H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "CHRISTIANIA" 1895  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
    Oppdatert:   27.03.2022        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "CHRISTIANIA"  [1895 - 1926 / 1928 - 1952]  
    Fortegnelse nr. P-147  
               
1   Periode     1895 - 1926 / 1928 - 1952 1 HMI  
2   Byggeår     1895 2 [P] "Skipet" 1/1976  
3   Byggenummer     54 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog     Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning     Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] wikipedia.org  
9     9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Christiania" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13           Kallesignal 13    
14   1895 - 1934     HKJS 14 [N] wikipedia.org  
15   1934 - 1952     LDCQ 15 [N] wikipedia.org  
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20     20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1895 - 1899     Christiania Kystdampskibsselskab a/s, Kristiania 23 [P] "Skipet" 2/1990  
24   1899 - 1952     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Skipet" 2/1990  
25   1952 - 1953     Michael Brecken & Company, Granton, Storbritannia 25    
26     26    
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29           -- 29    
30     30    
31   ▼ MASKINERI 31    
32   Periode       Fabrikant 32    
33           Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark 33 [P] "Skipet" 2/1990  
34           Produsert 34    
35           1895 35 [P] "Skipet" 2/1990  
36           Maskin 36    
37           1 x Tripple Expansion damp 37 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
38           Effekt 38    
39           1100 ihk 39 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
40           Fart 40    
41           13.0 kn 41 [P] "Skipet" 2/1990  
42           Forbruk 42    
43           -- 43    
44     44    
45   ▼ MÅL 45    
46   Periode       Lengde 46    
47           54.96 m 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
48           Bredde 48    
49           8.32 m 49 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
50           Dybde 50    
51           3.87 m 51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
52           Brutto tonnasje 52    
53   1895 - 1899   A   646 brt 53 [P] "Skipet" 2/1990  
54   1899 - 1928   B   656.5 brt 54 [N] wikipedia.org  
55   1928 - 1953   C   727 brt 55 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
56           Netto tonnasje 56    
57   1895 - 1899   A   371 nrt 57 [P] "Skipet" 2/1990  
58   1899 - 1928   B   353.58 nrt 58 [N] wikipedia.org  
59   1928 - 1953   C   375 nrt 59 [P] "Skipet" 2/1990  
60           Dødvekttonn 60    
61           -- 61    
62     62    
63   ▼ KAPASITET 63    
64   Periode       Personbiler 64    
65           0 65 HMI  
66           Trailere 66    
67       0 67 HMI  
68           Passasjerer 68    
69   pr.1907       250 [kystfart] - 350 [lokalfart] 69 [N] wikipedia.org  
70           Passasjerlugarer 70    
71       Ja 71 HMI  
72           Mannskapslugarer 72    
73           Ja 73 HMI  
74           Mannskap 74    
75   pr.1907     27 75 [N] wikipedia.org  
76           Dekkshøyde 76    
77           0 77 HMI  
78           Tillatt akseltrykk 78    
79           0 79 HMI  
80     80    
81   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 81    
82   -- 82    
83     83    
84   ▼ HISTORIKK 84    
85 07.1895   A   Levert fra Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark til Christiania Kystdampskibsselskab a/s, Kristiania som 85 [P] "Skipet" 2/1990  
86         "Christiania". Hjemmehavn: Kristiania. 86 [P] "Skipet" 2/1990  
87       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 87 [P] "Skipet" 1/2000  
88 28.08.1898       Grunnstøtte ved Åna-Sira.Tok seg inn og ble landsatt i Åna-Sira med store bunnskader. 88 [P] "Skipet" 2/1990  
89 13.09.1898       Ankom Nylands Mekaniske Verksted a/s,  Kristiania for egen maskin. 89 [P] "Skipet" 1/2022  
90 13.09.1898 ►       Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet Meinichs. 90 [N] sjohistorie.no  
91 1899       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 91 [P] "Skipet" 2/1990  
92     B   Reparert og ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Kristiania: Én av to skorsteiner fjernet. 92 [P] "Skipet" 2/1990  
93         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 93 [P] "Skipet" 2/1990  
94         Salgssum: 280 000 NOK for samme tilstand som før forliset. 94 [P] "Skipet" 1/1991  
95         Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 95 [P] "Skipet" 1/2000  
96 10.06.1912     Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik. 96 [P] "Skipet" 4/1996  
97 25.06.1912       Militær kommando strøket, Bergen. 97 [P] "Skipet" 4/1996  
98         Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 98 HMI  
99 1917     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I opplag, Stavanger som stationsskib [radiostasjon]. 99 [P] "Skipet" 4/1996  
100 05.01.1918     Permanenttegn VFK og permanentnummer 3.0.6 tildelt. 100 [P] "Skipet" 4/1996  
101 11.10.1918     Radiosignatur H.2 tildelt. 101 [P] "Skipet" 4/1996  
102 1918     Tilbakelevert. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 102 HMI  
103 16.02.1926     Grunnstøtte og sank ved Jomfruland. Donkeymannen omkom. 103 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
104 sommer 1926     Hevet av Norsk Bjergningskompagni a/s, Bergen. 104 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" | [P] "Skipet" 1/2022  
105 08.1927     Slept til Oslo. 105 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
106 1928   C   Reparert og opprustet med helt nytt inventar ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 106 -- | [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
107 09.04.1940     I opplag, Oslo. 107 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
108 ulitmo 05.1940     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 108 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
109 21.02.1941     Angrepet av allierte bombefly ved Egersund. Kun mindre skader. 109 [P] "Skipet" 1/1991  
110 20.04.1944     Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 110 -- | [N] warsailors.com  
111 19.10.1944     Gikk på en magnetisk mine, Åramsundet. 111 [P] "Skipet" 2/1990  
112       Lagt i opplag, Bjørke. 112 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
113 05.1945 ►     Reparert og satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 113 [P] "Skipet" 2/1990  
114 11.08.1945     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 114 [P] "Skipet" 1/2022  
115 11.11.1947     Utleid til Nordenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Trondheim. Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 115    
116 24.03.1948     I opplag, Stavanger. 116    
117 24.03.1948 ►     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 117 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
118 08.1952     I opplag, Stavanger. 118 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
119 11.1952     Solgt til Michael Brecken & Company, Granton, England for opphogging. 119 [P] "Skipet" 1/2022  
120 05.1953     Ferdig opphogget. 120    
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Christiania"    
    Etter grunnstøtingen ved       Lokalisering: Åna Sira    
    Åna Sira. Skipet hadde       Tidspunkt: 28. august 1898    
    opprinnelig to skorsteiner.       Rettighetshaver: Hangård    
            Hentet fra: "Skipet" 1/2022    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Christiania"    
    Overtatt av Det       Lokalisering: Kragerø    
    Stavangerske       Tidspunkt: 1906    
    Dampskibsselskab og       Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
    reparert / ombygget for       Hentet fra: wikipedia.org    
    samme trafikk som før            
    havariet.            
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x