HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "ARENDAL" [1865-1878]  Status: Opphogget    
         
         
         
         
         
1   Fortegnelsesnr.
P-133
      1  
2   Oppdatert 29.08.2020     2  
3   Inntredelsesår 1865     3  
4   Periode 1865-1878     4  
5   Kallesignal JRLD [1865-1934], LENL [1934-1975]   5  
6   IMO-nummer -   6  
7   MMSI-nummer -   7  
8   Byggeår 1865   8  
9   Byggenummer -   9  
10   Skrog Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   10  
11   Utrustning Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   11  
12   Skrogutforming Konvensjonelt   12  
13   Type -   13  
14   Materiale Jern   14  
15   Navn 1865-1878 "Arendal" Sannsynligvis 1865-1882, lengde: 34.75 meter. Kun en grovskisse. 15  
16   Navn 1878-1881 "Aalesund" © HMI v/ Sølve Hatteland 16  
17   Navn 1881-1890 "Vesteraalen"   17  
18   Navn 1890-1975 "Nordfjord" "Arendal" [1865] - et av de tidlige fartøyene i Kystruten, og 18  
19   Eier 1865-1878 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal var ikke ferdig med diverse bruksområder før etter 110 år. 19  
20   Eier 1878-1881 Det Nye Søndmøre-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund   20  
21   Eier 1881 Richard With, Risøyhamn   21  
22   Eier 1881-1890 Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Bodø   22  
23   Eier 1890-1891 Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen   23  
24   Eier 1891-1895 Erik Rusten, Bergen   24  
25   Eier 1895-1896 Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen   25  
26   Eier 1896-1900 Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen   26  
27   Eier 1900-1915 Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen   27  
28   Eier 1915-1920 Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde   28  
29   Eier 1920-1947 Møre Fylkes Ruteselskap, Molde   29  
30   Eier 1947-1951 Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg   30  
31   Eier 1951-1970 Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg   31  
32   Eier 1970-1975 Brødrene Anda a/s, Stavanger   32  
33   Klasse -   33  
34   Lengde A:34.75 meter [1865-1891]  C:34.66 meter [1891-1975] 34  
35   Bredde A:6.16 meter [1865-1891]  C:6.28 meter [1891-1975] 35  
36   Dybde A:2.96 meter [1865-1891]  C:3.57 meter [1891-1975] 36  
37   Brutto tonnasje A:149 brutto registertonn [1865-1882]  B:187 brutto registertonn [1882-1891]  C:222 brutto registertonn [1891-1894][1] 37  
38     D:220 brutto registertonn [1894-1902][1]  E:222 brutto registertonn [1902-1930]  G:217 brutto registertonn [1930-1952] 38  
39     H:264 brutto registertonn [1952-ca.1970]  J:Ukjent [ca.1970-1975] 39  
40   Netto tonnasje A:117 netto registertonn [1865-1882]  B:133 netto registertonn [1882-1891]  C:167 netto registertonn [1891-1894][1] 40  
41         D:129 netto registertonn [1894-1902][1]  E:167 netto registertonn [1902-1920]  F:125 netto registertonn [1925-1930]  G:114 netto registertonn [1930-før 1975] 41  
42   Dødvekttonnasje A:Ukjent [1865-1891]  C:220 dødvekttonn [1891-1952]  H:250 dødvekttonn [1952-1975] 42  
43   Maskin A:1 x Compound 2 syl. damp [1865-1882]  B:1 x Compound 13" - 30" x 20" 2 syl. damp [1882-1952]  H:1 x 2TEV Wichmann 3AC 3 syl. diesel [1952-1975] 43  
44   Fart A:9 knop [1865-1882]  B:Ukjent [1882-1952]  H:10 knop [1952-1975] 44  
45   Effekt A:200 indikerte hestekrefter [1865-1882]  B:175 indikerte hestekrefter [1882-1902]  E:205 indikerte hestekrefter [1902-1952] 45  
46     H:250 brutto hestekrefter [1952-1975] 46  
47   Forbruk A:Ukjent 47  
48   Maskinfabrikant A:Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige [1865-1882]  B:Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [1882-1952] 48  
49     H:Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset [1952-1975] 49  
50   Biler totalt A:0 50  
51   Vogntog A:0 51  
52   Passasjerer A:156 [1865-1891]  C:164 [1891-1952]  H:0 [1952-1975] 52  
53   Passasjerlugarer A:16 [køyplasser] [1865-1952]  H:0 [1952-1975] 53  
54   Mannskap A:Ja 54  
55   Mannskapslugarer A:Ja 55  
56   Dekk A:3 KILDEHENVISNINGER 56  
57   Tilleggsinformasjon/noter Is-forsterket skrog.   [P] "Skipet" 4/1994 57  
58     [1] Usikre verdier / tidspunkt.   HMI 58  
59     59  
60     60  
61     61  
62     62  
63     63  
64   06.1865   A   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   [P] "Skipet" 1/2000 64  
65           som "Arendal". Hjemmehavn: Arendal. Byggekostnad: 18 000 spd.   [P] "Skipet" 1/2000 65  
66   09.06.1865     Ankom Arendal. Satt i trafikk Christiansand-Christiania.   [P] "Skipet" 1/2000 66  
67   23.06.1865       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 67  
68   12.11.1865       Satt i trafikk Christiania-Kristiansand.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 68  
69   03.1866       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 69  
70   vinter 1869       Utleid til Den Norske Stat v/ Postvæsenet, Christiania. Satt i trafikk Lofoten-Vesteraalen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" | [P] "Skipet" 2/1978 70  
71   vår 1870       Tilbakelevert. Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 71  
72   1878       Solgt til Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 72  
73           Omdøpt "Aalesund". Salgssum: 40.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 73  
74           Satt i trafikk Ålesund-Bergen.   [P] "Skipet" 3/1977 74  
75   1879       I opplag, Ålesund.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 75  
76   14.10.1881       Solgt til Richard With, Risøyhamn. Hjemmehavn: Ålesund.   [P] "Skipet" 4/1994 76  
77           Salgssum: 20.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/1978 77  
78   10.11.1881       Drift og eierskap overført til Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø. Omdøpt "Vesteraalen".   [P] "Skipet" 4/1994 78  
79           Hjemmehavn: Bodø. Satt i trafikk Ytre Senjen-Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 79  
80   vår 1882       Til ombygging ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 80  
81   20.07.1882   B   Ombygget med ny maskin og kjele samt nytt overbygg midtskips ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 81  
82           Satt i trafikk Ytre Senjen-Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 82  
83   pr.05.1884       I trafikk Andenæs-Bergen.   [P] "Skipet" 2/2007 83  
84   01.1890       Solgt til Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen. Omdøpt "Nordfjord". Salgssum: 40.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 84  
85           Satt i trafikk Bergen-Nordfjord.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 85  
86   06.1891       Solgt på tvangsauksjon til Erik Rusten, Bergen. Salgssum: 23.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 86  
87       C   Ombygget, Bergen og sertifikat endret.   [P] "Skipet" 4/1994 87  
88           Satt i trafikk Bergen-Molde.   [N] warsailors.com 88  
89   1894   D   Ommålt.   [P] "Skipet" 4/1994 89  
90   1895       Drift og eierskap overført til Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 90  
91           Samme trafikk.   [N] warsailors.com 91  
92   1896       Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 92  
93   1898       Gikk på Stabben fyr og sank. Fyrvokteren omkom. Hevet og reparert samme år.   [N] warsailors.com 93  
94   1900       Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk.   [P] "Skipet" 1/2000 94  
95   1902   E   Ombygget med ny kjele.   [P] "Skipet" 4/1994 95  
96       E   Forskip hevet ett dekk. Nytt dekkshus på midtskipet og nytt broparti.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 96  
97   12.1914       I opplag etter konkurs.   [P] "Skipet" 1/2000 97  
98   01.1915       Solgt på tvangsauksjon til Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde. Salgssum: 40.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 98  
99           Satt i trafikk Bergen-Molde.   [N] warsailors.com 99  
100   01.06.1920       Drift og eierskap overført til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde.   [P] "Skipet" 4/1994 100  
101   1920   F   Ombygget.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 101  
102   1921       Kantret under sjøsetting, Kristiansund. Hevet og reparert samme år.   [N] warsailors.com 102  
103   1930   G   Ombygget.   [P] "Skipet" 4/1994 103  
104   1940       Sank ved Raudeberg. Hevet og reparert samme år.   [N] warsailors.com 104  
105   20.04.1944     Skadet etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen.   [N] warsailors.com 105  
106   1947     Solgt til Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg. Hjemmehavn: Ålesund. I bruk som losjiskip under sildefisket.   [P] "Skipet" 3/1977 106  
107   1951     Drift og eierskap overført til Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg. Samme bruk.   [P] "Skipet" 4/1994 107  
108   09.1951     Til ombygging ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag.   [N] warsailors.com 108  
109   1952   H   Ferdig ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag.   [P] "Skipet" 3/1977 109  
110         Satt i frakttrafikk Honningsvåg-Oslo.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 110  
111   1967     Grunnstøtte ved Hindøy lykt.   [N] warsailors.com 111  
112   12.1970     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2000 112  
113       J   I bruk som bølgebryter i Jåttåvågen, Stavanger og senere som sandlager ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger.   -- | [N] warsailors.com 113  
114   1975     Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 4/1994 114  
115     115  
116     116  
117     117  
118     118  
119     119  
120  
 
          < Bilde 1/2  
 
  120  
121           Avbildet som "Arendal"   121  
122           Lokalisering -   122  
123           Tidspunkt -   123  
124           Rettighetshaver Ander Beer Wilse   124  
125           Hentet fra wikipedia.org   125  
126           126  
127           I original utgave som rutefartøy med seilrigg.   127  
128               128  
129               129  
130               130  
131               131  
132               132  
133               133  
134               134  
135               135  
136               136  
137               137  
138               138  
139   Oversiktskart 139  
140  
 
          < Bilde 2/2     140  
141           Avbildet som "Nordfjord"     141  
142           Lokalisering -     142  
143           Tidspunkt -       143  
144           Rettighetshaver -       144  
145           Hentet fra "Kystruteskipene Oslo-Bergen"       145  
146               146  
147           Ombygget til lastefartøy.   147  
148               148  
149               149  
150               150  
151               151  
152               152  
153               153  
154               154  
155               155  
156               156  
157               157  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau