A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "TYSNES" 2012    
  M/Fe "KALKØY" 2012    
       
  Fortegnelse nr.:   B92          
  Oppdatert:   01.01.2021          
  Periode:   2012          
  Fotografi:            
  Status:   I opplag / reservefartøy          
       
       
1  Byggeår    1970   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    13   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Haugesund Slip a/s, Haugesund   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Haugesund Slip a/s, Haugesund   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L M H D   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    7023104   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257018700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Tysnes"   8  1970 - 2012   8  [N] sdir.no    
9      "Kalkøy"   9  2012 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   10  1970 - 2001   10  [N] sdir.no    
11      HSD Sjø a/s, Bergen   11  2001 - 2006   11  [N] sdir.no    
12      Tide Sjø a/s, Bergen   12  2006 - 2012   12  [N] sdir.no    
13      Norled a/s, Stavanger   13  2012   13  [N] sdir.no    
14      Noah a/s, Holmestrand   14  2012 - 2020   14  [N] sdir.no    
15      Cruise Service a/s, Ålesund   15  2020 -   15  [N] sdir.no    
                     
16  Type    PS 40   16  -   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    DNV, 1A1   18  1970 - før 1989   18  [P] "Vi bygget skipene"    
19      Skipskontrollen   19  før 1989 - før 2000   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20      NSC   20  før 2000 -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Materiale    Stål   21  -   21  [N] sdir.no    
                     
22  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Maskin produsert    1970   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Maskin    1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Effekt    750  bhk   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Fart    12.0 kn   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
27  Forbruk    -   27  -   27  -    
                     
28  Lengde A  49.00 m   28  1970 - 1997   28  [N] sdir.no    
29   F  49.00 m   29  2012 -   29  HMI    
                     
30  Bredde    10.60 m   30  -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Dyptgående    4.20 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Brutto registertonn A  395.93 t   32  1970 - 1994   32  [N] sdir.no    
33   D  579 t   33  1994 - 1996   33  [N] sdir.no    
34   B  534 t   34  1996 - 1997   34  [N] sdir.no    
35   F  534 t   35  2012 -   35  HMI    
                     
36  Netto registertonn A  152.76 t   36  1970 - 1994   36  [N] sdir.no    
37   D  187 t   37  1994 - 1996   37  [N] sdir.no    
38   B  211 t   38  1996 - 1997   38  [N] sdir.no    
39   F  211 t   39  2012 -   39  HMI    
                     
40  Dødvekttonn F  133 t   40  2012 -   40  [N] marinetraffic.com    
                     
41  Bilkapasitet A  40   41  1970 - ca.2005   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
42   C  25   42  ca.2005 -   42  [N] j-gran.no    
                     
43  Trailerkapasitet    3 [18 m]   43  1969 - 2019   43  [N] j-gran.no    
                     
44  Passasjersertifikat A  325   44  1970 - før 2000   44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
45   E  130   45  før 2000 -   45  [N] j-gran.no    
                     
46  Mannskap    Ja   46  -   46  HMI    
                     
47  Passasjerlugarer    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Mannskapslugarer    8   48  -   48  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
49  Dekkshøyde    4.25 m   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
50  Tillatt akseltrykk    12 t   50  -   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
51  Tilleggsinformasjon    -   51  -   51  -    
       
