"Constitutionen" [1831] - landets første dampskip, og da også    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND første motoriserte passasjerfartøy langs kysten.    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Constitutionen"
1  
2 Fortegnelse nr. P-182 2  
3 Inntredelsesår 1831 3  
4 Periode 1831-1850 4  
5 Oppdatert 05.02.2024 5  
6  Posisjon på AIS / status Opphogget 6  
7 Kallesignal - 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer
-
9  
10 Byggeår 1826 10  
11 Byggenummer - 11  
12 Skrog James Duke, Dover, Storbritannia 12  
13 Utrustning James Duke, Dover, Storbritannia 13  
14 Type Rigget som skonnert 14  
15 Materiale Eik 15  
16 Navn 1826-1827 "Dampfartøi No 1" 16  
17 Navn 1827-1871 "Constitutionen" 17  
18 Eier 1826-1867 Den Kongelige Norske Marine 18  
19 Klassifisering - 19  
20   20  
21      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 21  
22 1826   A    30.18 meter    5.18 meter    3.05 meter    Ukjent    80 kommerselester    Ukjent 22  
23   23  
24      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 24  
25 1826   A    2 x 1 syl. lavtrykks damp, type side-lever 1)    7 knop    60 hestekrefter    Horsley Ironworks, Birmingham, Storbritannia 25  
26 1845   B    Ukjent    Ukjent    Ukjent    Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 26  
27   27  
28      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 28  
29 1826   A    0    0    0    0    0    0 29  
30   30  
31      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 31  
32 1826   A    0    0    0    0    0    2 32  
33   33  
34      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     34  
35 1826   A    32    Ukjent    Ja    Ukjent     35  
36 1867   C    0        0         36  
37   37  
38      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     38  
39     Fremdrift: Skovlhjul.   [N] wikipedia.org 39  
40     Norges første dampskip. Utrustet som slepefartøy for ro-kanonbåter.   [P] "Skipet" 1/1979 40  
41     Drektighet: 100 kommerselester.   [P] "Norske skip" 41  
42     To master med forenklet skonnertrigg.   [P] "Skipet" 1/2023 42  
43     1) Forbruk: 3 tønner kull/time.   [P] "Skipet" 1/2023 43  
44   44  
45      Historikk        Kilder     45  
46 ► 18.09.1826   A   Utstyrt med maskin ved Horsley Ironworks, Birmingham, Storbritanna.   [P] "Rutebåter til kontinentet" 46  
47 18.09.1826       Gikk prøvetur på Themsen, GB.   [P] "Dampskibsposten" nr.121 47  
48 09.1826       Hentet d/s "Dampfartøi No 2" ved James Duke, Dover, GB og slepte dette til Henry Maudslay, Sons & Field,   [P] "Skipet" 1/2023 48  
49         London GB for installasjon av maskiner.   [P] "Skipet" 1/2023 49  
50 primo 12.1826   A   Levert fra James Duke, London GB til Den Kongelige Norske Marine som "Dampfartøi No 1".   [P] "Skipet" 1/2023 50  
51 08.12.1826       Forlot London, GB.   [P] "Skipet" 1/2023 51  
52 ultimo 12.1826       I opplag, Frederiksvern.   [P] "Skipet" 1/2023 | [P] "Rutebåter til kontinentet" 52  
53 primo 04.1827       Omdøpt "Constitutionen".   [P] "Skipet" 1/2023 53  
54 medio 04.1827       Satt i trafikk Christiansand-Christiania. Drift: Den Norske Stat v/ Postvæsenet, Christiania.   [P] "I rute" 54  
55 ultimo 10.1827       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 55  
56 medio 04.1828       Satt i trafikk Christiansand-Christiania.   [P] "Skipet" 1/2023 56  
57 ultimo 10.1828       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 57  
58 medio 04.1829       Satt i trafikk Christiansand-Christiania.   [P] "Skipet" 1/2023 58  
59 ultimo 10.1829       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 59  
60 vår 1830       Til verksted i Storbritannia.   [P] "Skipet" 1/2023 60  
61 ultimo 1830       Ferdig med verkstedsopphold, GB. I opplag, Horten   [P] "Skipet" 1/2023 61  
62 1831       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Rutebåter til kontinentet" 62  
63 ultimo 10.1831       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 63  
64 medio 04.1832       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 64  
65 ultimo 10.1832       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 65  
66 medio 04.1833       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 66  
67 ultimo 10.1833       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 67  
68 medio 04.1834       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 68  
69 1834       Til Henry Maudsley & Son, London, Storbritannia for vedlikehold.   [P] "Skipet" 1/2023 69  
70 1835       Ferdig ved Henry Maudsley & Son, London, GB.   [P] "Skipet" 1/2023 70  
71 medio 04.1835       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 71  
72 ultimo 10.1836       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 72  
73 medio 04.1837       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 73  
74 ultimo 10.1837       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 74  
75 medio 04.1838       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 75  
76 ultimo 10.1838       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 76  
77 medio 04.1839       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 77  
78 ultimo 10.1839       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 78  
79 medio 04.1840       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 79  
80 ultimo 10.1840       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 80  
81 medio 04.1841       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 81  
82 ultimo 10.1841       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 82  
83 medio 04.1842       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 83  
84 ultimo 10.1842       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 84  
85 1843       Satt i trafikk Stavanger-Lærdal.   [P] "Over fjord og fjell" 85  
86 ultimo 10.1843       I opplag.   [P] "Skipet" 1/2023 86  
87 medio 04.1844       Satt i trafikk Stavanger-Lærdal.   [P] "Skipet" 1/2023 | [P] "Over fjord og fjell" 87  
88 ultimo 10.1844       I opplag.   [P] "Skipet" 1/2023 88  
89 medio 04.1845       Satt i trafikk Stavanger-Lærdal.   [P] "Skipet" 1/2023 | [P] "Over fjord og fjell" 89  
90 ultimo 10.1845       I opplag.   [P] "Skipet" 1/2023 90  
91 1845   B   Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige.   [P] "Skipet" 1/2023 91  
92 1846       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [N] sunnhordland.no 26.01.2015 92  
93 ultimo 10.1846       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 93  
94 1847       Satt i trafikk Christianssand-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 94  
95 ultimo 10.1847       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 95  
96 medio 04.1848       Satt i trafikk Christianssand-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 96  
97 06.1848       Tatt i bruk som troppe- og transportfartøy til Skåne, Sverige.   [P] "Skipet" 1/2023 97  
98 1849       Satt i trafikk Christianssand-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 98  
99 ultimo 10.1849       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 99  
100 medio 04.1850       Satt i trafikk Christianssand-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2023 100  
101 ultimo 10.1850       I opplag, Horten.   [P] "Skipet" 1/2023 101  
102 1847 ►       Satt i trafikk Bergen-Trondheim.   [P] "Over fjord og fjell" 102  
103 03.1858       I opplag.   [P] "Over fjord og fjell" 103  
104 1859       Satt i trafikk Bergen-Sunnhordland [vinter].   [P] "Over fjord og fjell" 104  
105 1865       Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnhordland.   [P] "Over fjord og fjell" 105  
106 1866       Tilbakelevert Den Kongelige Norske Marine og avrigget til lasarettfartøy ved Karljohansværn Værft a/s, Horten.   [P] "Over fjord og fjell" 106  
107 1867   C   Solgt til opphogging, Horten. Salgssum: 250 SPD.   [P] "Skipet" 1/2023 107  
108 1871       Opphogget ved Karljohansværn Værft a/s, Horten.   [P] "Norske Skip" | [P] "Skipet" 2/1984 108  
109   109  
110   110  
111 Bilde 1/6  
 
        I trafikk langs Norgeskysten. 111  
112             112  
113             113  
114             114  
115             115  
116             116  
117             117  
118             118  
119             119  
120             120  
121             121  
122             122  
123             123  
124             124  
125             125  
126             126  
127             127  
128    Avbildet som: "Constitutionen"     128  
129    Lokalisering: Arendal     129  
130    Tidspunkt: -     130  
131    Rettighetshaver: Riksarkivet     131  
132    Hentet fra: nb.no     132  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau