A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "STRAND" 1982 - 2011    
       
  Fortegnelse nr.:   B47          
  Oppdatert:   21.12.2020          
  Periode:   1982 - 2011        
  Fotografi:          
  Status:   Brannskadet / opphogget        
       
       
1  Byggeår    1982     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    94     2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund      4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L K V Z   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    8112639   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257074700   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Strand"   8  -   8  [N] sdir.no    
                         
9  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   9  1982 - 1991   9  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
10      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   10  1991 - 2003     10  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
11      Stavangerske a/s, Stavanger   11  2003 - 2008     11  [N] sdir.no    
12      Tide Sjø a/s, Bergen   12  2008 - 2012   12  [N] sdir.no    
13      Norled a/s, Stavanger   13  2012 - 2017   13  [N] sdir.no    
14      GMC Decom a/s, Stord   14  2017   14  [N] sdir.no    
                         
15  Type    PS 90   15  -   15  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                         
16  Skrogutforming    Pendel   16  -   16  HMI    
                         
17  Klasse    Skipskontrollen   17  før 1989 - før 2000   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
18      NSC   18  før 2000 - 2017   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
19  Materiale    Stål   19  -   19  [N] sdir.no    
                         
20  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
21  Maskin produsert    1982   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
22  Maskin    1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Effekt    2035 bhk   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
24  Fart    14.2 kn   24  -   24  -    
                         
25  Forbruk    7.5 t/d   25  -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Lengde    74.67 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                         
27  Bredde    13.70 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Dyptgående    3.60 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Brutto registertonn A  930.02 t   29  1982 - 1994   29  [N] sdir.no    
30   B  1436 t   30  1994   30  [N] sdir.no    
31   C  1425 t   31  1994 - 1996   31  [N] sdir.no    
32   D  1479 t   32  1996 [målt 1997] - 2017   32  [N] sdir.no    
                         
33  Netto registertonn A  499.97 t   33  1982 - 1994   33  [N] sdir.no    
34   B  523 t   34  1994   34  [N] sdir.no    
35   C  510 t   35  1994 - 1996   35  [N] sdir.no    
36   D  534 t   36  1996 [målt 1997] - 2017   36  [N] sdir.no    
                         
37  Dødvekttonn    -   37  -   37  -    
                         
38  Bilkapasitet A  90 [70 dekk 2] - [20 hengedekk]   38  1982 - 2003   38  [P] "Fjordabåtene"    
39   B  64 [50 dekk 2] - [14 hengedekk]   39  2003 - 2017   39  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / HMI    
                         
40  Trailerkapasitet    Ja   40  -   40  HMI    
                         
41  Passasjersertifikat A  500   41  1982 - 1996   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
42   G  422   42  1996 - 1998   42  HMI    
43   H  307   43  1998   43  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998    
44   I  422   44  1998 - 2011   44  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"    
45   F  198   45  2011 - ca.2013   45  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2011-30.april 2012"    
46   J  245   46  før 2016 - 2017   46  HMI    
                         
47  Mannskap    Ja   47  -   47  HMI    
                         
48  Passasjerlugarer    1 [sykelugar]   48  -   48  HMI    
                         
49  Mannskapslugarer    Ja   49  -   49  HMI    
                         
50  Dekkshøyde    4.50 m [dekk 2] - 1.80 m [hengedekk] - 2.20 m [under hengedekk]   50  -   50  HMI    
                         
51  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2] - 1.2 t [hengedekk]   51  -   51  HMI    
                         
52  Tilleggsinformasjon    2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3   52  -   52  HMI    
53      Sitteplasser: 82 [røkesalong] + 126 [dekk 1] - 207 [dekk 4]   53  1982 - 1996   53  -    
       
       
54   15.04.1982   Innført i Stavanger Skipsregister som "Strand". Målt [A]. 54 [N] sdir.no    
55   16.04.1982   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 55 -    
56   20.04.1982   Ankom Stavanger. 56 [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982    
57   25.04.1982   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 57 [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982    
58   12.08.1985   Reddet en mann på havarert seilbrett ved Horge. 58 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1985    
59   25.04.1987   Kjørte inn i m/fe "Solbakk" ved kai i tett tåke, Stavanger havn. 59 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987    
60   13.05.1988   Kolliderte med kjørerampen, Stavanger etter maskinstans forårsaket av plastbiter i ventiler. 60 [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1988    
61   11.08.1989   Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 61 [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1989    
62   01.11.1989   Kolliderte med kjørerampen, Tau. 62 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1989    
63   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
64   05.04.1990   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 64 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990    
65   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 65 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
66       Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 66 [N] sdir.no    
67   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no    
68   10.12.1992   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 68 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992    
69   21.06.1993   Tatt ut av trafikk Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 69 HMI    
70   31.07.1994   Kjørte inn i annet fartøy ved kai, Stavanger havn etter illebefinnende hos kapteinen. 70 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1994    
71   12.07.1994   Ommålt [B]. 71 [N] sdir.no    
72   14.09.1994   Ommålt [C]. 72 [N] sdir.no    
73   30.11.1995   Til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for ombygging og opprustning. 73 HMI    
74   29.03.1996   Ferdig ombygget ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger: 74 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996    
75       Salong ominnredet og opprustet på dekk 4, ny kafeteria på dekk 4, kafeteria på dekk 1 omgjort til messe, salonger på dekk 1 opprustet, og gyrokompass installert [D]. 75 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996    
76       Kostnad for flytting av kafeteria: 1.3 mill NOK. Restkostnad av opprustning: 3.7 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 76 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996    
77   1996   Sertifikat endret [G]. 77 HMI    
78   01.04.1997   Ommålt [D]. 78 [N] sdir.no    
79   11.04.1997   Overholdt ikke vikeplikten og kolliderte med fraktefartøyet m/s "Vitin", Hidlefjorden. 79 [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1997    
80   17.11.1997   Til ombygging. 80 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997    
81   ca.17.12.1997   Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 81 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997    
82   01.01.1998   Sertifikat endret [H]. 82 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998    
83   1998   Sertifikat endret [I]. 83 HMI    
84   ► 12.10.1999   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 84 HMI    
85   11.1999   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 85 HMI    
86   15.01.2000   Redningsstrømper montert. Kostnad: 3 mill NOK. 86 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.2000    
87   2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 87 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
88   29.01.2003   Grunnstøtte, Tau havn. 88 [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003    
89   30.01.2003   Grunnstøtte, Stavanger havn. 89 [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003    
90   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 90 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
91   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 91 [N] sdir.no    
92   12.12.2003   Sammenstøt med fritdsbåt, Stavanger havn. 92 [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006    
93   31.01.2005   Restaurasjonen utsatt for væpnet ransforsøk, Stavanger havn. 93 [A] Stavanger Aftenblad 01.02.2005    
94   03.05.2005   Kontaktskade på Grasholmbryggen, Stavanger havn. 94 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2005    
95   ca.2005   Sertifikat endret [E]. 95 -    
96   22.07.2006   Gikk på land etter 'blackout', Tau havn. 96 [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006    
97   27.08.2007   Pårent ved kai av m/fe "Hidrasund II", Stavanger. 97 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.2007    
98   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 98 [N] sdir.no    
99   05.11.2007   Maskinhavari. 99 -    
100       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 100 -    
101   30.01.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 101 [N] sdir.no    
102   15.03.2008   Ferdig reparert ved Wärtsila Norway a/s, Rubbestadneset. 102 -    
103   03.04.2008   Kolliderte med kaien, Lauvvik som reserveferge Lauvvik - Oanes. 103 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2008    
104   16.04.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 104 -    
105   23.05.2008   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105 -    
106   21.06.2008   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 106 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.2008    
107   31.08.2008   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Lysebotn. 107 -    
108   14.09.2008   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 108 -    
109   06.11.2008   Assisterte m/fe "Vikingen" ved opplukking av mann etter fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 109 [A] Sunnhordland 07.11.2008    
110   30.05.2009   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 110 -    
111   27.06.2009   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 111 -    
112   30.08.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 112 -    
113   18.10.2009   Kolliderte med kai, Tau havn etter kveling av maskinen. 113 [N] nrk.no/rogaland 18.10.2009    
114   20.11.2009   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 114 -    
115   23.11.2009   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 115 -    
116   10.02.2010   I opplag, Stavanger. 116 -    
117   29.05.2010   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 117 -    
118   29.08.2010   I opplag, Stavanger. 118 -    
119   04.11.2010   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 119 [P] "Skipet" 4/2010    
120   06.12.2010   I opplag, Stavanger. 120 -    
121   2011   Sertifikat endret [F]. 121  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2011-30.april 2012"    
122   14.03.2011   Tatt ut av opplag. 122 -    
123   13.04.2011   Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 123 [P] "Skipet" 2/2011    
124   16.04.2011   Gearhavari i maskinen. 124 [P] "Skipet" 2/2011    
125   17.04.2011   Tauet til Moen Slip a/s, Kolvereid for reparasjon. 125 [P] "Skipet" 2/2011    
126   12.05.2011   Ferdig reparert ved Moen Slip a/s, Kolvereid. Satt i trafikk Hofles - Lund. 126 [P] "Skipet" 2/2011    
127   15.08.2011   Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 127 [P] "Skipet" 3/2011    
128   17.08.2011   Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 128 [P] "Skipet" 3/2011    
129   21.09.2011   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 129 [P] "Skipet" 3/2011    
130   10.10.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 130 -    
131   20.12.2011   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 131 -    
132   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 132 [P] "Skipet" 1/2012    
133   28.01.2012   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 133 -    
134   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 134 [N] sdir.no    
135   16.02.2014   Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 135 -    
136   19.03.2014   Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 136 -    
137   23.03.2014   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 137 -    
138   20.10.2014   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 138 -    
139   20.11.2014   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 139 -    
140   11.2015   Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 140 HMI    
141   ► 2016   Sertifikat endret [J]. 141 HMI    
142   18.10.2016   Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 142 [N] bt.no 29.10.2016    
143   29.10.2016   Kraftig brann om bord i dokk ved LOS Marine a/s, Rubbestadneset. 143 [N] bt.no 29.10.2016    
144   30.10.2016   Brannen slukket. 144 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.2016    
145   17.12.2016   Vraket slept av arbeidsfartøyet "Optiship Worker" til Optiship a/s, Rubbestadneset i påvente av opphogging. 145 [P] "Skipet" 1/2017    
146   14.03.2017   Slept til GMC Decom a/s, Stord for opphogging. 146 [P] "Skipet" 2/2017    
147   21.03.2017   Solgt til GMC Decom a/s, Stord. 147  [N] sdir.no / -    
148   sommer 2017   Maskin og hjelpemotorer tatt ut. 148 [P] "Skipet" 2/2017    
149   16.06.2017   Opphogging påbegynt. 149 [P] "Skipet" 3/2017    
150   pr.09.2017   Ferdig opphogget. 150 [P] "Skipet" 3/2017    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau