A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "STRAND" 1966 - 1982    
  M/Fe "EIDSSUND" 1982 - 1991    
       
  Fortegnelse nr.:   B36          
  Oppdatert:   17.04.2021          
  Periode:   1966 - 1991        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag        
       
       
1  Byggeår    1966     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    23     2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Løland Verft a/s, Leirvik     3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Løland Verft a/s, Leirvik     4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L G H L   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    6609913   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257259400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Strand"   8  1966 - 1982   8  [N] sdir.no    
9      "Eidssund"   9  1982 - 1991   9  [N] sdir.no    
10      "Fugløysund"   10  1991 - 1998   10  [N] sdir.no    
11      "Forsand"   11  1998 - 2009   11  [N] sdir.no    
12      "Showtime"   12  2009 - 2020   12  [N] sdir.no    
13      "Viking Pearl"   13  2020 - 2021   13  [N] sdir.no    
14      "Sjøscenen"   14  2021 -   14  [N] sdir.no    
                         
15  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  1966 - 1991   15  [N] sdir.no    
16      Siddis Shipping a/s, Stavanger   16  1991 - 1998   16  [N] sdir.no    
17      Fjordservice a/s, Stavanger   17  1998 - 2008   17  [N] sdir.no    
18      Tide Sjø a/s, Bergen   18  2008 - 2009   18  [N] sdir.no    
19      Showboat a/s, Kleppestø   19  2009 - 2019   19  [N] sdir.no    
20      Pandora Rederi a/s, Flåm   20  2019 - 2020   20  [N] sdir.no    
21      Erstad & Gullaksen a/s, Bergen   21  2020 -   21  [N] sdir.no    
                         
22  Type    FÅOD   22  -   22  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                         
23  Skrogutforming    Konvensjonelt   23  -   23  HMI    
                         
24  Klasse    Skipskontrollen   24  før 1983 - før 2000   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
25      NSC   25  før 2000 -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
26  Materiale    Stål   26  -   26  [N] sdir.no    
                         
27  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   27  -   27  [P] "Skipet" 1/1991    
                         
28  Maskin produsert    1966   28  -   28  [P] "Skipet" 1/1991    
                         
29  Maskin    2 x 2T DM 5ACAT 5 syl. diesel   29  -   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
30  Effekt    1500 bhk   30  -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
31  Fart    16.0 kn   31  -   31  [P] "Fjordabåtene"    
                         
32  Forbruk    -   32  -   32  -    
                         
33  Lengde    45.52 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Bredde    9.27 m   34  -   34  [N] sdir.no    
                         
35  Dyptgående A  2.42 m   35  1966 - 1994   35  [N] sdir.no    
36   C  3.75 m     36  1994 -   36  [N] sdir.no    
                         
37  Brutto registertonn A  351.48 t   37  1966 - 1994   37  [N] sdir.no    
38   C  546 t   38  1994 - 1996   38  [N] sdir.no    
39   D  547 t   39  1996 -     39  [N] sdir.no    
                         
40  Netto registertonn A  113.54 t   40  1966 - 1994   40  [N] sdir.no    
41   C  217 t   41  1994 - 1996   41  [N] sdir.no    
42   D  189 t   42  1996 -     42  [N] sdir.no    
                         
43  Dødvekttonn    -   43  -   43  -    
                         
44  Bilkapasitet A  30   44  1966 - 1994   44  [P] "Skipet" 1/1991    
45   C  0   45  1994 -   45  HMI    
                         
46  Trailerkapasitet A  Ja   46  1966 - 1994   46  HMI    
47   C  0   47  1994 -   47  HMI    
                         
48  Passasjersertifikat A  475   48  1966 - ca.1975   48  [P] "Fjordabåtene"    
49   B  399   49  ca.1975 - 1994   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
50   C  200   50  1994 - etter 2009   50  [P] "Fjordabåtene"    
51   E  400   51  etter 2009 -   51  [N] brand.no    
                         
52  Mannskap    Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann   52  1966 - 1991   52  [P] "Fjordabåtene"    
                         
53  Passasjerlugarer A  2   53  1966 - etter 1966   53  -    
                         
54  Mannskapslugarer    Ja   54  -   54  HMI    
                         
55  Dekkshøyde    3.70 m   55  1966 - 1994   55  [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"    
                         
56  Tillatt akseltrykk    10 t   56  -   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
57  Tilleggsinformasjon    2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut   57  1966 - 1994   57  HMI    
58      Sitteplasser: 134 [dekk 2] - 80 [dekk 3]   58  1998 -   58  [P] Vik - Sandvik    
       
       
59   20.05.1966   Målt [A]. 59 [N] sdir.no    
60   03.06.1966   Innført i Stavanger Skipsregister som "Strand". Hjemmehavn: Stavanger. 60 [N] sdir.no    
61   14.06.1966   Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [A]. 61 [A] Stavanger Aftenblad 15.06.1966    
62   17.06.1966   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 62 [P] "Fjordabåtene"    
63   09.01.1970   Fikk slått inn skyveportene på bildekket av kraftig sjø, Hidlefjorden. 63 [A] Stavanger Aftenblad 10.01.1970    
64   07.12.1974   Satt i trafikk Stavanger - Vikedal. 64 HMI    
65   01.04.1975   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 65 HMI    
66   ca.1975   Sertifikat endret [B]. 66 -    
67   31.10.1975   I opplag, Stavanger. 67 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"    
68   14.03.1976   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 68 [A] Stavanger Aftenblad 13.03.1976    
69   24.01.1977   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 69 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977    
70   01.10.1977   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Nesheim. 70 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1977/78"    
71   01.05.1978   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 71 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"    
72   01.10.1978   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Judaberg. 72 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"    
73   02.01.1979   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"    
74   20.03.1982   Omdøpt "Eidssund". 74 -    
75   10.07.1987   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 75 - / [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1988-89"    
76   13.08.1989   Utsatt for innbrudd og omfattende ødeleggelser om bord. 76 [A] Stavanger Aftenblad 14.08.1989    
77   ca.06.1989   I trafikk Stavanger - Nedstrand. 77 - / [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"    
78   10.1989   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 78 [A] Strandbuen 08.01.2020    
79   1990   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 79 HMI    
80   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 80 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
81   05.04.1990   I opplag, Stavanger. 81 HMI    
82   09.07.1991   Solgt til Siddis Shipping a/s, Stavanger. Omdøpt "Fugløysund". Salgssum: 1.7 mill NOK. 82 [N] sdir.no    
83       Drift: Party a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport til oljeinstallasjoner, Stavanger. 83 [P] "Fjordabåtene"    
84   09.07.1991 ►   Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden). 84 [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991    
85   23.08.1991   Tatt ut av trafikk Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden) etter at plattformunderstellet sank. Utleie avsluttet. 85 [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1991    
86   01.08.1992    Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 86 [N] sdir.no    
87   sommer 1993   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 87 [N] faktaomfartyg.se    
88   høst 1993   Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 88 [N] faktaomfartyg.se / HMI    
89   ► 05.1994   Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport. 89 -    
90   05.1994   Tilbakelevert. 90 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1994    
91       Ombygget til passasjerfartøy: Bildekket delvis ominnredet til passasjerbekvemmeligheter. Sertifikat endret [C]. 91 -    
92   sommer 1994   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 92 [N] faktaomfartyg.se    
93   15.07.1994   Ommålt [C]. 93 [N] sdir.no    
94   høst 1994   Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 94 [N] faktaomfartyg.se / HMI    
95   sommer 1995   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 95 [N] faktaomfartyg.se    
96   høst 1995   Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 96 [N] faktaomfartyg.se / HMI    
97   sommer 1996   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 97 [N] faktaomfartyg.se    
98   høst 1996   Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 98 [N] faktaomfartyg.se / HMI    
99   28.08.1996   Ommålt [D]. 99 [N] sdir.no    
100   sommer 1997   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 100 [N] faktaomfartyg.se    
101   høst 1997   Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 101 [N] faktaomfartyg.se / HMI    
102   07.01.1998   Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. Omdøpt "Forsand". Salgssum: 7.5 mill NOK. 102 [N] sdir.no    
103   sommer 1998   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 103 [N] faktaomfartyg.se    
104   høst 1998   Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 104 [N] faktaomfartyg.se / HMI    
105   1998   Ombygget og opprustet. Kostnad: 5 mill NOK. 105 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1998    
106   2004   Renovert. 106 [N] faktaomfartyg.se    
107   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 107 [N] sdir.no    
108   21.02.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 108 [N] sdir.no    
109   30.03.2008   Kolliderte med kaien i Jåttåvågen, Stavanger. Et par passasjerer skadet. 109 -    
110   03.07.2008   Kom på rek i havnebassenget, Stavanger etter at fortøyningene ble løsnet av uvedkommende. Hjulpet til kai av slepefartøy. 110 [A] Stavanger Aftenblad 04.07.2008    
111   09.11.2009   Solgt til Showboat a/s, Kleppestø. Omdøpt "Showtime". Hjemmehavn: Bergen. 111 [N] sdir.no    
112       I bruk til utleieturer, Hordaland. 112 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.2009    
113   2009 ►   Sertifikat endret [E]. 113 HMI    
114   sommer 2017   I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 114 [P] "Skipet" 3/2017    
115   pr.02.2018   Stasjonert i Florvåg. 115 [N] marinetraffic.com    
116   01.05.2018   I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 116 [N] brand.no    
117   25.07.2018   Drift overført til Showline Norway a/s, Bergen. 117 [N] sdir.no    
118   15.10.2018   Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 118 [N] brand.no    
119   pr.03.2019   Stasjonert i Florvåg. 119 [N] marinetraffic.com    
120   22.04.2019   Satt i trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 120 [N] brand.no    
121   27.08.2019   Solgt til Pandora Rederi a/s, Flåm. Salgssum: 1 mill NOK. Drift: Showline Norway a/s, Bergen. 121 [N] sdir.no    
122   31.08.2019   Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 122 [N] brand.no    
123   09.2019   I opplag, Florvåg. 123 [N] marinetraffic.com    
124   18.12.2019   Drift overført til West Charter a/s, Os. 124 [N] sdir.no    
125   12.2019   I opplag, Bergen. 125 [P] "Skipet" 1/2021    
126   13.02.2020   I opplag, Husøy. 126 [P] "Skipet" 2/2020    
127   24.02.2020   Omdøpt "Viking Pearl". Hjemmehavn: Haugesund. 127 [N] sdir.no    
128   29.12.2020   Solgt til Erstad & Gullaksen a/s, Bergen. Salgssum: 1.525 mill NOK.   128 [N] sdir.no    
129   03.01.2021   I opplag, Florvåg. 129 [P] "Skipet" 1/2021    
130   21.01.2021   Omdøpt "Sjøscenen". 130 [N] sdir.no    
131   22.01.2021   Hjemmehavn: Bergen. 131 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau