HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   B-34  
  Bilferger          
  "Vikingen"   I hovedsak brukt som avløserferge i Tau-sambandet.      
  2002          
             
  © HMI v/ Sølve Hatteland      
           
     
  Sist oppdatert     Forside    
  21.10.2023     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
        Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
      Bilferger    
     
     
1 Fortegnelse nr.   B-34  
Stavanger,Tau
1
2 AIS-posisjon / status     I opplag som reservefartøy   2
3 Periode   2002 / 2008 - 2011 / 2020   3
5 Kallesignal   LEVF   5
6 IMO-nummer   9036038   6
7 MMSI-nummer   257029700   7
8     8
9     9
10 Byggeår   1992   10
11 Byggenummer   45   11
12 Skrog   Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   12
13 Utrustning   Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen   13
14 Type   PS105   14
15 Skrogutforming   Pendel   15
16 Materiale   Stål [skrog], aluminium [overbygg]   16
17   17
18   18
19      Navn   19
20 1992 -   "Vikingen" 20
21   21
22   22
23      Eierforhold   23
24 1992 - 2001   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 24
25 2001 - 2006   HSD Sjø a/s, Bergen 25
26 2006 - 2012   Tide Sjø a/s, Bergen 26
27 2012 -   Norled a/s, Stavanger 27
28   28
29   29
30      Klasse   30
31 1992 - før 2021   NSC 31
32 før 2021 -   NMD 32
33   33
34   34
35          Lengde  Bredde  Dybde  Brutto tonnasje  Netto tonnasje  Dødvekttonnasje  1) Hengedekk. 35
36 1992   A    84 meter  15 meter  5 meter  2631 bruttotonn  844 nettotonn  100 dødvekttonn  2) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i 36
37          Fri høyde dekk 2  Fri høyde dekk 3  1)  Fri høyde dekk 4  Tillatt akseltrykk dekk 2  Tillatt akseltrykk dekk 3  1)  Tillatt akseltrykk dekk 4  størrelsen på bilene. 37
38 1992   A    5.05 meter  1.9 meter  0  15 tonn  1.5 tonn  0   38
39      Biler dekk 2  Biler dekk 3  1)  Biler dekk 4  Biler totalt  Vogntog  Dekk   39
40 1992   A    75 personbiler  29 personbiler  0  104 personbiler  10 [19.5 meter]  7   40
41 ca.2005   B    64 personbiler  2)  22 personbiler  2)    86 personbiler  2)       41
42      Passasjerer  Passasjerlugarer   42
43 1992   A    364  0   43
44 ca.2005   B    399     44
45 før 2020   C    296     45
46        Mannskap  Mannskapslugarer 46
47 1992   A    Ja  11 [17 køyplasser] 47
48          Maskin  Fart  Forbruk  Effekt  Fabrikant 48
49 1992   A    1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel, 600 omdreininger / minutt  3)  16 knop  Ukjent  3261 brutto hestekrefter  Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 49
50   50
51   51
52      Tilleggsinformasjon    Kilder   52
53     Fartsområde: 2. [N] norled.no 53
54     Drivstoffkapasitet: 154.1 kubikkmeter inklusive dagtanker. Hjelpemaskin: 2 x Scania DSI II 55 M 24 T. [N] j-gran.no 54
55     Sitteplasser: 364 hvorav 56 liggestoler [1992 - før 2019]. [P] "Skipet" 3/2023 | HMI 55
56   56
57   57
58 ultimo 04.1992     Sjøsatt ved Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen. [P] "Skipet" 3/2023 58
59 22.06.1992     Målt. [N] sdir.no 59
60 10.07.1992       Innført i Bergen Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen. [N] sdir.no 60
61 11.07.1992   A   Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. [A] Bømlo-nytt 03.07.1992 61
62         Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. [A] Sunnhordland 13.07.1992 62
63 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. [N] sdir.no 63
64 10.10.1992       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. [A] Sunnhordland 09.10.1992 64
65 01.10.1993     Beskutt med hagl fra småbåt. [A] Sunnhordland 04.10.1993 65
66 03.10.1996       Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996 66
67         Slept av grunn av m/fe "Melderskin". [P] "Skipet" 4/1996 67
68 04.10.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. [P] "Skipet" 4/1996 68
69 04.11.1996     Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. [P] "Skipet" 4/1996 69
70 24.01.1997     Grunnberøring, Hufthamar. [P] "Skipet" 1/1997 70
71 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 71
72 02.05.2000     Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. [P] "Skipet" 2/2002 72
73 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. [N] sdir.no 73
74 medio 10.2002     Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. [P] "Skipet" 4/2002 74
75 medio 11.2002       Tilbakelevert. [P] "Skipet" 4/2002 75
76       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. HMI 76
77 24.02.2004       Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er. [P] "Skipet" 4/2004 77
78 ca.2005   B   Kapasitet og sertifikat endret. -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 78
79 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. [P] "Skipet" 4/2006 79
80 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. [N] sdir.no 80
81 medio 05.2007       Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. [N] stp-norway.com 81
82 15.06.2007       Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2007 82
83 03.08.2007       Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt. [P] "Skipet" 3/2007 83
84 23.08.2007     Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. [P] "Skipet" 3/2007 84
85 ca.25.08.2007       Tilbakelevert. [P] "Skipet" 3/2007 85
86 02.09.2007       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. [N] stp-norway.com 86
87 29.10.2007       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. [N] stp-norway.com 87
88 12.11.2007       I opplag, Austevollshella. [N] stp-norway.com 88
89 04.02.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 89
90 03.03.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 90
91 13.05.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 91
92 30.08.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 92
93 10.2008       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. [N] stp-norway.com 93
94 06.11.2008       Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. [A] Sunnhordland 07.11.2008 94
95 21.11.2008       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. [N] stp-norway.com 95
96 29.12.2008       I opplag, Austevollshella. [N] stp-norway.com 96
97 30.04.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 97
98 23.06.2009       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 98
99 10.10.2009       Satt i trafikk Utne - Kvanndal. [N] stp-norway.com 99
100 07.11.2009       Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. [N] stp-norway.com 100
101 16.11.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 101
102 ► 2010       Sertifikat endret. [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 102
103 10.02.2010       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 103
104 15.02.2010     Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. [P] "Skipet" 2/2010 104
105 14.03.2010       Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. [P] "Skipet" 2/2010 105
106 27.03.2010       I opplag, Austevollshella. [N] stp-norway.com 106
107 09.05.2010       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. [N] stp-norway.com 107
108 29.06.2010       I opplag, Austevollshella. [N] stp-norway.com 108
109 29.08.2010       Tatt ut av opplag. [N] stp-norway.com 109
110 03.01.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. [N] stp-norway.com 110
111 21.03.2011       Satt i trafikk Stavanger - Tau. [N] stp-norway.com 111
112 03.05.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. [N] stp-norway.com 112
113 29.08.2011       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. [N] stp-norway.com 113
114 03.10.2011       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. [N] stp-norway.com 114
115 25.10.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. [N] stp-norway.com 115
116 25.11.2011       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. [N] stp-norway.com 116
117 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. [P] "Skipet" 1/2012 117
118 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. [N] sdir.no 118
119 16.08.2012       Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. [A] Sunnhordland 11.09.2012 119
120 20.10.2013       Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. [N] stp-norway.com 120
121 16.12.2013       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. [N] stp-norway.com 121
122 10.01.2016       Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. [N] bt.no 10.01.2016 122
123 11.01.2016       Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. [P] "Skipet" 1/2016 123
124 27.02.2016       Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. HMI 124
125 08.2017       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. [P] "Skipet" 3/2017 125
126 ca.09.2017       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. HMI 126
127 ► 10.2018       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. HMI 127
128 ► 2020   C   Sertifikat endret. [N] norled.no 128
129 01.01.2020       Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. [N] fjord1.no 129
130 primo 02.2020       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. HMI 130
131 12.06.2020       Reservefartøy for Rogaland. HMI 131
132 09.2020       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. HMI 132
133 01.11.2020       Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. [N] norled.no 133
134 uke 22.2021       Tatt ut av trafikk Dragsvik - Vangsnes. [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021 134
135 primo 08.2021       Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. HMI 135
136 pr.medio 12.2021       I opplag, Brekke. HMI 136
137 19.01.2022       Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. HMI 137
138 primo 12.2022       I opplag, Sandnessjøen. [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022 | HMI 138
139 primo 01.2023       Satt i trafikk Sandnessjøen - Bjørn. HMI | [P] "Skipet" 1/2023 139
140 27.03.2023       I opplag som reservefartøy, Sandnessjøen. [N] skipsfarts-forum.net 27.03.2023 | [P] "Skipet" 2/2023 140
141 14.04.2023       Slet seg fra fortøyningene i kraftig vind, Sandnessjøen. Kom borti m/fe "Møysalen" og m/fe "Herøysund". [N] vg.no 14.04.2023 | [P] "Skipet" 2/2023 141
142         La seg mot en flytebrygge før mannskap kom om bord og fikk startet opp. [N] vg.no 14.04.2023 142
143   143
144   144
145 Bilde 1/4  
 
  Avbildet som: "Vikingen" 145
146       Lokalisering Hufthamar 146
147       Tidspunkt: 2004 147
148       Rettighetshaver: Kåre Haga 148
149       Hentet fra: fjordfaehren.de 149
150         150
151       I original utgave for Hardanger Sunnhordlandske   151
152       Dampskibsselskab.   152
153           153
154           154
155           155
156                         156
157   157
158   158
159 Bilde 2/4  
 
  Avbildet som: "Vikingen" 159
160       Lokalisering Tau 160
161       Tidspunkt: 22. april 2011 161
162       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland 162
163       Hentet fra: Privat samling 163
164         164
165       Overført til Tide Sjø.   165
166           166
167           167
168           168
169           169
170                         170
171   171
172   172
173 Bilde 3/4  
 
  Avbildet som: "Vikingen" 173
174       Lokalisering Årsnes 174
175       Tidspunkt: 04. august 2017 175
176       Rettighetshaver: Heino Sehlmann 176
177       Hentet fra: fjordfaehren.de 177
178         178
179       Overført til Norled og med tydelige signaler om hvem som   179
180       står som eier av rederiet; DSD.   180
181           181
182           182
183           183
184                         184
185   185
186   186
187 Bilde 4/4  
 
  Avbildet som: "Vikingen" 187
188       Lokalisering Rubbestadneset 188
189       Tidspunkt: 25. oktober 2021 189
190       Rettighetshaver: - 190
191       Hentet fra: marinetraffic.com 191
192         192
193       Og tydelig at DSD ikke lenger eier Norled.   193
194           194
195           195
196           196
197           197
198                         198
199   199
200   200
201 Film 1/1     "Vikingen" på Årsnes Rettighetshaver: Lars Johan Storækre 201
202     Hele klippet Hentet fra: youtube.com 202
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau