H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "EIRA" 1896  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 16.02.2021 Periode i Rogaland: 1896 - 1930   Status på fartøyet: Havarert Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Helge Andersen  
               
               
               
    "EIRA"  
    Fortegnelse nr. P-86  
               
1   Byggeår     1891 1 [P] "Skipet" 2/1991  
2   Byggenummer     56 2 [P] "Skipet" 2/1991  
3   Skrog     TRONDHJEMS MEKANISKE VERKSTED A/S, Trondheim 3 [P] "Skipet" 2/1991  
4   Utrustning     TRONDHJEMS MEKANISKE VERKSTED A/S, Trondheim 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT, rigget som skonnert 6 [P] "Fjordabådane"  
7   Materiale     STÅL 7 [N] warsailors.com  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11         "EIRA" 11 [P] "Skipet" 2/1991  
12           Kallesignal 12    
13   1891 - 1934     JRQS 13 [P] "Skipet" 2/1991  
14   1934 - 1953     LDPB 14 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 3/2015  
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1891 - 1896     ROMSDALENS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Molde 22 [P] "Skipet" 2/1991  
23   1896 - 1922     SANDNÆS, STAVANGER OG HØGSFJORD DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Sandnæs 23 [P] "Skipet" 2/1991  
24   1922 - 1924     SANDNÆS-STAVANGER-HØGSFJORD DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Sandnæs 24 [P] "Skipet" 2/1991  
25   1924 - 1925     HARALD EIDE, Fiskå 25 [N] jonelaugaland.blogspot.com 25.11.2017  
26   1925 - 1928     HARALD EIDE og KRISTEN WARLAND, Fiskå 26 [P] "Skipet" 2/1991  
27   1928 - 1931     JØSENFJORD A/S, Vadla 27 [P] "Fjordvegen"  
28   1931 - 1944     HJELME & HERLØ DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 28 [P] "Skipet" 2/1991  
29   1944 - 1952     ØYGARDSBAATENE L/L, Bergen 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30   1952     STAVANGER SKIPSOPPHUGNINGS CO. A/S, Stavanger 30 [P] "Skipet" 2/2002  
31   1952     BRØDRENE BJØRNEVIK A/S, Stavanger 31 [P] "Skipet" 2/2002  
32   1952 - 1953     P/R EIRA, Svolvær 32 [P] "Fjordabådane"  
33         33    
34   ▼ KLASSIFISERING 34    
35   Periode       Klasse 35    
36         -- 36    
37         37    
38   ▼ MASKINERI 38    
39   Periode       Fabrikant 39    
40   1891 - 1934   E   TRONDHJEMS MEKANISKE VERKSTED A/S, Trondheim 40 [P] "Skipet" 2/1991  
41           Produsert 41    
42       E   1891 42 [P] "Skipet" 2/1991  
43       D   1926 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44           Maskin 44    
45   1891 - 1934   E   1 x COMPOUND 2 SYL. damp 45 [P] "Skipet" 2/1991  
46   1934 - 1952   C   1 x diesel 46 [P] "Fjordabådane"  
47   1952 [bygget 1926] - 1953   D   1 x 4TEV MWM 6 SYL. diesel 47    
48           Effekt 48    
49   1891 - 1934   E   133 indikerte hestekrefter 49 [P] "Skipet" 2/1991  
50   1952 - 1953   D   270 brutto hestekrefter 50    
51           Fart 51    
52           -- 52    
53           Forbruk 53    
54       -- 54    
55         55    
56   ▼ MÅL 56    
57   Periode       Lengde 57    
58   1891 [målt 1903] - 1906   E   22.01 meter 58 [P] "Fjordabådane"  
59   1906 - 1953   B   26.55 meter 59 [P] "Fjordabådane"  
60           Bredde 60    
61   1891 [målt 1903] - 1906   E   4.54 meter 61 [P] "Skipet" 2/1991  
62   1906 - 1952   B   4.42 meter 62 [P] "Fjordabådane"  
63   1952 - 1953   D   4.45 meter 63 [P] "Fjordabådane"  
64           Dybde 64    
65   1891 [målt 1903] - 1906   E   2.19 meter 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66   1906 - 1934   B   2.16 meter 66 [P] "Fjordabådane"  
67   1934 - 1952   C   2.19 meter 67 [P] "Fjordabådane"  
68   1952 - 1953   D   2.38 meter 68 [P] "Fjordabådane"  
69           Brutto tonnasje 69    
70   1891 - 1903   E   89 brutto registertonn 70 [P] "Skipet" 3/1986  
71   1903 - 1906   A   149 brutto registertonn 71 [P] "Fjordabådane"  
72   1906 - 1934   B   187 brutto registertonn 72 [P] "Fjordabådane"  
73   1934 - 1952   C   222 brutto registertonn 73 [P] "Fjordabådane"  
74   1952 - 1953   D   217 brutto registertonn 74 [P] "Fjordabådane"  
75           Netto tonnasje 75    
76   1903 - 1906   A   117 netto registertonn 76 [P] "Fjordabådane"  
77   1906 - 1934   B   129 netto registertonn 77 [P] "Fjordabådane"  
78   1934 - 1952   C   167 netto registertonn 78 [P] "Fjordabådane"  
79   1952 - 1953   D   125 netto registertonn 79 [P] "Fjordabådane"  
80           Dødvekttonnasje 80    
81   1952 - 1953   D   150 dødvekttonn 81 [P] "Skipet" 2/2002  
82         82    
83   ▼ KAPASITET 83    
84   Periode       Personbiler 84    
85           0 85 HMI  
86           Trailere 86    
87       0 87 HMI  
88           Passasjerer 88    
89   1891 - 1952   A   173 89 [P] "Fjordabådane"  
90   1952 - 1953   D   0 90 HMI  
91           Passasjerlugarer 91    
92       -- 92    
93           Mannskapslugarer 93    
94           Ja 94 HMI  
95           Mannskap 95    
96         Ja 96 HMI  
97           Dekkshøyde 97    
98           0 98 HMI  
99           Tillatt akseltrykk 99    
100           0 100 HMI  
101         101    
102   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 102    
103   -- 103    
104     104    
105   ▼ HISTORIKK 105    
106 1891   E   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondhjem til Romsdalens Dampskibsselskab a/s, Molde som "Eira". 106 [P] "Skipet" 2/1991  
107         Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. Kallesignal: JRQS. 107 [P] "Skipet" 2/1991  
108 05.1896     Solgt til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnæs. 108 [P] "Skipet" 2/1991  
109       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 109 [P] "Skipet" 2/1991  
110       Salgssum: 27 000 NOK. 110 [A] Vestlandsposten 26.05.1896  
111 13.06.1896     Satt i trafikk Stavanger - Dirdal. 111 [P] "Fjordabådane"  
112 27.01.1903   A   Målt. 112 [P] "Fjordabådane"  
113 06.10.1903     Hjemmehavn: Stavanger. 113 [P] "Fjordabådane"  
114 11.06.1906   B   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 114 [P] "Fjordabådane"  
115 16.06.1906     Hjemmehavn: Sandnes. 115 [P] "Fjordabådane"  
116 03.1915     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk som nøytralitetsvakt ved Odderøya Fort, Kristiansand. 116 [P] "Fjordabådane"  
117 ca.04.1915     Tilbakelevert. 117 [P] "Fjordabådane"  
118 1922     Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 118 [P] "Skipet" 2/1991  
119 09.11.1924     Solgt til Harald Eide, Fiskå. Salgssum: 20 000 NOK. 119 [P] "Fjordabådane"  
120 30.12.1924     Hjemmehavn: Stavanger. 120 [P] "Fjordabådane"  
121 13.05.1925     Solgt til Harald Eide og Kristen Warland, Fiskå [50/50]. 121 [P] "Fjordabådane"  
122       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 122 [P] "Fjordvegen"  
123 08.10.1925     Sammenstøt med m/s "Fisterfjord", Årdal. 123 [P] "Med båt og buss"  
124 01.08.1928     Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 25 000 NOK. 124 [P] "Fjordabådane"  
125       Samme trafikk. 125 [P] "Fjordabådane"  
126 vår 1930     Utleid til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. 126 [P] "Skipet" 2/1991  
127       Satt i trafikk Bergen - Hernar. 127 HMI  
128 13.01.1931       Solgt til Hjelme & Herlø Dampskibsselsab a/s, Bergen. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 20 000 NOK. 128 [P] "Fjordabådane"  
129         Samme trafikk. 129 [P] "Skipet" 4/1999  
130 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDPB 130 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 3/2015  
131 18.06.1934   C   Ombygget blant annet med ny maskin. 131 [P] "Fjordabådane"  
132 1944       Drift og eierskap overført til Øygardsbaatene L/L, Bergen. 132 [P] "Skipet" 2/1991  
133 30.03.1947       Gikk i fjellveggen i tett snødrev, Herdlafjorden. Fikk stort hull i baugen. 133 [P] "Skipet" 4/1999  
134         Landsatt og sank ved Blomvåg. Senere hevet av bergingsfartøyet "Herkules". 134    
135 1950       Lagt i opplag. 135    
136 01.04.1952       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 136 [P] "Fjordabådane"  
137 29.05.1952       Solgt til Stavanger Skipsopphugnings Co. a/s, Stavanger. Salgssum: 5 000 NOK. 137 [P] "Fjordabådane"  
138 31.05.1952       Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. Salgssum: 9 000 NOK. 138 [P] "Fjordabådane"  
139 12.09.1952   D   Ombygget til lastefartøy ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 139 [P] "Fjordabådane"  
140         Ny maskin installert. Maskinen var en tidligere hjelpemotor på den tyske krysseren "Königsberg". 140 [P] "Skipet" 2/1991  
141 29.10.1952       Solgt til p/r Eira, Svolvær. 141 [P] "Fjordabådane"  
142       Salgssum: 142 500 NOK. 142 [P] "Skipet" 2/2002  
143 08.12.1952     Fikk maskinhavari og strandet, Skjervøy. Var på reise fra Måløy til Finnmark med sild. 143 [P] "Skipet" 2/1991  
144 12.02.1953       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 144 [P] "Skipet" 2/1991  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Eira"    
    En liten representant for       Lokalisering: --    
    lokaltrafikken.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Helge Andersen    
            Hentet fra: home.no.net.helander    
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x