֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            B-30 "Stavanger"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
         
  BILDE             "STAVANGER"  
           
     
 
   
       
       
         
       
       
           
       
    Status: I trafikk  
  "STAVANGER"  |  "BJØRNEFJORD"  |  "PREIKESTOLEN" Oppdatert: 23.03.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   B-30   1
2 Periode:   1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020   2
     
3 Byggeår:   1990   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   11 [utrustning]   [N] sdir.no 4
5 Skrog:   Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid   [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn   [N] sdir.no 6
     
7 Type:   PSD140   [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer" 7
8 Skrogutforming:   Pendel   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål [skrog] - aluminium [overbygg]   [N] auksjon.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     L C K S   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14     9013098   [N] sdir.no 14
15     MMSI-nummer   15
16     257022800   [N] marinetraffic.com 16
17     Navn   17
18 1990 - 2001   "Stavanger"   [N] sdir.no 18
19 2001 - 2020   "Bjørnefjord"   [N] sdir.no 19
20 2020 -   "Preikestolen"   [N] sdir.no 20
     
     
     
21  Periode   Rederi / eierforhold 21
22 1990 - 1991   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [P] "Fjordabåtene" 22
23 1991 - 2000   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   [N] sdir.no 23
24 2000 - 2001   Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger   [N] sdir.no 24
25 2001   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   [N] sdir.no 25
26 2001 - 2006   HSD Sjø a/s, Bergen   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 26
27 2006 - 2012   Tide Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 27
28 2012 - 2019   Norled a/s, Stavanger   [N] sdir.no 28
29 2019 -   Boreal Asset a/s, Hammerfest   [N] sdir.no 29
     
     
     
30  Periode   Klasse 30
31 1990 - før 2000   DNV, +1A1 R15 Car ferry A E0   [N] auksjon.no 31
32 før 2000 -   NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 32
     
     
     
33  Periode   Maskin 33
34     Fabrikant   34
35     Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset   [N] j-gran.no 35
36     Produsert   36
37     1989   [N] j-gran.no 37
38     Maskin   38
39     1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm   [N] j-gran.no 39
40     Effekt   40
41     2999 bhk   [N] j-gran.no 41
42     Fart   42
43 1990 - før 2005 A 15.0 kn   [P] "Fjordabåtene" 43
44 før 2005 - F 16.0 kn   [P] "Fjordabåtene" 44
45     Forbruk   45
46 1990 - før 2005 A 200 g/kwh   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 46
47 før 2005 - F 5500 l/d   [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020 47
     
     
     
48  Periode   Mål 48
49     Lengde   49
50     87.03 m   [N] sdir.no 50
51     Bredde   51
52     14.81 m   [N] sdir.no 52
53     Dybde   53
54     4.50 m   [N] sdir.no 54
55     Brutto tonnasje   55
56     2871 bt   [N] sdir.no 56
57     Netto tonnasje   57
58     861 nt   [N] sdir.no 58
59     Dødvekttonn   59
60     796.5 dvt   [N] auksjon.no 60
     
     
     
61  Periode   Kapasitet 61
62     Personbiler   62
63 1990 - ca.2004 A 140 [52 dekk 2] - [88 dekk 3]   [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 | HMI 63
64 ca.2004 - B 105 [39 dekk 2] - [66 dekk 3]   [N] auksjon.no 64
65     Trailere   65
66     12   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 66
67     Passasjerer   67
68 1990 - 1998 A 650   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 68
69 1998 D 450   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998 69
70 1998 - 2001 E 650   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 70
71 2001 - C 399   [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014" 71
72     Passasjerlugarer   72
73     1   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 73
74     Mannskapslugarer   74
75     10   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 75
76     Mannskap   76
77     Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon   [P] "Fjordabåtene" 77
78     Dekkshøyde   78
79     2.20 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 79
80     Tillatt akseltrykk   80
81     1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3]   [N] auksjon.no 81
     
     
     
82  Tilleggsinformasjon 82
83 Restaurasjon: 73 sitteplasser. Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt. Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 83
84 1 sideport på styrbord dekk 5.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 84
85 Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy.   [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 85
86 Fartsområde: 3 [1990 - etter 2000].   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 86
87 Fartsområde: 2 [pr.2019].   [N] boreal.no 31.10.2019 87
88 Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm.   [N] j-gran.no 88
89 Ferskvannskap.: 62 m³. Ballastvannskap.: 251.3 ³.   [N] auksjon.no 89
     
     
     
     
90 29.03.1990   Målt.   [N] sdir.no 90
91 31.03.1990   Døpt "Stavanger" av Solveig Nessa, Gurskebotn.   [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 91
92 01.04.1990 A Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Stavanger   [P] "Fjordabåtene" 92
93     Byggekostnad: 72 mill NOK.   [P] "Fjordabåtene" 93
94     Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 94
95 04.04.1990   Gikk presentasjonstur til Tau.   [P] "Fjordabåtene" 95
96 05.04.1990   Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 96
97 06.04.1990   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 97
98 18.09.1990   Utsatt for innbrudd, Tau.   -- 98
99 29.11.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK.   [N] sdir.no 99
100 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 100
101 23.05.1993   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen.   -- 101
102 27.08.1993   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau.   -- 102
103 24.05.1994   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen.   [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994 103
104 19.08.1994   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994 104
105 24.11.1995   Landberøring, Tau havn etter propellsvikt.   [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995 105
106 01.01.1998 D Sertifikat endret.   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998 106
107 1998 E Sertifikat endret.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 107
108 25.03.1999   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen.   [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999 108
109 30.08.1999   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999 109
110 03.12.1999   Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo".   [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999 110
111 18.12.1999   Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene.   [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999 111
112 15.02.2000   Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000 112
113 20.03.2000   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen.   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000 113
114 12.04.2000   Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK.   [N] sdir.no 114
115 17.12.2000   Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003 115
116 02.2001   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [A] Sunnhordland 01.03.2001 116
117 11.02.2001   Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg.   [P] "Skipet" 2/2001 117
118 06.03.2001   Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK.   [N] sdir.no 118
119     Samme trafikk.   [P] "Fram og tilbake over fjorden" 119
120 03.2001 C Sertifikat endret.   -- 120
121 07.2001   Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 121
122 05.04.2004   Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne.   [N] stp-norway.com 122
123 ca.2004 B Sertifikat endret.   -- 123
124 ► 2005 F Maskin oppgradert.   [P] "Fjordabåtene" 124
125 03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 125
126 04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 126
127 01.01.2007   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk.   [N] stp-norway.com 127
128 24.01.2007   Tilbakelevert.   [A] Sunnhordland 23.01.2007 128
129 27.01.2007   I opplag, Lepsøy.   [P] "Skipet" 1/2007 129
130 16.12.2007   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde.   [N] stp-norway.com 130
131 08.03.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [A] Sunnhordland 20.08.2008 131
132 10.08.2008   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [A] Sunnhordland 21.07.2008 132
133 08.09.2008   Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen.   [P] "Skipet" 3/2008 133
134 10.10.2009   Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya.   [P] "Skipet" 4/2009 134
135 medio 10.2009   Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 135
136 10.11.2009   Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand.   [N] stp-norway.com 136
137 23.11.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 137
138 07.03.2010   Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor".   [P] "Skipet" 2/2010 138
139 18.10.2010   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 139
140 10.12.2010   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset.   [N] stp-norway.com 140
141 11.12.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 141
142 05.07.2011   Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger.   [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011 142
143 01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 143
144 13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 144
145 09.07.2012   Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem.   [N] stp-norway.com 145
146 07.08.2012   Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 146
147 12.11.2012   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 147
148 08.01.2013   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [N] stp-norway.com 148
149 13.06.2013   En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp.   [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013 149
150 28.10.2013   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 150
151 19.12.2013   I opplag, Stavanger.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 151
152 15.01.2014   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 152
153 03.11.2014   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [P] "Skipet" 4/2014 153
154 15.11.2014   Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg.   [P] "Skipet" 4/2014 154
155 01.01.2015   Satt i trafikk Lavik - Oppedal.   [P] "Skipet" 1/2015 155
156 05.09.2015   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [P] "Skipet" 3/2015 156
157 01.11.2015   Satt i trafikk Lavik - Oppedal.   [N] marinetraffic.com 157
158 28.11.2015   Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal.   [N] marinetraffic.com 158
159 03.01.2016   Satt i trafikk Lavik - Oppedal.   [N] marinetraffic.com 159
160 01.02.2016   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [N] marinetraffic.com 160
161 27.02.2016   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [N] marinetraffic.com 161
162 03.04.2016   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] marinetraffic.com | HMI ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 162
163 02.05.2016   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset.   [N] marinetraffic.com 163
164 07.05.2016   Satt i trafikk Lavik - Oppedal.   [N] marinetraffic.com 164
165 ca.07.07.2016   Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 165
166 17.09.2016   I opplag, Steinestø.   [N] aisnorge.aisonline.com 166
167 30.10.2016   Tatt ut av opplag.   [N] marinetraffic.com 167
168 07.11.2016   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 168
169 02.12.2016   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 169
170 02.12.2016   Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 170
171 25.04.2018   Satt i trafikk Hareid - Sulesund.   [P] "Skipet" 2/2018 171
172 26.05.2018   Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund.   [P] "Skipet" 2/2018 172
173 ca.13.07.2018   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 02.08.2018 173
174 ca.09.2018   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 174
175 01.01.2019   Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind.   [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019 175
176 24.11.2019   Stasjonert som reservefartøy i Rogaland.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 176
177 18.12.2019   Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest.   [N] sdir.no 177
178 01.01.2020   Satt i trafikk Lauvvik - Oanes.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 178
179 03.01.2020   Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind.   [N] strandbuen.no 04.01.2020 179
180 30.01.2020   Omdøpt "Preikestolen".   [N] sdir.no 180
181 19.03.2020   I opplag, Forsand.   [N] strandbuen.no 20.03.2020 | HMI 181
182 06.06.2020   I opplag, Sandnes.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 182
183 08.2020   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 183
184 10.2020   Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 184
185 04.01.2021   Satt i trafikk Molde - Vestnes.   [N] boreal.no 185
     
     
     
     
     
  Avbildet som: "Stavanger"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Tau  
        Tidspunkt: 15. mai 1992  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau