A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "DRONNINGEN" 1894 - 1940    
       
  Fortegnelse nr.:   P126          
  Oppdatert:   30.08.2020          
  Periode:   1894 - 1940          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1894   1  [P] "Skipet" 1/1976    
2  Byggenummer    12   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    J V P Q   5  1894 - etter 1894   5  [P] "Skipet" 1/2000    
6      L D G Y   6  etter 1894 - 1948   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Dronningen"   9  1894 - 1948   9  [P] "Skipet" 3/1977    
10      "Ionion"   10  1948 - 1963   10  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
11  Rederi / eierforhold    Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   11  1894 - 1940   11  [P] "Skipet" 2/1990    
12      Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen   12  1940 - 1947   12  [N] warsailors.com    
13      Ole T. Flakke, Kristiansund   13  1947 - 1948   13  [P] "Skipet" 3/1977    
14      Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas   14  1948 - 1963   14  [N] wikipedia.no    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    DNV1A1   17  -   17  [N] sjohistorie.no    
                     
18  Materiale   Stål   18  -   18  [N] wikipedia.no    
                     
19  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   19  -   19  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
20  Maskin produsert    1894   20  -   20  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
21  Maskin    1 x Tripple Expansion 3 syl. 16.5 - 26,5 - 43.0 x 30.0" damp   21  -   21  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
22  Effekt    750 ihk   22  -   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
23  Fart    12.0 kn   23  -   23  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
24  Forbruk    -   24  -   24  -    
                   
25  Lengde    56.88 m   25  -   25  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
26  Bredde    8.23 m   26  -   26  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
27  Dyptgående    6.13 m   27  -   27  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
28  Brutto registertonn A  661.50 t   28  1894 - 1940   28  [P] "Skipet" 3/1977    
29   B  672 t   29  1940 - 1948   29  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
30  Netto registertonn A  400.12 t   30  1894 - 1940   30  [N] wikipedia.no    
31   B  381 t   31  1940 - 1948   31  [P] "Skipet" 1/2019    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjersertifikat A  250 [kystfart] - 350 [lokalfart]   35  1894 - 1907   35  [P] "Skipet" 1/2019    
36   C  250 [kystfart] - 423 [lokalfart]   36  1907 - 1948   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
37  Mannskap    1 kaptein, 4 offiserer, 14 dekks-/maskinfolk, 7 forpleining   37  1907 - 1940   37  -    
38      Kaptein, 2 styrmenn, 2 maskinister, 2 loser, 1 båtsmann, 3 matroser,   38  1940 - 1948   38  [P] "Skipet" 1/2019    
39      2 lettmatroser,   2 dekksgutter, 1 donkeymann, 1 smører, 3 fyrbøtere,   39  1940 - 1948   39  [P] "Skipet" 1/2019    
40      1 kokk, 1 kokkelærling, 3 piker   40  1940 - 1948   40  [P] "Skipet" 1/2019    
                     
41  Passasjerlugarer    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskapslugarer    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Dekkshøyde    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tillatt akseltrykk    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tilleggsinformasjon    -   45  -   45  -    
       
       
46   1893   Sjøsatt. 46 [P] "Skipet" 1/2000    
47   06.1894   Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Dronningen" [A]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 47 [P] "Skipet" 3/1977    
48       Byggesum: 284 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
49   1907   Ombygget med ny kjele ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 49 [P] "Skipet" 1/2000    
50   12.08.1921   Grunnstøtte, Wittingskjær. Trukket av grunnen av d/s "Neptun". 50 [P] "Skipet" 2/2019    
51   20.12.1932   Grunnstøtte, Villingskjærene. 51 [N] warsailors.com    
52   16.11.1940   Solgt til Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen. 52 [N] warsailors.com    
53       Salgssum: 467 000 NOK. 53 [P] "Skipet" 3/1977    
54   medio 12.1940   Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal [B]. 54 [P] "Skipet" 2/2019    
55   01.1941   Satt i trafikk Trondheim - Harstad. 55 [P] "Skipet" 2/2019    
56   05.1942   Ombygget ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Bl.a. ny innredning. 56 [N] warsailors.com    
57   24.03.1943   Grunnstøtte ved Lille Molla. Ca. 5m av kjølen skadet. 57 [P] "Skipet" 2/2019    
58   ultimo 1943   Endelig reparert ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 58 [P] "Skipet" 2/2019    
59   03.02.1945   I opplag, Meisfjorden. 59 [N] warsailors.com    
60   05.1945   Til Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim for klassifisering og sertifikatfornyelse. 60 [P] "Skipet" 2/2019    
61   09.1945   Ferdig ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 61 [P] "Skipet" 2/2019    
62   25.11.1945   Utleid til Vesteraalens Dampskibsselskab a/s,Sortland. Satt i trafikk Trondheim - Tromsø. 62 [N] wikipedia.no    
63   12.1946   Tilbakelevert. 63 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
64   15.01.1947   Båtsmannen falt over bord og druknet, Trondheim. 64 [P] "Skipet" 2/2019    
65   01.1947   I opplag, Meisfjorden. 65 [N] wikipedia.no    
66   10.1947   Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund. 66 [P] "Skipet" 3/1977    
67   01.1948   Solgt til Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas. Salgssum: £ 12.800. Omdøpt "Ionion". 67 [P] "Skipet" 3/1977    
68   09.01.1948   Forlot Trondheim. 68 [P] "Skipet" 2/2019    
69   09.01.1948 ►   Ombygget: Ny utsiktssalong forrest på båtdekket og broparti flyttet ett dekk opp. 69 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
70       Satt i trafikk, Egeerhavet. 70 [P] "Skipet" 2/2019    
71   1962   Strøket fra registrene. 71 [P] "Skipet" 1/2000    
72   1963   Opphogget, Pireus, GR. 72 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau