H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 28.07.2021
Status: Teater- og konsertscene
  Fortegnelse nr. B-36
  "STRAND" [1966 - 1982]        "EIDSSUND" [1982 - 1991]
1   Periode 1966 - 1991 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1966 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 23 3 [N] sdir.no
4   Skrog Løland Verft a/s, Leirvik 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Løland Verft a/s, Leirvik 5 [N] sdir.no
6   Type FÅOD 6 [P] "85 år med norske bilferjer"
7   Skrogutforming Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1966 - 1982 "Strand" 9 [N] sdir.no
10   1982 - 1991 "Eidssund" 10 [N] sdir.no
11   1991 - 1998 "Fugløysund" 11 [N] sdir.no
12   1998 - 2009 "Forsand" 12 [N] sdir.no
13   2009 - 2020 "Showtime" 13 [N] sdir.no
14   2020 - 2021 "Viking Pearl" 14 [N] sdir.no
15   2021 - "Sjøscenen" 15 [N] sdir.no
    Kallesignal
16     LGHL 16 [N] sdir.no
    IMO-nummer
17   1987 - 6609913 17 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
18     257259400 18 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
19   1966 - 1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 19 [N] sdir.no
20   1991 - 1998 Siddis Shipping a/s, Stavanger 20 [N] sdir.no
21   1998 - 2008 Fjordservice a/s, Stavanger 21 [N] sdir.no
22   2008 - 2009 Tide Sjø a/s, Bergen 22 [N] sdir.no
23   2009 - 2019 Showboat a/s, Kleppestø 23 [N] sdir.no
24   2019 - 2020 Pandora Rederi a/s, Flåm 24 [N] sdir.no
25   2020 - Erstad & Gullaksen a/s, Bergen 25 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
26   før 1983 - før 2000 Skipskontrollen 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27   før 2000 - NSC 27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
28     Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 28 [P] "Skipet" 1/1991
    Produsert
29     1966 29 [P] "Skipet" 1/1991
    Maskin
30     2 x 2T DM 5ACAT 5 syl. diesel 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Effekt
31   1500 bhk 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
32   16.0 kn 32 [P] "Fjordabåtene"
    Forbruk
33   -- 33 --
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
34       45.52 m 34 [N] sdir.no
    Bredde
35       9.27 m 35 [N] sdir.no
    Dybde
36   1966 - 1994 A 2.42 m 36 [N] sdir.no
37   1994 - C 3.75 m 37 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
38   1966 - 1994 A 351.48 brt 38 [N] sdir.no
39   1994 - 1996 C 546 bt 39 [N] sdir.no
40   1996 - D 547 bt 40 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
41   1966 - 1994 A 113.54 nrt 41 [N] sdir.no
42   1994 - 1996 C 217 nt 42 [N] sdir.no
43   1996 - D 189 nt 43 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
44       -- 44 --
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
45   1966 - 1994 A 30 45 [P] "Skipet" 1/1991
46   1994 - C 0 46 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Trailere
47   1966 - 1994 A Ja 47 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
48   1994 - C 0 48 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
49   1966 - ca.1975 A 475 49 [P] "Fjordabåtene"
50   ca.1975 - 1994 B 399 50 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
51   1994 - etter 2009 C 200 51 [P] "Fjordabåtene"
52   etter 2009 - E 400 52 [N] brand.no
    Passasjerlugarer
53   1966 - etter 1966 A 2 53 --
    Mannskapslugarer
54     Ja 54 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
55   1966 - 1991 Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann 55 [P] "Fjordabåtene"
    Dekkshøyde
56   1966 - 1991 A 3.70 m 56 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1985-86"
      Tillatt akseltrykk  
57   10 t 57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
58   2 skyveporter som kunne lukke bildekket forut [1966 - 1994]. 58 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
59   Sitteplasser: 134 [dekk 2] - 80 [dekk 3] [1998 -] 59 [P] Vik - Sandvik
 
60   20.05.1966 A Målt. 60 [N] sdir.no
61   03.06.1966 Innført i Stavanger Skipsregister som "Strand". Hjemmehavn: Stavanger. 61 [N] sdir.no
62   14.06.1966 A Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 15.06.1966
63   17.06.1966   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 63 [P] "Fjordabåtene"
64   09.01.1970   Fikk slått inn skyveportene på bildekket av kraftig sjø, Hidlefjorden. 64 [A] Stavanger Aftenblad 10.01.1970
65   07.12.1974   Satt i trafikk Stavanger - Vikedal. 65 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
66   01.04.1975   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
67   ca.1975 B Sertifikat endret. 67 -- | [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
68   31.10.1975   I opplag, Stavanger. 68 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1976"
69   14.03.1976   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 69 [A] Stavanger Aftenblad 13.03.1976
70   24.01.1977   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 70 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.1977
71   01.10.1977   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Nesheim. 71 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1977/78"
72   01.05.1978   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 72 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"
73   01.10.1978   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Judaberg. 73 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"
74   02.01.1979   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"
75   20.03.1982   Omdøpt "Eidssund". 75 -- | [N] sdir.no
76   10.07.1987   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 76 -- | [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1988-89"
77   ca.06.1989   I trafikk Stavanger - Nedstrand. 77 -- | [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.5-30.9.89"
78   13.08.1989   Utsatt for innbrudd og omfattende ødeleggelser om bord. 78 [A] Stavanger Aftenblad 14.08.1989
79   10.1989   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 79 [A] Strandbuen 08.01.2020
80   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 80 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990
81   1990   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 81 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
82   09.07.1991 Solgt til Siddis Shipping a/s, Stavanger. Omdøpt "Fugløysund". Salgssum: 1.7 mill NOK. 82 [N] sdir.no
83     Drift: Party a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport til oljeinstallasjoner, Stavanger. 83 [P] "Fjordabåtene"
84   09.07.1991 ► Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport Jåttåvågen - "Sleipner" [Gandsfjorden]. 84 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1991
85   23.08.1991 Tatt ut av trafikk Jåttåvågen - "Sleipner" (Gandsfjorden) etter at plattformunderstellet sank. Utleie avsluttet. 85 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1991
86   01.08.1992 Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 86 [N] sdir.no
87   sommer 1993 Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 87 [N] faktaomfartyg.se
88   høst 1993 Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 88 [N] faktaomfartyg.se | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
89   ► 05.1994 Utleid til Kværner Installasjon a/s, Stavanger for personelltransport. 89 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1994
90   05.1994 Tilbakelevert. 90 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1994
91     C Ombygget til passasjerfartøy: bildekket delvis ominnredet til passasjerbekvemmeligheter. Sertifikat endret. 91 --
92   sommer 1994 Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 92 [N] faktaomfartyg.se
93   15.07.1994 C Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 93 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969
94   høst 1994 Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 94 [N] faktaomfartyg.se | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
95   sommer 1995 Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 95 [N] faktaomfartyg.se
96   høst 1995 Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 96 [N] faktaomfartyg.se | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
97   sommer 1996 Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 97 [N] faktaomfartyg.se
98   høst 1996 Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 98 [N] faktaomfartyg.se | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
99   28.08.1996 D Ommålt. 99 [N] sdir.no
100   sommer 1997 Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 100 [N] faktaomfartyg.se | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
101   høst 1997 Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 101 [N] faktaomfartyg.se | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
102   07.01.1998 Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. Omdøpt "Forsand". Salgssum: 7.5 mill NOK. 102 [N] sdir.no
103   sommer 1998 Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 103 [N] faktaomfartyg.se
104   høst 1998 Tilbakelevert. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 104 [N] faktaomfartyg.se | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
105   1998 Ombygget og opprustet. Kostnad: 5 mill NOK. 105 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1998
106   2004 Renovert. 106 [N] faktaomfartyg.se
107   03.10.2007 Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 107 [N] sdir.no
108   21.02.2008 Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 108 [N] sdir.no
109   30.03.2008 Kolliderte med kaien i Jåttåvågen, Stavanger. Et par passasjerer skadet. 109 --
110   03.07.2008 Kom på rek i havnebassenget, Stavanger etter at fortøyningene ble løsnet av uvedkommende. Hjulpet til kai av slepefartøy. 110 [A] Stavanger Aftenblad 04.07.2008
111   09.11.2009 Solgt til Showboat a/s, Kleppestø. Omdøpt "Showtime". Hjemmehavn: Bergen. 111 [N] sdir.no
112     I bruk til utleieturer, Hordaland. 112 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.2009
113   2009 ► E Sertifikat endret. 113 [N] brand.no
114   sommer 2017 I trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 114 [P] "Skipet" 3/2017
115   pr.02.2018 Stasjonert i Florvåg. 115 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
116   01.05.2018 Satt i trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 116 [N] brand.no
117   25.07.2018 Drift overført til Showline Norway a/s, Bergen. 117 [N] sdir.no
118   15.10.2018 Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 118 [N] brand.no
119   pr.03.2019 Stasjonert i Florvåg. 119 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
120   22.04.2019 Satt i trafikk Flåm - Gudvangen i regi av Norwegian Fjord Voyage a/s, Flåm. 120 [N] brand.no
121   27.08.2019 Solgt til Pandora Rederi a/s, Flåm. Salgssum: 1 mill NOK. Drift: Showline Norway a/s, Bergen. 121 [N] sdir.no
122   31.08.2019 Tatt ut av trafikk Flåm - Gudvangen. 122 [N] brand.no
123   09.2019 Stasjonert i Florvåg. 123 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
124   18.12.2019 Drift overført til West Charter a/s, Os. 124 [N] sdir.no
125   12.2019 I opplag, Bergen. 125 [P] "Skipet" 1/2021
126   13.02.2020 I opplag, Husøy. 126 [P] "Skipet" 2/2020
127   24.02.2020 Omdøpt "Viking Pearl". Hjemmehavn: Haugesund. 127 [N] sdir.no
128   29.12.2020 Solgt til Erstad & Gullaksen a/s, Bergen. Salgssum: 1.525 mill NOK. 128 [N] sdir.no
129   03.01.2021 I opplag, Florvåg. 129 [P] "Skipet" 1/2021
130   21.01.2021 Omdøpt "Sjøscenen". 130 [N] sdir.no
131   22.01.2021 Hjemmehavn: Bergen. 131 [N] sdir.no
132   05.2021 I bruk som teater- og konsertscene, Bergen. 132 [N] bt.no 26.05.2021
 
  Bilde 1/9
Avbildet som: "Strand"
  I original utgave for Lokalisering: Stavanger
  Det Stavangerske Tidspunkt: --
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: --
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/9
Avbildet som: "Eidssund"
  Med nytt navn. Lokalisering: Stavanger
    Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: --
    Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/9
Avbildet som: "Eidssund"
  Drift, men ikke eierskap Lokalisering: Stavanger
  overført til Tidspunkt: --
  Rogaland Trafikkselskap. Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/9
Avbildet som: "Fugløysund"
  Overtatt av Lokalisering: Stavanger
  Siddis Shipping med Tidspunkt: 14. juli 1994
  nytt navn og ombygget Rettighetshaver: --
  med avstengt bildekk Hentet fra: shipspotting.com
  omgjort til selskaps-
  lokale.
 
 
 
 
  Bilde 5/9
Avbildet som: "Forsand"
  Overtatt av Fjordservice Lokalisering: Stavanger
  og med nytt navn. Tidspunkt: 23. desember 2007
  Rettighetshaver: Arne M. Breiteig
  Hentet fra: stp-norway.com
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/9
Avbildet som: "Forsand"
  Overført til Tide Sjø. Lokalisering: Byfjorden
    Tidspunkt: 04. november 2009
  Rettighetshaver: Vidar Gjervik
  Hentet fra: stp-norway.com
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 7/9
Avbildet som: "Showtime"
  Overtatt av Showboat. Lokalisering: Bergen
    Tidspunkt: 15. juni 2010
    Rettighetshaver: Harald Sætre
  Hentet fra: stp-norway.com
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 8/9
Avbildet som: "Showtime"
  Overtatt av Lokalisering: Husøy
  Pandora Rederi, men Tidspunkt: 25. februar 2020
  lagt i opplag på grunn Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  av liten virksomhet under Hentet fra: Privat
  pandemien.
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 9/9
Avbildet som: "Sjøscenen"
  Overtatt av Lokalisering: --
  Erstad & Gullaksen, og Tidspunkt: 23. juli 2021
  med samme skorsteins- Rettighetshaver: Erlend Hatteberg
  merke som Norled før Hentet fra: marinetraffic.com
  dette fikk nytt.
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau