A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ULLENSVANG" 2010 - 2014    
       
  Fortegnelse nr.:   B25              
  Oppdatert:   29.03.2021              
  Periode:   2010 - 2014        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag [reservefartøy]            
       
       
1  Byggeår    1986   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    23   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Ankerløkken Verft a/s, Førde   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Ankerløkken Verft a/s, Førde   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    J X E S   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    8513596   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257020700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Ullensvang"   8  -   8  [N] sdir.no    
                         
9  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   9  1986 - 2001   9  [P] "Fram og tilbake over fjorden"     
10      HSD Sjø a/s, Bergen   10  2001 - 2006   10  [N] sdir.no    
11      Tide Sjø a/s, Bergen   11  2006 - 2012   11  [N] sdir.no    
12      Norled a/s, Stavanger   12  2012 -   12  [N] sdir.no    
                         
13  Type    PS2D140   13  -   13  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"    
                         
14  Skrogutforming    Pendel   14  -   14  HMI    
                         
15  Klasse    DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis   15  1986 - før 2000   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
16      NSC   16  før 2000 -   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
17  Materiale    Stål   17  -   17  [N] sdir.no    
                         
18  Maskinfabrikant    Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset   18  -   18  [A] Bømlo-nytt 17.07.1985    
                         
19  Maskin produsert    1986   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                             
20  Maskin    1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                             
21  Effekt    2700 bhk   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
22  Fart    16.0 kn   22  -   22  HMI    
                             
23  Forbruk    280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                             
24  Lengde    87.00 m   24  -   24  [N] sdir.no    
                             
25  Bredde    14.50 m   25  -   25  [N] sdir.no    
                             
26  Dyptgående    4.50 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                             
27  Brutto registertonn A  2871 t   27  1986 - 1990   27  [N] sdir.no    
28   C  2871 t   28  1997 - 2014   28  [N] sdir.no    
                         
29  Netto registertonn A  861 t   29  1986 - 1990   29  [N] sdir.no    
30   C  861 t   30  1997 - 2014   30  [N] sdir.no    
                             
31  Dødvekttonn A  803   31  1986 - 1990   31  -    
32   C  790   32  1997 - 2014   32  [N] marinetraffic.com    
                         
33  Bilkapasitet A  134 [49 dekk 2] - [85 dekk 3]   33  1986 - 1990   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" / HMI    
34   B  157 [49 dekk 2] - [85 dekk 3] - [23 hengedekk]   34  1990 - 1997   34  [A] Sunnhordland 29.11.1990    
35   C  134 [49 dekk 2] - [85 dekk 3]   35  1997 - ca.2005   35  [A] Sunnhordland 06.05.1997    
36   D  106 [41 dekk 2] - [65 dekk 3]   36  ca.2005 - 2014   36  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI    
37   E  121 [52 dekk 2] - [69 dekk 3]   37  2014 - før 2020   37  [N] norled.no / HMI    
38   F  100 [52 dekk 2] - [48 dekk 3]   38  før 2020 -   38  HMI    
                             
39  Trailerkapasitet A  12 [18 m]   39  1986 - før 2020   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
40   F  8 [18 m]   40  før 2020 -   40  HMI    
                             
41  Passasjersertifikat A  500   41  1987 - ca.2005   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
42   D  399   42  ca.2005 -   42  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                             
43  Mannskap    7 +  3 i restaurasjonen   43  1986 - 1990   43  [A] Sunnhordland 15.07.1986    
                             
44  Passasjerlugarer    0   44  -   44  HMI    
                             
45  Mannskapslugarer A  10   45  1986 - 1990   45  HMI    
46   B  12   46  1990 -   46  HMI    
                             
47  Dekkshøyde    2.10 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3]   47  -   47  HMI    
48   B  4.40 m [under hevet hengedekk] - 2.50 m [under senket hengedekk]   48  1990 - 1997   48  HMI    
49   B  1.90 m [hendedekk]   49  1990 - 1997   49  HMI    
                             
50  Tillatt akseltrykk    1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3]   50  -   50  HMI    
51   B  1.3 t [hendedekk]   51  1990 - 1997   51  HMI    
                             
52  Tilleggsinformasjon    3 dusjrom for sjåfører på dekk 1   52  -   52  [A] Sunnhordland 15.07.1986    
       
       
53   22.04.1986   Sjøsatt. 53 [A] Sunnhordland 25.04.1986    
54   24.05.1986   Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ullensvang" [A]. Døpt av Ragnhild Randal, Førde. 54 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
55   18.06.1986   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55 [N] sdir.no    
56   21.06.1986   Gikk teknisk prøvetur. 56 [A] Sunnhordland 23.06.1986    
57   27.06.1986   Målt [A]. 57 [N] sdir.no    
58       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 58 [A] Sunnhordland 27.06.1986    
59   09.03.1988   Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Rampen knust og skader på flere kjøretøy. Årsak: Feilberegning. 59 [A] Bømlo-nytt 16.03.1988    
60       Fikk slått hull på begge sider av baugen. 60 [A] Sunnhordland 22.03.1988    
61   1989   Varebil trillet over bord og sank. 61 [A] Stavanger Aftenblad 09.05.1995    
62   04.07.1990   Gikk på land, Sandvikvåg. Skader på rorstamme og propell. 62 [A] Sunnhordland 05.07.1990    
63   30.09.1990   Til verksted for montering av hengedekk. 63 [A] Sunnhordland 28.09.1990    
64   uke 47 1990   Ombygget: Hengedekk montert. 64 [A] Sunnhordland 29.11.1990    
65       Mannkapsseksjonen påbygget [B]. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 65 HMI    
66       Kostnad: 4.8 mill NOK. 66 [A] Bømlo-nytt 19.01.1990    
67   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no    
68   05.1996   Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 68 [A] Sunnhordland 04.07.1996    
69   vår 1997   Ombygget: Hengedekk demontert [C]. 69 [A] Sunnhordland 06.05.1997    
70   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 70 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
71   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 71 [N] sdir.no    
72   10.06.2003   Assisterte m/fe "Sunnhordland" etter brann i maskinrommet. Slepte fartøyet til Venjaneset. 72 [P] "Skipet" 3/2003    
73   ca.2005   Kapasitet og sertifikat endret [D]. 73 -    
74   10.03.2006   Assisterte m/fe "Sunnhordland" ved maskinstans, Halhjem. 74 -    
75   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 75 [P] "Skipet" 4/2006    
76   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 76 [N] sdir.no    
77   29.12.2006   Satt i trafikk Halhjem - Våge. 77 [P] "Skipet" 1/2007    
78   29.07.2009   Grunnberøring etter maskinstans, Halhjem. Assistert til kai av m/fe "Fanafjord". 78 [P] "Skipet" 3/2009    
79   30.12.2009   Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 79 [P] "Skipet" 1/2010    
80   07.01.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 80 HMI    
81   29.05.2010   Kolliderte med rampen, Stavanger. 81 [A] Stavanger Aftenblad 31.05.2010    
82   04.04.2011   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 82 HMI    
83   02.05.2011   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 83 HMI    
84   27.11.2011   Ble tatt av vinden og ført inn i forsyningsskipet m/s "Olympic Hera", Stavanger havn. Fikk skader i kafeteria og på overbygg. 84 [A] Stavanger Aftenblad 28.11.2011    
85   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 85 [P] "Skipet" 1/2012    
86   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 86 [N] sdir.no    
87   07.01.2013   I opplag, Stavanger med fuktskader mellom salong– og lugardekk. 87 HMI    
88   16.04.2013   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 88 HMI    
89   23.05.2013   I opplag, Stavanger. 89 HMI    
90   22.06.2013   Tatt ut av opplag. 90 HMI    
91   31.07.2013   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 91 HMI    
92   05.09.2013   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 92 HMI    
93   07.10.2013   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 93 HMI    
94   05.12.2013   En sideport på dekk 3 blåste opp i storm og høy sjø på overfarten. 94 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2013    
95   03.01.2014   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 95 HMI    
96   01.02.2014   Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 96 [P] "Skipet" 1/2014    
97   09.05.2014   Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 97 [P] "Skipet" 2/2014    
98   25.05.2014   Til Skude Industri a/s, Skudeneshavn for ombygging. 98 [P] "Skipet" 2/2014    
99   12.2014   Ferdig ombygget ved Skude Industri a/s, Skudeneshavn. 99 [P] "Skipet" 1/2015    
100       En av trappeoppgangene fjernet slik at nedre bildekk [dekk 2] ble utvidet [E]. 100 HMI    
101   29.12.2014   Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 101 [P] "Skipet" 1/2015    
102   27.01.2015   Branntilløp i maskinrommet. 102 [N] smp.no 27.01.2015    
103   07.10.2015   Kolliderte med rampen, Sulesund. Èn person lettere skadet samt litt materielle skader på kjøretøy. 103 [N] smp.no 07.10.2015    
104   01.09.2017   Kolliderte med moloen, Hareid. Rorstamme ødelagt. 104 [P] "Skipet" 3/2017    
105       Årsak: Menneskelig svikt. 105 [N] smp.no 22.09.2017    
106   31.12.2018   Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 106 [N] smp.no 31.12.2018    
107   06.01.2019   Til Hellesøy Verft a/s, Løfallstrand for vedlikehold. 107 [P] "Skipet" 2/2019    
108   06.02.2019   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 108 [P] "Skipet" 2/2019    
109   ► 2020   Rullestolfortau montert på hver side av bildekk på dekk 3. Kapasitet endret [F]. 109 HMI    
110   08.01.2020   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 110 HMI    
111   11.01.2020   Satt i trafikk Festøya - Solavågen. 111 [P] "Skipet" 1/2020    
112   08.09.2020   Satt i trafikk Mannheller - Fodnes. 112 [P] "Skipet" 3/2020    
113   medio 12.2020   Tatt ut av trafikk Mannheller - Fodnes. 113 HMI    
114   12.2020   I opplag, Volda som reservefartøy. 114 HMI / [N] skipsfarts-forum.net 16.12.2020    
115   14.02.2021   Utleid til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Molde - Vestnes. 115 [N] skipsfarts-forum.net 14.02.2021    
116   28.03.2021   Tilbakelevert. I opplag, Volda som reservefartøy. 116 [N] skipsfarts-forum.net 29.03.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau