HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "SVEIO" [2011]  Status: I trafikk    
         
         
         
         
         
1   Fortegnelsesnr.
B-3
    1  
2   Oppdatert 14.04.2024     2  
3   Inntredelsesår 2011     3  
4   Periode 2011-     4  
5   Kallesignal LACK   5  
6   IMO-nummer 7407776   6  
7   MMSI-nummer 257071700   7  
8   Byggeår 1975   8  
9   Byggenummer 44   9  
10   Skrog Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   10  
11   Utrustning Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   11  
12   Skrogutforming Pendel   12  
13   Type PS 40   13  
14   Materiale Stål   14  
15   Navn 1975-1996 "Røberg" 2012-2019, lengde: 50.58 meter 15  
16   Navn 1996- "Sveio" © HMI v/ Sølve Hatteland 16  
17   Eier 1975-1990 Nord-Ferjer a/s, Narvik   17  
18   Eier 1990-1996 Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik "Sveio" [2011] - hadde sitt ruteområde mellom nord-Rogaland og 18  
19   Eier 1996-2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen Sunnhordland, og ble etter noen års opplag satt i midlertidig trafikk 19  
20   Eier 2001-2006 HSD Sjø a/s, Bergen på Lysefjorden. 20  
21   Eier 2006-2012 Tide Sjø a/s, Bergen   21  
22   Eier 2012- Norled a/s, Stavanger   22  
23   Klasse 1975-før 1983 DNV, 1A1   23  
24   Klasse før 1983-før 2000 Skipskontrollen   24  
25   Klasse før 2000 NSC   25  
26   Lengde A:50.58 meter 26  
27   Bredde A:11.26 meter 27  
28   Dybde A:3.31 meter 28  
29   Brutto tonnasje A:443.22 brutto registertonn [1975-1994]  B:660 bruttotonn [1994][1]  C:662 bruttotonn [1994-] 29  
30   Netto tonnasje A:182.96 netto registertonn [1975-1994]  B:641 nettotonn [1994][1]  C:221 nettotonn [1994-] 30  
31   Dødvekttonnasje A:319 dødvekttonn 31  
32   Maskin A:1 x Normo LDM-8 diesel 32  
33   Fart A:12 knop 33  
34   Effekt A:1120 brutto hestekrefter 34  
35   Forbruk A:220 liter/time 35  
36   Maskinfabrikant A:Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 36  
37   Fri høyde dekk 2 A:4.5 meter 37  
38   Tillatt akseltrykk dekk 2 A:13 tonn 38  
39   Biler dekk 2 A:35 personbiler [1975-før 2008]  E:26 personbiler [før 2008-][2] 39  
40   Biler totalt A:35 personbiler [1975-før 2008]  E:26 personbiler [før 2008-][2] 40  
41   Vogntog A:3 41  
42   Passasjerer A:360 [1975-1997]  D:230 [1997-før 2008]  E:200 [før 2008-før 2020]  F:151 [før 2020-] 42  
43   Passasjerlugarer A:0 43  
44   Mannskap A:Ja 44  
45   Mannskapslugarer A:8 45  
46   Dekk A:5   KILDEHENVISNINGER 46  
47   Tilleggsinformasjon/noter Sitteplasser: 100 [pr.2021]. HMI 47  
48     [1] Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 48  
49     [2] Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 49  
50     50  
51     51  
52     52  
53     53  
54     54  
55   10.1974       Kjølstrukket.   [N] skipshistorie.net 55  
56   11.04.1975       Sjøsatt ved Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø.   [N] skipshistorie.net 56  
57   28.05.1975   A   Målt.   [N] sdir.no 57  
58   11.06.1975       Innført i Narvik Skipsregister som "Rødberg". Hjemmehavn: Narvik.   [N] sdir.no 58  
59   14.06.1975   A   Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 4/1992 59  
60           Byggesum: 8.429 mill NOK.   [P] "Skipet" 4/1992 60  
61   medio 06.1975       Satt i trafikk Sommerset-Bonnåsjøen.   [P] "Skipet" 4/1992 61  
62   ultimo 09.1976       Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 4/1992 62  
63   07.1986       Satt i trafikk Drag-Skarberget.   [P] "Skipet" 4/1992 63  
64   01.01.1990       Drift overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 4/1992 64  
65   01.1990       Utleid til Lofoten Trafikklag. Satt i trafikk Napp-Lilleeidet.   [N] fjordfaehren.de 65  
66   10.07.1990       Eierskap overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [N] sdir.no 66  
67   07.1990       Tilbakelevert. Satt i trafikk Drag-Skarberget.   [N] fjordfaehren.de 67  
68   07.1992       Grunnstøtte.   [N] stp-norway.com 24.05.2010 68  
69   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 69  
70   1993       Tatt ut av trafikk Drag-Skarberget.   [N] stp-norway.com 28.03.2009 70  
71   12.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 71  
72   26.09.1994   C   Ommålt.   [N] sdir.no 72  
73   04.01.1996       Overtatt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/1996 73  
74   07.01.1996       Ankom Bergen.   [P] "Skipet" 1/1996 74  
75   22.01.1996       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [P] "Skipet" 1/1996 75  
76   24.01.1996       Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 4.1 mill NOK. Omdøpt "Sveio".   [N] sdir.no 76  
77   10.04.1996       Satt i trafikk Sandvikvåg-Husavik.   HMI | [N] skipshistorie.net 77  
78   04.1996 ►       Satt i trafikk Skjersholmane-Utbjoa.   [P] "Skipet" 1/1997 78  
79   1997   D   Sertifikat endret.   [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997 79  
80   21.09.1998       Satt i trafikk Sandvikvåg-Husavik.   [A] Sunnhordland 01.09.1998 80  
81   02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 81  
82   15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 82  
83   03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 83  
84   04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 84  
85   ► 2008   E   Kapasitet og sertifikat endret.   [N] stp-norway.com 28.09.2008 85  
86   01.01.2011       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy.   [P] "Skipet" 1/2011 86  
87   02.01.2011       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] stp-norway.com 31.12.2010 87  
88   ► 15.05.2011       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] stp-norway.com 15.05.2011 88  
89   03.07.2011       Tok borti broen med mastene, Kilstraumen etter valg av feil seilingsled.   [N] bt.no 03.07.2011 89  
90   13.07.2011 ►       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] stp-norway.com 13.07.2011 90  
91   01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 91  
92   13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 92  
93   01.01.2013       Grunnstøtte, Fjeldbergøysundet etter strømstans. 3 passasjerer og 3 mannskap evakuert.   [N] bt.no 01.01.2013 93  
94           Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [P] "Skipet" 1/2013 94  
95   28.02.2016       Til Westcon Yards a/s, Ølensvåg for vedlikehold.   HMI 95  
96   02.04.2016       Ferdig ved Westcon Yards a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   HMI 96  
97   06.2019       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] sunnhordland.no 30.06.2019 97  
98   medio 08.2019       Satt i trafikk Kinsarvik-Utne.   [P] "Skipet" 3/2019 98  
99   medio 09.2019       I opplag, Innbjoa.   HMI 99  
100   11.10.2019       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] sunnhordland.no 11.10.2019 100  
101   29.12.2019       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Skjersholmane.   [P] "Skipet" 1/2020 101  
102   ► 2020   F   Sertifikat endret.   [N] norled.no 102  
103   30.06.2020       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy.   [P] "Skipet" 3/2020 103  
104   04.07.2020       I opplag, Stavanger.   HMI | [P] "Skipet" 3/2020 104  
105   medio 10.2020       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold.   HMI 105  
106   ultimo 11.2020       Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger.   HMI 106  
107   primo 01.2021       I opplag, Stavanger som reservefartøy for Stavanger-Vassøy / Stavanger-Jelsa.   HMI 107  
108   30.10.2021       Satt i trafikk Stavanger-Jelsa.   [N] kolumbus.no 108  
109   08.12.2021       I opplag, Stavanger som reservefartøy for Stavanger-Vassøy / Stavanger-Jelsa.   HMI 109  
110   15.07.2022       Ikke lenger reservefartøy.   HMI 110  
111   primo 01.2024       Til Bømlo Skipsservice a/s, Bømlo for vedlikehold.   HMI 111  
112   26.02.2024       Satt i trafikk Lauvvik-Lysebotn.   [N] kolumbus.no 112  
113     113  
114     114  
115     115  
116     116  
117     117  
118  
 
            < Bilde 1/5  
 
  118  
119             Avbildet som "Røberg"   119  
120             Lokalisering -   120  
121             Tidspunkt -   121  
122             Rettighetshaver Jürgen Stein   122  
123             Hentet fra fjordfaehren.de   123  
124             124  
125             I original utgave for Nord-Ferjer.   125  
126                 126  
127                 127  
128                 128  
129                 129  
130                 130  
131                 131  
132                 132  
133                 133  
134                 134  
135                 135  
136                 136  
137   Oversiktskart 137  
138     138  
139  
 
            < Bilde 2/5     139  
140             Avbildet som "Sveio" < Film 1/1     140  
141             Lokalisering -   "Sveio" i Hardangerfjorden 141  
142             Tidspunkt 2004   Hele klippet   142  
143             Rettighetshaver Wilhelm Langes   Rettighetshaver Erik Ask 143  
144             Hentet fra fjordfaehren.de   Hentet fra youtube.com 144  
145                 145  
146             Overført fra Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab       146  
147             til HSD Sjø, og med den nye logoen på skutesiden.       147  
148                 148  
149                 149  
150                     150  
151                   151  
152                     152  
153                     153  
154                   154  
155                   155  
156                     156  
157                 157  
158                 158  
159           159  
160         160  
161  
 
            < Bilde 3/5       161  
162             Avbildet som "Sveio"       162  
163             Lokalisering Sandvikvåg       163  
164             Tidspunkt 05. april 2008   164  
165             Rettighetshaver Harald Sætre   165  
166             Hentet fra marinetraffic.com       166  
167               167  
168             Overført til Tide Sjø.       168  
169                     169  
170                     170  
171                 171  
172                 172  
173                     173  
174                   174  
175                     175  
176                     176  
177                     177  
178     178  
179     179  
180     180  
181  
 
            < Bilde 4/5   181  
182             Avbildet som "Sveio"   182  
183             Lokalisering Utbjoa   183  
184             Tidspunkt 16. februar 2019   184  
185             Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland   185  
186             Hentet fra Privat samling   186  
187             187  
188             Overført til Norled.   188  
189             Tre kraftige, røde ringer på skorsteinen.   189  
190             Kanskje litt uproporsjonalt?   190  
191                 191  
192                 192  
193                 193  
194                 194  
195                 195  
196                 196  
197                 197  
198                 198  
199                 199  
200                 200  
201     201  
202     202  
203  
 
            < Bilde 5/5   203  
204             Avbildet som "Sveio"   204  
205             Lokalisering Tau   205  
206             Tidspunkt 31. oktober 2021   206  
207             Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland   207  
208             Hentet fra Privat samling   208  
209             209  
210             Nytt skorsteinsmerke for samme rederi.   210  
211                 211  
212                 212  
213                 213  
214                 214  
215                 215  
216                 216  
217                 217  
218                 218  
219                 219  
220                 220  
221                 221  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau