A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "BERGEN" 1909 - 1940 / 1945 - 1954    
       
  Fortegnelse nr.:   P71          
  Oppdatert:   30.08.2020          
  Periode:   1909 - 1940 / 1945 - 1954          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1909   1  [P] "Skipet" 2/1990    
2  Byggenummer    58   2  [P] "Skipet" 2/1976    
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1976    
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1976    
             
5  Kjenningssignal    M F L K   5  1909 - etter 1909   5  [N] sjohistorie.no    
6      L C M X   6  etter 1909 - 1954   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Bergen"   9  1909 - 1940   9  [P] "Skipet" 2/1976    
10      "Sperrwachtschiff 14"   10  1940 - 1945   10  [P] "Skipet" 2/1990    
11      "Bergen"   11  1945 - 1954   11  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
                     
12  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1909 - 1954   12  [P] "Skipet" 2/1990    
13      Grimstad Ophugnings Co., Grimstad   13  1954   13  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming A  Konvensjonelt   15  1909 - 1920   15  HMI    
16   B  Konvensjonelt, hel stormdekker   16  1920 - 1954   16  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    Stål   18  -   18  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                     
19  Maskinfabrikant    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   19  -   19  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
20  Maskin produsert    1908   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
21  Maskin    1 x Tripple Expansion damp   21  -   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
22  Effekt    700 ihk   22  -   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
23  Fart    12.3 kn   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
24  Forbruk    -   24  -   24  -    
                     
25  Lengde    48.04 m   25  -   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
26  Bredde    7.86 m   26  -   26  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
27  Dyptgående    3.35 m   27  -   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
28  Brutto registertonn A  486 t   28  1909 - 1920   28  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
29   B  553 t   29  1920 - 1954   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
30  Netto registertonn A  266 t   30  1909 - 1920   30  [P] "Skipet" 2/1990    
31   B  320 t   31  1920 - 1954   31  [N] sjohistorie.no    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjersertifikat    Ja   35  -   35  HMI    
                     
36  Mannskap    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjerlugarer    1 [1-køys] - 16 [2-køys] - 7 [4-køys]   37  -   37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
38  Mannskapslugarer    9   38  -   38  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tilleggsinformasjon    -   41  -   41  -    
       
       
42   01.1909   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bergen" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42 [P] "Skipet" 2/1990    
43       Byggesum: 235 000 NOK. 43 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
44  
 
  Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 44 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
45   sommer 1910   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 45 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
46   ca.08.1910   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 46 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
47   1917   Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
48   ca.20.07.1919   Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
49   1920   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: 49 [P] "Stvg Støberi & Dok" / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
50       Lugarhus montert akter samt brønn innebygget [B]. 50 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
51   09.04.1940   I opplag, Flekkefjord. 51 [P] Skipet 1/1991    
52   10.05.1940   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 52 [P] Skipet 1/1991    
53   05.1940 ►   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Sperrwachtschiff 14". 53 [P] "Skipet" 2/1990    
54   ► 03.1945   Tilbakelevert. Omdøpt "Bergen". I opplag, Stavanger. 54 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
55   09.1945   Reparert og satt i trafikk Stavanger - Bergen. 55 - / [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
56   1945   Kolliderte med d/s "Rosendal", Stavanger havn. 56 - / [N] warsailors.com    
57   sommer 1948   Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 57 [N] wikipedia.no    
58   høst 1948   Tatt ut av trafikk Sandnes - Oslo. 58 [N] wikipedia.no    
59   05.1954   Solgt til Grimstad Ophugnings Co., Grimstad for opphogging. 59 [P] "Skipet" 2/1990    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau