H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "AALVIK" 1945  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © NSS, Jenssen-samlingen  
               
               
    Oppdatert:   13.04.2020        
    Status:   Forlist / kondemnert       Posisjon på AIS:     
               
    "AALVIK"  [1945 - 1951]  
    Fortegnelse nr. P-177  
               
1   Periode     1945 - 1951 1 HMI  
2   Byggeår     1929 2 [P] "Skipet" 1/2018  
3   Byggenummer     61 3 [P] "Skipet" 1/2018  
4   Skrog     Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 4 [P] "Skipet" 1/2018  
5   Utrustning     Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 5 [P] "Skipet" 1/2018  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1929 - 1962     "Aalvik" 12 [P] "Skipet" 1/2018  
13   1962 - 1964     "Bergum" 13 [P] "Skipet" 1/2018  
14   1964 - 1968     "Askheim" 14 [P] "Skipet" 1/2018  
15   1968 - 2000     "Hamo" 15 [P] "Skipet" 1/2018  
16           Kallesignal 16    
17   1934 - 2000     LCAN 17 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2018  
18           IMO-nummer 18    
19   1987 - 2000     5426405 19 [N] sdir.no  
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1929 - 1930     Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 25 [P] "Over fjord og fjell"  
26   1930 - 1962     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 26 [P] "Skipet" 1/2018  
27   1962 - 1964     Karmsund Verft & Mekaniske Verksted, Avaldsnes 27 [P] "HSD-båtane"  
28   1964 - 1968     D/s Audun a/s, Tvedestrand 28 [P] "Skipet" 1/2018  
29   1968 - 1969     P/r Hans P. Berge, Bergen 29 [P] "Skipet" 1/2018  
30   1969 - 1973     P/r Lars L. Austnes, Haramsøy 30 [P] "Skipet" 1/2018  
31   1973 - 1977     P/r Sverre Vindenes, Holmedal 31 [P] "Skipet" 1/2018  
32   1977 - 1982     Karl Totland, Tysnes 32 [P] "Skipet" 1/2018  
33   1982 - 2000     Statlandsverftet a/s, Namsos 33 [N] sdir.no  
34         34    
35   ▼ KLASSIFISERING 35    
36   Periode       Klasse 36    
37         -- 37    
38         38    
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41   1929 - 1963   A   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 41 [P] "HSD-båtane"  
42   1963 [bygget 1957] - 1984   B   Brødr. Brunvoll Motorfabrikk a/s, Molde 42 [P] "Skipet" 1/2018  
43           Produsert 43    
44       B   1957 44 [P] "Skipet" 1/2018  
45           Maskin 45    
46   1929 - 1963   A   1 x Tripple Expansion damp 46 [P] "HSD-båtane"  
47   1963 [bygget 1957] - 1984   B   1 x Brunvoll 3 syl. diesel 47 [P] "Skipet" 1/2018  
48           Effekt 48    
49   1963 - 1984   B   220 bhk 49 [P] "HSD-båtane"  
50           Fart 50    
51   1929 - 1963   A   10.0 kn 51 [P] "HSD-båtane"  
52           Forbruk 52    
53       -- 53    
54         54    
55   ▼ MÅL 55    
56   Periode       Lengde 56    
57   1929 - 1963   A   34.50 m 57 [N] warsailors.com  
58   1963 [målt 1968] - 2000   B   36.73 m 58 [N] warsailors.com  
59           Bredde 59    
60   1929 - 1963   A   6.28 m 60 [N] warsailors.com  
61   1963 [målt 1968] - 2000   B   6.31 m 61 [N] warsailors.com  
62           Dybde 62    
63   1929 - 1963   A   2.96 m 63 [P] "HSD-båtane"  
64   1963 [målt 1968] - 2000   B   3.02 m 64 [N] sdir.no  
65           Brutto tonnasje 65    
66   1929 - 1963   A   245 brt 66 [P] "HSD-båtane"  
67   1963 [målt 1968] - 2000   B   181.40 brt 67 [N] sdir.no  
68           Netto tonnasje 68    
69   1963 [målt 1968] - 2000   B   84.32 nrt 69 [N] sdir.no  
70           Dødvekttonn 70    
71   1963 - 2000   B   200 dvt 71 [N] warsailors.com  
72         72    
73   ▼ KAPASITET 73    
74   Periode       Personbiler 74    
75           0 75 HMI  
76           Trailere 76    
77       0 77 HMI  
78           Passasjerer 78    
79   1929 - 1963   A   Ja 79 HMI  
80   1963 - 2000   B   0 80 HMI  
81           Passasjerlugarer 81    
82       Ja 82 HMI  
83           Mannskapslugarer 83    
84         Ja 84 HMI  
85           Mannskap 85    
86         Ja 86 HMI  
87           Dekkshøyde 87    
88           0 88 HMI  
89           Tillatt akseltrykk 89    
90       0 90 HMI  
91         91    
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   -- 93    
94     94    
95   ▼ HISTORIKK 95    
96 08.06.1929   A   Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Aalvik". 96 [P] "HSD-båtane"  
97       Byggekostnad: 180 000 NOK. Hjemmehavn: Bergen. 97 [P] "HSD-båtane"  
98         Gikk teknisk prøvetur. 98 [P] "Over fjord og fjell"  
99 06.1929     Satt i trafikk Odda - Granvin. 99 [P] "HSD-båtane"  
100 vinter 1929     Satt i trafikk Bergen - Odda. 100 [P] "HSD-båtane"  
101 sommer 1930     Satt i trafikk Odda - Granvin. 101 [P] "HSD-båtane"  
102 16.06.1930     Innført i Bergen Skipsregister. 102 [N] sdir.no  
103 vinter 1930     Satt i trafikk Bergen - Odda. 103 [P] "HSD-båtane"  
104 sommer 1931     Satt i trafikk Odda - Granvin. 104 [P] "HSD-båtane"  
105 vinter 1931     Satt i trafikk Bergen - Odda. 105 [P] "HSD-båtane"  
106 sommer 1932     Satt i trafikk Odda - Granvin. 106 [P] "HSD-båtane"  
107 vinter 1932     Satt i trafikk Bergen - Odda. 107 [P] "HSD-båtane"  
108 sommer 1933     Satt i trafikk Odda - Granvin. 108 [P] "HSD-båtane"  
109 vinter 1933       Satt i trafikk Bergen - Odda. 109 [P] "HSD-båtane"  
110 01.01.1934     Nytt kallesignal: LCAN. 110 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 1/2018  
111 sommer 1934       Satt i trafikk Odda - Granvin. 111 [P] "HSD-båtane"  
112 vinter 1934     Satt i trafikk Bergen - Odda. 112 [P] "HSD-båtane"  
113 sommer 1935     Satt i trafikk Odda - Granvin. 113 [P] "HSD-båtane"  
114 vinter 1935     Satt i trafikk Bergen - Odda. 114 [P] "HSD-båtane"  
115 sommer 1936     Satt i trafikk Odda - Granvin. 115 [P] "HSD-båtane"  
116 vinter 1936     Satt i trafikk Bergen - Odda. 116 [P] "HSD-båtane"  
117 02.1942     Kolliderte med d/s "Rosendal", Granvinfjorden. 117 [P] "Over fjord og fjell"  
118 28.11.1943       Kjørte inn i en mørklagt, tysk u-båt, Knarrevik. 118 [P] "Skipet" 1/2018  
119 20.04.1944     Kraftig skadet ved kai etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode", Bergen. 119 [P] "Over fjord og fjell"  
120       Tatt på slep og fjernet fra brannene på kaien av d/s "Ullensvang" og d/s "Stord". 120 [P] "Over fjord og fjell"  
121 05.1945 ►       Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 121 [P] "HSD-båtane"  
122 1951     I bruk som reservefartøy. 122 [P] "HSD-båtane"  
123 02.02.1962     I opplag. 123 [P] "Over fjord og fjell"  
124 14.04.1962     Solgt til Karmsund Verft & Mekaniske Verksted, Avaldsnes. Omdøpt "Bergum". 124 [P] "Over fjord og fjell" | [P] "HSD-båtane"  
125 06.1963   B   Ombygget til fraktefartøy ved Karmsund Verft & Mekaniske Verksted a/s, Avaldsnes. 125 [P] "Skipet" 1/2018  
126 03.1964       Solgt til D/s Audun a/s, Tvedestrand. Omdøpt "Askheim". Salgssum: 335 000 NOK. 126 [P] "Skipet" 1/2018  
127 05.1968     Solgt til p/r Hans P. Berge, Bergen. 127 [P] "Skipet" 1/2018  
128 07.10.1968   B   Ommålt. 128 [N] sdir.no  
129 10.1968     Omdøpt "Hamo". 129 [P] "Skipet" 1/2018  
130 06.1969     Solgt til p/r Lars L. Austnes, Haramsøy. 130 [P] "Skipet" 1/2018  
131 09.1973     Solgt til p/r Sverre Vindenes, Holmedal. 131 [P] "Skipet" 1/2018  
132 07.1977     Solgt til Karl Totland, Tysnes. 132 [P] "Skipet" 1/2018  
133 1980     Til Statlandsverftet a/s, Namsos for reparasjoner. 133 [P] "HSD-båtane"  
134 08.02.1982     Reder konkurs. 134 [P] "Skipet" 1/2018  
135       Solgt til Statlandsverftet a/s, Namsos. Salgssum: 7 000 NOK. 135 [N] sdir.no  
136 1984     Sank ved kai etter at store snømengder hadde presset båten ned til en åpen ventil. 136 [P] "Skipet" 1/2018  
137 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 137 [N] sdir.no  
138 07.02.2000     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert. 138 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Aalvik"    
    I original utgave for       Lokalisering: Karmsundet    
    Hardanger       Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: NSS, Jenssen-samlingen    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x