HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   P-28  
  Passasjerfartøy        
  "Brandasund"   Den siste av de tradisjonelle Skudenes-fergene som fortsatt er innenlands. Den var også den første i fylket med hengedekk. Fergen ble "tvangssolgt" på    
  1944   ordre fra staten, selv om DSD ønsket å beholde den til den nye storfergen til Skudenes-sambandet var klar for trafikk. Resultatet ble en sommer med én    
      ferge i manko, og lange køer nesten døgnet rundt.    
  © Norsk Skipsfartshistorisk Selskap      
           
     
  Sist oppdatert     Forside    
  01.07.2022     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
      Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
        Bilferger    
     
     
1 Fortegnelse nr.   P-28  
Stavanger,Bergen,Haugesund,Sauda
1
2 AIS-posisjon / status     Opphogget   2
3 Periode   1944 - 1948   3
4 Kallesignal   JBPF [ca.1865 - 1934], LDVT [1934 - 1953]   4
5 IMO-nummer   -   5
6 MMSI-nummer   -   6
7     7
8     8
9 Byggeår   1858   9
10 Byggenummer   58   10
11 Skrog   Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia   11
12 Utrustning   Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia   12
13 Type   -   13
14 Skrogutforming   Konvensjonelt, riggset som skonnert   14
15 Materiale   Jern   15
16   16
17   17
18      Navn   18
19 1858 - 1944   "Fjalir" 19
20 1944 - 1953   "Brandasund" 20
21   21
22   22
23      Eierforhold   23
24 1858 - 1919   Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen 24
25 1919 - 1940   Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 25
26 1940   Knut Magnus, Bergen 26
27 1940 - 1944   Inger a/s, Bergen 27
28 1944 - 1948   Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 28
29 1948 - 1951   Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 29
30 1951 - 1953   Brødrene Anda a/s, Stavanger 30
31   31
32   32
33      Klasse   33
34     - 34
35   35
36   36
37          Lengde  Bredde  Dybde  Brutto tonnasje  Netto tonnasje  Dødvekttonnasje   37
38 1858   A    40.14 meter  6.37 meter  3.38 meter  247 brutto registertonn  175 netto registertonn  Ukjent   38
39 1873   B          243 brutto registertonn  176 netto registertonn     39
40 1883   I          Ukjent  Ukjent     40
41 1894   C          245 brutto registertonn  142 netto registertonn     41
42 1900   J          Ukjent  Ukjent     42
43 1945   D          245 brutto registertonn       43
44          Fri høyde dekk 2  Fri høyde dekk 3  Fri høyde dekk 4  Tillatt akseltrykk dekk 2  Tillatt akseltrykk dekk 3  Tillatt akseltrykk dekk 4   44
45 1858   A    0  0  0  0  0  0   45
46      Biler dekk 2  Biler dekk 3  Biler dekk 4  Biler totalt  Vogntog  Dekk     46
47 1858   A    0  0  0  0  0  3   47
48 1900   J              4   48
49      Passasjerer  Passasjerlugarer   49
50 1858   A    375  Ja   50
51 1894   C    198     51
52 1948   H    0  0   52
53        Mannskap  Mannskapslugarer 53
54 1858   A    Ja  Ja 54
55 1948   H    0   55
56          Maskin  Fart  Forbruk  Effekt  Fabrikant 56
57 1858   A    1 x 2 syl. lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjele  9 knop  Ukjent  40 netto hestekrefter  Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia 57
58 1873   E    1 x lavtr. damp m/ 1 røkrørskjele 10.0 x 9.1" m/ 2 fyrganger        Laxevaag Værk, Bergen 58
59 1873   B    1 x Compound 2 syl. 17.5-35x24.8" høy- og lavtrykksdamp  10 knop    245 indikerte hestekrefter  Ukjent 59
60 1896   F    Ny kjele  Ukjent    220 indikerte hestekrefter  Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 60
61 1912   G          225 indikerte hestekrefter   61
62   62
63   63
64      Tilleggsinformasjon    Kilder   64
65     -   65
66   66
67   67
68 ca.24.12.1858   A   Levert fra Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia til Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen som "Fjalir". [P] "Skipet" 1/2017 68
69         Byggekostnad: 53 871 spd. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. [P] "Skipet" 1/2017 69
70 30.12.1858       Ankom Bergen. [P] "Skipet" 1/2017 70
71 05.01.1859       Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. [P] "Skipet" 1/2017 71
72 02.04.1859     Grunnstøtte, Alversund. Reparert for 2 044 spd. [P] "Skipet" 1/2017 72
73 ultimo 05.1859       Grunnstøtte ved Solvorn. [P] "Skipet" 1/2017 73
74 høst 1859       Reparert for 4 000 spd. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. [P] "Skipet" 1/2017 74
75 ca.1865       Nytt kallesignal: JPBF. [P] "Skipet" 1/2017 75
76 01.1867       Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnfjord. [P] "Skipet" 1/2017 76
77 1873   E   Ombygget ved Laxevaag Værk, Bergen: Ny kjele. [P] "Skipet" 1/2017 77
78 10.1873   B   Ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Christiana: ominnredet og maskin ombygget. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. [P] "Skipet" 1/2017 78
79 1883   I   Ombygget ved Ole Holmøe, Hornindal: dekkshus med 1.ste plass røke- og damelugar montert akter på halvdekk. [P] "Skipet" 1/2017 79
80 ca.06.1885       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 80
81 ca.08.1885       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 81
82 06.1886       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 82
83 08.1886       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 83
84 06.1887       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 84
85 08.1887       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 85
86 06.1888       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 86
87 08.1888       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 87
88 06.1889       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 88
89 08.1889       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 89
90 06.1890       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 90
91 08.1890       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 91
92 06.1891       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 92
93 08.1891       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 93
94 06.1892       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 94
95 08.1892       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 95
96 06.1893       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 96
97 08.1893       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 97
98 1894   C   Ombygget: promenadedekk arrangert akter over dekkshus. Sertifikat endret. [P] "Skipet" 1/2017 98
99 06.1894       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 99
100 08.1894       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 100
101 06.1895       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 101
102 08.1895       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 102
103 1896   F   Ombygget med ny kjele ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen. [P] "Skipet" 1/2017 103
104 06.1896       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 104
105 08.1896       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 105
106 06.1897       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 106
107 08.1897       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 107
108 06.1898       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 108
109 08.1898       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 109
110 06.1899       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 110
111 08.1899       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 111
112 1899       Grunnstøtte, Granesundet. [P] "Skipet" 1/2017 112
113 06.1900   J   Ombygget: bro flyttet opp ett dekk. [P] "Skipet" 1/2017 113
114 08.1900       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 114
115 06.1901       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 115
116 08.1901       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 116
117 06.1902       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 117
118 08.1902       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 118
119 06.1903       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 119
120 08.1903       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 120
121 06.1904       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 121
122 08.1904       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 122
123 06.1905       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 123
124 08.1905       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 124
125 06.1906       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 125
126 08.1906       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 126
127 06.1907       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 127
128 08.1907       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 128
129 06.1908       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 129
130 08.1908       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 130
131 06.1909       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 131
132 08.1909       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 132
133 06.1910       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 133
134 08.1910       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 134
135 31.03.1911       Kolliderte med motorbåten "Bøtuna" ved Eivindviksundet. 2 personer fra denne omkom. [P] "Skipet" 1/2017 135
136 06.1911       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 136
137 08.1911       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 137
138 1912   G   Effekt ommålt. [P] "Skipet" 1/2017 138
139 06.1912       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 139
140 07.1912       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 140
141 20.06.1919       Drift og eierskap overført til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen. [P] "Skipet" 1/2017 141
142 06.1919       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 142
143 08.1919       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 143
144 06.1920       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 144
145 08.1920       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 145
146 06.1921       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 146
147 08.1921       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 147
148 06.1922       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 148
149 08.1922       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 149
150 06.1923       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 150
151 08.1923       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 151
152 06.1924       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 152
153 08.1924       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 153
154 06.1925       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 154
155 08.1925       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 155
156 06.1926       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 156
157 08.1926       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 157
158 06.1927       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 158
159 08.1927       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 159
160 ca.06.1928       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. [P] "Skipet" 1/2017 160
161 ca.08.1928       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. [P] "Skipet" 1/2017 161
162 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDVT. [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2017 162
163 09.1937       I opplag, Bergen. [P] "Skipet" 1/2017 163
164 31.10.1940       Solgt til Knut Magnus, Bergen. Salgssum: 25 000 NOK. [P] "Skipet" 1/2017 164
165         Videresolgt til Inger a/s, Bergen. Salgssum: 35 000 NOK. [P] "Skipet" 2/1982 165
166         I bruk som losjiskip, Nord-Norge. [P] "Skipet" 1/2017 166
167 08.1942       Utleid til Fosens Aktie-Dampskibsselskab, Trondheim. [P] "Skipet" 1/2017 167
168         Satt i trafikk Trondheim - Snillfjord / Trondheim - Frøya / Trondheim - Hitra / Trondheim - Hemne. [P] "Skipet" 1/2017 168
169 10.1943       Tilbakelevert. I opplag, Bergen. [P] "Skipet" 1/2017 169
170 01.1944       Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Brandasund". [P] "Skipet" 1/2017 170
171         Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. [P] "Skipet" 1/2017 171
172         Salgssum: 125 000 NOK. [P] "Skipet" 2/1989 172
173         Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. [P] "Skipet" 2/1978 173
174 20.04.1944       Sterk skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Skroget slått inn og overbygningen blåst av. [P] "Skipet" 1/2017 174
175         Èn av mannskapet omkom. [P] "Skipet" 1/2017 175
176         Gikk samme kveld til Haugesund Slip a/s, Haugesund for reparasjon. [P] "Skipet" 1/2017 176
177 02.1945   D   Reparert og ombygget ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund: bro bygget inn og dekkshus på akterdekk forlenget. [P] "Skipet" 1/2017 177
178         Satt i trafikk Haugesund - Bergen. [P] "Skipet" 1/2017 178
179 07.1947       I opplag, Haugesund [reservefartøy]. [P] "Skipet" 2/1982 179
180 09.1948       Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger. [P] "Skipet" 2/1982 180
181     H   Nedrigget til lekter. [P] "Skipet" 2/1978 181
182 1951       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. [P] "Skipet" 2/1982 182
183 12.1953       Ferdig opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. [P] "Skipet" 2/1982 183
184         Slettet fra Haugesund Skipsregister. [P] "Skipet" 1/2017 184
185   185
186   186
187 Bilde 1/3  
 
  Avbildet som: "Fjalir" 187
188       Lokalisering Leikanger 188
189       Tidspunkt: - 189
190       Rettighetshaver: Håkon Njøs 190
191       Hentet fra: warsailors.com 191
192         192
193       Trolig i de tidlige år.   193
194           194
195           195
196           196
197           197
198                         198
199   199
200   200
201 Bilde 2/3  
 
  Avbildet som: "Fjalir" 201
202       Lokalisering Aurlandsfjorden 202
203       Tidspunkt: 1930 203
204       Rettighetshaver: Anders Beer Wilse 204
205       Hentet fra: wikipedia.org 205
206         206
207       Overtatt av Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, med svartmalt   207
208       skrog og broen flyttet opp rundt århundreskiftet.   208
209           209
210           210
211           211
212           212
213                         213
214   214
215   215
216 Bilde 3/3  
 
  Avbildet som: "Brandasund" 216
217       Lokalisering Haugesund 217
218       Tidspunkt: - 218
219       Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap 219
220       Hentet fra: Privat samling 220
221         221
222       Overtatt av Haugesunds Dampskibsselskab, med innebygget   222
223       bro og større dekkshus akter, etter reparasjonsarbeidene   223
224       utført som følge av sprengningsulykken i Bergen.   224
225           225
226           226
227           227
228           228
229                         229
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau