane"    
                     
28  Maskin produsert A  1913   28  -   28  [P] "Skipet" 2/1991    
29   B  1917   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1991    
30   C  1940   30  -   30  [P] "Fjordabådane"    
                     
31  Maskin A  1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel   31  1913 - 1917   31  [P] "Skipet" 2/1991    
32   B  1 x 2TEV Lysekil-Scania diesel   32  1917 - 1940   32  [P] "Skipet" 2/1991    
33   C  2 x 2TEV Wichmann K 2 syl. diesel   33  1940 - 1975   33  [P] "Fjordabådane"    
                     
34  Effekt A  80 bhk   34  1913 - 1917   34  [P] "Skipet" 2/1991    
35   B  120 bhk   35  1917 - 1940   35  [P] "Skipet" 2/1991    
36   C  100 bhk   36  1940 - 1975   36  [N] warsailors.com    
                     
37  Fart A  9.0 kn   37  1913 - 1917   37  -    
38   B  10.0 kn   38  1917 - 1940   38  -    
                     
39  Forbruk    -   39  -   39  -    
                     
40  Lengde    21.31 m   40  -   40  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
41  Bredde    5.03 m   41  -   41  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
42  Dyptgående    2.29 m   42  -   42  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
43  Brutto registertonn    57.30 t   43  -   43  [P] "Skipet" 3/2017    
                     
44  Netto registertonn    30.34 t   44  -   44  [P] "Skipet" 3/2017    
                     
45  Dødvekttonn    -   45  -   45  -    
                     
46  Bilkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Trailerkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Passasjersertifikat    148   48  -   48  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
49  Mannskap    Ja   49  -   49  HMI    
                     
50  Passasjerlugarer    0   50  -   50  HMI    
                     
51  Mannskapslugarer    -   51  -   51  -    
                     
52  Dekkshøyde    0   52  -   52  HMI    
                     
53  Tillatt akseltrykk    0   53  -   53  HMI    
                     
54  Tilleggsinformasjon    -   54  -   54  -    
       
       
55   18.07.1913   Målt. 55 [P] "Fjordabådane"    
56   07.1913   Levert fra Hasseldalens Verft a/s, Grimstad til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Forsand som "Høgsfjord" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 56 [P] "Skipet" 2/1991    
57       Byggesum: 31 600 NOK. 57 [P] "Skipet" 2/2017    
58   ultimo 07.1913   Satt i trafikk Stavanger - Frafjord / Stavanger - Helle. 58 [P] "Fjordabådane" / [P] "Fjordvegen"    
59   1917   Ombygget med ny maskin [B]. 59 [P] "Skipet" 2/1991    
60   04.1926   I opplag. 60 [P] "Skipet" 2/2017    
61   1926   Drift og eierskap overført til Høgsfjord Ruteselskap a/s, Forsand. 61 [P] "Skipet" 2/1991    
62   1931   Solgt til Ludvig Flatmark a/s, Ålesund. Overført til Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 62 [P] "Skipet" 2/1991    
63       Salgssum: 8000 NOK som delbetaling for d/s "Frost", senere "Lysefjord I". 63 [P] "Fjordabådane"    
64   1932   Solgt til p/r Jacob Vaage, Ulstein. Omdøpt "Viking III". 64 [P] "Skipet" 2/1991    
65   1933   Solgt til Johan Valevik, Dale. 65 [P] "Skipet" 2/1991    
66       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 66 -    
67       Satt i trafikk Sunnfjord - Bergen. 67 [P] "Skipet" 2/2017    
68   01.1934   Omdøpt "Dalsfjord". 68 [P] "Skipet" 2/1991    
69   1940   Ombygget med nye maskiner [C]. 69 -    
70   1953   Solgt til p/r Andreas J. Grytten, Vevring. 70 [P] "Skipet" 2/1991    
71       Overført til Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø. 71 -    
72       Satt i trafikk Florø - Førde. 72 [P] "Skipet" 2/2017    
73   1954   Omdøpt "Førdefjord". 73 [P] "Skipet" 2/1991    
74   1959   Drift og eierskap overført til p/r Johannes J. Grytten, Vevring. 74 [P] "Skipet" 2/1991    
75   1969   Solgt til Rolf Trovåg, Nåra. 75 [P] "Skipet" 2/1991    
76       Lagt i opplag. 76 [P] "Skipet" 2/2017    
77   1970   Omdøpt "Tøffe". 77 [P] "Skipet" 2/2017    
78   27.04.1975   Senket, Ytre Steinsund. 78 [P] "Skipet" 2/1991    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau