A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "TAU" 1977 - 1982    
       
  Fortegnelse nr.:   B40          
  Oppdatert:   10.05.2021          
  Periode:   1977 - 1982        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag        
       
       
1  Byggeår    1977     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    144 [utrustning]     2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Molde Verft a/s, Hjelset     3  [P] "Skipet" 4/1992    
4  Utrustning    Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik     4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                 
5  Kjenningssignal    L E I H   5  - < 5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7601669   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257376500   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Tau"   8  1977 - 1982   8  [N] sdir.no    
9      "Røsund"   9  1982 -   9  [N] sdir.no    
                         
10  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   10  1977 - 1982   10  [P] "Skipet" 1/1991    
11      Nord-Ferjer a/s, Narvik   11  1982 - 1990   11  [P] "Skipet" 4/1992    
12      Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik   12  1990 - 2006   12  [N] sdir.no    
13      Hurtigruten Group ASA, Narvik   13  2006 - 2007   13  [N] sdir.no    
14      Hurtigruten ASA, Narvik   14  2007 - 2009   14  [N] sdir.no    
15      Torghatten Nord a/s, Tromsø   15  2009 -   15  [N] sdir.no    
                         
16  Type    PS 50   16  -   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                         
18  Klasse    Skipskontrollen     18  før 1983 - før 2000   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
19      NSC     19  før 2000 -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
20  Materiale    Stål   20  -   20  [N] sdir.no    
                         
21  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
22  Maskin produsert    1977   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
23  Maskin    1 x Normo 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352   23  -   23  -    
                         
24  Effekt    1300 bhk   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
25  Fart    12.0 kn   25  -   25  [P] "Skipet" 4/1992    
                         
26  Forbruk    250 l/t   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
27  Lengde A  64.37 m   27  1977 - 1987   27  [P] "Skipet" 2/1991    
28   B  80.30 m   28  1987 - 2019   28  [N] sdir.no    
                         
29  Bredde    11.25 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                         
30  Dyptgående    4.20 m   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Brutto registertonn A  613 t   31  1977 - 1987   31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
32   B  1010 t   32  1987 - 1988   32  [N] sdir.no    
                         
33  Netto registertonn A  326 t   33  1977 - 1987   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
34   B  307 t   34  1987 - 1988   34  [N] sdir.no    
                         
35  Dødvekttonn B  100 t   35  1987 - 1988   35  [N] marinetraffic.com    
    C  547 t      1988 -      [N] auksjon.no    
                         
36  Bilkapasitet A  50   36  1977 - 1987   36  [P] "Skipet" 1/1991    
37   B  88 [68 dekk 2] - [20 hengedekk]   37  1987 - 1988   37  [P] "Skipet" 4/1992    
38   C  68   38  1988 - ca.2004   38  HMI    
39   D  52   39  ca.2004 -   39  [N] torghatten-nord.no    
                         
40  Trailerkapasitet B  7   40  1987 - 1988   40  HMI    
41   C  14   41  1988 -   41  [N] torghatten-nord.no    
                         
42  Passasjersertifikat A  399   42  1977 - før 2004   42  [P] "Skipet" 1/1991    
43   E  321   43  før 2004 - ca.2004   43  [P] "Fjordabåtene"    
44   D  212    44  ca.2004 -   44  [N] torghatten-nord.no    
                         
45  Mannskap    5   45  1977 - 1982   45  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977    
                         
46  Passasjerlugarer    0   46  -   46  HMI    
                         
47  Mannskapslugarer    8   47  -   47  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                         
48  Dekkshøyde    4.50 m [dekk 2]   48  -   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
49  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2]   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
50  Tilleggsinformasjon    Fartsområde: 2   50  -   50  [N] torghatten-nord.no    
51      Sitteplasser: 145 [dekk 1] - 112 [dekk 4]   51  1977 - etter 1982   51  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978    
52      Sitteplasser: 83 [dekk 4] + salong dekk 1   52  pr.2020   52  [N] auksjon.no    
53      Lastekapasitet: 300 t   53  pr.2020   53  [N] auksjon.no    
54      Seilingshøyde: 19.2 m. Hjelpemaskin: 2 x Volvo MD 100 á 170 hk   54  -   54  [N] auksjon.no    
55      Smøreoljekap.: 1.95 m³   55  -   55  [N] auksjon.no    
       
       
56   18.01.1977   Levert fra Ulstein-Hatlø Mekaniske Verksted a/s, Ulsteinvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau" [A]. 56 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1977    
57       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 57 [N] sdir.no    
58   24.01.1977   Døpt av Marit Skretting, Stavanger. 58 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977    
59   25.01.1977   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 59 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977    
60   13.03.1977   Grunnstøtte i tykk tåke, Tau havn. 60 [A] Stavanger Aftenblad 14.03.1977    
61   06.04.1977   Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for lossing, deretter til Stavanger. 61 [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1977    
62   04.07.1978   Maskinstans, Hidlefjorden. Slept av slepefartøy til Tau for reparasjon. 62 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1978    
63   30.07.1978   Grunnberøring i tykk tåke, Tau havn. 63 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1978    
64   24.04.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 64 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1982    
65   27.04.1982   Solgt til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Overført til Narvik Skipsregister. Omdøpt "Røsund". Hjemmehavn: Narvik. Salgssum: 13 mill NOK. 65 [P] "Skipet" 4/1992    
66   05.06.1982   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 66 [P] "Skipet" 4/1992    
67   05.1987   Ombygget ved Harstadverkstedene a/s, Harstad: Forlenget samt hengedekk montert [B]. 67 [P] "Skipet" 4/1992    
68   16.11.1987   Ommålt [B]. 68 [N] sdir.no    
69   07.1988   Ombygget: Hengedekk demontert [C]. 69 -    
70   18.12.1989   Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 70 [K] Torghatten Nord    
71   01.01.1990   Drift overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 71 [P] "Skipet" 4/1992    
72   05.01.1990   Tatt ut av trafikk Åndalsnes - Innfjorden. 72 [K] Torghatten Nord    
73   22.01.1990   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Kvalvåg - Kvisvik. 73 -    
74   12.03.1990   Tilbakelevert. Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 74 -    
75   31.05.1990   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 75 -    
76   19.06.1990   Eierskap overført til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 76 [N] sdir.no    
77   01.10.1990   Satt i trafikk Åndalsnes - Innfjorden [rasrute på oppdrag fra Statens Vegvesen]. 77 -    
78   01.06.1991   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 78 -    
79   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79 [N] sdir.no    
80   07.06.1993   Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 80 -    
81   09.1993   Tilbakelevert. 81 -    
82   17.09.1993   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 82 [A] Sunnhordland 21.09.1993    
83   30.09.1993   Kolliderte med kaien, Ranavik etter teknisk svikt. 83 [A] Sunnhordland 04.10.1993    
84   09.02.1994   Kolliderte med rampen, Ranavik. 84 [A] Sunnhordland 11.02.1994    
85   31.12.1995   Tatt ut av trafikk Leirvik - Sunde. 85 [P] "Skipet" 1/1996    
86   04.01.1996   Tilbakelevert. 86 [P] "Skipet" 1/1996    
87   23.03.1996   Utleid til Bastø-Fosen a/s, Trondheim. 87 [P] "Skipet" 2/1996    
88   27.03.1996   Satt i trafikk Horten - Moss. 88 [P] "Skipet" 2/1996    
89   25.06.1996   Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 89 [P] "Skipet" 3/1996    
90   28.06.1996   Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 90 [P] "Skipet" 3/1996    
91   18.03.1997   Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 91 -    
92   ca.06.1997   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 92 [P] "Skipet" 3/1997    
93   ca.08.1997   Tilbakelevert. 93 [P] "Skipet" 3/1997    
94       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 94 -    
95   ca.06.1998   Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord Honningsvåg. 95 [P] "Skipet" 3/1998    
96   ca.08.1998   Tilbakelevert. 96 [P] "Skipet" 3/1998    
97   pr. 2000   I trafikk Bognes - Skarberget. 97 [P] "Skipet" 3/2000    
98   11.09.2000   Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 98 [P] "Skipet" 4/2000    
99   24.10.2000   Tatt ut av trafikk Jektvik - Kilboghamn. 99 [P] "Skipet" 4/2000    
100   sommer 2002   I trafikk Bognes - Skarberget [supplering]. 100 [P] "Skipet" 3/2002    
101   medio 01.2004   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 101 [P] "Skipet" 1/2004    
102   24.02.2004   Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 102 [P] "Skipet" 1/2004    
103   ultimo 03.2004   Tilbakelevert. 103 [P] "Skipet" 1/2004    
104   ► 2004   Sertifikat endret [E]. 104 [P] "Fjordabåtene"    
105   ca.2004   Kapasitet og sertifikat endret [D]. 105 -    
106   04.04.2005   Utleid til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 106 [P] "Skipet" 2/2005    
107   04.05.2005   Tatt ut av trafikk Flakk - Rørvik. 107 [P] "Skipet" 2/2005    
108   08.05.2005   Tilbakelevert. 108 [P] "Skipet" 2/2005    
109   01.03.2006   Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 109 -    
110   30.03.2006   Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 110 [N] sdir.no    
111   04.10.2006   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 111 -    
112   15.11.2006   I opplag. 112 -    
113   ► 08.2007   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 113 -    
114   21.08.2007   Satt i trafikk Drag - Kjøpsvik. 114 -    
115   11.09.2007   Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 115 [N] sdir.no    
116   09.05.2008   Maskinhavari. 116 [P] "Skipet" 2/2008    
117       Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for reparasjon. 117 -    
118   24.09.2008   Ferdig reparert ved Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad. I opplag, Skarberget. 118 -    
119   05.01.2009   Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 119 [N] sdir.no    
120   01.06.2009   Utleid til Veolia Transport Nord a/s, Sandnessjøen. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 120 - / [N] "Skipet" 2/2009    
121   06.08.2009   Tilbakelevert. 121 -    
122   20.09.2009   Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 122 -    
123   16.11.2009   I opplag, Skarberget. 123 [P] "Skipet" 4/2009    
124   24.01.2010   Satt i trafikk Stangnes - Sørrollnes. 124 [P] "Skipet" 1/2010    
125   10.04.2010   Tatt ut av trafikk Stangnes - Sørrollnes. 125 [P] "Skipet" 2/2010    
126   18.06.2010   Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 126 -    
127   16.08.2010   Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 127 -    
128   22.10.2010   I opplag, Skarberget. 128 -    
129   19.02.2011   Tatt ut av opplag. 129 -    
130   27.04.2011   Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 130 -    
131   01.09.2011   Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 131 -    
132   12.09.2011   Tilbakelevert. 132 [N] sdir.no    
133   07.10.2011   Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 133 -    
134   09.10.2011   Satt i trafikk Hofles - Lund. 134 [P] "Skipet" 4/2011     
135   03.07.2012   Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 135 -    
136   09.07.2012   Tilbakelevert. 136 -    
137       Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 137 [N] sdir.no    
138       Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 138 -    
139   31.08.2012   Tilbakelevert. 139 -    
140   09.09.2012   Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 140 -    
141   15.11.2012   Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 141 -    
142   22.12.2012   I opplag, Skarberget. 142 -    
143   15.04.2013   Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 143 -    
144   25.07.2013   Grunnberøring. 144 [N] nrk.no/nordland 25.07.2013    
145   10.09.2013   Tilbakelevert. 145 [N] sdir.no    
146   04.10.2013   I opplag, Skarberget. 146 -    
147   23.04.2014   Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 147 -    
148   30.06.2014   Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 148 -    
149   04.07.2014   Tilbakelevert. 149 [N] sdir.no    
150       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 150 -    
151   10.08.2014   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 151 -    
152   09.2014   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 152 -    
153   14.10.2014   Fikk slagside etter at for mange trailere ble plassert i den ene siden, Skarberget. Èn passasjer fikk lettere skader da rampen falt i sjøen. 153 [N] an.no 14.10.2014    
154   12.2014   I opplag, Skarberget. 154 -    
155   28.05.2015   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 155 -    
156   2015   I opplag, Skarberget. 156 -    
157   22.09.2015   Gikk på land, Flesnes etter maskinstans. 157 [P] "Skipet" 4/2015    
158   pr.02.2016   I trafikk Bognes - Skarberget. 158 [N] ruteinfo.thn.no    
159   02.2016 ►   Reservefartøy. 159 HMI    
160   20.09.2018   Satt i trafikk Refsnes - Flesnes. 160 [N] blv.no 20.09.2018    
161   28.11.2018   Tatt ut av trafikk Resnes - Flesnes. 161 [P] "Skipet" 2/2019    
162   03.2019   Baug- og aktervisir demontert. Satt i trafikk Festvåg - Misten. 162 [N] torghatten-nord.no / [N] skipsfarts-forum.net 17.03.2021    
163   31.12.2020   Tatt ut av trafikk Festvåg - Misten. 163 HMI    
164   23.01.2021   I opplag, Skarberget. 164 [N] skipsfarts-forum.net 23.01.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau