"Arendal" [1865] - et av de tidlige fartøyene i Kystruten, og    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND var ikke ferdig med diverse bruksområder før etter 110 år.    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Arendal"
1  
2 Fortegnelse nr. P-133 2  
3 Inntredelsesår 1865 3  
4 Periode 1865-1878 4  
5 Oppdatert 29.08.2020 5  
6  Posisjon på AIS / status Opphogget 6  
7 Kallesignal JRLD [1865-1934], LENL [1934-1975] 7  
8 IMO-nummer
-
8  
9 MMSI-nummer - 9  
10 Byggeår 1865 10  
11 Byggenummer - 11  
12 Skrog Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 12  
13 Utrustning Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Jern 15  
16 Navn 1865-1878 "Arendal" 16  
17 Navn 1878-1881 "Aalesund" 17  
18 Navn 1881-1890 "Vesteraalen" 18  
19 Navn 1890-1975 "Nordfjord" 19  
20 Eier 1865-1878 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 20  
21 Eier 1878-1881 Det Nye Søndmøre-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund 21  
22 Eier 1881 Richard With, Risøyhamn 22  
23 Eier 1881-1890 Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Bodø 23  
24 Eier 1890-1891 Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen 24  
25 Eier 1891-1895 Erik Rusten, Bergen 25  
26 Eier 1895-1896 Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen 26  
27 Eier 1896-1900 Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen 27  
28 Eier 1900-1915 Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen 28  
29 Eier 1915-1920 Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde 29  
30 Eier 1920-1947 Møre Fylkes Ruteselskap, Molde 30  
31 Eier 1947-1951 Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg 31  
32 Eier 1951-1970 Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg 32  
33 Eier 1970-1975 Brødrene Anda a/s, Stavanger 33  
34 Klassifisering - 34  
35   35  
36      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 36  
37 1865   A    34.75 meter    6.16 meter     2.96 meter    149 brutto registertonn    117 netto registertonn    Ukjent 37  
38 1882   B                187 brutto registertonn    133 netto registertonn     38  
39 1891   C    34.66 meter    6.28 meter    3.57 meter     222 brutto registertonn 1)    167 netto registertonn 1)    220 dødvekttonn 39  
40 1894   D                220 brutto registertonn 1)    129 netto registertonn 1)     40  
41 1902   E                222 brutto registertonn    167 netto registertonn     41  
42 1920   F                    125 netto registertonn     42  
43 1930   G                217 brutto registertonn    114 netto registertonn     43  
44 1952   H            3.63 meter    264 brutto registertonn        250 dødvekttonn 44  
45 ca.1970   J            Ukjent    Ukjent         45  
46   46  
47      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 47  
48 1865   A    1 x Compound 2 syl. damp    9 knop    200 indikerte hestekrefter    Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige 48  
49 1882   B    1 x Compound 13" - 30" x 20" 2 syl. damp    Ukjent    175 indikerte hestekrefter    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 49  
50 1902   E            205 indikerte hestekrefter     50  
51 1952   H    1 x 2TEV Wichmann 3AC 3 syl. diesel    10 knop    250 brutto hestekrefter    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 51  
52   52  
53      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 53  
54 1865   A    0    0    0    0    0    0 54  
55   55  
56      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 56  
57 1865   A    0    0    0    0    0    3 57  
58   58  
59      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     59  
60 1865   A    156    16 [køyplasser]    Ja    Ja     60  
61 1891   C    164                 61  
62 1952   H    0    0             62  
63 ca.1970   J            0         63  
64   64  
65      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     65  
66     Isforsterket skrog.   [P] "Skipet" 4/1994 66  
67     1) Usikre verdier / tidspunkt.   HMI 67  
68   68  
69      Historikk        Kilder     69  
70 06.1865   A   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   [P] "Skipet" 1/2000 70  
71         som "Arendal". Hjemmehavn: Arendal. Byggekostnad: 18 000 spd.   [P] "Skipet" 1/2000 71  
72 09.06.1865       Ankom Arendal. Satt i trafikk Christiansand-Christiania.   [P] "Skipet" 1/2000 72  
73 23.06.1865       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 73  
74 12.11.1865       Satt i trafikk Christiania-Kristiansand.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 74  
75 03.1866       Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 75  
76 vinter 1869       Utleid til Den Norske Stat v/ Postvæsenet, Christiania. Satt i trafikk Lofoten-Vesteraalen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" | [P] "Skipet" 2/1978 76  
77 vår 1870       Tilbakelevert. Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 77  
78 1878       Solgt til Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 78  
79         Omdøpt "Aalesund". Salgssum: 40.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 79  
80         Satt i trafikk Ålesund-Bergen.   [P] "Skipet" 3/1977 80  
81 1879       I opplag, Ålesund.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 81  
82 14.10.1881       Solgt til Richard With, Risøyhamn. Hjemmehavn: Ålesund.   [P] "Skipet" 4/1994 82  
83         Salgssum: 20.000 NOK.   [P] "Skipet" 2/1978 83  
84 10.11.1881       Drift og eierskap overført til Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø. Omdøpt "Vesteraalen".   [P] "Skipet" 4/1994 84  
85         Hjemmehavn: Bodø. Satt i trafikk Ytre Senjen-Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 85  
86 vår 1882       Til ombygging ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 86  
87 20.07.1882   B   Ombygget med ny maskin og kjele samt nytt overbygg midtskips ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 87  
88         Satt i trafikk Ytre Senjen-Bergen.   [P] "Skipet" 4/1994 88  
89 pr.05.1884       I trafikk Andenæs-Bergen.   [P] "Skipet" 2/2007 89  
90 01.1890       Solgt til Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen. Omdøpt "Nordfjord". Salgssum: 40.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 90  
91         Satt i trafikk Bergen-Nordfjord.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 91  
92 06.1891       Solgt på tvangsauksjon til Erik Rusten, Bergen. Salgssum: 23.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 92  
93     C   Ombygget, Bergen og sertifikat endret.   [P] "Skipet" 4/1994 93  
94         Satt i trafikk Bergen-Molde.   [N] warsailors.com 94  
95 1894   D   Ommålt.   [P] "Skipet" 4/1994 95  
96 1895       Drift og eierskap overført til Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 96  
97         Samme trafikk.   [N] warsailors.com 97  
98 1896       Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 98  
99 1898       Gikk på Stabben fyr og sank. Fyrvokteren omkom. Hevet og reparert samme år.   [N] warsailors.com 99  
100 1900       Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk.   [P] "Skipet" 1/2000 100  
101 1902   E   Ombygget med ny kjele.   [P] "Skipet" 4/1994 101  
102     E   Forskip hevet ett dekk. Nytt dekkshus på midtskipet og nytt broparti.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 102  
103 12.1914       I opplag etter konkurs.   [P] "Skipet" 1/2000 103  
104 01.1915       Solgt på tvangsauksjon til Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde. Salgssum: 40.000 NOK.   [P] "Skipet" 1/2000 104  
105         Satt i trafikk Bergen-Molde.   [N] warsailors.com 105  
106 01.06.1920       Drift og eierskap overført til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde.   [P] "Skipet" 4/1994 106  
107 1920   F   Ombygget.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 107  
108 1921       Kantret under sjøsetting, Kristiansund. Hevet og reparert samme år.   [N] warsailors.com 108  
109 1930   G   Ombygget.   [P] "Skipet" 4/1994 109  
110 1940       Sank ved Raudeberg. Hevet og reparert samme år.   [N] warsailors.com 110  
111 20.04.1944       Skadet etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen.   [N] warsailors.com 111  
112 1947       Solgt til Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg. Hjemmehavn: Ålesund. I bruk som losjiskip under sildefisket.   [P] "Skipet" 3/1977 112  
113 1951       Drift og eierskap overført til Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg. Samme bruk.   [P] "Skipet" 4/1994 113  
114 09.1951       Til ombygging ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag.   [N] warsailors.com 114  
115 1952   H   Ferdig ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag.   [P] "Skipet" 3/1977 115  
116         Satt i frakttrafikk Honningsvåg-Oslo.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 116  
117 1967       Grunnstøtte ved Hindøy lykt.   [N] warsailors.com 117  
118 12.1970       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2000 118  
119     J   I bruk som bølgebryter i Jåttåvågen, Stavanger og senere som sandlager ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger.   -- | [N] warsailors.com 119  
120 1975       Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 4/1994 120  
121   121  
122   122  
123 Bilde 1/2  
 
        I original utgave som rutefartøy med seilrigg. 123  
124             124  
125             125  
126             126  
127             127  
128             128  
129             129  
130             130  
131             131  
132             132  
133             133  
134             134  
135             135  
136             136  
137             137  
138             138  
139             139  
140             140  
141    Avbildet som: "Arendal"     141  
142    Lokalisering: -     142  
143    Tidspunkt: -     143  
144    Rettighetshaver: Anders Beer Wilse     144  
145    Hentet fra: wikipedia.org     145  
146   146  
147 Bilde 2/2  
 
        Ombygget til lastefartøy. 147  
148             148  
149             149  
150             150  
151             151  
152             152  
153             153  
154             154  
155             155  
156             156  
157             157  
158             158  
159             159  
160             160  
161             161  
162             162  
163             163  
164             164  
165    Avbildet som: "Nordfjord"     165  
166    Lokalisering: -     166  
167    Tidspunkt: -     167  
168    Rettighetshaver: -     168  
169    Hentet fra: "Kystruteskipene Oslo-Bergen"     169  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau