"Carl" [1891] - innkjøpt for trafikk mellom Haugesund nord-Karmøy.    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND Det er nok flere små rutebåter som har hatt dette navnet, så    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND derfor er det ikke oppgitt så mye historie om denne, i frykt for at    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau det skal omhandle feil båt.    
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Carl"
1  
2 Fortegnelse nr. P-170 2  
3 Inntredelsesår 1891 3  
4 Periode 1891-1897 4  
5 Oppdatert 15.02.2021 5  
6  Posisjon på AIS / status Ukjent 6  
7 Kallesignal - 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer
-
9  
10 Byggeår - 10  
11 Byggenummer - 11  
12 Skrog - 12  
13 Utrustning - 13  
14 Type - 14  
15 Materiale - 15  
16 Navn pr.1897 "Carl" 16  
17 Eier 1891- Aktieselskabet Karmø, Torvestad 17  
18 Klassifisering - 18  
19   19  
20      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 20  
21 pr.1891   A    Ukjent    Ukjent    Ukjent    Ukjent    Ukjent    Ukjent 21  
22   22  
23      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 23  
24 pr.1891   A    1 x damp    Ukjent    Ukjent    Ukjent 24  
25   25  
26      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 26  
27 pr.1891   A    0    0    0    0    0    0 27  
28   28  
29      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 29  
30 pr.1891   A    0    0    0    0    0    3 30  
31   31  
32      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     32  
33 pr.1891   A    Ja    0    Ja    Ukjent     33  
34   34  
35      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     35  
36     -     36  
37   37  
38      Historikk        Kilder     38  
39 1891   A   Solgt til Aktieselskabet Karmø, Torvestad.   [P] "Skipet" 3/1998 39  
40         Ombygget med ny maskin.     40  
41         Satt i trafikk Haugesund-Viken.   [P] "Skipet" 3/1998 41  
42 11.1897       Tatt ut av trafikk Haugesund-Viken.   [P] "Skipet" 3/1998 | -- 42  
43   43  
44   44  
45 Bilde 1/1  
 
        Liten rutebåt. 45  
46             46  
47             47  
48             48  
49             49  
50             50  
51             51  
52             52  
53             53  
54             54  
55             55  
56             56  
57             57  
58             58  
59             59  
60             60  
61    Avbildet som: "Carl"     61  
62    Lokalisering: -     62  
63    Tidspunkt: -     63  
64    Rettighetshaver: Bård Kolltveit     64  
65    Hentet fra: "Fjordbåtenes saga"     65  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau