H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "TAU" 1977  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © Lars Helge Isdahl  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   18.01.2022          
    Status:   I trafikk         Posisjon på AIS:     
                   
      Fortegnelse nr. B-40  
      "TAU"  [1977 - 1982]  
                   
1   Periode       1977 - 1982 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1977 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       144 [utrustning] 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Molde Verft a/s, Hjelset 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik 5 [N] sdir.no  
6   Type       PS 50 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1977 - 1982       "Tau" 12 [N] sdir.no  
13   1982 -       "Røsund" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15           LEIH 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -       7601669 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19           257376500 19 [N] marinetraffic.com  
20           20            
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1977 - 1982       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 23 [P] "Skipet" 1/1991  
24   1982 - 1990       Nord-Ferjer a/s, Narvik 24 [P] "Skipet" 4/1992  
25   1990 - 2006       Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 25 [N] sdir.no  
26   2006 - 2007       Hurtigruten Group ASA, Narvik 26 [N] sdir.no  
27   2007 - 2009       Hurtigruten ASA, Narvik 27 [N] sdir.no  
28   2009 -       Torghatten Nord a/s, Tromsø 28 [N] sdir.no  
29           29            
30   ▼ KLASSIFISERING 30    
31   Periode       Klasse 31    
32   før 1986 - før 2000       Skipskontrollen 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33   før 2000 -       NSC 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34           34            
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37           Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 37 [P] "Skipet" 2/1991  
38           Produsert 38    
39           1977 39 [P] "Skipet" 2/1991  
40           Maskin 40    
41           1 x Normo 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352 41    
42           Effekt 42    
43           1300 bhk 43 [P] "Skipet" 2/1991  
44           Fart 44    
45           12.0 kn 45 [P] "Skipet" 4/1992  
46           Forbruk 46    
47         250 l/t 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48           48            
49   ▼ MÅL 49    
50   Periode       Lengde 50    
51   1977 - 1987   A   64.37 m 51 [P] "Skipet" 2/1991  
52   1987 - 2019   B   80.30 m 52 [N] sdir.no  
53           Bredde 53    
54           11.25 m 54 [N] sdir.no  
55           Dybde 55    
56           4.20 m 56 [N] sdir.no  
57           Brutto tonnasje 57    
58   1977 - 1987   A   613 brt 58 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
59   1987 -   B   1010 bt 59 [N] sdir.no  
60           Netto tonnasje 60    
61   1977 - 1987   A   326 nrt 61 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
62   1987 -   B   307 nt 62 [N] sdir.no  
63           Dødvekttonn 63    
64   1977 - 1987   A   100 dvt 64 [N] marinetraffic.com  
65   1988 -   C   547 dvt 65 [N] auksjon.no  
66           66            
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69   1977 - 1987   A   50 69 [P] "Skipet" 1/1991  
70   1987 - 1988   B   88 [68 dekk 2] - [20 hengedekk] 70 [P] "Skipet" 4/1992  
71   1988 - ca.2004   C   68 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72   ca.2004 -   D   52 72 [N] torghatten-nord.no  
73           Trailere 73    
74   1977 - 1987   A   Ja 74 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
75   1987 - 1988   B   7 75 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
76   1988 -   C   14 76 [N] torghatten-nord.no  
77           Passasjerer 77    
78   1982 - før 2004   A   399 78 [P] "Skipet" 1/1991  
79   før 2004 - ca.2004   E   321 79 [P] "Fjordabåtene"  
80   ca.2004 -   D   212 80 [N] torghatten-nord.no  
81           Passasjerlugarer 81    
82           0 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Mannskapslugarer 83    
84           8 84 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
85           Mannskap 85    
86   1977 - 1982       5 86 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977  
87           Dekkshøyde 87    
88         4.50 m [dekk 2] 88 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
89           Tillatt akseltrykk 89    
90         13 t [dekk 2] 90 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
91           91            
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   Fartsområde: 2. 93 [N] torghatten-nord.no  
94   Sitteplasser: 145 [dekk 1] - 112 [dekk 4]. 94 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978  
95   Sitteplasser: 83 [dekk 4] + salong dekk 1 [pr. 2020]. Lastekapasitet: 300 t. [pr. 2020]. Seilingshøyde: 19.2 m. Hjelpemaskin: 2 x Volvo MD 100 á 170 hk. 95 [N] auksjon.no  
96   Smøreoljekap.: 1.95 m³. 96 [N] auksjon.no  
97         97            
98   ▼ HISTORIKK 98    
99 01.05.1976       Kjølstrukket. 99 [N] skipshistorie.net  
100 04.09.1976       Sjøsatt ved Molde Verft a/s, Hjelset. 100 [N] skipshistorie.net  
101 18.01.1977   A   Levert fra Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau". 101 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1977  
102         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 102 [N] sdir.no  
103 24.01.1977       Døpt av Marit Skretting, Stavanger. 103 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977  
104 25.01.1977       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 104 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977  
105 13.03.1977       Grunnstøtte i tykk tåke, Tau havn. 105 [A] Stavanger Aftenblad 14.03.1977  
106 06.04.1977       Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for lossing, deretter til Stavanger. 106 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1977  
107 04.07.1978       Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for reparasjon. 107 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1978  
108 30.07.1978       Grunnberøring i tykk tåke, Tau havn. 108 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1978  
109 24.04.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 109 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1982  
110 27.04.1982       Solgt til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Overført til Narvik Skipsregister. Omdøpt "Røsund". Hjemmehavn: Narvik. Salgssum: 13 mill NOK. 110 [P] "Skipet" 4/1992  
111 05.06.1982       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 111 [P] "Skipet" 4/1992  
112 05.1987   B   Ombygget ved Harstadverkstedene a/s, Harstad: Forlenget samt hengedekk montert. 112 [P] "Skipet" 4/1992  
113 16.11.1987   B   Ommålt. 113 [N] sdir.no  
114 1988   C   Ombygget: Hengedekk demontert. 114 [N] skipshistorie.net  
115 18.12.1989       Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 115 [K] Torghatten Nord  
116 01.01.1990       Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 116 [P] "Skipet" 4/1992  
117 05.01.1990       Tatt ut av trafikk Åndalsnes - Innfjorden. 117 [K] Torghatten Nord  
118 22.01.1990       Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Kvalvåg - Kvisvik. 118    
119 12.03.1990       Tilbakelevert. Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 119    
120 31.05.1990       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 120    
121 19.06.1990       Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 121 [N] sdir.no  
122 01.10.1990       Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 122    
123 01.06.1991       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 123    
124 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 124 [N] sdir.no  
125 07.06.1993       Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 125 -- | [N] skipshistorie.net  
126 09.1993       Tilbakelevert. 126    
127 17.09.1993       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 127 [A] Sunnhordland 21.09.1993  
128 30.09.1993       Kolliderte med kaien, Ranavik etter teknisk svikt. 128 [A] Sunnhordland 04.10.1993  
129 09.02.1994       Kolliderte med rampen, Ranavik. 129 [A] Sunnhordland 11.02.1994  
130 31.12.1995       Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 130 [P] "Skipet" 1/1996  
131 04.01.1996       Tilbakelevert. 131 [P] "Skipet" 1/1996  
132 23.03.1996       Utleid til Bastø-Fosen a/s, Trondheim. 132 [P] "Skipet" 2/1996  
133 27.03.1996       Satt i trafikk Horten - Moss. 133 [P] "Skipet" 2/1996  
134 25.06.1996       Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 134 [P] "Skipet" 3/1996  
135 28.06.1996       Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 135 [P] "Skipet" 3/1996  
136 18.03.1997       Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 136    
137 ca.06.1997       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 137 [P] "Skipet" 3/1997  
138 ca.08.1997       Tilbakelevert. 138 [P] "Skipet" 3/1997  
139         Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 139    
140 ca.06.1998       Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord Honningsvåg. 140 [P] "Skipet" 3/1998  
141 ca.08.1998       Tilbakelevert. 141 [P] "Skipet" 3/1998  
142 pr.2000       I trafikk Bognes - Skarberget. 142 [P] "Skipet" 3/2000  
143 11.09.2000       Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 143 [P] "Skipet" 4/2000  
144 24.10.2000       Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 144 [P] "Skipet" 4/2000  
145 sommer 2002       I trafikk Bognes - Skarberget [supplering]. 145 [P] "Skipet" 3/2002  
146 ► 2004   E   Sertifikat endret. 146 [P] "Fjordabåtene"  
147 medio 01.2004       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 147 [P] "Skipet" 1/2004  
148 24.02.2004       Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 148 [P] "Skipet" 1/2004  
149 ultimo 03.2004       Tilbakelevert. 149 [P] "Skipet" 1/2004  
150 ca.2004   D   Kapasitet og sertifikat endret. 150 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
151 04.04.2005       Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 151 [P] "Skipet" 2/2005  
152 04.05.2005       Tatt ut av trafikk Flakk - Rørvik. 152 [P] "Skipet" 2/2005  
153 08.05.2005       Tilbakelevert. 153 [P] "Skipet" 2/2005  
154 01.03.2006       Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 154 [N] stp-norway.com  
155 30.03.2006       Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 155 [N] sdir.no  
156 04.10.2006       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 156 [N] stp-norway.com  
157 15.11.2006       I opplag. 157 [N] stp-norway.com  
158 ► 08.2007       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 158 [N] stp-norway.com  
159 21.08.2007       Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 159 [N] stp-norway.com  
160 11.09.2007       Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 160 [N] sdir.no  
161 09.05.2008       Maskinhavari. 161 [P] "Skipet" 2/2008  
162         Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 162 [N] stp-norway.com  
163 24.09.2008       Ferdig reparert ved Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad. I opplag, Skarberget. 163 [N] stp-norway.com  
164 05.01.2009       Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø 164 [N] sdir.no  
165 01.06.2009       Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 165 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 2/2009  
166 06.08.2009       Tilbakelevert. 166 [N] stp-norway.com  
167 20.09.2009       Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 167 [N] stp-norway.com  
168 16.11.2009       I opplag, Skarberget. 168 [P] "Skipet" 4/2009  
169 24.01.2010       Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 169 [P] "Skipet" 1/2010  
170 10.04.2010       Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 170 [P] "Skipet" 2/2010  
171 18.06.2010       Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 171 [N] stp-norway.com  
172 16.08.2010       Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 172 [N] stp-norway.com  
173 22.10.2010       I opplag, Skarberget. 173 [N] stp-norway.com  
174 19.02.2011       Tatt ut av opplag. 174 [N] stp-norway.com  
175 27.04.2011       Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 175 [N] stp-norway.com  
176 01.09.2011       Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 176 [N] stp-norway.com  
177 12.09.2011       Tilbakelevert. 177 [N] sdir.no  
178 07.10.2011       Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 178 [N] stp-norway.com  
179 09.10.2011       Satt i trafikk Hofles - Lund. 179 [P] "Skipet" 4/2011  
180 03.07.2012       Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 180 [N] stp-norway.com  
181 09.07.2012       Tilbakelevert. 181 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
182         Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 182 [N] sdir.no  
183         Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 183 [N] stp-norway.com  
184 31.08.2012       Tilbakelevert. 184 [N] stp-norway.com  
185 09.09.2012       Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 185 [N] stp-norway.com  
186 15.11.2012       Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 186 [N] stp-norway.com  
187 22.12.2012       I opplag, Skarberget. 187 [N] stp-norway.com  
188 15.04.2013       Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 188 [N] stp-norway.com  
189 25.07.2013       Grunnberøring. 189 [N] nrk.no/nordland 25.07.2013  
190 10.09.2013       Tilbakelevert. 190 [N] sdir.no  
191 04.10.2013       I opplag, Skarberget. 191 [N] stp-norway.com  
192 23.04.2014       Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 192 [N] stp-norway.com  
193 30.06.2014       Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 193 [N] stp-norway.com  
194 04.07.2014       Tilbakelevert. 194 [N] sdir.no  
195         Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 195 [N] stp-norway.com  
196 10.08.2014       Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 196 [N] stp-norway.com  
197 09.2014       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 197 [N] stp-norway.com  
198 14.10.2014       Fikk slagside etter at for mange trailere ble plassert i den ene siden, Skarberget. Èn passasjer fikk lettere skader da rampen falt i sjøen. 198 [N] an.no 14.10.2014  
199 12.2014       I opplag, Skarberget. 199 [N] stp-norway.com  
200 28.05.2015       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 200 [N] stp-norway.com  
201 2015       I opplag, Skarberget. 201 [N] stp-norway.com  
202 22.09.2015       Gikk på land, Flesnes etter maskinstans. 202 [P] "Skipet" 4/2015  
203 pr.02.2016       I trafikk Bognes - Skarberget. 203 [N] ruteinfo.thn.no  
204 02.2016 ►       Reservefartøy. 204 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
205 20.09.2018       Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 205 [N] blv.no 20.09.2018  
206 28.11.2018       Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 206 [P] "Skipet" 2/2019  
207 03.2019       Baug- og aktervisir demontert. Satt i trafikk Festvåg - Misten. 207 [N] torghatten-nord.no | [N] skipsfarts-forum.net 17.03.2021  
208 31.12.2020       Tatt ut av trafikk Festvåg - Misten. 208 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
209 23.01.2021       I opplag, Skarberget. 209 [N] skipsfarts-forum.net 23.01.2021  
210 07.04.2021       Tatt ut av opplag. 210 [N] skipsfarts-forum.net 07.04.2021  
211 primo 06.2021       Baugvisir montert. 211 [N] skipsfarts-forum.net 31.05.2021 | HMI  
212         I opplag, Vikholmen. 212 [N] skipsfarts-forum.net 11.06.2021  
213 29.06.2021       Satt i trafikk Nesna - Levang. 213 [N] torghatten-nord.no 29.06.2021  
214 24.10.2021       Til Solstrand Verft a/s, Tomrefjord for vedlikeholdsarbeid. 214 [N] skipsfarts-forum.net 24.10.2021  
215 06.12.2021       Ferdig ved Solstrand Verft a/s, Tomrefjord. 215 [N] skipsfarts-forum.net 06.12.2021  
216 18.01.2022       Satt i trafikk Nesna - Levang. 216 [N] skipsfarts-forum.net 18.01.2022  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/7      
 
  Avbildet som: "Tau"    
    I original utgave for         Lokalisering: Stavanger    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl    
            Hentet fra: shipexplorer.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/7      
  Avbildet som: "Røsund"    
    Overtatt av Nord-Ferjer         Lokalisering: --    
    med nytt navn, men uten         Tidspunkt: --    
    skorsteinsmerke.         Rettighetshaver: Øyvind Bech    
              Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/7      
  Avbildet som: "Røsund"    
    Forlenget og påmontert         Lokalisering: --    
    hengedekk.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Harstad Tidende a/s    
            Hentet fra: ekstra.ht.no/batregister/    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/7      
  Avbildet som: "Røsund"    
    Overført til         Lokalisering: --    
    Ofotens og Vesteraalens         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Pieter Inpijn    
    Hengedekket var kun         Hentet fra: fjordfaehren.de    
    montert i ett års tid.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/7      
  Avbildet som: "Røsund"    
    Overtatt av         Lokalisering: Sandnessjøen    
    Torghatten Nord, men         Tidspunkt: August 2009    
    fremdeles med         Rettighetshaver: Olaf Horsevik    
    Hurtigruten's logo.         Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 6/7      
  Avbildet som: "Røsund"    
    Med Torghatten Nord-         Lokalisering: Tromsø    
    logo.         Tidspunkt: 05. oktober 2011    
            Rettighetshaver: Bengt Domben    
            Hentet fra: skipsfarts-forum.net    
                   
                   
                   
                   
    Bilde 7/7      
  Avbildet som: "Røsund"    
    Baug- og aktervisir         Lokalisering: --    
    demontert.         Tidspunkt: 13. oktober 2019    
            Rettighetshaver: Jan Eilertsen    
            Hentet fra: marinetraffic.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                 
    ▼ FILM    
                 
    Film 1/1       "Røsund" på Nesna juli 2021   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
             
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x