H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "ARENDAL" 1882  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 29.08.2020 Periode i Rogaland: 1882 - 1929   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Arendals Dampskibsselskab a/s  
               
               
               
    "ARENDAL"  
    Fortegnelse nr. P-33  
               
1   Byggeår     1882 1 [P] "Skipet" 3/1977  
2   Byggenummer     308 2 [P] "Skipet" 3/1977  
3   Skrog     LINDHOLMENS WERKSTAD A/B, Göteborg, Sverige 3 [P] "Skipet" 3/1977  
4   Utrustning     LINDHOLMENS WERKSTAD A/B, Göteborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1977  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     JERN 7 [P] "Skipet" 3/1977  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11         "ARENDAL" 11 [P] "Skipet" 3/1977  
12           Kallesignal 12    
13   1882 - 1934     JVLK 13 [P] "Skipet" 1/2000  
14   1934 - 1939     LCHI 14 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1882 - 1939     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 22 [P] "Skipet" 1/2000  
23   1939     GRIMSTAD OPHUGNINGS CO., Grimstad 23 [P] "Skipet" 3/1977  
24         24    
25   ▼ KLASSIFISERING 25    
26   Periode       Klasse 26    
27         -- 27    
28         28    
29   ▼ MASKINERI 29    
30   Periode       Fabrikant 30    
31           MOTALA MEKANISKA WERKSTAD A/B, Göteborg, Sverige 31 [P] "Skipet" 3/1977  
32           Produsert 32    
33           1882 33 [P] "Skipet" 3/1977  
34           Maskin 34    
35           1 x COMPOUND 17.1" - 38.0" x 23.4" 2 SYL. damp 35 [P] "Skipet" 3/1977  
36           Effekt 36    
37           86 netto hestekreftger 37 [P] "Skipet" 3/1977  
38           Fart 38    
39           11.0 knop 39 [P] "Skipet" 1/2000  
40           Forbruk 40    
41       -- 41    
42         42    
43   ▼ MÅL 43    
44   Periode       Lengde 44    
45           48.46 meter 45 [N] warsailors.com  
46           Bredde 46    
47           8.23 meter 47 [N] warsailors.com  
48           Dybde 48    
49           5.40 meter 49 [N] warsailors.com  
50           Brutto tonnasje 50    
51   1882 - 1898   A   515 brutto registertonn 51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
52   1898 - 1909   B   516 brutto registertonn 52 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
53   1909 - 1939   C   521 brutto registertonn 53 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
54           Netto tonnasje 54    
55   1898 - 1909   B   303 netto registertonn 55 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
56           Dødvekttonnasje 56    
57           -- 57    
58         58    
59   ▼ KAPASITET 59    
60   Periode       Personbiler 60    
61           0 61 HMI  
62           Trailere 62    
63       0 63 HMI  
64           Passasjerer 64    
65           200 [kystfart] 65 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
66           Passasjerlugarer 66    
67       Ja 67 HMI  
68           Mannskapslugarer 68    
69         Ja 69 HMI  
70           Mannskap 70    
71         Ja 71 HMI  
72           Dekkshøyde 72    
73           0 73 HMI  
74           Tillatt akseltrykk 74    
75       0 75 HMI  
76         76    
77   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 77    
78   -- 78    
79     79    
80   ▼ HISTORIKK 80    
81 07.1882   A   Levert fra Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal". 81 [P] "Skipet" 1/2000  
82         Hjemmehavn: Arendal. Kallesignal: JVLK. 82 [P] "Skipet" 1/2000  
83         Byggekostnad: 295 000 NOK. Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 83 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
84 1898   B   Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania. 84 [P] "Skipet" 1/2000  
85 1909   C   Modernisert og ommålt. 85 [P] "Skipet" 3/1977  
86 08.06.1912       Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik. 86 [P] "Skipet" 4/1996  
87 26.06.1912       Militær kommando strøket, Kristiania. 87 [P] "Skipet" 4/1996  
88 07.1921       Kolliderte med d/s "Kong Olaf", Gamle Hellesund. 88 [K] Jens Christian Egenæs  
89 10.1929       Satt i trafikk Oslo - Kristiansand. 89 [P] "Skipet" 1/2000  
90 01.01.1934       Nytt kallesignal: LCHI. 90 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
91 05.1939       Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging. 91 [P] "Skipet" 3/1977  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Arendal"    
    I tidlig fase med åpen bro,       Lokalisering: --    
    da rederene i den tiden       Tidspunkt: --    
    krevde dette for at       Rettighetshaver: Arendals Dampskibsselskab a/s    
    mannskapet hele tiden       Hentet fra: ads.no    
    skulle ha et årvåkent                
    blikk under navigasjonen.            
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x