H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © Lars Helge Isdahl
BILFERGER  
Oppdatert: 29.06.2021
Status: I trafikk
  Fortegnelse nr. B-40
  "TAU" [1977 - 1982]
1   Periode 1977 - 1982 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1977 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 144 [utrustning] 3 [N] sdir.no
4   Skrog Molde Verft a/s, Hjelset 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik 5 [N] sdir.no
6   Type PS 50 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1977 - 1982 "Tau" 9 [N] sdir.no
10   1982 - "Røsund" 10 [N] sdir.no
    Kallesignal
11     LEIH 11 [N] sdir.no
    IMO-nummer
12   1987 - 7601669 12 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
13     257376500 13 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
14   1977 - 1982 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 14 [P] "Skipet" 1/1991
15   1982 - 1990 Nord-Ferjer a/s, Narvik 15 [P] "Skipet" 4/1992
16   1990 - 2006 Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 16 [N] sdir.no
17   2006 - 2007 Hurtigruten Group ASA, Narvik 17 [N] sdir.no
18   2007 - 2009 Hurtigruten ASA, Narvik 18 [N] sdir.no
19   2009 - Torghatten Nord a/s, Tromsø 19 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
20   før 1986 - før 2000 Skipskontrollen 20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21   før 2000 - NSC 21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
22       Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 22 [P] "Skipet" 2/1991
    Produsert
23       1977 23 [P] "Skipet" 2/1991
    Maskin
24       1 x Normo 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352 24 --
    Effekt
25       1300 bhk 25 [P] "Skipet" 2/1991
    Fart
26       12.0 kn 26 [P] "Skipet" 4/1992
    Forbruk
27   250 l/t 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
28   1977 - 1987 A 64.37 m 28 [P] "Skipet" 2/1991
29   1987 - 2019 B 80.30 m 29 [N] sdir.no
    Bredde
30       11.25 m 30 [N] sdir.no
    Dybde
31       4.20 m 31 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
32   1977 - 1987 A 613 brt 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
33   1987 - B 1010 bt 33 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
34   1977 - 1987 A 326 nrt 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
35   1987 - B 307 nt 35 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
36   1977 - 1987 A 100 dvt 36 [N] marinetraffic.com
37   1988 - C 547 dvt 37 [N] auksjon.no
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
38   1977 - 1987 A 50 38 [P] "Skipet" 1/1991
39   1987 - 1988 B 88 [68 dekk 2] - [20 hengedekk] 39 [P] "Skipet" 4/1992
40   1988 - ca.2004 C 68 40 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
41   ca.2004 - D 52 41 [N] torghatten-nord.no
    Trailere
42   1977 - 1987 A Ja 42 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
43   1987 - 1988 B 7 43 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
44   1988 - C 14 44 [N] torghatten-nord.no
    Passasjerer
45   1982 - før 2004 A 399 45 [P] "Skipet" 1/1991
46   før 2004 - ca.2004 E 321 46 [P] "Fjordabåtene"
47   ca.2004 - D 212 47 [N] torghatten-nord.no
    Passasjerlugarer
48     0 48 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
49     8 49 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
    Mannskap
50   1977 - 1982 5 50 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977
    Dekkshøyde
51   4.50 m [dekk 2] 51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
      Tillatt akseltrykk  
52   13 t [dekk 2] 52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
53   Fartsområde: 2. 53 [N] torghatten-nord.no
54   Sitteplasser: 145 [dekk 1] - 112 [dekk 4]. 54 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978
55   Sitteplasser: 83 [dekk 4] + salong dekk 1 [pr. 2020]. Lastekapasitet: 300 t. [pr. 2020]. Seilingshøyde: 19.2 m. Hjelpemaskin: 2 x Volvo MD 100 á 170 hk. 55 [N] auksjon.no
56   Smøreoljekap.: 1.95 m³. 56 [N] auksjon.no
 
57   18.01.1977 A Levert fra Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau". 57 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1977
58     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 58 [N] sdir.no
59   24.01.1977   Døpt av Marit Skretting, Stavanger. 59 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977
60   25.01.1977   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 60 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977
61   13.03.1977   Grunnstøtte i tykk tåke, Tau havn. 61 [A] Stavanger Aftenblad 14.03.1977
62   06.04.1977   Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for lossing, deretter til Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1977
63   04.07.1978   Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for reparasjon. 63 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1978
64   30.07.1978   Grunnberøring i tykk tåke, Tau havn. 64 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1978
65   24.04.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 65 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1982
66   27.04.1982 Solgt til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Overført til Narvik Skipsregister. Omdøpt "Røsund". Hjemmehavn: Narvik. Salgssum: 13 mill NOK. 66 [P] "Skipet" 4/1992
67   05.06.1982 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 67 [P] "Skipet" 4/1992
68   05.1987 B Ombygget ved Harstadverkstedene a/s, Harstad: Forlenget samt hengedekk montert. 68 [P] "Skipet" 4/1992
69   16.11.1987 B Ommålt. 69 [N] sdir.no
70   07.1988 C Ombygget: Hengedekk demontert. 70 --
71   18.12.1989 Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 71 [K] Torghatten Nord
72   01.01.1990 Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 72 [P] "Skipet" 4/1992
73   05.01.1990 Tatt ut av trafikk Åndalsnes - Innfjorden. 73 [K] Torghatten Nord
74   22.01.1990 Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Kvalvåg - Kvisvik. 74 --
75   12.03.1990 Tilbakelevert. Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 75 --
76   31.05.1990 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 76 --
77   19.06.1990 Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 77 [N] sdir.no
78   01.10.1990 Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 78 --
79   01.06.1991 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 79 --
80   01.08.1992 Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 80 [N] sdir.no
81   07.06.1993 Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 81 --
82   09.1993 Tilbakelevert. 82 --
83   17.09.1993 Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 83 [A] Sunnhordland 21.09.1993
84   30.09.1993 Kolliderte med kaien, Ranavik etter teknisk svikt. 84 [A] Sunnhordland 04.10.1993
85   09.02.1994 Kolliderte med rampen, Ranavik. 85 [A] Sunnhordland 11.02.1994
86   31.12.1995 Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 86 [P] "Skipet" 1/1996
87   04.01.1996 Tilbakelevert. 87 [P] "Skipet" 1/1996
88   23.03.1996 Utleid til Bastø-Fosen a/s, Trondheim. 88 [P] "Skipet" 2/1996
89   27.03.1996 Satt i trafikk Horten - Moss. 89 [P] "Skipet" 2/1996
90   25.06.1996 Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 90 [P] "Skipet" 3/1996
91   28.06.1996 Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 91 [P] "Skipet" 3/1996
92   18.03.1997 Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 92 --
93   ca.06.1997 Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 93 [P] "Skipet" 3/1997
94   ca.08.1997 Tilbakelevert. 94 [P] "Skipet" 3/1997
95     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 95 --
96   ca.06.1998 Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord Honningsvåg. 96 [P] "Skipet" 3/1998
97   ca.08.1998 Tilbakelevert. 97 [P] "Skipet" 3/1998
98   pr.2000 I trafikk Bognes - Skarberget. 98 [P] "Skipet" 3/2000
99   11.09.2000 Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 99 [P] "Skipet" 4/2000
100   24.10.2000 Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 100 [P] "Skipet" 4/2000
101   sommer 2002 I trafikk Bognes - Skarberget [supplering]. 101 [P] "Skipet" 3/2002
102   ► 2004 E Sertifikat endret. 102 [P] "Fjordabåtene"
103   medio 01.2004 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 103 [P] "Skipet" 1/2004
104   24.02.2004 Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 104 [P] "Skipet" 1/2004
105   ultimo 03.2004 Tilbakelevert. 105 [P] "Skipet" 1/2004
106   ca.2004 D Kapasitet og sertifikat endret. 106 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
107   04.04.2005 Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 107 [P] "Skipet" 2/2005
108   04.05.2005 Tatt ut av trafikk Flakk - Rørvik. 108 [P] "Skipet" 2/2005
109   08.05.2005 Tilbakelevert. 109 [P] "Skipet" 2/2005
110   01.03.2006 Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 110 [N] stp-norway.com
111   30.03.2006 Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 111 [N] sdir.no
112   04.10.2006 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 112 [N] stp-norway.com
113   15.11.2006 I opplag. 113 [N] stp-norway.com
114   ► 08.2007 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 114 [N] stp-norway.com
115   21.08.2007 Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 115 [N] stp-norway.com
116   11.09.2007 Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 116 [N] sdir.no
117   09.05.2008 Maskinhavari. 117 [P] "Skipet" 2/2008
118     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 118 [N] stp-norway.com
119   24.09.2008 Ferdig reparert ved Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad. I opplag, Skarberget. 119 [N] stp-norway.com
120   05.01.2009 Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø 120 [N] sdir.no
121   01.06.2009 Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 121 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 2/2009
122   06.08.2009 Tilbakelevert. 122 [N] stp-norway.com
123   20.09.2009 Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 123 [N] stp-norway.com
124   16.11.2009 I opplag, Skarberget. 124 [P] "Skipet" 4/2009
125   24.01.2010 Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 125 [P] "Skipet" 1/2010
126   10.04.2010 Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 126 [P] "Skipet" 2/2010
127   18.06.2010 Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 127 [N] stp-norway.com
128   16.08.2010 Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 128 [N] stp-norway.com
129   22.10.2010 I opplag, Skarberget. 129 [N] stp-norway.com
130   19.02.2011 Tatt ut av opplag. 130 [N] stp-norway.com
131   27.04.2011 Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 131 [N] stp-norway.com
132   01.09.2011 Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 132 [N] stp-norway.com
133   12.09.2011 Tilbakelevert. 133 [N] sdir.no
134   07.10.2011 Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 134 [N] stp-norway.com
135   09.10.2011 Satt i trafikk Hofles - Lund. 135 [P] "Skipet" 4/2011
136   03.07.2012 Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 136 [N] stp-norway.com
137   09.07.2012 Tilbakelevert. 137 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
138     Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 138 [N] sdir.no
139     Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 139 [N] stp-norway.com
140   31.08.2012 Tilbakelevert. 140 [N] stp-norway.com
141   09.09.2012 Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 141 [N] stp-norway.com
142   15.11.2012 Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 142 [N] stp-norway.com
143   22.12.2012 I opplag, Skarberget. 143 [N] stp-norway.com
144   15.04.2013 Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 144 [N] stp-norway.com
145   25.07.2013 Grunnberøring. 145 [N] nrk.no/nordland 25.07.2013
146   10.09.2013 Tilbakelevert. 146 [N] sdir.no
147   04.10.2013 I opplag, Skarberget. 147 [N] stp-norway.com
148   23.04.2014 Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 148 [N] stp-norway.com
149   30.06.2014 Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 149 [N] stp-norway.com
150   04.07.2014 Tilbakelevert. 150 [N] sdir.no
151     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 151 [N] stp-norway.com
152   10.08.2014 Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 152 [N] stp-norway.com
153   09.2014 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 153 [N] stp-norway.com
154   14.10.2014 Fikk slagside etter at for mange trailere ble plassert i den ene siden, Skarberget. Èn passasjer fikk lettere skader da rampen falt i sjøen. 154 [N] an.no 14.10.2014
155   12.2014 I opplag, Skarberget. 155 [N] stp-norway.com
156   28.05.2015 Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 156 [N] stp-norway.com
157   2015 I opplag, Skarberget. 157 [N] stp-norway.com
158   22.09.2015 Gikk på land, Flesnes etter maskinstans. 158 [P] "Skipet" 4/2015
159   pr.02.2016 I trafikk Bognes - Skarberget. 159 [N] ruteinfo.thn.no
160   02.2016 ► Reservefartøy. 160 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
161   20.09.2018 Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 161 [N] blv.no 20.09.2018
162   28.11.2018 Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 162 [P] "Skipet" 2/2019
163   03.2019 Baug- og aktervisir demontert. Satt i trafikk Festvåg - Misten. 163 [N] torghatten-nord.no | [N] skipsfarts-forum.net 17.03.2021
164   31.12.2020 Tatt ut av trafikk Festvåg - Misten. 164 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
165   23.01.2021 I opplag, Skarberget. 165 [N] skipsfarts-forum.net 23.01.2021
166   07.04.2021 Tatt ut av opplag. 166 [N] skipsfarts-forum.net 07.04.2021
167   primo 06.2021 Baugvisir montert. 167 [N] skipsfarts-forum.net 31.05.2021 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
168     I opplag, Vikholmen. 168 [N] skipsfarts-forum.net 11.06.2021
169   29.06.2021 Satt i trafikk Nesna - Levang. 169 [N] torghatten-nord.no 29.06.2021
 
  Bilde 1/7
Avbildet som: "Tau"
  I original utgave for Lokalisering: Stavanger
  Det Stavangerske Tidspunkt: --
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl
  Hentet fra: shipexplorer.no
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/7
Avbildet som: "Røsund"
  Overtatt av Nord-Ferjer Lokalisering: --
  med nytt navn, men uten Tidspunkt: --
  skorsteinsmerke. Rettighetshaver: Øyvind Bech
    Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/7
Avbildet som: "Røsund"
  Forlenget og påmontert Lokalisering: --
  hengedekk. Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: Harstad Tidende a/s
  Hentet fra: ekstra.ht.no/batregister/
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/7
Avbildet som: "Røsund"
  Overført til Lokalisering: --
  Ofotens og Vesteraalens Tidspunkt: --
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: Pieter Inpijn
  Hengedekket var kun Hentet fra: fjordfaehren.de
  montert i ett års tid.
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/7
Avbildet som: "Røsund"
  Overtatt av Lokalisering: Sandnessjøen
  Torghatten Nord, men Tidspunkt: August 2009
  fremdeles med Rettighetshaver: Olaf Horsevik
  Hurtigruten's logo. Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/7
Avbildet som: "Røsund"
  Med Torghatten Nord- Lokalisering: Tromsø
  logo. Tidspunkt: 05. oktober 2011
  Rettighetshaver: Bengt Domben
  Hentet fra: skipsfarts-forum.net
 
 
 
 
  Bilde 7/7
Avbildet som: "Røsund"
  Baug- og aktervisir Lokalisering: --
  demontert. Tidspunkt: 13. oktober 2019
  Rettighetshaver: Jan Eilertsen
  Hentet fra: marinetraffic.com
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau