H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "GLER" 1851  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 26.09.2023 Periode i Rogaland: 1851 - 1852   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Norges Postmuseum  
               
               
               
    "GLER"  
    Fortegnelse nr. P-203  
               
1   Byggeår     1850 1 [P] "Skipet" 1/2023  
2   Byggenummer     27 2 [P] "Skipet" 1/2023  
3   Skrog     KARLJOHANSVÆRN VÆRFT A/S, Horten 3 [P] "Skipet" 1/2023  
4   Utrustning     KARLJOHANSVÆRN VÆRFT A/S, Horten 4 [P] "Skipet" 1/2023  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT, rigget som skonnert 6 [P] "Skipet" 3/1998  
7   Materiale     EIK 7 [P] "Skipet" 1/2023  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11         "GLER" 11 [P] "Skipet" 1/2023  
12           Kallesignal 12    
13         -- 13    
14           IMO-nummer 14    
15         -- 15    
16           MMSI-nummer 16    
17         -- 17    
18         18    
19   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 19    
20   Periode       Navn 20    
21   1850 - 1866     DEN KONGELIGE NORSKE MARINE 21 [P] "Skipet" 1/2023  
22   1866 - 1905     DEN NORSKE STAT v/ TELEGRAFVÆSENET 22 [P] "Skipet" 1/2023  
23         23    
24   ▼ KLASSIFISERING 24    
25   Periode       Klasse 25    
26         -- 26    
27         27    
28   ▼ MASKINERI 28    
29   Periode       Fabrikant 29    
30           KARLJOHANSVÆRN VÆRFT A/S, Horten 30 [P] "Skipet" 1/2023  
31           Produsert 31    
32           -- 32    
33           Maskin 33    
34         1 x CARLSUNDS DOBBELTVIRKENDE HORISONTALMASKIN damp m/ 2 kjeler 34 [P] "Skipet" 1/2023  
35           Effekt 35    
36         80 hestekrefter 36 [P] "Skipet" 1/2023  
37           Fart 37    
38           -- 38    
39           Forbruk 39    
40       -- 40    
41         41    
42   ▼ MÅL 42    
43   Periode       Lengde 43    
44           35.78 meter 44 [P] "Skipet" 1/2023  
45           Bredde 45    
46           6.46 meter 46 [P] "Skipet" 1/2023  
47           Dybde 47    
48           2.93 meter 48 [P] "Skipet" 1/2023  
49           Brutto tonnasje 49    
50           -- 50    
51           Netto tonnasje 51    
52           84.4 kommerselester 52 [P] "Skipet" 1/2023  
53           Dødvekttonnasje 53    
54           -- 54    
55         55    
56   ▼ KAPASITET 56    
57   Periode       Personbiler 57    
58           0 58 HMI  
59           Trailere 59    
60       0 60 HMI  
61           Passasjerer 61    
62   1850 - 1866   A   Ja 62 HMI  
63   1866 - 1905   B   0 63 HMI  
64           Passasjerlugarer 64    
65       Ja 65 HMI  
66           Mannskapslugarer 66    
67         -- 67    
68           Mannskap 68    
69         Ja 69 HMI  
70           Dekkshøyde 70    
71           0 71 HMI  
72           Tillatt akseltrykk 72    
73       0 73 HMI  
74         74    
75   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 75    
76   Første dampskip, både for skrog og maskineri, bygget i Norge. 5-bladet propell. 76 [P] "Skipet" 1/2023  
77     77    
78   ▼ HISTORIKK 78    
79 24.11.1849       Sjøsatt ved Karljohansværn Værft a/s, Horten. 79 [P] "Skipet" 1/2023  
80 1850   A   Levert fra Karljohansværn Værft a/s, Horten til Den Kongelige Norske Marine som "Gler". 80 [P] "Skipet" 1/2023  
81 primo 04.1851       Satt i trafikk Christiania - Trondheim. Drift: Den Norske Stat v/ Postvæsenet, Christiania. 81 [P] "Skipet" 1/2023  
82 ultimo 10.1851     I opplag, Horten. 82 [P] "Skipet" 1/2023  
83 primo 04.1852       Satt i trafikk Christiania - Trondheim. 83 [P] "Skipet" 1/2023  
84 ultimo 10.1852     I opplag, Horten. 84 [P] "Skipet" 1/2023  
85 primo 04.1853       Reservefartøy. 85 [P] "Skipet" 1/2023  
86 1854       I bruk i kystoppsynet, Finnmark. 86 [P] "Skipet" 1/2023  
87 1855       Ferdig i Finnmark. 87 [P] "Skipet" 1/2023  
88 1856       Satt i trafikk Trondheim - Hammerfest. 88 [P] "Skipet" 1/2023  
89 1864       Tilbakelevert Den Kongelige Norske Marine. 89 [P] "Skipet" 1/2023  
90 08.1866   B   Solgt til Den Norske Stat v/ Telegrafvæsenet. Omrigget til kabelfartøy. 90 [P] "Skipet" 1/2023  
91 17.11.1879       Doksatt ved Karljohansværn Værft a/s, Horten for nedrigging. 91 [P] "Skipet" 3/1998  
92 27.01.1880       Ferdig nedrigget til kullholk ved Karljohansværn Værft a/s, Horten. Maskiner og kjeler tatt ut, og skroget tettet. 92 [P] "Skipet" 3/1998  
93 1905       Opphogget, Stavanger. 93 [P] "Skipet" 1/2023  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Gler"    
    I trafikk langs kysten.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Norges Postmuseum    
            Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x