H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "FISTERFJORD" 1921  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © ukjent  
               
               
    Oppdatert:   07.05.2020        
    Status:   Brannskadet / senket       Posisjon på AIS:     
               
    "FISTERFJORD"  [1921 - 1970]  
    Fortegnelse nr. P-43  
               
1   Periode     1921 - 1970 1 HMI  
2   Byggeår     1921 2 [P] "Skipet" 2/1991  
3   Byggenummer     234 3    
4   Skrog     Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning     Hans Gravdal Skipsbyggeri, Opsanger 5 [P] "Skipet" 2/1991  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Tre 8 [P] "Skipet" 4/1990  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Fisterfjord" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14   1921 - 1934     LCGT 14 [P] "Skipet" 2/1991  
15   1934 - 1970     LFYY 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 2/1991  
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1921 - 1932     Jøsenfjord a/s, Vadla 23 [P] "Skipet" 2/1991  
24   1932 - 1947     Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 24 [P] "Skipet" 2/1991  
25   1947 - 1970     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 25 [P] "Skipet" 2/1991  
26         26    
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29         -- 29    
30         30    
31   ▼ MASKINERI 31    
32   Periode       Fabrikant 32    
33   1921 - 1928   A   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 33 [P] "Skipet" 2/1991  
34   1928 - 1936   B   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 34    
35   1936 - 1970   D   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 35 [P] "Skipet" 2/1991  
36           Produsert 36    
37       A   1921 37 [P] "Skipet" 2/1991  
38       B   1928 38 [N] wikipedia.org  
39       D   1936 39 [P] "Skipet" 2/1991  
40           Maskin 40    
41   1921 - 1928   A   1 x Rubb 2 syl. diesel 41 [P] "Fjordabåtene"  
42   1928 - 1936   B   1 x 2TEV RM 2 syl. diesel 42 [N] wikipedia.org  
43   1936 - 1970   D   1 x 2TEV RM 2 syl. diesel 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44           Effekt 44    
45   1921 - 1928   A   160 bhk 45 [P] "Fjordabåtene"  
46   1928 - 1936   B   200 bhk 46 [N] wikipedia.org  
47   1936 - 1970   D   300 bhk 47 [P] "Skipet" 2/1991  
48           Fart 48    
49           10.0 kn 49 [P] "Fjordabåtene"  
50           Forbruk 50    
51       -- 51    
52         52    
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55           29.99 m 55 [P] "Skipet" 2/1991  
56           Bredde 56    
57           6.22 m 57 [P] "Skipet" 2/1991  
58           Dybde 58    
59   1921 - 1934   A   2.80 m 59 [P] "Fjordabådane"  
60   1934 - 1970   C   2.87 m 60 [P] "Fjordabådane"  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1921 - 1934   A   126.20 brt 62 [P] "Fjordabådane"  
63   1934 - 1970   C   142.13 brt 63 [P] "Fjordabådane"  
64           Netto tonnasje 64    
65   1921 - 1934   A   60.74 nrt 65 [P] "Fjordabådane"  
66   1934 - 1970   C   68.41 nrt 66 [P] "Fjordabådane"  
67           Dødvekttonn 67    
68           -- 68    
69         69    
70   ▼ KAPASITET 70    
71   Periode       Personbiler 71    
72           2 72 [P] "Fjordabåtene"  
73           Trailere 73    
74       0 74 HMI  
75           Passasjerer 75    
76           250 76 [P] "Fjordabåtene"  
77           Passasjerlugarer 77    
78       Ja 78 HMI  
79           Mannskapslugarer 79    
80           Ja 80 HMI  
81           Mannskap 81    
82         Kaptein, styrmann, maskinist, maskinassistent, 2 matroser, stuert 82 [P] "Fjordabåtene"  
83           Dekkshøyde 83    
84           -- 84    
85           Tillatt akseltrykk 85    
86           -- 86    
87         87    
88   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 88    
89   Maskinen var verdens første med hydraulisk reverserbart anlegg [1928 - 1936]. 89 [N] wikipedia.org  
90     90    
91   ▼ HISTORIKK 91    
92 ► 06.1921       Skrog slept til M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset for innsetting av maskin. 92 [P] "Fjordabådane"  
93 06.1921   A   Levert fra Hans Gravdal Skipsbyggeri, Sunde til Jøsenfjord a/s, Vadla som "Fisterfjord". 93 [P] "Skipet" 2/1991  
94         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 94 [P] "Skipet" 2/1991  
94       Byggekostnad: 250 000 NOK. 94 [P] "Fjordabåtene"  
95 23.07.1921     Satt i trafikk Stavanger - Vanvik. 95 [P] "Med båt og buss" | [P] "Fjordabådane"  
96 03.04.1923     Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 96 [P] "Med båt og buss" | --  
97 ultimo 1923     Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 97 [P] "Med båt og buss"  
98 08.1924     Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 98 [P] "Med båt og buss"  
99 08.10.1925     Sammenstøt med d/s "Eira", Årdal. 99 [P] "Med båt og buss"  
100 1928   B   Ombygget med ny maskin. 100 [N] wikipedia.org  
101 pr.høst 1929     I trafikk Stavanger - Vadla. 101 [P] "Med båt og buss"  
102 pr.05.1931     I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Vatlandsvåg. 102 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
103 1932     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 103 [P] "Skipet" 2/1991  
104 20.08.1934   C   Ombygget: Glassveranda samt nye lugarer på dekk 3. Glassverandaen kan ha kommet på et tidligere tidspunkt. 104 -- | [P] "Med båt og buss" | HMI  
105 02.1936   D   Ombygget med ny maskin. 105 [P] "Skipet" 2/1991  
106 pr.06.1936     I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 106 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
107 pr.1939     Også i trafikk Stavanger - Vatlandsvaag. 107 [P] Rutebok for Stavanger og Rogaland - "1938 Vinter-ruter 1939"  
108 10.10.1943     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 108    
109 vinter 1944     I opplag. 109 [P] "Med båt og buss"  
110 vår 1945     Satt i trafikk Stavanger - Vadla. 110 [P] "Med båt og buss"  
111 1947     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 111 [P] "Skipet" 2/1991  
112 20.08.1949     Satt i trafikk Stavanger - Erfjord. 112    
113 pr.09.1964       Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal / Stavanger - Vik. 113 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
114 01.03.1966       Kolliderte i tett tåke med m/fe "Fjordbris" sør av Lindøysundet. 114 [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1966  
115 15.09.1968       Grunnstøtte ved Eidssund. 115 [P] "Skipet" 2/1991  
117         Lagt ved kai, men sank med akterskipet. 117 [P] "Med båt og buss"  
118 31.12.1969       I opplag, Stavanger. 118 [P] "Med båt og buss"  
119         Status: Reservefartøy. 119 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970  
120 16.02.1970       Brann om bord ved kai, Foreneset. 120 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1970  
121         Brant ut og veltet over. Senere hevet av Brødrene Anda a/s, Stavanger. 121    
122 ► 05.1970       Klargjort for slep av Elias Engøy, Sandnes. 122 [P] "Fjordabåtene"  
123 01.05.1970       Senket i Nedstrandsfjorden på 713 meters dyp. 123 [P] "Fjordabåtene"  
124 15.09.1970       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 124 [P] "Fjordabådane"  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Fisterfjord"    
    I original utgave med et       Lokalisering: --    
    beskjedent overbygg.       Tidspunkt: 1921    
            Rettighetshaver: Ryfylkemuseét    
            Hentet fra: "Med båt og buss"    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Fisterfjord"    
    Glassveranda, sannsynligvis       Lokalisering: Stavanger    
    med salong, bygget bak       Tidspunkt: --    
    styrehuset, større ventiler       Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap    
    på dekk 2 og i tillegg så har       Hentet fra: Privat    
    overbygget over hekken blitt            
    innebygget, og ganske nylig            
    siden skroget ikke er ferdig-            
    malt akter enda.            
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Fisterfjord"    
    Året før brannen, og har her       Lokalisering: Årdalsfjorden    
    fått nye lugarer på dekk 3.       Tidspunkt: 1969    
            Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Fisterfjord" i Haugesund 21. juni 1925   Rettighetshaver: Haugesund kommunale kinematografer  
          04:43 - 04:52   Hentet fra: youtube.com  
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x