H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "STRAND" 1982  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   01.04.2022        
    Status:   Brannskadet / opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "STRAND"  [1982 - 2011]  
    Fortegnelse nr. B-47  
       
1   Periode     1982 - 2011 1 HMI  
2   Byggeår     1982 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     94 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund  4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund  5 [N] sdir.no  
6   Type     PS 90 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming     Pendel 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Strand" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LKVZ 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 - 2017     8112639 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         257074700 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1982 - 1991     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 22 [P] "Skipet" 3/1982  
23   1991 - 2003     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 23 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
24   2003 - 2008     Stavangerske a/s, Stavanger 24 [N] sdir.no  
25   2008 - 2012     Tide Sjø a/s, Bergen 25 [N] sdir.no  
26   2012 - 2017     Norled a/s, Stavanger 26 [N] sdir.no  
27   2017     GMC Decom a/s, Stord 27 [N] sdir.no  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31   før 1989 - før 2000     Skipskontrollen 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   før 2000 - 2017     NSC 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33         33    
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36           Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 36 [P] "Skipet" 2/1991  
37           Produsert 37    
38           1982 38 [P] "Skipet" 2/1991  
39           Maskin 39    
40           1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Effekt 41    
42           2035 bhk 42 [P] "Skipet" 2/1991  
43           Fart 43    
44           14.2 kn 44    
45           Forbruk 45    
46       7.5 t/d 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
47         47    
48   ▼ MÅL 48    
49   Periode       Lengde 49    
50           74.67 m 50 [N] sdir.no  
51           Bredde 51    
52           13.70 m 52 [N] sdir.no  
53           Dybde 53    
54           3.60 m 54 [N] sdir.no  
55           Brutto tonnasje 55    
56   1982 - 1994   A   930.02 brt 56 [N] sdir.no  
57   1994   B   1436 bt 57 [N] sdir.no  
58   1994 - 1996   C   1425 bt 58 [N] sdir.no  
59   1996 [målt 1997] - 2017   D   1479 bt 59 [N] sdir.no  
60           Netto tonnasje 60    
61   1982 - 1994   A   499.97 nrt 61 [N] sdir.no  
62   1994   B   523 nt 62 [N] sdir.no  
63   1994 - 1996   C   510 nt 63 [N] sdir.no  
64   1996 [målt 1997] - 2017   D   534 nt 64 [N] sdir.no  
65           Dødvekttonn 65    
66           -- 66    
67         67    
68   ▼ KAPASITET 68    
69   Periode       Personbiler 69    
70   1982 - ca.2005   A   90 [70 dekk 2] - [20 hengedekk] 70 [P] "Fjordabåtene"  
71   ca.2005 - 2017   E   54 [50 dekk 2] - [14 hengedekk] 71 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
72           Trailere 72    
73           Ja 73 HMI  
74           Passasjerer 74    
75   1982 - 1996   A   500 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
76   1996 - 1998   G   422 76 HMI  
77   1998   H   307 77 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
78   1998 - 2011   I   422 78 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
79   2011 - ca.2013   F   198 79 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2011-30.april 2012"  
80   før 2016 - 2017   J   245 80 HMI  
81           Passasjerlugarer 81    
82         1 [sykelugar] 82 HMI  
83           Mannskapslugarer 83    
84         Ja 84 HMI  
85           Mannskap 85    
86         Ja 86 HMI  
87           Dekkshøyde 87    
88       4.50 m [dekk 2] - 1.80 m [hengedekk] - 2.20 m [under hengedekk] 88 HMI  
89           Tillatt akseltrykk 89    
90       13 t [dekk 2] - 1.2 t [hengedekk] 90 HMI  
91         91    
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3. 93 HMI  
94   Sitteplasser: 82 [røkesalong] + 126 [dekk 1] - 207 [dekk 4] [1982 - 1996]. 94    
95     95    
96   ▼ HISTORIKK 96    
97 15.04.1982   A   Innført i Stavanger Skipsregister som "Strand". Målt. 97 [N] sdir.no  
98 16.04.1982   A   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 98    
99         Hjemmehavn: Stavanger. 99 [N] sdir.no  
100 20.04.1982       Ankom Stavanger. 100 [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
101 25.04.1982       Satt i trafikk Stavanger -Tau. 101 [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982  
102 12.08.1985       Reddet en mann på havarert seilbrett ved Horge. 102 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1985  
103 25.04.1987       Kjørte inn i m/fe "Solbakk" ved kai i tett tåke, Stavanger havn. 103 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987  
104 13.05.1988       Kolliderte med kjørerampen, Stavanger etter maskinstans forårsaket av plastbiter i ventiler. 104 [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1988  
105 11.08.1989       Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 105 [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1989  
106 01.11.1989       Kolliderte med kjørerampen, Tau. 106 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1989  
107 31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 107 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
108 05.04.1990       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 108 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
109 01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 109 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
110         Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 110 [N] sdir.no  
111 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 111 [N] sdir.no  
112 10.12.1992       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 112 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
113 21.06.1993       Tatt ut av trafikk Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 113 HMI  
114 31.07.1994       Kjørte inn i annet fartøy ved kai, Stavanger havn etter illebefinnende hos kapteinen. 114 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1994  
115 12.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 115 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
116 14.09.1994   C   Ommålt. 116 [N] sdir.no  
117 30.11.1995       Til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for ombygging og opprustning. 117 HMI  
118 29.03.1996       Ferdig ombygget ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger: 118 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
119     D   Salong ominnredet og opprustet på dekk 4, ny kafeteria på dekk 4, kafeteria på dekk 1 omgjort til messe, 119 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
120         salonger på dekk 1 opprustet og gyrokompass installert. Kostnad for flytting av kafeteria: 1.3 mill NOK. 120 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
121         Restkostnad av opprustning: 3.7 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 121 [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996  
122 1996   G   Sertifikat endret. 122 HMI  
123 01.04.1997   D   Ommålt. 123 [N] sdir.no  
124 11.04.1997       Overholdt ikke vikeplikten og kolliderte med fraktefartøyet m/s "Vitin", Hidlefjorden. 124 [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1997  
125 17.11.1997       Til ombygging. 125 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
126 ca.17.12.1997       Maskiner ferdig ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 126 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
127 01.01.1998   H   Sertifikat endret. 127 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
128 1998   I   Sertifikat endret. 128 HMI  
129 ► 12.10.1999       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 129 HMI  
130 11.1999       Satt i trafikk Stavanger -Tau. 130 HMI  
131 15.01.2000       Redningsstrømper montert. Kostnad: 3 mill NOK. 131 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.2000  
132 2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 132 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
133 29.01.2003       Grunnstøtte, Tau havn. 133 [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
134 30.01.2003       Grunnstøtte, Stavanger havn. 134 [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003  
135 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 135 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
136 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 136 [N] sdir.no  
137 12.12.2003       Sammenstøt med fritdsbåt, Stavanger havn. 137 [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
138 31.01.2005       Restaurasjonen utsatt for væpnet ransforsøk, Stavanger havn. 138 [A] Stavanger Aftenblad 01.02.2005  
139 03.05.2005       Kontaktskade på Grasholmbryggen, Stavanger havn. 139 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2005  
140 ca.2005   E   Kapasitet endret. 140 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
141 22.07.2006       Gikk på land etter 'blackout', Tau havn. 141 [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006  
142 27.08.2007       Pårent ved kai av m/fe "Hidrasund II", Stavanger. 142 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.2007  
143 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 143 [N] sdir.no  
144 05.11.2007       Maskinhavari. 144 [N] stp-norway.com  
145         Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 145 [N] stp-norway.com  
146 30.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 146 [N] sdir.no  
147 15.03.2008       Ferdig reparert ved Wärtsila Norway a/s, Rubbestadneset. 147 [N] stp-norway.com  
148 03.04.2008       Kolliderte med kaien, Lauvvik som reserveferge Lauvvik - Oanes. 148 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2008  
149 16.04.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 149 [N] stp-norway.com  
150 23.05.2008       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 150 [N] stp-norway.com  
151 21.06.2008       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 151 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.2008  
152 31.08.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Lysebotn. 152 [N] stp-norway.com  
153 14.09.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 153 [N] stp-norway.com  
154 06.11.2008       Assisterte m/fe "Vikingen" ved opplukking av mann etter fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 154 [A] Sunnhordland 07.11.2008  
155 30.05.2009       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 155 [N] stp-norway.com  
156 27.06.2009       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 156 [N] stp-norway.com  
157 30.08.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 157 [N] stp-norway.com  
158 18.10.2009       Kolliderte med kai, Tau havn etter kveling av maskinen. 158 [N] nrk.no/rogaland 18.10.2009  
159 20.11.2009       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 159 [N] stp-norway.com  
160 23.11.2009       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 160 [N] stp-norway.com  
161 10.02.2010       I opplag, Stavanger. 161 [N] stp-norway.com  
162 29.05.2010       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 162 [N] stp-norway.com  
163 29.08.2010       I opplag, Stavanger. 163 [N] stp-norway.com  
164 04.11.2010       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 164 [P] "Skipet" 4/2010  
165 06.12.2010       I opplag, Stavanger. 165 [N] stp-norway.com  
166 2011   F   Sertifikat endret. 166  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2011-30.april 2012"  
167 14.03.2011       Tatt ut av opplag. 167 [N] stp-norway.com  
168 13.04.2011       Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim. 168 [P] "Skipet" 2/2011  
169 16.04.2011       Gearhavari i maskinen. 169 [P] "Skipet" 2/2011  
170 17.04.2011       Tauet til Moen Slip a/s, Kolvereid for reparasjon. 170 [P] "Skipet" 2/2011  
171 12.05.2011       Ferdig reparert ved Moen Slip a/s, Kolvereid. Satt i trafikk Hofles - Lund. 171 [P] "Skipet" 2/2011  
172 15.08.2011       Tatt ut av trafikk Hofles - Lund. 172 [P] "Skipet" 3/2011  
173 17.08.2011       Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 173 [P] "Skipet" 3/2011  
174 21.09.2011       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 174 [P] "Skipet" 3/2011  
175 10.10.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 175 [N] stp-norway.com  
176 20.12.2011       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 176 [N] stp-norway.com  
177 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 177 [P] "Skipet" 1/2012  
178 28.01.2012       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 178 [N] stp-norway.com  
179 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 179 [N] sdir.no  
180 16.02.2014       Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 180 [N] stp-norway.com  
181 19.03.2014       Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 181 [N] stp-norway.com  
182 23.03.2014       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 182 [N] stp-norway.com  
183 20.10.2014       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 183 [N] stp-norway.com  
184 20.11.2014       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 184 [N] stp-norway.com  
185 11.2015       Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 185 HMI  
186 ► 2016   J   Sertifikat endret. 186 HMI  
187 18.10.2016       Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 187 [N] bt.no 29.10.2016    
188 29.10.2016       Kraftig brann om bord i dokk ved LOS Marine a/s, Rubbestadneset. 188 [N] bt.no 29.10.2016    
189 30.10.2016       Brannen slukket. 189 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.2016  
190 17.12.2016       Vraket slept av arbeidsfartøyet "Optiship Worker" til Optiship a/s, Rubbestadneset i påvente av opphogging. 190 [P] "Skipet" 1/2017  
191 14.03.2017       Slept til GMC Decom a/s, Stord for opphogging. 191 [P] "Skipet" 2/2017  
192 21.03.2017       Solgt til GMC Decom a/s, Stord. 192 [N] sdir.no  
193 sommer 2017       Maskin og hjelpemotorer tatt ut. 193 [P] "Skipet" 2/2017  
194 16.06.2017       Opphogging påbegynt. 194 [P] "Skipet" 3/2017  
195 pr.09.2017       Ferdig opphogget ved GMC Decom a/s, Stord. 195 [P] "Skipet" 3/2017  
196 15.03.2022       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 196 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/8    
 
  Avbildet som: "Strand"    
    I original utgave for       Lokalisering: Hidlefjorden    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/8    
  Avbildet som: "Strand"    
    Overført til Rogaland       Lokalisering: --    
    Trafikkselskap og ikke lenger       Tidspunkt: 1992    
    hvit ned til fenderlisten.       Rettighetshaver: Kåre Haga    
    Her mastene kuttet og       Hentet fra: fjordfaehren.de    
    radarene flytte lenger ned for            
    å kunne passere under de nye            
    broene som er en del av            
    Rennfast-prosjektet.            
                 
               
    Bilde 3/8    
  Avbildet som: "Strand"    
    Master og radarer igjen       Lokalisering: Hidlefjorden    
    på sin plass, og tilbake i       Tidspunkt: --    
    Tau-sambandet.       Rettighetshaver: Arne Sognnes    
    Dette er fergen med lengst       Hentet fra: sjohistorie.no    
    fartstid her, om lag            
    23 år til sammen.            
               
               
               
               
               
    Bilde 4/8    
  Avbildet som: "Strand"    
    Overført til Stavangerske.       Lokalisering: Stavanger    
            Tidspunkt: August 2004    
            Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                 
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/8    
  Avbildet som: "Strand"    
    Overført til Tide Sjø og i       Lokalisering: Lysebotn    
    sommertrafikk til Lysebotn.       Tidspunkt: 13. august 2009    
            Rettighetshaver: Atle Johansson    
            Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 6/8    
  Avbildet som: "Strand"    
    Overført til Norled og for godt       Lokalisering: Skjersholmane    
    ferdig med trafikken i       Tidspunkt: 08. april 2012    
    Rogaland.       Rettighetshaver: Petter Frekhaug    
          Hentet fra: flickr.com    
               
               
               
               
               
    Bilde 7/8    
  Avbildet som: "Strand"    
    Liggende brannherjet på       Lokalisering: Brubakken    
    slutten av karrieren. Alle       Tidspunkt: 29. januar 2017    
    dekk utenom broen ble       Rettighetshaver: Petter Tysnes    
    utbrent. Skorsteinene er       Hentet fra: fjordfaehren.de    
    overmalt og forteller om            
    dystre fremtidsplaner.            
               
               
               
               
    Bilde 8/8    
  Avbildet som: under opphogging    
    Overtatt av GMC Decom       Lokalisering: Stord    
    og under opphogging.       Tidspunkt: 28. juli 2017    
    Takk for god innsats i       Rettighetshaver: Heino Sehlmann    
    mange år.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Strand" ved Skjersholmane mars 2012   Rettighetshaver: Tor Resser  
          02:27 -   Hentet fra: youtube.com  
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x