H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "CERES" 1945  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © ukjent  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   30.07.2022          
    Status:   Forlist         Posisjon på AIS:       
                   
      Fortegnelse nr. P-135  
      "CERES"  [1945 - 1947]  
                   
1   Periode       1945 - 1947 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1872 2 [P] "Skipet" 3/1998  
3   Byggenummer       66 3 [P] "Skipet" 3/1998  
4   Skrog       Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 4 [P] "Skipet" 3/1998  
5   Utrustning       Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 5 [P] "Skipet" 3/1998  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Jern 8 [P] "Skipet" 3-4/1978  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12           "Ceres" 12 [P] "Skipet" 3/1998  
13           Kallesignal 13    
14   1872 - 1934       HFPN 14 [P] "Skipet" 4/1992  
15   1934 - 1954       LDBZ 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1992  
16           IMO-nummer 16    
17           -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19           -- 19    
20           20            
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1872 - 1876       Christiania-Oslo Dampskibsselskab a/s, Christiania 23 [P] "Skipet" 3/1998  
24   1876 - 1930       Christiania-Ormsund Dampskibsselskab a/s, Kristiania 24 [P] "Fjordbåtenes saga"  
25   1930 - 1937       Lorents Andersen, Lysaker 25 [P] "Skipet" 2/2022  
26   1937       Erling Wibe, Oslo 26 [P] "Skipet" 2/2022  
27   1937       Th. Mortensen, Oslo 27 [P] "Skipet" 2/2022  
28   1937       K Stenstad, Oslo 28 [P] "Skipet" 2/2022  
29   1937 - 1940       Oslofjorden Shipping Co. a/s 29 [P] "Skipet" 2/2022  
30   1940       Depositobanken, Oslo 30 [P] "Skipet" 2/2022  
31   1940 - 1941       Preben J. Gjertsen, Oslo 31 [P] "Skipet" 2/2022  
32   1941 - 1944       Gunnar Jensen, Sander 32 [P] "Skipet" 2/2022  
33   1944 - 1945       Johan Brudvik, Kopervik 33 [P] "Skipet" 2/2022  
34   1945 - 1947       Kopervik Dampskipsselskap a/s, Kopervik 34 [P] "Skipet" 2/2022  
35   1947 - 1950       Nils O. Heimark og L. Esepelid, Austevoll 35 [P] "Skipet" 2/2022  
36   1950 - 1952       Johannes K. Taranger, Torangsvåg 36 [P] "Skipet" 2/2022  
37   1952 - 1956       Taranger Nye Bjergningsselskap, Bergen 37 [P] "Skipet" 2/2022  
38           38            
39   ▼ KLASSIFISERING 39    
40   Periode       Klasse 40    
41           -- 41    
42           42            
43   ▼ MASKINERI 43    
44   Periode       Fabrikant 44    
45           Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 45 [P] "Skipet" 4/1992  
46           Produsert 46    
47           -- 47    
48           Maskin 48    
49           1 x Compound damp 49 [P] "Skipet" 3/1998  
50           Effekt 50    
51           12 hk 51 [P] "Skipet" 3-4/1978  
52           Fart 52    
53           -- 53    
54           Forbruk 54    
55         -- 55    
56           56            
57   ▼ MÅL 57    
58   Periode       Lengde 58    
59   1872 - 1988   A   20.00 m 59 [P] "Skipet" 2/2022  
60   1888 - 1954   B   23.17 m 60 [P] "Skipet" 2/2022  
61           Bredde 61    
62   1872 - 1988   A   4.05 m 62 [P] "Skipet" 2/2022  
63   1888 - 1954   B   3.99 m 63 [P] "Skipet" 2/2022  
64           Dybde 64    
65   1872 - 1988   A   1.07 m 65 [P] "Skipet" 2/2022  
66   1888 - 1954   B   1.89 m 66 [P] "Skipet" 2/2022  
67           Brutto tonnasje 67    
68   1872 - 1988   A   48.37 brt 68 [P] "Skipet" 2/2022  
69   1888 - 1954   B   46.84 brt 69 [P] "Skipet" 2/2022  
70           Netto tonnasje 70    
71           -- 71    
72           Dødvekttonn 72    
73           -- 73    
74           74            
75   ▼ KAPASITET 75    
76   Periode       Personbiler 76    
77           0 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
78           Trailere 78    
79         0 79 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
80           Passasjerer 80    
81           128 81 [P] "Skipet" 4/1992  
82           Passasjerlugarer 82    
83         0 83 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
84           Mannskapslugarer 84    
85           -- 85    
86           Mannskap 86    
87           Ja 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
88           Dekkshøyde 88    
89           0 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
90           Tillatt akseltrykk 90    
91         0 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
92           92            
93   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 93    
94   Henglset skorstein for å kunne passere under Ormøybroen [pr.1872]. 94 [P] "Skipet" 2/2022  
95         95            
96   ▼ HISTORIKK 96    
97 1872   A   Levert fra Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Christiania-Oslo Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Ceres". 97 [P] "Skipet" 3/1998  
98         Byggekostnad: 5500 spd. 98 [P] "Skipet" 2/2022  
99         Kallesignal: HFPN. 99 [P] "Skipet" 4/1992  
100 15.06.1872       Satt i trafikk Christiania-Ormsund. 100 [P] "Skipet" 2/2022 | [P] "Skipet" 3-4/1978  
101 pr.04.1876       I opplag ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 101 [P] "Skipet" 3-4/1978  
102 05.1876       Solgt til Christiania-Ormsund Dampskibsselskab a/s, Kristiania. Satt i trafikk Christiania - Ormsund. 102 [P] "Fjordbåtenes saga"  
103 1888   B   Ombygget: Forlenget. 103 [P] "Skipet" 4/1992  
104 1898       Ny kjele montert ved Nyland Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 104 [P] "Skipet" 2/2022  
105 04.1930       Solgt på auksjon til Lorents Andersen, Lysaker. Salgssum: 3 000 NOK. 105 [P] "Skipet" 2/2022  
106           Satt i trafikk Oslo - Vestfjorden. 106 [P] "Skipet" 4/1992  
107 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDBZ. 107 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1992  
108 05.1937       Solgt til Erling Wibe, Oslo. Salgssum: 12 000 NOK. Videresolgt til Th. Mortesen, Oslo. 108 [P] "Skipet" 2/2022  
109 06.1937       Solgt til K. Stenstad, Oslo. Salgssum: 11 000 NOK. 109 [P] "Skipet" 2/2022  
110 12.1937       Eierskap overført til Oslofjorden Shipping Co. a/s. Drift: Oslo Fjordruter a/s. 110 [P] "Skipet" 2/2022  
111 08.1940       Solgt på auksjon til Depositobanken, Oslo. Salgssum: 3 500 NOK. 111 [P] "Skipet" 2/2022  
112 10.1940       Solgt til Preben J. Gjertsen, Oslo. 112 [P] "Skipet" 2/2022  
113 02.1941       Solgt til Gunnar Jensen, Sandar. Salgssum: 17 000 NOK sammen med "Sjøbussen". 113 [P] "Skipet" 2/2022  
114 02.1944       Solgt til Johan Brudvik, Kopervik. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 114 [P] "Skipet" 2/2022 | [P] "Skipet" 3/1998  
115 1945       Solgt til Kopervik Dampskipsselskap a/s, Kopervik. 115 [P] "Skipet" 2/2022  
116         Satt i trafikk Haugesund - Føresvik. 116 [P] "Skipet" 3/1998  
117 1947       Solgt til Nils O. Heimark og L. Espelid, Austevoll. 117 [P] "Skipet" 2/2022  
118 1950       Solgt til Johannes K. Taranger, Torangsvåg. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 118 [P] "Skipet" 2/2022  
119 1952       Drift og eierskap overført til Taranger Nye Bjergningsselskap, Bergen. 119 [P] "Skipet" 2/2022  
120         I bruk som losji- og hjelpefartøy. 120 [P] "Skipet" 3/1998  
121 13.03.1956       Forliste under hevingen av det tyske transportskipet "Roda", Stavanger havn. 121 [P] "Skipet" 2/2022  
122 1968       Slettet fra Bergen Skipsregister. 122 [N] lokalhistoriewiki.no  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/1      
 
  Avbildet som: "Ceres"    
    Etter forlengelsen.         Lokalisering: Malmøya    
              Tidspunkt: 1897    
              Rettighetshaver: --    
              Hentet fra: lokalhistoriewiki.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x