"Brandasund" [1944] - en sliter allerede da den ble innkjøpt for    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND trafikk mellom vestlandsbyene, og var ikke ferdig med sitt før etter    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND 95 år i tjeneste.    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Brandasund"
1  
2 Fortegnelse nr. P-28 2  
3 Inntredelsesår 1944 3  
4 Periode 1944-1948 4  
5 Oppdatert 01.07.2022 5  
6  Posisjon på AIS / status Opphogget 6  
7 Kallesignal JBPF [ca.1865-1934], LDVT [1934-1953] 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer - 9  
10 Byggeår
1858
10  
11 Byggenummer 58 11  
12 Skrog Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia 12  
13 Utrustning Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Jern 15  
16 Navn 1858-1944 "Fjalir" 16  
17 Navn 1944-1953 "Brandasund" 17  
18 Eier 1858-1919 Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen 18  
19 Eier 1919-1940 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 19  
20 Eier 1940 Knut Magnus, Bergen 20  
21 Eier 1940-1944 Inger a/s, Bergen 21  
22 Eier 1944-1948 Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 22  
23 Eier 1948-1951 Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 23  
24 Eier 1951-1953 Brødrene Anda a/s, Stavanger 24  
25 Klassifisering - 25  
26   26  
27      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 27  
28 1858   A    40.14 meter    6.37 meter    3.38 meter    247 brutto registertonn    175 netto registertonn    Ukjent 28  
29 1873   B                243 brutto registertonn    176 netto registertonn     29  
30 1883   I                Ukjent         30  
31 1894   C                245 brutto registertonn    142 netto registertonn     31  
32 1900   J                Ukjent         32  
33 1945   D                245 brutto registertonn         33  
34   34  
35      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 35  
36 1858   A    1 x 2 syl. lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjele    9 knop    40 netto hestekrefter    Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia 36  
37 1873   E    1 x lavtr. damp m/1 røkrørskjele 10 x 9.1" m/2 fyrg.            Laxevaag Værk, Bergen 37  
38 1873   B    1 x Compound 2 syl. 17.5-35x24.8" høy- og lavtrykksdamp    10 knop    245 indikerte hestekrefter    Ukjent 38  
39 1896   F    Ny kjele    Ukjent    220 indikerte hestekrefter    Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 39  
40 1912   G            225 indikerte hestekrefter     40  
41   41  
42      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 42  
43 1858   A    0    0    0    0    0    0 43  
44   44  
45      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 45  
46 1858   A    0    0    0    0    0    3 46  
47 1900   J                        4 47  
48   48  
49      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     49  
50 1858   A    375    Ja    Ja    Ja     50  
51 1894   C    198                 51  
52 1948   H    0    0    0         52  
53   53  
54      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     54  
55     -     55  
56   56  
57      Historikk        Kilder     57  
58 ca.24.12.1858   A   Levert fra Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia til Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen   [P] "Skipet" 1/2017 58  
59         som "Fjalir". Byggekostnad: 53.871 SPD. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Skipet" 1/2017 59  
60 30.12.1858       Ankom Bergen.   [P] "Skipet" 1/2017 60  
61 05.01.1859       Satt i trafikk Bergen-Nordfjord / Bergen-Sunnfjord.   [P] "Skipet" 1/2017 61  
62 02.04.1859       Grunnstøtte, Alversund. Reparert for 2.044 SPD.   [P] "Skipet" 1/2017 62  
63 ultimo 05.1859       Grunnstøtte ved Solvorn.   [P] "Skipet" 1/2017 63  
64 høst 1859       Reparert for 4.000 SPD. Satt i trafikk Bergen-Nordfjord / Bergen-Sunnfjord.   [P] "Skipet" 1/2017 64  
65 ca.1865       Nytt kallesignal: JPBF.   [P] "Skipet" 1/2017 65  
66 01.1867       Tatt ut av trafikk Bergen-Sunnfjord.   [P] "Skipet" 1/2017 66  
67 1873   E   Ombygget ved Laxevaag Værk, Bergen: ny kjele.   [P] "Skipet" 1/2017 67  
68 10.1873   B   Ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Christiana: ominnredet og maskin ombygget.   [P] "Skipet" 1/2017 68  
69         Satt i trafikk Bergen-Nordfjord.   [P] "Skipet" 1/2017 69  
70 1883   I   Ombygget ved Ole Holmøe, Hornindal: dekkshus med 1.ste plass røke- og damelugar montert akter på halvdekk.   [P] "Skipet" 1/2017 70  
71 ca.06.1885       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 71  
72 ca.08.1885       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 72  
73 06.1886       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 73  
74 08.1886       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 74  
75 06.1887       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 75  
76 08.1887       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 76  
77 06.1888       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 77  
78 08.1888       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 78  
79 06.1889       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 79  
80 08.1889       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 80  
81 06.1890       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 81  
82 08.1890       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 82  
83 06.1891       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 83  
84 08.1891       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 84  
85 06.1892       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 85  
86 08.1892       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 86  
87 06.1893       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 87  
88 08.1893       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 88  
89 1894   I   Ombygget: promenadedekk arrangert akter over dekkshus. Sertifikat endret.   [P] "Skipet" 1/2017 89  
90 06.1894       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 90  
91 08.1894       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 91  
92 06.1895       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 92  
93 08.1895       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 93  
94 1896   F   Ombygget med ny kjele ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2017 94  
95 06.1896       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 95  
96 08.1896       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 96  
97 06.1897       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 97  
98 08.1897       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 98  
99 06.1898       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 99  
100 08.1898       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 100  
101 06.1899       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 101  
102 08.1899       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 102  
103 1899       Grunnstøtte, Granesundet.   [P] "Skipet" 1/2017 103  
104 06.1900   J   Ombygget: bro flyttet opp ett dekk.   [P] "Skipet" 1/2017 104  
105 08.1900       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 105  
106 06.1901       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 106  
107 08.1901       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 107  
108 06.1902       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 108  
109 08.1902       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 109  
110 06.1903       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 110  
111 08.1903       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 111  
112 06.1904       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 112  
113 08.1904       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 113  
114 06.1905       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 114  
115 08.1905       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 115  
116 06.1906       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 116  
117 08.1906       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 117  
118 06.1907       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 118  
119 08.1907       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 119  
120 06.1908       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 120  
121 08.1908       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 121  
122 06.1909       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 122  
123 08.1909       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 123  
124 06.1910       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 124  
125 08.1910       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 125  
126 31.03.1911       Kolliderte med motorbåten "Bøtuna" ved Eivindviksundet. 2 personer fra denne omkom.   [P] "Skipet" 1/2017 126  
127 06.1911       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 127  
128 08.1911       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 128  
129 1912   G   Effekt ommålt.   [P] "Skipet" 1/2017 129  
130 06.1912       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 130  
131 07.1912       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 131  
132 20.06.1919       Drift og eierskap overført til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2017 132  
133 06.1919       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 133  
134 08.1919       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 134  
135 06.1920       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 135  
136 08.1920       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 136  
137 06.1921       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 137  
138 08.1921       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 138  
139 06.1922       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 139  
140 08.1922       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 140  
141 06.1923       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 141  
142 08.1923       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 142  
143 06.1924       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 143  
144 08.1924       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 144  
145 06.1925       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 145  
146 08.1925       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 146  
147 06.1926       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 147  
148 08.1926       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 148  
149 06.1927       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 149  
150 08.1927       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 150  
151 ca.06.1928       Satt i trafikk Lærdal-Gudvangen + Balestrandsektoren.   [P] "Skipet" 1/2017 151  
152 ca.08.1928       Satt i trafikk Bergen-Dalsfjord / Bergen-Førdefjord.   [P] "Skipet" 1/2017 152  
153 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDVT.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2017 153  
154 09.1937       I opplag, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2017 154  
155 31.10.1940       Solgt til Knut Magnus, Bergen. Salgssum: 25.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2017 155  
156         Videresolgt til Inger a/s, Bergen. Salgssum: 35.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/1982 156  
157         I bruk som losjiskip, Nord-Norge.   [P] "Skipet" 1/2017 157  
158 08.1942       Utleid til Fosens Aktie-Dampskibsselskab, Trondheim.   [P] "Skipet" 1/2017 158  
159         Satt i trafikk Trondheim-Snillfjord / Trondheim-Frøya / Trondheim-Hitra / Trondheim-Hemne.   [P] "Skipet" 1/2017 159  
160 10.1943       Tilbakelevert. I opplag, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2017 160  
161 01.1944       Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Brandasund".   [P] "Skipet" 1/2017 161  
162         Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund.   [P] "Skipet" 1/2017 162  
163         Salgssum: 125.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/1989 163  
164         Satt i trafikk Stavanger-Bergen / Haugesund-Sauda.   [P] "Skipet" 2/1978 164  
165 20.04.1944       Sterk skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode".   [P] "Skipet" 1/2017 165  
166         Skroget slått inn og overbygningen blåst av. Èn av mannskapet omkom.   [P] "Skipet" 1/2017 166  
167         Gikk samme kveld til Haugesund Slip a/s, Haugesund for reparasjon.   [P] "Skipet" 1/2017 167  
168 02.1945   D   Reparert og ombygget ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund: bro bygget inn og dekkshus på akterdekk forlenget.   [P] "Skipet" 1/2017 168  
169         Satt i trafikk Haugesund-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2017 169  
170 07.1947       I opplag, Haugesund [reservefartøy].   [P] "Skipet" 2/1982 170  
171 09.1948       Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 2/1982 171  
172     H   Nedrigget til lekter.   [P] "Skipet" 2/1978 172  
173 1951       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging.   [P] "Skipet" 2/1982 173  
174 12.1953       Ferdig opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 2/1982 174  
175         Slettet fra Haugesund Skipsregister.   [P] "Skipet" 1/2017 175  
176   176  
177   177  
178 Bilde 1/3  
 
        Trolig i de tidlige år. 178  
179             179  
180             180  
181             181  
182             182  
183             183  
184             184  
185             185  
186             186  
187             187  
188             188  
189             189  
190             190  
191             191  
192             192  
193             193  
194    Avbildet som: "Fjalir"     194  
195    Lokalisering: Leikanger     195  
196    Tidspunkt: -     196  
197    Rettighetshaver: Håkon Njøs     197  
198    Hentet fra: warsailors.com     198  
199   199  
200 Bilde 2/3  
 
        Med nytt navn. 200  
201             201  
202             202  
203             203  
204             204  
205             205  
206             206  
207             207  
208             208  
209             209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217             217  
218    Avbildet som: "Fjalir"     218  
219    Lokalisering: Aurlandsfjorden     219  
220    Tidspunkt: 1930     220  
221    Rettighetshaver: Anders Beer Wilse     221  
222    Hentet fra: wikipedia.org     222  
223   223  
224 Bilde 3/3  
 
        Overtatt av Haugesunds Dampskibsselskab, med innebygget bro og større dekkshus akter, etter 224  
225           reparasjonsarbeidene utført som følge av sprengningsulykken i Bergen. 225  
226             226  
227             227  
228             228  
229             229  
230             230  
231             231  
232             232  
233             233  
234             234  
235             235  
236             236  
237             237  
238             238  
239             239  
240             240  
241             241  
242             242  
243    Avbildet som: "Brandasund"     243  
244    Lokalisering: Haugesund     244  
245    Tidspunkt: -     245  
246    Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap     246  
247    Hentet fra: Privat samling     247  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau