H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "CLIPPER" 1974  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © L. Rødne & Sønner a/s  
               
               
    Oppdatert:   13.10.2022        
    Status:   Aktiv       Posisjon på AIS:     
               
    "CLIPPER"  [1974 - 1982]          "CLIPPERFJORD"  [1982 - 1997]  
    Fortegnelse nr. P-4  
               
1   Periode     1974 - 1997 1 HMI  
2   Byggeår     1974 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     1868 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Brødrene Aa a/s, Hyen 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Brødrene Aa a/s, Hyen 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Oregon pine på eikespant 8 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1974 - 1982     "Clipper" 12 [N] sdir.no  
13   1982 - 1997     "Clipperfjord" 13 [N] sdir.no  
14   1997 - 2000     "Klipperfjord" 14 [N] sdir.no  
15   2000 - 2006     "Preikestolen" 15 [N] sdir.no  
16   2006 - 2007     "Lofotcruise" 16 [N] sdir.no  
17   2007 -     "Lofotfjord" 17 [N] sdir.no  
18           Kallesignal 18    
19         JWLE 19 [N] sdir.no  
20           IMO-nummer 20    
21         K102041 21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
22           MMSI-nummer 22    
23         -- 23    
24         24    
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1974 - 1987     P/r Clipper, Sjernarøy 27 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
28   1987 - 1997     L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 28 [N] sdir.no  
29   1997 - 2000     Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem 29 [N] sdir.no  
30   2000 - 2002     Fjordtours a/s, Stavanger 30 [N] sdir.no  
31   2002 - 2006     Fjordtours Panorama a/s, Stavanger 31 [P] "Skipet" 1/2003  
32   2006 - 2007     Lofotcruise a/s, Svolvær 32 [N] sdir.no  
33   2007 - 2014     Lofotfjord a/s, Svolvær 33 [N] sdir.no  
34   2014 -     Vulkana Transport a/s, Sandefjord 34 [N] sdir.no  
35         35    
36   ▼ KLASSIFISERING 36    
37   Periode       Klasse 37    
38         NSC 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39         39    
40   ▼ MASKINERI 40    
41   Periode       Fabrikant 41    
42           -- 42    
43           Produsert 43    
44       A   1974 44 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
45       B   1975 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46           Maskin 46    
47   1974 - 1975   A   2 x Baudion diesel 47 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
48   1975 -   B   2 x GM DDA 12V71TI diesel 48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
49           Effekt 49    
50   1974 - 1975   A   960 bhk 50 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
51   1975 -   B   1100 bhk 51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
52           Fart 52    
53   1974 - 1975   A   16.0 kn 53 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
54   1975 -   B   18.0 kn 54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
55           Forbruk 55    
56       -- 56    
57         57    
58   ▼ MÅL 58    
59   Periode       Lengde 59    
60   1974 - 1980   A   21.79 m 60 [N] sdir.no  
61   1980 [målt 2002] -   C   21.50 m 61 [N] sdir.no  
62           Bredde 62    
63           4.69 m 63 [N] sdir.no  
64           Dybde 64    
65   1974 - 1980   A   2.19 m 65 [N] sdir.no  
66   1980 [målt 2002] -   C   2.60 m 66 [N] sdir.no  
67           Brutto tonnasje 67    
68   1974 - 1980   A   71.34 brt 68 [N] sdir.no  
69   1980 [målt 2002] -   C   64 bt 69 [N] sdir.no  
70           Netto tonnasje 70    
71   1974 - 1980   A   41.18 nrt 71 [N] sdir.no  
72   1980 [målt 2002] -   C   25 nt 72 [N] sdir.no  
73           Dødvekttonn 73    
74           -- 74    
75         75    
76   ▼ KAPASITET 76    
77   Periode       Personbiler 77    
78           0 78 HMI  
79           Trailere 79    
80       0 80 HMI  
81           Passasjerer 81    
82   1886 - før 1930   A   88 82 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
83   før 1930 - 1930   D   100 83 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
84           Passasjerlugarer 84    
85       0 85 HMI  
86           Mannskapslugarer 86    
87           0 87 HMI  
88           Mannskap 88    
89         Ja 89 HMI  
90           Dekkshøyde 90    
91           0 91 HMI  
92           Tillatt akseltrykk 92    
93           0 93 HMI  
94         94    
95   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 95    
96   Sitteplasser: 77 [dekk 2] - 11 [dekk 3] [1974 - 1980]. 96 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.1974  
97     97    
98   ▼ HISTORIKK 98    
99 28.05.1974   A   Målt. 99 [N] sdir.no  
100 ► 06.1974   A   Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper". Byggekostnad: 1.3 mill NOK. 100 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
101         Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 101 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
102 06.06.1974     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 102 [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1975 | 31.12.2005  
103 10.06.1974     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 103 [N] sdir.no  
104 07.1974     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 104 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1974  
105 01.06.1975     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1975  
106 27.09.1975     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 106 [A] Stavanger Aftenblad 08.09.1975  
107 03.11.1975     Satt i trafikk Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk] / 107 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
108       Stavanger - Vikevåg. 108 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1975"  
109 11.1975   B   Ombygget med nye maskiner. 109 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1976  
110 03.08.1976     Assisterte fritidsbåt etter grunnstøting, Heimdrag fyr. Slepte denne til Askje. 110 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1976  
111 26.05.1977     Brøt ut brann i maskinrommet ved Vikevåg. Assistert av bl.a. m/fe "Rennesøy". 111 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
112 pr.07.1977     Også i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 112 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1977  
113 12.05.1978     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tangane / Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk]. 113 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1978" | HMI  
114 08.09.1978     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tangane. 114 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1978"  
115 pr.sommer 1979     I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk] / Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk]. 115 [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1979 | HMI  
116 1979     Utleid til personelltranport Jørpeland - Hinnavågen. 116    
117 04.1980 ►     Tilbakelevert. 117 HMI  
118 pr.07.1980     I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 118 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1980  
119 12.1980   CD   Ominnredet og sertifikat endret. 119 -- | [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
120 02.01.1981     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 120 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1980  
121 01.06.1981       Også utleid til Stavanger Fjord Sightseeing a/s, Stavanger for turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 121 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
122 31.08.1981       Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 122 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
123 04.1982       Omdøpt "Clipperfjord". 123 [P] "Skipet" 2/1982  
124 pr.07.1982       I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 124 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
125 31.08.1982       Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 125 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
126 30.04.1982       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 126 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
127 30.05.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 127 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
128 02.07.1982       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 128 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
129 26.09.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 129 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
130 1982       Tilbakelevert. 130    
131 01.07.1987       Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 131 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
132 03.07.1987       Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 132 [N] sdir.no  
133 31.07.1987       Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 133 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
134 02.07.1988     Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 134 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
135 07.08.1988     Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 135 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
136 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 136 [N] sdir.no  
137 02.06.1996       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i turisttrafikk, Fjærlandsfjorden / Flåm - Gudvangen. 137 [P] "Skipet" 3/1996  
138 15.09.1996       Tilbakelevert. 138 [P] "Skipet" 3/1996  
139 1997       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turisttrafikk]. 139 [A] Stavanger Aftenblad 17.07.1997  
140 12.11.1997       Solgt til Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem. Omdøpt "Klipperfjord". 140 [N] sdir.no  
141         I bruk som sightseeing-fartøy ved Nøtterøy. 141 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
142 1997 ►       Hjemmehavn: Tønsberg. 142 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
143 29.12.2000       Solgt til Fjordtours a/s, Stavanger. Omdøpt "Preikestolen". 143 [N] sdir.no  
144         I bruk som sightseeing-fartøy, Ryfylke. 144 HMI  
145 11.2002       Drift og eierskap overført til Fjordtours Panorama a/s, Stavanger. 145 [P] "Skipet" 1/2003  
146 06.11.2002   C   Ommålt. 146 [N] sdir.no  
147 12.06.2006     Solgt til Lofotcruise a/s, Svolvær. 147 [N] sdir.no  
148 18.08.2006       Omdøpt "Lofotcruise". 148 [N] sdir.no  
149 03.05.2007       Drift og eierskap overført til Lofotfjord a/s, Svolvær. Omdøpt "Lofotfjord". 149 [N] sdir.no  
150 09.04.2014       Solgt til Vulkana Transport a/s, Sandefjord. Salgssum: 430 000 NOK. 150 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Clipper"    
    I original utgave.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: L. Rødne & Sønner a/s    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Tilbake i Stavanger som       Lokalisering: Stavanger    
    turbåt, og har fått overbygg       Tidspunkt: --    
    over utedekket, samt       Rettighetshaver: Kåre Haga    
    skorsteiner akter.       Hentet fra: karmsundet.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Lofotcruise"    
    Solgt til Nord-Norge.       Lokalisering: Svolvær    
            Tidspunkt: 21. juni 2006    
            Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Clipper" i Hyen 1974   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x