H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 19.10.2021
Status: I opplag
  Fortegnelse nr. B-30
  "STAVANGER" [1990 - 2001]        "BJØRNEFJORD" [2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020]        "PREIKESTOLEN" [2020]
1   Periode 1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1990 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 11 [utrustning] 3 [N] sdir.no
4   Skrog Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn 5 [N] sdir.no
6   Type PSD140 6 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [N] auksjon.no
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1990 - 2001 "Stavanger" 9 [N] sdir.no
10   2001 - 2020 "Bjørnefjord" 10 [N] sdir.no
11   2020 - "Preikestolen" 11 [N] sdir.no
    Kallesignal
12     LCKS 12 [N] sdir.no
    IMO-nummer
13     9013098 13 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
14     257022800 14 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
15   1990 - 1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 15 [P] "Fjordabåtene"
16   1991 - 2000 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 16 [N] sdir.no
17   2000 - 2001 Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 17 [N] sdir.no
18   2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 18 [N] sdir.no
19   2001 - 2006 HSD Sjø a/s, Bergen 19 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
20   2006 - 2012 Tide Sjø a/s, Bergen 20 [N] sdir.no
21   2012 - 2019 Norled a/s, Stavanger 21 [N] sdir.no
22   2019 - Boreal Asset a/s, Hammerfest 22 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
23   1990 - før 2000 DNV, +1A1 R15 Car ferry A E0 23 [N] auksjon.no
24   før 2000 - NSC 24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
25     Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset 25 [N] j-gran.no
    Produsert
26     1989 26 [N] j-gran.no
    Maskin
27     1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm 27 [N] j-gran.no
    Effekt
28   2999 bhk 28 [N] j-gran.no
    Fart
29   1990 - før 2005 A 15.0 kn 29 [P] "Fjordabåtene"
30   før 2005 - F 16.0 kn 30 [P] "Fjordabåtene"
    Forbruk
31   1990 - før 2005 A 200 g/kwh 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
32   før 2005 - F 5500 l/d 32 [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
33       87.03 m 33 [N] sdir.no
      Bredde
34       14.81 m 34 [N] sdir.no
    Dybde
35       4.50 m 35 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
36       2871 bt 36 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
37       861 nt 37 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
38       796.5 dvt 38 [N] auksjon.no
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
39   1990 - ca.2004 A 140 [52 dekk 2] - [88 dekk 3] 39 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 | HMI
40   ca.2004 - B 105 [39 dekk 2] - [66 dekk 3] 40 [N] auksjon.no
    Trailere
41   12 41 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
42   1990 - 1998 A 650 42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
43   1998 D 450 43 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998
44   1998 - 2001 E 650 44 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
45   2001 - C 399 45 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"
    Passasjerlugarer
46   pr.1990 1 46 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskapslugarer
47     10 47 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Mannskap
48     Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon 48 [P] "Fjordabåtene"
    Dekkshøyde
49   2.20 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3] 49 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
      Tillatt akseltrykk  
50   1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3] 50 [N] auksjon.no
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
51   Restaurasjon: 73 sitteplasser. Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt. Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 51 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
52   Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy. 52 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018
53   1 sideport på styrbord dekk 5. 53 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
54   Fartsområde: 3 [1990 - etter 2000]. 54 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
55   Fartsområde: 2 [pr.2019]. 55 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018
56   Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm. 56 [N] j-gran.no
57   Ferskvannskap.: 62 m³. Ballastvannskap.: 251.3 ³. 57 [N] auksjon.no
 
58   29.03.1990   Målt. 58 [N] sdir.no
59   31.03.1990   Døpt "Stavanger" av Solveig Nessa, Gurskebotn. 59 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018
60   01.04.1990 A Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Stavanger 60 [P] "Fjordabåtene"
61       Byggekostnad: 72 mill NOK. 61 [P] "Fjordabåtene"
62       Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990
63   04.04.1990   Gikk presentasjonstur til Tau. 63 [P] "Fjordabåtene"
64   05.04.1990   Innført i Stavanger Skipsregister. 64 [N] sdir.no
65   06.04.1990   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 65 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990
66   18.09.1990   Utsatt for innbrudd, Tau. 66 --
67   29.11.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 67 [N] sdir.no
68   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68 [N] sdir.no
69   23.05.1993   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 69 --
70   27.08.1993   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 70 --
71   24.05.1994   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 71 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994
72   19.08.1994   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 72 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994
73   24.11.1995   Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 73 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995
74   01.01.1998 D Sertifikat endret. 74 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998
75   1998 E Sertifikat endret. 75 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
76   25.03.1999   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 76 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999
77   30.08.1999   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 77 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999
78   03.12.1999   Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 78 [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999
79   18.12.1999   Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 79 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999
80   15.02.2000   Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 80 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000
81   20.03.2000   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 81 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000
82   12.04.2000   Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 82 [N] sdir.no
83   17.12.2000   Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 83 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003
84   02.2001 Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 84 [A] Sunnhordland 01.03.2001
85   11.02.2001 Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 85 [P] "Skipet" 2/2001
86   06.03.2001 Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 86 [N] sdir.no
87     Samme trafikk. 87 [P] "Fram og tilbake over fjorden"
88   03.2001 C Sertifikat endret. 88 --
89   07.2001 Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 89 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
90   05.04.2004 Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 90 [N] stp-norway.com
91   ca.2004 B Sertifikat endret. 91 --
92   ► 2005 F Maskin oppgradert. 92 [P] "Fjordabåtene"
93   03.11.2006 Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 93 [P] "Skipet" 4/2006
94   04.12.2006 Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 94 [N] sdir.no
95   01.01.2007 Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 95 [N] stp-norway.com
96   24.01.2007 Tilbakelevert. 96 [A] Sunnhordland 23.01.2007
97   27.01.2007 I opplag, Lepsøy. 97 [P] "Skipet" 1/2007
98   16.12.2007 Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 98 [N] stp-norway.com
99   08.03.2008 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 99 [A] Sunnhordland 20.08.2008
100   10.08.2008 Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 100 [A] Sunnhordland 21.07.2008
101   08.09.2008 Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 101 [P] "Skipet" 3/2008
102   10.10.2009 Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 102 [P] "Skipet" 4/2009
103   medio 10.2009   Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 103 [N] stp-norway.com
104   10.11.2009 Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 104 [N] stp-norway.com
105   23.11.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
106   07.03.2010   Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 106 [P] "Skipet" 2/2010
107   18.10.2010 Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 107 [N] stp-norway.com
108   10.12.2010 Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 108 [N] stp-norway.com
109   11.12.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 109 [N] stp-norway.com
110   05.07.2011   Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 110 [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011
111   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 111 [P] "Skipet" 1/2012
112   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 112 [N] sdir.no
113   09.07.2012   Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 113 [N] stp-norway.com
114   07.08.2012   Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 114 [N] stp-norway.com
115   12.11.2012 Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 115 [N] stp-norway.com
116   08.01.2013   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 116 [N] stp-norway.com
117   13.06.2013   En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 117 [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013
118   28.10.2013 Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 118 [N] stp-norway.com
119   19.12.2013   I opplag, Stavanger. 119 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
120   15.01.2014 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 120 [N] stp-norway.com
121   03.11.2014 Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 121 [P] "Skipet" 4/2014
122   15.11.2014 Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 122 [P] "Skipet" 4/2014
123   01.01.2015 Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 123 [P] "Skipet" 1/2015
124   05.09.2015 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 124 [P] "Skipet" 3/2015
125   01.11.2015 Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 125 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
126   28.11.2015 Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 126 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
127   03.01.2016 Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 127 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
128   01.02.2016 Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 128 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
129   27.02.2016 Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 129 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
130   03.04.2016 Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 130 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
131   02.05.2016 Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 131 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
132   07.05.2016 Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 132 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
133   ca.07.07.2016 Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal 133 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
134   17.09.2016 I opplag, Steinestø. 134 [N] aisnorge.aisonline.com
135   30.10.2016   Tatt ut av opplag. 135 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
136   07.11.2016   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 136 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
137   02.12.2016 Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 137 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
138   02.12.2016 ► Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 138 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
139   25.04.2018 Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 139 [P] "Skipet" 2/2018
140   26.05.2018 Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 140 [P] "Skipet" 2/2018
141   ca.13.07.2018 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 141 [N] stp-norway.com 02.08.2018
142   ca.09.2018 Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 142 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
143   01.01.2019 Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 143 [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019
144   24.11.2019   Stasjonert som reservefartøy i Rogaland. 144 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
145   18.12.2019   Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 145 [N] sdir.no
146   30.12.2019   Tilbakelevert. Drift: Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 146 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net | [N] sdir.no
147   01.01.2020   Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 147 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
148   03.01.2020   Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind. 148 [N] strandbuen.no 04.01.2020
149   30.01.2020   Omdøpt "Preikestolen". 149 [N] sdir.no
150   19.03.2020   I opplag, Forsand. 150 [N] strandbuen.no 20.03.2020 | HMI
151   06.06.2020   I opplag, Sandnes. 151 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
152   08.2020   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 152 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
153   10.2020 Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 153 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
154   04.01.2021 Satt i trafikk Molde - Vestnes. 154 [N] boreal.no
155   17.08.2021 Tatt ut av trafikk Molde - Vestnes. 155 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
156   pr.10.2021 I opplag, Tomrefjord. 156 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  Bilde 1/7
Avbildet som: "Stavanger"
  I original utgave for Lokalisering Tau
  Rogaland Trafikkselskap. Tidspunkt: 15. mai 1992
    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
    Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/7
Avbildet som: "Stavanger"
  Overført til Lokalisering Mortavika
  Boknafjorden Tidspunkt: 17. juli 2000
  Ferjeselskap, men Rettighetshaver: Kåre Haga
  fortsatt med RT-logo. Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
  Bilde 3/7
Avbildet som: "Bjørnefjord"
  Overført til Lokalisering --
  HSD Sjø og med nytt Tidspunkt: 15. november 2007
  navn. Rettighetshaver: Lars Johan Storækre
  Hentet fra: stp-norway.com
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/7
Avbildet som: "Bjørnefjord"
  Overført til Tide Sjø. Lokalisering Tau
  Tidspunkt: 22. april 2011
  Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/7
Avbildet som: "Bjørnefjord"
  Overført til Norled, og i Lokalisering Tau
  rute i Tau-sambandet Tidspunkt: 29. desember 2019
  på nest siste dag med Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  trafikk der. Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/7
Avbildet som: "Preikestolen"
  Overtatt av Lokalisering Oanes
  Boreal Asset og med nytt Tidspunkt: 20. mars 2020
  navn, men fortsatt med Rettighetshaver: Leon Beesemer
  Norleds skorsteinsmerker. Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 7/7
Avbildet som: "Preikestolen"
  Nøytrale skorsteiner og Lokalisering Ålesund
  kun logo på skipssiden. Tidspunkt: 05. november 2020
  Rettighetshaver: Sven Arild Pedersen
  Hentet fra: skipsfarts-forum.net
 
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau