H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "ARENDAL" 1865  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 29.08.2020 Periode i Rogaland: 1865 - 1878   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
               
    "ARENDAL"  
    Fortegnelse nr. B-133  
               
1   Byggeår     1865 1 [P] "Skipet" 3/1977  
2   Byggenummer     -- 2    
3   Skrog     LINDHOLMENS WERKSTAD A/B, Göteborg, Sverige 3 [P] "Skipet" 3/1977  
4   Utrustning     LINDHOLMENS WERKSTAD A/B, Göteborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1977  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT, halvdekker 6 [P] "Skipet" 1/2000  
7   Materiale     JERN 7 [P] "Skipet" 4/1994  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1865 - 1878     "ARENDAL" 11 [P] "Skipet" 3/1977  
12   1878 - 1881     "AALESUND" 12 [P] "Skipet" 1/2000  
13   1881 - 1890     "VESTERAALEN" 13 [P] "Skipet" 2/1978  
14   1890 - 1975     "NORDFJORD" 14 [P] "Skipet" 2/1978  
15           Kallesignal 15    
16   1865 - 1934     JRLD 16 [P] "Skipet" 1/2000  
17   1934 - 1975     LENL 17 [P] "Skipet" 4/1994  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1865 - 1878     ARENDALS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Arendal 25 [P] "Skipet" 1/2000  
26   1878 - 1881     DET NYE SØNDMØRE-ROMSDALSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Ålesund 26 [P] "Skipet" 1/2000  
27   1881     RICHARD WITH, Risøyhamn 27 [P] "Skipet" 1/2000  
28   1881 - 1890     VESTERAALENS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bodø 28 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
29   1890 - 1891     NORDFJORDS DAMPSKIBSSELSKAB I/S, Bergen 29 [P] "Skipet" 1/2000  
30   1891 - 1895     ERIK RUSTEN, Bergen 30 [P] "Skipet" 1/2000  
31   1895 - 1896     NORDFJORDS DAMPSKIBSSELSKAB I/S, Bergen 31 [P] "Skipet" 1/2000  
32   1896 - 1900     DAMPSKIBSSELSKABET NORDFJORD A/S, Bergen 32 [P] "Skipet" 1/2000  
33   1900 - 1915     VESTENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 33 [P] "Skipet" 1/2000  
34   1915 - 1920     ROMSDALS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Molde 34 [P] "Skipet" 1/2000  
35   1920 - 1947     MØRE FYLKES RUTESELSKAP, Molde 35 [P] "Skipet" 1/2000  
36   1947 - 1951     GERHARD VOLNES A/S, Fosnavåg 36 [P] "Skipet" 3/1977  
37   1951 - 1970     MÅLØY SILDOLJEFABRIKK A/S, Fosnavåg 37 [P] "Skipet" 4/1994  
38   1970 - 1975     BRØDRENE ANDA A/S, Stavanger 38 [P] "Skipet" 1/2000  
39         39    
40   ▼ KLASSIFISERING 40    
41   Periode       Klasse 41    
42         -- 42    
43         43    
44   ▼ MASKINERI 44    
45   Periode       Fabrikant 45    
46   1865 - 1882   A   LINDHOLMENS WERKSTAD A/B, Göteborg, Sverige 46 [P] "Skipet" 4/1994  
47   1882 - 1952   B   BERGENS MEKANISKE VERKSTED A/S, Bergen 47 [P] "Skipet" 4/1994  
48   1952 - ca.1970   H   WICHMANN MOTORFABRIKK A/S, Rubbestadneset 48 [P] "Skipet" 3/1977  
49           Produsert 49    
50       A   1865 50 [P] "Skipet" 4/1994  
51       B   1882 51 [P] "Skipet" 4/1994  
52       H   1952 52 [P] "Skipet" 3/1977  
53           Maskin 53    
54   1865 - 1882   A   1 x COMPOUND 2 SYL. damp 54 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
55   1882 - 1952   B   1 x COMPOUND 13" - 30" x 20" 2 SYL. damp 55    
56   1952 - ca.1970   H   1 x 2TEV WICHMANN 3AC 3 SYL. diesel 56    
57           Effekt 57    
58   1865 - 1882   A   200 indikerte hestekrefter 58 [P] "Skipet" 4/1994  
59   1882 - 1902   B   175 indikerte hestekrefter 59 [P] "Skipet" 4/1994  
60   1902 - 1952   R   205 indikerte hestekrefter 60 [P] "Skipet" 4/1994  
61   1952 - ca.1970   H   250 brutto hestekrefter 61 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
62           Fart 62    
63   1865 - 1882   A   9.0 knop 63 [P] "Skipet" 1/2000  
64   1952 - ca.1970   H   10.0 knop 64 [P] "Skipet" 2/1978  
65           Forbruk 65    
66       -- 66    
67         67    
68   ▼ MÅL 68    
69   Periode       Lengde 69    
70   1865 - 1891   A   34.75 meter 70 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
71   1891 - 1975   I   34.66 meter 71    
72           Bredde 72    
73   1865 - 1891   A   6.16 meter 73 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
74   1891 - 1975   I   6.28 meter 74    
75           Dybde 75    
76   1865 - 1891   A   2.96 meter 76 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
77   1891 - 1952   I   3.57 meter 77    
78   1952 - 1975   H   3.63 meter 78    
79           Brutto tonnasje 79    
80   1865 - 1882   A   149 brutto registertonn 80 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
81   1882 - 1891   B   187 brutto registertonn 81 [P] "Skipet" 1/2000  
82   1891 - 1894   C   222 brutto registertonn 82 [P] "Skipet" 4/1994  
83   1894 - 1902   D   220 brutto registertonn 83 [P] "Skipet" 4/1994  
84   1902 - 1930   F   222 brutto registertonn 84 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
85   1930 - 1952   G   217 brutto registertonn 85 [P] "Skipet" 4/1994  
86   1952 - ca.1970   H   246 brutto registertonn 86 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
87           Netto tonnasje 87    
88   1865 - 1882   A   117 netto registertonn 88 [P] "Skipet" 4/1994  
89   1882 - 1891   B   133 netto registertonn 89 [P] "Skipet" 4/1994  
90   1891 - 1894   C   167 netto registertonn 90 [P] "Skipet" 4/1994  
91   1894 - 1902   D   129 netto registertonn 91 [P] "Skipet" 4/1994  
92   1902 - 1920   I   167 netto registertonn 92 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
93   1920 - 1930   F   125 netto registertonn 93 [P] "Skipet" 4/1994  
94   1930 - 1952   G   114 netto registertonn 94 [P] "Skipet" 4/1994  
95           Dødvekttonnasje 95    
96   1891 - 1894   C   220 dødvekttonn 96 [P] "Skipet" 4/1994  
97   1952 - ca.1970   H   250 dødvekttonn 97 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
98         98    
99   ▼ KAPASITET 99    
100   Periode       Personbiler 100    
101           0 101 HMI  
102           Trailere 102    
103       0 103 HMI  
104           Passasjerer 104    
105   1865 - 1891   A   156 105    
106   1891 - 1952   C   164 106 [P] "Skipet" 4/1994  
107   1952 - 1975   H   0 107 HMI  
108           Passasjerlugarer 108    
109   1865 - 1952   A   16 [køyplasser] 109 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
110   1952 - 1975   H   0 110 HMI  
111           Mannskapslugarer 111    
112           Ja 112 HMI  
113           Mannskap 113    
114         Ja 114 HMI  
115           Dekkshøyde 115    
116           0 116    
117           Tillatt akseltrykk 117    
118           0 118    
119         119    
120   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 120    
121   Isforsterket skrog. 121 [P] "Skipet" 4/1994  
122     122    
123   ▼ HISTORIKK 123    
124 06.1865   A   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal". 124 [P] "Skipet" 1/2000  
125         Hjemmehavn: Arendal. Byggekostnad: 18 000 spd. 125 [P] "Skipet" 1/2000  
126 09.06.1865     Ankom Arendal. Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 126 [P] "Skipet" 1/2000  
127 23.06.1865     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 127 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
128 12.11.1865     Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 128 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
129 03.1866     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 129 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
130 vinter 1869     Utleid til Den Norske Stat v/ Postvæsenet, Christiania. Satt i trafikk Lofoten - Vesteraalen. 130 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" | [P] "Skipet" 2/1978  
131 vår 1870     Tilbakelevert. Satt i trafikk Christiania - Bergen. 131 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
132 1878     Solgt til Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund. 132 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
133       Omdøpt "Aalesund". Salgssum: 40 000 NOK. 133 [P] "Skipet" 1/2000  
134       Satt i trafikk Ålesund - Bergen. 134 [P] "Skipet" 3/1977  
135 1879     I opplag, Ålesund. 135 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
136 14.10.1881     Solgt til Richard With, Risøyhamn. Hjemmehavn: Ålesund. 136 [P] "Skipet" 4/1994  
137       Salgssum: 20 000 NOK. 137 [P] "Skipet" 2/1978  
138 10.11.1881     Drift og eierskap overført til Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø. Omdøpt "Vesteraalen". Hjemmehavn: Bodø. 138 [P] "Skipet" 4/1994  
139       Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 139 [P] "Skipet" 4/1994  
140 vår 1882     Til ombygging ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen. 140 [P] "Skipet" 4/1994  
141 20.07.1882   B   Ombygget med ny maskin og kjele samt nytt overbygg midtskips ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen. 141 [P] "Skipet" 4/1994  
142         Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 142 [P] "Skipet" 4/1994  
143 pr.05.1884       I trafikk Andenæs - Bergen. 143 [P] "Skipet" 2/2007  
144 01.1890       Solgt til Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen. Omdøpt "Nordfjord". Salgssum: 40 000 NOK. 144 [P] "Skipet" 1/2000  
145         Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. 145 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
146 06.1891       Solgt på tvangsauksjon til Erik Rusten, Bergen. Salgssum: 23 000 NOK. 146 [P] "Skipet" 1/2000  
147     C   Ombygget, Bergen og sertifikat endret. 147 [P] "Skipet" 4/1994  
148         Satt i trafikk Bergen - Molde. 148 [N] warsailors.com  
149 1894   D   Ommålt. 149 [P] "Skipet" 4/1994  
150 1895       Drift og eierskap overført til Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen. 150 [P] "Skipet" 1/2000  
151         Samme trafikk. 151 [N] warsailors.com  
152 1896       Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen. 152 [P] "Skipet" 1/2000  
153 1898       Gikk på Stabben fyr og sank. Fyrvokteren omkom. Hevet og reparert samme år. 153 [N] warsailors.com  
154 1900       Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 154 [P] "Skipet" 1/2000  
155 1902   E   Ombygget med ny kjele. 155 [P] "Skipet" 4/1994  
156     I   Forskip hevet ett dekk. Nytt dekkshus på midtskipet og nytt broparti. 156 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
157 12.1914       I opplag etter konkurs. 157 [P] "Skipet" 1/2000  
158 01.1915       Solgt på tvangsauksjon til Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde. Salgssum: 40 000 NOK. 158 [P] "Skipet" 1/2000  
159         Satt i trafikk Bergen - Molde. 159 [N] warsailors.com  
160 01.06.1920       Drift og eierskap overført til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde. 160 [P] "Skipet" 4/1994  
161 1920   F   Ombygget. 161 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
162 1921       Kantret under sjøsetting, Kristiansund. Hevet og reparert samme år. 162 [N] warsailors.com  
163 1930   G   Ombygget. 163 [P] "Skipet" 4/1994  
164 1940       Sank ved Raudeberg. Hevet og reparert samme år. 164 [N] warsailors.com  
165 20.04.1944       Skadet etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen. 165 [N] warsailors.com  
166 1947       Solgt til Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg. Hjemmehavn: Ålesund. I bruk som losjiskip under sildefisket. 166 [P] "Skipet" 3/1977  
167 1951       Drift og eierskap overført til Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg. Samme bruk. 167 [P] "Skipet" 4/1994  
168 09.1951       Til ombygging ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag. 168 [N] warsailors.com  
169 1952   H   Ferdig ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag. 169 [P] "Skipet" 3/1977  
170         Satt i frakttrafikk Honningsvåg - Oslo. 170 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
171 1967       Grunnstøtte ved Hindøy lykt. 171 [N] warsailors.com  
172 12.1970       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 172 [P] "Skipet" 1/2000  
173       I bruk som bølgebryter i Jåttåvågen, Stavanger og senere som sandlager ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 173 -- | [N] warsailors.com  
174 1975       Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 174 [P] "Skipet" 4/1994  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Arendal"    
    Som passasjerfartøy.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
            Hentet fra: wikipedia.org    
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x