H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "CHRISTIANIA" 1895  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 27.03.2022 Periode i Rogaland: 1895 - 1926 / 1928 - 1952   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
               
    "CHRISTIANIA"  
    Fortegnelse nr. P-147  
               
1   Byggeår     1895 1 [P] "Skipet" 1/1976  
2   Byggenummer     54 2 [P] "Skipet" 2/1990  
3   Skrog     HELSINGØRS JERNSKIBS- OG MASKINBYGGERI, Helsingør, Danmark 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Utrustning     HELSINGØRS JERNSKIBS- OG MASKINBYGGERI, Helsingør, Danmark 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] wikipedia.org  
8     8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11         "CHRISTIANIA" 11 [P] "Skipet" 2/1990  
12           Kallesignal 12    
13   1895 - 1934     HKJS 13 [N] wikipedia.org  
14   1934 - 1952     LDCQ 14 [N] wikipedia.org  
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19     19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1895 - 1899     CHRISTIANIA KYSTDAMPSKIBSSELSKAB A/S, Kristiania 22 [P] "Skipet" 2/1990  
23   1899 - 1952     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 23 [P] "Skipet" 2/1990  
24   1952 - 1953     MICHAEL BRECKEN & COMPANY, Granton, Storbritannia 24    
25     25    
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28           -- 28    
29     29    
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32           HELSINGØRS JERNSKIBS- OG MASKINBYGGERI, Helsingør, Danmark 32 [P] "Skipet" 2/1990  
33           Produsert 33    
34           1895 34 [P] "Skipet" 2/1990  
35           Maskin 35    
36           1 x TRIPPLE EXPANSION damp 36 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
37           Effekt 37    
38           1100 indikerte hestekrefter 38 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
39           Fart 39    
40           13.0 knop 40 [P] "Skipet" 2/1990  
41           Forbruk 41    
42           -- 42    
43     43    
44   ▼ MÅL 44    
45   Periode       Lengde 45    
46           54.96 meter 46 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
47           Bredde 47    
48           8.32 meter 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
49           Dybde 49    
50           3.87 meter 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
51           Brutto tonnasje 51    
52   1895 - 1899   A   646 brutto registertonn 52 [P] "Skipet" 2/1990  
53   1899 - 1928   B   656.5 brutto registertonn 53 [N] wikipedia.org  
54   1928 - 1953   C   727 brutto registertonn 54 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
55           Netto tonnasje 55    
56   1895 - 1899   A   371 netto registertonn 56 [P] "Skipet" 2/1990  
57   1899 - 1928   B   353.58 netto registertonn 57 [N] wikipedia.org  
58   1928 - 1953   C   375 netto registertonn 58 [P] "Skipet" 2/1990  
59           Dødvekttonnasje 59    
60           -- 60    
61     61    
62   ▼ KAPASITET 62    
63   Periode       Personbiler 63    
64           0 64 HMI  
65           Trailere 65    
66       0 66 HMI  
67           Passasjerer 67    
68   pr.1907       250 [kystfart] - 350 [lokalfart] 68 [N] wikipedia.org  
69           Passasjerlugarer 69    
70       Ja 70 HMI  
71           Mannskapslugarer 71    
72           Ja 72 HMI  
73           Mannskap 73    
74   pr.1907     27 74 [N] wikipedia.org  
75           Dekkshøyde 75    
76           0 76 HMI  
77           Tillatt akseltrykk 77    
78           0 78 HMI  
79     79    
80   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 80    
81   -- 81    
82     82    
83   ▼ HISTORIKK 83    
84 07.1895   A   Levert fra Helsingørs Jernskibs– og Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark til Christiania Kystdampskibsselskab a/s, Kristiania som 84 [P] "Skipet" 2/1990  
85         "Christiania". Hjemmehavn: Kristiania. 85 [P] "Skipet" 2/1990  
86       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 86 [P] "Skipet" 1/2000  
87 28.08.1898       Grunnstøtte ved Åna-Sira.Tok seg inn og ble landsatt i Åna-Sira med store bunnskader. 87 [P] "Skipet" 2/1990  
88 13.09.1898       Ankom Nylands Mekaniske Verksted a/s,  Kristiania for egen maskin. 88 [P] "Skipet" 1/2022  
89 13.09.1898 ►       Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet Meinichs. 89 [N] sjohistorie.no  
90 1899       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 90 [P] "Skipet" 2/1990  
91     B   Reparert og ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Kristiania: Én av to skorsteiner fjernet. 91 [P] "Skipet" 2/1990  
92         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 92 [P] "Skipet" 2/1990  
93         Salgssum: 280 000 NOK for samme tilstand som før forliset. 93 [P] "Skipet" 1/1991  
94         Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 94 [P] "Skipet" 1/2000  
95 10.06.1912     Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik. 95 [P] "Skipet" 4/1996  
96 25.06.1912       Militær kommando strøket, Bergen. 96 [P] "Skipet" 4/1996  
97         Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 97 HMI  
98 1917     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I opplag, Stavanger som stationsskib [radiostasjon]. 98 [P] "Skipet" 4/1996  
99 05.01.1918     Permanenttegn VFK og permanentnummer 3.0.6 tildelt. 99 [P] "Skipet" 4/1996  
100 11.10.1918     Radiosignatur H.2 tildelt. 100 [P] "Skipet" 4/1996  
101 1918     Tilbakelevert. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 101 HMI  
102 16.02.1926     Grunnstøtte og sank ved Jomfruland. Donkeymannen omkom. 102 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
103 sommer 1926     Hevet av Norsk Bjergningskompagni a/s, Bergen. 103 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" | [P] "Skipet" 1/2022  
104 08.1927     Slept til Oslo. 104 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
105 1928   C   Reparert og opprustet med helt nytt inventar ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Bergen. 105 -- | [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
106 09.04.1940     I opplag, Oslo. 106 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
107 ulitmo 05.1940     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 107 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
108 21.02.1941     Angrepet av allierte bombefly ved Egersund. Kun mindre skader. 108 [P] "Skipet" 1/1991  
109 20.04.1944     Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 109 -- | [N] warsailors.com  
110 19.10.1944     Gikk på en magnetisk mine, Åramsundet. 110 [P] "Skipet" 2/1990  
111       Lagt i opplag, Bjørke. 111 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
112 05.1945 ►     Reparert og satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 112 [P] "Skipet" 2/1990  
113 11.08.1945     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 113 [P] "Skipet" 1/2022  
114 11.11.1947     Utleid til Nordenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Trondheim. Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 114    
115 24.03.1948     I opplag, Stavanger. 115    
116 24.03.1948 ►     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 116 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
117 08.1952     I opplag, Stavanger. 117 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
118 11.1952     Solgt til Michael Brecken & Company, Granton, England for opphogging. 118 [P] "Skipet" 1/2022  
119 05.1953     Ferdig opphogget. 119    
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Christiania"    
    Etter grunnstøtingen ved       Lokalisering: Åna Sira    
    Åna Sira. Skipet hadde       Tidspunkt: 28. august 1898    
    opprinnelig to skorsteiner.       Rettighetshaver: Hangård    
            Hentet fra: "Skipet" 1/2022    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Christiania"    
    Overtatt av Det       Lokalisering: Kragerø    
    Stavangerske       Tidspunkt: 1906    
    Dampskibsselskab og       Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
    reparert / ombygget for       Hentet fra: wikipedia.org    
    samme trafikk som før            
    havariet.            
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x