H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "FARMANN" 1908  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Helge Andersen  
               
               
    Oppdatert:   07.11.2019        
    Status:   Forlist       Posisjon på AIS:     
               
    "FARMANN"  [1908 - 1916]  
    Fortegnelse nr. P-97  
               
1   Periode     1908 - 1916 1 HMI  
2   Byggeår     1881 2 [P] "Skipet" 3/1989  
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia 4 [P] "Skipet" 3/1989  
5   Utrustning     T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia 5 [P] "Skipet" 3/1989  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale     Jern 8 [P] "Fjordabådane"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1881 - 1887     "Heather Bell" 12 [P] "Skipet" 3/1989  
13   1887 - 1908     "Black Pearl" 13 [P] "Skipet" 3/1989  
14   1908 - 1918     "Farmann" 14 [P] "Skipet" 3/1989  
15           Kallesignal 15    
16   1908 - 1918     MFKN 16 [P] "Skipet" 3/1989  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1881 - 1887     H. Robertson, Glasgow, Storbritannia 24 [P] "Skipet" 3/1989  
25   1887 - 1897     J.E. Chandler, Glasgow, Storbritannia 25 [P] "Skipet" 3/1989  
26   1897 - etter 1897     Lord Dunsandler, Storbritannia 26 [P] "Skipet" 3/1989  
27   etter 1897 - 1908     Max Schultz, Southampton, Storbritannia 27 [P] "Fjordabådane"  
28   1908     Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn 28 [P] "Skipet" 3/1989  
29   1908 - 1911     Øibuens Dampskibsselskab a/s, Bergen 29 [P] "Fjordabådane"  
30   1911 - 1916     Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 30 [P] "Skipet" 3/1989  
31   1916 - 1918     The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen 31 [P] "Skipet" 3/1989  
32         32    
33   ▼ KLASSIFISERING 33    
34   Periode       Klasse 34    
35         -- 35    
36         36    
37   ▼ MASKINERI 37    
38   Periode       Fabrikant 38    
39           Campbell & Sons, Glasgow, Storbritannia 39 [P] "Skipet" 3/1989  
40           Produsert 40    
41           1881 41 [P] "Skipet" 3/1989  
42           Maskin 42    
43           1 x Compound 2 syl. damp i tandem 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44           Effekt 44    
45           45 nhk 45 [P] "Skipet" 3/1989  
46           Fart 46    
47           -- 47    
48           Forbruk 48    
49       -- 49    
50         50    
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53           47.31 m 53 [P] "Skipet" 3/1989  
54           Bredde 54    
55           6.04 m 55 [P] "Skipet" 3/1989  
56           Dybde 56    
57           3.05 m 57 [P] "Skipet" 3/1989  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1881 - 1908   A   186 brt 59 [P] "Skipet" 3/1989  
60   1908 - 1916   B   195.24 brt 60 [P] "Fjordabådane"  
61   1916 - 1918   D   186 brt 61 [P] "Skipet" 2/1991  
62           Netto tonnasje 62    
63   1881 - 1908   A   88 nrt 63 [P] "Skipet" 3/1989  
64   1908 - 1916   B   104.86 nrt 64 [P] "Fjordabådane"  
65   1916 - 1918   D   88 nrt 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66           Dødvekttonn 66    
67           -- 67    
68         68    
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71           0 71 HMI  
72           Trailere 72    
73       0 73 HMI  
74           Passasjerer 74    
75   1908 - 1911   B   300 75 [P] "Skipet" 2/1991  
76   1911 - 1916   C   333 76 [P] "Fjordvegen"  
77   1916 - 1918   D   0 77 HMI  
78           Passasjerlugarer 78    
79       Ja 79 HMI  
80           Mannskapslugarer 80    
81         Ja 81 HMI  
82           Mannskap 82    
83         Ja 83 HMI  
84           Dekkshøyde 84    
85           0 85 HMI  
86           Tillatt akseltrykk 86    
87       0 87 HMI  
88         88    
89   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 89    
90   -- 90    
91     91    
92   ▼ HISTORIKK 92    
93 1881   A   Levert fra T.B. Seath & Company, Rutherglen, Storbritannia til H. Robertson, Glasgow, GB  som "Heather Bell". 93 [P] "Skipet" 3/1989  
94         Klassifisert som fritidsfartøy. Hjemmehavn: Glasgow, GB. 94 [P] "Fjordabådane"  
95
1887
      Solgt til J.E. Chandler, Glasgow, GB. 95 [P] "Skipet" 3/1989  
96 1897       Solgt til Lord Dunsandler, GB. Omdøpt "Black Pearl". 96 [P] "Skipet" 3/1989  
97 1897 ►       Solgt til Max Schultz, Southampton, GB. 97 [P] "Fjordabådane"  
98 15.06.1908       Solgt til Andreas Endresen Høviskeland, Næshavn. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Nytt kallesignal: MFKN. 98 [P] "Skipet" 3/1989  
99         Salgssum: 1450 GBP. 99 [P] "Fjordabådane"  
100 26.10.1908   B   Ombygget, Rosendal og omklassifisert til passasjerfartøy. 100 [P] "Fjordabådane" | [P] "Skipet" 2/1991  
101         Kostnad: 50 000 NOK. 101 [P] "Fjordabådane"  
102 10.1908       Omdøpt "Farmann". 102 -- | [P] "Skipet" 3/1989  
103 23.11.1908       Satt i trafikk Sunnhordland - Stavanger. 103 [P] "Fjordabådane" | [P] "I rute"  
104 30.11.1908       Solgt til Øibuens Dampskibsselskab a/s, Bergen. 104 [P] "Fjordabådane"  
105         Salgssum: 29 000 NOK. 105 [P] "Fjordabådane"  
106 29.05.1909       Kolliderte med d/s "Sotra". Årsak: Feilmanøvrering av d/s "Farmann". 106 [P] "Fjordabådane"  
107 høst 1909       Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 107 [P] "Over fjord og fjell"  
108         Bergen - Hardanger. 108 [P] "Over fjord og fjell"  
109 03.1910       I opplag, Bergen. 109 -- | [P] "Fjordabådane"  
110 01.05.1911       Solgt til Sandnæs - Stavanger - Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. Salgssum: 13 000 NOK. 110 [P] "Skipet" 3/1989  
111         Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 111 [P] "Skipet" 3/1989  
112     C   Sertifikat endret. 112 [P] "Fjordabådane"  
113 31.07.1911       Satt i trafikk Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 113 [P] "Fjordabådane"  
114 15.03.1916       Solgt til The Phoenix Packing Company Ltd., Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 114 [P] "Skipet" 3/1989  
115 05.1916   D   Ombygget og omklassifisert til fraktefartøy. 115 -- | [P] "Skipet" 2/1991  
116 11.09.1918       Kolliderte med d/s "Quarrydene" og sank, Alstenfjorden. 116 [P] "Skipet" 3/1989  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Farmann"    
    I starten hadde den hvitt       Lokalisering: --    
    skrog, trolig fra sin tid som       Tidspunkt: --    
    privat yacht i       Rettighetshaver: Helge Andersen    
    Storbritannia, og med flott       Hentet fra: home.no.net.helander    
    klipperbaug.            
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x