"Strand" [1982] - den fergen med lengst fartstid sammenlagt    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND i Tau-sambamdet; 23 år. Sammen med søsteren "Tau" [1982]    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ble den planlagt helt innebygget for å trafikkere det nye og    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau innkortede sambandet over Boknafjorden etter åpningen av Rennfast.    
    Endte sin tid i en kraftig brann under vedlikeholdsarbeid.    
       
  B   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Strand"
1  
2 Fortegnelse nr. B-47 2  
3 Inntredelsesår 1982 3  
4 Periode 1982-2011 4  
5 Oppdatert 20.11.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status Brannskadet / opphogget 6  
7 Kallesignal LKVZ 7  
8 IMO-nummer
8112639
8  
9 MMSI-nummer 257074700 9  
10 Byggeår 1982 10  
11 Byggenummer 94 11  
12 Skrog Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 12  
13 Utrustning Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 13  
14 Type PS 90 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1982-2017 "Strand" 16  
17 Eier 1982-1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 17  
18 Eier 1991-2003 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 18  
19 Eier 2003-2008 Stavangerske a/s, Stavanger 19  
20 Eier 2008-2012 Tide Sjø a/s, Bergen 20  
21 Eier 2012-2017 Norled a/s, Stavanger 21  
22 Eier 2017 GMC Decom a/s, Stord 22  
23 Klassifisering før 1989-før 2000 Skipskontrollen 23  
24 Klassifisering før 2000-2017 NSC 24  
25   25  
26      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 26  
27 1982   A    74.67 meter    13.7 meter    3.6 meter    930.02 brutto registertonn    499.97 netto registertonn    Ukjent 27  
28 1994   B                1436 bruttotonn 1)    523 nettotonn 1)     28  
29 1994   C                1425 bruttotonn    510 nettotonn     29  
30 1996 2)   D                1479 bruttotonn    534 nettotonn     30  
31   31  
32      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 32  
33 1982   A    1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel 3)    14.2 knop    2035 brutto hestekrefter    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 33  
34 1997   K    4)             34  
35   35  
36      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3 5)    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3  5)    Tillatt akseltrykk dekk 4 36  
37 1982   A    4.5 meter 6)    1.8 meter    0    13 tonn    1.2 tonn    0 37  
38   38  
39      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3  5)    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 39  
40 1982   A    70 personbiler    20 personbiler    0    90 personbiler    Ja    6 40  
41 ca.2005   E    57 personbiler 7)            77 personbiler 7)         41  
42   42  
43      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     43  
44 1982   A    500    1 [sykelugar]    Ja    Ja     44  
45 1996   G    422                 45  
46 1998   H    307                 46  
47 1998   I    422                 47  
48 2011   F    198                 48  
49 før 2016   J    245                 49  
50   50  
51      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     51  
52     2 hydrauliske sideporter; 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3.   HMI 52  
53     Sitteplasser: 82 [røykesalong] + 126 [dekk 1], 207 [dekk 4] [1982-1996].     53  
54     1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 54  
55     2) Målt i 1997.   [N] sdir.no 55  
56     3) Forbruk: 7.5 tonn/døgn.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 56  
57     4) Forbruk: 7.12 tonn/døgn.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 57  
58     5) Hengedekk.   HMI 58  
59     6) 2.2 meter under hengedekk.   HMI 59  
60     7) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 60  
61   61  
62      Historikk        Kilder     62  
63 15.04.1982   A   Innført i Stavanger Skipsregister som "Strand". Målt.   [N] sdir.no 63  
64 16.04.1982   A   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.     64  
65         Hjemmehavn: Stavanger.   [N] sdir.no 65  
66 20.04.1982       Ankom Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982 66  
67 25.04.1982       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 22.04.1982 67  
68 12.08.1985       Reddet en mann på havarert seilbrett ved Horge.   [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1985 68  
69 25.04.1987       Kjørte inn i m/fe "Solbakk" ved kai i tett tåke, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987 69  
70 13.05.1988       Kolliderte med kjørerampen, Stavanger etter maskinstans forårsaket av plastbiter i ventiler.   [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1988 70  
71 11.08.1989       Verdifastsettelse: 8.407.480 NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1989 71  
72 01.11.1989       Kolliderte med kjørerampen, Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1989 72  
73 31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 73  
74 05.04.1990       Satt i trafikk Stavanger-Vikevåg.   [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990 74  
75 01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 75  
76         Verdifastsettelse: 9.591.043 NOK.   [N] sdir.no 76  
77 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 77  
78 10.12.1992       Satt i trafikk Stavanger-Tau / Tau-Judaberg / Judaberg-Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992 78  
79 21.06.1993       Tatt ut av trafikk Tau-Judaberg / Judaberg-Stavanger.   HMI 79  
80 31.07.1994       Kjørte inn i annet fartøy ved kai, Stavanger havn etter illebefinnende hos kapteinen.   [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1994 80  
81 12.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 81  
82 14.09.1994   C   Ommålt.   [N] sdir.no 82  
83 30.11.1995       Til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for ombygging og opprustning.   HMI 83  
84 29.03.1996   D   Ferdig ombygget ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger:   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996 84  
85         salong ominnredet og opprustet på dekk 4, ny kafeteria på dekk 4, kafeteria på dekk 1 omgjort til messe,   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996 85  
86         salonger på dekk 1 opprustet og gyrokompass installert. Kostnad for flytting av kafeteria: 1.3 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996 86  
87         Restkostnad av opprustning: 3.7 mill NOK. Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1996 87  
88 1996   G   Sertifikat endret.   HMI 88  
89 01.04.1997   D   Ommålt.   [N] sdir.no 89  
90 11.04.1997       Overholdt ikke vikeplikten og kolliderte med fraktefartøyet m/s "Vitin", Hidlefjorden.   [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1997 90  
91 17.11.1997       Til ombygging.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 91  
92 ca.17.12.1997   K   Maskiner ferdig ombygget: reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 92  
93 01.01.1998   H   Sertifikat endret.   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998 93  
94 1998   I   Sertifikat endret.   HMI 94  
95 ► 12.10.1999       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   HMI 95  
96 11.1999       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   HMI 96  
97 15.01.2000       Redningsstrømper montert. Kostnad: 3 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.2000 97  
98 2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 98  
99 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 99  
100 29.01.2003       Grunnstøtte, Tau havn.   [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003 100  
101 30.01.2003       Grunnstøtte, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 31.01.2003 101  
102 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 102  
103 12.12.2003       Sammenstøt med fritdsbåt, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006 103  
104 31.01.2005       Restaurasjonen utsatt for væpnet ransforsøk, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 01.02.2005 104  
105 03.05.2005       Kontaktskade på Grasholmbryggen, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 04.05.2005 105  
106 ca.2005   E   Kapasitet endret.   -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 106  
107 22.07.2006       Gikk på land etter 'blackout', Tau havn.   [A] Stavanger Aftenblad 24.07.2006 107  
108 27.08.2007       Pårent ved kai av m/fe "Hidrasund II", Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 28.08.2007 108  
109 03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 109  
110 05.11.2007       Maskinhavari.   [N] stp-norway.com 110  
111         Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon.   [N] stp-norway.com 111  
112 30.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 112  
113 15.03.2008       Ferdig reparert ved Wärtsila Norway a/s, Rubbestadneset.   [N] stp-norway.com 113  
114 03.04.2008       Kolliderte med kaien, Lauvvik som reserveferge Lauvvik-Oanes.   [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2008 114  
115 16.04.2008       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 115  
116 23.05.2008       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 116  
117 21.06.2008       Satt i trafikk Lauvvik-Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 20.08.2008 117  
118 31.08.2008       Satt i trafikk Stavanger-Tau / Stavanger-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 118  
119 14.09.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 119  
120 06.11.2008       Assisterte m/fe "Vikingen" ved opplukking av mann etter fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset.   [A] Sunnhordland 07.11.2008 120  
121 30.05.2009       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 121  
122 27.06.2009       Satt i trafikk Lauvvik-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 122  
123 30.08.2009       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 123  
124 18.10.2009       Kolliderte med kai, Tau havn etter kveling av maskinen.   [N] nrk.no/rogaland 18.10.2009 124  
125 20.11.2009       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 125  
126 23.11.2009       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 126  
127 10.02.2010       I opplag, Stavanger.   [N] stp-norway.com 127  
128 29.05.2010       Satt i trafikk Lauvvik-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 128  
129 29.08.2010       I opplag, Stavanger.   [N] stp-norway.com 129  
130 04.11.2010       Satt i trafikk Sand-Ropeid.   [P] "Skipet" 4/2010 130  
131 06.12.2010       I opplag, Stavanger.   [N] stp-norway.com 131  
132 2011   F   Sertifikat endret.    [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2011-30.april 2012" 132  
133 14.03.2011       Tatt ut av opplag.   [N] stp-norway.com 133  
134 13.04.2011       Utleid til FosenNamsos Sjø a/s, Trondheim.   [P] "Skipet" 2/2011 134  
135 16.04.2011       Gearhavari i maskinen.   [P] "Skipet" 2/2011 135  
136 17.04.2011       Tauet til Moen Slip a/s, Kolvereid for reparasjon.   [P] "Skipet" 2/2011 136  
137 12.05.2011       Ferdig reparert ved Moen Slip a/s, Kolvereid. Satt i trafikk Hofles-Lund.   [P] "Skipet" 2/2011 137  
138 15.08.2011       Tatt ut av trafikk Hofles-Lund.   [P] "Skipet" 3/2011 138  
139 17.08.2011       Tilbakelevert. I opplag, Steinestø.   [P] "Skipet" 3/2011 139  
140 21.09.2011       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [P] "Skipet" 3/2011 140  
141 10.10.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 141  
142 20.12.2011       Tatt ut av trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 142  
143 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 143  
144 28.01.2012       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 144  
145 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 145  
146 16.02.2014       Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.   [N] stp-norway.com 146  
147 19.03.2014       Tatt ut av trafikk Langevåg-Buavåg.   [N] stp-norway.com 147  
148 23.03.2014       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 148  
149 20.10.2014       Tatt ut av trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 149  
150 20.11.2014       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 150  
151 11.2015       Tatt ut av trafikk Ranavik-Jektevik.   HMI 151  
152 ► 2016   J   Sertifikat endret.   HMI 152  
153 18.10.2016       Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] bt.no 29.10.2016 153  
154 29.10.2016       Kraftig brann om bord i dokk ved LOS Marine a/s, Rubbestadneset.   [N] bt.no 29.10.2016 154  
155 30.10.2016       Brannen slukket.   [A] Stavanger Aftenblad 31.10.2016 155  
156 17.12.2016       Vraket slept av arbeidsfartøyet "Optiship Worker" til Optiship a/s, Rubbestadneset i påvente av opphogging.   [P] "Skipet" 1/2017 156  
157 14.03.2017       Slept til GMC Decom a/s, Stord for opphogging.   [P] "Skipet" 2/2017 157  
158 21.03.2017       Solgt til GMC Decom a/s, Stord.   [N] sdir.no 158  
159 sommer 2017       Maskin og hjelpemotorer tatt ut.   [P] "Skipet" 2/2017 159  
160 16.06.2017       Opphogging påbegynt.   [P] "Skipet" 3/2017 160  
161 pr.09.2017       Ferdig opphogget ved GMC Decom a/s, Stord.   [P] "Skipet" 3/2017 161  
162 15.03.2022       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 162  
163   163  
164   164  
165 Bilde 1/8  
 
        I original utgave for Det Stavangerske Dampskibsselskab. 165  
166             166  
167             167  
168             168  
169             169  
170             170  
171             171  
172             172  
173             173  
174             174  
175             175  
176             176  
177             177  
178             178  
179             179  
180             180  
181    Avbildet som: "Strand"     181  
182    Lokalisering: Hidlefjorden     182  
183    Tidspunkt: -     183  
184    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     184  
185    Hentet fra: Privat samling     185  
186   186  
187 Bilde 2/8  
 
        Overført til Rogaland Trafikkselskap, med den midterste røde ringen på skorsteinene 187  
188           fjernet og skroget svartmalt. 188  
189           Her er mastene kuttet og radarene flyttet lengre ned for å kunne passere under de nye 189  
190           broene som er en del av Rennfast-prosjektet. 190  
191             191  
192             192  
193             193  
194             194  
195             195  
196             196  
197             197  
198             198  
199             199  
200             200  
201             201  
202             202  
203    Avbildet som: "Strand"     203  
204    Lokalisering: Stavanger     204  
205    Tidspunkt: 1992     205  
206    Rettighetshaver: Kåre Haga     206  
207    Hentet fra: fjordfaehren.de     207  
208   208  
209 Bilde 3/8  
 
        Tilbake i Tau-sambandet igjen med master og radarer på korrekt plass. 209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217             217  
218             218  
219             219  
220             220  
221             221  
222             222  
223             223  
224             224  
225    Avbildet som: "Strand"     225  
226    Lokalisering: Hidlefjorden     226  
227    Tidspunkt: -     227  
228    Rettighetshaver: Arne Sognnes     228  
229    Hentet fra: sjohistorie.no     229  
230   230  
231 Bilde 4/8  
 
        Overført til Stavangerske, og de tre røde ringene er tilbake. 231  
232           Her er kafeteriaen flyttet opp på dekk 4 i en ekstra modul akter. 232  
233             233  
234             234  
235             235  
236             236  
237             237  
238             238  
239             239  
240             240  
241             241  
242             242  
243             243  
244             244  
245             245  
246             246  
247             247  
248    Avbildet som: "Strand"     248  
249    Lokalisering: Stavanger     249  
250    Tidspunkt: August 2004     250  
251    Rettighetshaver: Wilhelm Langes     251  
252    Hentet fra: fjordfaehren.de     252  
253   253  
254 Bilde 5/8  
 
        Overført til Tide Sjø, og i sommertrafikk på Lysefjorden. 254  
255             255  
256             256  
257             257  
258             258  
259             259  
260             260  
261             261  
262             262  
263             263  
264             264  
265             265  
266             266  
267             267  
268             268  
269             269  
270             270  
271             271  
272             272  
273    Avbildet som: "Strand"     273  
274    Lokalisering: Lysebotn     274  
275    Tidspunkt: 13. august 2009     275  
276    Rettighetshaver: Atle Johansson     276  
277    Hentet fra: marinetraffic.com     277  
278   278  
279 Bilde 6/8  
 
        Overført til Norled, og ferdig med sine oppgaver i Rogaland. 279  
280             280  
281             281  
282             282  
283             283  
284             284  
285             285  
286             286  
287             287  
288             288  
289             289  
290             290  
291             291  
292             292  
293             293  
294    Avbildet som: "Strand"     294  
295    Lokalisering: Skjersholmane     295  
296    Tidspunkt: 08. april 2012     296  
297    Rettighetshaver: Petter Frekhaug     297  
298    Hentet fra: flickr.com     298  
299   299  
300 Bilde 7/8  
 
        Etter brannen, og alle dekk utenom brodekket ble utbrent. 300  
301             301  
302             302  
303             303  
304             304  
305             305  
306             306  
307             307  
308             308  
309             309  
310             310  
311             311  
312             312  
313             313  
314             314  
315             315  
316             316  
317    Avbildet som: "Strand"     317  
318    Lokalisering: Rubbestadneset     318  
319    Tidspunkt: 07. november 2016     319  
320    Rettighetshaver: Odd Tengren     320  
321    Hentet fra: bt.no     321  
322   322  
323 Bilde 8/8  
 
        Overtatt av GMC Decom og ferdig med sine oppgaver. 323  
324           Takk for god innsats igjennom mange år. 324  
325             325  
326             326  
327             327  
328             328  
329             329  
330             330  
331             331  
332             332  
333             333  
334             334  
335             335  
336             336  
337             337  
338    Avbildet som: under opphogging     338  
339    Lokalisering: Stord     339  
340    Tidspunkt: 28. juli 2017     340  
341    Rettighetshaver: Heino Sehlmann     341  
342    Hentet fra: fjordfaehren.de     342  
343   343  
344   344  
345 Film 1/1      "Strand" ved Skjersholmane mars 2012 345  
346    02:27 - 346  
347    Rettighetshaver: Tor Resser   347  
348    Hentet fra: youtube.com   348  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau