H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "GULOS" 1930  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Finn Løvås  
               
               
    Oppdatert:   04.11.2019        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "GULOS"  [1930 - 1936]          "ERFJORD"  [1936 - 1969]  
    Fortegnelse nr. P-101  
               
1   Periode     1930 - 1969 1 HMI  
2   Byggeår     1904 2 [P] "Skipet" 2/1991  
3   Byggenummer     113 3 [P] "Skipet" 2/1991  
4   Skrog     Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning     Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 5 [P] "Skipet" 2/1991  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [P] "Riskafjord kom seilande"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1904 - 1936     "Gulos" 12 [P] "Skipet" 2/1991  
13   1936 - 1975     "Erfjord" 13 [P] "Skipet" 2/1991  
14           Kallesignal 14    
15   1904 - 1934     MCBG 15 [P] "Riskafjord kom seilande"  
16   1934 - 1975     LDZU 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Riskafjord kom seilande"  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1904 - 1911     Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim 24 [P] "Skipet" 2/1991  
25   1911 - 1930     Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim 25 [P] "Skipet" 2/1991  
26   1930 - 1936     Riskafjord a/s, Hommersåk 26 [P] "Skipet" 3/1991  
27   1936 - 1947     Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 27 [P] "Skipet" 3/1991  
28   1947 - 1969     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 28 [P] "Skipet" 3/1991  
29   1969 - 1975     Brødrene Anda a/s, Stavanger 29 [P] "Skipet" 3/1991  
30         30    
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33         -- 33    
34         34    
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37   1904 - 1940   A   Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 37 [P] "Skipet" 2/1991  
38   1940 - 1975   C   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 38 [P] "Skipet" 2/1991  
39           Produsert 39    
40       A   1904 40 [P] "Skipet" 2/1991  
41       C   1940 41 [P] "Skipet" 2/1991  
42           Maskin 42    
43   1904 - 1940   A   1 x Compound 2 syl. damp 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44   1940 - 1975   C   1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 44 [P] "Skipet" 2/1991  
45           Effekt 45    
46   1904 - 1940   A   37 nhk 46 [P] "Riskafjord kom seilande"  
47   1940 - 1946   C   200 bhk 47 [P] "Riskafjord kom seilande"  
48   1946 - 1975   D   250 bhk 48 [P] "Skipet" 2/1991  
49           Fart 49    
50   1904 - 1940   A   9.3 kn 50 [P] "Riskafjord kom seilande"  
51   1940 - 1946   C   9.8 kn 51 [P] "Riskafjord kom seilande"  
52   1946 - 1975   D   11.0 kn 52    
53           Forbruk 53    
54       -- 54    
55         55    
56   ▼ MÅL 56    
57   Periode       Lengde 57    
58   1904 - 1913   A   27.68 m 58 [P] "Skipet" 2/1991  
59   1913 - 1975   B   31.36 m 59 [P] "Skipet" 2/1991  
60           Bredde 60    
61   1904 - 1913   A   5.18 m 61 [P] "Skipet" 3/1991  
62   1913 - 1975   B   5.24 m 62 [P] "Skipet" 3/1991  
63           Dybde 63    
64           2.29 m 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65           Brutto tonnasje 65    
66   1904 - 1913   A   108.04  brt 66 [P] "Fjordabådane"  
67   1913 - 1975   B   132.85 brt 67 [P] "Fjordabådane"  
68           Netto tonnasje 68    
69   1904 - 1913   A   47.45 nrt 69 [P] "Fjordabådane"  
70   1913 - 1975   B   69.27 nrt 70 [P] "Fjordabådane"  
71           Dødvekttonn 71    
72           -- 72    
73         73    
74   ▼ KAPASITET 74    
75   Periode       Personbiler 75    
76           0 76 HMI  
77           Trailere 77    
78       0 78 HMI  
79           Passasjerer 79    
80   1904 - 1913   A   90 80    
81   1913 - 1970   B   234 81 [P] "Fjordabådane"  
82           Passasjerlugarer 82    
83       Ja 83 HMI  
84           Mannskapslugarer 84    
85           Ja 85 HMI  
86           Mannskap 86    
87         Kaptein, styrmann, 2 matroser, maskinist, motormann, stuert 87 [P] "Fjordabådane"  
88           Dekkshøyde 88    
89           -- 89    
90           Tillatt akseltrykk 90    
91           -- 91    
92         92    
93   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 93    
94   -- 94    
95     95    
96   ▼ HISTORIKK 96    
97 10.1904   A   Levert fra Christiansands Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til Gulosens Aktie Dampskibsselskab, Trondheim som "Gulos". 97 [P] "Skipet" 2/1991  
98         Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 98 [P] "Skipet" 2/1991  
99       Satt i trafikk Trondheim - Børsen. 99 [P] "Fjordabåtene"  
100       Kallesignal: MCBG. 100 [P] "Riskafjord kom seilande"  
101 01.11.1904     Satt i trafikk Trondheim - Buviken. 101 [P] "Riskafjord kom seilande"  
102 1911     Drift og eierskap overført til Gulosens Dampskibsselskab a/s, Trondheim. 102 [P] "Skipet" 2/1991  
103 25.09.1913   B   Ombygget ved Baklandet Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Forlenget og opprustet, samt sertifikat endret. 103 -- | [N] warsailors.com  
104 28.04.1930     Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 32 000 NOK. 104 [P] "Skipet" 3/1991  
105       Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 105 [N] warsailors.com  
106 15.08.1930     Slettet fra Trondheim Skipsregister. 106 [P] "Fjordabådane"  
107 22.08.1930     Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 107    
108 01.01.1934     Nytt kallesignal: LDZU. 108 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Riskafjord kom seilande"  
109 14.02.1936     Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 22 500 NOK. 109 [P] "Skipet" 3/1991  
110 03.1936     Ombygget: Hovedsalong utvidet. Utleid til Rogaland Ruteselskap a/s, Vats. Satt i trafikk Stavanger - Åmsosen. 110 [N] warsailors.com  
111 04.1936     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 111    
112 24.06.1936     Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 112 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
113 22.11.1936     Omdøpt "Erfjord". 113 [P] "Skipet" 3/1991  
114 1937     Glassveranda bygget på dekk 3. 114 [P] "Riskafjord kom seilande"  
115 28.12.1937     Grunnstøtte ved Foldøy i tett tåke. Sank med akterskipet p.g.a. en åpen ventil. 115 [P] "Riskafjord kom seilande"  
116 31.01.1938     Hevet av Norsk Bjergningsselskap a/s. Stavanger. 116 [P] "Med båt og buss"  
117 02.02.1938     Tauet til Stavanger av slepefartøyene "Jason" og "Achilles". 117 [P] "Med båt og buss"  
118         Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger 118 [P] "Skipet" 3/1991  
119 03.1938       Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s. Stavanger. 119 -- | [N] warsailors.com | --  
120         Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 120 -- | [N] warsailors.com | --  
121 1940   C   Ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. 121 [P] "Skipet" 3/1991  
122 06.05.1943       Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 122    
123 08.10.1943       Satt i trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vadla. 123    
124 1944       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 124    
125 ca.1945       Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 125    
126 1946   D   Maskin ombygget. Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 126    
127 1947       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 127 [P] "Skipet" 3/1991  
128 16.09.1964       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 128 HMI | [P] "Fjordabåtene"  
129 1969       I opplag med maskinhavari. 129 [P] "Fjordabåtene"  
130 26.11.1969       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 12 500 NOK. 130 [P] "Riskafjord kom seilande"  
131 31.10.1975       Ferdig opphogget. 131 [P] "Fjordabådane"  
132 05.11.1975     Slettet fra Stavanger Skipsregister. 132 [P] "Skipet" 3/1991  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Gulos"    
    I original utgave.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Olaf T. Engvig    
            Hentet fra: "Gamle dampen"    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Gulos"    
    Overtatt av Riskafjord uten       Lokalisering: --    
    andre endringer enn       Tidspunkt: --    
    hvitmalte overbygg.       Rettighetshaver: Stavanger Turistforening    
          Hentet fra: Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Erfjord"    
    Etter forlengelsen og her       Lokalisering: --    
    overtatt for trafikk i       Tidspunkt: --    
    Ryfylke og med sitt mest       Rettighetshaver: Finn Løvås    
    kjente navn.       Hentet fra: "Fjordabådane"    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: under opphogging    
    Ikke så gjenkjennelig lenger,       Lokalisering: Stavanger    
    under opphogging ved       Tidspunkt: 28. desember 1975    
    Brødrene Anda.       Rettighetshaver: Johannes Østvold    
    Takk for god innsats i       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
    mange år.            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x