H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "VIKINGEN" 2002  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   14.04.2023        
    Status:   I opplag / reservefartøy       Posisjon på AIS:     
               
    "VIKINGEN"   [2002 / 2008 - 2011 / 2020]  
    Fortegnelse nr. B-34  
               
1   Periode     2002 / 2008 - 2011 / 2020 1 HMI  
2   Byggeår     1992 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     45 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 5 [N] sdir.no  
6   Type     PS105 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming     Pendel 7 HMI  
8   Materiale     Stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [N] j-gran.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Vikingen" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LEVF 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16         9036038 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         257029700 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1992 - 2001     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 22 [N] sdir.no  
23   2001 - 2006     HSD Sjø a/s, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2006 - 2012     Tide Sjø a/s, Bergen 24 [N] sdir.no  
25   2012 -     Norled a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26         26    
27   ▼ KLASSIFISERING 27    
28   Periode       Klasse 28    
29   1992 - før 2021     NSC 29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
30   før 2021 -     NMD 30 [N] scanbrokers.no  
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34         Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 34    
35           Produsert 35    
36         1992 36    
37           Maskin 37    
38         1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel, 600 o/min 38 [N] j-gran.no  
39           Effekt 39    
40       3261 bhk 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Fart 41    
42       16.0 kn 42 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
43           Forbruk 43    
44       -- 44    
45         45    
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48           84.00 m 48 [N] sdir.no  
49           Bredde 49    
50           15.00 m 50 [N] sdir.no  
51           Dybde 51    
52           5.00 m 52 [N] sdir.no  
53           Brutto tonnasje 53    
54           2631 bt 54 [N] sdir.no  
55           Netto tonnasje 55    
56           844 nt 56 [N] sdir.no  
57           Dødvekttonn 57    
58           100 dvt 58 [N] marinetraffic.com  
59         59    
60   ▼ KAPASITET 60    
61   Periode       Personbiler 61    
62   1992 - ca.2005   A   104 [75 dekk 2] - [29 hengedekk] 62 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI  
63   ca.2005 -   B   86 [64 dekk 2] - [22 hengedekk] 63 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
64           Trailere 64    
65         10 [19.5 m] 65 [N] j-gran.no  
66           Passasjerer 66    
67   1992 - ca.2005   A   364 67 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
68   ca.2005 - før 2020   B   399 68 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
69   før 2020 -   C   296 69 [N] norled.no  
70           Passasjerlugarer 70    
71       0 71 HMI  
72           Mannskapslugarer 72    
73         6 73 HMI  
74           Mannskap 74    
75           Ja 75 HMI  
76           Dekkshøyde 76    
77       5.05 m [dekk 2] - 1.9 m [hengedekk] 77 HMI  
78           Tillatt akseltrykk 78    
79       15 t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk] 79 HMI  
80         80    
81   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 81    
82   Fartsområde: 2. 82 [N] norled.no  
83   Drivstoffkap.: 154.1 m³ inklusive dagtanker. Hjelpemaskin: 2 x Scania DSI II 55 m 24 T. 83 [N] j-gran.no  
84   Liggestoler salong: 70 [1992 - før 2019]. 84 HMI  
85     85    
86   ▼ HISTORIKK 86    
87 22.06.1992       Målt. 87 [N] sdir.no  
88 10.07.1992       Innført i Bergen Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen. 88 [N] sdir.no  
89 11.07.1992   A   Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 89 [A] Bømlo-nytt 03.07.1992  
90         Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 90 [A] Sunnhordland 13.07.1992  
91 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 91 [N] sdir.no  
92 10.10.1992       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 92 [A] Sunnhordland 09.10.1992  
93 01.10.1993       Beskutt med hagl fra småbåt. 93 [A] Sunnhordland 04.10.1993  
94 03.10.1996       Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. 94 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996  
95         Slept av grunn av m/fe "Melderskin". 95 [P] "Skipet" 4/1996  
96 04.10.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. 96 [P] "Skipet" 4/1996  
97 04.11.1996       Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 97 [P] "Skipet" 4/1996  
98 24.01.1997       Grunnberøring, Hufthamar. 98 [P] "Skipet" 1/1997  
99 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 99 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
100 02.05.2000       Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. 100 [P] "Skipet" 2/2002  
101 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 101 [N] sdir.no  
102 medio 10.2002       Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 102 [P] "Skipet" 4/2002  
103 medio 11.2002       Tilbakelevert. 103 [P] "Skipet" 4/2002  
104         Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 104 HMI  
105 24.02.2004       Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er. 105 [P] "Skipet" 4/2004  
106 ca.2005   B   Kapasitet og sertifikat endret. 106 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
107 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 107 [P] "Skipet" 4/2006  
108 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 108 [N] sdir.no  
109 medio 05.2007       Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 109 [N] stp-norway.com  
110 15.06.2007       Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 110 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2007  
111 03.08.2007       Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt. 111 [P] "Skipet" 3/2007  
112 23.08.2007       Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 112 [P] "Skipet" 3/2007  
113 ca.25.08.2007       Tilbakelevert. 113 [P] "Skipet" 3/2007  
114 02.09.2007       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 114 [N] stp-norway.com  
115 29.10.2007     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 115 [N] stp-norway.com  
116 12.11.2007       I opplag, Austevollshella. 116 [N] stp-norway.com  
117 04.02.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 117 [N] stp-norway.com  
118 03.03.2008     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 118 [N] stp-norway.com  
119 13.05.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 119 [N] stp-norway.com  
120 30.08.2008     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 120 [N] stp-norway.com  
121 10.2008       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 121 [N] stp-norway.com  
122 06.11.2008     Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 122 [A] Sunnhordland 07.11.2008  
123 21.11.2008     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 123 [N] stp-norway.com  
124 29.12.2008     I opplag, Austevollshella. 124 [N] stp-norway.com  
125 30.04.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 125 [N] stp-norway.com  
126 23.06.2009     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 126 [N] stp-norway.com  
127 10.10.2009     Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 127 [N] stp-norway.com  
128 07.11.2009     Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 128 [N] stp-norway.com  
129 16.11.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 129 [N] stp-norway.com  
130 ► 2010       Sertifikat endret. 130 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
131 10.02.2010     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 131 [N] stp-norway.com  
132 15.02.2010     Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 132 [P] "Skipet" 2/2010  
133 14.03.2010     Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 133 [P] "Skipet" 2/2010  
134 27.03.2010     I opplag, Austevollshella. 134 [N] stp-norway.com  
135 09.05.2010     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135 [N] stp-norway.com  
136 29.06.2010     I opplag, Austevollshella. 136 [N] stp-norway.com  
137 29.08.2010     Tatt ut av opplag. 137 [N] stp-norway.com  
138 03.01.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 138 [N] stp-norway.com  
139 21.03.2011       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 139 [N] stp-norway.com  
140 03.05.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 140 [N] stp-norway.com  
141 29.08.2011     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 141 [N] stp-norway.com  
142 03.10.2011     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 142 [N] stp-norway.com  
143 25.10.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 143 [N] stp-norway.com  
144 25.11.2011     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 144 [N] stp-norway.com  
145 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 145 [P] "Skipet" 1/2012  
146 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 146 [N] sdir.no  
147 16.08.2012     Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. 147 [A] Sunnhordland 11.09.2012  
148 20.10.2013     Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 148 [N] stp-norway.com  
149 16.12.2013     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 149 [N] stp-norway.com  
150 10.01.2016     Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. 150 [N] bt.no 10.01.2016  
151 11.01.2016     Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. 151 [P] "Skipet" 1/2016  
152 27.02.2016     Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. 152 HMI  
153 08.2017     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 153 [P] "Skipet" 3/2017  
154 ca.09.2017     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 154 HMI  
155 ► 10.2018     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 155 HMI  
156 ► 2020   C   Sertifikat endret. 156 [N] norled.no  
157 01.01.2020     Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 157 [N] fjord1.no  
158 primo 02.2020       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 158 HMI  
159 12.06.2020       Reservefartøy for Rogaland. 159 HMI  
160 09.2020     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 160 HMI  
161 01.11.2020     Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 161 [N] norled.no  
162 uke 22.2021     Tatt ut av trafikk Dragsvik - Vangsnes. 162 [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021  
163 primo 08.2021     Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 163 HMI  
164 pr.medio 12.2021     I opplag, Brekke. 164 HMI  
165 19.01.2022     Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 165 HMI  
166 primo 12.2022     I opplag, Sandnessjøen. 166 [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022 | HMI  
167 primo 01.2023     Satt i trafikk Sandnessjøen - Bjørn. 167 HMI | [P] "Skipet" 1/2023  
168 27.03.2023     I opplag som reservefartøy, Sandnessjøen. 168 [N] skipsfarts-forum.net 27.03.2023 | HMI  
169 14.04.2023     Slet seg fra fortøyningene i kraftig vind, Sandnessjøen. La seg mot en flytebrygge før mannskap kom om bord og fikk startet opp. 169 [N] vg.no 14.04.2023  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Vikingen"    
    I original utgave for       Lokalisering Hufthamar    
    Hardanger Sunnhord.       Tidspunkt: 2004    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Kåre Haga    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering Tau    
          Tidspunkt: 22. april 2011    
          Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Overført til Norled.       Lokalisering Årsnes    
          Tidspunkt: 04. august 2017    
          Rettighetshaver: Heino Sehlmann    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Nytt skorsteinsmerke       Lokalisering Rubbestadneset    
    under samme rederi.       Tidspunkt: 25. oktober 2021    
          Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Vikingen" på Årsnes   Rettighetshaver: Lars Johan Storækre  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x