"Sveio" [2011] - begynte sitt Rogalands-oppdrag da Ølen kommune    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND skiftet fylke, og ble da den sjøverts forbindelsen mellom    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND Nord-Rogaland og Stord. Er per i dag uten oppdrag.    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  B   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Sveio"
1  
2 Fortegnelse nr. B-3 2  
3 Inntredelsesår 2011 3  
4 Periode 2011- 4  
5 Oppdatert 20.10.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status På verksted 6  
7 Kallesignal LACK 7  
8 IMO-nummer 7407776 8  
9 MMSI-nummer 257071700 9  
10 Byggeår
1975
10  
11 Byggenummer 44 11  
12 Skrog Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 12  
13 Utrustning Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 13  
14 Type PS 40 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1975-1996 "Røberg" 16  
17 Navn 1996- "Sveio" 17  
18 Eier 1975-1990 Nord-Ferjer a/s, Narvik 18  
19 Eier 1990-1996 Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 19  
20 Eier 1996-2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 20  
21 Eier 2001-2006 HSD Sjø a/s, Bergen 21  
22 Eier 2006-2012 Tide Sjø a/s, Bergen 22  
23 Eier 2012- Norled a/s, Stavanger 23  
24 Klassifisering 1975-før 1989 DNV, 1A1 24  
25 Klassifisering 1983-før 2000 Skipskontrollen 25  
26 Klassifisering før 2000- NSC 26  
27   27  
28      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 28  
29 1975   A    50.58 meter    11.26 meter    3.31 meter    443.22 brutto registertonn    182.96 netto registertonn    319 dødvekttonn 29  
30 1994   B                660 bruttotonn 1)    641 nettotonn 1)     30  
31 1994   C                662 bruttotonn    221 nettotonn     31  
32   32  
33      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 33  
34 1975   A    1 x Normo LDM-8 diesel 2)    12 knop    1120 brutto hestekrefter    Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 34  
35   35  
36      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 36  
37 1975   A    4.5 meter    0    0    13 tonn    0    0 37  
38   38  
39      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 39  
40 1975   A    35 personbiler    0    0    35 personbiler    3    5 40  
41 før 2008   E    26 personbiler 3)            26 personbiler 3)         41  
42   42  
43      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     43  
44 1975   A    360    0    Ja    8     44  
45 1997   D    230                 45  
46 før 2008   E    200                 46  
47 før 2020   F    151                 47  
48   48  
49      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     49  
50     Sitteplasser: 100 [pr.2021].   HMI 50  
51     1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 51  
52     2) Forbruk: 220 liter/time.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 52  
53     3) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 53  
54   54  
55      Historikk        Kilder     55  
56 10.1974       Kjølstrukket.   [N] skipshistorie.net 56  
57 11.04.1975       Sjøsatt ved Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø.   [N] skipshistorie.net 57  
58 28.05.1975   A   Målt.   [N] sdir.no 58  
59 11.06.1975       Innført i Narvik Skipsregister som "Rødberg". Hjemmehavn: Narvik.   [N] sdir.no 59  
60 14.06.1975   A   Levert fra Tromsø Skibsverft og Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 4/1992 60  
61         Byggesum: 8.429 mill NOK.   [P] "Skipet" 4/1992 61  
62 medio 06.1975       Satt i trafikk Sommerset-Bonnåsjøen.   [P] "Skipet" 4/1992 62  
63 ultimo 09.1976       Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 4/1992 63  
64 07.1986       Satt i trafikk Drag-Skarberget.   [P] "Skipet" 4/1992 64  
65 01.01.1990       Drift overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 4/1992 65  
66 01.1990       Utleid til Lofoten Trafikklag. Satt i trafikk Napp-Lilleeidet.   [N] fjordfaehren.de 66  
67 10.07.1990       Eierskap overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [N] sdir.no 67  
68 07.1990       Tilbakelevert. Satt i trafikk Drag-Skarberget.   [N] fjordfaehren.de 68  
69 07.1992       Grunnstøtte.   [N] stp-norway.com 24.05.2010 69  
70 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 70  
71 1993       Tatt ut av trafikk Drag-Skarberget.   [N] stp-norway.com 28.03.2009 71  
72 12.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 72  
73 26.09.1994   C   Ommålt.   [N] sdir.no 73  
74 04.01.1996       Overtatt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 1/1996 74  
75 07.01.1996       Ankom Bergen.   [P] "Skipet" 1/1996 75  
76 22.01.1996       Satt i trafikk Jondal-Tørvikbygd.   [P] "Skipet" 1/1996 76  
77 24.01.1996       Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 4.1 mill NOK. Omdøpt "Sveio".   [N] sdir.no 77  
78 10.04.1996       Satt i trafikk Sandvikvåg-Husavik.   HMI | [N] skipshistorie.net 78  
79 04.1996 ►       Satt i trafikk Skjersholmane-Utbjoa.   [P] "Skipet" 1/1997 79  
80 1997   D   Sertifikat endret.   [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997 80  
81 21.09.1998       Satt i trafikk Sandvikvåg-Husavik.   [A] Sunnhordland 01.09.1998 81  
82 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 82  
83 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 83  
84 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 84  
85 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 85  
86 ► 2008   E   Kapasitet og sertifikat endret.   [N] stp-norway.com 28.09.2008 86  
87 01.01.2011       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy.   [P] "Skipet" 1/2011 87  
88 02.01.2011       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] stp-norway.com 31.12.2010 88  
89 ► 15.05.2011       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] stp-norway.com 15.05.2011 89  
90 03.07.2011       Tok borti broen med mastene, Kilstraumen etter valg av feil seilingsled.   [N] bt.no 03.07.2011 90  
91 13.07.2011 ►       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] stp-norway.com 13.07.2011 91  
92 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 92  
93 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 93  
94 01.01.2013       Grunnstøtte, Fjeldbergøysundet etter strømstans. 3 passasjerer og 3 mannskap evakuert.   [N] bt.no 01.01.2013 94  
95         Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [P] "Skipet" 1/2013 95  
96 28.02.2016       Til Westcon Yards a/s, Ølensvåg for vedlikehold.   HMI 96  
97 02.04.2016       Ferdig ved Westcon Yards a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   HMI 97  
98 06.2019       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] sunnhordland.no 30.06.2019 98  
99 medio 08.2019       Satt i trafikk Kinsarvik-Utne.   [P] "Skipet" 3/2019 99  
100 medio 09.2019       I opplag, Innbjoa.   HMI 100  
101 11.10.2019       Satt i trafikk Utbjoa-Borgundøy / Utbjoa-Skjersholmane.   [N] sunnhordland.no 11.10.2019 101  
102 29.12.2019       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Skjersholmane.   [P] "Skipet" 1/2020 102  
103 ► 2020   F   Sertifikat endret.   [N] norled.no 103  
104 30.06.2020       Tatt ut av trafikk Utbjoa-Borgundøy.   [P] "Skipet" 3/2020 104  
105 04.07.2020       I opplag, Stavanger.   HMI | [P] "Skipet" 3/2020 105  
106 medio 10.2020       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold.   HMI 106  
107 ultimo 11.2020       Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger.   HMI 107  
108 primo 01.2021       I opplag, Stavanger som reservefartøy for Stavanger-Vassøy / Stavanger-Jelsa.   HMI 108  
109 30.10.2021       Satt i trafikk Stavanger-Jelsa.   [N] kolumbus.no 109  
110 08.12.2021       I opplag, Stavanger som reservefartøy for Stavanger-Vassøy / Stavanger-Jelsa.   HMI 110  
111 15.07.2022       Ikke lenger reservefartøy.   HMI 111  
112 primo 01.2024       Til Bømlo Skipsservice a/s, Bømlo.   HMI 112  
113   113  
114   114  
115 Bilde 1/5  
 
        I original utgave for Nord-Ferjer. 115  
116             116  
117             117  
118             118  
119             119  
120             120  
121             121  
122             122  
123             123  
124             124  
125             125  
126             126  
127             127  
128             128  
129             129  
130             130  
131             131  
132             132  
133             133  
134    Avbildet som: "Røberg"     134  
135    Lokalisering: -     135  
136    Tidspunkt: -     136  
137    Rettighetshaver: Jürgen Stein     137  
138    Hentet fra: fjordfaehren.de     138  
139   139  
140 Bilde 2/5  
 
        Overført fra Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab til HSD Sjø, og med den nye logoen 140  
141           på skutesiden. 141  
142             142  
143             143  
144             144  
145             145  
146             146  
147             147  
148             148  
149             149  
150             150  
151             151  
152             152  
153             153  
154             154  
155             155  
156             156  
157             157  
158             158  
159             159  
160    Avbildet som: "Sveio"     160  
161    Lokalisering: -     161  
162    Tidspunkt: 2004     162  
163    Rettighetshaver: Wilhelm Langes     163  
164    Hentet fra: fjordfaehren.de     164  
165   165  
166 Bilde 3/5  
 
        Overført til Tide Sjø. 166  
167             167  
168             168  
169             169  
170             170  
171             171  
172             172  
173             173  
174             174  
175             175  
176             176  
177             177  
178             178  
179             179  
180             180  
181             181  
182             182  
183             183  
184    Avbildet som: "Sveio"     184  
185    Lokalisering: Sandvikvåg     185  
186    Tidspunkt: 05. april 2008     186  
187    Rettighetshaver: Harald Sætre     187  
188    Hentet fra: marinetraffic.com     188  
189   189  
190 Bilde 4/5  
 
        Overført til Norled. 190  
191           Og med tre kraftige, røde ringer på skorsteinen. 191  
192           Litt uproporsjonalt? 192  
193             193  
194             194  
195             195  
196             196  
197             197  
198             198  
199             199  
200             200  
201             201  
202             202  
203             203  
204             204  
205             205  
206             206  
207             207  
208             208  
209             209  
210    Avbildet som: "Sveio"     210  
211    Lokalisering: Utbjoa     211  
212    Tidspunkt: 16. februar 2019     212  
213    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     213  
214    Hentet fra: Privat samling     214  
215   215  
216 Bilde 5/5  
 
        Nytt skorsteinsmerke for samme rederi. 216  
217             217  
218             218  
219             219  
220             220  
221             221  
222             222  
223             223  
224             224  
225             225  
226             226  
227             227  
228             228  
229             229  
230             230  
231             231  
232             232  
233             233  
234             234  
235    Avbildet som: "Sveio"     235  
236    Lokalisering: Tau     236  
237    Tidspunkt: 31. oktober 2021     237  
238    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     238  
239    Hentet fra: Privat samling     239  
240   240  
241   241  
242 Film 1/1      "Sveio" i Hardangerfjorden 242  
243    Hele klippet 243  
244    Rettighetshaver: Erik Ask   244  
245    Hentet fra: youtube.com   245  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau