H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ARENDAL" 1882  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Arendals Dampskibsselskab a/s  
               
               
    Oppdatert:   29.08.2020        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "ARENDAL"  [1882 - 1929]  
    Fortegnelse nr. P-33  
               
1   Periode     1882 - 1929 1 HMI  
2   Byggeår     1882 2 [P] "Skipet" 3/1977  
3   Byggenummer     308 3 [P] "Skipet" 3/1977  
4   Skrog     Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1977  
5   Utrustning     Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 5 [P] "Skipet" 3/1977  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Jern 8 [P] "Skipet" 3/1977  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Arendal" 12 [P] "Skipet" 3/1977  
13           Kallesignal 13    
14   1882 - 1934     JVLK 14 [P] "Skipet" 1/2000  
15   1934 - 1939     LCHI 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1882 - 1939     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 23 [P] "Skipet" 1/2000  
24   1939     Grimstad Ophugnings Co., Grimstad 24 [P] "Skipet" 3/1977  
25         25    
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28         -- 28    
29         29    
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32           Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 32 [P] "Skipet" 3/1977  
33           Produsert 33    
34           1882 34 [P] "Skipet" 3/1977  
35           Maskin 35    
36           1 x Compound 17.1" - 38.0" x 23.4" 2 syl. damp 36 [P] "Skipet" 3/1977  
37           Effekt 37    
38           86 nhk 38 [P] "Skipet" 3/1977  
39           Fart 39    
40           11.0 kn 40 [P] "Skipet" 1/2000  
41           Forbruk 41    
42       -- 42    
43         43    
44   ▼ MÅL 44    
45   Periode       Lengde 45    
46           48.46 m 46 [N] warsailors.com  
47           Bredde 47    
48           8.23 m 48 [N] warsailors.com  
49           Dybde 49    
50           5.40 m 50 [N] warsailors.com  
51           Brutto tonnasje 51    
52   1882 - 1898   A   515 brt 52 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
53   1898 - 1909   B   516 brt 53 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
54   1909 - 1939   C   521 brt 54 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
55           Netto tonnasje 55    
56   1898 - 1909   B   303 nrt 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
57           Dødvekttonn 57    
58           -- 58    
59         59    
60   ▼ KAPASITET 60    
61   Periode       Personbiler 61    
62           0 62 HMI  
63           Trailere 63    
64       0 64 HMI  
65           Passasjerer 65    
66           200 [kystfart] 66 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
67           Passasjerlugarer 67    
68       Ja 68 HMI  
69           Mannskapslugarer 69    
70         Ja 70 HMI  
71           Mannskap 71    
72         Ja 72 HMI  
73           Dekkshøyde 73    
74           0 74 HMI  
75           Tillatt akseltrykk 75    
76       0 76 HMI  
77         77    
78   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 78    
79   -- 79    
80     80    
81   ▼ HISTORIKK 81    
82 07.1882   A   Levert fra Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal". 82 [P] "Skipet" 1/2000  
83         Hjemmehavn: Arendal. Kallesignal: JVLK. 83 [P] "Skipet" 1/2000  
84         Byggekostnad: 295 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 84 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
85 1898   B   Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 85 [P] "Skipet" 1/2000  
86 1909   C   Modernisert og ommålt. 86 [P] "Skipet" 3/1977  
87 08.06.1912       Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik. 87 [P] "Skipet" 4/1996  
88 26.06.1912       Militær kommando strøket, Kristiania. 88 [P] "Skipet" 4/1996  
89 07.1921       Kolliderte med d/s "Kong Olaf", Gamle Hellesund. 89 [K] Jens Christian Egenæs  
90 10.1929       Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 90 [P] "Skipet" 1/2000  
91 01.01.1934       Nytt kallesignal: LCHI. 91 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
92 05.1939       Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging. 92 [P] "Skipet" 3/1977  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Arendal"    
    I tidlig fase med åpen bro,       Lokalisering: --    
    da rederene i den tiden       Tidspunkt: --    
    krevde dette for at       Rettighetshaver: Arendals Dampskibsselskab a/s    
    mannskapet hele tiden       Hentet fra: ads.no    
    skulle ha et årvåkent                
    blikk under navigasjonen.            
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x