H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "DRONNINGEN" 1894  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 30.08.2020 Periode i Rogaland: 1894 - 1940   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
                 
    "DRONNINGEN"  
    Fortegnelse nr. P-126  
               
1   Byggeår     1894 1 [P] "Skipet" 1/1976  
2   Byggenummer     12 2 [P] "Skipet" 2/1990  
3   Skrog     FEVIGS JERNSKIBSBYGGERI A/S, Fevig 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Utrustning     FEVIGS JERNSKIBSBYGGERI A/S, Fevig 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] wikipedia.org  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1894 - 1948     "DRONNINGEN" 11 [P] "Skipet" 3/1977  
12   1948 - 1963     "IONION" 12 [P] "Skipet" 3/1977  
13           Kallesignal 13    
14   1894 - 1934     JVPQ 14 [P] "Skipet" 1/2000  
15   1934 - 1948     LDGY 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1894 - 1940     ARENDALS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Arendal 23 [P] "Skipet" 2/1990  
24   1940 - 1947     DET HELGELANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Sandnessjøen 24 [N] warsailors.com  
25   1947 - 1948     OLE T. FLAKKE, Kristiansund 25 [P] "Skipet" 3/1977  
26   1948 - 1963     HARALAMBOS TYPALDOS, Pireus, Hellas 26 [N] wikipedia.org  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30         DNV1A1 30 [N] sjohistorie.no  
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34           BERGENS MEKANISKE VERKSTED A/S, Bergen 34 [P] "Skipet" 3/1977  
35           Produsert 35    
36           1894 36 [P] "Skipet" 3/1977  
37           Maskin 37    
38           1 x TRIPPLE EXPANSION 3 SYL. 16.5 - 26,5 - 43.0 x 30.0" damp 38 [P] "Skipet" 3/1977  
39           Effekt 39    
40           750 indikerte hestekrefter 40 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
41           Fart 41    
42           12.0 knop 42 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
43           Forbruk 43    
44       -- 44    
45         45    
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48           56.88 meter 48 [P] "Skipet" 3/1977  
49           Bredde 49    
50           8.23 meter 50 [P] "Skipet" 1/2000  
51           Dybde 51    
52           6.13 meter 52 [P] "Skipet" 1/2000  
53           Brutto tonnasje 53    
54   1894 - 1940   A   661.50 brutto registertonn 54 [P] "Skipet" 3/1977  
55   1940 - 1948   B   672 brutto registertonn 55 [P] "Skipet" 3/1977  
56           Netto tonnasje 56    
57   1894 - 1940   A   400.12 netto registertonn 57 [N] wikipedia.org  
58   1940 - 1948   B   381 netto registertonn 58 [P] "Skipet" 1/2019  
59           Dødvekttonnasje 59    
60           -- 60    
61         61    
62   ▼ KAPASITET 62    
63   Periode       Personbiler 63    
64           0 64 HMI  
65           Trailere 65    
66       0 66 HMI  
67           Passasjerer 67    
68   1894 - 1907   A   250 [kystfart] - 350 [lokalfart] 68 [P] "Skipet" 1/2019  
69   1907 - 1948   C   250 [kystfart] - 423 [lokalfart] 69 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
70           Passasjerlugarer 70    
71       Ja 71 HMI  
72           Mannskapslugarer 72    
73           Ja 73 HMI  
74           Mannskap 74    
75   1907 - 1940     1 kaptein, 4 offiserer, 14 dekks-/maskinfolk, 7 forpleining 75 HMI  
76   1940 - 1948     Kaptein, 2 styrmenn, 2 maskinister, 2 loser, 1 båtsmann, 3 matroser, 2 lettmatroser,   2 dekksgutter, 1 donkeymann, 1 smører, 3 fyrbøtere, 76 [P] "Skipet" 1/2019  
77   1940 - 1948     1 kokk, 1 kokkelærling, 3 piker 77 [P] "Skipet" 1/2019  
78           Dekkshøyde 78    
79           0 79 HMI  
80           Tillatt akseltrykk 80    
81           0 81 HMI  
82         82    
83   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 83    
84   -- 84    
85         85    
86   ▼ HISTORIKK 86    
87 1893       Sjøsatt. 87 [P] "Skipet" 1/2000  
88 06.1894   A   Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Dronningen". 88 [P] "Skipet" 3/1977  
89         Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 89 HMI  
90         Kallesignal: JVPQ. 90 [P] "Skipet" 1/2000  
91         Byggekostnad: 284 000 NOK. 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
92         Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 92 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
93 1907       Ombygget med ny kjele ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 93 [P] "Skipet" 1/2000  
94     C   Sertifikat endret. 94 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
95 12.08.1921       Grunnstøtte, Wittingskjær. Trukket av grunnen av d/s "Neptun". 95 [P] "Skipet" 2/2019  
96 20.12.1932       Grunnstøtte, Villingskjærene. 96 [N] warsailors.com  
97 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDGY. 97 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
98 16.11.1940       Solgt til Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen. 98 [N] warsailors.com  
99         Salgssum: 467 000 NOK. 99 [P] "Skipet" 3/1977  
100 medio 12.1940   B   Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 100 [P] "Skipet" 2/2019  
101 01.1941       Satt i trafikk Trondheim - Harstad. 101 [P] "Skipet" 2/2019  
102 05.1942       Ombygget ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Bl.a. ny innredning. 102 [N] warsailors.com  
103 24.03.1943       Grunnstøtte ved Lille Molla. Ca. 5m av kjølen skadet. 103 [P] "Skipet" 2/2019  
104 ultimo 1943       Endelig reparert ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 104 [P] "Skipet" 2/2019  
105 03.02.1945       I opplag, Meisfjorden. 105 [N] warsailors.com  
106 05.1945       Til Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim for klassifisering og sertifikatfornyelse. 106 [P] "Skipet" 2/2019  
107 09.1945       Ferdig ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 107 [P] "Skipet" 2/2019  
108 25.11.1945       Utleid til Vesteraalens Dampskibsselskab a/s,Sortland. Satt i trafikk Trondheim - Tromsø. 108 [N] wikipedia.org  
109 12.1946       Tilbakelevert. 109 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
110 15.01.1947       Båtsmannen falt over bord og druknet, Trondheim. 110 [P] "Skipet" 2/2019  
111 01.1947       I opplag, Meisfjorden. 111 [N] wikipedia.org  
112 10.1947       Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund. 112 [P] "Skipet" 3/1977  
113 01.1948       Solgt til Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas. Salgssum: £ 12.800. Omdøpt "Ionion". 113 [P] "Skipet" 3/1977  
114 09.01.1948       Forlot Trondheim. 114 [P] "Skipet" 2/2019  
115 09.01.1948 ►       Ombygget: Ny utsiktssalong forrest på båtdekket og broparti flyttet ett dekk opp. 115 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
116         Satt i trafikk, Egeerhavet. 116 [P] "Skipet" 2/2019  
117 1962       Strøket fra registrene. 117 [P] "Skipet" 1/2000  
118 1963       Opphogget, Pireus, GR. 118 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
           
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/2    
  Avbildet som: "Dronningen"    
    I trafikk i Kystruten.        Lokalisering: Kragerø    
            Tidspunkt: 22. februar 1919    
            Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
            Hentet fra: wikipedia.org    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
    Bilde 2/2    
 
  Avbildet som: "Ionion"    
    Solgt til Hellas og ombygget       Lokalisering: Hellas    
    med ny salong.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap    
            Hentet fra: skipshistorie.net    
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x