H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "CLIPPER" 1974  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 13.10.2022 Periode i Rogaland: 1974 - 1997   Status på fartøyet: Aktiv Status på AIS:  
               
               
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © L. Rødne & Sønner a/s  
               
               
               
    "CLIPPER"     "CLIPPERFJORD"  
    Fortegnelse nr. P-4  
               
1   Byggeår     1974 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     1868 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     BRØDRENE AA A/S, Hyen 3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     BRØDRENE AA A/S, Hyen 4 [N] sdir.no  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     OREGON PINE PÅ EIKESPANT 7 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1974 - 1982     "CLIPPER" 11 [N] sdir.no  
12   1982 - 1997     "CLIPPERFJORD" 12 [N] sdir.no  
13   1997 - 2000     "KLIPPERFJORD" 13 [N] sdir.no  
14   2000 - 2006     "PREIKESTOLEN" 14 [N] sdir.no  
15   2006 - 2007     "LOFOTCRUISE" 15 [N] sdir.no  
16   2007 -     "LOFOTFJORD" 16 [N] sdir.no  
17           Kallesignal 17    
18         JWLE 18 [N] sdir.no  
19           IMO-nummer 19    
20         K102041 20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23         23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1974 - 1987     P/R CLIPPER, Sjernarøy 26 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
27   1987 - 1997     L. RØDNE & SØNNER A/S, Sjernarøy 27 [N] sdir.no  
28   1997 - 2000     HERLOF GUNNAR KJELL OLSEN, Sem 28 [N] sdir.no  
29   2000 - 2002     FJORDTOURS A/S, Stavanger 29 [N] sdir.no  
30   2002 - 2006     FJORDTOURS PANORAMA A/S, Stavanger 30 [P] "Skipet" 1/2003  
31   2006 - 2007     LOFOTCRUISE A/S, Svolvær 31 [N] sdir.no  
32   2007 - 2014     LOFOTFJORD A/S, Svolvær 32 [N] sdir.no  
33   2014 -     VULKANA TRANSPORT A/S, Sandefjord 33 [N] sdir.no  
34         34    
35   ▼ KLASSIFISERING 35    
36   Periode       Klasse 36    
37         NSC 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38         38    
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41           -- 41    
42           Produsert 42    
43       A   1974 43 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
44       B   1975 44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
45           Maskin 45    
46   1974 - 1975   A   2 x BAUDION diesel 46 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
47   1975 -   B   2 x GM DDA 12V71TI diesel 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48           Effekt 48    
49   1974 - 1975   A   960 brutto hestekrefter 49 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
50   1975 -   B   1100 brutto hestekrefter 50 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
51           Fart 51    
52   1974 - 1975   A   16.0 knop 52 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
53   1975 -   B   18.0 knop 53 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
54           Forbruk 54    
55       -- 55    
56         56    
57   ▼ MÅL 57    
58   Periode       Lengde 58    
59   1974 - 1980   A   21.79 meter 59 [N] sdir.no  
60   1980 [målt 2002] -   C   21.50 meter 60 [N] sdir.no  
61           Bredde 61    
62           4.69 meter 62 [N] sdir.no  
63           Dybde 63    
64   1974 - 1980   A   2.19 meter 64 [N] sdir.no  
65   1980 [målt 2002] -   C   2.60 meter 65 [N] sdir.no  
66           Brutto tonnasje 66    
67   1974 - 1980   A   71.34 brutto registertonn 67 [N] sdir.no  
68   1980 [målt 2002] -   C   64 bruttotonn 68 [N] sdir.no  
69           Netto tonnasje 69    
70   1974 - 1980   A   41.18 netto registertonn 70 [N] sdir.no  
71   1980 [målt 2002] -   C   25 nettotonn 71 [N] sdir.no  
72           Dødvekttonnasje 72    
73           -- 73    
74         74    
75   ▼ KAPASITET 75    
76   Periode       Personbiler 76    
77           0 77 HMI  
78           Trailere 78    
79       0 79 HMI  
80           Passasjerer 80    
81   1886 - før 1930   A   88 81 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
82   før 1930 - 1930   D   100 82 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
83           Passasjerlugarer 83    
84       0 84 HMI  
85           Mannskapslugarer 85    
86           0 86 HMI  
87           Mannskap 87    
88         Ja 88 HMI  
89           Dekkshøyde 89    
90           0 90 HMI  
91           Tillatt akseltrykk 91    
92           0 92 HMI  
93         93    
94   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 94    
95   Sitteplasser: 77 [dekk 2] - 11 [dekk 3] [1974 - 1980]. 95 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.1974  
96     96    
97   ▼ HISTORIKK 97    
98 28.05.1974   A   Målt. 98 [N] sdir.no  
99 ► 06.1974   A   Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper". Byggekostnad: 1.3 mill NOK. 99 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
100         Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 100 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
101 06.06.1974     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 101 [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1975 | 31.12.2005  
102 10.06.1974     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 102 [N] sdir.no  
103 07.1974     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 103 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1974  
104 01.06.1975     Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 104 [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1975  
105 27.09.1975     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 105 [A] Stavanger Aftenblad 08.09.1975  
106 03.11.1975     Satt i trafikk Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk] / 106 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
107       Stavanger - Vikevåg. 107 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1975"  
108 11.1975   B   Ombygget med nye maskiner. 108 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1976  
109 03.08.1976     Assisterte fritidsbåt etter grunnstøting, Heimdrag fyr. Slepte denne til Askje. 109 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1976  
110 26.05.1977     Brøt ut brann i maskinrommet ved Vikevåg. Assistert av bl.a. m/fe "Rennesøy". 110 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
111 pr.07.1977     Også i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 111 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1977  
112 12.05.1978     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tangane / Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk]. 112 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1978" | HMI  
113 08.09.1978     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tangane. 113 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1978"  
114 pr.sommer 1979     I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk] / Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk]. 114 [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1979 | HMI  
115 1979     Utleid til personelltranport Jørpeland - Hinnavågen. 115    
116 04.1980 ►     Tilbakelevert. 116 HMI  
117 pr.07.1980     I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 117 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1980  
118 12.1980   CD   Ominnredet og sertifikat endret. 118 -- | [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
119 02.01.1981     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 119 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1980  
120 01.06.1981       Også utleid til Stavanger Fjord Sightseeing a/s, Stavanger for turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 120 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
121 31.08.1981       Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 121 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981  
122 04.1982       Omdøpt "Clipperfjord". 122 [P] "Skipet" 2/1982  
123 pr.07.1982       I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 123 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
124 31.08.1982       Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 124 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
125 30.04.1982       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 125 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
126 30.05.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 126 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
127 02.07.1982       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 127 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
128 26.09.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 128 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
129 1982       Tilbakelevert. 129    
130 01.07.1987       Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 130 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
131 03.07.1987       Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 131 [N] sdir.no  
132 31.07.1987       Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 132 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987  
133 02.07.1988     Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 133 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
134 07.08.1988     Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 134 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987  
135 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 135 [N] sdir.no  
136 02.06.1996       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i turisttrafikk, Fjærlandsfjorden / Flåm - Gudvangen. 136 [P] "Skipet" 3/1996  
137 15.09.1996       Tilbakelevert. 137 [P] "Skipet" 3/1996  
138 1997       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turisttrafikk]. 138 [A] Stavanger Aftenblad 17.07.1997  
139 12.11.1997       Solgt til Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem. Omdøpt "Klipperfjord". 139 [N] sdir.no  
140         I bruk som sightseeing-fartøy ved Nøtterøy. 140 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
141 1997 ►       Hjemmehavn: Tønsberg. 141 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
142 29.12.2000       Solgt til Fjordtours a/s, Stavanger. Omdøpt "Preikestolen". 142 [N] sdir.no  
143         I bruk som sightseeing-fartøy, Ryfylke. 143 HMI  
144 11.2002       Drift og eierskap overført til Fjordtours Panorama a/s, Stavanger. 144 [P] "Skipet" 1/2003  
145 06.11.2002   C   Ommålt. 145 [N] sdir.no  
146 12.06.2006     Solgt til Lofotcruise a/s, Svolvær. 146 [N] sdir.no  
147 18.08.2006       Omdøpt "Lofotcruise". 147 [N] sdir.no  
148 03.05.2007       Drift og eierskap overført til Lofotfjord a/s, Svolvær. Omdøpt "Lofotfjord". 148 [N] sdir.no  
149 09.04.2014       Solgt til Vulkana Transport a/s, Sandefjord. Salgssum: 430 000 NOK. 149 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Clipper"    
    I original utgave.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: L. Rødne & Sønner a/s    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Tilbake i Stavanger som       Lokalisering: Stavanger    
    turbåt, og har fått overbygg       Tidspunkt: --    
    over utedekket, samt       Rettighetshaver: Kåre Haga    
    skorsteiner akter.       Hentet fra: karmsundet.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Lofotcruise"    
    Solgt til Nord-Norge.       Lokalisering: Svolvær    
            Tidspunkt: 21. juni 2006    
            Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Clipper" i Hyen 1974   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x