A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "STAVANGER" 2003 - 2014    
       
  Fortegnelse nr.:   B52          
  Oppdatert:   27.04.2020          
  Periode:   2003 - 2014        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
1  Byggeår    2003   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    1664   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Fjellstrand a/s, Omastrand   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Fjellstrand a/s, Omastrand   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L M A R   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    9263758   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    259419000   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Stavanger"   8  -   8  [N] sdir.no    
                         
9  Rederi / eierforhold    Stavangerske a/s, Stavanger   9  2003 - 2008   9  [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003    
10      Tide Sjø a/s, Bergen   10  2008 - 2012   10  [N] sdir.no    
11      Norled a/s, Stavanger   11  2012 -   11  [N] sdir.no    
                         
12  Type    FerryCat 120   12  -   12  [P] Stavangerske    
                         
13  Skrogutforming    Pendel   13  -   13  HMI    
                         
14  Klasse    DNV 1A1LC, R4(nor) car ferry C, E0 / HSC 94   14  -   14  [P] Stavangerske    
                         
15  Materiale    Aluminium   15  -   15  [N] sdir.no    
                         
16  Maskinfabrikant    -   16  -   16  -    
                         
17  Maskin produsert    2003   17  -   17  [P] "Den hvite flåte"    
                         
18  Maskin    4 x MTU 12V 4000 M60 dieselelektrisk   18  -   18  [P] "Den hvite flåte"    
                         
19  Effekt    7199 bhk   19  -   19  [P] Stavangerske    
                         
20  Fart    25.0 kn   20  -   20  [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003    
                         
21  Forbruk    -   21  -   21  -    
                         
22  Lengde    80.00 m   22  -   22  [N] sdir.no    
                         
23  Bredde    20.80 m   23  -   23  [N] sdir.no    
                         
24  Dyptgående    6.00 m   24  -   24  [N] sdir.no    
                         
25  Brutto registertonn    2434 t   25  -   25  [N] sdir.no    
                         
26  Netto registertonn    730 t   26  -   26  [N] sdir.no    
                         
27  Dødvekttonn    680 t   27  -   27  [N] marinetraffic.com    
                         
28  Bilkapasitet    112   28  -   28  [A] Stavanger Aftenblad 06.01.2006    
                         
29  Trailerkapasitet    Ja   29  -   29  HMI    
                         
30  Passasjersertifikat    393   30  -   30  [P] "Den hvite flåte"    
                         
31  Mannskap    5   31  -   31  [P] "Den hvite flåte"    
                         
32  Passasjerlugarer    0   32  -   32  HMI    
                         
33  Mannskapslugarer    0   33  -   33  HMI    
                         
34  Dekkshøyde    5.00 m   34  -   34  HMI    
                         
35  Tillatt akseltrykk    15 t   35  -   35  HMI    
                         
36  Tilleggsinformasjon    Fartsområde: 3   36  -   36  [N] norled.no    
37      Dobbelt skrog   37  -   37  -    
38      Maks. dekkslast: 280 t   38  2003 - 2010   38  -    
39      Maks. dekkslast: 325 t   39  2010 - 2013   39  -    
40      Maks. dekkslast: 289 t   40  2013 - 2015   40  -    
41      Maks. dekkslast: 325 t   41  2015 -   41  -    
42      Sitteplasser: 252. Fri seilingshøyde: 22.5 m   42  -   42  [P] "Den hvite flåte"    
43      Bredde kjøreramper: 17 m   43  -   43  [A] Stavanger Aftenblad 27.02.2003    
44      180 graders dreibar innretning på brodekk   44  -   44  HMI    
45      Propell: 4 x Rolls Royce Marine AZ-85   45  -   45  [P] Stavangerske    
       
       
46   26.02.2003   Sjøsatt. 46 [P] "Fjordabåtene"    
47   06.05.2003   Målt. 47 [N] sdir.no    
48   07.05.2003   Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Stavangerske a/s, Stavanger som "Stavanger". Hjemmehavn: Stavanger. 48 [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003    
49       Drift: Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 49 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
50   16.05.2003   Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 50 [N] sdir.no    
51       Ankom Stavanger fra verftet. 51 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003    
52   27.05.2003   Døpt av Anne Iren Selnes, Stavanger. 52 [A] Stavanger Aftenblad 28.05.2003    
53   01.06.2003   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 53 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003    
54   13.06.2003   Kolliderte med et brokar til Bybrua, Stavanger havn. 54 [A] Stavanger Aftenblad 13.06.2003    
55       Årsak: Prosedyresvikt. 55 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003    
56   15.08.2003   Tauet til Stavanger etter problemer med trusterene, Lindøysundet. 56 [A] Stavanger Aftenblad 15.08.2003    
57   12.12.2003   Sammenstøt med fritidsbåt ved Bybrua, Stavanger havn. 57 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003    
58   11.2004   Ombygget ved Fjellstrand a/s, Omastrand: Fire eksosavløp montert på dekk 2 i plassen for eksosavløp mellom skrogene. 58 HMI    
59   07.06.2005   Gikk på land, Lindøy. Èn av besetningen omkom av hjerteproblemer. 59 [A] Stavanger Aftenblad 07.03.2005    
60       Årsak: Offiserene satt ut av kullos i luftinntaket på broen. 60 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2005    
61   03.10.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 61 [N] sdir.no    
62   27.09.2006   Kolliderte med kaien, Tau. Èn passasjer skadet. 62 [A] Stavanger Aftenblad 28.09.2006    
63   30.01.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 63 [N] sdir.no    
64   15.01.2010   I opplag, Stavanger. 64 -    
65   10.05.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 65 -    
66   08.07.2010   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 66 -    
67   11.07.2010   Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 67 [P] "Skipet" 3/2010    
68   12.07.2010   Satt i trafikk Horten - Moss. 68 [P] "Skipet" 3/2010    
69   31.10.2010   Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 69 [P] "Skipet" 3/2010    
70   01.11.2010   Tilbakelevert. 70 [P] "Skipet" 4/2010    
71   02.11.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 71 [P] "Skipet" 4/2010    
72   10.12.2010   I opplag, Stavanger. 72 -    
73   19.06.2011   Tatt ut av opplag. 73 -    
74   30.06.2011   Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 74 [P] "Skipet" 3/2011    
75   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 75 [P] "Skipet" 1/2012    
76   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 76 [N] sdir.no    
77   04.10.2012   Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 77 [P] "Skipet" 4/2012    
78   05.10.2012   Tilbakelevert. 78 [P] "Skipet" 4/2012    
79   06.10.2012   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 79 -    
80   22.12.2013   Flere takplater på bildekk løsnet i kraftig vind på overfarten fra Tau til Stavanger. 80 -    
81   22.04.2014   Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 81 -    
82   05.06.2014   I opplag, Stavanger. 82 -    
83   02.07.2014   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 83 -    
84   ► 29.12.2014   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 84 -    
85   01.01.2015   Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 85 [P] "Skipet" 1/2015    
86   ca. 05.2016   Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 86 HMI    
87   ca.07.07.2016   Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 87 HMI    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau