"Arendal" [1882] - en av de tidlige sliterene i Kystruten.    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND      
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Arendal"
1  
2 Fortegnelse nr. P-33 2  
3 Inntredelsesår 1882 3  
4 Periode 1882-1929 4  
5 Oppdatert 20.09.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status Opphogget 6  
7 Kallesignal JVLK [1882-1934], LCHI [1934-1939] 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer
-
9  
10 Byggeår 1882 10  
11 Byggenummer 308 11  
12 Skrog Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 12  
13 Utrustning Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Jern 15  
16 Navn 1882-1939 "Arendal" 16  
17 Eier 1882-1939 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 17  
18 Eier 1939 Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad 18  
19 Klassifisering - 19  
20   20  
21      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 21  
22 1882   A    48.46 meter    8.23 meter    5.4 meter    515 brutto registertonn    Ukjent    Ukjent 22  
23 1898   B                516 brutto registertonn    303 netto registertonn     23  
24 1909   C                521 brutto registertonn         24  
25   25  
26      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 26  
27 1882   A    1 x Compound 17.1" - 38.0" x 23.4" 2 syl. damp    11 knop    86 netto hestekrefter    Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 27  
28   28  
29      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 29  
30 1882   A    0    0    0    0    0    0 30  
31   31  
32      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 32  
33 1882   A    0    0    0    0    0    3 33  
34   34  
35      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     35  
36 1882   A    200 [kystfart]    Ja    Ja    Ja     36  
37 1939   D    0        0         37  
38   38  
39      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     39  
40     -     40  
41   41  
42      Historikk        Kilder     42  
43 07.1882   A   Levert fra Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   [P] "Skipet" 1/2000 43  
44         som "Arendal". Hjemmehavn: Arendal. Kallesignal: JVLK. Byggekostnad: 295.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 | [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 44  
45         Satt i trafikk Kristiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 45  
46 1898   B   Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania.   [P] "Skipet" 1/2000 46  
47 1909   C   Modernisert og ommålt.   [P] "Skipet" 3/1977 47  
48 08.06.1912       Militær kommando heist, Bergen p.g.a. maskiniststreik.   [P] "Skipet" 4/1996 48  
49 26.06.1912       Militær kommando strøket, Kristiania.   [P] "Skipet" 4/1996 49  
50 07.1921       Kolliderte med d/s "Kong Olaf", Gamle Hellesund.   [K] Jens Christian Egenæs 50  
51 10.1929       Satt i trafikk Oslo-Kristiansand.   [P] "Skipet" 1/2000 51  
52 01.01.1934       Nytt kallesignal: LCHI.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no 52  
53 05.1939   D   Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging.   [P] "Skipet" 3/1977 53  
54   54  
55   55  
56 Bilde 1/1  
 
        I tidlig fase med åpen bro, da rederne i den tiden krevde dette for at mannskapet hele 56  
57           tiden skulle ha et årvåkent blikk under navigasjonen. 57  
58             58  
59             59  
60             60  
61             61  
62             62  
63             63  
64             64  
65             65  
66             66  
67             67  
68             68  
69             69  
70             70  
71             71  
72             72  
73             73  
74    Avbildet som: "Arendal"     74  
75    Lokalisering: -     75  
76    Tidspunkt: -     76  
77    Rettighetshaver: Arendals Dampskibsselskab a/s     77  
78    Hentet fra: ads.no     78  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau