A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "ARENDAL" 1865 - 1878    
       
  Fortegnelse nr.:   P133          
  Oppdatert:   29.08.2020          
  Periode:   1865 - 1878          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1865   1  [P] "Skipet" 3/1977    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 3/1977    
4  Utrustning    Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 3/1977    
             
5  Kjenningssignal    J R L D   5  1865 - etter 1865   5  [P] "Skipet" 1/2000    
6      L E N L   6  etter 1865 - 1975   6  [P] "Skipet" 4/1994    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Arendal"   9  1865 - 1878   9  [P] "Skipet" 3/1977    
10      "Aalesund"   10  1878 - 1881   10  [P] "Skipet" 1/2000    
11      "Vesteraalen"   11  1881 - 1890   11  [P] "Skipet" 2/1978    
12      "Nordfjord"   12  1890 - 1975   12  [P] "Skipet" 2/1978    
                     
13  Rederi / eierforhold    Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   13  1865 - 1878   13  [P] "Skipet" 1/2000    
14      Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund   14  1878 - 1881   14  [P] "Skipet" 1/2000    
15      Richard With, Risøyhamn   15  1881   15  [P] "Skipet" 1/2000    
16      Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø   16  1881 - 1890   16  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
17      Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen   17  1890 - 1891   17  [P] "Skipet" 1/2000    
18      Erik Rusten, Bergen   18  1891 - 1895   18  [P] "Skipet" 1/2000    
19      Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen   19  1895 - 1896   19  [P] "Skipet" 1/2000    
20      Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen   20  1896 - 1900   20  [P] "Skipet" 1/2000    
21      Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen   21  1900 - 1915   21  [P] "Skipet" 1/2000    
22      Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde   22  1915 - 1920   22  [P] "Skipet" 1/2000    
23      Møre Fylkes Ruteselskap, Molde   23  1920 - 1947   23  [P] "Skipet" 1/2000    
24      Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg   24  1947 - 1951   24  [P] "Skipet" 3/1977    
25      Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg   25  1951 - 1970   25  [P] "Skipet" 4/1994    
26      Brødrene Anda a/s, Stavanger   26  1970 - 1975   26  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
27  Type    -   27  -   27  -    
                     
28  Skrogutforming    Konvensjonelt, halvdekker   28  -   28  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
29  Klasse    -   29  -   29  -    
                     
30  Materiale    Jern, isforsterket   30  -   30  [P] "Skipet" 4/1994    
                     
31  Maskinfabrikant A  Lindholmens Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   31  1865 - 1882   31  [P] "Skipet" 4/1994    
32   B  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   32  1882 - 1952   32  [P] "Skipet" 4/1994    
33   H  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   33  1952 - ca.1970   33  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
34  Maskin produsert A  1865   34  -   34  [P] "Skipet" 4/1994    
35   B  1882   35  -   35  [P] "Skipet" 4/1994    
36   H  1952   36  -   36  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
37  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   37  1865 - 1882   37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
38   B  1 x Compound 13" - 30" x 20" 2 syl. damp   38  1882 - 1952   38  -    
39   H  1 x 2TEV Wichmann 3AC 3 syl. diesel   39  1952 - ca.1970   39  -    
                     
40  Effekt A  200 ihk   40  1865 - 1882   40  [P] "Skipet" 4/1994    
41   B  175 ihk   41  1882 - 1902     41  [P] "Skipet" 4/1994    
42   R  205 ihk   42  1902 - 1952     42  [P] "Skipet" 4/1994    
43   H  250 bhk   43  1952 - ca.1970   43  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
44  Fart A  9.0 kn   44  1865 - 1882   44  [P] "Skipet" 1/2000    
45   H  10.0 kn   45  1952 - ca.1970   45  [P] "Skipet" 2/1978    
                     
46  Forbruk    -   46  -   46  -    
                     
47  Lengde A  34.75 m   47  1865 - 1891   47  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
48   I  34.66 m   48  1891 - 1975   48  -    
                     
49  Bredde A  6.16 m   49  1865 - 1891   49  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
50   I  6.28 m   50  1891 - 1975   50  -    
                     
51  Dyptgående A  2.96 m   51  1865 - 1891   51  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
52   I  3.57 m   52  1891 - 1952   52  -    
53   H  3.63 m   53  1952 - 1975   53  -    
                     
54  Brutto registertonn A  149 t   54  1865 - 1882   54  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
55   B  187 t   55  1882 - 1891   55  [P] "Skipet" 1/2000    
56   C  222 t   56  1891 - 1894   56  [P] "Skipet" 4/1994    
57   D  220 t   57  1894 - 1902   57  [P] "Skipet" 4/1994    
58   F  222 t   58  1902 - 1930   58  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
59   G  217 t   59  1930 - 1952   59  [P] "Skipet" 4/1994    
60   H  246 t   60  1952 - ca.1970   60  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
61  Netto registertonn A  117 t   61  1865 - 1882   61  [P] "Skipet" 4/1994    
62   B  133 t   62  1882 - 1891   62  [P] "Skipet" 4/1994    
63   C  167 t   63  1891 - 1894   63  [P] "Skipet" 4/1994    
64   D  129 t   64  1894 - 1902   64  [P] "Skipet" 4/1994    
65   I  167 t   65  1902 - 1920   65  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
66   F  125 t   66  1920 - 1930   66  [P] "Skipet" 4/1994    
67   G  114 t   67  1930 - 1952   67  [P] "Skipet" 4/1994    
                     
68  Dødvekttonn C  220 t   68  1891 - 1894   68  [P] "Skipet" 4/1994    
69   H  250 t   69  1952 - ca.1970   69  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
70  Bilkapasitet    0   70  -   70  HMI    
                     
71  Trailerkapasitet    0   71  -   71  HMI    
                     
72  Passasjersertifikat A  156   72  1865 - 1891   72  -    
73   C  164   73  1891 - 1952   73  [P] "Skipet" 4/1994    
74   H  0   74  1952 - 1975   74  HMI    
                     
75  Mannskap    Ja   75  -   75  HMI    
                     
76  Passasjerlugarer A  16 [køyplasser]   76  1865 - 1952   76  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
77   H  0   77  1952 - 1975   77  HMI    
                     
78  Mannskapslugarer    Ja   78  -   78  HMI    
                     
79  Dekkshøyde    0   79  -   79  HMI    
                     
80  Tillatt akseltrykk    0   80  -   80  HMI    
                     
81  Tilleggsinformasjon    Lastekapasitet: 1100 tønner   81  -   81  [P] "Skipet" 2/1978    
82      Isforsterket skrog. Lasteromskapasitet: 4150 kubikkfot   82  -   82  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
83      Drektighet: 58.5 com   83  -   83  [N] sjohistorie.no    
       
       
84   06.1865   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Arendal" [A]. Hjemmehavn: Arendal. Byggesum: 18 000 spd. 84 [P] "Skipet" 1/2000    
85   09.06.1865   Ankom Arendal. Satt i trafikk Christiansand - Christiania. 85 [P] "Skipet" 1/2000    
86   23.06.1865   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 86 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
87   12.11.1865   Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 87 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
88   03.1866   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 88 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
89   vinter 1869   Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Lofoten - Vesteraalen. 89 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" / [P] "Skipet" 2/1978    
90   vår 1870   Tilbakelevert. Satt i trafikk Christiania - Bergen. 90 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
91   1878   Solgt til Det nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab a/s, Ålesund. 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
92       Omdøpt "Aalesund". Salgssum: 40 000 NOK. 92 [P] "Skipet" 1/2000    
93       Satt i trafikk Ålesund - Bergen. 93 [P] "Skipet" 3/1977    
94   1879   I opplag, Ålesund. 94 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
95   14.10.1881   Solgt til Richard With, Risøyhamn. Hjemmehavn: Ålesund. 95 [P] "Skipet" 4/1994    
96       Salgssum: 20 000 NOK. 96 [P] "Skipet" 2/1978    
97   10.11.1881   Drift og eierskap overført til Vesteraalens Dampskibsselsskab a/s, Bodø. Omdøpt "Vesteraalen". Hjemmehavn: Bodø. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 97 [P] "Skipet" 4/1994    
98   vår 1882   Til ombygging ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen. 98 [P] "Skipet" 4/1994    
99   20.07.1882   Ombygget med ny maskin og kjele samt nytt overbygg midtskips ved Bergen Mekaniske Værksted a/s, Bergen [B]. Satt i trafikk Ytre Senjen - Bergen. 99 [P] "Skipet" 4/1994    
100   pr.05.1884   I trafikk Andenæs - Bergen. 100 [P] "Skipet" 2/2007    
101   01.1890   Solgt til Nordfjords Dampskibsselskab i/s, Bergen. Omdøpt "Nordfjord". Salgssum: 40 000 NOK. 101 [P] "Skipet" 1/2000    
102       Satt i trafikk Bergen - Nordfjord. 102 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
103   06.1891   Solgt på tvangsauksjon til Erik Rusten, Bergen. Salgssum: 23 000 NOK. 103 [P] "Skipet" 1/2000    
104       Ombygget, Bergen og sertifikat endret [C]. 104 [P] "Skipet" 4/1994    
105       Satt i trafikk Bergen - Molde. 105 [N] warsailors.com    
106   1894   Ommålt [D]. 106 [P] "Skipet" 4/1994    
107   1895   Drift og eierskap overført til Nordfjords Dampskibsselskab a/s, Bergen. 107 [P] "Skipet" 1/2000    
108       Samme trafikk. 108 [N] warsailors.com    
109   1896   Drift og eierskap overført til Dampskibsselskabet Nordfjord a/s, Bergen. 109 [P] "Skipet" 1/2000    
110   1898   Gikk på Stabben fyr og sank. Fyrvokteren omkom. Hevet og reparert samme år. 110 [N] warsailors.com    
111   1900   Drift og eierskap overført til Vestenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 111 [P] "Skipet" 1/2000    
112   1902   Ombygget med ny kjele [E]. 112 [P] "Skipet" 4/1994    
113       Forskip hevet ett dekk. Nytt dekkshus på midtskipet og nytt broparti [I]. 113 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
114   12.1914   I opplag etter konkurs. 114 [P] "Skipet" 1/2000    
115   01.1915   Solgt på tvangsauksjon til Romsdals Dampskibsselskab a/s, Molde. Salgssum: 40 000 NOK. 115 [P] "Skipet" 1/2000    
116       Satt i trafikk Bergen - Molde. 116 [N] warsailors.com    
117   01.06.1920   Drift og eierskap overført til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde. 117 [P] "Skipet" 4/1994    
118   1920   Ombygget [F]. 118 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
119   1921   Kantret under sjøsetting, Kristiansund. Hevet og reparert samme år. 119 [N] warsailors.com    
120   1930   Ombygget [G]. 120 [P] "Skipet" 4/1994    
121   1940   Sank ved Raudeberg. Hevet og reparert samme år. 121 [N] warsailors.com    
122   20.04.1944   Skadet etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen. 122 [N] warsailors.com    
123   1947   Solgt til Gerhard Volnes a/s, Fosnavåg. Hjemmehavn: Ålesund. I bruk som losjiskip under sildefisket. 123 [P] "Skipet" 3/1977    
124   1951   Drift og eierskap overført til Måløy Sildoljefabrikk a/s, Fosnavåg. Samme bruk. 124 [P] "Skipet" 4/1994    
125   09.1951   Til ombygging ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag. 125 [N] warsailors.com    
126   1952   Ferdig ombygget til fraktefartøy og motorskip ved Hjørungsvaag Verksted a/s, Hjørungavaag [H]. 126 [P] "Skipet" 3/1977    
127       Satt i frakttrafikk Honningsvåg - Oslo. 127 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
128   1967   Grunnstøtte ved Hindøy lykt. 128 [N] warsailors.com    
129   12.1970   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 129 [P] "Skipet" 1/2000    
130       I bruk som bølgebryter i Jåttåvågen, Stavanger og senere som sandlager ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 130 - / [N] warsailors.com    
131   1975   Opphogget ved Brødrene Anda a/s, Stavanger. 131 [P] "Skipet" 4/1994    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau