A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "CLIPPER" 1974 - 1982    
  M/s "CLIPPERFJORD" 1982 - 1997    
       
  Fortegnelse nr.:   P4          
  Oppdatert:   17.03.2021          
  Periode:   1974 - 1997          
  Fotografi:            
  Status:   I bruk          
       
       
1  Byggeår    1974   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    1868   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Brødrene Aa a/s, Hyen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Brødrene Aa a/s, Hyen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    J W L E   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    K102041   6  -   6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Clipper"   8  1974 - 1982   8  [N] sdir.no    
9      "Clipperfjord"   9  1982 - 1997   9  [N] sdir.no    
10      "Klipperfjord"   10  1997 - 2000   10  [N] sdir.no    
11      "Preikestolen"   11  2000 - 2006   11  [N] sdir.no    
12      "Lofotcruise"   12  2006 - 2007   12  [N] sdir.no    
13      "Lofotfjord"   13  2007 -   13  [N] sdir.no    
                     
14  Rederi / eierforhold    P/r Clipper, Sjernarøy   14  1974 - 1987   14  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
15      L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy   15  1987 - 1997   15  [N] sdir.no    
16      Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem   16  1997 - 2000   16  [N] sdir.no    
17      Fjordtours a/s, Stavanger   17  2000 - 2002   17  [N] sdir.no    
18      Fjordtours Panorama a/s, Stavanger   18  2002 - 2006   18  [P] "Skipet" 1/2003    
19      Lofotcruise a/s, Svolvær   19  2006 - 2007   19  [N] sdir.no    
20      Lofotfjord a/s, Svolvær   20  2007 - 2014   20  [N] sdir.no    
21      Vulkana Transport a/s, Sandefjord   21  2014 -   21  [N] sdir.no    
                     
22  Type    -   22  -   22  -    
                     
23  Skrogutforming    Konvensjonelt   23  -   23  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
24  Klasse    NSC   24  før 2000 -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Materiale    Oregon pine på eikespant   25  -   25  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
                     
26  Maskinfabrikant    -   26  -   26  -    
                     
27  Maskin produsert A  1974   27  1974 - 1975   27  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
28   B  1976   28  1975 -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
29  Maskin A  2 x Baudion diesel   29  1974 - 1975   29  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
30   B  2 x GM DDA 12V71TI diesel   30  1975 -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
31  Effekt A  960 bhk   31  1974 - 1975   31  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
32   B  1100 bhk   32  1975 -   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
33  Fart A  16.0 kn   33  1974 - 1975   33  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
34   B  18.0 kn   34  1975 -   34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
35  Forbruk    -   35  -   35  -    
                     
36  Lengde A  21.79 m   36  1974 - 2002   36  [N] sdir.no    
37   D  21.50 m   37  2002 -   37  [N] sdir.no    
                     
38  Bredde    4.69 m   38  -   38  [N] sdir.no    
                     
39  Dyptgående A  2.19 m   39  1974 - 2002   39  [N] sdir.no    
40   D  2.60 m   40  2002 -   40  [N] sdir.no    
                     
41  Brutto registertonn A  71.34 t   41  1974 - 2002   41  [N] sdir.no    
42   D  64 t   42  2002 -   42  [N] sdir.no    
                     
43  Netto registertonn A  41.18 t   43  1974 - 2002   43  [N] sdir.no    
44   D  25 t   44  2002 -   44  [N] sdir.no    
                     
45  Dødvekttonn    -   45  -   45  -    
                     
46  Bilkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Trailerkapasitet    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Passasjersertifikat A  88   48  1974 - 1980   48  [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
49   C  100   49  1980 -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
50  Mannskap    Skipper, maskinist   50  -   50  [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1977    
                     
51  Passasjerlugarer    0   51  -   51  HMI    
                     
52  Mannskapslugarer    -   52  -   52  -    
                     
53  Dekkshøyde    0   53  -   53  HMI    
                     
54  Tillatt akseltrykk    0   54  -   54  HMI    
                     
55  Tilleggsinformasjon A  Sitteplasser: 77 [dekk 2] - 11 [dekk 3]   55  1974 - 1980   55  [A] Stavanger Aftenblad 06.02.1974    
       
       
56   28.05.1974   Målt [A]. 56 [N] sdir.no    
57   ► 06.1974   Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [A]. Byggekostnad: 1.3 mill NOK. Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 57 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
58   06.06.1974   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 58 [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1975 / 31.12.2005    
59   10.06.1974   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 59 [N] sdir.no    
60   07.1974   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 60 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1974    
61   01.06.1975   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 61 [A] Stavanger Aftenblad 02.06.1975    
62   27.09.1975   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 62 [A] Stavanger Aftenblad 08.09.1975    
63   03.11.1975   Satt i trafikk Stavanger - Kopervik [nattseiling med post-trafikk] / 63 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
64       Stavanger - Vikevåg. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1975"    
65   11.1975   Ombygget med nye maskiner [B]. 65 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1976    
66   03.08.1976   Assisterte fritidsbåt etter grunnstøting, Heimdrag fyr. Slepte denne til Askje. 66 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1976    
67   26.05.1977   Brøt ut brann i maskinrommet ved Vikevåg. Assistert av bl.a. m/fe "Rennesøy". 67 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
68   pr.07.1977   Også i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 68 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1977    
69   12.05.1978   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tangane. 69  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"    
70   08.09.1978   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tangane. 70  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"    
71   1979   Utleid til personelltranport Jørpeland - Hinnavågen. 71 -    
72   04.1980 ►   Tilbakelevert. 72 HMI    
73   pr.07.1980   I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 73 [A] Stavanger Aftenblad 18.07.1980    
74   12.1980   Ombygget med større salong på dekk 3. Sertifikat endret [C]. 74 -    
75   02.01.1981   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 75 [A] Stavanger Aftenblad 29.12.1980    
76   01.06.1981   Også utleid til Stavanger Fjord Sightseeing a/s, Stavanger for turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 76 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981    
77   31.08.1981   Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 77 [A] Stavanger Aftenblad 22.05.1981    
78   04.1982   Omdøpt "Clipperfjord". 78 [P] "Skipet" 2/1982    
79   pr.07.1982   I trafikk Stavanger - Lysefjorden [turisttrafikk]. 79 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982    
80   31.08.1982   Tatt ut av turisttrafikk Stavanger - Lysefjorden. 80 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982    
81   30.04.1982   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 81 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"    
82   30.05.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 82 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"    
83   02.07.1982   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 83 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"    
84   26.09.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 84 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"    
85   1982   Tilbakelevert. 85 -    
86   01.07.1987   Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 86 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987    
87   03.07.1987   Eierskap overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 87 [N] sdir.no    
88   31.07.1987   Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 88 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1987    
89   02.07.1988   Satt i trafikk Lillesand - Mandal. 89 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987    
90   07.08.1988   Tatt ut av trafikk Lillesand - Mandal. 90 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1987    
91   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 91 [N] sdir.no    
92   02.06.1996   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i turisttrafikk, Fjærlandsfjorden / Flåm - Gudvangen. 92 [P] "Skipet" 3/1996    
93   15.09.1996   Tilbakelevert. 93 [P] "Skipet" 3/1996    
94   1997   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turisttrafikk]. 94 [A] Stavanger Aftenblad 17.07.1997    
95   12.11.1997   Solgt til Herlof Gunnar Kjell Olsen, Sem. Omdøpt "Klipperfjord". 95 [N] sdir.no    
96       I bruk som sightseeing-fartøy ved Nøtterøy. 96 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005    
97   1997 ►   Hjemmehavn: Tønsberg. 97 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
98   29.12.2000   Solgt til Fjordtours a/s, Stavanger. Omdøpt "Preikestolen". 98 [N] sdir.no    
99       I bruk som sightseeing-fartøy, Ryfylke. 99 HMI    
100   11.2002   Drift og eierskap overført til Fjordtours Panorama a/s, Stavanger. 100 [P] "Skipet" 1/2003    
101   06.11.2002   Ommålt [D]. 101 [N] sdir.no    
102   12.06.2006   Solgt til Lofotcruise a/s, Svolvær. 102 [N] sdir.no    
103   18.08.2006   Omdøpt "Lofotcruise". 103 [N] sdir.no    
104   03.05.2007   Drift og eierskap overført til Lofotfjord a/s, Svolvær. Omdøpt "Lofotfjord". 104 [N] sdir.no    
105   09.04.2014   Solgt til Vulkana Transport a/s, Sandefjord. Salgssum: 430 000 NOK. 105 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau