HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "TAU" [1982-2003], "ODDA" [2011]  Status: I trafikk    
         
         
1   Fortegnelsesnr.
B-48
    1  
2   Oppdatert 20.10.2023     2  
3   Inntredelsesår 1982     3  
4   Periode 1982-2003, 2011     4  
5   Kallesignal LLEQ   5  
6   IMO-nummer 8112641   6  
7   MMSI-nummer 257396400   7  
8   Byggeår 1982   8  
9   Byggenummer 95   9  
10   Skrog Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   10  
11   Utrustning Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund   11  
12   Skrogutforming Pendel   12  
13   Type PS 90   13  
14   Materiale Stål 2003, lengde: 74.66 meter 14  
15       © HMI v/ Sølve Hatteland 15  
16     16  
17   Kort oppsummert: "Tau" [1982]: én av tvillingfergene som viste seg å være to effektive trafikkmaskiner for Tau-sambandet. 17  
18     Disse to ble i sin tid prosjektert som helt innebygget for det nye sambandet over Boknafjorden, etter åpningen av Rennfast-prosjektet. 18  
19     19  
20     20  
21   Navn:   1982-2003 "Tau" 21  
22       2003-2011 "Odda" 22  
23       2011-2021 "Goalsevarre" 23  
24       2021- "Trondenes" 24  
25   Eier:   1982-1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 25  
26       1991-2003 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 26  
27       2003 Stavangerske a/s, Stavanger 27  
28       2003-2006 HSD Sjø a/s, Bergen 28  
29       2006-2011 Tide Sjø a/s, Bergen 29  
30       2011-2021 Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 30  
31       2021- Torghatten Nord a/s, Tromsø 31  
32   Klasse:   ► 1989- ► 2000 Skipskontrollen 32  
33       ► 2000- ► 2017 NSC 33  
34   Lengde: A: 1982- 74.66 meter 34  
35   Bredde: A: 1982- 13.72 meter 35  
36   Dybde: A: 1982- 3.79 meter 36  
37   Brutto tonnasje: A: 1982-1994 930.02 brutto registertonn 37  
38     B: 1994-2000 1436 bruttotonn [1] 38  
39     F: 2000- Ukjent 39  
40   Netto tonnasje: A: 1982-1994 499.97 netto registertonn 40  
41     B: 1994 523 nettotonn [1] 41  
42     C: 1994-2000 517 nettotonn 42  
43     F: 2000- Ukjent 43  
44   Dødvekttonnasje: A: 1982- 446 dødvekttonn 44  
45   Maskin: A: 1982- 1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel 45  
46   Fart: A: 1982- 14 knop 46  
47   Effekt: A: 1982- 2035 brutto hestekrefter 47  
48   Forbruk: A: 1982-1998 7.5 tonn/døgn 48  
49     G: 1998- 7.12 tonn/døgn 49  
50   Maskinfabrikant: A: 1982-2017 Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 50  
51   Fri høyde dekk 2: A: 1982-2017 4.5 meter [3] 51  
52   Fri høyde dekk 3:[2] A: 1982-2017 1.8 meter 52  
53   Tillatt akseltrykk dekk 2: A: 1982-2017 13 tonn 53  
54   Tillatt akseltrykk dekk 3:[2] A: 1982-2017 1.2 tonn 54  
55   Biler dekk 2: A: 1982-2003 70 personbiler 55  
56     E: 2003- 57 personbiler [4] 56  
57   Biler dekk 3:[2] A: 1982- 20 personbiler 57  
58   Biler totalt: A: 1982-2003 90 personbiler 58  
59     E: 2003- 77 personbiler [4] 59  
60   Vogntog: A: 1982- Ja 60  
61   Passasjerer: A: 1982- ► 1999 500 61  
62     D: ► 1999-2003 409 62  
63     E: 2003- 290 63  
64   Passasjerlugarer: A: 1982- ► 1999 1 [sykelugar] 64  
65     D: ► 1999- Ukjent 65  
66   Mannskap: A: 1982- Ja 66  
67   Mannskapslugarer: A: 1982- Ja 67  
68   Dekk: A: 1982- 6 KILDEHENVISNINGER 68  
69   Tilleggsinformasjon/noter 2 hydrauliske sideporter; 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3. HMI 69  
70     Sitteplasser: 82 [røykesalong dekk 1] + 126 [dekk 1], 207 [dekk 4] [1982-1996]. -- 70  
71     Bunkerskapasitet: 38 tonn. Hjelpemaskiner: 2 dieselgeneratorer á 116 kilowatt. [N] skipshistorie.net 71  
72     [1] Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn. [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 72  
73     [2] Hengedekk. HMI 73  
74     [3] 2.2 meter under hengedekk. HMI 74  
75     [4] Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene. HMI 75  
76     76  
77     77  
78     78  
79   01.09.1981       Kjølstrukket.   [N] skipshistorie.net 79  
80   13.03.1982       Sjøsatt ved Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund.   [N] skipshistorie.net 80  
81   24.06.1982   A   Målt.   [N] sdir.no 81  
82   02.07.1982   A   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s,   [N] skipshistorie.net | [P] "Skipet" 3/1982 82  
83           Stavanger som "Tau". Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 3/1982 83  
84           Døpt av Ellinor Leversen.   [P] "Fjordabåtene" 84  
85   04.07.1982       Ankom Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982 85  
86   05.07.1982       Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 86  
87           Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982 87  
88   27.01.1983       Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983 88  
89   06.10.1983       Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken.   [A] Stavanger Aftenblad 06.10.1983 89  
90   28.02.1986       Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt.   [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986 90  
91   09.07.1988       Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986 91  
92   31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 92  
93   17.06.1991       Satt i trafikk Stavanger-Tau / Tau-Judaberg / Judaberg-Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991 93  
94   01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 94  
95           Verdifastsettelse: 9.591.043 NOK.   [N] sdir.no 95  
96   30.01.1992       Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992 96  
97           Årsak: m/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden.   [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992 97  
98   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 98  
99   27.10.1992       Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans.   [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992 99  
100   09.12.1992       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau / Tau-Judaberg / Judaberg-Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992 100  
101   01.01.1993       Satt i trafikk Stavanger-Nesheim.   -- 101  
102   14.01.1993       Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993 102  
103           en støtte knakk.   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993 103  
104   05.1993       Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø-Knarvik.   [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993 104  
105   01.06.1993       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik-Vangsnes.   -- 105  
106   31.08.1993       Tilbakelevert.   HMI 106  
107   09.1993       Satt i trafikk Hanasand-Jelsa.   HMI 107  
108   24.05.1994       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994 108  
109   15.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 109  
110   19.08.1994       Satt i trafikk Hanasand-Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994 110  
111   19.10.1994   C   Ommålt.   [N] sdir.no 111  
112   01.11.1994       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994 112  
113   01.1996       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 113  
114   29.03.1996       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 114  
115   15.06.1997       Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord-Honningsvåg.   [P] "Skipet" 3/1997 115  
116   14.08.1997       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/1997 116  
117           Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 117  
118   17.11.1997       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 118  
119   ca.17.12.1997       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 119  
120   ca.01.1998   G   Maskin ombygget: reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 120  
121   15.06.1998       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik-Vangsnes.   [P] "Skipet" 3/1998 121  
122   31.08.1998       Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   [P] "Skipet" 3/1998 122  
123   ► 1999   D   Sertifikat endret.   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00" 123  
124   26.03.1999       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika-Arsvågen.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999 124  
125   29.08.1999       Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999 125  
126   30.08.1999       Grunnstøtte, Hanasand.   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999 126  
127           Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: utslitt mikrobryter i styrehendlene.   [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999 127  
128   31.08.1999       Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse".   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999 128  
129   17.09.1999       Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte   [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999 129  
130           glatt dekk, Ladstein.   [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999 130  
131   21.09.1999       Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: teknisk svikt.   [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999 131  
132   ► 12.10.1999       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 132  
133   11.1999       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 133  
134   31.12.1999       Tatt ut av trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 134  
135   23.01.2000       I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000 135  
136   ca.13.03.2000       Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg.   HMI 136  
137   14.04.2000   F   Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: kafeteria flyttet fra dekk 1 til dekk 4.   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000 137  
138           Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 138  
139   31.07.2000       Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000 139  
140   06.08.2000       Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord".   [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000 140  
141   2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 141  
142   15.12.2001       Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning.   [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001 142  
143   01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 143  
144   31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 144  
145   25.02.2003       Gikk på land i tett tåke på Lindøy.   [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003 145  
146           Årsak: feilnavigering.   [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003 146  
147   20.06.2003       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003 147  
148           Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 3/2003 148  
149   26.06.2003       Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2003 149  
150   18.08.2003       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/2003 150  
151   09.09.2003       Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 3/2003 151  
152           Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [P] "Skipet" 4/2003 152  
153   26.09.2003       Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 153  
154       E   Kapasitet og sertifikat endret.   -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 154  
155   30.09.2003       Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   -- | [P] "Skipet" 4/2003 155  
156   16.06.2004       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 3/2004 156  
157   06.2004       Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2004 157  
158   15.08.2004       Tatt ut av trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2004 158  
159   16.08.2004       Tilbakelevert.   HMI 159  
160   ultimo 08.2004       Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   [P] "Skipet" 3/2004 160  
161   05.2005       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [N] stp-norway.com 161  
162   07.2005       Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   [N] stp-norway.com 162  
163   03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 163  
164   12.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 164  
165   08.03.2008       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   HMI 165  
166   22.10.2009       Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin.   [N] stp-norway.com 166  
167   12.02.2010       Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 167  
168   09.05.2010       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 168  
169   29.06.2010       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 169  
170   03.01.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 170  
171   20.03.2011       Tatt ut av trafikk Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 171  
172   03.05.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 172  
173   28.05.2011       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [P] "Skipet" 2/2011 173  
174   25.06.2011       Satt i trafikk Lauvvik-Lysebotn.   [P] "Skipet" 2/2011 174  
175   29.08.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 175  
176   09.10.2011       Tatt ut av trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 176  
177   10.10.2011       Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet.   [N] sdir.no 177  
178   15.10.2011       Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold.   [P] "Skipet" 4/2011 178  
179   17.10.2011       Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø.   [N] sdir.no 179  
180   28.12.2011       Satt i trafikk Lyngseidet-Olderdalen.   [N] nordlys.no 29.12.2011 180  
181   02.04.2013       Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 181  
182   07.05.2013       Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø   [N] stp-norway.com 182  
183   08.05.2013       Satt i trafikk Lyngseidet-Olderdalen.   [N] stp-norway.com 183  
184   31.12.2020       Tatt ut av trafikk Lyngseidet-Olderdalen.   [N] itromso.no 01.01.2021 184  
185   04.01.2021       Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Trondenes". Salgssum: 12 mill NOK.   [N] sdir.no 185  
186   primo 01.2021       I opplag ved Tromsø Mekaniske a/s, Eidkjosen.   HMI | [N] skipsfarts-forum.net 14.01.2021 186  
187   28.04.2021       Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold.   [P] "Skipet" 2/2021 187  
188   05.06.2021       Satt i trafikk Nesna-Tomma.   [N] skipsfarts-forum.net 05.06.2021 188  
189   01.05.2022       Til vedlikehold ved Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen.   [N] skipsfarts-forum.net 10.06.2022 | HMI 189  
190   03.07.2022       Satt i trafikk Nesna-Levang.   [N] hblad.no 04.07.2022 190  
191   26.03.2023       Slept til Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen med maskinhavari.   [P] "Skipet" 2/2023 191  
192   27.09.2023       Ferdig reparert ved Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen.   HMI 192  
193   medio 10.2023     Satt i trafikk Nesna-Tomma.   [N] skipsfarts-forum.net 17.10.2023 193  
194     194  
195     195  
196     196  
197  
 
          < Bilde 1/8  
 
  197  
198           Avbildet som "Tau"   198  
199           Lokalisering Tau   199  
200           Tidspunkt April 1987   200  
201           Rettighetshaver -   201  
202           Hentet fra Privat samling   202  
203           203  
204           I original utgave for Det Stavangerske   204  
205           Dampskibsselskab, her på vei mot Fiskepiren   205  
206           Ferjeterminal i Stavanger sentrum.   206  
207               207  
208               208  
209               209  
210               210  
211               211  
212     212  
213     213  
214  
 
          < Bilde 2/8     214  
215           Avbildet som "Tau"     215  
216           Lokalisering Tau   Oversiktskart 216  
217           Tidspunkt 04. april 1990       217  
218           Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland   218  
219           Hentet fra Privat samling < Film 1/3   219  
220           "Tau" i Stavanger 16. juni 2003 220  
221           Overført til Rogaland Trafikkselskap, med den midterste   01:40-02:08   221  
222           røde ringen på skorsteinene fjernet.   Rettighetshaver Svein Åge Bertelsen 222  
223               Hentet fra youtube.com 223  
224               224  
225               225  
226             < Film 2/3   226  
227               "Goalsevarre" i Olderdalen juli 2012 227  
228               Hele klippet   228  
229   Rettighetshaver Varre Fjell 229  
230   Hentet fra youtube.com 230  
231  
 
          < Bilde 3/8   231  
232           Avbildet som "Tau"   232  
233           Lokalisering Tau < Film 3/3   233  
234           Tidspunkt -   "Trondenes" Levang-Nesna juli 2021 234  
235           Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland   Hele klippet   235  
236           Hentet fra Privat samling   Rettighetshaver Varre Fjell 236  
237           Hentet fra youtube.com 237  
238           Til slutt ble det karakteristiske hvite skroget også   238  
239           svartmalt på Rogalands-fergenen.   239  
240               240  
241               241  
242               242  
243               243  
244               244  
245               245  
246               246  
247               247  
248               248  
249               249  
250               250  
251               251  
252     252  
253     253  
254  
 
          < Bilde 4/8   254  
255           Avbildet som "Tau"   255  
256           Lokalisering Stavanger   256  
257           Tidspunkt 2003   257  
258           Rettighetshaver Pål Reimund Skjold   258  
259           Hentet fra stp-norway.com   259  
260           260  
261           Den fikk igjen de tre ringene en kort periode før den   261  
262           ble solgt til HSD og Hordaland.   262  
263               263  
264               264  
265               265  
266               266  
267               267  
268               268  
269               269  
270               270  
271     271  
272     272  
273     273  
274  
 
          < Bilde 5/8   274  
275           Avbildet som "Odda"   275  
276           Lokalisering -   276  
277           Tidspunkt -   277  
278           Rettighetshaver Erik Ask   278  
279           Hentet fra stp-norway.com   279  
280           280  
281           Overtatt av HSD Sjø, og var en av de første fergene som   281  
282           fikk den nye HSD-logoen.   282  
283               283  
284               284  
285               285  
286               286  
287               287  
288               288  
289               289  
290               290  
291               291  
292               292  
293     293  
294     294  
295  
 
          < Bilde 6/8   295  
296           Avbildet som "Odda"   296  
297           Lokalisering Bømlafjorden   297  
298           Tidspunkt 20. februar 2008   298  
299           Rettighetshaver Bjarne Pettersen   299  
300           Hentet fra fjordfaehren.de   300  
301           301  
302           Overført til Tide Sjø.   302  
303           Her viser også den nye kafeteria-modulen som i 2000 ble   303  
304           bygget forut på dekk 4.   304  
305               305  
306               306  
307               307  
308               308  
309               309  
310     310  
311     311  
312  
 
          < Bilde 7/8   312  
313           Avbildet som "Goalsevarre"   313  
314           Lokalisering Olderdalen   314  
315           Tidspunkt 24. juni 2016   315  
316           Rettighetshaver Uwe Jakob   316  
317           Hentet fra fjordfaehren.de   317  
318           318  
319           Overtatt av det lille selskapet Bjørklids Ferjerederi.   319  
320           Gitt samisk navn og ny fargedrakt.   320  
321               321  
322               322  
323               323  
324               324  
325               325  
326               326  
327     327  
328     328  
329     329  
330     330  
331     331  
332     332  
333  
 
      < Bilde 8/8     333  
334           Avbildet som "Trondenes"   334  
335           Lokalisering -   335  
336           Tidspunkt 02. juni 2021   336  
337           Rettighetshaver John Nilsen   337  
338           Hentet fra skipsfarts-forum.net   338  
339             339  
340           Overtatt av Torghatten Nord for trafikk på   340  
341           Nordlands-kysten.   341  
342               342  
343               343  
344               344  
345         345  
346     346  
347     347  
348     348  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau