H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "EXCELLENCEN" 1885  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 30.07.2023 Periode i Rogaland: 1885 - 1904 / 1907 - 1911   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
               
    "EXCELLENCEN"  
    Fortegnelse nr. P-133  
               
1   Byggeår     1859 1 [P] "Skipet" 3/1977  
2   Byggenummer     81 2 [N] sjohistorie.no  
3   Skrog     MOTALA VARV A/B, Norrköping, Sverige 3 [P] "Skipet" 3/1977  
4   Utrustning     MOTALA VARV A/B, Norrköping, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1977  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     JERN 7 [P] "Skipet" 1/1979  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1859     "YSTAD" 11 [P] "Skipet" 1/2000  
12   1859 - 1873     "EXCELLENCEN TOLL" 12 HMI | [P] "Rutebåter til kontinentet"  
13   1873 - 1935     "EXCELLENCEN" 13 [P] "Skipet" 3/1977  
14           Kallesignal 14    
15   1865 - 1934     JCPG 15 [P] "Skipet" 1/2000  
16   1934 - 1935     LDUP 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1859 - 1873     MALMÖ ÅNGBÅTSBOLAG, Malmö, Sverige 24 [P] "Skipet" 1/2000  
25   1873 - 1875     DAMPSKIBSSELSKABET EXCELLENCEN REDERI A/B, Christiansand 25 [P] "Skipet" 1/2000  
26   1875     J.W. PREBENSEN, Christiansand 26 [P] "Skipet" 1/2000  
27   1875 - 1879     NILS CHRISTENSEN 27 [P] "Skipet" 1/2000  
28   1879 - 1899     J.W. PREBENSEN, Christiansand 28 [P] "Skipet" 3/1977  
29   1899 - 1936     ARENDALS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Arendal 29 [P] "Skipet" 1/2000  
30   1935     STAVANGER SKIBS-OPHUGNINGS CO. A/S, Stavanger 30 [P] "Skipet" 3/1977  
31         31    
32   ▼ KLASSIFISERING 32    
33   Periode       Klasse 33    
34         -- 34    
35         35    
36   ▼ MASKINERI 36    
37   Periode       Fabrikant 37    
38   1859 - 1876   A   MOTALA VARV A/B, Norrköping, Sverige 38    
39   1876 - 1935   B   MOTALA VARV A/B, Norrköping, Sverige 39 [P] "Skipet" 1/2000  
40           Produsert 40    
41       A   1859 41 [P] "Skipet" 3/1977  
42       B   1876 42 [P] "Skipet" 3/1977  
43           Maskin 43    
44   1859 - 1876   A   1 x COMPOUND 2 SYL. damp 44 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
45   1876 - 1935   B   1 x COMPOUND 33.1" - 57.7" x 23.3" 2 SYL. damp 45 [P] "Skipet" 3/1977  
46           Effekt 46    
47   1876 - 1935   B   365 indirekte hestekrefter 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
48           Fart 48    
49   1876 - 1935   B   14.0 knop 49 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
50           Forbruk 50    
51       -- 51    
52         52    
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55           48.52 meter 55 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
56           Bredde 56    
57           7.04 meter 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
58           Dybde 58    
59           5.03 meter 59 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
60           Brutto tonnasje 60    
61   1859 - 1901   A   393 brutto registertonn 61 [P] "Skipet" 1/1979  
62   1901 - 1935   C   421 brutto registertonn 62 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
63           Netto tonnasje 63    
64           241 netto registertonn 64 [P] "Skipet" 1/2000  
65           Dødvekttonnasje 65    
66           -- 66    
67         67    
68   ▼ KAPASITET 68    
69   Periode       Personbiler 69    
70           0 70 HMI  
71           Trailere 71    
72       0 72 HMI  
73           Passasjerer 73    
74           200 [kysttrafikk] 74 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
75           Passasjerlugarer 75    
76       Ja 76 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
77           Mannskapslugarer 77    
78           Ja 78 HMI  
79           Mannskap 79    
80         Ja 80 HMI  
81           Dekkshøyde 81    
82           0 82 HMI  
83           Tillatt akseltrykk 83    
84           0 84 HMI  
85         85    
86   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 86    
87   -- 87    
88     88    
89   ▼ HISTORIKK 89    
90 1859   A   Levert fra Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige til Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, S som hjuldamper "Ystad". Hjemmehavn: Malmö. S. 90 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
91         Satt i trafikk Stettin, Polen - Christiania. 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
92 1859       Omdøpt "Excellencen Toll". Satt i trafikk Malmö, Sverige - Christiania. 92 [P] "Rutebåter til kontinentet" | HMI | [P] "Rutebåter til kontinentet"  
93 ca.1865       Ombygget til propelldamper. 93 [P] "Skipet" 1/2000  
94 11.1873       Solgt til Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand. Omdøpt "Excellencen". Salgssum: 32 500 spd. 94 [P] "Skipet" 1/2000  
95         Hjemmehavn: Christiansand. Nytt kallesigal: JCPG. 95 [P] "Skipet" 1/2000  
96         Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 96 [P] "Skipet" 1/2000  
97 1875       Drift og eierskap overført J.W. Prebensen, Christiansand. Videre overført til Nils Christensen samme år. 97 [P] "Skipet" 1/2000  
98 1876   B   Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, S. 98 [P] "Skipet" 3/1977  
99 01.1879       Solgt på tvangsauksjon til J.W. Prebensen, Kristiansand. Salgssum: 25 000 NOK. 99 [P] "Skipet" 3/1977  
100 1882       Hjemmehavn: Kristiania. 100 [P] "Skipet" 3/1977  
101 1882       Overført til Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. 101 [P] "Skipet" 3/1977  
102 1884       Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 102 [P] "Skipet" 1/2000  
103 1885       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 103 [P] "Skipet" 1/2000  
104 11.1899       Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Samme trafikk. 104 [P] "Skipet" 1/2000  
105 1901   C   Opprustet. 105 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
106 15.06.1904       Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 106 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1904  
107 1904       Satt i trafikk Arendal - Kristiania. 107 [P] "Skipet" 3/1977  
108 01.1907       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 108 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
109 pr.1910       Reservefartøy for Kristiania - Bergen. 109 [P] "Skipet" 1/2000  
110 høst 1911       Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 110 [P] "Skipet" 1/2000  
111 vår 1912       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 111 [P] "Skipet" 1/2000  
112 høst 1912       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 112 [P] "Skipet" 1/2000  
113 sommer 1913       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 113 [P] "Skipet" 1/2000  
114 høst 1913       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 114 [P] "Skipet" 1/2000  
115 ca. 02.03.1914       Grunnstøtte, Høievarde. Til reparasjon. 115 [P] "Skipet" 2/2023 | [P] "Skipet" 1/2000  
116 02.03.1914       Forsøkt brakt flott av d/s "Hercules", men slepet røyk. 116 [P] "Skipet" 2/2023  
117 sommer 1914       Ferdig reparert. Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 117 [P] "Skipet" 1/2000  
118 høst 1914       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 118 [P] "Skipet" 1/2000  
119 vår 1915       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 119 [P] "Skipet" 1/2000  
120 høst 1915       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 120 [P] "Skipet" 1/2000  
121 vår 1916       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 121 [P] "Skipet" 1/2000  
122 høst 1916       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 122 [P] "Skipet" 1/2000  
123 vår 1917       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 123 [P] "Skipet" 1/2000  
124 høst 1917       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 124 [P] "Skipet" 1/2000  
125 vår 1918       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 125 [P] "Skipet" 1/2000  
126 høst 1918       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 126 [P] "Skipet" 1/2000  
127 vår 1919       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 127 [P] "Skipet" 1/2000  
128 høst 1919       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 128 [P] "Skipet" 1/2000  
129 vår 1920       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 129 [P] "Skipet" 1/2000  
130 høst 1920       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 130 [P] "Skipet" 1/2000  
131 vår 1921       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 131 [P] "Skipet" 1/2000  
132 høst 1921       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 132 [P] "Skipet" 1/2000  
133 vår 1922       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 133 [P] "Skipet" 1/2000  
134 høst 1922       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 134 [P] "Skipet" 1/2000  
135 vår 1923       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 135 [P] "Skipet" 1/2000  
136 1927       Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 136 [P] "Skipet" 1/2000  
137 1928       Også reservefartøy for Kristiania - Bergen. 137 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
138 01.01.1934       Nytt kallesigal: LDUP. 138 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
139 01.05.1934       Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 139 [P] "Skipet" 1/2000  
140 07.1935       Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 140 [P] "Skipet" 3/1977  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Excellencen"    
    I trafikk langs norskekysten.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
            Hentet fra: wikipedia.org    
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x