H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "CONSTITUTIONEN" 1831  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 03.09.2023 Periode i Rogaland: 1831 - 1850   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Riksarkivet  
               
               
               
    "CONSTITUTIONEN"  
    Fortegnelse nr. P-182  
               
1   Byggeår     1826 1 [P] "Skipet" 2/1984  
2   Byggenummer     -- 2    
3   Skrog     JAMES DUKE, Dover, Storbritannia 3 [P] "Skipet" 1/2023  
4   Utrustning     JAMES DUKE, Dover, Storbritannia 4 [P] "Skipet" 1/2023  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT, rigget som skonnert 6 [P] "Skipet" 1/1979  
7   Materiale     EIK 7 [P] "Skipet" 2/1984  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1826 - 1827     "DAMPFARTØI NO 1" 11 [P] "Skipet" 1/2023  
12   1827 - 1866     "CONSTITUTIONEN" 12 [P] "Norske skip"  
13           Kallesignal 13    
14         -- 14    
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22         DEN KONGELIGE NORSKE MARINE 22 [P] "Skipet" 1/2023  
23         23    
24   ▼ KLASSIFISERING 24    
25   Periode       Klasse 25    
26         -- 26    
27         27    
28   ▼ MASKINERI 28    
29   Periode       Fabrikant 29    
30   1826 - 1845   A   HORSLEY IRONWORKS, Birmingham, Storbritannia 30 [P] "Skipet" 1/2023  
31   1845 - 1871   B   MOTALA VARV A/B, Norrköping, Sverige 31 [P] "Skipet" 1/2023  
32           Produsert 32    
33       B   -- 33    
34           Maskin 34    
35   1826 - 1845   A   2 x 1 SYL. lavtrykks damp, type side-lever 35 [P] "Dampskibsposten" nr.121 | [P] "Norske Skip" | [P] "Skipet" 1/2023  
36           Effekt 36    
37   1826 - 1845   A   60 hestekrefter 37 [P] "Skipet" 1/2023  
38           Fart 38    
39   1826 - 1845   A   7.0 knop 39 [P] "Norske skip"  
40           Forbruk 40    
41   1826 - 1845   A   3 tønner kull / time 41 [P] "Skipet" 1/2023  
42         42    
43   ▼ MÅL 43    
44   Periode       Lengde 44    
45           30.18 meter 45 [P] "Skipet" 1/2023  
46           Bredde 46    
47           5.18 meter 47 [P] "Skipet" 1/2023  
48           Dybde 48    
49           3.05 meter 49 [P] "Skipet" 1/2023  
50           Brutto tonnasje 50    
51           -- 51    
52           Netto tonnasje 52    
53           80 kommerselester 53 [P] "Skipet" 1/2023  
54           Dødvekttonnasje 54    
55           -- 55    
56         56    
57   ▼ KAPASITET 57    
58   Periode       Personbiler 58    
59           0 59 HMI  
60           Trailere 60    
61       0 61 HMI  
62           Passasjerer 62    
63           32 63 [N] wikipedia.org  
64           Passasjerlugarer 64    
65           -- 65    
66           Mannskapslugarer 66    
67         -- 67    
68           Mannskap 68    
69         Ja 69 HMI  
70           Dekkshøyde 70    
71           0 71 HMI  
72           Tillatt akseltrykk 72    
73       0 73 HMI  
74         74    
75   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 75    
76   Fremdrift: Skovlhjul. 76 [N] wikipedia.org  
77   Norges første dampskip. Utrustet som slepefartøy for ro-kanonbåter. 77 [P] "Skipet" 1/1979  
78   Drektighet: 100 kommerselester. 78 [P] "Norske skip"  
79   To master med forenklet skonnertrigg. 79 [P] "Skipet" 1/2023  
80     80    
81   ▼ HISTORIKK 81    
82 ► 18.09.1826   A   Utstyrt med maskin ved Horsley, Birmingham, Storbritanna. 82 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
83 18.09.1826       Gikk prøvetur på Themsen, GB. 83 [P] "Dampskibsposten" nr.121  
84 09.1826       Hentet d/s "Dampfartøi No 2" ved James Duke, Dover, GB og slepte dette til Henry Maudslay, Sons & Field, London GB for installasjon av 84 [P] "Skipet" 1/2023  
85         maskiner. 85 [P] "Skipet" 1/2023  
86 primo 12.1826       Levert fra James Duke, London GB til Den Kongelige Norske Marine som "Dampfartøi No 1". 86 [P] "Skipet" 1/2023  
87 08.12.1826       Forlot London, GB. 87 [P] "Skipet" 1/2023  
88 ultimo 12.1826       I opplag, Frederiksvern. 88 [P] "Skipet" 1/2023 1 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
89 primo 04.1827     Omdøpt "Constitutionen". 89 [P] "Skipet" 1/2023  
90 medio 04.1827     Satt i trafikk Christiansand - Christiania. Drift: Den Norske Stat v/ Postvæsenet, Christiania. 90 [P] "I rute"  
91 ultimo 10.1827     I opplag, Horten. 91 [P] "Skipet" 1/2023  
92 medio 04.1828     Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 92 [P] "Skipet" 1/2023  
93 ultimo 10.1828     I opplag, Horten. 93 [P] "Skipet" 1/2023  
94 medio 04.1829     Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 94 [P] "Skipet" 1/2023  
95 ultimo 10.1829     I opplag, Horten. 95 [P] "Skipet" 1/2023  
96 vår 1830     Til verksted i Storbritannia. 96 [P] "Skipet" 1/2023  
97 ultimo 1830     Ferdig med verkstedsopphold, GB. I opplag, Horten 97 [P] "Skipet" 1/2023  
98 1831       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 98 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
99 ultimo 10.1831     I opplag, Horten. 99 [P] "Skipet" 1/2023  
100 medio 04.1832       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 100 [P] "Skipet" 1/2023  
101 ultimo 10.1832     I opplag, Horten. 101 [P] "Skipet" 1/2023  
102 medio 04.1833       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 102 [P] "Skipet" 1/2023  
103 ultimo 10.1833     I opplag, Horten. 103 [P] "Skipet" 1/2023  
104 medio 04.1834       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 104 [P] "Skipet" 1/2023  
105 1834       Til Henry Maudsley & Son, London, Storbritannia for vedlikehold. 105 [P] "Skipet" 1/2023  
106 1835       Ferdig ved Henry Maudsley & Son, London, GB. 106 [P] "Skipet" 1/2023  
107 medio 04.1835       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 107 [P] "Skipet" 1/2023  
108 ultimo 10.1836     I opplag, Horten. 108 [P] "Skipet" 1/2023  
109 medio 04.1837       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 109 [P] "Skipet" 1/2023  
110 ultimo 10.1837     I opplag, Horten. 110 [P] "Skipet" 1/2023  
111 medio 04.1838       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 111 [P] "Skipet" 1/2023  
112 ultimo 10.1838     I opplag, Horten. 112 [P] "Skipet" 1/2023  
113 medio 04.1839       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 113 [P] "Skipet" 1/2023  
114 ultimo 10.1839     I opplag, Horten. 114 [P] "Skipet" 1/2023  
115 medio 04.1840       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 115 [P] "Skipet" 1/2023  
116 ultimo 10.1840     I opplag, Horten. 116 [P] "Skipet" 1/2023  
117 medio 04.1841       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 117 [P] "Skipet" 1/2023  
118 ultimo 10.1841     I opplag, Horten. 118 [P] "Skipet" 1/2023  
119 medio 04.1842       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 119 [P] "Skipet" 1/2023  
120 ultimo 10.1842     I opplag, Horten. 120 [P] "Skipet" 1/2023  
121 1843     Satt i trafikk Stavanger - Lærdal. 121 [P] "Over fjord og fjell"  
122 ultimo 10.1843     I opplag. 122 [P] "Skipet" 1/2023  
123 medio 04.1844     Satt i trafikk Stavanger - Lærdal. 123 [P] "Skipet" 1/2023 | [P] "Over fjord og fjell"  
124 ultimo 10.1844     I opplag. 124 [P] "Skipet" 1/2023  
125 medio 04.1845     Satt i trafikk Stavanger - Lærdal. 125 [P] "Skipet" 1/2023 | [P] "Over fjord og fjell"  
126 ultimo 10.1845     I opplag. 126 [P] "Skipet" 1/2023  
127 1845   B   Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige. 127 [P] "Skipet" 1/2023  
128 1846       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 128 [N] sunnhordland.no 26.01.2015  
129 ultimo 10.1846     I opplag, Horten. 129 [P] "Skipet" 1/2023  
130 1847     Satt i trafikk Christiansand - Bergen. 130 [P] "Skipet" 1/2023  
131 ultimo 10.1847     I opplag, Horten. 131 [P] "Skipet" 1/2023  
132 medio 04.1848     Satt i trafikk Christiansand - Bergen. 132 [P] "Skipet" 1/2023  
133 06.1848       Tatt i bruk som troppe- og transportfartøy til Skåne, Sverige. 133 [P] "Skipet" 1/2023  
134 1849     Satt i trafikk Christiansand - Bergen. 134 [P] "Skipet" 1/2023  
135 ultimo 10.1849     I opplag, Horten. 135 [P] "Skipet" 1/2023  
136 medio 04.1850     Satt i trafikk Christiansand - Bergen. 136 [P] "Skipet" 1/2023  
137 ultimo 10.1850     I opplag, Horten. 137 [P] "Skipet" 1/2023  
138 1847 ►       Satt i trafikk Bergen - Trondheim. 138 [P] "Over fjord og fjell"  
139 03.1858       I opplag. 139 [P] "Over fjord og fjell"  
140 1859       Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland [vinter]. 140 [P] "Over fjord og fjell"  
141 1865       Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnhordland. 141 [P] "Over fjord og fjell"  
142 1866       Tilbakelevert Den Kongelige Norske Marine og avrigget til lasarettfartøy ved Karljohansværn Værft a/s, Horten. 142 [P] "Over fjord og fjell"  
143 1867       Solgt til opphogging, Horten. Salgssum: 250 spd. 143 [P] "Skipet" 1/2023  
144 1871     Opphogget ved Karljohansværn Værft a/s, Horten. 144 [P] "Norske Skip" | [P] "Skipet" 2/1984  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Constitutionen"    
    I trafikk langs       Lokalisering: Arendal    
    Norges-kysten.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Riksarkivet    
            Hentet fra: nb.no    
                 
                 
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x