H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 20.10.2021
Status: I trafikk
  Fortegnelse nr. B-38
  "STORD" [2010 - 2019 / 2021 - ]
1   Periode 2010 - 2019 / 2021 - 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1987 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 24 3 [N] sdir.no
4   Skrog Ankerløkken Verft a/s, Førde 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Ankerløkken Verft a/s, Førde 5 [N] sdir.no
6   Type PSD140 6 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål 8 [N] sdir.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9     "Stord" 9 [N] sdir.no
    Kallesignal
10     JXLL 10 [N] sdir.no
    IMO-nummer
11     8513601 11 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
12     257026800 12 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
13   1987 - 2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 13 [P] "Fram og tilbake over fjorden"
14   2001 - 2006 HSD Sjø a/s, Bergen 14 [N] sdir.no
15   2006 - 2012 Tide Sjø a/s, Bergen 15 [N] sdir.no
16   2012 - Norled a/s, Stavanger 16 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
17     DNV + 1A1 R15 Carferry A E0 bis 17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
18     Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 18 [P] "Skipet" 3/1987
    Produsert
19     1986 19 [P] "Skipet" 3/1987
    Maskin
20     1 x 2T DM Wichmann WX8V 8 syl. diesel, 590 o/min 20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | [A] Sunnhordland 03.03.1987
    Effekt
21   2700 bhk 21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Fart
22       16.0 kn 22 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Forbruk
23       280 l/t [tungolje v/ 15.0 kn] 23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
24       87.00 m 24 [N] sdir.no
      Bredde
25       14.50 m 25 [N] sdir.no
    Dybde
26       4.50 m 26 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
27       2871 bt 27 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
28   1987 - 1991 A 861 nt 28 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
29   1987 - 1991 A 817 dvt 29 [N] marinetraffic.com
30   1997 - C 817 dvt 30 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
31   1987 - 1991 G 134 [49 dekk 2] - [85 dekk 3] 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
32   1991 - 1997 B 157 [49 dekk 2] - [85 dekk 3] - [23 hengedekk] 32 [P] "Fram og tilbake over fjorden"
33   1997 - ca.2005 C 134 [49 dekk 2] - [85 dekk 3] 33 [A] Sunnhordland 06.05.1997 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
34   ca.2005 - 2019 D 107 [42 dekk 2] - [65 dekk 3] 34 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
35   2019 - E 90 [42 dekk 2] - [48 dekk 3] 35 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Trailere
36   1987 - 2019 G 12 [18 m] 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
37   2019 - E 8 [18 m] 37 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
38   1987 - ca.2005 A 500 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
39   ca.2005 - pr.2014 D 300 39 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"
40   pr.2014 - F 399 40 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"
    Passasjerlugarer
41     0 41 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
42   1987 - 1991 G 10 42 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
43   1991 - B 12 43 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
44     Ja 44 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Dekkshøyde
45   2.10 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3] 45 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
46   1991 - 1997 B 4.40 m [under hevet hengedekk] - 2.50 m [under senket hengedekk] - 1.90 m [hendedekk] 46 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
      Tillatt akseltrykk  
47   1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3] 47 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
48   1991 - 1997 B 1.3 t [hendedekk] 48 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
49   3 dusjrom for sjåfører på dekk 1. 49 [A] Sunnhordland 03.03.1987
50   Sitteplasser: 60 [kafeteria dekk 5] - 167 [salong dekk 5] - 62 [dekk 6]. 50 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
51   Fleksibelt hengedekk som kunnen heises opp under dørken til salongdekk 5 når det ikke var i bruk [1991 - 1997]. 51 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
52   17.10.1986   Sjøsatt. 52 --
53   12.12.1986 A Målt. 53 [N] sdir.no
54   13.02.1987   Innført i Bergen Skipsregister som "Stord". Hjemmehavn: Bergen 54 [N] sdir.no
55   17.02.1987 G Levert fra Ankerløkken Verft a/s, Førde til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Byggekostnad: 46.5 mill NOK. 55 [A] Sunnhordland 03.03.1987
56   28.02.1987   Døpt av Magda Eriksen, Bergen. 56 [P] "Fram og tilbake over fjorden"
57   03.03.1987   Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 57 [A] Sunnhordland 03.03.1987
58   uke 47 1990   Til verksted for montering av hengedekk. 58 [A] Sunnhordland 29.11.1990
59   20.01.1990 B Ombygget: Hengedekk montert samt påbygg i mannkapsseksjonen. Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 59 --
60   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60 [N] sdir.no
61   27.08.1993   Kolliderte med rampen, Sandvikvåg. Én passasjer lettere skadet. 61 [A] Sunnhordland 30.08.1993
62       Ødela fallem og hydraulisk sylinder til visir. 62 [A] Sunnhordland 31.08.1993
63       Årsak: prosedyresvikt. 63 [A] Sunnhordland 07.09.1993
64   21.11.1994   Maskinhavari, Sandvikvåg. Assistert av m/fe "Odda". 64 [A] Sunnhordland 22.11.1994
65   12.05.1995   Den ene rampen på hengedekket løsnet i låsemekanismen, og falt ned. 65 --
66   05.1996   Evakueringssklie erstattet med redningsstrømpe. 66 [A] Sunnhordland 04.07.1996
67   vår 1997 C Ombygget: Hengedekk demontert. 67 [A] Sunnhordland 06.05.1997
68   02.05.2000   Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 68 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
69   15.06.2001   Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 69 [N] sdir.no
70   ca.2005 D Kapasitet og sertifikat endret. 70 --
71   14.12.2005   Grunnstøtte, Halhjem 71 [A] Sunnhordland 15.12.2005
72       Årsak: Menneskelig svikt. 72 [A] Sunnhordland 16.12.2005
73   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 73 [P] "Skipet" 4/2006
74   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 74 [N] sdir.no
75   01.01.2007   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 75 [N] stp-norway.com
76   24.01.2007   Tilbakelevert. 76 [A] Sunnhordland 23.01.2008
77   26.02.2007   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 77 [N] stp-norway.com
78   26.03.2007   Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 78 [N] stp-norway.com
79   17.11.2007   Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 79 [P] "Skipet" 4/2007
80   16.02.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 80 [P] "Skipet" 2/2010
81   28.05.2010   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 81 [N] stp-norway.com
82   09.07.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
83   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 83 [P] "Skipet" 1/2012
84   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 84 [N] sdir.no
85   05.03.2012   To passasjerer knivstukket og skadet i kafeteriaen. 85 [N] stavanger-aftenblad.no 06.03.2012
86   29.05.2012   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
87   28.06.2012   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
88   pr.2014 F Sertifikat endret. 88 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"
89   04.02.2014   Assisterte m/fe "Hardanger" etter at denne fikk "blackout" etter avgang Tau. 89 [P] "Skipet" 1/2014
90   03.07.2014   Brann i maskinrommet. 2 av mannskapet lettere røykskadet. Til reparasjon ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 90 [N] nrk.no/rogaland 03.07.2014
91   08.2014   Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
92   12.12.2014   Gikk på land, Tau havn etter svikt i styremekanismen. 92 [N] stavanger-aftenblad.no 12.12.2014
93   12.10.2015   Fikk maskinstans p.g.a. diesellekkasje i maskinrommet, Pinå. Slept til Stavanger av slepefartøyene "Buddy" og "Mega Mammut". 93 [N] stavanger-aftenblad.no 12.10.2015
94   06.05.2016   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 94 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
95   06.06.2016   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 95 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
96   26.06.2016   Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 96 [N] norled.no 26.06.2016
97   15.08.2016   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 97 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
98   01.12.2016   Maskinstans, Kvitsøyfjorden som reserveferge Mekjarvik - Vollsøy. Lå på anker, og senere slept til Mekjarvik av slepfartøyet "Mega Mammut". 98 [N] stavanger-aftenblad.no 01.12.2016
99   05.05.2017   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau for vedlikehold. 99 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
100   12.06.2017   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 100 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
101   08.10.2018   Død kvinne oppdaget i sjøen av mannskapet, Lindøysundet. Tatt om bord i MOB-båt. 101 [N] stavanger-aftenblad.no 08.10.2018
102   medio 11.2019 E Rullestolfortau montert på hver side av bildekk på dekk 3. Kapasitet endret. 102 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
103   29.12.2019   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 103 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
104   30.12.2019   Stasjonert som reservefartøy, Sognefjorden. 104 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
105   ultimo uke 41 2020   Satt i trafikk Mannheller - Fodnes. 105 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
106   19.02.2021   I opplag, Kaupanger. 106 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
107   16.04.2021   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 107 [N] skipsfarts-forum.net 16.04.2021
108   uke 22 2021   Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 108 [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021
109   04.07.2021   Tatt ut av trafikk Dragsvik - Vangsnes. 109 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
110   05.07.2021   I opplag, Stavanger. 110 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
111   03.09.2021   Tatt ut av opplag. 111 [N] skipsfarts-forum.net 03.09.2021
 
  Bilde 1/5
Avbildet som: "Stord"
  I original utgave for Lokalisering --
  Hardanger Tidspunkt: 1990
  Sunnhordlandske Rettighetshaver: Pieter Inpijn
  Dampskibsselskab. Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
  Bilde 2/5
Avbildet som: "Stord"
  Hengedekk montert. Lokalisering --
    Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: Jürgen Stein
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
       
 
 
 
 
 
  Bilde 3/5
Avbildet som: "Stord"
  Overført til Tide Sjø. Lokalisering Stavanger
  Hengedekket ble fjernet Tidspunkt: 18. februar 2010
  etter seks år. Rettighetshaver: Lars Johan Storækre
  Hentet fra: hardangerfjorden.org
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/5
Avbildet som: "Stord"
  Overført til Norled. Lokalisering Tau
  Tidspunkt: 29. september 2016
  Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/5
Avbildet som: "Stord"
  Nytt skorsteinsmerke Lokalisering Sognefjorden
  unde sammer rederi. Tidspunkt: 26. juni 2021
    Rettighetshaver: Len Duevel
    Hentet fra: marinetraffic.com
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau