H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "FINNØY" 1931  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Einar Reilstad  
               
               
    Oppdatert:   07.05.2020        
    Status:   Senket       Posisjon på AIS:     
               
    "FINNØY"  [1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959]  
    Fortegnelse nr. P-90  
               
1   Periode     1931 - 1940 / 1945 - 1948 / 1955 - 1959 1 HMI  
2   Byggeår     1916 2 [P] "Skipet" 3/1992  
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     ukjent, Fornes 4 [P] "Skipet" 3/1992  
5   Utrustning     ukjent, Fornes 5 [P] "Skipet" 3/1992  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Tre 8 [P] "Skipet" 2/1992  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1916 - 1931     "Alstein I" 12 [P] "Skipet" 3/1992  
13   1931 - 1971     "Finnøy" 13 [P] "Skipet" 3/1992  
14           Kallesignal 14    
15   1916 - 1934     MTLB 15 [P] "Skipet" 3/1992  
16   1934 - 1971     LFKR 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | --  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1916 - etter 1917     Thorstein Nygaard, Stavanger 24 [P] "Skipet" 3/1992  
25   etter 1917 - 1931     Johan T. Østbø, Stavanger 25    
26   1931 - 1956     P/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad 26    
27   1956 - 1959     Olav Reilstad, Reilstad 27 [P] "Skipet" 3/1992  
28   1959 - 1971     David Hagen, Erfjord 28    
29         29    
30   ▼ KLASSIFISERING 30    
31   Periode       Klasse 31    
32         -- 32    
33         33    
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36   1931 - ca.1945   B   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 36    
37   ca.1945 - 1959   C   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 37    
38           Produsert 38    
39           -- 39    
40           Maskin 40    
41   1917 - 1931   A   1 x Ideal 41 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
42   1931 - ca.1945   B   1 x Wichmann 2J 2 syl. diesel 42    
43   ca.1945 - 1959   C   1 x Wichmann 2F diesel 43 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
44           Effekt 44    
45   1917 - 1931   A   30 bhk 45 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
46   1931 - ca.1945   B   60 bhk 46    
47   ca.1945 - 1959   C   120 bhk 47 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
48           Fart 48    
49   1931 - ca.1945   B   9.0 kn 49 [P] "Fjordvegen"  
50           Forbruk 50    
51           -- 51    
52         52    
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55   1916 - 1931   A   16.46 m 55 [P] "Skipet" 3/1992  
56   1931 - 1971   B   19.69 m 56 [P] "Skipet" 3/1992  
57           Bredde 57    
58   1916 - 1931   A   4.45 m 58 [P] "Skipet" 3/1992  
59   1931 - 1971   B   4.51 m 59 [P] "Skipet" 3/1992  
60           Dybde 60    
61   1916 - 1931   A   1.59 m 61 [P] "Skipet" 3/1992  
62   1931 - 1971   B   1.77 m 62 [P] "Skipet" 3/1992  
63           Brutto tonnasje 63    
64   1916 - 1931   A   25 brt 64 [P] "Skipet" 3/1992  
65   1931 - 1971   B   37.93 brt 65 [P] "Skipet" 3/1992  
66           Netto tonnasje 66    
67   1916 - 1931   A   8 nrt 67 [P] "Skipet" 3/1992  
68   1931 - 1971   B   16.86 nrt 68 [P] "Skipet" 3/1992  
69           Dødvekttonn 69    
70           -- 70    
71         71    
72   ▼ KAPASITET 72    
73   Periode       Personbiler 73    
74           0 74 HMI  
75           Trailere 75    
76       0 76 HMI  
77           Passasjerer 77    
78   1916 - 1931   A   0 78 HMI  
79   1931 - 1959   B   118 79 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
80   1959 - 1971   D   0 80 HMI  
81           Passasjerlugarer 81    
82   1931 - 1959   B   3 82 [P] "Fjordvegen"  
83           Mannskapslugarer 83    
84           Ja 84 HMI  
85           Mannskap 85    
86   1931 - 1959     Kaptein, styrmann, maskinist 86 [P] "Fjordvegen"  
87           Dekkshøyde 87    
88           0 88 HMI  
89           Tillatt akseltrykk 89    
90           0 90 HMI  
91         91    
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   Salonger: 2. 93 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
94         94    
95   ▼ HISTORIKK 95    
96 1916   A   Levert fra ukjent bygger, Fornes til Thorstein Nygaard, Stavanger som "Alstein I". 96 [P] "Skipet" 3/1992  
97         Kallesignal: MTLB. 97 [P] "Skipet" 3/1992  
98         Klassifisert som fraktefartøy. 98    
99 1917 ►     Solgt til Johan T. Østbø, Stavanger. 99    
100 1931     Solgt til p/r Olav Reilstad og Alfred Reilstad, Reilstad. Omdøpt "Finnøy". 100 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
101     B   Ombygget til passasjerfartøy, Sagvåg: Forlenget, salong på dekk 1 og 2 samt ny maskin. 101 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
102       Satt i trafikk Stavanger - Eik. 102 [P] "Fjordvegen"  
103 01.01.1934     Nytt kallesignal: LFKR. 103 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | --  
104 05.11.1935     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 104 [P] "Skipet" 3/1992  
105 pr.1939     I trafikk Stavanger - Aubøsund. 105 [P] Rutebok for Stavanger og Rogaland - "1938 Vinter-ruter 1939"  
106 ca.1940      Utleid og satt i trafikk Odda - Tyssedal. 106 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
107 ca.1945     Tilbakelevert. 107 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
108     C   Maskin ombygget 108 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
109 ca.1948     Utleid til Det Midthordlandske Dampskibsselskab a/s. Satt i trafikk Lindås - Bergen. 109    
110 ► 1955     Tilbakelevert. 110 HMI  
111 ca.1955     Utleid til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad. Satt i trafikk Haugesund - Dalen. Senere tilbakelevert. 111 -- | [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
112 19.01.1956     Solgt til Olav Reilstad, Reilstad. 112 [P] "Skipet" 3/1992  
113 1959   D   Solgt til David Hagen, Erfjord. Omklassifisert til arbeidsfartøy. Maskinen overført til slepefartøyet "Jadarholm". 113 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
114       I bruk til skjellsandgrabbing. 114 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
115 1968     Utrangert. 115 [A] Stavanger Aftenblad 18.03.2006  
116 22.01.1971       Slettet fra Stavanger Skipsregister som senket, Erfjordkjeften. 116 [P] "Skipet" 3/1992  
           
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Finnøy"    
    Ombygget til       Lokalisering: Haugesund    
    passasjerfartøy og her       Tidspunkt: 1955    
    utleid for trafikk mellom       Rettighetshaver: Einar Reilstad    
    Haugesund og Karmøy.       Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x