A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
 
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "TAU" 1961 - 1976    
  M/Fe "OMBO" 1976 - 1992    
       
  Fortegnelse nr.:   B83          
  Oppdatert:   03.01.2021          
  Periode:   1961 - 1992        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
       
       
1  Byggeår    1961     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    14 [skrog]     2  [P] "Skipet" 1/1991    
3  Skrog    Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund     3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger     4  [P] "Skipet" 1/1991    
                 
5  Kjenningssignal    J X N R   5  1961 - 1992   5  [N] sdir.no    
6      3 E Z A 9   6  1992 - før 2010   6  [P] "Skipet" 3/1994    
                         
7  IMO-nummer    8623195   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                         
9  Navn    "Tau"   9  1961 - 1976   9  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
10      "Ombo"   10  1976 - 1992   10  [N] sdir.no    
11      "Soledad II"   11  1992 - før 2010   11  [P] "Skipet" 1-2/1994    
                         
12  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   12  1961 - 1991   12  [N] sdir.no    
13      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   13  1991 - 1992   13  [P] "Fjordabåtene"    
14      Expreso Del Este S.A., Panama   14  1992 - før 2010   14  -    
                         
15  Type    FÅOD   15  -   15  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                         
16  Skrogutforming    Konvensjonelt   16  -   16  HMI    
                         
17  Klasse    DNV +1A1   17  1961 - før 1983   17  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961    
18      Skipskontrollen   18  før 1983 - før 2010   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] sdir.no    
                         
20  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
21  Maskin produsert    1961   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
22  Maskin    2 x 2T DM 5 syl. diesel   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Effekt    1270 bhk   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Fart    14.5 kn   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                         
26  Lengde    47.14 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                         
27  Bredde    9.27 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Dyptgående    2.44 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Brutto registertonn    349.79 t   29  -   29  [N] sdir.no    
                         
30  Netto registertonn    141.91 t   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Dødvekttonn    -   31  -   31  -    
                         
32  Bilkapasitet    30   32  -   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
33  Trailerkapasitet    Ja   33  -   33  HMI    
                         
34  Passasjersertifikat A  475   34  1961 - før 1982   34  [P] "Fjordabåtene"    
35   B  399   35  før 1982 - etter 1992   35  [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"    
                         
36  Mannskap    Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann   36  1961 - 1991   36  [P] "Fjordabåtene"    
                         
37  Passasjerlugarer A  2   37  1961 - etter 1961   37  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961    
                         
38  Mannskapslugarer    Ja   38  -   38  HMI    
                         
39  Dekkshøyde    3.60 m   39  1966 - 1994   39  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"    
                         
40  Tillatt akseltrykk    10 t   40  -   40  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"    
                         
41  Tilleggsinformasjon    2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut   41  -   41  HMI    
42      Sitteplasser: 206 [dekk 2] - 112 [dekk 3]   42  -   42  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.1961    
43      Propeller: 2   43  -   43  [P] "Vi bygget skipene"    
       
       
44   27.08.1960   Sjøsatt og døpt "Tau" av Elisabeth Willumsen. 44 [P] "Vi bygget skipene"    
45       Levert fra Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Kjenningssignal: JXNR. 45 [N] sdir.no    
46       Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for utrustning. 46 [P] "Vi bygget skipene"    
47   03.1961   Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [A]. 47 [P] "Vi bygget skipene"    
48   24.03.1961   Gikk presentasjonstur til Tau. 48 [P] "Fjordabåtene"    
49   25.03.1961   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 49 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.1961    
50   08.04.1961   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [N] sdir.no    
51   07.1962   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Kopervik. 51 [P] "Ferje-Rogaland"    
52   08.1962   Tatt ut av trafikk Stavanger - Kopervik. 52 [P] "Ferje-Rogaland"    
53   28.04.1968   Styrmannen reddet èn mann fra å drukne under nattligge, Stavanger. 53 [A] Stavanger Aftenblad 28.04.1968    
54   14.07.1973   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 54 [A] Stavanger Aftenblad 12.07.1973 / HMI    
55   medio 07.1973   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 55 [A] Stavanger Aftenblad 11.07.1973    
56   08.1973   Tatt ut av trafikk Sand - Ropeid. 56 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1973    
57   01.09.1973   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 57 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.2019    
58   01.09.1973 ►   Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 58 HMI    
59   12.1974   Til ombygging 59 HMI / [A] Stavanger Aftenblad 26.02.1975    
60   primo 03.1975   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 60 HMI / [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1975    
61   01.04.1975   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 61 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
62   12.1976   Omdøpt "Ombo". 62 [P] "Skipet" 2/1976    
63   23.02.1977   Målt. 63 [N] sdir.no    
64   28.04.1979   I opplag, Stavanger. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"    
65   16.03.1980   Innbrudd ombord, Stavanger. Stort omfang av kioskvarer stjålet. 65 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.1980    
66   09.05.1980   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 66 -    
67   30.09.1980   Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 67 [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980    
68   01.1981   Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjoner. 68 [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1981    
69   02.1981   Ferdig ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 69 -    
70   02.07.1981   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 70 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981    
71   ► 10.1981   Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 71 -    
72   23.10.1981   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 72 -    
73   12.1981   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73 -    
74   ► 1982   Sertifikat endret [B]. 74 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"    
75   20.05.1982   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 75 -    
76   05.07.1982   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 76 HMI / [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"    
77   20.02.1984   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 77 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1984    
78   01.04.1984   Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 78 -    
79   05.03.1985   Kolliderte med kaien i kraftig vind og strøm, Eidssund. 79 [A] Stavanger Aftenblad 06.03.1985    
80   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 80 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
81   24.06.1990   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 81 [A] Stavanger Aftenblad 20.06.1990    
82   23.09.1990   I opplag, Stavanger. 82 [A] Stavanger Aftenblad 20.06.1990    
83   13.02.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 300 000 NOK. 83 [N] sdir.no    
84   01.06.1991   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 84 [A] Stavanger Aftenblad 08.03.1991    
85   31.08.1991   I opplag, Stavanger. 85 [A] Stavanger Aftenblad 08.03.1991    
86   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 86 [N] sdir.no    
87   20.10.1992   Solgt til Expreso Del Este S.A., Panama. 87 -    
88       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 88 [N] sdir.no    
89       Omdøpt "Soledad II". Kjenningssignal: 3EZA9. Registrert i Panama. 89 [P] "Skipet" 1/1991    
90   20.10.1992 ►   Mindre ombygget i Spania for tilpassning for kailigge. 90 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1992    
91   25.12.2002   Rapportert liggende som vrak, Malabo, Ekvatorial-Guinea. 91 [K] Einar Grønli Olsen    
92   pr.2010   Opphogget. 92 -    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau