"Tau" [1982] - én av to tvillingferger som viste seg å være svært    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND effektive trafikkmaskiner i Tau-sambandet i mange år. Disse to    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND fergene ble i sin tid planlagt helt innebygget for å trafikkere det    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau nye og innkortede sambandet over Boknafjorden da Rennfast var    
    ferdigstilt.    
       
  B   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Tau" "Odda"
1  
2 Fortegnelse nr. B-48 2  
3 Inntredelsesår 1982 3  
4 Periode 1982-2003, 2011 4  
5 Oppdatert 20.10.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status I trafikk 6  
7 Kallesignal LLEQ 7  
8 IMO-nummer 8112641 8  
9 MMSI-nummer 257396400 9  
10 Byggeår
1982
10  
11 Byggenummer 95 11  
12 Skrog Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 12  
13 Utrustning Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 13  
14 Type PS 90 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1982-2003 "Tau" 16  
17 Navn 2003-2011 "Odda" 17  
18 Navn 2011-2021 "Goalsevarre" 18  
19 Navn 2021- "Trondenes" 19  
20 Eier 1982-1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 20  
21 Eier 1991-2003 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 21  
22 Eier 2003 Stavangerske a/s, Stavanger 22  
23 Eier 2003-2006 HSD Sjø a/s, Bergen 23  
24 Eier 2006-2011 Tide Sjø a/s, Bergen 24  
25 Eier 2011-2021 Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 25  
26 Eier 2021- Torghatten Nord a/s, Tromsø 26  
27 Klassifisering før 1989-før 2000 Skipskontrollen 27  
28 Klassifisering før 2000- NSC 28  
29   29  
30      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 30  
31 1982   A    74.66 meter    13.72 meter    3.79 meter    930.02 brutto registertonn    499.97 netto registertonn    Ukjent 31  
32 1994   B                1436 bruttotonn 1)    523 nettotonn 1)     32  
33 1994   C                    517 nettotonn    446 dødvekttonn 33  
34 2000   F                Ukjent         34  
35   35  
36      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 36  
37 1982   A    1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel 2)    14 knop    2035 brutto hestekrefter    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 37  
38 1998   G    6)             38  
39   39  
40      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3 3)    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3  3)    Tillatt akseltrykk dekk 4 40  
41 1982   A    4.5 meter 4)    1.8 meter    0    13 tonn    1.2 tonn    0 41  
42   42  
43      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3 3)    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 43  
44 1982   A    70 personbiler    20 personbiler    0    90 personbiler    Ja    6 44  
45 2003   E    57 personbiler 5)            77 personbiler 5)         45  
46   46  
47      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     47  
48 1982   A    500    1 [sykelugar]    Ja    Ja     48  
49 før 1999   D    409                 49  
50 2003   E    290                 50  
51   51  
52      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     52  
53     2 hydrauliske sideporter; 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3.   HMI 53  
54     Sitteplasser: 82 [røykesalong] + 126 [dekk 1], 207 [dekk 4] [1982-1996].     54  
55     Bunkerskapasitet: 38 tonn. Hjelpemaskiner: 2 dieselgeneratorer á 116 kilowatt.   [N] skipshistorie.net 55  
56     1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 56  
57     2) Forbruk: 7.5 tonn/døgn.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 57  
58     3) Hengedekk.   HMI 58  
59     4) 2.2 meter under hengedekk.   HMI 59  
60     5) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 60  
61     6) Forbruk: 7.12 tonn/døgn.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 61  
62   62  
63      Historikk        Kilder     63  
64 01.09.1981       Kjølstrukket.   [N] skipshistorie.net 64  
65 13.03.1982       Sjøsatt ved Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund.   [N] skipshistorie.net 65  
66 24.06.1982   A   Målt.   [N] sdir.no 66  
67 02.07.1982   A   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [N] skipshistorie.net | [P] "Skipet" 3/1982 67  
68         som "Tau". Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 3/1982 68  
69         Døpt av Ellinor Leversen.   [P] "Fjordabåtene" 69  
70 04.07.1982       Ankom Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982 70  
71 05.07.1982       Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 71  
72         Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982 72  
73 27.01.1983       Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983 73  
74 06.10.1983       Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken.   [A] Stavanger Aftenblad 06.10.1983 74  
75 28.02.1986       Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt.   [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986 75  
76 09.07.1988       Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986 76  
77 31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 77  
78 17.06.1991       Satt i trafikk Stavanger-Tau / Tau-Judaberg / Judaberg-Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991 78  
79 01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 79  
80         Verdifastsettelse: 9.591.043 NOK.   [N] sdir.no 80  
81 30.01.1992       Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992 81  
82         Årsak: m/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden.   [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992 82  
83 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 83  
84 27.10.1992       Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans.   [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992 84  
85 09.12.1992       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau / Tau-Judaberg / Judaberg-Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992 85  
86 01.01.1993       Satt i trafikk Stavanger-Nesheim.     86  
87 14.01.1993       Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993 87  
88         knakk.   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993 88  
89 05.1993       Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø-Knarvik.   [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993 89  
90 01.06.1993       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik-Vangsnes.     90  
91 31.08.1993       Tilbakelevert.   HMI 91  
92 09.1993       Satt i trafikk Hanasand-Jelsa.   HMI 92  
93 24.05.1994       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994 93  
94 15.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 94  
95 19.08.1994       Satt i trafikk Hanasand-Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994 95  
96 19.10.1994   C   Ommålt.   [N] sdir.no 96  
97 01.11.1994       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994 97  
98 01.1996       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 98  
99 29.03.1996       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 99  
100 15.06.1997       Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord-Honningsvåg.   [P] "Skipet" 3/1997 100  
101 14.08.1997       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/1997 101  
102         Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 102  
103 17.11.1997       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 103  
104 ca.17.12.1997       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 104  
105 ca.01.1998   G   Maskin ombygget: reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 105  
106 15.06.1998       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik-Vangsnes.   [P] "Skipet" 3/1998 106  
107 31.08.1998       Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   [P] "Skipet" 3/1998 107  
108 ► 1999   D   Sertifikat endret.   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00" 108  
109 26.03.1999       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika-Arsvågen.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999 109  
110 29.08.1999       Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999 110  
111 30.08.1999       Grunnstøtte, Hanasand.   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999 111  
112         Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: utslitt mikrobryter i styrehendlene.   [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999 112  
113 31.08.1999       Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse".   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999 113  
114 17.09.1999       Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte   [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999 114  
115         glatt dekk, Ladstein.   [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999 115  
116 21.09.1999       Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: teknisk svikt.   [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999 116  
117 ► 12.10.1999       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 117  
118 11.1999       Satt i trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 118  
119 31.12.1999       Tatt ut av trafikk Hanasand-Fogn.   HMI 119  
120 23.01.2000       I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000 120  
121 ca.13.03.2000       Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg.   HMI 121  
122 14.04.2000   F   Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4.   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000 122  
123         Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 123  
124 31.07.2000       Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000 124  
125 06.08.2000       Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord".   [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000 125  
126 2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 126  
127 15.12.2001       Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning.   [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001 127  
128 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 128  
129 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 129  
130 25.02.2003       Gikk på land i tett tåke på Lindøy.   [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003 130  
131         Årsak: feilnavigering.   [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003 131  
132 20.06.2003       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003 132  
133         Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 3/2003 133  
134 26.06.2003       Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2003 134  
135 18.08.2003       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/2003 135  
136 09.09.2003       Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 3/2003 136  
137         Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [P] "Skipet" 4/2003 137  
138 26.09.2003       Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 138  
139     E   Kapasitet og sertifikat endret.   -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 139  
140 30.09.2003       Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   -- | [P] "Skipet" 4/2003 140  
141 16.06.2004       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 3/2004 141  
142 06.2004       Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2004 142  
143 15.08.2004       Tatt ut av trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2004 143  
144 16.08.2004       Tilbakelevert.   HMI 144  
145 ultimo 08.2004       Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   [P] "Skipet" 3/2004 145  
146 05.2005       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [N] stp-norway.com 146  
147 07.2005       Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   [N] stp-norway.com 147  
148 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 148  
149 12.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 149  
150 08.03.2008       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   HMI 150  
151 22.10.2009       Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin.   [N] stp-norway.com 151  
152 12.02.2010       Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 152  
153 09.05.2010       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 153  
154 29.06.2010       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 154  
155 03.01.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 155  
156 20.03.2011       Tatt ut av trafikk Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 156  
157 03.05.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 157  
158 28.05.2011       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [P] "Skipet" 2/2011 158  
159 25.06.2011       Satt i trafikk Lauvvik-Lysebotn.   [P] "Skipet" 2/2011 159  
160 29.08.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 160  
161 09.10.2011       Tatt ut av trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 161  
162 10.10.2011       Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet.   [N] sdir.no 162  
163 15.10.2011       Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold.   [P] "Skipet" 4/2011 163  
164 17.10.2011       Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø.   [N] sdir.no 164  
165 28.12.2011       Satt i trafikk Lyngseidet-Olderdalen.   [N] nordlys.no 29.12.2011 165  
166 02.04.2013       Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 166  
167 07.05.2013       Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø   [N] stp-norway.com 167  
168 08.05.2013       Satt i trafikk Lyngseidet-Olderdalen.   [N] stp-norway.com 168  
169 31.12.2020       Tatt ut av trafikk Lyngseidet-Olderdalen.   [N] itromso.no 01.01.2021 169  
170 04.01.2021       Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Trondenes". Salgssum: 12 mill NOK.   [N] sdir.no 170  
171 primo 01.2021       I opplag ved Tromsø Mekaniske a/s, Eidkjosen.   HMI | [N] skipsfarts-forum.net 14.01.2021 171  
172 28.04.2021       Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold.   [P] "Skipet" 2/2021 172  
173 05.06.2021       Satt i trafikk Nesna-Tomma.   [N] skipsfarts-forum.net 05.06.2021 173  
174 01.05.2022       Til vedlikehold ved Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen.   [N] skipsfarts-forum.net 10.06.2022 | HMI 174  
175 03.07.2022       Satt i trafikk Nesna-Levang.   [N] hblad.no 04.07.2022 175  
176 26.03.2023       Slept til Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen med maskinhavari.   [P] "Skipet" 2/2023 176  
177 27.09.2023       Ferdig reparert ved Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen.   HMI 177  
178 medio 10.2023       Satt i trafikk Nesna-Tomma.   [N] skipsfarts-forum.net 17.10.2023 178  
179   179  
180   180  
181 Bilde 1/8  
 
        I original utgave for Det Stavangerske Dampskibsselskab. 181  
182             182  
183             183  
184             184  
185             185  
186             186  
187             187  
188             188  
189             189  
190             190  
191             191  
192             192  
193             193  
194             194  
195             195  
196    Avbildet som: "Tau"     196  
197    Lokalisering: Tau     197  
198    Tidspunkt: April 1987     198  
199    Rettighetshaver: -     199  
200    Hentet fra: Privat samling     200  
201   201  
202 Bilde 2/8  
 
        Overført til Rogaland Trafikkselskap, med den midterste røde ringen på skorsteinene fjernet. 202  
203             203  
204             204  
205             205  
206             206  
207             207  
208             208  
209             209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217    Avbildet som: "Tau"     217  
218    Lokalisering: Tau     218  
219    Tidspunkt: 04. april 1990     219  
220    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     220  
221    Hentet fra: Privat samling     221  
222   222  
223 Bilde 3/8  
 
        Til slutt ble også den karakteristiske "nye" Hvite Flåte svartmalt nederst. 223  
224             224  
225             225  
226             226  
227             227  
228             228  
229             229  
230             230  
231             231  
232             232  
233             233  
234             234  
235             235  
236             236  
237             237  
238             238  
239             239  
240             240  
241             241  
242             242  
243             243  
244    Avbildet som: "Tau"     244  
245    Lokalisering: Tau     245  
246    Tidspunkt: -     246  
247    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     247  
248    Hentet fra: Privat samling     248  
249   249  
250 Bilde 4/8  
 
        Overført til Stavangerske, og de tre røde ringene er tilbake. 250  
251             251  
252             252  
253             253  
254             254  
255             255  
256             256  
257             257  
258             258  
259             259  
260             260  
261             261  
262             262  
263             263  
264             264  
265             265  
266             266  
267             267  
268    Avbildet som: "Tau"     268  
269    Lokalisering: Stavanger     269  
270    Tidspunkt: 2003     270  
271    Rettighetshaver: Pål Reimund Skjold     271  
272    Hentet fra: stp-norway.com     272  
273   273  
274 Bilde 5/8  
 
        Overtatt av HSD Sjø, og en av de første fergene som fikk HSD's nye logo. 274  
275             275  
276             276  
277             277  
278             278  
279             279  
280             280  
281             281  
282             282  
283             283  
284             284  
285             285  
286             286  
287             287  
288             288  
289             289  
290             290  
291             291  
292             292  
293    Avbildet som: "Odda"     293  
294    Lokalisering: -     294  
295    Tidspunkt: -     295  
296    Rettighetshaver: Erik Ask     296  
297    Hentet fra: stp-norway.com     297  
298   298  
299 Bilde 6/8  
 
        Overført til Tide Sjø. 299  
300           Her ser man også den nye kafeteria-modulen som i 2000 ble bygget i forkant på dekk 4. 300  
301             301  
302             302  
303             303  
304             304  
305             305  
306             306  
307             307  
308             308  
309             309  
310             310  
311             311  
312             312  
313             313  
314    Avbildet som: "Odda"     314  
315    Lokalisering: Bømlafjorden     315  
316    Tidspunkt: 20. februar 2008     316  
317    Rettighetshaver: Bjarne Pettersen     317  
318    Hentet fra: fjordfaehren.de     318  
319   319  
320 Bilde 7/8  
 
        Overtatt av det lille selskapet Bjørklids Ferjerederi, og gitt samisk navn og nytt 320  
321           fargekart. 321  
322             322  
323             323  
324             324  
325             325  
326             326  
327             327  
328             328  
329             329  
330             330  
331             331  
332             332  
333             333  
334             334  
335             335  
336             336  
337             337  
338             338  
339    Avbildet som: "Goalsevarre"     339  
340    Lokalisering: Olderdalen     340  
341    Tidspunkt: 24. juni 2016     341  
342    Rettighetshaver: Uwe Jakob     342  
343    Hentet fra: fjordfaehren.de     343  
344   344  
345 Bilde 8/8  
 
        Overtatt av Torghatten Nord for trafikk på Nordlands-kysten. 345  
346             346  
347             347  
348             348  
349             349  
350             350  
351             351  
352             352  
353             353  
354             354  
355             355  
356             356  
357             357  
358             358  
359             359  
360             360  
361    Avbildet som: "Trondenes"     361  
362    Lokalisering: -     362  
363    Tidspunkt: 02. juni 2021     363  
364    Rettighetshaver: John Nilsen     364  
365    Hentet fra: skipsfarts-forum.net     365  
366   366  
367   367  
368 Film 1/3      "Tau" i Stavanger 16. juni 2003 368  
369    01:40 - 02:08 369  
370    Rettighetshaver: Svein Åge Bertelsen   370  
371    Hentet fra: youtube.com   371  
372   372  
373 Film 2/3      "Goalsevarre" i Olderdalen juli 2012 373  
374    Hele klippet 374  
375    Rettighetshaver: Varre Fjell   375  
376    Hentet fra: youtube.com   376  
377   377  
378 Film 3/3      "Trondenes" Levang - Nesna juli 2021 378  
379    Hele klippet 379  
380    Rettighetshaver: Varre Fjell   380  
381    Hentet fra: youtube.com   381  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau