H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 27.07.2021
Status: I trafikk
  Fortegnelse nr. B-48
  "TAU" [1982 - 2003]        "ODDA" [2011]
1   Periode 1982 - 2003 / 2011 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1982 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 95 3 [N] sdir.no
4   Skrog Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund  4 [N] sdir.no
5   Utrustning Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund  5 [N] sdir.no
6   Type PS 90 6 [P] "85 år med norske bilferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1982 - 2003 "Tau" 9 [N] sdir.no
10   2003 - 2011 "Odda" 10 [N] sdir.no
11   2011 - 2021 "Goalsevarre" 11 [N] sdir.no
12   2021 - "Trondenes" 12 [N] sdir.no
    Kallesignal
13     LLEQ 13 [N] sdir.no
    IMO-nummer
14   1987 - 8112641 14 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
15     257396400 15 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
16   1982 - 1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 16 [P] "Skipet" 3/1982
17   1991 - 2003 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 17 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991
18   2003 Stavangerske a/s, Stavanger 18 [N] sdir.no
19   2003 - 2006 HSD Sjø a/s, Bergen 19 [N] sdir.no
20   2006 - 2011 Tide Sjø a/s, Bergen 20 [N] sdir.no
21   2011 - 2021 Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 21 [N] sdir.no
22   2021 - Torghatten Nord a/s, Tromsø 22 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
23   før 1989 - før 2000 Skipskontrollen 23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24   før 2000 - NSC 24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
25       Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 25 [P] "Skipet" 2/1991
    Produsert
26       1982 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Maskin
27       1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Effekt
28       2035 bhk 28 [P] "Skipet" 2/1991
    Fart
29       14.0 kn 29 [P] "Fjordabåtene"
    Forbruk
30   -- 30 --
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
31       74.66 m 31 [N] sdir.no
    Bredde
32       13.72 m 32 [N] sdir.no
    Dybde
33       3.79 m 33 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
34   1982 - 1994 A 930.02 brt 34 [N] sdir.no
35   1994 - B 1436 bt 35 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
36   1982 - 1994 A 499.97 nrt 36 [N] sdir.no
37   1994 B 523 nt 37 [N] sdir.no
38   1994 - C 517 nt 38 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
39       446 dvt 39 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
40   1982 - 2003 A 90 [70 dekk 2] - [20 hengedekk] 40 [P] "Fjordabåtene"
41   2003 - E 77 [57 dekk 2] - [20 hengedekk] 41 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI
    Trailere
42       Ja 42 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
43   1982 - før 1999 A 500 43 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab
44   før 1999 - 2003 D 409 44 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"
45   2003 - E 290 45 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
    Passasjerlugarer
46     1 [sykelugar] 46 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
47     Ja 47 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
48     Ja 48 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Dekkshøyde
49   4.50 m [dekk 2] - 1.80 m [hengedekk] - 2.20 m [under hengedekk] 49 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
      Tillatt akseltrykk  
50   13 t [dekk 2] - 1.2 t [hengedekk] 50 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
51   2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3. 51 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
52   Sitteplasser: 82 [røkesalong] + 126 [dekk 1] - 207 [dekk 4]. 52 --
 
53   24.06.1982 A Målt. 53 [N] sdir.no
54   07.1982 A Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau". 54 [P] "Skipet" 3/1982
55   Hjemmehavn: Stavanger. 55 [P] "Skipet" 3/1982
56       Døpt av Ellinor Leversen. 56 [P] "Fjordabåtene"
57   04.07.1982   Ankom Stavanger. 57 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982
58   05.07.1982   Innført i Stavanger Skipsregister. 58 [N] sdir.no
59       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 59 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982
60   27.01.1983   Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger. 60 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983
61   06.10.1983   Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken. 61 [A] Stavanger Aftenblad 06.10.1983
62   28.02.1986   Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt. 62 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986
63   09.07.1988   Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger. 63 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986
64   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 64 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990
65   17.06.1991   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 65 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991
66   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 66 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991
67       Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 67 [N] sdir.no
68   30.01.1992   Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn. 68 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992
69       Årsak: M/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 69 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992
70   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70 [N] sdir.no
71   27.10.1982   Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans. 71 [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992
72   09.12.1992   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 72 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992
73   01.01.1993   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 73 --
74   14.01.1993   Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk. 74 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993
75   05.1993   Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 75 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993
76   01.06.1993   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 76 --
77   31.08.1993   Tilbakelevert. 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
78   09.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
79   24.05.1994   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 79 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994
80   15.07.1994 B Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 80 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969
81   19.08.1994   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 81 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994
82   19.10.1994 C Ommålt. 82 [N] sdir.no
83   01.11.1994   Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 83 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994
84   01.1996   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 84 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
85   29.03.1996   Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 85 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
86   15.06.1997   Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 86 [P] "Skipet" 3/1997
87   14.08.1997   Tilbakelevert. 87 [P] "Skipet" 3/1997
88       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 88 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
89   17.11.1997   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
90   ca.17.12.1997   Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 90 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
91   ca.01.1998   Maskin ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 91 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997
92   15.06.1998   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 92 [P] "Skipet" 3/1998
93   31.08.1998   Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 93 [P] "Skipet" 3/1998
94   ► 1999 D Sertifikat endret. 94 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"
95   26.03.1999   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 95 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999
96   29.08.1999   Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 96 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999
97   30.08.1999   Grunnstøtte, Hanasand. 97 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999
98       Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: Utslitt mikrobryter i styrehendlene. 98 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999
99   31.08.1999   Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse". 99 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999
100   17.09.1999   Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein. 100 [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999
101   21.09.1999   Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: Teknisk svikt. 101 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999
102   ► 12.10.1999   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 102 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
103   11.1999   Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 103 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
104   31.12.1999   Tatt ut av trafikk Hanasand - Fogn. 104 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
105   23.01.2000   I opplag, Stavanger. 105 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000
106   ca.13.03.2000   Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg. 106 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
107   14.04.2000 F Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: Kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4. 107 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000
108       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 108 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
109   31.07.2000   Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau. 109 [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000
110   06.08.2000   Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord". 110 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000
111   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 111 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"
112   15.12.2001   Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning. 112 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001
113   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 113 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"
114   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 114 [N] sdir.no
115   25.02.2003   Gikk på land i tett tåke på Lindøy. 115 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003
116       Årsak: Feilnavigering. 116 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003
117   20.06.2003   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 117 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003
118       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 118 [P] "Skipet" 3/2003
119   26.06.2003   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 119 [P] "Skipet" 3/2003
120   18.08.2003   Tilbakelevert. 120 [P] "Skipet" 3/2003
121   09.09.2003   Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. 121 [P] "Skipet" 3/2003
122       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 122 [P] "Skipet" 4/2003
123   26.09.2003   Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen. 123 [N] sdir.no
124     E Kapasitet og sertifikat endret. 124 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
125   30.09.2003   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 125 -- | [P] "Skipet" 4/2003
126   16.06.2004   Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 126 [P] "Skipet" 3/2004
127   06.2004   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 127 [P] "Skipet" 3/2004
128   15.08.2004   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 128 [P] "Skipet" 3/2004
129   16.08.2004   Tilbakelevert. 129 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
130   ultimo 08.2004   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 130 [P] "Skipet" 3/2004
131   05.2005   Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 131 [N] stp-norway.com
132   07.2005   Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 132 [N] stp-norway.com
133   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 133 [P] "Skipet" 4/2006
134   12.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 134 [N] sdir.no
135   08.03.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 135 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
136   22.10.2009   Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin. 136 [N] stp-norway.com
137   12.02.2010   Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 137 [N] stp-norway.com
138   09.05.2010   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 138 [N] stp-norway.com
139   29.06.2010   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 139 [N] stp-norway.com
140   03.01.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 140 [N] stp-norway.com
141   20.03.2011   Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 141 [N] stp-norway.com
142   03.05.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 142 [N] stp-norway.com
143   28.05.2011   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 143 [P] "Skipet" 2/2011
144   25.06.2011   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 144 [P] "Skipet" 2/2011
145   29.08.2011 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 145 [N] stp-norway.com
146   09.10.2011 Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 146 [N] stp-norway.com
147   10.10.2011 Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 147 [N] sdir.no
148   15.10.2011 Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 148 [P] "Skipet" 4/2011
149   17.10.2011 Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø. 149 [N] sdir.no
150   28.12.2011 Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 150 [N] nordlys.no 29.12.2011
151   02.04.2013 Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 151 [N] stp-norway.com
152   07.05.2013 Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø 152 [N] stp-norway.com
153   08.05.2013 Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 153 [N] stp-norway.com
154   31.12.2020 Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 154 [N] itromso.no 01.01.2021
155   04.01.2021 Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Trondenes". Salgssum: 12 mill NOK. 155 [N] sdir.no
156   primo 01.2021 I opplag ved Tromsø Mekaniske a/s, Eidkjosen. 156 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net | [N] skipsfarts-forum.net 14.01.2021
157   28.04.2021 Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 157 [P] "Skipet" 2/2021
158   05.06.2021 Satt i trafikk Nesna - Tomma. 158 [N] skipsfarts-forum.net 05.06.2021
 
  Bilde 1/8
Avbildet som: "Tau"
  I original utgave for Lokalisering: Tau
  Det Stavangerske Tidspunkt: April 1987
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: --
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
  Bilde 2/8
Avbildet som: "Tau"
  Overført til Lokalisering: Tau
  Rogaland Trafikkselskap. Tidspunkt: 04. april 1990
    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
    Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
  Bilde 3/8
Avbildet som: "Tau"
  Ommalt med svart skrog. Lokalisering: Tau
    Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/8
Avbildet som: "Tau"
  Overført til Stavangerske. Lokalisering: Stavanger
    Tidspunkt: 2003
    Rettighetshaver: Pål Reimund Skjold
    Hentet fra: stp-norway.com
   
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/8
Avbildet som: "Odda"
  Overtatt av HSD Sjø. Lokalisering: --
    Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: Erik Ask
    Hentet fra: stp-norway.com
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/8
Avbildet som: "Odda"
  Overført til Tide Sjø. Lokalisering: Bømlafjorden
    Tidspunkt: 20. februar 2008
  Rettighetshaver: Bjarne Pettersen
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
  Bilde 7/8
Avbildet som: "Goalsevarre"
  Overtatt av Lokalisering: Olderdalen
  Bjørklids Ferjerederi Tidspunkt: 24. juni 2016
  og med nytt navn. Rettighetshaver: Uwe Jakob
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 8/8
Avbildet som: "Trondenes"
  Overtatt av Lokalisering: --
  Torghatten Nord Tidspunkt: 02. juni 2021
  og med nytt navn. Rettighetshaver: John Nilsen
  Hentet fra: skipsfarts-forum.net
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau