֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            B-40 "Tau"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
         
  BILDE             "TAU"  
           
     
 
   
       
       
         
       
       
           
       
    Status: I trafikk  
  "TAU" Oppdatert: 29.06.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   B-40   1
2 Periode:   1977 - 1982   2
     
3 Byggeår:   1977   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   144 [utrustning]   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 4
5 Skrog:   Molde Verft a/s, Hjelset   [P] "Skipet" 4/1992 5
6 Utrustning:   Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 6
     
7 Type:   PS 50   [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer" 7
8 Skrogutforming:   Pendel   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12      L E I H   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14 1987 -   7601669   [N] sdir.no 14
15     MMSI-nummer   15
16     257376500   [N] marinetraffic.com 16
17     Navn   17
18 1977 - 1982   "Tau"   [N] sdir.no 18
19 1982 -   "Røsund"   [N] sdir.no 19
     
     
     
20  Periode   Rederi / eierforhold 20
21 1977 - 1982   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [P] "Skipet" 1/1991 21
22 1982 - 1990   Nord-Ferjer a/s, Narvik   [P] "Skipet" 4/1992 22
23 1990 - 2006   Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik   [N] sdir.no 23
24 2006 - 2007   Hurtigruten Group ASA, Narvik   [N] sdir.no 24
25 2007 - 2009   Hurtigruten ASA, Narvik   [N] sdir.no 25
26 2009 -   Torghatten Nord a/s, Tromsø   [N] sdir.no 26
     
     
     
27  Periode   Klasse 27
28 1986 - før 2000   Skipskontrollen   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 28
29 før 2000 -   NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 29
     
     
     
30  Periode   Maskin 30
31     Fabrikant   31
32     Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   [P] "Skipet" 2/1991 32
33     Produsert   33
34     1977   [P] "Skipet" 2/1991 34
35     Maskin   35
36     1 x Normo 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352 -- 36
37     Effekt   37
38     1300 bhk   [P] "Skipet" 2/1991 38
39     Fart   39
40     12.0 kn   [P] "Skipet" 4/1992 40
41     Forbruk   41
42     250 l/t   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 42
     
     
     
43  Periode   Mål 43
44     Lengde   44
45 1977 - 1987 A 64.37 m   [P] "Skipet" 2/1991 45
46 1987 - 2019 B 80.30 m   [N] sdir.no 46
47     Bredde   47
48     11.25 m   [N] sdir.no 48
49     Dybde   49
50     4.20 m   [N] sdir.no 50
51     Brutto tonnasje   51
52 1977 - 1987 A 613 brt   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 52
53 1987 - 1988 B 1010 brt   [N] sdir.no 53
54     Netto tonnasje   54
55 1977 - 1987 A 326 nrt   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 55
56 1987 - 1988 B 307 nrt   [N] sdir.no 56
57     Dødvekttonn   57
58 1977 - 1987 A 100 dvt   [N] marinetraffic.com 58
59 1988 - C 547 dvt   [N] auksjon.no 59
     
     
     
60  Periode   Kapasitet 60
61     Personbiler   61
62 1977 - 1987 A 50   [P] "Skipet" 1/1991 62
63 1987 - 1988 B 88 [68 dekk 2] - [20 hengedekk]   [P] "Skipet" 4/1992 63
64 1988 - ca.2004 C 68   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 64
65 ca.2004 - D 52   [N] torghatten-nord.no 65
66     Trailere   66
67 1987 - 1988 B 7   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 67
68 1988 - C 14   [N] torghatten-nord.no 68
69     Passasjerer   69
70 1982 - ca.2003 A 399   [P] "Skipet" 1/1991 70
71 ca.2003 - E 321   [P] "Fjordabåtene" 71
72 ca.2003 - D 212   [N] torghatten-nord.no 72
73     Passasjerlugarer   73
74     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 74
75     Mannskapslugarer   75
76     8   [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer" 76
77     Mannskap   77
78 1977 - 1982   5   [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977 78
79     Dekkshøyde   79
80     4.50 m [dekk 2]   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 80
81     Tillatt akseltrykk   81
82     13 t [dekk 2]   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 82
     
     
     
83  Tilleggsinformasjon 83
84 Fartsområde: 2.   [N] torghatten-nord.no 84
85 Sitteplasser: 145 [dekk 1] - 112 [dekk 4].   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978 85
86 Sitteplasser: 83 [dekk 4] + salong dekk 1 [pr. 2020]. Lastekapasitet: 300 t. [pr. 2020]. Seilingshøyde: 19.2 m. Hjelpemaskin: 2 x Volvo MD 100 á 170 hk.   [N] auksjon.no 86
87 Smøreoljekap.: 1.95 m³.   [N] auksjon.no 87
     
     
     
     
88 18.01.1977 A Levert fra Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau".   [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1977 88
89     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [N] sdir.no 89
90 24.01.1977   Døpt av Marit Skretting, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977 90
91 25.01.1977   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977 91
92 13.03.1977   Grunnstøtte i tykk tåke, Tau havn.   [A] Stavanger Aftenblad 14.03.1977 92
93 06.04.1977   Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for lossing, deretter til Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1977 93
94 04.07.1978   Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for reparasjon.   [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1978 94
95 30.07.1978   Grunnberøring i tykk tåke, Tau havn.   [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1978 95
96 24.04.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1982 96
97 27.04.1982   Solgt til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Overført til Narvik Skipsregister. Omdøpt "Røsund". Hjemmehavn: Narvik. Salgssum: 13 mill NOK.   [P] "Skipet" 4/1992 97
98 05.06.1982   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [P] "Skipet" 4/1992 98
99 05.1987 B Ombygget ved Harstadverkstedene a/s, Harstad: forlenget samt hengedekk montert.   [P] "Skipet" 4/1992 99
100 16.11.1987 B Ommålt.   [N] sdir.no 100
101 07.1988 C Ombygget: hengedekk demontert.   -- 101
102 18.12.1989   Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen].   [K] Torghatten Nord 102
103 01.01.1990   Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik.   [P] "Skipet" 4/1992 103
104 05.01.1990   Tatt ut av trafikk Åndalsnes - Innfjorden.   [K] Torghatten Nord 104
105 22.01.1990   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Kvalvåg - Kvisvik.   -- 105
106 12.03.1990   Tilbakelevert. Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen].   -- 106
107 31.05.1990   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   -- 107
108 19.06.1990   Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik.   [N] sdir.no 108
109 01.10.1990   Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen].   -- 109
110 01.06.1991   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   -- 110
111 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 111
112 07.06.1993   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund.   -- 112
113 09.1993   Tilbakelevert.   -- 113
114 17.09.1993   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde.   [A] Sunnhordland 21.09.1993 114
115 30.09.1993   Kolliderte med kaien, Ranavik etter teknisk svikt.   [A] Sunnhordland 04.10.1993 115
116 09.02.1994   Kolliderte med rampen, Ranavik.   [A] Sunnhordland 11.02.1994 116
117 31.12.1995   Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde.   [P] "Skipet" 1/1996 117
118 04.01.1996   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 1/1996 118
119 23.03.1996   Utleid til Bastø-Fosen a/s, Trondheim.   [P] "Skipet" 2/1996 119
120 27.03.1996   Satt i trafikk Horten - Moss.   [P] "Skipet" 2/1996 120
121 25.06.1996   Tatt ut av trafikk Horten - Moss.   [P] "Skipet" 3/1996 121
122 28.06.1996   Satt i trafikk Flakk - Rørvik.   [P] "Skipet" 3/1996 122
123 18.03.1997   Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   -- 123
124 ca.06.1997   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Lavik - Oppedal.   [P] "Skipet" 3/1997 124
125 ca.08.1997   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/1997 125
125     Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   -- 125
126 ca.06.1998   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord Honningsvåg.   [P] "Skipet" 3/1998 126
127 ca.08.1998   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/1998 127
128 pr.2000   I trafikk Bognes - Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2000 128
129 11.09.2000   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn.   [P] "Skipet" 4/2000 129
130 24.10.2000   Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn.   [P] "Skipet" 4/2000 130
131 sommer 2002   I trafikk Bognes - Skarberget [supplering].   [P] "Skipet" 3/2002 131
132 ► 2004 E Sertifikat endret.   [P] "Fjordabåtene" 132
133 medio 01.2004   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [P] "Skipet" 1/2004 133
134 24.02.2004   Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik.   [P] "Skipet" 1/2004 134
135 ultimo 03.2004   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 1/2004 135
136 ca.2004 D Kapasitet og sertifikat endret.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 136
137 04.04.2005   Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik.   [P] "Skipet" 2/2005 137
138 04.05.2005   Tatt ut av trafikk Flakk - Rørvik.   [P] "Skipet" 2/2005 138
139 08.05.2005   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 2/2005 139
140 01.03.2006   Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik.   [N] stp-norway.com 140
141 30.03.2006   Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik.   [N] sdir.no 141
142 04.10.2006   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com 142
143 15.11.2006   I opplag.   [N] stp-norway.com 143
144 ► 08.2007   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com 144
145 21.08.2007   Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik.   [N] stp-norway.com 145
146 11.09.2007   Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik.   [N] sdir.no 146
147 09.05.2008   Maskinhavari.   [P] "Skipet" 2/2008 147
148     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon.   [N] stp-norway.com 148
149 24.09.2008   Ferdig reparert ved Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad. I opplag, Skarberget.   [N] stp-norway.com 149
150 05.01.2009   Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø   [N] sdir.no 150
151 01.06.2009   Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 2/2009 151
152 06.08.2009   Tilbakelevert.   [N] stp-norway.com 152
153 20.09.2009   Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 153
154 16.11.2009   I opplag, Skarberget.   [P] "Skipet" 4/2009 154
155 24.01.2010   Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes.   [P] "Skipet" 1/2010 155
156 10.04.2010   Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes.   [P] "Skipet" 2/2010 156
157 18.06.2010   Satt i trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 157
158 16.08.2010   Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 158
159 22.10.2010   I opplag, Skarberget.   [N] stp-norway.com 159
160 19.02.2011   Tatt ut av opplag.   [N] stp-norway.com 160
161 27.04.2011   Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 161
162 01.09.2011   Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 162
163 12.09.2011   Tilbakelevert.   [N] sdir.no 163
164 07.10.2011   Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim.   [N] stp-norway.com 164
165 09.10.2011   Satt i trafikk Hofles - Lund.   [P] "Skipet" 4/2011 165
166 03.07.2012   Tatt ut av trafikk Hofles - Lund.   [N] stp-norway.com 166
167 09.07.2012   Tilbakelevert.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 167
168     Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest.   [N] sdir.no 168
169     Satt i trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 169
170 31.08.2012   Tilbakelevert.   [N] stp-norway.com 170
171 09.09.2012   Satt i trafikk Refsnes - Flesnes.   [N] stp-norway.com 171
172 15.11.2012   Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes.   [N] stp-norway.com 172
173 22.12.2012   I opplag, Skarberget.   [N] stp-norway.com 173
174 15.04.2013   Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 174
175 25.07.2013   Grunnberøring.   [N] nrk.no/nordland 25.07.2013 175
176 10.09.2013   Tilbakelevert.   [N] sdir.no 176
177 04.10.2013   I opplag, Skarberget.   [N] stp-norway.com 177
178 23.04.2014   Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 178
179 30.06.2014   Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik.   [N] stp-norway.com 179
180 04.07.2014   Tilbakelevert.   [N] sdir.no 180
181     Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com 181
182 10.08.2014   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com 182
183 09.2014   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com 183
184 14.10.2014   Fikk slagside etter at for mange trailere ble plassert i den ene siden, Skarberget. Èn passasjer fikk lettere skader da rampen falt i sjøen.   [N] an.no 14.10.2014 184
185 12.2014   I opplag, Skarberget.   [N] stp-norway.com 185
186 28.05.2015   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com 186
187 2015   I opplag, Skarberget.   [N] stp-norway.com 187
188 22.09.2015   Gikk på land, Flesnes etter maskinstans.   [P] "Skipet" 4/2015 188
189 pr.02.2016   I trafikk Bognes - Skarberget.   [N] ruteinfo.thn.no 189
190 02.2016   Reservefartøy.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 190
191 20.09.2018   Satt i trafikk Refsnes - Flesnes.   [N] blv.no 20.09.2018 191
192 28.11.2018   Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes.   [P] "Skipet" 2/2019 192
193 03.2019   Baug- og aktervisir demontert. Satt i trafikk Festvåg - Misten.   [N] torghatten-nord.no | [N] skipsfarts-forum.net 17.03.2021 193
194 31.12.2020   Tatt ut av trafikk Festvåg - Misten.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 194
195 23.01.2021   I opplag, Skarberget.   [N] skipsfarts-forum.net 23.01.2021 195
196 07.04.2021   Tatt ut av opplag.   [N] skipsfarts-forum.net 07.04.2021 196
197 primo 06.2021   Ett visir montert. I opplag, Vikholmen.   [N] skipsfarts-forum.net 31.05.2021 | 11.06.2021 197
198 29.06.2021   Satt i trafikk Nesna - Levang.   [N] torghatten-nord.no 29.06.2021 198
     
     
     
     
     
 
  Avbildet som: "Tau"  
        Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl  
        Lokalisering: Stavanger  
        Tidspunkt: --  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau