"Eira" [1896] - en av de tidlige rutebåtene i distriktet,    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND og hadde sitt rute-område i østre Ryfylke.    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Eira"
1  
2 Fortegnelse nr. P-86 2  
3 Inntredelsesår 1896 3  
4 Periode 1896-1930 4  
5 Oppdatert 12.02.2024 5  
6  Posisjon på AIS / status Havarert 6  
7 Kallesignal JRQS [1891-1934], LDPV [1934-1953] 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer
-
9  
10 Byggeår 1891 10  
11 Byggenummer 56 11  
12 Skrog Trondheims Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 12  
13 Utrustning Trondheims Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 13  
14 Type Rigget som skonnert 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1891-1953 "Eira" 16  
17 Eier 1891-1896 Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde 17  
18 Eier 1896-1922 Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs 18  
19 Eier 1922-1924 Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 19  
20 Eier 1924-1925 Harald Eide, Fiskå 20  
21 Eier 1925-1928 Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå 21  
22 Eier 1928-1931 Jøsenfjord a/s, Vadla 22  
23 Eier 1931-1944 Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen 23  
24 Eier 1944-1950 Øygardsbaatene L/L, Bergen 24  
25 Eier 1950-1952 Lasse Mundal og Sigurd Mjelde, Bergen 25  
26 Eier 1952 Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger 26  
27 Eier 1952 Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 27  
28 Eier 1952-1953 P/r Eira, Svolvær 28  
29 Klassifisering - 29  
30   30  
31      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 31  
32 1891 1)   E    22.01 meter    4.54 meter    2.19 meter    89 brutto registertonn    Ukjent    Ukjent 32  
33 1903   A                149 brutto registertonn    117 netto registertonn     33  
34 1906   B    26.55 meter    4.42 meter    2.16 meter    187 brutto registertonn    129 netto registertonn     34  
35 1934   C            2.19 meter    222 brutto registertonn    167 netto registertonn     35  
36 1952   D        4.45 meter    2.38 meter    217 brutto registertonn    125 netto registertonn    150 dødvekttonn 36  
37   37  
38      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 38  
39 1891   E    1 x Compound 2 syl. damp    Ukjent    133 indikerte h.k.    Trondheims Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 39  
40 1934   C    1 x diesel        Ukjent    Ukjent 40  
41 1952 2)   D    1 x 4TEV MWM 6 syl. diesel        270 brutto hestekrefter     41  
42   42  
43      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 43  
44 1891   E    0    0    0    0    0    0 44  
45   45  
46      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 46  
47 1891   E    0    0    0    0    0    3 47  
48   48  
49      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     49  
50 1891   E    173    Ukjent    Ja    Ja     50  
51 1952   D    0    0             51  
52   52  
53      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     53  
54     1) Målt i 1903.   [P] "Fjordabådane" 54  
55     2) Bygget i 1926.   [P] "Skipet" 2/1991 55  
56   56  
57      Historikk        Kilder     57  
58 1891   E   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde som "Eira".   [P] "Skipet" 2/1991 58  
59         Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. Kallesignal: JRQS.   [P] "Skipet" 2/1991 59  
60 05.1896       Solgt til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs.   [P] "Skipet" 2/1991 60  
61         Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes.   [P] "Skipet" 2/1991 61  
62         Salgssum: 27.000 NOK.   [A] Vestlandsposten 26.05.1896 62  
63 13.06.1896       Satt i trafikk Stavanger-Dirdal.   [P] "Fjordabådane" 63  
64 27.01.1903   A   Målt.   [P] "Fjordabådane" 64  
65 06.10.1903       Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Fjordabådane" 65  
66 11.06.1906   B   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger.   [P] "Fjordabådane" 66  
67 16.06.1906       Hjemmehavn: Sandnes.   [P] "Fjordabådane" 67  
68 03.1915       Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt ved Odderøya Fort, Kristiansand.   [P] "Fjordabådane" 68  
69 ca.04.1915       Tilbakelevert.   [P] "Fjordabådane" 69  
70 1922       Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes.   [P] "Skipet" 2/1991 70  
71 09.11.1924       Solgt til Harald Eide, Fiskå. Salgssum: 20.000 NOK.   [P] "Fjordabådane" 71  
72 30.12.1924       Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Fjordabådane" 72  
73 13.05.1925       Solgt til Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå [50/50].   [P] "Fjordabådane" 73  
74         Satt i trafikk Stavanger-Årdal.   [P] "Fjordvegen" 74  
75 08.10.1925       Sammenstøt med m/s "Fisterfjord", Årdal.   [P] "Med båt og buss" 75  
76 01.08.1928       Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 25.000 NOK.   [P] "Fjordabådane" 76  
77         Samme trafikk.   [P] "Fjordabådane" 77  
78 vår 1930       Utleid til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 2/1991 78  
79         Satt i trafikk Bergen-Hernar.   HMI 79  
80 13.01.1931       Solgt til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Fjordabådane" 80  
81         Salgssum: 20.000 NOK.   [P] "Fjordabådane" 81  
82         Samme trafikk.   [P] "Skipet" 4/1999 82  
83 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDPB   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 3/2015 83  
84 18.06.1934   C   Ombygget blant annet med ny maskin.   [P] "Fjordabådane" 84  
85 15.05.1944       Drift og eierskap overført til Øygardsbaatene L/L, Bergen.   [P] "Stempelslag på sjø og land - Vest Trafikk 1898-1998" 85  
86 1945       Havarerte og vurdert kondemnert. Reparert igjen.   [P] "Stempelslag på sjø og land - Vest Trafikk 1898-1998" 86  
87 30.03.1947       Gikk i fjellveggen i tett snødrev, Herdlafjorden. Fikk stort hull i baugen.   [P] "Skipet" 4/1999 87  
88         Landsatt og sank ved Blomvåg. Senere hevet av bergingsfartøyet "Herkules".     88  
89         Reparert. Kostnad: 50.000 NOK. Satt i trafikk igjen.   [P] "Stempelslag på sjø og land - Vest Trafikk 1898-1998" 89  
90 10.1949       Lagt i opplag.   [P] "Stempelslag på sjø og land - Vest Trafikk 1898-1998" 90  
91 1950       Solgt til Lasse Mundal og Sigurd Mjelde, Bergen.   [P] "Stempelslag på sjø og land - Vest Trafikk 1898-1998" 91  
92 01.04.1952       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Fjordabådane" 92  
93 29.05.1952       Solgt til Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 5.000 NOK. Maskinen tatt ut.   [P] "Fjordabådane" | [P] "Stempelslag på sjø og land…" 93  
94 31.05.1952       Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. Salgssum: 9.000 NOK.   [P] "Fjordabådane" 94  
95 12.09.1952   D   Ombygget til lastefartøy ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger.   [P] "Fjordabådane" 95  
96         Ny maskin installert. Maskinen var en tidligere hjelpemotor på den tyske krysseren "Königsberg".   [P] "Skipet" 2/1991 96  
97 29.10.1952       Solgt til p/r Eira, Svolvær.   [P] "Fjordabådane" 97  
98         Salgssum: 142.500 NOK.   [P] "Skipet" 2/2002 98  
99 08.12.1952       Fikk maskinhavari og strandet, Skjervøy. Var på reise fra Måløy til Finnmark med sild.   [P] "Skipet" 2/1991 99  
100 12.02.1953       Slettet fra Stavanger Skipsregister.   [P] "Skipet" 2/1991 100  
101   101  
102   102  
103 Bilde 1/1  
 
        En liten representant for lokalrutetrafikken. 103  
104             104  
105             105  
106             106  
107             107  
108             108  
109             109  
110             110  
111             111  
112             112  
113             113  
114             114  
115             115  
116             116  
117             117  
118             118  
119    Avbildet som: "Eira"     119  
120    Lokalisering: -     120  
121    Tidspunkt: -     121  
122    Rettighetshaver: Helge Andersen     122  
123    Hentet fra: home.no.net.helander     123  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau