"Aktiv" [1940] - innleid fartøy siden det var oljerasjoneringer    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND under 2.dre verdenskrig, og rederiet kunne bedre opprettholde    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND rutene med en dampbåt i plassen for sine egne oljedrevne fartøy.    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Aktiv"
1  
2 Fortegnelse nr. P-179 2  
3 Inntredelsesår 1940 3  
4 Periode 1940-1944 4  
5 Oppdatert 13.03.2022 5  
6  Posisjon på AIS / status Forlist 6  
7 Kallesignal LCCC 7  
8 IMO-nummer - 8  
9 MMSI-nummer
-
9  
10 Byggeår 1876 10  
11 Byggenummer - 11  
12 Skrog Janssen & Schmilinsky AG, Hamburg, Tyskland 12  
13 Utrustning Janssen & Schmilinsky AG, Hamburg, Tyskland 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Jern 15  
16 Navn 1876-før 1940 "Activ" 16  
17 Navn før 1940-1981 "Aktiv" 17  
18 Eier 1876-1892 D/s Activ, Christianssand 18  
19 Eier 1892-1900 Dampskipene Agder og Aktiv a/s, Kristiansand 19  
20 Eier 1900-1926 D/s Agder a/s, Kristiansand 20  
21 Eier 1926-1950 Sør-Askøy Dampskipsselskap a/s, Strusshavn 21  
22 Eier 1950-1958 Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 22  
23 Eier 1958-1959 Oscar Nærø, Florø 23  
24 Eier 1959-1961 Lars Hosøy, Ostereidet 24  
25 Eier 1961-1967 M. Strømme, Bergen 25  
26 Eier 1967-1979 Eilert Gjelseth, Bergen 26  
27 Eier 1979-1980 Edvard Stabben, Tømmervåg 27  
28 Eier 1980-1981 Tor Wassdahl, Grubhei 28  
29 Klassifisering - 29  
30   30  
31      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 31  
32 1876   A    25.66 meter    4.94 meter    9.9 meter    89.82 brutto reg.tonn 1)    Ukjent    Ukjent 32  
33 1959   B                91 brutto registertonn        120 dødvekttonn 33  
34   34  
35      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 35  
36 1876   A    1 x Compound 2 syl. damp    9 knop    30 brutto hestekrefter    Ukjent 36  
37 1959   B    1 x diesel    Ukjent    Ukjent     37  
38   38  
39      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 39  
40 1876   A    0    0    0    0    0    0 40  
41   41  
42      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 42  
43 1876   A    0    0    0    0    0    3 43  
44   44  
45      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     45  
46 1876   A    171    Ukjent    Ja    Ukjent     46  
47 1959   B    0    0             47  
48   48  
49      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     49  
50     1) Uvisst om dette var før eller etter at akterskipet ble bygget inn.   HMI 50  
51   51  
52      Historikk        Kilder     52  
53 1876   A   Levert fra Janssen & Schmilinsky AG, Hamburg, Tyskland til D/s Activ, Christianssand som "Activ".   [N] warsailors.com 53  
54         Hjemmehavn: Christianssand. Satt i trafikk Christianssand-Arendal.   [N] warsailors.com 54  
55 1876 ►       Ombygget: akterskipet bygget inn.   HMI 55  
56 1892       Drift og eierskap overført til Dampskipene Agder & Activ a/s, Kristiansand. Samme trafikk.   [N] warsailors.com 56  
57 1900       Drift og eierskap overført til D/s Agder a/s, Kristiansand. Samme trafikk.   [N] warsailors.com 57  
58 06.1926       Solgt til Sør-Askøy Dampskipsselskap a/s, Strusshavn.   [N] warsailors.com 58  
59         Salgssum: 16.000 NOK. Opprustet for 25.177 NOK.   [P] "Skipet" 4/1985 59  
60 14.08.1926       Satt i trafikk Strusshamn-Bergen.   [P] "Skipet" 4/1985 | 3/1982 60  
61 01.01.1934       Nytt kallesignal: LCCC.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Tolv på hel og..." 61  
62 ► 1940       Omdøpt "Aktiv".   [N] jonelaugaland.blogspot.com 04.07.2017 62  
63 1940       Utleid til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger.   [N] warsailors.com 63  
64         Leiekostnad: 50 NOK/d. Satt i trafikk Stavanger-Årdal.   [P] "Med båt og buss" 64  
65 vinter 1942       Satt i trafikk Stavanger-Erfjord.   [P] "Med båt og buss" 65  
66 04.1944       Tilbakelevert.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 66  
67 01.06.1944       Utleid til Lindaas-Masfjorden Dampskibslag, Bergen. Satt i trafikk Bergen-Nordhordland.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 67  
68 1950       Eierskap overført til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø.   [N] warsailors.com 68  
69 1954       Taksert til 70.000 NOK.   [P] "Tolv på hel og tolv på halv" 69  
70 1955       I opplag.   [N] warsailors.com 70  
71 12.1958       Solgt til Oscar Nærø, Florø.   [N] warsailors.com 71  
72 1959   B   Solgt til Lars Hosøy, Ostereidet. Ombygget til fraktefartøy og motorskip.   [N] warsailors.com 72  
73 1960       Satt i lokal sandtrafikk, Hordaland.   [N] warsailors.com 73  
74 1961       Solgt til M. Strømme, Bergen. Samme trafikk.   [N] warsailors.com 74  
75 1967       Solgt til Eilert Gjelseth, Bergen. Samme trafikk.   [N] warsailors.com 75  
76 1973       Kolliderte med fraktefartøyet "Planet", Flesland, som sank.   [N] warsailors.com 76  
77 02.1979       Solgt til Edvard Stabben, Tømmervåg. Samme trafikk.   [P] "Skipet" 2/1979 77  
78 02.1980       Solgt til Tor Wassdahl, Grubhei. Samme trafikk.   [P] "Skipet" 1/1980 78  
79 13.06.1981       Fikk slagside og sank, Vestfjorden.   [N] warsailors.com 79  
80   80  
81   81  
82 Bilde 1/3  
 
        I original utgave på Sørlandet. 82  
83             83  
84             84  
85             85  
86             86  
87             87  
88             88  
89             89  
90             90  
91             91  
92             92  
93             93  
94             94  
95             95  
96             96  
97             97  
98             98  
99    Avbildet som: "Activ"     99  
100    Lokalisering: Blindleia     100  
101    Tidspunkt: -     101  
102    Rettighetshaver: Lillesand Sjømannsforening     102  
103    Hentet fra: sjohistorie.no     103  
104   104  
105 Bilde 2/3  
 
        Solgt til Askøy, og på et eller annet tidspunkt for akterskipet lukket. 105  
106           Også med en enkel navneforandring. 106  
107             107  
108             108  
109             109  
110             110  
111             111  
112             112  
113             113  
114             114  
115             115  
116             116  
117             117  
118             118  
119             119  
120             120  
121    Avbildet som: "Aktiv"     121  
122    Lokalisering: -     122  
123    Tidspunkt: -     123  
124    Rettighetshaver: Bergen Sporvei     124  
125    Hentet fra: jonelaugaland.blogspot.com     125  
126   126  
127 Bilde 3/3  
 
        Solgt ut av passasjertrafikken og ombygget til lastefartøy. 127  
128             128  
129             129  
130             130  
131             131  
132             132  
133             133  
134             134  
135             135  
136             136  
137             137  
138             138  
139             139  
140             140  
141             141  
142             142  
143             143  
144             144  
145    Avbildet som: "Aktiv"     145  
146    Lokalisering: -     146  
147    Tidspunkt: -     147  
148    Rettighetshaver: Lillesand Sjømannsforening     148  
149    Hentet fra: sjohistorie.no     149  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau