H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "ÅRDALSFJORD" 1946  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 11.10.2019 Periode i Rogaland: 1946 - 1951   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Sverre Larsen  
               
               
               
    "ÅRDALSFJORD"  
    Fortegnelse nr. P-44  
       
1   Byggeår     1933 1 [P] "Skipet" 4/1985  
2   Byggenummer     -- 2    
3   Skrog     ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S, Odense, Danmark 3 [P] "Skipet" 2/1991  
4   Utrustning     ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S, Odense, Danmark 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Type     -- 5    
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     -- 7    
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1933 - 1946     "GYLFE" 11 [P] "Skipet" 4/1985  
12   1946 - 1983     "ÅRDALSFJORD" 12 [P] "Skipet" 4/1985  
13   1983 - 1985     "ASKØY" 13 [P] "Skipet" 4/1985  
14   1985 - 1990     "KVARVEN" 14 [P] "Skipet" 4/1985  
15   1990 - 2020     "HOSØY" 15 [P] "Skipet" 4/1985  
16           Kallesignal 16    
17   1933 - 1946     OUTZ 17    
18   1946 - 1976     LLPQ 18 [P] "Skipet" 2/1991  
19           IMO-nummer 19    
20         -- 20    
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23         23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1933 - 1944     DAMPSKIPSSELSKABET ÖRESUND A/S, København, Danmark 26 [P] "Skipet" 2/1991  
27   1944 - 1946     REDERI A/B SJOLLEN, Malmö, Sverige 27 [P] "Skipet" 2/1991  
28   1946 - 1947     JØSENFJORD RUTESELSKAP A/S, Stavanger 28 [P] "Fjordabådane"  
29   1947 - 1951     JØSENFJORD RUTELAG A/S. Stavanger 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30   1951 - 1958     ASKØY DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Kleppestø 30 [P] "Skipet" 4/1985  
31   1958 - 1967     RUTELAGET ASKØY-BERGEN A/S, Kleppestø 31 [P] "Skipet" 4/1985  
32   1967 - 1968     EINAR COOK A/S, Bergen 32 [P] "Skipet" 2/1991  
33   1968 - 1969     LARS HOSØY, Ostereidet 33 [P] "Skipet" 4/1985  
34   1969 - 1976     BRØDRENE ANDA A/S, Stavanger 34 [P] "Skipet" 2/1991  
35         35    
36   ▼ KLASSIFISERING 36    
37   Periode       Klasse 37    
38         -- 38    
39         39    
40   ▼ MASKINERI 40    
41   Periode       Fabrikant 41    
42           TUXHAM A/S, København, Danmark 42 [P] "Skipet" 2/1991  
43           Produsert 43    
44           1933 44 [P] "Skipet" 2/1991  
45           Maskin 45    
46           1 x 2 TEV TUXHAM DM 4 SYL. diesel 46 [P] "Skipet" 2/1991  
47           Effekt 47    
48           250 brutto hestekrefter 48 [P] "Skipet" 2/1991  
49           Fart 49    
50           12.0 knop 50 [P] "Skipet" 2/1991  
51           Forbruk 51    
52       -- 52    
53         53    
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56           28.96 meter 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57           Bredde 57    
58           6.07 meter 58 [P] "Skipet" 2/1991  
59           Dybde 59    
60           2.01 meter 60 [P] "Skipet" 2/1991  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1933 - 1944   A   71 brutto registertonn 62 [P] "Skipet" 2/1991  
63   1944 - 1967   B   130.58 brutto registertonn 63 [P] "Fjordabådane"  
64           Netto tonnasje 64    
65   1944 - 1967   B   74.81 netto registertonn 65 [P] "Fjordabådane"  
66           Dødvekttonnasje 66    
67           40 dødvekttonn 67 [P] "Skipet" 2/1991  
68         68    
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71           0 71 HMI  
72           Trailere 72    
73       0 73 HMI  
74           Passasjerer 74    
75   1933 - ca.1951   A   350 75 [P] "Fjordvegen"  
76   ca.1951 - 1967   C   240 76 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
77   1967 - 1976   D   0 77 HMI  
78           Passasjerlugarer 78    
79       0 79 HMI  
80           Mannskapslugarer 80    
81           Ja 81 HMI  
82           Mannskap 82    
83   1933 - 1967     Ja 83 HMI  
84           Dekkshøyde 84    
85           -- 85    
86           Tillatt akseltrykk 86    
87           -- 87    
88         88    
89   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 89    
90   -- 90    
91     91    
92   ▼ HISTORIKK 92    
93 05.1933   A   Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gylfe". 93 [P] "Skipet" 2/1991  
94       Kallesignal: OUTZ. 94    
95       Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 95 [P] "Fjordabådane"  
96 04.1940     I opplag, Malmö, S. 96 [P] "Fjordabådane"  
97 1944   B   Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. Ombygget. 97 [P] "Skipet" 2/1991  
98       Fortsatt i opplag, Malmö, S. 98 [P] "Fjordabådane"  
99 12.04.1946     Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 175 000 DKK. 99 [P] "Fjordabådane"  
100 16.04.1946     Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 100 [P] "Fjordabådane"  
101 05.1946     Omdøpt "Årdalsfjord". Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sæbøvåg. 101 [P] "Fjordabådane"  
102       Nytt kallesignal: LLPQ. 102 [P] "Skipet" 2/1991  
103 13.06.1946       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 103 [P] "Fjordabådane"  
104 1947       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 104 [P] "Skipet" 2/1991  
105 sommer 1948       I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 105 [P] "Med båt og buss"  
106 sommer 1949       I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 106 [P] "Med båt og buss"  
107 19.02.1951       Solgt til Askøy Dampskibsselskab a/s, Kleppestø. Salgssum: 340 000 NOK. 107 [P] "Skipet" 4/1985  
108 ca.1951   C   Sertifikat endret. 108 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
109 12.05.1951       Omdøpt "Askøy". 109 [P] "Fjordabådane"  
110 23.05.1951       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 110 [P] "Fjordabådane"  
111 05.1951       Satt i trafikk Bergen - Sæterstøl. 111    
112 18.02.1958       Drift og eierskap overført til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Verdifastsettelse: 175 000 NOK. 112 [P] "Skipet" 4/1985  
113 01.01.1961       Satt i trafikk Bergen - Florvåg. 113 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
114 03.1965       Omdøpt "Kvarven". 114 [P] "Skipet" 4/1985  
115 sommer 1965       I bruk for transport av passasjerer mellom cruiseskip og Gudvangen kai. 115 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
116 ca.02.06.1966       Satt i trafikk Bergen - Kleppestø [supplering]. 116 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
117 06.1967   D   Solgt til Einar Cook a/s, Bergen. Nedrigget til lekter. 117 [P] "Skipet" 2/1991  
118 1968       Slettet fra Bergen Skipsregister. Solgt til Lars Hosøy, Ostereidet. I bruk som lager for skrapjern. 118 [P] "Fjordabådane"  
119         Omdøpt "Hosøy". 119 [P] "Skipet" 4/1985  
120 11.1969     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 120 [P] "Skipet" 2/1991  
121 1976     Ferdig opphogget. 121 [P] "Skipet" 2/1991  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Gylfe"    
    I trafikk mellom Danmark       Lokalisering: --    
    og Sverige.       Tidspunkt: 1939    
            Rettighetshaver: Arne Jensen    
            Hentet fra: faergelejet.dk    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Årdalsfjord"    
    Overtatt av       Lokalisering: Kådavågen    
    Jøsenfjord-selskapet for       Tidspunkt: --    
    trafikk i Ryfylke.       Rettighetshaver: Sverre Larsen    
            Hentet fra: "Med båt og buss"    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x