H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 06.08.2021
Status: På verksted
  Fortegnelse nr. B-34
  "VIKINGEN"  [2002 / 2008 - 2011 / 2020]
1   Periode 2002 / 2008 - 2011 / 2020 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1992 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 45 3 [N] sdir.no
4   Skrog Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 5 [N] sdir.no
6   Type PS105 6 [P] "85 år med norske bilferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9     "Vikingen" 9 [N] sdir.no
    Kallesignal
10     LEVF 10 [N] sdir.no
    IMO-nummer
11     9036038 11 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
12     257029700 12 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
13   1992 - 2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 13 [N] sdir.no
14   2001 - 2006 HSD Sjø a/s, Bergen 14 [N] sdir.no
15   2006 - 2012 Tide Sjø a/s, Bergen 15 [N] sdir.no
16   2012 - Norled a/s, Stavanger 16 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
17   1992 - før 2021 NSC 17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
18   før 2021 - NMD 18 [N] scanbrokers.no
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
19     Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 19 --
    Produsert
20     1992 20 --
    Maskin
21     1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel 21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Effekt
22   3261 bhk 22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
23   16.0 kn 23 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Forbruk
24   -- 24 --
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
25       84.00 m 25 [N] sdir.no
    Bredde
26       15.00 m 26 [N] sdir.no
    Dybde
27       5.00 m 27 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
28       2631 bt 28 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
29       844 nt 29 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
30       100 dvt 30 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
31   1992 - ca.2005 A 104 [75 dekk 2] - [29 hengedekk] 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
32   ca.2005 - B 86 [64 dekk 2] - [22 hengedekk] 32 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI
    Trailere
33   10 33 [N] norled.no
    Passasjerer
34   1992 - ca.2005 A 364 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
35   ca.2005 - før 2020 C 399 35 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
36   før 2020 - D 296 36 [N] norled.no
    Passasjerlugarer
37   0 37 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
38     6 38 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
39       Ja 39 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Dekkshøyde
40   5.05 m [dekk 2] - 1.9 m [hengedekk] 40 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
      Tillatt akseltrykk  
41   15 t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk] 41 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
42   Fartsområde: 2. 42 [N] norled.no
43   Liggestoler salong: 70 [1992 - før 2019]. 43 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
44   22.06.1992   Målt. 44 [N] sdir.no
45   10.07.1992   Innført i Bergen Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen. 45 [N] sdir.no
46   11.07.1992 A Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 46 [A] Bømlo-nytt 03.07.1992
47       Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 47 [A] Sunnhordland 13.07.1992
48   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 48 [N] sdir.no
49   10.10.1992   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 49 [A] Sunnhordland 09.10.1992
50   01.10.1993   Beskutt med hagl fra småbåt. 50 [A] Sunnhordland 04.10.1993
51   03.10.1996   Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. 51 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996
52       Slept av grunn av m/fe "Melderskin". 52 [P] "Skipet" 4/1996
53   04.10.1996   Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. 53 [P] "Skipet" 4/1996
54   04.11.1996   Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 54 [P] "Skipet" 4/1996
55   24.01.1997   Grunnberøring, Hufthamar. 55 [P] "Skipet" 1/1997
56   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 56 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
57   02.05.2000   Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. 57 [P] "Skipet" 2/2002
58   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 58 [N] sdir.no
59   medio 10.2002   Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 59 [P] "Skipet" 4/2002
60   medio 11.2002   Tilbakelevert. 60 [P] "Skipet" 4/2002
61       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 61 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
62   24.02.2004   Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er. 62 [P] "Skipet" 4/2004
63   ca.2005 B Kapasitet endret. 63 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
64   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 64 [P] "Skipet" 4/2006
65   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 65 [N] sdir.no
66   medio 05.2007   Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 66 [N] stp-norway.com
67   15.06.2007   Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 67 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2007
68   03.08.2007   Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt. 68 [P] "Skipet" 3/2007
69   23.08.2007   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 69 [P] "Skipet" 3/2007
70   ca.25.08.2007   Tilbakelevert. 70 [P] "Skipet" 3/2007
71   02.09.2007   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 71 [N] stp-norway.com
72   29.10.2007 Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 72 [N] stp-norway.com
73   12.11.2007   I opplag, Austevollshella. 73 [N] stp-norway.com
74   04.02.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 74 [N] stp-norway.com
75   03.03.2008 Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 75 [N] stp-norway.com
76   13.05.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 76 [N] stp-norway.com
77   30.08.2008 Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 77 [N] stp-norway.com
78   10.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 78 [N] stp-norway.com
79   06.11.2008 Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 79 [A] Sunnhordland 07.11.2008
80   21.11.2008 Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 80 [N] stp-norway.com
81   29.12.2008 I opplag, Austevollshella. 81 [N] stp-norway.com
82   30.04.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82 [N] stp-norway.com
83   23.06.2009 Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 83 [N] stp-norway.com
84   10.10.2009 Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 84 [N] stp-norway.com
85   07.11.2009 Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 85 [N] stp-norway.com
86   16.11.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 86 [N] stp-norway.com
87   ► 2010   Sertifikat endret. 87 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
88   10.02.2010 Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 88 [N] stp-norway.com
89   15.02.2010 Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 89 [P] "Skipet" 2/2010
90   14.03.2010 Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 90 [P] "Skipet" 2/2010
91   27.03.2010 I opplag, Austevollshella. 91 [N] stp-norway.com
92   09.05.2010 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 92 [N] stp-norway.com
93   29.06.2010 I opplag, Austevollshella. 93 [N] stp-norway.com
94   29.08.2010 Tatt ut av opplag. 94 [N] stp-norway.com
95   03.01.2011 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 95 [N] stp-norway.com
96   21.03.2011   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 96 [N] stp-norway.com
97   03.05.2011 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 97 [N] stp-norway.com
98   29.08.2011 Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 98 [N] stp-norway.com
99   03.10.2011 Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 99 [N] stp-norway.com
100   25.10.2011 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 100 [N] stp-norway.com
101   25.11.2011 Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 101 [N] stp-norway.com
102   01.01.2012 Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 102 [P] "Skipet" 1/2012
103   13.02.2012 Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 103 [N] sdir.no
104   16.08.2012 Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. 104 [A] Sunnhordland 11.09.2012
105   20.10.2013 Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 105 [N] stp-norway.com
106   16.12.2013 Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 106 [N] stp-norway.com
107   10.01.2016 Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. 107 [N] bt.no 10.01.2016
108   11.01.2016 Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. 108 [P] "Skipet" 1/2016
109   27.02.2016 Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. 109 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
110   08.2017 Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 110 [P] "Skipet" 3/2017
111   ca.09.2017 Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 111 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
112   ► 10.2018 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 112 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
113   01.01.2020 Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 113 [N] fjord1.no
114   primo 02.2020   Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 114 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
115   12.06.2020   Reservefartøy for Rogaland. 115 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
116   09.2020 Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 116 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
117   01.11.2020 Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 117 [N] norled.no
118   uke 22.2021 Tatt ut av trafikk Dragsvik - Vangsnes. 118 [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021
119   primo 08.2021 Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 119 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  Bilde 1/4
Avbildet som: "Vikingen"
  I original utgave for Lokalisering Hufthamar
  Hardanger Sunnhord. Tidspunkt: 2004
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: Kåre Haga
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
  Bilde 2/4
Avbildet som: "Vikingen"
  Overført til Tide Sjø. Lokalisering Tau
  Tidspunkt: 22. april 2011
  Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/4
Avbildet som: "Vikingen"
  Overført til Norled. Lokalisering Årsnes
  Tidspunkt: 04. august 2017
  Rettighetshaver: Heino Sehlmann
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/4
Avbildet som: "Vikingen"
  Nytt skorsteinsmerke Lokalisering Rubbestadneset
  under samme rederi. Tidspunkt: 25. oktober 2021
  Rettighetshaver: --
  Hentet fra: marinetraffic.com
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau