A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "SVEIO" 2011 -    
       
  Fortegnelse nr.:   B3          
  Oppdatert:   24.01.2021          
  Periode:   2011 -          
  Fotografi:            
  Status:   I opplag / reservefartøy          
       
       
1  Byggeår    1975   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    44   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L A C K   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    7407776   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257071700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Røberg"   8  1975 - 1996   8  [N] sdir.no    
9      "Sveio"   9  1996 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Nord-Ferjer a/s, Narvik   10  1975 - 1990   10  [P] "Skipet" 4/1992    
11      Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik   11  1990 - 1996   11  [N] sdir.no    
12      Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1996 - 2001   12  [N] sdir.no    
13      HSD Sjø a/s, Bergen   13  2001 - 2006   13  [N] sdir.no    
14      Tide Sjø a/s, Bergen   14  2006 - 2012   14  [N] sdir.no    
15      Norled a/s, Stavanger   15  2012 -   15  [N] sdir.no    
                     
16  Type    PS 40   16  -   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    Skipskontrollen   18  før 1983 - før 2000   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
19      NSC   19  før 2000 -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Materiale    Stål   20  -   20  [N] sdir.no    
                     
21  Maskinfabrikant    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Maskin produsert    1975   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Maskin    1 x Normo LDM-8 diesel   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Effekt    1120 bhk   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Fart    12.0 kn   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Forbruk    220 l/t   26  -   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
27  Lengde    50.58 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Bredde    11.26 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Dyptgående    3.31 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Brutto registertonn A  443.22 t   30  1975 - 1994   30  [N] sdir.no    
31   B  660 t   31  1994   31  [N] sdir.no    
32   C  662 t   32  1994 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Netto registertonn A  182.96 t   33  1975 - 1994   33  [N] sdir.no    
34   B  641 t   34  1994   34  [N] sdir.no    
35   C  221 t   35  1994 -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Dødvekttonn C  319 t   36  1994 -   36  [N] marinetraffic.com    
                     
37  Bilkapasitet A  35   37  1975 - før 2008   37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
38   E  26   38  før 2008 -   38  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
                     
39  Trailerkapasitet    3   39  -   39  [N] norled.no    
                     
40  Passasjersertifikat A  360   40  1975 - før 2000   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
41   D  230   41  før 2000 - før 2008   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
42   E  200   42  før 2008 - før 2020   42  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
43   F  151   43  før 2020 -   43  [N] norled.no    
                     
44  Mannskap    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Passasjerlugarer    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Mannskapslugarer    8   46  -   46  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"    
                     
47  Dekkshøyde    4.50 m   47  -   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
48  Tillatt akseltrykk    13 t   48  -   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
49  Tilleggsinformasjon    Fartsområde: 2   49  -   49  [N] norled.no    
       
       
50   28.05.1975   Målt [A]. 50 [N] sdir.no    
51   11.06.1975   Innført i Narvik Skipsregister som "Rødberg". Hjemmehavn: Narvik. 51 [N] sdir.no    
52   14.06.1975   Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik [A]. Byggesum: 8.429 mill NOK. 52 [P] "Skipet" 4/1992    
53   med. 06.1975   Satt i trafikk Sommerset - Bonnåsjøen. 53 [P] "Skipet" 4/1992    
54   ult. 09.1979   Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 54 [P] "Skipet" 4/1992    
55   07.1986   Satt i trafikk Drag - Skarberget. 55 [P] "Skipet" 4/1992    
56   01.01.1990   Drift overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 56 [P] "Skipet" 4/1992    
57   01.1990   Utleid til Lofoten Trafikklag. Satt i trafikk Napp - Lilleeidet. 57 [N] fjordfaehren.de    
58   10.07.1990   Eierskap overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 58 [N] sdir.no    
59   07.1990   Tilbakelevert. Satt i trafikk Drag - Skarberget. 59 [N] fjordfaehren.de    
60   07.1992   Grunnstøtte. 60 [N] stp-norway.com 24.05.2010    
61   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 61 [N] sdir.no    
62   1993   Tatt ut av trafikk Drag - Skarberget. 62 [N] stp-norway.com 28.03.2009    
63   12.07.1994   Ommålt [C]. 63 [N] sdir.no    
64   26.09.1994   Ommålt [B]. 64 [N] sdir.no    
65   04.01.1996   Overtatt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 65 [P] "Skipet" 1/1996    
66   07.01.1996   Ankom Bergen. 66 [P] "Skipet" 1/1996    
67   22.01.1996   Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 67 [P] "Skipet" 1/1996    
68   24.01.1996   Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 4.1 mill NOK. Omdøpt "Sveio". 68 [N] sdir.no    
69       Reservefartøy. 69 [A] Sunnhordland 10.01.1996    
70   10.04.1996   Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 70 HMI    
71   04.1996 ►   Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 71 [P] "Skipet" 1/1997    
72   06.01.1997   Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 72 [A] Bømlo-nytt 15.01.1997    
73   29.01.1997   Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 73 [A] Bømlo-nytt 15.01.1997 / [P] "Skipet" 1/1997    
74   21.09.1998   Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 74 [A] Sunnhordland 01.09.1998    
75   ► 2000   Sertifikat endret [D]. 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
76   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 76 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
77   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 77 [N] sdir.no    
78   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 78 [P] "Skipet" 4/2006    
79   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 79 [N] sdir.no    
80   ► 2008   Kapasitet og sertifikat endret [E]. 80 [N] stp-norway.com 28.09.2008    
81   01.01.2011   Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy. 81 [P] "Skipet" 1/2011    
82   02.01.2011   Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 82 [N] stp-norway.com 31.12.2010    
83   ► 15.05.2011   Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 83 [N] stp-norway.com 15.05.2011    
84   03.07.2011   Tok borti broen med mastene, Kilstraumen etter valg av feil seilingsled. 84 [N] bt.no 03.07.2011    
85   13.07.2011 ►   Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 85 [N] stp-norway.com 13.07.2011    
86   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 86 [P] "Skipet" 1/2012    
87   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 87 [N] sdir.no    
88   01.01.2013   Grunnstøtte, Fjeldbergøysundet etter strømstans. 3 passasjerer og 3 mannskap evakuert. 88 [N] bt.no 01.01.2013    
89       Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 89 [P] "Skipet" 1/2013    
90   28.02.2016   Til Westcon Yards a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 90 [N] marinetraffic.com    
91   02.04.2016   Ferdig ved Westcon Yards a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 91 [N] marinetraffic.com    
92   06.2019   Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 92 [N] sunnhordland.no 30.06.2019    
93   medio 08.2019   Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 93 [P] "Skipet" 3/2019    
94   medio 09.2019   I opplag, Innbjoa. 94 [N] marinetraffic.com    
95   11.10.2019   Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 95 [N] sunnhordland.no 11.10.2019    
96   29.12.2019   Tatt ut av trafikk Utbjoa - Skjersholmane. 96 [P] "Skipet" 1/2020    
97   ► 2020   Sertifikat endret [D]. 97 [N] norled.no    
98   30.06.2020   Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy. 98 [P] "Skipet" 3/2020    
99   04.07.2020   I opplag, Stavanger. 99 HMI / [P] "Skipet" 3/2020    
100   medio 10.2020   Til ombygging ved GMC Maritime a/s for veldikehold. 100 HMI    
101   ultimo 11.2020   Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 101 HMI    
102   primo 12.2020   I opplag, Innbjoa. 102 HMI    
103   primo 01.2021   I opplag, Stavanger som reservefartøy for Stavanger - Vassøy / Stavanger - Jelsa. 103 HMI    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau