"Christiania" [1895] - gikk hele sin karriere mellom    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND hovedstaden og Bergen.    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Christiania"
1  
2 Fortegnelse nr. P-147 2  
3 Inntredelsesår 1895 3  
4 Periode 1895-1926, 1928-1952 4  
5 Oppdatert 27.03.2022 5  
6  Posisjon på AIS / status Opphogget 6  
7 Kallesignal HKJS [1895-1934], LDCQ [1934-1952] 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer
-
9  
10 Byggeår 1895 10  
11 Byggenummer 54 11  
12 Skrog Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 12  
13 Utrustning Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1895-1953 "Christiania" 16  
17 Eier 1895-1899 Christiania Kystdampskibsselskab a/s, Kristiania 17  
18 Eier 1899-1952 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 18  
19 Eier 1952-1953 Michael Brecken & Company, Granton, England 19  
20 Klassifisering - 20  
21   21  
22      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 22  
23 1895   A    54.96 meter    8.32 meter    3.87 meter    646 brutto registertonn    371 netto registertonn    Ukjent 23  
24 1899   B                656.5 brutto registertonn    353.58 netto registertonn     24  
25 1928   C                727 brutto registertonn    375 netto registertonn     25  
26   26  
27      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 27  
28 1895   A    1 x Tripple Expansion damp    13 knop    1100 indikerte h.k.    Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, DK 28  
29   29  
30      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 30  
31 1895   A    0    0    0    0    0    0 31  
32   32  
33      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 33  
34 1895   A    0    0    0    0    0    4 34  
35   35  
36      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     36  
37 pr.1907        250 [kystfart] 1)    Ja    27    Ja     37  
38   38  
39      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     39  
40     1) 350 i lokalfart.   [N] wikipedia.org 40  
41   41  
42      Historikk        Kilder     42  
43 07.1895   A   Levert fra Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark til Christiania Kystdampskibsselskab a/s,   [P] "Skipet" 2/1990 43  
44         Kristiania som "Christiania". Hjemmehavn: Kristiania.   [P] "Skipet" 2/1990 44  
45         Satt i trafikk Kristiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 45  
46 28.08.1898       Grunnstøtte ved Åna-Sira.Tok seg inn og ble landsatt i Åna-Sira med store bunnskader.   [P] "Skipet" 2/1990 46  
47 13.09.1898       Ankom Nylands Mekaniske Verksted a/s,  Kristiania for egen maskin.   [P] "Skipet" 1/2022 47  
48 13.09.1898 ►       Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet Meinichs.   [N] sjohistorie.no 48  
49 1899       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 2/1990 49  
50     B   Reparert og ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Kristiania: én av to skorsteiner fjernet.   [P] "Skipet" 2/1990 50  
51         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 2/1990 51  
52         Salgssum: 280.000 NOK for samme tilstand som før forliset.   [P] "Skipet" 1/1991 52  
53         Satt i trafikk Kristiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 53  
54 10.06.1912       Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik.   [P] "Skipet" 4/1996 54  
55 25.06.1912       Militær kommando strøket, Bergen.   [P] "Skipet" 4/1996 55  
56         Satt i trafikk Kristiania-Bergen.   HMI 56  
57 1917       Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I opplag, Stavanger som stationsskib [radiostasjon].   [P] "Skipet" 4/1996 57  
58 05.01.1918       Permanenttegn VFK og permanentnummer 3.0.6 tildelt.   [P] "Skipet" 4/1996 58  
59 11.10.1918       Radiosignatur H.2 tildelt.   [P] "Skipet" 4/1996 59  
60 1918       Tilbakelevert. Satt i trafikk Kristiania-Bergen.   HMI 60  
61 16.02.1926       Grunnstøtte og sank ved Jomfruland. Donkeymannen omkom.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 61  
62 sommer 1926       Hevet av Norsk Bjergningskompagni a/s, Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" | [P] "Skipet" 1/2022 62  
63 08.1927       Slept til Oslo.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 63  
64 1928   C   Reparert og opprustet med helt nytt inventar ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.   -- | [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 64  
65         Satt i trafikk Oslo-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 65  
66 09.04.1940       I opplag, Oslo.   [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" 66  
67 ulitmo 05.1940       Satt i trafikk Oslo-Bergen.   [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" 67  
68 21.02.1941       Angrepet av allierte bombefly ved Egersund. Kun mindre skader.   [P] "Skipet" 1/1991 68  
69 20.04.1944       Satt i trafikk Bergen-Kirkenes.   -- | [N] warsailors.com 69  
70 19.10.1944       Gikk på en magnetisk mine, Åramsundet.   [P] "Skipet" 2/1990 70  
71         Lagt i opplag, Bjørke.   [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955" 71  
72 05.1945 ►       Reparert og satt i trafikk Bergen-Kirkenes.   [P] "Skipet" 2/1990 72  
73 11.08.1945       Satt i trafikk Oslo-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2022 73  
74 11.11.1947       Utleid til Nordenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Trondheim. Satt i trafikk Bergen-Kirkenes.     74  
75 24.03.1948       I opplag, Stavanger.     75  
76 24.03.1948 ►       Satt i trafikk Oslo-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 76  
77 08.1952       I opplag, Stavanger.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 77  
78 11.1952       Solgt til Michael Brecken & Company, Granton, England for opphogging.   [P] "Skipet" 1/2022 78  
79 05.1953       Ferdig opphogget.     79  
80   80  
81   81  
82 Bilde 1/2  
 
        Etter grunnstøtingen ved Åna Sira. 82  
83           Skipet hadde opprinnelig to skorsteiner som her kan sees. 83  
84             84  
85             85  
86             86  
87             87  
88             88  
89             89  
90             90  
91             91  
92             92  
93             93  
94             94  
95             95  
96             96  
97             97  
98             98  
99             99  
100    Avbildet som: "Christiania"     100  
101    Lokalisering: Åna Sira     101  
102    Tidspunkt: 28. august 1898     102  
103    Rettighetshaver: Hangård     103  
104    Hentet fra: "Skipet" 1/2022     104  
105   105  
106 Bilde 2/2  
 
        Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab, og reparert/ombygget for samme trafikk 106  
107           som før havariet. 107  
108             108  
109             109  
110             110  
111             111  
112             112  
113             113  
114             114  
115             115  
116             116  
117             117  
118             118  
119             119  
120             120  
121             121  
122             122  
123             123  
124    Avbildet som: "Christiania"     124  
125    Lokalisering: Kragerø     125  
126    Tidspunkt: 1906     126  
127    Rettighetshaver: Anders Beer Wilse     127  
128    Hentet fra: wikipedia.org     128  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau