A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "CARL" 1891 - 1897  
     
  Fortegnelse nr.:   P170        
  Oppdatert:   15.02.2021        
  Periode:   1891 - 1897        
  Fotografi:          
  Status:   Ukjent        
     
     
1  Byggeår    -   1  -  
2  Byggenummer    -   2  -  
3  Skrog    -   3  -  
4  Utrustning    -   4  -  
       
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -  
               
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
               
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
               
8  Navn    "Carl"   8  -   8  [P] "Skipet" 3/1998  
               
9  Rederi / eierforhold    Aktieselskabet Karmø, Torvestad   9  1884 - 1891   9  -  
               
10  Type    -   10  -   10  -  
               
11  Skrogutforming    Konvensjonelt   11  -   11  -  
               
12  Klasse    -   12  -   12  -  
               
13  Materiale    -   13  -   13  -  
               
14  Maskinfabrikant    -   14  -   14  -  
               
15  Maskin produsert    -   15  -   15  -  
               
16  Maskin    1 x damp   16  -   16  -  
               
17  Effekt    -   17  -   17  -  
               
18  Fart    -   18  -   18  -  
               
19  Forbruk    -   19  -   19  -  
               
20  Lengde    -   20  -   20  -  
               
21  Bredde    -   21  -   21  -  
               
22  Dyptgående    -   22  -   22  -  
               
23  Brutto registertonn    -   23  -   23  -  
               
24  Netto registertonn    -   24  -   24  -  
               
25  Dødvekttonn    -   25  -   25  -  
               
26  Bilkapasitet    0   26  -   26  HMI  
               
27  Trailerkapasitet    0   27  -   27  HMI  
               
28  Passasjersertifikat    Ja   28  -   28  HMI  
               
29  Mannskap    Ja   29  -   29  HMI  
               
30  Passasjerlugarer    -   30  -   30  -  
               
31  Mannskapslugarer    -   31  -   31  -  
               
32  Dekkshøyde    0   32  -   32  HMI  
               
33  Tillatt akseltrykk    0   33  -   33  HMI  
               
34  Tilleggsinformasjon    -   34  -   34  -  
     
     
35   1891   Solgt til Aktieselskabet Karmø, Torvestad. 35 [P] "Skipet" 3/1998  
36       Ombygget med ny maskin. 36 -  
37       Satt i trafikk Haugesund - Viken. 37 [P] "Skipet" 3/1998  
38   11.1897   Tatt ut av trafikk Haugesund - Viken. 38 [P] "Skipet" 3/1998 / -  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau