H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "STAVANGER" 1990  
                     
    Forside            
 
   
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter                
    Bilferger               © HMI v/ Sølve Hatteland  
                     
                     
                   
    Oppdatert:   31.01.2022          
    Status:   I opplag / reservefartøy         Posisjon på AIS:     
                   
      Fortegnelse nr. B-30  
      "STAVANGER"  [1990 - 2001]          "BJØRNEFJORD"  [2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020]          "PREIKESTOLEN"  [2020]  
                   
1   Periode       1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1990 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       11 [utrustning] 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn 5 [N] sdir.no  
6   Type       PSD140 6 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
7   Skrogutforming       Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [N] auksjon.no  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1990 - 2001       "Stavanger" 12 [N] sdir.no  
13   2001 - 2020       "Bjørnefjord" 13 [N] sdir.no  
14   2020 -       "Preikestolen" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16           LCKS 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18           9013098 18 [N] sdir.no  
19           MMSI-nummer 19    
20           257022800 20 [N] marinetraffic.com  
21           21            
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1990 - 1991       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Fjordabåtene"  
25   1991 - 2000       Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26   2000 - 2001       Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 26 [N] sdir.no  
27   2001       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 27 [N] sdir.no  
28   2001 - 2006       HSD Sjø a/s, Bergen 28 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
29   2006 - 2012       Tide Sjø a/s, Bergen 29 [N] sdir.no  
30   2012 - 2019       Norled a/s, Stavanger 30 [N] sdir.no  
31   2019 -       Boreal Asset a/s, Hammerfest 31 [N] sdir.no  
32           32            
33   ▼ KLASSIFISERING 33    
34   Periode       Klasse 34    
35   1990 - før 2000       DNV, +1A1 R15 Car ferry A E0 35 [N] auksjon.no  
36   før 2000 -       NSC 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           37            
38   ▼ MASKINERI 38    
39   Periode       Fabrikant 39    
40           Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset 40 [N] j-gran.no  
41           Produsert 41    
42           1989 42 [N] j-gran.no  
43           Maskin 43    
44           1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm 44 [N] j-gran.no  
45           Effekt 45    
46         2999 bhk 46 [N] j-gran.no  
47           Fart 47    
48   1990 - før 2005   A   15.0 kn 48 [P] "Fjordabåtene"  
49   før 2005 -   F   16.0 kn 49 [P] "Fjordabåtene"  
50           Forbruk 50    
51   1990 - før 2005   A   200 g/kwh 51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
52   før 2005 -   F   5500 l/d 52 [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020  
53           53            
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56           87.03 m 56 [N] sdir.no  
57           Bredde 57    
58           14.81 m 58 [N] sdir.no  
59           Dybde 59    
60           4.50 m 60 [N] sdir.no  
61           Brutto tonnasje 61    
62           2871 bt 62 [N] sdir.no  
63           Netto tonnasje 63    
64           861 nt 64 [N] sdir.no  
65           Dødvekttonn 65    
66           796.5 dvt 66 [N] auksjon.no  
67           67            
68   ▼ KAPASITET 68    
69   Periode       Personbiler 69    
70   1990 - ca.2004   A   140 [52 dekk 2] - [88 dekk 3] 70 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 | HMI  
71   ca.2004 -   B   110 [44 dekk 2] - [66 dekk 3] 71 [N] skipsfarts-forum.net 12.01.2022  
72           Trailere 72    
73         12 73 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
74           Passasjerer 74    
75   1990 - 1998   A   650 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
76   1998   D   450 76 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
77   1998 - 2001   E   650 77 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
78   2001 -   C   399 78 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
79           Passasjerlugarer 79    
80   pr.1990       1 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Mannskapslugarer 81    
82           10 82 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
83           Mannskap 83    
84           Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon 84 [P] "Fjordabåtene"  
85           Dekkshøyde 85    
86         2.20 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3] 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
87           Tillatt akseltrykk 87    
88         1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3] 88 [N] auksjon.no  
89           89            
90   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 90    
91   Restaurasjon: 73 sitteplasser. 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
92   Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt. Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 92 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
93   Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy. 93 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
94   Sitteplasser: Bl.a. 41 [kafeteria dekk 5] - 43 [dekk 6] [pr.2021]. 94 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
95   1 sideport på styrbord dekk 5. 95 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
96   Fartsområde: 3 [1990 - etter 2000]. 96 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
97   Fartsområde: 2 [pr.2019]. 97 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
98   Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm. 98 [N] j-gran.no  
99   Ferskvannskap.: 62 m³. Ballastvannskap.: 251.3 ³. 99 [N] auksjon.no  
100           100            
101   ▼ HISTORIKK 101    
102 29.03.1990       Målt. 102 [N] sdir.no  
103 31.03.1990       Døpt "Stavanger" av Solveig Nessa, Gurskebotn. 103 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
104 01.04.1990   A   Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 104 [P] "Fjordabåtene"  
105         Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 105 [P] "Fjordabåtene"  
106         Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 106 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
107 04.04.1990       Gikk presentasjonstur til Tau. 107 [P] "Fjordabåtene"  
108 05.04.1990       Innført i Stavanger Skipsregister. 108 [N] sdir.no  
109 06.04.1990       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 109 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
110 18.09.1990       Utsatt for innbrudd, Tau. 110    
111 29.11.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 111 [N] sdir.no  
112 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 112 [N] sdir.no  
113 23.05.1993       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 113    
114 27.08.1993       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 114    
115 24.05.1994       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 115 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
116 19.08.1994       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 116 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
117 24.11.1995       Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 117 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995  
118 01.01.1998   D   Sertifikat endret. 118 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
119 1998   E   Sertifikat endret. 119 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
120 25.03.1999       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 120 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
121 30.08.1999       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 121 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
122 03.12.1999       Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 122 [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999  
123 18.12.1999       Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 123 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999  
124 15.02.2000       Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 124 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000  
125 20.03.2000       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 125 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
126 12.04.2000       Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 126 [N] sdir.no  
127 17.12.2000       Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 127 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
128 02.2001       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 128 [A] Sunnhordland 01.03.2001  
129 11.02.2001       Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 129 [P] "Skipet" 2/2001  
130 06.03.2001       Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. 130 [N] sdir.no  
131         Salgssum: 53 746 666 NOK. 131 [N] sdir.no  
132         Samme trafikk. 132 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
133 03.2001   C   Sertifikat endret. 133    
134 07.2001       Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 134 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
135 05.04.2004       Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 135 [N] stp-norway.com  
136 ca.2004   B   Sertifikat endret. 136    
137 ► 2005   F   Maskin oppgradert. 137 [P] "Fjordabåtene"  
138 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 138 [P] "Skipet" 4/2006  
139 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 139 [N] sdir.no  
140 01.01.2007       Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 140 [N] stp-norway.com  
141 24.01.2007       Tilbakelevert. 141 [A] Sunnhordland 23.01.2007  
142 27.01.2007       I opplag, Lepsøy. 142 [P] "Skipet" 1/2007  
143 16.12.2007       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 143 [N] stp-norway.com  
144 08.03.2008       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 144 [A] Sunnhordland 20.08.2008  
145 10.08.2008       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 145 [A] Sunnhordland 21.07.2008  
146 08.09.2008       Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av 146 [P] "Skipet" 3/2008  
147         Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 147            
148 10.10.2009       Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 148 [P] "Skipet" 4/2009  
149 medio 10.2009       Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 149 [N] stp-norway.com  
150 10.11.2009       Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 150 [N] stp-norway.com  
151 23.11.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 151 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
152 07.03.2010       Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 152 [P] "Skipet" 2/2010  
153 18.10.2010       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 153 [N] stp-norway.com  
154 10.12.2010       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 154 [N] stp-norway.com  
155 11.12.2010       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 155 [N] stp-norway.com  
156 05.07.2011       Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 156 [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011  
157 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 157 [P] "Skipet" 1/2012  
158 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 158 [N] sdir.no  
159 09.07.2012       Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 159 [N] stp-norway.com  
160 07.08.2012       Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 160 [N] stp-norway.com  
161 12.11.2012       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 161 [N] stp-norway.com  
162 08.01.2013       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 162 [N] stp-norway.com  
163 13.06.2013       En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 163 [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013  
164 28.10.2013       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 164 [N] stp-norway.com  
165 19.12.2013       I opplag, Stavanger. 165 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
166 15.01.2014       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 166 [N] stp-norway.com  
167 03.11.2014       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 167 [P] "Skipet" 4/2014  
168 15.11.2014       Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 168 [P] "Skipet" 4/2014  
169 01.01.2015       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 169 [P] "Skipet" 1/2015  
170 05.09.2015       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 170 [P] "Skipet" 3/2015  
171 01.11.2015       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 171 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
172 28.11.2015       Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 172 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
173 03.01.2016       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 173 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
174 01.02.2016       Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 174 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
175 27.02.2016       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 175 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
176 03.04.2016       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 176 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
177 02.05.2016       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 177 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
178 07.05.2016       Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 178 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
179 ca.07.07.2016       Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal 179 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
180 17.09.2016       I opplag, Steinestø. 180 [N] aisnorge.aisonline.com  
181 30.10.2016       Tatt ut av opplag. 181 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
182 07.11.2016       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 182 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
183 02.12.2016       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 183 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
184 02.12.2016 ►       Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 184 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
185 25.04.2018       Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 185 [P] "Skipet" 2/2018  
186 26.05.2018       Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 186 [P] "Skipet" 2/2018  
187 ca.13.07.2018       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 187 [N] stp-norway.com 02.08.2018  
188 ca.09.2018       Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 188 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
189 01.01.2019       Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 189 [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019  
190 24.11.2019       Stasjonert som reservefartøy i Rogaland. 190 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
191 18.12.2019       Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 191 [N] sdir.no  
192 30.12.2019       Tilbakelevert. Drift: Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 192 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net | [N] sdir.no  
193 01.01.2020       Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 193 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
194 03.01.2020       Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind. 194 [N] strandbuen.no 04.01.2020  
195 30.01.2020       Omdøpt "Preikestolen". 195 [N] sdir.no  
196 19.03.2020       I opplag, Forsand. 196 [N] strandbuen.no 20.03.2020 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
197 06.06.2020       I opplag, Sandnes. 197 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
198 08.2020       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 198 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
199 10.2020       Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 199 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
200 04.01.2021       Satt i trafikk Molde - Vestnes. 200 [N] boreal.no  
201 16.08.2021       Stasjonert i Molde som reservefartøy. 201 [P] "Skipet" 3/2021  
202 pr.10.2021       I opplag som reservefartøy, Tomrefjord. 202 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/7      
 
  Avbildet som: "Stavanger"    
    I original utgave for         Lokalisering Tau    
    Rogaland Trafikkselskap.         Tidspunkt: 15. mai 1992    
              Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
              Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/7      
  Avbildet som: "Stavanger"    
    Overført til         Lokalisering Mortavika    
    Boknafjorden         Tidspunkt: 17. juli 2000    
    Ferjeselskap, men         Rettighetshaver: Kåre Haga    
    fortsatt med RT-logo.         Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/7      
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til         Lokalisering --    
    HSD Sjø og med nytt         Tidspunkt: 15. november 2007    
    navn.         Rettighetshaver: Lars Johan Storækre    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/7      
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til Tide Sjø.         Lokalisering Tau    
            Tidspunkt: 22. april 2011    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/7      
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til Norled, og i         Lokalisering Tau    
    rute i Tau-sambandet         Tidspunkt: 29. desember 2019    
    på nest siste dag med         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    trafikk der.         Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 6/7      
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Overtatt av         Lokalisering Oanes    
    Boreal Asset og med nytt         Tidspunkt: 20. mars 2020    
    navn, men fortsatt med         Rettighetshaver: Leon Beesemer    
    Norleds skorsteinsmerker.         Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 7/7      
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Nøytrale skorsteiner og         Lokalisering Ålesund    
    kun logo på skipssiden.         Tidspunkt: 05. november 2020    
            Rettighetshaver: Sven Arild Pedersen    
            Hentet fra: skipsfarts-forum.net    
                   
                   
                   
                   
                   
                 
    ▼ FILM    
                 
    Film 1/2       "Bjørnefjord" Tau - Stavanger 18. mai 2013   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
             
    Film 2/2       "Preikestolen" Molde - Vestnes 2021   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
             
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x