       
52   20.04.1970   Målt [A]. 52 [N] sdir.no    
53   01.06.1970   Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Tysnes" [A]. 53 [A] Sunnhordland 01.06.1970    
54       Døpt av Wenche Skaaluren, Haugesund. 54 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
55       Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 55 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
56   13.06.1970   Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 56 [N] sdir.no    
57   1972   Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 57 -    
58   1974   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 58 -    
59   03.07.1976   Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 59 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
60   18.11.1977   Kolliderte med rampen, Valevåg. Fikk skade på fallem og skansekledning. 60 [A] Sunnhordland 21.11.1977    
61   vinter 1978   Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 61 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
62   07.07.1978   Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 62 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
63   sommer 1978   Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 63 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
64   vår 1986   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 64 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
65   ultimo 06.1986   Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 65 [A] Bømlo-nytt 04.06.1986 / 25.04.1986    
66   08.09.1987   Nestenkollisjon med fjellveggen, Sagvåg etter at regulatoren hang seg opp med fullt gasspådrag. Til reparasjon ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset for ny veivaksling. 66 [A] Bømlo-nytt 11.09.1987    
67       Fikk bremset opp ved hjelp av en trosse på m/fe "Kinsarvik" som lå ved kai. 67 [A] Bømlo-nytt 11.09.1987    
68   10.1987   Ferdig reparert ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 68 -    
69   28.05.1988   Kolliderte med kaien, Sagvåg. Fallem og skansekledning ødelagt. Flere kjøretøy skadet. 69 [A] Sunnhordland 30.05.1988    
70   06.1988   Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 70 [A] Sunnhordland 23.06.1988    
71   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71 [N] sdir.no    
72   05.11.1992   Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 72 [A] Sunnhordland 09.11.1992    
73   13.07.1994   Ommålt [D]. 73 [N] sdir.no    
74   29.08.1996   Ommålt [B]. 74 [N] sdir.no    
75   06.01.1997   Til Bømlo Construction a/s, Mosterhamn for ombygging. 75 [P] "Skipet" 1/1997    
76   29.01.1997   Ombygget ved Bømlo Construction a/s, Mosterhamn: Baug– og aktervisir montert, samt høyere skansekledning. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 76 [A] Bømlo-nytt 31.01.1997    
77   12.10.1999   Grunnstøtte, Valevåg. 77 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1999    
78       Årsak: Uoppmerksomhet av både skipper og rorgjenger. Skader på ror og propell. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 78 [P] "Skipet" 4/1999    
79   uke 44 1999 ►   Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 79 [P] "Skipet" 4/1999    
80   ► 2000   Sertifikat endret [E]. 80 -    
81   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 81 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
82   30.04.2001   Tatt ut av trafikk Mosterhamn - Valevåg. 82 [A] Bømlo-nytt 02.05.2001    
83   høst 2001   Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 83 [P] "Skipet" 2/2001    
84   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 84 [N] sdir.no    
85   05.07.2002   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Manheller - Fodnes. 85 [P] "Skipet" 3/2002    
86   ultimo 07.2002   Tilbakelevert. 86 [P] "Skipet" 3/2002    
87   ca.2005   Kapasitet endret [C]. 87 -    
88   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 88 [P] "Skipet" 4/2006    
89   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 89 [N] sdir.no    
90   31.12.2010   I opplag. 90 -    
91   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 91 [P] "Skipet" 1/2012    
92   21.01.2012   I opplag, Stavanger. 92 -    
93   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 93 [N] sdir.no    
94   27.03.2012   I opplag, Tau. 94 -    
95   20.07.2012   Omdøpt "Kalkøy". 95 [N] sdir.no    
96   25.09.2012   Solgt til Noah a/s, Holmestrand. Hjemmehavn: Holmestrand. Drift: L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 96 [N] sdir.no    
97   26.09.2012   Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Baug– og aktervisir demontert [F]. 97 - / [P] "Skipet" 4/2012    
98   29.09.2012   Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for vedlikehold. 98 -    
99   27.10.2012   Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. 99 -    
100       I opplag, Langøya. 100 -    
101   01.01.2013   Satt i trafikk Holmestrand - Langøya. 101 [P] "Skipet" 1/2013    
102   23.06.2016   Kolliderte med en fortøyd lekter, Langøya. Èn passasjer skadet. 102 [N] jarlsbergavis.no 23.06.2016    
103   10.2016   I opplag som reservefartøy Holmestrand - Langøya. 103 [N] brunsvika.net 24.10.2016 / [P] "Skipet" 3/2020    
104   25.08.2020   Solgt til Cruise Service a/s, Ålesund. 104 [N] sdir.no    
105   19.11.2020   Solgt til Polar Atlantic a/s, Ørnes. Utleid til Cruise Service a/s, Ålesund. 105 [N] sdir.no    
106   29.12.2020   I opplag, Glomfjord som reservefartøy for Mosjøen - Hundåla. 106 [N] skipsfarts-forum.net 29.12.2020 / [N] reisnordland.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau