A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "TAU" 1982 - 2003    
  M/Fe "ODDA" 2011    
       
  Fortegnelse nr.:   B48          
  Oppdatert:   14.01.2021          
  Periode:   1982 - 2003 / 2011        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag        
       
       
1  Byggeår    1982     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    95     2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L L E Q   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    8112641   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257396400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Tau"   8  1982 - 2003   8  [N] sdir.no    
9      "Odda"   9  2003 - 2011   9  [N] sdir.no    
10      "Goalsevarre"   10  2011 - 2021   10  [N] sdir.no    
11      "Trondenes"   11  2021 -   11  [N] sdir.no    
                         
12  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1982 - 1991   12  [P] "Skipet" 3/1982    
13      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   13  1991 - 2003     13  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
14      Stavangerske a/s, Stavanger   14  2003     14  [N] sdir.no    
15      HSD Sjø a/s, Bergen   15  2003 - 2006   15  [N] sdir.no    
16      Tide Sjø a/s, Bergen   16  2006 - 2011   16  [N] sdir.no    
17      Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet   17  2011 - 2021   17  [N] sdir.no    
18      Torghatten Nord a/s, Tromsø   18  2021 -   18  [N] sdir.no    
                         
19  Type    PS 90   19  -   19  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                         
20  Skrogutforming    Pendel   20  -   20  HMI    
                         
21  Klasse    Skipskontrollen   21  før 1989 - før 2000   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
22      NSC   22  før 2000 -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Materiale    Stål   23  -   23  [N] sdir.no    
                         
24  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
25  Maskin produsert    1982   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Maskin    1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Effekt    2035 bhk   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
28  Fart    14.0 kn   28  -   28  [P] "Fjordabåtene"    
                         
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                         
30  Lengde    74.66 m   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Bredde    13.72 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Dyptgående    3.79 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                         
33  Brutto registertonn A  930.02 t   33  1982 - 1994   33  [N] sdir.no    
34   B  1436 t   34  1994 - 2000   34  [N] sdir.no    
                         
35  Netto registertonn A  499.97 t   35  1982 - 1994   35  [N] sdir.no    
36   B  523 t   36  1994   36  [N] sdir.no    
37   C  517 t   37  1994 - 2000   37  [N] sdir.no    
                         
38  Dødvekttonn F  446 t   38  2000 -   38  [N] marinetraffic.com    
                         
39  Bilkapasitet A  90 [70 dekk 2] - [20 hengedekk]   39  1982 - 2003   39  [P] "Fjordabåtene"    
40   E  77 [57 dekk 2] - [20 hengedekk]   40  2003 -   40  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI    
                         
41  Trailerkapasitet    Ja   41  -   41  HMI    
                         
42  Passasjersertifikat A  500   42  1982 - før 1999   42  [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab    
43   D  409   43  før 1999 - 2003   43  [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"    
44   E  290   44  2003 -   44  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                         
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI    
                         
46  Passasjerlugarer    1 [sykelugar]   46  -   46  HMI    
                         
47  Mannskapslugarer    Ja   47  -   47  HMI    
                         
48  Dekkshøyde    4.50 m [dekk 2] - 1.80 m [hengedekk] - 2.20 m [under hengedekk]   48  -   48  HMI    
                         
49  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2] - 1.2 t [hengedekk]   49  -   49  HMI    
                         
50  Tilleggsinformasjon    2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3   50  -   50  HMI    
51      Sitteplasser: 82 [røkesalong] + 126 [dekk 1] - 207 [dekk 4]   51  -   51  -    
       
       
52   24.06.1982   Målt [A]. 52 [N] sdir.no    
53   07.1982   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 53 [P] "Skipet" 3/1982    
54       Døpt av Ellinor Leversen. 54 [P] "Fjordabåtene"    
55   04.07.1982   Ankom Stavanger. 55 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982    
56   05.07.1982   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 56 [N] sdir.no    
57       Innført i Stavanger Skipsregister. 57 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982    
58   27.01.1983   Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger. 58 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983    
59   06.10.1983   Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken. 59 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.1983    
60   28.02.1986   Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt. 60 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986    
61   09.07.1988   Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger. 61 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986    
62   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
63   17.06.1991   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 63 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991    
64   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 64 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
65       Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 65 [N] sdir.no    
66   30.01.1992   Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn. 66 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992    
67       Årsak: M/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 67 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992    
68   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68 [N] sdir.no    
69   27.10.1992   Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans. 69 [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992    
70   09.12.1992   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 70 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992    
71   01.01.1993   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 71 -    
72   14.01.1993   Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk. 72 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993    
73   05.1993   Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 73 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993    
74   01.06.1993   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 74 -    
75   31.08.1993   Tilbakelevert. 75 HMI    
76   09.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 76 HMI    
77   24.05.1994   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 77 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994    
78   15.07.1994   Ommålt [B]. 78 [N] sdir.no    
79   19.08.1994   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 79 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994    
80   19.10.1994   Ommålt [C]. 80 [N] sdir.no    
81   01.11.1994   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 81 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994    
82   01.1996   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 82 HMI    
83   29.03.1996   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 83 HMI    
84   15.06.1997   Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 84 [P] "Skipet" 3/1997    
85   14.08.1997   Tilbakelevert. 85 [P] "Skipet" 3/1997    
86       Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 86 HMI    
87   17.11.1997   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 87 HMI    
88   ca.17.12.1997   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 88 HMI    
89   ca.01.1998   Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 89 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997    
90   15.06.1998   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 90 [P] "Skipet" 3/1998    
91   31.08.1998   Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 91 [P] "Skipet" 3/1998    
92   ► 1999   Sertifikat endret [D]. 92 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"    
93   26.03.1999   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 93 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999    
94   29.08.1999   Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 94 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999    
95   30.08.1999   Grunnstøtte, Hanasand. 95 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999    
96       Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: Utslitt mikrobryter i styrehendlene. 96 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999    
97   31.08.1999   Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse". 97 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999    
98   17.09.1999   Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein. 98 [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999    
99   21.09.1999   Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: Teknisk svikt. 99 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999    
100   ► 12.10.1999   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 100 HMI    
101   11.1999   Satt i trafikk Hanasand - Holmastø. 101 HMI    
102   31.12.1999   Tatt ut av trafikk Hanasand - Holmastø. 102 HMI    
103   23.01.2000   I opplag, Stavanger. 103 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000    
104   ca.13.03.2000   Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg. 104 HMI    
105   14.04.2000   Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: Kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4 [F]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000    
106       Satt i trafikk Stavanger -Tau. 106 HMI    
107   31.07.2000   Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau. 107 [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000    
108   06.08.2000   Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord". 108 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000    
109   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 109 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
110   15.12.2001   Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning. 110 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001    
111   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 111 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
112   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 112 [N] sdir.no    
113   25.02.2003   Gikk på land i tett tåke på Lindøy. 113 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003    
114       Årsak: Feilnavigering. 114 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003    
115   20.06.2003   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 115 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003    
116       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 116 [P] "Skipet" 3/2003    
117   26.06.2003   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 117 [P] "Skipet" 3/2003    
118   18.08.2003   Tilbakelevert. 118 [P] "Skipet" 3/2003    
119   09.09.2003   Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. 119 [P] "Skipet" 3/2003    
120       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 120 [P] "Skipet" 4/2003    
121   26.09.2003   Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen. 121 [N] sdir.no    
122       Kapasitet og sertifikat endret [E]. 122 -    
123   30.09.2003   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 123 - / [P] "Skipet" 4/2003    
124   16.06.2004   Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 124 [P] "Skipet" 3/2004    
125   06.2004   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 125 [P] "Skipet" 3/2004    
126   15.08.2004   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 126 [P] "Skipet" 3/2004    
127   16.08.2004   Tilbakelevert. 127 -    
128   ultimo 08.2004   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 128 [P] "Skipet" 3/2004    
129   05.2005   Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 129 -    
130   07.2005   Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 130 -    
131   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 131 [P] "Skipet" 4/2006    
132   12.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 132 [N] sdir.no    
133   08.03.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 133 HMI    
134   22.10.2009   Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin. 134 -    
135   12.02.2010   Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135 -    
136   09.05.2010   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 136 -    
137   29.06.2010   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 137 -    
138   03.01.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 138 -    
139   20.03.2011   Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 139 -    
140   03.05.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 140 -    
141   28.05.2011   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 141 [P] "Skipet" 2/2011    
142   25.06.2011   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 142 [P] "Skipet" 2/2011    
143   29.08.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 143 -    
144   09.10.2011   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 144 -    
145   10.10.2011   Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 145 [N] sdir.no    
146   15.10.2011   Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 146 [P] "Skipet" 4/2011    
147   17.10.2011   Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø. 147 [N] sdir.no    
148   28.12.2011   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 148 [N] nordlys.no 29.12.2011    
149   02.04.2013   Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 149 -    
150   07.05.2013   Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø. 150 -    
151   08.05.2013   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 151 -    
152   31.12.2020   Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 152 [P] "Skipet" 4/2011    
153   04.01.2021   Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Trondenes". Salgssum: 12 mill NOK. 153 [N] sdir.no    
154   primo 01.2021   I opplag ved Tromsø Mekaniske a/s, Eidkjosen. 154 HMI / [N] skipsfarts-forum.net 14.01.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau