H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "DRONNINGEN" 1894  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
    Oppdatert:   30.08.2020        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
                 
    "DRONNINGEN"  [1894 - 1940]  
    Fortegnelse nr. P-126  
               
1   Periode     1894 - 1940 1 HMI  
2   Byggeår     1894 2 [P] "Skipet" 1/1976  
3   Byggenummer     12 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog     Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning     Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] wikipedia.org  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1894 - 1948     "Dronningen" 12 [P] "Skipet" 3/1977  
13   1948 - 1963     "Ionion" 13 [P] "Skipet" 3/1977  
14           Kallesignal 14    
15   1894 - 1934     JVPQ 15 [P] "Skipet" 1/2000  
16   1934 - 1948     LDGY 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1894 - 1940     Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 24 [P] "Skipet" 2/1990  
25   1940 - 1947     Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen 25 [N] warsailors.com  
26   1947 - 1948     Ole T. Flakke, Kristiansund 26 [P] "Skipet" 3/1977  
27   1948 - 1963     Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas 27 [N] wikipedia.org  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31         DNV1A1 31 [N] sjohistorie.no  
32         32    
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35           Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 35 [P] "Skipet" 3/1977  
36           Produsert 36    
37           1894 37 [P] "Skipet" 3/1977  
38           Maskin 38    
39           1 x Tripple Expansion 3 syl. 16.5 - 26,5 - 43.0 x 30.0" damp 39 [P] "Skipet" 3/1977  
40           Effekt 40    
41           750 ihk 41 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
42           Fart 42    
43           12.0 kn 43 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
44           Forbruk 44    
45       -- 45    
46         46    
47   ▼ MÅL 47    
48   Periode       Lengde 48    
49           56.88 m 49 [P] "Skipet" 3/1977  
50           Bredde 50    
51           8.23 m 51 [P] "Skipet" 1/2000  
52           Dybde 52    
53           6.13 m 53 [P] "Skipet" 1/2000  
54           Brutto tonnasje 54    
55   1894 - 1940   A   661.50 brt 55 [P] "Skipet" 3/1977  
56   1940 - 1948   B   672 brt 56 [P] "Skipet" 3/1977  
57           Netto tonnasje 57    
58   1894 - 1940   A   400.12 nrt 58 [N] wikipedia.org  
59   1940 - 1948   B   381 nrt 59 [P] "Skipet" 1/2019  
60           Dødvekttonn 60    
61           -- 61    
62         62    
63   ▼ KAPASITET 63    
64   Periode       Personbiler 64    
65           0 65 HMI  
66           Trailere 66    
67       0 67 HMI  
68           Passasjerer 68    
69   1894 - 1907   A   250 [kystfart] - 350 [lokalfart] 69 [P] "Skipet" 1/2019  
70   1907 - 1948   C   250 [kystfart] - 423 [lokalfart] 70 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
71           Passasjerlugarer 71    
72       Ja 72 HMI  
73           Mannskapslugarer 73    
74           Ja 74 HMI  
75           Mannskap 75    
76   1907 - 1940     1 kaptein, 4 offiserer, 14 dekks-/maskinfolk, 7 forpleining 76 HMI  
77   1940 - 1948     Kaptein, 2 styrmenn, 2 maskinister, 2 loser, 1 båtsmann, 3 matroser, 2 lettmatroser,   2 dekksgutter, 1 donkeymann, 1 smører, 3 fyrbøtere, 77 [P] "Skipet" 1/2019  
78   1940 - 1948     1 kokk, 1 kokkelærling, 3 piker 78 [P] "Skipet" 1/2019  
79           Dekkshøyde 79    
80           0 80 HMI  
81           Tillatt akseltrykk 81    
82           0 82 HMI  
83         83    
84   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 84    
85   -- 85    
86         86    
87   ▼ HISTORIKK 87    
88 1893       Sjøsatt. 88 [P] "Skipet" 1/2000  
89 06.1894   A   Levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri a/s, Fevig til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Dronningen". 89 [P] "Skipet" 3/1977  
90         Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 90 HMI  
91         Kallesignal: JVPQ. 91 [P] "Skipet" 1/2000  
92         Byggekostnad: 284 000 NOK. 92 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
93         Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 93 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
94 1907       Ombygget med ny kjele ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 94 [P] "Skipet" 1/2000  
95     C   Sertifikat endret. 95 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
96 12.08.1921       Grunnstøtte, Wittingskjær. Trukket av grunnen av d/s "Neptun". 96 [P] "Skipet" 2/2019  
97 20.12.1932       Grunnstøtte, Villingskjærene. 97 [N] warsailors.com  
98 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDGY. 98 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
99 16.11.1940       Solgt til Det Helgelandske Dampskibsselskab a/s, Sandnessjøen. 99 [N] warsailors.com  
100         Salgssum: 467 000 NOK. 100 [P] "Skipet" 3/1977  
101 medio 12.1940   B   Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 101 [P] "Skipet" 2/2019  
102 01.1941       Satt i trafikk Trondheim - Harstad. 102 [P] "Skipet" 2/2019  
103 05.1942       Ombygget ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Bl.a. ny innredning. 103 [N] warsailors.com  
104 24.03.1943       Grunnstøtte ved Lille Molla. Ca. 5m av kjølen skadet. 104 [P] "Skipet" 2/2019  
105 ultimo 1943       Endelig reparert ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 105 [P] "Skipet" 2/2019  
106 03.02.1945       I opplag, Meisfjorden. 106 [N] warsailors.com  
107 05.1945       Til Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim for klassifisering og sertifikatfornyelse. 107 [P] "Skipet" 2/2019  
108 09.1945       Ferdig ved Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim. 108 [P] "Skipet" 2/2019  
109 25.11.1945       Utleid til Vesteraalens Dampskibsselskab a/s,Sortland. Satt i trafikk Trondheim - Tromsø. 109 [N] wikipedia.org  
110 12.1946       Tilbakelevert. 110 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
111 15.01.1947       Båtsmannen falt over bord og druknet, Trondheim. 111 [P] "Skipet" 2/2019  
112 01.1947       I opplag, Meisfjorden. 112 [N] wikipedia.org  
113 10.1947       Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund. 113 [P] "Skipet" 3/1977  
114 01.1948       Solgt til Haralambos Typaldos, Pireus, Hellas. Salgssum: £ 12.800. Omdøpt "Ionion". 114 [P] "Skipet" 3/1977  
115 09.01.1948       Forlot Trondheim. 115 [P] "Skipet" 2/2019  
116 09.01.1948 ►       Ombygget: Ny utsiktssalong forrest på båtdekket og broparti flyttet ett dekk opp. 116 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
117         Satt i trafikk, Egeerhavet. 117 [P] "Skipet" 2/2019  
118 1962       Strøket fra registrene. 118 [P] "Skipet" 1/2000  
119 1963       Opphogget, Pireus, GR. 119 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
           
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/2    
  Avbildet som: "Dronningen"    
    I trafikk i Kystruten.        Lokalisering: Kragerø    
            Tidspunkt: 22. februar 1919    
            Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
            Hentet fra: wikipedia.org    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
    Bilde 2/2    
 
  Avbildet som: "Ionion"    
    Solgt til Hellas og ombygget       Lokalisering: Hellas    
    med ny salong.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap    
            Hentet fra: skipshistorie.net    
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x