H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "ARENDAL" 1955  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 13.06.2022 Periode i Rogaland: 1955xx Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Birger Dannevig  
               
               
  0            
    "ARENDAL"  
    Fortegnelse nr. P-5  
               
1   Byggeår     1955 1 [P] "Skipet" 1/2000  
2   Byggenummer     41 2 [P] "Skipet" 1/2000  
3   Skrog     SØLVESBORG VARVS & REDERI A/B, Sølvesborg, Sverige 3 [P] "Skipet" 1/2000  
4   Utrustning     SØLVESBORG VARVS & REDERI A/B, Sølvesborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 1/2000  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     -- 7    
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1955     "ARENDAL" 11 [P] "Skipet" 1/2000  
12   1955 - 1983     "SHACKLETON" 12 [P] "Skipet" 1/2000  
13   1983 - 1984     "GEOTEK BETA" 13 [P] "Skipet" 1/2000  
14   1984 - 1992     "PROFILER" 14 [P] "Skipet" 1/2000  
15   1992 - 2011     "SEA PROFILER" 15 [P] "Skipet" 1/2000  
16           Kallesignal 16    
17   1955     LNDP 17 [N] skipshistorie.net  
18   1998 - 2011     HP6791 18 [N] wikipedia.org  
19           IMO-nummer 19    
20   1987 - 2011     5321576 20 [N] skipshistorie.net  
21           MMSI-nummer 21    
22         351133000 22 [N] wikipedia.org  
23         23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1955     ARENDALS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Arendal 26 [P] "Skipet" 1/2000  
27   1955 - før 1969     GOVERNMENT OF THE FALKLAND ISLANDS DESPENDENCIES, Port Stanley, Storbritannia 27 [P] "Skipet" 1/2000  
28   før 1969 - 1969     BRITISH ANTARCTIC SURVEY 28 [P] "Skipet" 4/1999  
29   1969 - 1983     NATIONAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL, Cardiff, Storbritannia 29 [P] "Skipet" 1/2000  
30   1983 - 1984     HYDROSPHERE LTD., London, Storbritannia 30 [P] "Skipet" 1/2000  
31   1984 - 1998     GARDLINE SHIPPING LTD., London, Storbritannia 31 [P] "Skipet" 4/1999  
32   1998 - 2005     GARDLINE SURVEYS LTD., Panama 32 [N] skipshistorie.net  
33   2005 - 2011     GARDLINE SHIPPING LTD., Panama 33 [N] skipshistorie.net  
34   2011     NEW HOLLAND SHIPYARD LTD., Barrow-upon-Humber, Storbritannia 34 [N] skipshistorie.net  
35         35    
36   ▼ KLASSIFISERING 36    
37   Periode       Klasse 37    
38         DNV + 1A1 38 [N] skipshistorie.net  
39         39    
40   ▼ MASKINERI 40    
41   Periode       Fabrikant 41    
42           MASCHINENBAU AUGSBURG-NÜRNBERG, Augsburg, Vest-Tyskland 42 [N] skipshistorie.net  
43           Produsert 43    
44           1954 44 [P] "Skipet" 1/2000  
45           Maskin 45    
46           1 x MAN G6V40/60 6 SYL. diesel 46 [P] "Skipet" 4/1999  
47           Effekt 47    
48           785 brutto hestekrefter v/ 275 omdreininger / minutt 48 [N] wikipedia.org  
49           Fart 49    
50           10.5 knop 50 [N] skipshistorie.net  
51           Forbruk 51    
52           -- 52    
53         53    
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56           61.12 meter 56 [N] skipshistorie.net  
57           Bredde 57    
58           10.98 meter 58 [N] skipshistorie.net  
59           Dybde 59    
60           6.02 meter 60 [N] skipshistorie.net  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1955 - 1970   A   1102 brutto registertonn 62 [N] skipshistorie.net  
63   1970 - 1994   B   994 brutto registertonn 63 [N] skipshistorie.net  
64   1994 - 2011   C   1082 bruttotonn 64 [N] skipshistorie.net  
65           Netto tonnasje 65    
66   1955 - 1970   A   605 netto registertonn 66 [N] skipshistorie.net  
67   1970 - 1994   B   277 netto registertonn 67 [N] skipshistorie.net  
68   1994 - 2011   C   324 nettotonn 68 [N] skipshistorie.net  
69           Dødvekttonnasje 69    
70   1955 - 1970   A   740 dødvekttonn 70 [N] skipshistorie.net  
71   1970 - 1994   B   840 dødvekttonn 71 [N] skipshistorie.net  
72   1994 - 2011   C   853 dødvekttonn 72 [N] skipshistorie.net  
73         73    
74   ▼ KAPASITET 74    
75   Periode       Personbiler 75    
76           0 76 HMI  
77           Trailere 77    
78       0 78 HMI  
79           Passasjerer 79    
80   1955   A   100 80 [P] "Skipet" 1/2000  
81           Passasjerlugarer 81    
82   1955 - før 1999   A   5 [2-køys] 82 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
83   før 1999 - 2011   C   30 [køyplasser] 83 [P] "Skipet" 4/1999  
84           Mannskapslugarer 84    
85           Ja 85 HMI  
86           Mannskap 86    
87         Ja 87 HMI  
88           Dekkshøyde 88    
89           0 89 HMI  
90           Tillatt akseltrykk 90    
91           0 91 HMI  
92         92    
93   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 93    
94   Isforsterket baug. McGregor lasteluker. 2 hydrauliske kraner [1955]. 94 [P] "Skipet" 4/1999  
95   Laboratorie: 88 kvadratmeter [etter 1955]. 95 [P] "Skipet" 4/1999  
96   Bunkerskapasitet: 182 tonn. Hjelpemaskiner: 3 dieselgeneratorer á 140 kilowatt + 2 dieselgeneratorer á 165 kilowatt [før 1999 - 2011]. 96 [N] skipshistorie.net  
97     97    
98   ▼ HISTORIKK 98    
99 11.11.1954       Sjøsatt ved Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, Sverige. 99 [N] skipshistorie.net  
100 12.02.1955   A   Levert fra Sølvesborgs Varvs & Rederi a/b, Sølvesborg, S til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal". 100 [P] "Skipet" 1/2000  
101         Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 101 [P] "Skipet" 1/2000  
102         Kallesignal: LNDP. 102 [N] skipshistorie.net  
103 02.1955       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 103 [P] "Skipet" 1/2000  
104 03.1955       Utleid til Rederi a/b Svenska Loyd. 104 [P] "Skipet" 1/2000  
105         Satt i trafikk Sverige-Middelhavet. 105 [P] "Skipet" 4/1999  
106 05.1955       Solgt til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, Storbritannia. Salgssum: 4 mill NOK. 106 [P] "Skipet" 1/2000  
107 08.1955       Levert til Government of the Falkland Islands Despendencies, Port Stanley, GB. Omdøpt "Shackleton". 107 [P] "Skipet" 1/2000  
108         Til ombygging, Frederikshavn, Danmark. 108 [P] "Skipet" 1/2000  
109         Hjemmehavn: Port Stanley, GB. 109 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
110     B   Ommålt og passasjerkapasiteten økt. 110 [N] skipshistorie.net | [N] wikipedia.org  
111 10.1955       Ombygget i Frederikshavn, DK: Overbygg utvidet med flere lugarer. 111 -- | [P] "Skipet" 4/1999  
112         I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 112 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
113 03.1956       Forskningsarbeidet avsluttet. 113 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
114 10.1956       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 114 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
115 03.1957       Forskningsarbeidet avsluttet. 115 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
116 10.1957       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 116 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
117 22.11.1957       Kolliderte med tung drivis, South Orkney Islands. Fikk hull i skroget. Assistert av m/s "Southern Venturer" til Stromness, Sør-Georgia. 117 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
118         Skrog forsterket under reparasjonen. 118 [P] "Skipet" 4/1999  
119 03.1958       Forskningsarbeidet avsluttet. 119 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
120 10.1958       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 120 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
121 03.1959       Forskningsarbeidet avsluttet. 121 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
122 10.1959       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 122 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
123 03.1960       Forskningsarbeidet avsluttet. 123 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
124 10.1960       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 124 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
125 03.1961       Forskningsarbeidet avsluttet. 125 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
126 1961       Drift og eierskap overført til British Antarctic Survey, Port Stanley, GB. 126 [N] skipshistorie.net  
127 10.1961       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 127 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
128 03.1962       Forskningsarbeidet avsluttet. 128 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
129 10.1962       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 129 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
130 03.1963       Forskningsarbeidet avsluttet. 130 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
131 10.1963       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 131 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
132 03.1964       Forskningsarbeidet avsluttet. 132 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
133 10.1964       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 133 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
134 03.1965       Forskningsarbeidet avsluttet. 134 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
135 10.1965       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 135 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
136 03.1966       Forskningsarbeidet avsluttet. 136 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
137 10.1966       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 137 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
138 03.1967       Forskningsarbeidet avsluttet. 138 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
139 10.1967       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 139 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
140 03.1968       Forskningsarbeidet avsluttet. 140 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
141 1968       Omdøpt "RRS Shackleton". 141 [P] "Skipet" 4/1999  
142 10.1968       I bruk som forskningsfartøy, Antarktis og Falkland. 142 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
143 03.1969       Forskningsarbeidet avsluttet. 143 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
144 1969        Solgt til National Environment Research Council, Cardiff, GB. 144 [P] "Skipet" 1/2000  
145         I bruk som oceanografisk forskningsfartøy for Natural Enviroment Research Council, Atlanterhavet, Middelhavet og Det Indiske Hav. 145 [P] "Skipet" 4/1999  
146 1970    C   Ommålt. 146 [N] skipshistorie.net  
147 04.02.1976       Beskutt av det argentinske krigsskipet "ARA Almirante Storni", Falklandsøyene, Storbritannnia under en økonomisk kartlegging av 147 [N] wikipedia.org  
148         området. 148 [N] wikipedia.org  
149 1983        Solgt til Hydrosphere Ltd., London, GB. Omdøpt "Geotek Beta". 149 [P] "Skipet" 1/2000  
150         I bruk til legge merkebøyer for kabellegging mellom Storbritannia og Frankrike. 150 [P] "Skipet" 4/1999  
151 03.1984        Solgt til Gardline Shipping Ltd., London, GB. Omdøpt "Profiler". 151 [P] "Skipet" 4/1999  
152          I oppdrag for Central Electricity Generating Board, London, GB og Électricité de France, Paris, Frankrike. 152 [P] "Skipet" 4/1999  
153 1986        Oppdrag avsluttet. Oppgradert med geofysisk utstyr. 153 [P] "Skipet" 4/1999  
154 09.12.1992        Registert i Panama og omdøpt "Sea Profler". 154 [P] "Skipet" 4/1999  
155         I bruk til seismiske undersøkelser. 155 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
156 1994    D   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 156 [N] skipshistorie.net | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
157 1998        Drift og eierskap overført til Gardline Surveys Ltd., Panama. Nytt kallesignal: HP6791. 157 [N] skipshistorie.net | [N] wikipedia.org  
158 2005        Drift og eierskap overført til Gardline Shipping Ltd., Panama. 158 [N] skipshistorie.net  
159 07.04.2011        Ankom New Holland Shipyard Ltd., Barrow-upon-Humber, Storbritannia for opphogging. 159 [N] skipshistorie.net  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Arendal"    
    I original utgave rett etter       Lokalisering: --    
    levering, og rett før salget.       Tidspunkt: 1955    
            Rettighetshaver: Birger Dannevig    
            Hentet fra: "Arendal d/s 1857-1982"    
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Shackleton"    
    Utstyrt som forskningsfartøy       Lokalisering: Signy Island, Storbritannia    
    og her ved en britisk       Tidspunkt: 1965    
    base i Antarktis.       Rettighetshaver: Paul Ward    
            Hentet fra: coolantarctica.com    
                 
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Sea Profiler"    
    Klar for opphogging etter       Lokalisering: New Holland, Storbritannia    
    en lang karriere.       Tidspunkt: 2011    
            Rettighetshaver: David Wright    
          Hentet fra: wikipedia.org    
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x