HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND    
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau Nr. P-16  
  Passasjerfartøy        
  "Buøy I"   Innleid fartøy etter okkupasjon av den ordinære rutebåten. Det er ikke få skøyter som har hatt dette navnet, også i samme tidsrom, så det er vanskelig å    
  1940   oppdrive en god historikk.    
           
   © Olaf A. Ellingsen    
           
         
  Sist oppdatert     Forside    
  15.02.2016     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
      Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
        Bilferger    
     
     
1 Fortegnelse nr.   P-16  
Nyhavn,Strandkaien
1
2 AIS-posisjon / status     Senket   2
3 Periode   1940 - ca.1951   3
4 Kallesignal   -   4
5 IMO-nummer   -   5
6 MMSI-nummer   -   6
7     7
8     8
9 Byggeår   -   9
10 Byggenummer   -   10
11 Skrog   -   11
12 Utrustning   -   12
13 Type   -   13
14 Skrogutforming   Konvensjonelt   14
15 Materiale   -   15
16   16
17   17
18      Navn   18
19 pr.1951   "Buøy I" 19
20   20
21   21
22      Eierforhold   22
23 pr.1951   Knudsen, Stavanger 23
24   24
25   25
26      Klasse   26
27     - 27
28   28
29   29
30          Lengde  Bredde  Dybde  Brutto tonnasje  Netto tonnasje  Dødvekttonnasje   30
31 pr.1940   A    Ukjent  Ukjent  Ukjent  Ukjent  Ukjent  Ukjent   31
32          Fri høyde dekk 2  Fri høyde dekk 3  Fri høyde dekk 4  Tillatt akseltrykk dekk 2  Tillatt akseltrykk dekk 3  Tillatt akseltrykk dekk 4   32
33 pr.1940   A    0  0  0  0  0  0   33
34      Biler dekk 2  Biler dekk 3  Biler dekk 4  Biler totalt  Vogntog  Dekk   34
35 pr.1940   A    0  0  0  0  0  2   35
36      Passasjerer  Passasjerlugarer   36
37 pr.1940   A    Ja  0   37
38        Mannskap  Mannskapslugarer 38
39 pr.1940   A    Ja  0 39
40          Maskin  Fart  Forbruk  Effekt  Fabrikant 40
41 pr.1940   A    1 x Deutz 2 syl. diesel  Ukjent  Ukjent  60 brutto hestekrefter  Ukjent 41
42   42
43   43
44      Tilleggsinformasjon    Kilder   44
45     -   45
46   46
47   47
48 ca.1940   A   Satt i trafikk Strandkaien - Nyhavn, Stavanger havn. -- | [A] Stavanger Aftenblad 11.01.2007 48
49 ca.1951       Utrangert. Senket ved Steinsøy. [A] Stavanger Aftenblad 11.01.2007 49
50   50
51   51
52 Bilde 1/1  
 
  Avbildet som: "Buøy I" 52
53       Lokalisering Stavanger 53
54       Tidspunkt: - 54
55       Rettighetshaver: Olaf A. Ellingsen, Statsarkivet i Stavanger, Pa-405, 1981/07:39872; 55
56       Hentet fra: Privat samling 56
57         57
58       I trafikk på Stavanger havn.   58
59           59
60           60
61           61
62           62
63                         63
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau