֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            H-59 "Westcruise"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "WESTCRUISE"    
             
       
   
           
           
             
           
       
           
       
    Status: Utleiefartøy  
  "WESTCRUISE" Oppdatert: 03.08.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   H-59   1
2 Periode:   2004 - 2010   2
     
3 Byggeår:   1984   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   2   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 4
5 Skrog:   Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 5
6 Utrustning:   Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 6
     
7 Type:   --   -- 7
8 Skrogutforming:   Katamaran   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Aluminium   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     J X P P   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14     K102118   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 14
15     MMSI-nummer   15
16     --   -- 16
17     Navn   17
18     "Westcruise"   [N] sdir.no 18
     
     
     
19  Periode   Rederi / eierforhold 19
20 1984 - 1991   K/s Westcruise a/s, Ålesund   [N] sdir.no 20
21 1991   Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm   [P] "Skipet" 3/1991 21
22 1991 - 2000   Fjordwing a/s, Strandebarm   [N] sdir.no 22
23 2000 - 2004   Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø   [N] sdir.no 23
24 2004 - 2008   Fjordservice a/s, Stavanger   [N] sdir.no 24
25 2008 - 2010   Tide Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 25
26 2010 - 2014   Westcruise a/s, Bergen   [N] sdir.no 26
27 2014 - 2016   RS Maritime a/s, Ålesund   [N] sdir.no 27
28 2016 -   Fjordcharter Norway a/s, Haus   [N] sdir.no 28
     
     
     
29  Periode   Klasse 29
30 1984 - før 2000   Skipskontrollen   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 30
31 før 2000 - før 2021   NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 31
32 før 2021 -   NMD   [N] scanbrokers.no 32
     
     
     
33  Periode   Maskin 33
34     Fabrikant   34
35     --   -- 35
36     Produsert   36
37   A 1984   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 37
38     Maskin   38
39 1984 - 2007 A 2 x DM DDA 12V-71TI diesel   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 39
40 2004 - D MAN LE410   [N] hsc-norway.stormkast.net 40
41     Effekt   41
42 1984 - 2007 A 1600 bhk   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 42
43 2004 - D 1500 bhk   [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007 43
44     Fart   44
45 1984 - 2007 A 30.0 kn   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 45
46 2004 - D 25.0 kn   [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007 46
47     Forbruk   47
48 1984 - 2007 A 84 l/t   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 48
     
     
     
49  Periode   Mål 49
50     Lengde   50
51     19.94 m   [N] sdir.no 51
52     Bredde   52
53     8.00 m   [N] sdir.no 53
54     Dybde   54
55     2.00 m   [N] sdir.no 55
56     Brutto tonnasje   56
57 1984 - 1990 A 100 brt   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 57
58 1990 - 1991 B 68 brt   -- 58
59 1991 - C 85 brt   [N] sdir.no 59
60     Netto tonnasje   60
61 1984 - 1990 A 40 nrt   [N] sdir.no 61
62 1991 - C 34 nrt   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 62
63     Dødvekttonn   63
64     --   -- 64
     
     
     
65  Periode   Kapasitet 65
66     Personbiler   66
67     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 67
68     Trailere   68
69     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 69
70     Passasjerer   70
71 1984 - 1990 A 130   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 71
72 1991 - før 2021 C 88   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 72
73 før 2021 - E 97   [N] scanbrokers.no 73
74     Passasjerlugarer   74
75     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 75
76     Mannskapslugarer   76
77     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 77
78     Mannskap   78
79     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 79
80     Dekkshøyde   80
81     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 81
82     Tillatt akseltrykk   82
83     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 83
     
     
     
84  Tilleggsinformasjon 84
85 --   -- 85
     
     
     
     
86 21.07.1984 A Levert fra Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad til k/s Westcruise a/s, Ålesund som "Westcruise". Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 86
87     Satt i turisttrafikk Ålesund - Geiranger / Ålesund - Runde.   [P] "Skipet" 3/1987 87
88 ca.1988   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Ålesund - Leikanger.   -- 88
89 ca.1989   Tilbakelevert.   -- 89
90 15.06.1990 B Ommålt.   [P] "Skipet" 3/1990 90
91 05.1991   Solgt til Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm.   [P] "Skipet" 3/1991 91
92 06.05.1991   Solgt til Fjordwing a/s, Strandebarm. Salgssum: 1.1 mill NOK.   [N] sdir.no 92
93 13.05.1991 C Ommålt.   [N] sdir.no 93
94   C Sertifikat endret.   -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 94
95 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 95
96 høst 1993   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bekkjarvik - Hufthamar.   [P] "I rute" | [A] Sunnhordland 01.04.1988 96
97 08.05.1995   Deltok i redningsarbeidet da en buss trillet i sjøen fra m/fe "Eidfjord" ved Hatvik. 6 busspassasjerer omkom.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 97
98 30.04.2000   Tilbakelevert.   [A] Sunnhordland 17.04.2000 98
99 sommer 2000   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen.   [P] "Skipet" 1/2001 99
100 sommer 2000   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 1/2001 100
101 10.10.2000    Solgt til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Salgssum: 3.3 mill NOK.   [N] sdir.no 101
102 25.05.2001   Grunnstøtte.   [N] hsc-norway.stormkast.net 102
103 høst 2001   Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Lofthus - Norheimsund.   [N] hsc-norway.stormkast.net 103
104 03.05.2004   Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 104
105 05.2004   Utleid til Flor & Fjære a/s, Sør-Hidle. Satt i tilbringertjeneste Stavanger - Sør-Hidle.   [P] "Skipet" 2/2004 105
106 01.05.2005   Også satt i trafikk Stavanger - Hommersåk.   [A] Stavanger Aftenblad 28.06.2005 106
107 24.06.2005   Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 107
108 01.01.2007   Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007 108
109 04.2007   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sør-Hidle.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 109
110 20.04.2007   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk.   [N] stp-norway.com 110
111 sommer 2007 D Ombygget med nye maskiner.   [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007 111
112 03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 112
113 21.02.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 113
114 31.12.2009   I opplag, Stavanger.   [N] stp-norway.com 114
115 10.05.2010   Solgt til Westcruise a/s, Bergen. Salgssum: 3.5 mill NOK.   [N] sdir.no 115
116     I bruk til utleieturer.   [N] stp-norway.com 116
117 ca.05.2011   Opprustet.   [N] stp-norway.com 117
118 03.11.2014   Solgt til RS Maritime a/s, Ålesund. Hjemmehavn: Ålesund. Salgssum: 3 mill NOK.   [N] sdir.no 118
119 11.05.2016   Solgt til Fjordcharter Norway a/s, Haus.   [N] sdir.no 119
120 ► 2021 E Sertifikat endret.   [N] scanbrokers.no 120
     
     
     
     
     
  Avbildet som: "Westcruise"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Bergen  
        Tidspunkt: 30. mars 2018  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau