A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  West. "WESTCRUISE" 2004 - 2010    
       
  Fortegnelse nr.:   H59          
  Oppdatert:   16.09.2020          
  Periode:   2004 - 2010          
  Fotografi:            
  Status:   Utleiefartøy          
       
       
1  Byggeår    1984   1  -    
2  Byggenummer    2   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
4  Utrustning    Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
             
5  Kjenningssignal    J X P P   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    K102118   6  -   6  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Westcruise"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    K/s Westcruise a/s, Ålesund   9  1984 - 1991   9  [N] sdir.no    
10      Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm   10  1991   10  [P] "Skipet" 3/1991    
11      Fjordwing a/s, Strandebarm   11  1991 - 2000   11  [N] sdir.no    
12      Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø   12  2000 - 2004   12  [N] sdir.no    
13      Fjordservice a/s, Stavanger   13  2004 - 2008   13  [N] sdir.no    
14      Tide Sjø a/s, Bergen   14  2008 - 2010   14  [N] sdir.no    
15      Westcruise a/s, Bergen   15  2010 - 2014   15  [N] sdir.no    
16      RS Maritime a/s, Ålesund   16  2014 - 2016   16  [N] sdir.no    
17      Fjordcharter Norway a/s, Haus   17  2016 -   17  [N] sdir.no    
                     
18  Type    -   18  -   18  -    
                     
19  Skrogutforming    Katamaran   19  -   19  HMI    
                     
20  Klasse    Skipskontrollen   20  1984 - før 2000   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
21      NSC   21  før 2000 -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Materiale    Aluminium   22  -   22  [N] sdir.no    
                     
23  Maskinfabrikant    -   23  -   23  -    
                     
24  Maskin produsert A  1994   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Maskin A  2 x DM DDA 12V-71TI diesel   25  1984 - 2007   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
26   D  MAN LE410   26  2007 -   26  [N] hsc-norway.stormkast.net    
                     
27  Effekt A  1600 bhk   27  1984 - 2007   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
28   D  1500 bhk   28  2007 -   28  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007    
                     
29  Fart A  30 .0 kn   29  1984 - 2007   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
30   D  25.0 kn   30  2007 -   30  [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007    
                     
31  Forbruk A  84 l/t   31  1984 - 2007   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
32  Lengde    19.94 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Bredde    8.00 m    33  -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dyptgående    2.00 m   34  -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Brutto registertonn A  100 t   35  1984 - 1990   35  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
36   B  68 t   36  1990 - 1991   36  -    
37   C  85 t   37  1991 -   37  [N] sdir.no    
                     
38  Netto registertonn A  40 t   38  1984 - 1990   38  [N] sdir.no    
39   C  34 t   39  1991 -   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
40  Dødvekttonn    -   40  -   40  -    
                     
41  Bilkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Trailerkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjersertifikat A  130   43  1984 - 1991   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
44   C  88   44  1991 -   44  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                     
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjerlugarer    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Mannskapslugarer    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Dekkshøyde    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Tillatt akseltrykk    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Tilleggsinformasjon    -   50  -   50  -    
       
       
51   21.07.1984   Levert fra Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad til k/s Westcruise a/s, Ålesund som "Westcruise" [A]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51 [N] sdir.no    
52       Satt i turisttrafikk Ålesund - Geiranger / Ålesund - Runde. 52 [P] "Skipet" 3/1987    
53   ca.1988   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Ålesund - Leikanger. 53 -    
54   ca.1989   Tilbakelevert. 54 -    
55   15.06.1990   Ommålt [B]. 55 [P] "Skipet" 3/1990    
56   05.1991   Solgt til Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm. 56 [P] "Skipet" 3/1991    
57   06.05.1991   Solgt til Fjordwing a/s, Strandebarm. Salgssum: 1.1 mill NOK. 57 [N] sdir.no    
58   13.05.1991   Ommålt [C]. 58 [N] sdir.no    
59       Sertifikat endret [C]. 59 -    
60   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60 [N] sdir.no    
61   høst 1993   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bekkjarvik - Hufthamar. 61 [P] "I rute" / [A] Sunnhordland 01.04.1988    
62   08.05.1995   Deltok i redningsarbeidet da en buss trillet i sjøen fra m/fe "Eidfjord" ved Hatvik. 6 busspassasjerer omkom. 62 HMI    
63   30.04.2000   Tilbakelevert. 63 [A] Sunnhordland 17.04.2000    
64   sommer 2000   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 64 [P] "Skipet" 1/2001    
65   sommer 2000 ►   Tilbakelevert. 65 [P] "Skipet" 1/2001    
66   10.10.2000   Solgt til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Salgssum: 3.3 mill NOK. 66 [N] sdir.no    
67   25.05.2001   Grunnstøtte. 67 [N] hsc-norway.stormkast.net    
68   høst 2001   Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Lofthus - Norheimsund. 68 [N] hsc-norway.stormkast.net    
69   03.05.2004   Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. 69 [N] sdir.no    
70   05.2004   Utleid til Flor & Fjære a/s, Sør-Hidle. Satt i tilbringertjeneste Stavanger - Sør-Hidle. 70 [P] "Skipet" 2/2004    
71   01.05.2005   Også satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 71 [A] Stavanger Aftenblad 28.06.2005    
72   24.06.2005   Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 72 HMI    
73   01.01.2007   Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 73 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007    
74   04.2007   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sør-Hidle. 74 HMI    
75   20.04.2007   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 75 -    
76   sommer 2007   Ombygget med nye maskiner [D]. 76 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007    
77   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 77 -    
78   21.02.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 78 [N] sdir.no    
79   31.12.2009   I opplag, Stavanger. 79 -    
80   10.05.2010   Solgt til Westcruise a/s, Bergen. Salgssum: 3.5 mill NOK. 80 [N] sdir.no    
81       I bruk til utleieturer. 81 -    
82   ca.05.2011   Opprustet. 82 -    
83   03.11.2014   Solgt til RS Maritime a/s, Ålesund. Hjemmehavn: Ålesund. Salgssum: 3 mill NOK. 83 [N] sdir.no    
84   11.05.2016   Solgt til Fjordcharter Norway a/s, Haus. 84 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau