A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "VIKINGEN" 2002 / 2008 - 2011 / 2020 -    
       
  Fortegnelse nr.:   B34          
  Oppdatert:   30.12.2020          
  Periode:   2002 / 2008 - 2011 / 2020 -          
  Fotografi:            
  Status:   I trafikk          
       
       
1  Byggeår    1993   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    45   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L E V F   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    9036038   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257029700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Vikingen"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   9  1992 - 2001   9  [N] sdir.no    
10      HSD Sjø a/s, Bergen   10  2001 - 2006   10  [N] sdir.no    
11      Tide Sjø a/s, Bergen   11  2006 - 2012   11  [N] sdir.no    
12      Norled a/s, Stavanger   12  2012 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Type    PS105   13  -   13  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
14  Skrogutforming    Pendel   14  -   14  HMI    
                     
15  Klasse    NSC   15  -   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
16  Materiale    Stål   16  -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Maskinfabrikant    Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   17  -   17  -    
                     
18  Maskin produsert    1992   18  -   18  -    
                     
19  Maskin    1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Effekt    3261 bhk   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Fart    15.5 kn   21  -   21  -    
                     
22  Forbruk    -   22  -   22  -    
                   
23  Lengde    84.00 m   23  -   23  [N] sdir.no    
                     
24  Bredde    15.0 m   24  -   24  [N] sdir.no    
                     
25  Dyptgående    5.00 m   25  -   25  [N] sdir.no    
                     
26  Brutto registertonn    2631 t   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Netto registertonn    844 t   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Dødvekttonn    100 t   28  -   28  [N] marinetraffic.com    
                     
29  Bilkapasitet A  104 [75 dekk 2] - [29 hengedekk]   29  1992 - ca.2005   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / HMI    
30   B  86 [64 dekk 2] - [22 hengedekk]   30  ca.2005 -   30  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI    
                     
31  Trailerkapasitet    10   31  -   31  [N] norled.no    
                     
32  Passasjersertifikat A  364   32  1992 - 2011   32  [N] norled.no    
33   C  399   33  2011 - før 2020   33  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
34   D  296   34  før 2020 -   34  [N] norled.no    
                     
35  Mannskap    Ja   35  -   35  HMI    
                     
36  Passasjerlugarer    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Mannskapslugarer    6   37  -   37  HMI    
                     
38  Dekkshøyde    5.05 m [dekk 2] - 1.9 m [hengedekk]   38  -   38  HMI    
                     
39  Tillatt akseltrykk    15 t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk]   39  -   39  HMI    
                     
40  Tilleggsinformasjon    Fartsområde: 2   40  -   40  [N] norled.no    
41        Liggestoler salong: 70   41  1990 - før 2019   41  HMI    
       
       
42   22.06.1992   Målt. 42 [N] sdir.no    
43   10.07.1992   Innført i Norsk Ordinært Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen. 43 [N] sdir.no    
44   11.07.1992   Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [A]. 44 [A] Bømlo-nytt 03.07.1992    
45       Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 45 [A] Sunnhordland 13.07.1992    
46   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 46 [N] sdir.no    
47   10.10.1992   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 47 [A] Sunnhordland 09.10.1992    
48   01.10.1993   Beskutt med hagl fra småbåt. 48 [A] Sunnhordland 04.10.1993    
49   03.10.1996   Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. 49 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996    
50       Slept av grunn av m/fe "Melderskin". 50 [P] "Skipet" 4/1996    
51   04.10.1996   Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. 51 [P] "Skipet" 4/1996    
52   04.11.1996   Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 52 [P] "Skipet" 4/1996    
53   24.01.1997   Grunnberøring, Hufthamar. 53 [P] "Skipet" 1/1997    
54   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 54 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
55       Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. 55 [P] "Skipet" 2/2000    
56   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 56 [N] sdir.no    
57   medio 10.2002   Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 57 [P] "Skipet" 4/2002    
58   medio 11.2002   Tilbakelevert. 58 [P] "Skipet" 4/2002    
59       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 59 HMI    
60   24.02.2004   Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er. 60 [P] "Skipet" 2/2004    
61   ca.2005   Kapasitet endret [B]. 61 -    
62   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 62 [P] "Skipet" 4/2006    
63   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 63 [N] sdir.no    
64   medio 05.2007   Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 64 -    
65   15.06.2007   Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 65 - / [P] "Skipet" 3/2007    
66   03.08.2007   Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt. 66 [P] "Skipet" 3/2007    
67   23.08.2007   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 67 [P] "Skipet" 3/2007    
68   ca.25.08.2007   Tilbakelevert. 68 [P] "Skipet" 3/2007    
69   02.09.2007   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 69 -    
70   29.10.2007   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 70 -    
71   12.11.2007   I opplag, Austevollshella. 71 -    
72   04.02.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 72 -    
73   03.03.2008   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 73 -    
74   13.05.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 74 -    
75   30.08.2008   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 75 -    
76   10.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 76 -    
77   06.11.2008   Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 77 [A] Sunnhordland 07.11.2008    
78   21.11.2008   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 78  -    
79   29.12.2008   I opplag, Austevollshella. 79  -    
80   30.04.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 80  -    
81   23.06.2009   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 81  -    
82   10.10.2009   Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 82  -    
83   07.11.2009   Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 83  -    
84   16.11.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 84  -    
85   10.02.2010   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 85  -    
86   15.02.2010   Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 86 [P] "Skipet" 2/2010    
87   14.03.2010   Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 87 [P] "Skipet" 2/2010    
88   27.03.2010   I opplag, Austevollshella. 88 -    
89   09.05.2010   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 89 -    
90   29.06.2010   I opplag, Austevollshella. 90 -    
91   29.08.2010   Tatt ut av opplag. 91 -    
92   03.01.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 92 -    
93   2011   Sertifikat endret [C]. 93 -    
94   21.03.2011   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 94 -    
95   03.05.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 95 -    
96   29.08.2011   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 96 -    
97   03.10.2011   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 97 -    
98   25.10.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 98 -    
99   25.11.2011   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 99 -    
100   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 100 [P] "Skipet" 1/2012    
101   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 101 [N] sdir.no    
102   16.08.2012   Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. 102 [A] Sunnhordland 11.09.2012    
103   20.10.2013   Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 103 -    
104   16.12.2013   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 104 -    
105   10.01.2016   Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. 105 [N] bt.no 10.01.2016    
106   11.01.2016   Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. 106 [P] "Skipet" 1/2016    
107   27.02.2016   Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. 107 [N] marinetraffic.com    
108   08.2017   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 108 [P] "Skipet" 3/2017    
109   ca.09.2017   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 109 HMI    
110   ► 10.2018   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 110 HMI    
111   01.01.2020   Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 111 [N] fjord1.no    
112   primo 02.2020   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 112 HMI    
113   12.06.2020   Reservefarøy for Rogaland. 113 HMI    
114   09.2020   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 114 HMI    
115   01.11.2020   Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 115 [N] norled.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau