H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "BRANDASUND" 1944  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Norsk Skipsfartshistorisk Selskap  
               
               
    Oppdatert:   01.07.2022        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "BRANDASUND"  [1944 - 1948]  
    Fortegnelse nr. P-28  
               
1   Periode     1944 - 1980 1 HMI  
2   Byggeår     1858 2 [P] "Skipet" 2/1982  
3   Byggenummer     58 3 [P] "Skipet" 2/1982  
4   Skrog     Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia 4 [P] "Skipet" 2/1982  
5   Utrustning     Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia 5 [P] "Skipet" 2/1982  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Skipet" 1/2017  
8   Materiale     Jern 8 [P] "Skipet" 1/2017  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1858 - 1944     "Fjalir" 12 [P] "Skipet" 2/1978  
13   1944 - 1953     "Brandasund" 13 [P] "Skipet" 2/1978  
14           Kallesignal 14    
15   ca.1865 - 1934     JBPF 15 [P] "Skipet" 1/2017  
16   1934 - 1953     LDVT 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2017  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1858 - 1919     Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen 24 [P] "Skipet" 2/1982  
25   1919 - 1940     Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 25 [P] "Skipet" 1/2017  
26   1940     Knut Magnus, Bergen 26 [P] "Skipet" 2/1982  
27   1940 - 1944     Inger a/s, Bergen 27 [P] "Skipet" 2/1982  
28   1944 - 1948     Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 28 [P] "Skipet" 2/1978  
29   1948 - 1951     Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 29 [P] "Skipet" 2/1982  
30   1951 - 1953     Brødrene Anda a/s, Stavanger 30 [P] "Skipet" 2/1982  
31         31    
32   ▼ KLASSIFISERING 32    
33   Periode       Klasse 33    
34         -- 34    
35         35    
36   ▼ MASKINERI 36    
37   Periode       Fabrikant 37    
38   1858 - 1873   A   Alexander Denny, Dumbarton, Storbritannia 38 [P] "Skipet" 1/2017  
39           Produsert 39    
40       A   1858 40 [P] "Skipet" 1/2017  
41           Maskin 41    
42   1858 - 1873   A   1 x 2 syl. lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 42 [P] "Skipet" 1/2017 | [P] "Skipet" 2/1982  
43   1873   E   1 x lavtrykks damp m/ 1 røkrørskjel 10.0 x 9.1" m/ 2 fyrganger 43 [P] "Skipet" 2/1982  
44   1873 - 1953   B   1 x Compound 2 syl. 17.5-35x24.8" høy- og lavtrykksdamp 44 [P] "Skipet" 2/1982  
45           Effekt 45    
46   1858 - 1873   A   40 nhk 46 [P] "Skipet" 2/1989  
47   1873 - 1896   B   245 ihk 47 [P] "Skipet" 1/2017  
48   1896 - 1912   F   220 ihk 48 [P] "Skipet" 1/2017  
49   1912 - 1953   G   225 ihk 49 [P] "Skipet" 1/2017  
50           Fart 50    
51   1858 - 1873   A   9.0 kn 51 [P] "Skipet" 1/2017  
52   1873 - 1953   B   10.0 kn 52 [P] "Skipet" 1/2017  
53           Forbruk 53    
54       -- 54    
55         55    
56   ▼ MÅL 56    
57   Periode       Lengde 57    
58           40.14 m 58 [P] "Skipet" 2/1982  
59           Bredde 59    
60           6.37 m 60 [P] "Skipet" 2/1982  
61           Dybde 61    
62           3.38 m 62 [P] "Skipet" 2/1982  
63           Brutto tonnasje 63    
64   1858 - 1873   A   247 brt 64 [P] "Skipet" 2/1989  
65   1873 - 1883   B   243 brt 65 [P] "Skipet" 1/2017  
66   1894 - ca.1900   C   245 brt 66 [P] "Skipet" 1/2017  
67   1945 - 1948   D   245 brt 67 [P] "Skipet" 2/1982  
68           Netto tonnasje 68    
69   1858 - 1873   A   175 nrt 69 [P] Stillufsen 1983:67  
70   1873 - 1883   B   176 nrt 70 [P] "Skipet" 2/1996  
71   1894 - ca.1900   C   142 nrt 71 [N] sdir.no  
72           Dødvekttonn 72    
73           -- 73    
74         74    
75   ▼ KAPASITET 75    
76   Periode       Personbiler 76    
77           0 77 HMI  
78           Trailere 78    
79       0 79 HMI  
80           Passasjerer 80    
81   1858 - 1894   A   375 81 [P] "Skipet" 1/2017  
82   1894 - 1948   C   198 82 [P] "Skipet" 1/2017  
83   1948 - 1953   H   0 83 HMI  
84           Passasjerlugarer 84    
85       Ja 85 HMI  
86           Mannskapslugarer 86    
87           Ja 87 HMI  
88           Mannskap 88    
89         Ja 89 HMI  
90           Dekkshøyde 90    
91           0 91 HMI  
92           Tillatt akseltrykk 92    
93           0 93 HMI  
94         94    
95   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 95    
96   -- 96    
97     97    
98   ▼ HISTORIKK 98    
99 ca.24.12.1858   A   Levert fra Alexander Denny & Brother, Dumbarton, Storbritannia til Nordre Bergenhus Amt Dampskibe, Bergen som "Fjalir". 99 [P] "Skipet" 1/2017  
100       Byggekostnad: 53 871 spd. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 100 [P] "Skipet" 1/2017  
101 30.12.1858     Ankom Bergen. 101 [P] "Skipet" 1/2017  
102 05.01.1859     Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. 102 [P] "Skipet" 1/2017  
103 02.04.1859     Grunnstøtte, Alversund. Reparert for 2 044 spd. 103 [P] "Skipet" 1/2017  
104 ultimo 05.1859     Grunnstøtte ved Solvorn. 104 [P] "Skipet" 1/2017  
105 høst 1859     Reparert for 4 000 spd. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord / Bergen - Sunnfjord. 105 [P] "Skipet" 1/2017  
106 ca.1865     Nytt kallesignal: JPBF. 106 [P] "Skipet" 1/2017  
107 01.1867     Tatt ut av trafikk Bergen - Sunnfjord. 107 [P] "Skipet" 1/2017  
108 1873   E   Ombygget ved Laxevaag Værk, Bergen: Ny kjele. 108 [P] "Skipet" 1/2017  
109 10.1873   B   Ombygget ved Nylands Mekaniske Værksted a/s, Christiana: Ominnredet og maskin ombygget. Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. 109 [P] "Skipet" 1/2017  
110 1883     Ombygget ved Ole Holmøe, Hornindal: Dekkshus med 1.ste plass røke- og damelugar montert akter på halvdekk. 110 [P] "Skipet" 1/2017  
111 ca.06.1885     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 111 [P] "Skipet" 1/2017  
112 ca.08.1885     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 112 [P] "Skipet" 1/2017  
113 06.1886     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 113 [P] "Skipet" 1/2017  
114 08.1886     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 114 [P] "Skipet" 1/2017  
115 06.1887     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 115 [P] "Skipet" 1/2017  
116 08.1887     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 116 [P] "Skipet" 1/2017  
117 06.1888     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 117 [P] "Skipet" 1/2017  
118 08.1888     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 118 [P] "Skipet" 1/2017  
119 06.1889       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 119 [P] "Skipet" 1/2017  
120 08.1889       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 120 [P] "Skipet" 1/2017  
121 06.1890       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 121 [P] "Skipet" 1/2017  
122 08.1890       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 122 [P] "Skipet" 1/2017  
123 06.1891       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 123 [P] "Skipet" 1/2017  
124 08.1891       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 124 [P] "Skipet" 1/2017  
125 06.1892       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 125 [P] "Skipet" 1/2017  
126 08.1892       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 126 [P] "Skipet" 1/2017  
127 06.1893       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 127 [P] "Skipet" 1/2017  
128 08.1893       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 128 [P] "Skipet" 1/2017  
129 1894   C   Ombygget: Promenadedekk arrangert akter over dekkshus. Sertifikat endret. 129 [P] "Skipet" 1/2017  
130 06.1894       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 130 [P] "Skipet" 1/2017  
131 08.1894       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 131 [P] "Skipet" 1/2017  
132 06.1895     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 132 [P] "Skipet" 1/2017  
133 08.1895     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 133 [P] "Skipet" 1/2017  
134 1896   F   Ombygget med ny kjele ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri a/s, Bergen. 134 [P] "Skipet" 1/2017  
135 06.1896       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 135 [P] "Skipet" 1/2017  
136 08.1896       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 136 [P] "Skipet" 1/2017  
137 06.1897       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 137 [P] "Skipet" 1/2017  
138 08.1897       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 138 [P] "Skipet" 1/2017  
139 06.1898       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 139 [P] "Skipet" 1/2017  
140 08.1898       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 140 [P] "Skipet" 1/2017  
141 06.1899       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 141 [P] "Skipet" 1/2017  
142 08.1899       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 142 [P] "Skipet" 1/2017  
143 1899       Grunnstøtte, Granesundet. 143 [P] "Skipet" 1/2017  
144 ca.1900       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 144 [P] "Skipet" 1/2017  
145 06.1900     Ombygget: Bro flyttet opp ett dekk. 145 [P] "Skipet" 1/2017  
146 08.1900       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 146 [P] "Skipet" 1/2017  
147 06.1901       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 147 [P] "Skipet" 1/2017  
148 08.1901       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 148 [P] "Skipet" 1/2017  
149 06.1902       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 149 [P] "Skipet" 1/2017  
150 08.1902       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 150 [P] "Skipet" 1/2017  
151 06.1903       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 151 [P] "Skipet" 1/2017  
152 08.1903       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 152 [P] "Skipet" 1/2017  
153 06.1904       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 153 [P] "Skipet" 1/2017  
154 08.1904       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 154 [P] "Skipet" 1/2017  
155 06.1905       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 155 [P] "Skipet" 1/2017  
156 08.1905       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 156 [P] "Skipet" 1/2017  
157 06.1906       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 157 [P] "Skipet" 1/2017  
158 08.1906       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 158 [P] "Skipet" 1/2017  
159 06.1907       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 159 [P] "Skipet" 1/2017  
160 08.1907       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 160 [P] "Skipet" 1/2017  
161 06.1908       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 161 [P] "Skipet" 1/2017  
162 08.1908       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 162 [P] "Skipet" 1/2017  
163 06.1909       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 163 [P] "Skipet" 1/2017  
164 08.1909       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 164 [P] "Skipet" 1/2017  
165 06.1910       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 165 [P] "Skipet" 1/2017  
166 08.1910       Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 166 [P] "Skipet" 1/2017  
167 31.03.1911       Kolliderte med motorbåten "Bøtuna" ved Eivindviksundet. 2 personer fra denne omkom. 167 [P] "Skipet" 1/2017  
168 06.1911       Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 168 [P] "Skipet" 1/2017  
169 08.1911     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 169 [P] "Skipet" 1/2017  
170 1912   G   Effekt ommålt. 170 [P] "Skipet" 1/2017  
171 06.1912     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 171 [P] "Skipet" 1/2017  
172 07.1912     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 172 [P] "Skipet" 1/2017  
173 20.06.1919     Drift og eierskap overført til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen. 173 [P] "Skipet" 1/2017  
174 06.1919     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 174 [P] "Skipet" 1/2017  
175 08.1919     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 175 [P] "Skipet" 1/2017  
176 06.1920     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 176 [P] "Skipet" 1/2017  
177 08.1920     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 177 [P] "Skipet" 1/2017  
178 06.1921     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 178 [P] "Skipet" 1/2017  
179 08.1921     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 179 [P] "Skipet" 1/2017  
180 06.1922     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 180 [P] "Skipet" 1/2017  
181 08.1922     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 181 [P] "Skipet" 1/2017  
182 06.1923     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 182 [P] "Skipet" 1/2017  
183 08.1923     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 183 [P] "Skipet" 1/2017  
184 06.1924     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 184 [P] "Skipet" 1/2017  
185 08.1924     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 185 [P] "Skipet" 1/2017  
186 06.1925     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 186 [P] "Skipet" 1/2017  
187 08.1925     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 187 [P] "Skipet" 1/2017  
188 06.1926     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 188 [P] "Skipet" 1/2017  
189 08.1926     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 189 [P] "Skipet" 1/2017  
190 06.1927     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 190 [P] "Skipet" 1/2017  
191 08.1927     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 191 [P] "Skipet" 1/2017  
192 ca.06.1928     Satt i trafikk Lærdal - Gudvangen + Balestrandsektoren. 192 [P] "Skipet" 1/2017  
193 ca.08.1928     Satt i trafikk Bergen - Dalsfjord / Bergen - Førdefjord. 193 [P] "Skipet" 1/2017  
194 01.01.1934     Nytt kallesignal: LDVT. 194 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2017  
195 09.1937     I opplag, Bergen. 195 [P] "Skipet" 1/2017  
196 31.10.1940     Solgt til Knut Magnus, Bergen. Salgssum: 25 000 NOK. 196 [P] "Skipet" 1/2017  
197       Videresolgt til Inger a/s, Bergen. Salgssum: 35 000 NOK. 197 [P] "Skipet" 2/1982  
198       I bruk som losjiskip, Nord-Norge. 198 [P] "Skipet" 1/2017  
199 08.1942     Utleid til Fosens Aktie-Dampskibsselskab, Trondheim. 199 [P] "Skipet" 1/2017  
200       Satt i trafikk Trondheim - Snillfjord / Trondheim - Frøya / Trondheim - Hitra / Trondheim - Hemne. 200 [P] "Skipet" 1/2017  
201 10.1943     Tilbakelevert. I opplag, Bergen. 201 [P] "Skipet" 1/2017  
202 01.1944     Solgt til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Omdøpt "Brandasund". 202 [P] "Skipet" 1/2017  
203       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 203 [P] "Skipet" 1/2017  
204       Salgssum: 125 000 NOK. 204 [P] "Skipet" 2/1989  
205       Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 205 [P] "Skipet" 2/1978  
206 20.04.1944     Sterk skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Skroget slått inn og overbygningen blåst av. 206 [P] "Skipet" 1/2017  
207       Èn av mannskapet omkom. 207 [P] "Skipet" 1/2017  
208       Gikk samme kveld til Haugesund Slip a/s, Haugesund for reparasjon. 208 [P] "Skipet" 1/2017  
209 02.1945   D   Reparert og ombygget ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund: Bro bygget inn og dekkshus på akterdekk forlenget. 209 [P] "Skipet" 1/2017  
210       Satt i trafikk Haugesund - Bergen. 210 [P] "Skipet" 1/2017  
211 07.1947     I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 211 [P] "Skipet" 2/1982  
212 09.1948     Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger. 212 [P] "Skipet" 2/1982  
213     H   Nedrigget til lekter. 213 [P] "Skipet" 2/1978  
214 1951     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 214 [P] "Skipet" 2/1982  
215 12.1953     Ferdig opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 215 [P] "Skipet" 2/1982  
216       Slettet fra Haugesund Skipsregister. 216 [P] "Skipet" 1/2017  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Fjalir"    
    Trolig i de tidligere år med       Lokalisering: Leikanger    
    hvitt skrog.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Håkon Njøs    
            Hentet fra: warsailors.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Fjalir"    
    Overtatt av Fylkesbaatane i       Lokalisering: Aurlandsfjorden    
    Sogn og Fjordane, med       Tidspunkt: 1930    
    svart skrog og bro flyttet       Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
    opp rundt århundreskiftet.       Hentet fra: wikipedia.org    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Brandasund"    
    Overtatt av Haugesunds       Lokalisering: Haugesund    
    Dampskibsselskab med       Tidspunkt: --    
    lokalt navn, og her med       Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap    
    innebygget bro og større       Hentet fra: Privat    
    dekkshus akter etter            
    reparasjonsarbeidene etter            
    sprengningsulykken i            
    Bergen.            
                 
                 
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x