A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ULVIK" 1981    
       
  Fortegnelse nr.:   B94          
  Oppdatert:   22.03.2021          
  Periode:   1981        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag        
       
       
1  Byggeår    1973     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    114     2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Langesund Industri a/s, Langesund     3  [P] "Over fjord og fjell"    
4  Utrustning    Mjellem & Karlsen a/s, Bergen     4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L K R E   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7303267   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257021700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Ulvik"   8  1973 - 2003   8  [N] sdir.no    
9      "Herlaug"   9  2003 -   9  [N] sdir.no    
                         
10  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   10  1973 - 2001   10  [P] "Over fjord og fjell"    
11      HSD Sjø a/s, Bergen   11  2001 - 2003   11  [N] sdir.no    
12      Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos   12  2003 - 2008   12  [N] sdir.no    
13      FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim   13  2008 - 2020   13  [N] sdir.no    
                         
16  Type    P M V   16  -   16  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                         
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                         
18  Klasse    Skipskontrollen   18  før 1989 - før 2000   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
19      NSC   19  før 2000 - 2020   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
20  Materiale    Stål   20  -   20  [N] sdir.no    
                         
21  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  -   21  [P] "Over fjord og fjell"    
                         
22  Maskin produsert    1972   22  -   22  [P] "Over fjord og fjell"    
                         
23  Maskin    1 x 2TEV DM 5AX Wichmann 5 syl. diesel, maskinnr. 5413   23  -   23  -    
                         
24  Effekt    1250 bhk   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
25  Fart    14.2 kn   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Forbruk    300 l/t   26  -   26  [N] auksjon.no    
                         
27  Lengde    64.49 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Bredde    11.11 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Dyptgående A  3.51 m   29  1973 - 1994   29  [N] sdir.no    
30   B  4.20 m   30  1994 -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Brutto registertonn A  488.21 t   31  1973 - 1994   31  [N] sdir.no    
32   B  725 t   32  1994 - 1996   32  [N] sdir.no    
33   C  737 t   33  1996 -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Netto registertonn A  226 t   34  1973 - 1994   34  [N] sdir.no    
35   B  241 t   35  1994 - 1996   35  [N] sdir.no    
36   C  248 t   36  1996 -   36  [N] sdir.no    
                         
37  Dødvekttonn C  199 t   37  1996 - etter 1996   37  [N] marinetraffic.com    
38      489 t   38  etter 1996 -   38  [N] auksjon.no    
                         
39  Bilkapasitet A  50   39  1973 - ca.2005   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   G  35   40  ca.2005 -   40  -    
                         
41  Trailerkapasitet    Ja   41  -   41  HMI    
                         
42  Passasjersertifikat A  325   42  1973 - før 2000   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
43   D  232   43  før 2000 - etter 2003   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
44   E  196   44  etter 2003 - før 2014   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
45   F  190   45  før 2014 - 2020   45  [P] Sjøfartsdirektoratet    
                         
46  Mannskap    Ja   46  -   46  HMI    
                         
47  Passasjerlugarer    0   47  -   47  HMI    
                         
48  Mannskapslugarer    9   48  -   48  [N] auksjon.no    
                         
49  Dekkshøyde    4.25 m   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
50  Tillatt akseltrykk    12 t   50  -   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
51  Tilleggsinformasjon    Seilingshøyde: 20 m. Dekkskapasitet: 243 t   51  -   51  [N] auksjon.no    
52      Hjelpemaskin: 2 Stk Scania DS 9 1500 o/min   52  -   52  [N] auksjon.no    
53      Ferskvannskap.: 34 m³. Brennoljekap.: 25.62 m³   53  -   53  [N] auksjon.no    
54      Fartsområde: 2. Sitteplasser: 150   54  -   54  [N] auksjon.no    
       
       
55   21.08.1972   Sjøsatt ved Langesund Industri a/s, Langesund. 55 [A] Stavanger Aftenblad 22.08.1972    
56   08.1972   Skroget slept til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for utrustning. 56 [P] "Over fjord og fjell"    
57   30.03.1973   Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ulvik" [A]. Hjemmehavn: Bergen. 57 [P] "Over fjord og fjell"    
58       Døpt av Åsta Lægreid, Bergen. 58 [A] Sunnhordland 02.04.1973    
59   18.04.1973   Innført i Bergen Skipsregister. 59 [N] sdir.no    
60   04.1973   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 60 [P] "Over fjord og fjell"    
61   ► 1975   Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 61  -    
62   pr.1977   I trafikk Halhjem - Sandvikvåg / Halhjem - Utbjoa. 62 [P] "Skipet" 1/1977 / HMI    
63   18.07.1977   Kolliderte med rampen, Sandvikvåg etter maskinstans. 2 passasjerer skadet. 63 [A] Sunnhordland 19.07.1977    
64   13.12.1977   Maskinstans, Langenuen. Slept til Halhjem av m/fe "Bjørnefjord". 64 [A] Sunnhordland 14.12.1977    
65   ► 06.1979   Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa. 65 HMI    
66   26.06.1979   Tatt ut av trafikk Leirvik - Utbjoa. 66 [A] Sunnhordland 26.06.1979    
67   17.05.1981   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 67 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1981    
68   02.07.1981   Tilbakelevert. 68 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981    
69   12.08.1981   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 69 [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1981    
70   30.09.1981   Tilbakelevert. 70 [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1981    
71   primo 04.1982   Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 71 [A] Sunnhordland 05.04.1982    
72   04.11.1982   Kolliderte med rampen, Ranavik. Fallem ødelagt. 72 [A] Sunnhordland 05.11.1982    
73   08.1983 ►   Satt i trafikk Jektevik - Flatråker. 73 [A] Sunnhordland 02.08.1983    
74   ► 05.1986   Tatt ut av trafikk Jektevik - Flatråker. 74 HMI    
75   ultimo 03.1990   Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 75 [A] Sunnhordland 09.03.1990    
76   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 76 [N] sdir.no    
77   ultimo 03.1990   Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 77 [A] Sunnhordland 16.09.1993    
78   18.09.1993   Satt i trafikk Jektevik - Flatråker. 78 [A] Sunnhordland 16.09.1993    
79   13.07.1994   Ommålt [B]. 79 [N] sdir.no    
80   03.10.1994   Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 80 [A] Sunnhordland 22.09.1994    
81   høst 1994   Også i trafikk Halhjem - Sandvikvåg [supplering]. 81 [A] Sunnhordland 17.10.1994    
82   ► 01.1995   Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 82 HMI    
83   01.01.1996   Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 83 [A] Sunnhordland 19.12.1995    
84   29.06.1996   Ommålt [C]. 84 [N] sdir.no    
85   1996   Ommålt [G]. 85 [N] auksjon.no    
86   16.04.1999   Kolliderte med m/fe "Fitjar" ved Ranavik. Årsak: Kommunikasjonssvikt. 86 [A] Sunnhordland 05.05.1999    
87   ► 2000   Kapasitet og sertifikat endret [D]. 87 -    
88   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 88 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
89   14.06.2000   Grunnstøtte, Kubbholmen. Fikk store skader på ror og styremaskin. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 89 [P] "Skipet" 3/2000    
90   17.08.2000   Ferdig reparert ved Wärtilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 90 [P] "Skipet" 3/2000    
91   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 91 [N] sdir.no    
92   ► 2002   Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 92 -    
93   04.10.2002   Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 93 [P] "Skipet" 4/2002    
94   ► 10.2003   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 94 -    
95   02.10.2003   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 95 -    
96   21.10.2003   Solgt til Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Namsos. 96 [N] sdir.no    
97   26.10.2003   Grunnstøtte, Hofles. Fikk skader på ror og propell. 97 [P] "Skipet" 4/2003    
98   26.11.2003   Omdøpt "Herlaug". 98 [N] sdir.no    
99   2003 ►   Sertifikat endret [E]. 99 -    
100   ca.2005   Kapasitet endret [G]. 100 -    
101   medio 06.2006   Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 101 [P] "Skipet" 2/2006    
102   08.2006   Tilbakelevert. 102 [P] "Skipet" 3/2006    
103   17.10.2006   Satt i trafikk Hofles - Lund / Hofles - Geisnes. 103 [P] "Skipet" 4/2006    
104   høst 2006   Tatt ut av trafikk Hofles - Lund / Hofles - Geisnes. 104 HMI    
105    ca.06.2008   Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 105 - / [P] "Skipet" 3/2008    
106   ca.09.2008   Tilbakelevert. 106 - / [P] "Skipet" 3/2008    
107   17.09.2008   Drift og eierskap overført til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 107 [N] sdir.no    
108   09.03.2009   Drift overført til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 108 [N] sdir.no    
109   12.06.2009   Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 109 [P] "Skipet" 3/2009    
110   29.08.2009   Tilbakelevert. 110 [P] "Skipet" 3/2009    
111   22.02.2010   Drift overført til Torghatten ASA, Brønnøysund. 111 [N] sdir.no    
112   25.06.2010   Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Olderdalen - Svensby. 112 [P] "Skipet" 3/2010    
113   22.08.2010   Tatt ut av trafikk Olderdalen - Svensby. 113 [P] "Skipet" 3/2010    
114   26.08.2010   Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy, Kolvereid. 114 [P] "Skipet" 3/2010    
115   13.10.2010   Satt i trafikk Hofles - Lund. 115 [P] "Skipet" 4/2010    
116   18.02.2011   Drift overført til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 116 [N] sdir.no    
117   12.05.2011   Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 117 [P] "Skipet" 2/2011    
118   16.09.2011   I opplag ved Moen Slip a/s, Kolvereid. 118 [P] "Skipet" 3/2011    
119   26.08.2012   Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 119 [P] "Skipet" 3/2012    
120   ultimo 11.2012   Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 120 [P] "Skipet" 4/2012    
121   07.04.2013   Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 121 [P] "Skipet" 2/2013    
122   16.05.2013   Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 122 [P] "Skipet" 2/2013    
123   03.06.2013   I opplag, Kolvereid som reservefartøy. 123 [P] "Skipet" 2/2013    
124   11.11.2013   Satt i trafikk Søvik - Herøy. 124 [P] "Skipet" 4/2013    
125   16.12.2013   Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 125 [P] "Skipet" 1/2014    
126   ► 2014   Sertifikat endret [F]. 126 -    
127   06.02.2014   I opplag, Kolvereid som reservefartøy. 127 [P] "Skipet" 1/2014    
128   ca.22.03.2014   Tatt ut av opplag. 128 [P] "Skipet" 2/2014    
129   29.04.2014   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 129 [P] "Skipet" 2/2014    
130   24.05.2014   I opplag, Kolvereid som reservefartøy. 130 [P] "Skipet" 2/2014    
131   08.2014   Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 131 -    
132   24.11.2014   I opplag, Brønnøysund. 132 -    
133   01.01.2015   Satt i trafikk Levanger - Hokstad. 133 [P] "Skipet" 1/2015    
144   01.10.2015   Tatt ut av trafikk Levanger - Hokstad. 144 [P] "Skipet" 4/2015    
145   07.10.2015   Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 145 [P] "Skipet" 4/2015    
146   30.11.2015   Tilbakelevert. 146 [P] "Skipet" 4/2015    
147   15.12.2015   Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 147 [P] "Skipet" 1/2016    
148   31.12.2017   Tatt ut av trafikk Husavik - Sandvikvåg. Reservefartøy, Namdalen. 148 [P] "Skipet" 4/2017    
149   15.10.2019   Utleid til Osterøy Ferjeselskap a/s, Valestrandfossen. Satt i trafikk Breistein - Valestrandfossen. 149 [P] "Skipet" 3/2019    
150   ► 2020   Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy, Kolvereid. 150 HMI    
151   26.06.2020   I oppplag ved Fosen Gjenvinning a/s, Revsnes. 151 [P] "Skipet" 3/2020 / [N] skipsfarts-forum.net 20.01.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau