A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "HERDLA" 1926 - 1929  
     
  Fortegnelse nr.:   P6        
  Oppdatert:   23.02.2021        
  Periode:   1926 - 1929        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
     
     
1  Byggeår    1875   1  [P] "Skipet" 3/1998  
2  Byggenummer    25   2  [N] sjohistorie.no  
3  Skrog    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   3  [P] "Skipet" 3/1998  
4  Utrustning    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   4  [P] "Skipet" 3/1998  
           
5  Kjenningssignal    J G C Q   5  -   5  [N] sjohistorie.no  
                   
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "Lyngdal"   8  1875 - 1906   8  [P] "Skipet" 3/1998  
9      "Herdla"   9  1906 - 1948   9  [P] "Skipet" 3/1998  
                   
10  Rederi / eierforhold    Farsund Dampskibsselskab a/s, Farsund   10  1875 - 1887   10  [P] "Skipet" 3/1998  
11      Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen   11  1887 - 1888   11  [P] "Skipet" 3/1998  
12      Sartor & Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1888 - 1892   12  [P] "Skipet" 3/1998  
13      Fjell kommune, Straume og Herlø kommune, Herlø   13  1892 - 1899   13  [P] "Skipet" 3/1998  
14      Hermann F. Barstad, Hop   14  1899 - 1909   14  [P] "Skipet" 3/1998  
15      D/s a/s Sotra   15  1913 - 1916   15  [P] "Skipet" 3/1998  
16      S. & M. Christoffersen, Tuftevik   16  1916 - 1917   16  [P] "Skipet" 3/1998  
17      Guttorm Gjerde, Hatvik   17  1917 - 1918   17  [P] "Skipet" 3/1998  
18      Olai Bergsvik & Ludvik Furnes, Skjerehamn   18  1918 - 1921   18  [P] "Skipet" 3/1998  
19      Christian Nyhavn, Austrheim   19  1921 - 1925   19  [P] "Skipet" 3/1998  
20      Johan Kallekodt & Tor Egeland, Bergen   20  1925 - 1926   20  [P] "Skipet" 3/1998  
21      Bendik Mannes, Åkrehamn   21  1926 - 1929   21  [P] "Skipet" 3/1998  
22      Eleonora Svihus, Stavanger   22  1929 - 1948   22  [P] "Skipet" 3/1998  
                   
23  Type    -   23  -   23  -  
                   
24  Skrogutforming    Konvensjonelt   24  -   24  HMI  
                   
25  Klasse    -   25  -   25  -  
                   
26  Materiale    -   26  -   26  -  
                       
27  Maskinfabrikant    -   27  -   27  -  
                       
28  Maskin produsert    -   28  -   28  -  
                       
29  Maskin    1 x Compound 4 syl. damp   29  -   29  [N] sjohistorie.no  
                       
30  Effekt    15 nhk   30  -   30  [N] sjohistorie.no  
                       
31  Fart    8.0 kn   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1996  
                       
32  Forbruk    -   32  -   32  -  
                       
33  Lengde A  22.56 m   33  1875 - 1906   33  [P] "Skipet" 2/1996  
34   B  21.98 m   34  1906 - 1948   34  [P] "Skipet" 2/1996  
                       
35  Bredde A  4.39 m   35  1875 - 1906   35  [P] "Skipet" 2/1996  
36   B  4.33 m   36  1906 - 1948   36  [P] "Skipet" 2/1996  
                       
37  Dyptgående A  2.20 m   37  1875 - 1906   37  [P] "Skipet" 2/1996  
38   B  2.23 m   38  1906 - 1948   38  [P] "Skipet" 2/1996  
                       
39  Brutto registertonn A  59 t   39  1875 - 1906   39  [P] "Skipet" 3/1998  
40   B  67 t   40  1906 - 1925   40  [P] "Skipet" 3/1998  
41   C  53 t   41  1925 - 1948   41  [P] "Skipet" 3/1998  
                       
42  Netto registertonn A  43 t   42  1875 - 1906   42  [P] "Skipet" 2/1996  
43   B  31 t   43  1906 - 1925   43  [N] sjohistorie.no  
                       
44  Dødvekttonn    -   44  -   44  -  
                       
45  Bilkapasitet    0   45  -   45  HMI  
                       
46  Trailerkapasitet    0   46  -   46  HMI  
                       
47  Passasjersertifikat    Ja   47  -   47  HMI  
                       
48  Mannskap    Ja   48  -   48  HMI  
                       
49  Passasjerlugarer    0   49  -   49  HMI  
                       
50  Mannskapslugarer    -   50  -   50  -  
                       
51  Dekkshøyde    0   51  -   51  HMI  
                       
52  Tillatt akseltrykk    0   52  -   52  HMI  
                       
53  Tilleggsinformasjon    -   53  -   53  -  
     
     
54   06.1875   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Farsund Dampskibsselskab a/s, Farsund som "Lyngdal" [A]. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Farsund. 54 [P] "Skipet" 3/1998  
55       Byggesum: 9 500 spd. Satt i trafikk Farsund - Kristiansand. 55 [P] "Skipet" 2/1996  
56   21.09.1886   Tatt ut av trafikk Farsund - Kristiansand. 56 [P] "Skipet" 2/1996  
57   04.1887   Solgt til Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Herdla. 57 [P] "Skipet" 2/1996  
58   02.1888   Selskapet likvidert. 58 [P] "Skipet" 3/1998  
59   04.1888   Solgt til Sartor & Herlø Dampskibsselskab a/s, Bergen. 59 [P] "Skipet" 3/1998  
60   07.1892   Solgt på auksjon til Fjell kommune, Straume og Herlø kommune, Herlø. Salgssum: 7 150 NOK. Drift: Skålevik Mølle, Fjell. 60 [P] "Skipet" 3/1998  
61   05.1895   Drift og eierskap overført til a/s Dampskipet Lyngdal, Bergen. 61 [P] "Skipet" 3/1998  
62   02.1899   Solgt til Hermann F. Barstad, Hop. 62 [P] "Skipet" 3/1998  
63       Satt i trafikk Bergen - Herdla / Bergen - Glesvær. 63 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
64   1906   Ombygget [B]. 64 [N] sjohistorie.no  
65   07.1906   Omdøpt "Herdla". 65 [P] "Skipet" 3/1998  
66   1909   Drift og eierskap overført til enke / barn etter eiers død. 66 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
67   04.1913   Solgt fra Barstads enke/arvinger til d/s a/s Sotra. Salgssum: 18 000 NOK. 67 [P] "Skipet" 3/1998  
68   10.1916   Solgt til S. & M. Christoffersen, Tuftevik. 68 [P] "Skipet" 3/1998  
69   07.1917   Solgt til Guttorm Gjerde, Hatvik. 69 [P] "Skipet" 3/1998  
70   05.1918   Solgt til Olai Bergsvik & Ludvik Furnes, Skjerehamn. 70 [P] "Skipet" 3/1998  
71   02.1921   Solgt til Christian Nyhavn, Austrheim. 71 [P] "Skipet" 3/1998  
72   02.1925   Solgt til Johan Kallekodt & Tor Egeland, Bergen. Ommålt [C]. 72 [P] "Skipet" 3/1998  
73   12.1926   Solgt til Bendik Mannes, Åkrehamn. Registrert på Elin Mannes, Åkrehamn. 73 [P] "Skipet" 3/1998  
74   1927   Satt i trafikk Utsira - Karmøy. 74 [P] "Skipet" 3/1998  
75   03.1929   Solgt på auksjon til Eleonora Svihus, Stavanger. Salgssum: 1 500 NOK. 75 [P] "Skipet" 3/1998  
76   03.1948   Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 76 [P] "Skipet" 2/1996 / [N] sjohistorie.no  
77   24.04.1948   Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. Slettet fra Bergen Skipsregister. 77 [N] sjohistorie.no  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau