H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 29.03.2021
Status: Reservefartøy
  Fortegnelse nr. B-25
  "ULLENSVANG" [2010 - 2014]
1   Periode 2010 - 2014 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1986 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 23 3 [N] sdir.no
4   Skrog Ankerløkken Verft a/s, Førde 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Ankerløkken Verft a/s, Førde 5 [N] sdir.no
6   Type PSD140 6 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9     "Ullensvang" 9 [N] sdir.no
    Kallesignal
10     JXES 10 [N] sdir.no
    IMO-nummer
11   1987 - 8513596 11 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
12     257020700 12 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
13   1986 - 2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 13 [P] "Fram og tilbake over fjorden"
14   2001 - 2006 HSD Sjø a/s, Bergen 14 [N] sdir.no
15   2006 - 2012 Tide Sjø a/s, Bergen 15 [N] sdir.no
16   2012 - Norled a/s, Stavanger 16 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
17   1986 - før 2000 DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis 17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
18   før 2000 - NSC 18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
19     Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 19 [A] Bømlo-nytt 17.07.1985
    Produsert
20     1986 20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Maskin
21     1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel 21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Effekt
22   2700 bhk 22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
23       16.0 kn 23 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Forbruk
24       280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn] 24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
25       87.00 m 25 [N] sdir.no
      Bredde
26       14.50 m 26 [N] sdir.no
    Dybde
27       4.50 m 27 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
28   1986 - 2014 A 2871 bt 28 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
29   1986 - 2014 A 861 nt 29 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
30   1986 - 1990 A 803 dvt 30 [N] marinetraffic.com
31   1997 - C 790 dvt 31 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
32   1986 - 1990 A 134 [49 dekk 2] - [85 dekk 3] 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
33   1990 - 1997 B 157 [49 dekk 2] - [85 dekk 3] - [23 hengedekk] 33 [A] Sunnhordland 29.11.1990
34   1997 - ca.2005 C 134 [49 dekk 2] - [85 dekk 3] 34 [A] Sunnhordland 06.05.1997
35   ca.2005 - 2014 D 106 [41 dekk 2] - [65 dekk 3] 35 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
36   2014 - før 2020 E 121 [52 dekk 2] - [69 dekk 3] 36 [N] norled.no | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
37   før 2020 - F 100 [52 dekk 2] - [48 dekk 3] 37 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Trailere
38   1986 - før 2020 A 12 [18 m] 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
39   før 2020 - F 8 [18 m] 39 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
40   1986 - ca.2005 A 500 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41   ca.2005 - D 399 41 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
    Passasjerlugarer
42     0 42 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
43   1986 - 1990 G 10 43 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
44   1990 - B 12 44 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
45   1986 - 1990 7 + 3 i restaurasjonen 45 [A] Sunnhordland 15.07.1986
    Dekkshøyde
46   2.10 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3] 46 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
47   1990 - 1997 B 4.40 m [under hevet hengedekk] - 2.50 m [under senket hengedekk] - 1.90 m [hendedekk] 47 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
      Tillatt akseltrykk  
48   1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3] 48 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
49   1990 - 1997 B 1.3 t [hendedekk] 49 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
50   3 dusjrom for sjåfører på dekk 1. 50 [A] Sunnhordland 15.07.1986
51   Fleksibelt hengedekk som kunnen heises opp under dørken til salongdekk 5 når det ikke var i bruk [1990 - 1997]. 51 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
52   22.04.1986   Sjøsatt. 52 [A] Sunnhordland 25.04.1986
53   24.05.1986 A Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Ullensvang". 53 [P] "Fram og tilbake over fjorden"
54       Døpt av Ragnhild Randal, Førde. 54 [P] "Fram og tilbake over fjorden"
55   18.06.1986   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55 [N] sdir.no
56   21.06.1986   Gikk teknisk prøvetur. 56 [A] Sunnhordland 23.06.1986
57   27.06.1986 A Målt. 57 [N] sdir.no
58       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 58 [A] Sunnhordland 27.06.1986
59   09.03.1988   Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Rampen knust og skader på flere kjøretøy. Årsak: Feilberegning. 59 [A] Bømlo-nytt 16.03.1988
60       Fikk slått hull på begge sider av baugen. 60 [A] Sunnhordland 22.03.1988
61   1989   Varebil trillet over bord og sank. 61 [A] Stavanger Aftenblad 09.05.1995
62   04.07.1990   Gikk på land, Sandvikvåg. Skader på rorstamme og propell. 62 [A] Sunnhordland 05.07.1990
63   30.09.1990   Til verksted for montering av hengedekk. 63 [A] Sunnhordland 28.09.1990
64   uke 47 1990 B Ombygget: Hengedekk montert. 64 [A] Sunnhordland 29.11.1990
65     B Mannkapsseksjonen påbygget. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 65 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
66       Kostnad: 4.8 mill NOK. 66 [A] Bømlo-nytt 19.01.1990
67   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no
68   05.1996   Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 68 [A] Sunnhordland 04.07.1996
69   vår 1997 C Ombygget: Hengedekk demontert. 69 [A] Sunnhordland 06.05.1997'
70   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 70 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
71   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 71 [N] sdir.no
72   10.06.2003   Assisterte m/fe "Sunnhordland" etter brann i maskinrommet. Slepte fartøyet til Venjaneset. 72 [P] "Skipet" 3/2003
73   ca.2005 D Kapasitet og sertifikat endret. 73 --
74   10.03.2006   Assisterte m/fe "Sunnhordland" ved maskinstans, Halhjem. 74 --
75   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 75 [P] "Skipet" 4/2006
76   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 76 [N] sdir.no
77   29.12.2006   Satt i trafikk Halhjem - Våge. 77 [P] "Skipet" 1/2007
78   29.07.2009   Grunnberøring etter maskinstans, Halhjem. Assistert til kai av m/fe "Fanafjord". 78 [P] "Skipet" 3/2009
79   30.12.2009   Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 79 [P] "Skipet" 1/2010
80   07.01.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
81   29.05.2010   Kolliderte med rampen, Stavanger. 81 [A] Stavanger Aftenblad 31.05.2010
82   04.04.2011   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
83   02.05.2011   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 83 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
84   27.11.2011   Ble tatt av vinden og ført inn i forsyningsskipet m/s "Olympic Hera", Stavanger havn. Fikk skader i kafeteria og på overbygg. 84 [A] Stavanger Aftenblad 28.11.2011
85   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 85 [P] "Skipet" 1/2012
86   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 86 [N] sdir.no
87   07.01.2013   I opplag, Stavanger med fuktskader mellom salong– og lugardekk. 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
88   16.04.2013   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 88 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
89   23.05.2013   I opplag, Stavanger. 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
90   22.06.2013   Tatt ut av opplag. 90 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
91   31.07.2013   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
92   05.09.2013   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 92 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
93   07.10.2013   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 93 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
94   05.12.2013   En sideport på dekk 3 blåste opp i storm og høy sjø på overfarten Tau -  Stavanger. 94 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2013
95   03.01.2014   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 95 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
96   01.02.2014   Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 96 [P] "Skipet" 1/2014
97   09.05.2014   Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 97 [P] "Skipet" 2/2014
98   25.05.2014   Til Skude Industri a/s, Skudeneshavn for ombygging. 98 [P] "Skipet" 2/2014
99   12.2014   Ferdig ombygget ved Skude Industri a/s, Skudeneshavn. 99 [P] "Skipet" 1/2015
100     E En av trappeoppgangene fjernet slik at nedre bildekk [dekk 2] ble utvidet. 100 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
101   29.12.2014   Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 101 [P] "Skipet" 1/2015
102   27.01.2015   Branntilløp i maskinrommet. 102 [N] smp.no 27.01.2015
103   07.10.2015   Kolliderte med rampen, Sulesund. Èn person lettere skadet samt litt materielle skader på kjøretøy. 103 [N] smp.no 07.10.2015
104   01.09.2017   Kolliderte med moloen, Hareid. Rorstamme ødelagt. 104 [P] "Skipet" 3/2017
105       Årsak: Menneskelig svikt. 105 [N] smp.no 22.09.2017
106   31.12.2018   Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 106 [N] smp.no 31.12.2018
107   06.01.2019   Til Hellesøy Verft a/s, Løfallstrand for vedlikehold. 107 [P] "Skipet" 2/2019
108   06.02.2019   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 108 [P] "Skipet" 2/2019
109   ► 2020 F Rullestolfortau montert på hver side av bildekk på dekk 3. Kapasitet endret. 109 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
110   08.01.2020   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 110 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
111   11.01.2020 Satt i trafikk Festøya - Solavågen. 111 [P] "Skipet" 1/2020
112   08.09.2020 Satt i trafikk Mannheller - Fodnes. 112 [P] "Skipet" 3/2020
113   medio 12.2020 Tatt ut av trafikk Mannheller - Fodnes. 113 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
114   12.2020 I opplag, Volda som reservefartøy. 114 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net | [N] skipsfarts-forum.net 16.12.2020
115   14.02.2021 Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Molde - Vestnes. 115 [N] skipsfarts-forum.net 14.02.2021
116   28.03.2021 Tilbakelevert. I opplag, Volda som reservefartøy. 116 [N] skipsfarts-forum.net 29.03.2021
 
  Bilde 1/5
Avbildet som: "Ullensvang"
  I original utgave for Lokalisering --
  Hardanger Tidspunkt: 1990
  Sunnhordlandske Rettighetshaver: Pieter Inpijn
  Dampskibsselskab. Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/5
Avbildet som: "Ullensvang"
  Hengedekk montert. Lokalisering Bjørnefjorden
    Tidspunkt: Juni 1996
    Rettighetshaver: Varre Fjell
  Hentet fra: stp-norway.com
 
       
 
 
 
  Bilde 3/5
Avbildet som: "Ullensvang"
  Overført til Tide Sjø. Lokalisering Lindøysundet
  Hengedekket ble fjernet Tidspunkt: 13. juli 2011
  etter syv år. Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/5
Avbildet som: "Ullensvang"
  Overført til Norled. Lokalisering Tau
  Tidspunkt: 22. mai 2012
  Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/5
Avbildet som: "Ullensvang"
  Nytt skorsteinsmerke Lokalisering --
  unde sammer rederi. Tidspunkt: 29. mai 2021
    Rettighetshaver: Sander Jacobsen
    Hentet fra: marinetraffic.com
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau