"Castor" [1909] - forholdsvis stort fartøy som trafikkerte langs    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND hele norskekysten.    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Castor"
1  
2 Fortegnelse nr. P-208 2  
3 Inntredelsesår 1909 3  
4 Periode 1909-1910 4  
5 Oppdatert 26.09.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status Senket i krig 6  
7 Kallesignal MFNV 7  
8 IMO-nummer
-
8  
9 MMSI-nummer - 9  
10 Byggeår 1909 10  
11 Byggenummer 70 11  
12 Skrog Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Fevik 12  
13 Utrustning Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Fevik 13  
14 Type - 14  
15 Materiale - 15  
16 Navn 1909-1915 "Castor" 16  
17 Eier 1909 Gerhard Holm 17  
18 Eier 1909-1915 Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen 18  
19 Klassifisering - 19  
20   20  
21      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 21  
22 1909   A    71.63 meter    10.39 meter    4.39 meter    1331 brutto registertonn    788 netto registertonn    1678 dødvekttonn 22  
23 1912   B                1313 brutto registertonn         23  
24   24  
25      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 25  
26 1909   A    1 x Tripple Expansion 3 syl. damp    11 knop    153 netto hestekrefter    Richardsons, Westgarth & Co., Middlesborough, GB 26  
27   27  
28      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 28  
29 1909   A    0    0    0    0    0    0 29  
30   30  
31      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 31  
32 1909   A    0    0    0    0    0    Ukjent 32  
33   33  
34      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     34  
35 1909   A    50 [Nordsjøfart]    Ja 1)    Ja    Ja     35  
36 1912   B        Ja 2)             36  
37   37  
38      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     38  
39     Lasterom: 3.   [P] "Skipet" 2/2023 39  
40     Totalvolum lasterom: 2261 kubikkmeter.   [N] wikipedia.org 40  
41     1) 20 køyplasser på 1.ste plass og 16 køyplasser på 3.dje plass.   [P] "Skipet" 2/2023 41  
42     2) 16 køyplasser på 1.ste plass og 16 køyplasser på 3.dje plass.   [P] "Skipet" 2/2023 42  
43   43  
44      Historikk        Kilder     44  
45 30.01.1909       Sjøsatt ved Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Fevik og døpt "Castor".   [P] "Skipet" 2/2023 45  
46 04.1909       Klargjort for slep til Storbritannia, men utsatt p.g.a. konkurs ved verftet.   [P] "Skipet" 2/2023 46  
47 primo 05.1909       Skroget solgt på konkursboauksjon til advokat Gerhard Holm. Salgssum: 192.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/2023 47  
48         Videresolgt til Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 192.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/2023 48  
49         Slept til Richardsons, Westgarth & Co., Middlesborough, Storbritannia for installering av maskin og kjele.   [P] "Skipet" 2/2023 49  
50 ultimo 06.1909   A   Maskin og kjele ferdig installert ved Richardsons, Westgarth & Co., Middlesborough, GB.   [P] "Skipet" 2/2023 50  
51         Totalkostnad for skipet: 309.758 NOK.   [P] "Skipet" 2/2023 51  
52 05.07.1909       Ankom Bergen.   [P] "Skipet" 2/2023 52  
53 13.07.1909       Satt i frakttrafikk [med passasjersertifikat] Kristiania-Finnmark.   [P] "Skipet" 2/2023 53  
54 1910       Satt i frakttrafikk Hamburg, Tyskland-Trondheim.   [P] "Skipet" 2/2023 54  
55 ultimo 05.1911       Tatt ut av frakttrafikk Hamburg, D-Trondheim.   [P] "Skipet" 2/2023 55  
56 29.06.1911       Satt i frakttrafikk Hamburg, Tyskland-Trondheim.   [P] "Skipet" 2/2023 56  
57 01.1912       Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen:    [P] "Skipet" 2/2023 57  
58     B   passasjerbekvemmelighetene ominnredet, lasterom delvis isolert og kjøle-/frysemaskineri installert.   [P] "Skipet" 2/2023 58  
59 22.12.1913       Grunnstøtte, Lestholmen. Årsak: feilnavigering av losen.   [P] "Skipet" 2/2023 59  
60         Kom løs, men måtte returnere til Måløy p.g.a. vanninntrenging i hull i baugen.   [P] "Skipet" 2/2023 60  
61 medio 08.1914       Satt i frakttrafikk Hamburg, Tyskland-Vadsø.   [P] "Skipet" 2/2023 61  
62 medio 10.1914       Satt i frakttrafikk Hamburg, Tyskland-Trondheim.   [P] "Skipet" 2/2023 62  
63 10.01.1915       Minesprengt ved Lister Tief, D. Posisjon: 56' 36'' N, 7' 47'' Ø. Årsak: Feil fra den tyske minelosen.   [P] "Skipet" 2/2023 63  
64         1 av mannskapet omkom, resten ble tatt opp av den tyske torpedobåten "SMS V 28" og før til Wilhelmshaven, D.   [P] "Skipet" 1/1986 64  
65   65  
66   66  
67 Bilde 1/1  
 
        Laste- og passasjerfartøy for BDS. 67  
68             68  
69             69  
70             70  
71             71  
72             72  
73             73  
74             74  
75             75  
76             76  
77             77  
78             78  
79             79  
80             80  
81             81  
82             82  
83    Avbildet som: "Castor"     83  
84    Lokalisering: -     84  
85    Tidspunkt: -     85  
86    Rettighetshaver: H. Larsson-Fedde     86  
87    Hentet fra: wikipedia.org     87  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau