H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "EIRA" 1896  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Helge Andersen  
               
               
    Oppdatert:   16.02.2021        
    Status:   Havarert       Posisjon på AIS:     
               
    "EIRA"  [1896 - 1930]  
    Fortegnelse nr. P-86  
               
1   Periode     1896 - 1930 1 HMI  
2   Byggeår     1891 2 [P] "Skipet" 2/1991  
3   Byggenummer     56 3 [P] "Skipet" 2/1991  
4   Skrog     Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning     Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 5 [P] "Skipet" 2/1991  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale     Stål 8 [N] warsailors.com  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Eira" 12 [P] "Skipet" 2/1991  
13           Kallesignal 13    
14   1891 - 1934     JRQS 14 [P] "Skipet" 2/1991  
15   1934 - 1953     LDPB 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 3/2015  
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1891 - 1896     Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde 23 [P] "Skipet" 2/1991  
24   1896 - 1922     Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 24 [P] "Skipet" 2/1991  
25   1922 - 1924     Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 25 [P] "Skipet" 2/1991  
26   1924 - 1925     Harald Eide, Fiskå 26 [N] jonelaugaland.blogspot.com 25.11.2017  
27   1925 - 1928     Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå 27 [P] "Skipet" 2/1991  
28   1928 - 1931     Jøsenfjord a/s, Vadla 28 [P] "Fjordvegen"  
29   1931 - 1944     Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30   1944 - 1952     Øygardsbaatene L/L, Bergen 30 [P] "Skipet" 2/1991  
31   1952     Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger 31 [P] "Skipet" 2/2002  
32   1952     Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 32 [P] "Skipet" 2/2002  
33   1952 - 1953     P/r Eira, Svolvær 33 [P] "Fjordabådane"  
34         34    
35   ▼ KLASSIFISERING 35    
36   Periode       Klasse 36    
37         -- 37    
38         38    
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41   1891 - 1934   E   Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 41 [P] "Skipet" 2/1991  
42           Produsert 42    
43       E   1891 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44       D   1926 44 [P] "Skipet" 2/1991  
45           Maskin 45    
46   1891 - 1934   E   1 x Compound 2 syl. damp 46 [P] "Skipet" 2/1991  
47   1934 - 1952   C   1 x diesel 47 [P] "Fjordabådane"  
48   1952 [bygget 1926] - 1953   D   1 x 4TEV MWM 6 syl. diesel 48    
49           Effekt 49    
50   1891 - 1934   E   133 ihk 50 [P] "Skipet" 2/1991  
51   1952 - 1953   D   270 bhk 51    
52           Fart 52    
53           -- 53    
54           Forbruk 54    
55       -- 55    
56         56    
57   ▼ MÅL 57    
58   Periode       Lengde 58    
59   1891 [målt 1903] - 1906   E   22.01 m 59 [P] "Fjordabådane"  
60   1906 - 1953   B   26.55 m 60 [P] "Fjordabådane"  
61           Bredde 61    
62   1891 [målt 1903] - 1906   E   4.54 m 62 [P] "Skipet" 2/1991  
63   1906 - 1952   B   4.42 m 63 [P] "Fjordabådane"  
64   1952 - 1953   D   4.45 m 64 [P] "Fjordabådane"  
65           Dybde 65    
66   1891 [målt 1903] - 1906   E   2.19 m 66 [P] "Skipet" 2/1991  
67   1906 - 1934   B   2.16 m 67 [P] "Fjordabådane"  
68   1934 - 1952   C   2.19 m 68 [P] "Fjordabådane"  
69   1952 - 1953   D   2.38 m 69 [P] "Fjordabådane"  
70           Brutto tonnasje 70    
71   1891 - 1903   E   89 brt 71 [P] "Skipet" 3/1986  
72   1903 - 1906   A   149 brt 72 [P] "Fjordabådane"  
73   1906 - 1934   B   187 brt 73 [P] "Fjordabådane"  
74   1934 - 1952   C   222 brt 74 [P] "Fjordabådane"  
75   1952 - 1953   D   217 brt 75 [P] "Fjordabådane"  
76           Netto tonnasje 76    
77   1903 - 1906   A   117 nrt 77 [P] "Fjordabådane"  
78   1906 - 1934   B   129 nrt 78 [P] "Fjordabådane"  
79   1934 - 1952   C   167 nrt 79 [P] "Fjordabådane"  
80   1952 - 1953   D   125 nrt 80 [P] "Fjordabådane"  
81           Dødvekttonn 81    
82   1952 - 1953   D   150 dvt 82 [P] "Skipet" 2/2002  
83         83    
84   ▼ KAPASITET 84    
85   Periode       Personbiler 85    
86           0 86 HMI  
87           Trailere 87    
88       0 88 HMI  
89           Passasjerer 89    
90   1891 - 1952   A   173 90 [P] "Fjordabådane"  
91   1952 - 1953   D   0 91 HMI  
92           Passasjerlugarer 92    
93       -- 93    
94           Mannskapslugarer 94    
95           Ja 95 HMI  
96           Mannskap 96    
97         Ja 97 HMI  
98           Dekkshøyde 98    
99           0 99 HMI  
100           Tillatt akseltrykk 100    
101           0 101 HMI  
102         102    
103   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 103    
104   -- 104    
105     105    
106   ▼ HISTORIKK 106    
107 1891   E   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde som "Eira". 107 [P] "Skipet" 2/1991  
108         Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. Kallesignal: JRQS. 108 [P] "Skipet" 2/1991  
109 05.1896     Solgt til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. 109 [P] "Skipet" 2/1991  
110       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 110 [P] "Skipet" 2/1991  
110       Salgssum: 27 000 NOK. 110 [A] Vestlandsposten 26.05.1896  
111 13.06.1896     Satt i trafikk Stavanger - Dirdal. 111 [P] "Fjordabådane"  
112 27.01.1903   A   Målt. 112 [P] "Fjordabådane"  
113 06.10.1903     Hjemmehavn: Stavanger. 113 [P] "Fjordabådane"  
114 11.06.1906   B   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 114 [P] "Fjordabådane"  
115 16.06.1906     Hjemmehavn: Sandnes. 115 [P] "Fjordabådane"  
116 03.1915     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt ved Odderøya Fort, Kristiansand. 116 [P] "Fjordabådane"  
117 ca.04.1915     Tilbakelevert. 117 [P] "Fjordabådane"  
118 1922     Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 118 [P] "Skipet" 2/1991  
119 09.11.1924     Solgt til Harald Eide, Fiskå. Salgssum: 20 000 NOK. 119 [P] "Fjordabådane"  
120 30.12.1924     Hjemmehavn: Stavanger. 120 [P] "Fjordabådane"  
121 13.05.1925     Solgt til Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå [50/50]. 121 [P] "Fjordabådane"  
122       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 122 [P] "Fjordvegen"  
123 08.10.1925     Sammenstøt med m/s "Fisterfjord", Årdal. 123 [P] "Med båt og buss"  
124 01.08.1928     Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 25 000 NOK. 124 [P] "Fjordabådane"  
125       Samme trafikk. 125 [P] "Fjordabådane"  
126 vår 1930     Utleid til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. 126 [P] "Skipet" 2/1991  
127       Satt i trafikk Bergen - Hernar. 127 HMI  
128 13.01.1931       Solgt til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 20 000 NOK. 128 [P] "Fjordabådane"  
129         Samme trafikk. 129 [P] "Skipet" 4/1999  
130 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDPB 130 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 3/2015  
131 18.06.1934   C   Ombygget blant annet med ny maskin. 131 [P] "Fjordabådane"  
133 1944       Drift og eierskap overført til Øygardsbaatene L/L, Bergen. 133 [P] "Skipet" 2/1991  
134 30.03.1947       Gikk i fjellveggen i tett snødrev, Herdlafjorden. Fikk stort hull i baugen. 134 [P] "Skipet" 4/1999  
135         Landsatt og sank ved Blomvåg. Senere hevet av bergingsfartøyet "Herkules". 135    
136 1950       Lagt i opplag. 136    
137 01.04.1952       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 137 [P] "Fjordabådane"  
138 29.05.1952       Solgt til Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 138 [P] "Fjordabådane"  
139 31.05.1952       Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. Salgssum: 9 000 NOK. 139 [P] "Fjordabådane"  
140 12.09.1952   D   Ombygget til lastefartøy ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 140 [P] "Fjordabådane"  
141         Ny maskin installert. Maskinen var en tidligere hjelpemotor på den tyske krysseren "Königsberg". 141 [P] "Skipet" 2/1991  
142 29.10.1952       Solgt til p/r Eira, Svolvær. 142 [P] "Fjordabådane"  
143       Salgssum: 142 500 NOK. 143 [P] "Skipet" 2/2002  
144 08.12.1952     Fikk maskinhavari og strandet, Skjervøy. Var på reise fra Måløy til Finnmark med sild. 144 [P] "Skipet" 2/1991  
145 12.02.1953       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 145 [P] "Skipet" 2/1991  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Eira"    
    En liten representant for       Lokalisering: --    
    lokaltrafikken.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Helge Andersen    
            Hentet fra: home.no.net.helander    
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x