֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            B-34 "Vikingen"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
         
  BILDE             "VIKINGEN"  
           
     
 
   
       
       
         
       
       
           
       
    Status: I opplag  
  "VIKINGEN" Oppdatert: 02.08.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   B-34   1
2 Periode:   2002 / 2008 - 2011 / 2020   2
     
3 Byggeår:   1992   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   45   [N] sdir.no 4
5 Skrog:   Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   [N] sdir.no 6
     
7 Type:   PS105   [P] "85 år med norske bilferjer" 7
8 Skrogutforming:   Pendel   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     L E V F   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14     9036038   [N] sdir.no 14
15     MMSI-nummer   15
16     257029700   [N] marinetraffic.com 16
17     Navn   17
18     "Vikingen"   [N] sdir.no 18
     
     
     
19  Periode   Rederi / eierforhold 19
20 1992 - 2001   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   [N] sdir.no 20
21 2001 - 2006   HSD Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 21
22 2006 - 2012   Tide Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 22
23 2012 -   Norled a/s, Stavanger   [N] sdir.no 23
     
     
     
24  Periode   Klasse 24
25     NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 25
     
     
     
26  Periode   Maskin 26
27     Fabrikant   27
28     Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   -- 28
29     Produsert   29
30     1992   -- 30
31     Maskin   31
32     1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 32
33     Effekt   33
34     3261 bhk   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 34
35     Fart   35
36     16.0 kn   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 36
37     Forbruk   37
38     --   -- 38
     
     
     
39  Periode   Mål 39
40     Lengde   40
41     84.00 m   [N] sdir.no 41
42     Bredde   42
43     15.00 m   [N] sdir.no 43
44     Dybde   44
45     5.00 m   [N] sdir.no 45
46     Brutto tonnasje   46
47     2631 bt   [N] sdir.no 47
48     Netto tonnasje   48
49     844 nt   [N] sdir.no 49
50     Dødvekttonn   50
51     100 dvt   [N] marinetraffic.com 51
     
     
     
52  Periode   Kapasitet 52
53     Personbiler   53
54 1992 - ca.2005 A 104 [75 dekk 2] - [29 hengedekk]   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI 54
55 ca.2005 - B 86 [64 dekk 2] - [22 hengedekk]   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI 55
56     Trailere   56
57     10   [N] norled.no 57
58     Passasjerer   58
59 1992 - før 2010 A 364   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 59
60 før 2010 - før 2020 C 399   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 60
61 før 2020 - D 296   [N] norled.no 61
62     Passasjerlugarer   62
63     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 63
64     Mannskapslugarer   64
65     6   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 65
66     Mannskap   66
67     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 67
68     Dekkshøyde   68
69     5.05 m [dekk 2] - 1.9 m [hengedekk]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 69
70     Tillatt akseltrykk   70
71     15 t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 71
     
     
     
72  Tilleggsinformasjon 72
73 Fartsområde: 2.   [N] norled.no 73
74 Liggestoler salong: 70 [1992 - før 2019]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 74
     
     
     
     
75 22.06.1992   Målt.   [N] sdir.no 75
76 10.07.1992   Innført i Bergen Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 76
77 11.07.1992 A Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [A] Bømlo-nytt 03.07.1992 77
78     Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset.   [A] Sunnhordland 13.07.1992 78
79 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 79
80 10.10.1992   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.   [A] Sunnhordland 09.10.1992 80
81 01.10.1993   Beskutt med hagl fra småbåt.   [A] Sunnhordland 04.10.1993 81
82 03.10.1996   Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter.   [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996 82
83     Slept av grunn av m/fe "Melderskin".   [P] "Skipet" 4/1996 83
84 04.10.1996   Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad.   [P] "Skipet" 4/1996 84
85 04.11.1996   Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.   [P] "Skipet" 4/1996 85
86 24.01.1997   Grunnberøring, Hufthamar.   [P] "Skipet" 1/1997 86
87 02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 87
88 02.05.2000   Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden.   [P] "Skipet" 2/2002 88
89 15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 89
90 medio 10.2002   Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [P] "Skipet" 4/2002 90
91 medio 11.2002   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 4/2002 91
92     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 92
93 24.02.2004   Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er.   [P] "Skipet" 4/2004 93
94 ca.2005 B Kapasitet endret.   -- 94
95 03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 95
96 04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 96
97 medio 05.2007   Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella.   [N] stp-norway.com 97
98 15.06.2007   Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2007 98
99 03.08.2007   Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt.   [P] "Skipet" 3/2007 99
100 23.08.2007   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2007 100
101 ca.25.08.2007   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/2007 101
102 02.09.2007   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde.   [N] stp-norway.com 102
103 29.10.2007   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde.   [N] stp-norway.com 103
104 12.11.2007   I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 104
105 04.02.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 105
106 03.03.2008   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 106
107 13.05.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 107
108 30.08.2008   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 108
109 10.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 109
110 06.11.2008   Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset.   [A] Sunnhordland 07.11.2008 110
111 21.11.2008   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 111
112 29.12.2008   I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 112
113 30.04.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 113
114 23.06.2009   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 114
115 10.10.2009   Satt i trafikk Utne - Kvanndal.   [N] stp-norway.com 115
116 07.11.2009   Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal.   [N] stp-norway.com 116
117 16.11.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 117
118 ► 2010 C Sertifikat endret.   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 118
119 10.02.2010   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 119
120 15.02.2010   Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar.   [P] "Skipet" 2/2010 120
121 14.03.2010   Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar.   [P] "Skipet" 2/2010 121
122 27.03.2010   I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 122
123 09.05.2010   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 123
124 29.06.2010   I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 124
125 29.08.2010   Tatt ut av opplag.   [N] stp-norway.com 125
126 03.01.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 126
127 21.03.2011   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 127
128 03.05.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 128
129 29.08.2011   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [N] stp-norway.com 129
130 03.10.2011   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [N] stp-norway.com 130
131 25.10.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 131
132 25.11.2011   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [N] stp-norway.com 132
133 01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 133
134 13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 134
135 16.08.2012   Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet.   [A] Sunnhordland 11.09.2012 135
136 20.10.2013   Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 136
137 16.12.2013   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [N] stp-norway.com 137
138 10.01.2016   Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans.   [N] bt.no 10.01.2016 138
139 11.01.2016   Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon.   [P] "Skipet" 1/2016 139
140 27.02.2016   Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes.   [N] marinetraffic.com 140
141 08.2017   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [P] "Skipet" 3/2017 141
142 ca.09.2017   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 142
143 ► 10.2018   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 143
144 01.01.2020   Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk.   [N] fjord1.no 144
145 primo 02.2020   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 145
146 12.06.2020   Reservefartøy for Rogaland.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 146
147 09.2020   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 147
148 01.11.2020   Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes.   [N] norled.no 148
149 uke 22.2021   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021 149
150 ultimo 07.2021   I opplag, Kaupanger.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 150
     
     
     
     
     
 
  Avbildet som: "Vikingen"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Tau  
        Tidspunkt: 22. april 2011  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau