"Ceres" [1945] - innkjøpt til lokaltrafikk fra Haugesund og    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND området sør.    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Ceres"
1  
2 Fortegnelse nr. P-135 2  
3 Inntredelsesår 1945 3  
4 Periode 1945-1947 4  
5 Oppdatert 30.07.2022 5  
6  Posisjon på AIS / status Forlist 6  
7 Kallesignal HFPN [1872-1934], LDBZ [1934-1956] 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer - 9  
10 Byggeår
1872
10  
11 Byggenummer - 11  
12 Skrog Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 12  
13 Utrustning Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Jern 15  
16 Navn 1872-1956 "Ceres" 16  
17 Eier 1872-1876 Christiania-Oslo Dampskibsselskab a/s, Christiania 17  
18 Eier 1876-1930 Christiania-Ormsund Dampskibsselskab a/s, Kristiania 18  
19 Eier 1930-1937 Lorents Andersen, Lysaker 19  
20 Eier 1937 Erling Wibe, Oslo 20  
21 Eier 1937 Th. Mortesen, Oslo 21  
22 Eier 1937 K. Stenstad, Oslo 22  
23 Eier 1937-1940 Oslofjorden Shipping Co. a/s 23  
24 Eier 1940 Depositobanken, Oslo 24  
25 Eier 1940-1941 Preben J. Gjertsen, Oslo 25  
26 Eier 1941-1944 Gunnar Jensen, Sandar 26  
27 Eier 1944-1945 Johan Brudvik, Kopervik 27  
28 Eier 1945-1947 Kopervik Dampskipsselskap a/s, Kopervik 28  
29 Eier 1947-1950 Nils O. Heimark og L. Espelid, Austevoll 29  
30 Eier 1950-1952 Johannes K. Taranger, Torangsvåg 30  
31 Eier 1952-1956 Taranger Nye Bjergningsselskap, Bergen 31  
32 Klassifisering - 32  
33   33  
34      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 34  
35 1872   A    20 meter    4.05 meter    1.07 meter    48.37 brutto registertonn    Ukjent    Ukjent 35  
36 1888   B    23.17 meter    3.99 meter    1.89 meter    46.84 brutto registertonn         36  
37   37  
38      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 38  
39 1872   A    1 x Compound damp    Ukjent    12 hestekrefter    Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 39  
40   40  
41      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 41  
42 1872   A    0    0    0    0    0    0 42  
43   43  
44      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 44  
45 1872   A    0    0    0    0    0    2 45  
46   46  
47      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     47  
48 1872   A    128    0    Ja    Ukjent     48  
49   49  
50      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     50  
51     Henglset skorstein for å kunne passere under Ormøybroen [pr.1872].   [P] "Skipet" 2/2022 51  
52   52  
53      Historikk        Kilder     53  
54 1872   A   Levert fra Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Christiania-Oslo Dampskibsselskab a/s, Christiania   [P] "Skipet" 3/1998 54  
55         som "Ceres".   [P] "Skipet" 3/1998 55  
56         Byggekostnad: 5.500 SPD.   [P] "Skipet" 2/2022 56  
57         Kallesignal: HFPN.   [P] "Skipet" 4/1992 57  
58 15.06.1872       Satt i trafikk Christiania-Ormsund.   [P] "Skipet" 2/2022 | [P] "Skipet" 3-4/1978 58  
59 pr.04.1876       I opplag ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania.   [P] "Skipet" 3-4/1978 59  
60 05.1876       Solgt til Christiania-Ormsund Dampskibsselskab a/s, Kristiania. Satt i trafikk Christiania-Ormsund.   [P] "Fjordbåtenes saga" 60  
61 1888   B   Ombygget: forlenget.   [P] "Skipet" 4/1992 61  
62 1898       Ny kjele montert ved Nyland Mekaniske Verksted a/s, Kristiania.   [P] "Skipet" 2/2022 62  
63 04.1930       Solgt på auksjon til Lorents Andersen, Lysaker. Salgssum: 3.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/2022 63  
64           Satt i trafikk Oslo-Vestfjorden.   [P] "Skipet" 4/1992 64  
65 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDBZ.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1992 65  
66 05.1937       Solgt til Erling Wibe, Oslo. Salgssum: 12.000 NOK. Videresolgt til Th. Mortesen, Oslo.   [P] "Skipet" 2/2022 66  
67 06.1937       Solgt til K. Stenstad, Oslo. Salgssum: 11.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/2022 67  
68 12.1937       Eierskap overført til Oslofjorden Shipping Co. a/s. Drift: Oslo Fjordruter a/s.   [P] "Skipet" 2/2022 68  
69 08.1940       Solgt på auksjon til Depositobanken, Oslo. Salgssum: 3.500 NOK.   [P] "Skipet" 2/2022 69  
70 10.1940       Solgt til Preben J. Gjertsen, Oslo.   [P] "Skipet" 2/2022 70  
71 02.1941       Solgt til Gunnar Jensen, Sandar. Salgssum: 17.000 NOK sammen med "Sjøbussen".   [P] "Skipet" 2/2022 71  
72 02.1944       Solgt til Johan Brudvik, Kopervik. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik.   [P] "Skipet" 2/2022 | [P] "Skipet" 3/1998 72  
73 1945       Solgt til Kopervik Dampskipsselskap a/s, Kopervik.   [P] "Skipet" 2/2022 73  
74         Satt i trafikk Haugesund-Føresvik.   [P] "Skipet" 3/1998 74  
75 1947       Solgt til Nils O. Heimark og L. Espelid, Austevoll.   [P] "Skipet" 2/2022 75  
76 1950       Solgt til Johannes K. Taranger, Torangsvåg. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Skipet" 2/2022 76  
77 1952       Drift og eierskap overført til Taranger Nye Bjergningsselskap, Bergen.   [P] "Skipet" 2/2022 77  
78         I bruk som losji- og hjelpefartøy.   [P] "Skipet" 3/1998 78  
79 13.03.1956       Forliste under hevingen av det tyske transportskipet "Roda", Stavanger havn.   [P] "Skipet" 2/2022 79  
80 1968       Slettet fra Bergen Skipsregister.   [N] lokalhistoriewiki.no 80  
81   81  
82   82  
83 Bilde 1/1  
 
        Etter forlengelsen. 83  
84             84  
85             85  
86             86  
87             87  
88             88  
89             89  
90             90  
91             91  
92             92  
93             93  
94             94  
95             95  
96             96  
97             97  
98             98  
99             99  
100             100  
101             101  
102    Avbildet som: "Ceres"     102  
103    Lokalisering: Malmøya     103  
104    Tidspunkt: 1897     104  
105    Rettighetshaver: -     105  
106    Hentet fra: lokalhistoriewiki.no     106  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau