A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
                 
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "FORRA I" 1920 - 1940  
     
  Fortegnelse nr.:   P155        
  Oppdatert:   06.02.2021        
  Periode:   1920 - 1940        
  Fotografi:   Nei        
  Status:   Senket        
     
     
1  Byggeår    1916   1  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
2  Byggenummer    -   2  -  
3  Skrog    ukjent, Romsdal   3  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
4  Utrustning    ukjent, Romsdal   4  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
           
5  Kjenningssignal    M Q F D   5  1916 - 1934   5  [P] "Skipet" 1/1990  
6      L D W M   6  1934 - ca.1965   6  [P] "Skipet" 1/1990  
                   
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -  
                   
9  Navn    "Ideal"   9  1916 - 1920   9  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
10      "Forra I"   10  1920 - 1940   10  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
11      "Jadar"   11  1940 - etter 1940   11  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
12      "Ena"   12  etter 1940 - ca.1965   12  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
                   
13  Rederi / eierforhold    Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger   13  1920 - 1938   13  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1938 - 1940   14  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
15      Brødrene Anda a/s, Stavanger   15  1940 - 1949   15  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
16      Harald Kristiansen, Sævelandsvik   16  1949 - 1956   16  [N] warsailors.com  
17      P/r Einar Carlson, Odda   17  1956 - ca.1965   17  [N] warsailors.com  
                   
18  Type    -   18  -   18  -  
                   
19  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som kutter   19  -   19  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
                   
20  Klasse    -   20  -   20  -  
                   
21  Materiale    Tre   21  -   21  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
                   
22  Maskinfabrikant B  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   22  1926 - etter 1926   22  [N] warsailors.com  
                   
23  Maskin produsert    -   23  -   23  -  
                   
24  Maskin A  1 x forbrenningsmotor   24  1916 - etter 1916   24  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
25   B  1 x høytrykks damp [9” sylinder diameter, 9” slaglengde]   25  etter 1916 - 1947   25  -  
26   C  1 x 4TEV Deutz DM  4 syl. diesel   26  1947 - ca.1965   26  [N] warsailors.com / [N] sjohistorie.no  
                   
27  Effekt B  8 nom. hk.   27  etter 1916 - 1947   27  -  
28   C  40 bhk   28  1947 - ca.1965   28  [N] warsailors.com  
                   
29  Fart B  8.0 kn   29  etter 1916 - etter 1940   29  -  
                   
30  Forbruk B  1/2 tønne kull / t   30  etter 1916 - etter 1940   30  -  
                   
31  Lengde    18.99 m   31  -   31  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
                   
32  Bredde    4.57 m   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
33  Dyptgående    2.23 m   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1990  
                   
34  Brutto registertonn A  31 t   34  1916 - etter 1916   34  [N] warsailors.com  
35   B  35 t   35  etter 1916 - ca.1965   35  [N] warsailors.com  
                   
36  Netto registertonn    14 t   36  -   36  [N] sjohistorie.no  
                   
37  Dødvekttonn    -   37  -   37  -  
                   
38  Bilkapasitet    0   38  -   38  HMI  
                   
39  Trailerkapasitet    0   39  -   39  HMI  
                   
40  Passasjersertifikat    Ja   40  -   40  HMI  
                   
41  Mannskap    Ja   41  -   41  HMI  
                   
42  Passasjerlugarer    0   42  1916 - etter 1940   42  HMI  
                   
43  Mannskapslugarer    Ja   43  -   43  HMI  
                   
44  Dekkshøyde    0   44  -   44  HMI  
                   
45  Tillatt akseltrykk    0   45  -   45  HMI  
                   
46  Tilleggsinformasjon    -   46  -   46  -  
     
     
47   1916   Bygget i Romsdal som m/k "Ideal" [A]. 47 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
48       Kjenningssignal: MQFD. 48 [P] "Skipet" 1/1990  
49   1920   Solgt til Stavanger og Omegn Meieri, Stavanger. Omdøpt "Forra I". Satt i trafikk Stavanger - byøyene. 49 -  
50  
1921
  Ombygget med ny maskin [B]. Maskin hentet fra d/s "Forra" av 1872. 50 -  
51   1921 ►   Salong på akterdekket fjernet p.g.a. ustabilitet. 51 -  
52   1931   Tatt ut av trafikk. 52 -  
53   1934   Nytt kjenningssignal: LDWM. 53 [P] "Skipet" 1/1990  
54   05.1938   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
55  
1940
  Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Omdøpt "Jadar". I bruk som transportfartøy, 55 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
56   1947   Ombygget med ny maskin [C]. 56 [N] sjohistorie.no / [N] warsailors.com  
57   1948   Solgt til Harald Kristiansen, Sævelandsvik. Omdøpt "Ena". 57 [N] sjohistorie.no  
58       Tatt i bruk som fraktefartøy. 58 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
59   1956   Solgt til p/r Einar Carlson, Odda. 59 [N] warsailors.com  
60   ca.1965   Havarerte. Senket, Ulvikfjorden. 60 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau