A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "EKSPRESS" 1937 - 1940 / 1945 - 1961    
  M/s "SNØGG" 1961 - 1973    
       
  Fortegnelse nr.:   P87          
  Oppdatert:   29.09.2020          
  Periode:   1937 - 1940 / 1945 - 1973          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1937   1  [P] "Skipet" 2/1990    
2  Byggenummer    1   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    L J O E   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Ekspress"   8  1937 - 1940   8  [P] "Skipet" 2/1990    
9      "Ekspress I"   9  1940 - 1945   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      "Ekspress"   10  1945 - 1961   10  HMI    
11      "Snøgg"   11  1961 - 1973   11  [P] "Skipet" 2/1990    
12      "Holly"   12  1973 - 1977   12  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
13  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  1937 - 1973   13  [P] "Fjordabåtene"    
14      Lars Hovland & Co., Jørpeland   14  1973 - 1977   14  [P] "Den hvite flåte"    
15      Brødrene Anda a/s, Stavanger   15  1977   15  [P] "Den hvite flåte"    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som jakt   17  -   17  [P] "Fjordabådane"    
                     
18  Klasse    DNV1A1-I   18  -   18  [N] sjohistorie.no    
                     
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] warsailors.com    
                     
20  Maskinfabrikant A  Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Augsburg, Tyskland   20  1937 - 1946   20  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
21  Maskin produsert A  1937   21  -   21  [P] "Den hvite flåte"    
22   B  1946   22  -   22  [P] "Den hvite flåte"    
                     
23  Maskin A  1 x 4TEV MAN 6 syl. diesel   23  1937 - 1946   23  [P] "Skipet" 2/1990    
24   B  2 x 4TEV Grey Marine 64-HN9 6 syl. diesel   24  1946 - 1977   24  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
25  Effekt A  182 bhk   25  1937 - 1946   25  [P] "Skipet" 2/1990    
26   B  220 bhk v/ 1500 o/min   26  1946 - 1977   26  [P] "Den hvite flåte"    
                     
27  Fart A  13.5 kn   27  1937 - 1946   27  [P] "Skipet" 1/1991    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde    28.74 m   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
30  Bredde    4.60 m   30  -   30  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
31  Dyptgående    1.58 m   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
32  Brutto registertonn A  51.09 t   32  1937 - 1946   32  [P] "Den hvite flåte"    
33   B  63.12 t   33  1946 - 1977   33  [P] "Den hvite flåte"    
                     
34  Netto registertonn A  25.86 t   34  1937 - 1946   34  [P] "Fjordabådane"    
35   B  34.04 t   35  1946 - 1977   35  [P] "Fjordabådane"    
                     
36  Dødvekttonn    -   36  -   36  [P] "Skipet" 2/2002    
                     
37  Bilkapasitet    1   37  -   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat A  160   39  1937 - 1973   39  [P] "Den hvite flåte"    
40   C  0   40  1973 - 1977   40  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
41  Mannskap    Kaptein, styrmann, matros, maskinist   41  1937 - 1973   41  [P] "Fjordabådane"    
                     
42  Passasjerlugarer    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Mannskapslugarer    4   43  -   43  HMI    
                     
44  Dekkshøyde    Fri   44  -   44  HMI    
                     
45  Tillatt akseltrykk    -   45  -   45  -    
                     
46  Tilleggsinformasjon    -   46  -   46  -    
       
       
47   16.04.1937   Sjøsatt. 47 [P] "Fjordabåtene"    
48   09.06.1937   Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Ekspress" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 48 [P] "Skipet" 2/1990    
49       Gikk prøvetur. 49 [P] "Fjordabåtene"    
50   15.06.1937   Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 50 [P] "Fjordabåtene"    
51   09.07.1937   Målt [A]. 51 [P] "Fjordabådane"    
52   18.11.1937   Innført i Stavanger Skipsregister. 52 [P] "Fjordabåtene"    
53   10.06.1938   Satt i trafikk Stavanger - Sørbø / Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland. 53 [P] "Fjordvegen"    
54   13.04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Ekspress I". I bruk som patruljefartøy og personelltransport. 54 [P] "Skipet" 2/1990    
55   ultimo 05.1945   Tilbakelevert. 55 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
56       Omdøpt "Ekspress". Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 56 HMI / [N] warsailors.com    
57   14.05.1946   Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: Større bro-parti og nye maskiner [B]. 57 [P] "Fjordabådane" / [N] warsailors.com    
58       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 58 [P] "Fjordabåtene"    
59   pr.06.1948   I trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø. 59 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
60   23.06.1948   Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Sjernarøy. 60 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
61   18.08.1948   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sjernarøy. 61 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
62   22.06.1949   Satt i trafikk Stavanger - Botne / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Muslandsvåg. 62 -    
63   17.08.1949   Tatt ut av trafikk Stavanger - Muslandsvåg. 63 -    
64   pr.05.1953   I trafikk Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Steinnesvåg. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"    
65   pr.06.1954   I trafikk Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Steinnesvåg. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"    
66   pr.06.1955   I trafikk Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Muslandsvåg / Stavanger - Steinnesvåg / Stavanger - Jørpeland. 66 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1955"    
67   25.05.1961   Omdøpt "Snøgg". 67 [P] "Den hvite flåte"    
68   pr.06.1963   I trafikk Stavanger - Utstein Kloster / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Steinnesvåg. 68 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1963"    
69   pr.09.1966   I trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland. 69 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"    
70   18.09.1966   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Høyvik. 70 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"    
71   19.02.1967   Tatt ut av trafikk Stavanger - Høyvik. 71 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"    
72   25.06.1969   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 72 - / [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"    
73   uke 08.1972   Utleid til Hylsfjord Rutelag a/s, Sand. Satt i trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda. 73 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1970    
74   ultimo 03.1973   Tilbakelevert. 74 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1970    
75   15.02.1973   Solgt til Lars Hovland & Co., Jørpeland. Omdøpt "Holly". Omklassifisert til arbeidsfartøy [C]. 75 [P] "Den hvite flåte"    
76   sommer 1974   I bruk under mudringsarbeid, Sandnes. 76 [A] Stavanger Aftenblad 08.07.1974    
77   vinter 1974   Sank ved kai, Jørpeland etter å ha tatt inn vann i storm. 77 [A] Stavanger Aftenblad 20.05.1975    
78   04.01.1977   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 78 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau