A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "STAVANGER" 1990 - 2001    
  M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020    
  M/Fe "PREIKESTOLEN" 2020    
       
  Fortegnelse nr.:   B30              
  Oppdatert:   23.03.2021              
  Periode:   1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk            
       
       
1  Byggeår    1990   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    11 [utrustning]   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn   4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L C K S   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    9013098   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257022800   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Stavanger"   8  1990 - 2001   8  [N] sdir.no    
9      "Bjørnefjord"   9  2001 - 2020   9  [N] sdir.no    
10      "Preikestolen"   10  2020 -   10  [N] sdir.no    
                         
11  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1990 - 1991   11  [P] "Fjordabåtene"    
12      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   12  1991 - 2000   12  [N] sdir.no    
13      Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger   13  2000 - 2001   13  [N] sdir.no    
14      Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   14  2001   14  [N] sdir.no    
15      HSD Sjø a/s, Bergen   15  2001 - 2006   15  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
16      Tide Sjø a/s, Bergen   16  2006 - 2012   16  [N] sdir.no    
17      Norled a/s, Stavanger   17  2012 - 2019   17  [N] sdir.no    
18      Boreal Asset a/s, Hammerfest   18  2019 -   18  [N] sdir.no    
                         
19  Type    PS2D140   19  -   19  [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"    
                         
20  Skrogutforming    Pendel   20  -   20  HMI    
                         
21  Klasse    DNV, +1A1 R15 Car ferry A E0   21  1990 - før 2000   21  [N] auksjon.no    
22      NSC   22  før 2000 -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Materiale    Stål [skrog] - aluminium [overbygg]   23  -   23  [N] auksjon.no    
                         
24  Maskinfabrikant    Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset   24  -   24  [N] j-gran.no    
                         
25  Maskin produsert    1989   25  -   25  [N] j-gran.no    
                             
26  Maskin    1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm   26  -   26  [N] j-gran.no    
                             
27  Effekt    2999 bhk   27  -   27  [N] j-gran.no    
                         
28  Fart A  15.0 kn   28  1990 - før 2005   28  [P] "Fjordabåtene"    
29   F  16.0 kn   29  før 2005 -   29  [P] "Fjordabåtene"    
                             
30  Forbruk A  200 g/kwh   30  1990 - før 2005   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
31   F  5500 l/d   31  før 2005 -   31  [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020    
                             
32  Lengde    87.03 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                             
33  Bredde    14.81 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                             
34  Dyptgående    4.50 m   34  -   34  [N] sdir.no    
                             
35  Brutto registertonn    2871 t   35  -   35  [N] sdir.no    
                         
36  Netto registertonn    861 t   36  -   36  [N] sdir.no    
                             
37  Dødvekttonn    796,5 t   37  -   37  [N] auksjon.no    
                         
38  Bilkapasitet A  140 [52 dekk 2] - [88 dekk 3]   38  1990 - ca.2004   38  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 / HMI    
39   B  105 [39 dekk 2] - [66 dekk 3]   39  ca.2004 -   39  [N] auksjon.no    
                             
40  Trailerkapasitet A  12 [18 m]   40  1990 - før 2021   40  HMI    
41   G  10 [18 m]   41  før 2021 -   41  [N] auksjon.no    
                             
42  Passasjersertifikat A  650   42  1990 - 1998   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
43   D  450   43  1998   43  [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998    
44   E  650   44  1998 - 2001   44  HMI    
45   C  399   45  2001 -   45  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"    
                             
46  Mannskap    Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon   46  1990 - 2001   46  [P] "Fjordabåtene"    
                             
47  Passasjerlugarer    1   47  -   47  HMI    
                             
48  Mannskapslugarer    10   48  -   48  HMI    
                             
49  Dekkshøyde    2.20 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3]   49  -   49  HMI    
                             
50  Tillatt akseltrykk    1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3]   50  -   50  [N] auksjon.no    
                             
51  Tilleggsinformasjon    Restaurasjon: 73 sitteplasser   51  -   51  -    
52      Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon   52  -   52  -    
53      i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt   53  -   53  -    
54      Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner   54  -   54  HMI    
55      1 sideport på styrbord dekk 5   55  -   55  HMI    
56      Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy   56  -   56  [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018    
57      Fartsområde: 2   57  pr.2019 -   57  [N] boreal.no 31.10.2019    
58      Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm   58  -   58  [N] j-gran.no    
59      Ferskvannskap.: 62 m³. Ballastvannskap.: 251.3 ³   59  -   59  [N] auksjon.no    
       
       
60   29.03.1990   Målt. 60 [N] sdir.no    
61   31.03.1990   Døpt "Stavanger" av Solveig Nessa, Gurskebotn. 61 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018    
62   01.04.1990   Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [A]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 62 [P] "Fjordabåtene"    
63       Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
64   04.04.1990   Gikk presentasjonstur til Tau. 64 [P] "Fjordabåtene"    
65   05.04.1990   Innført i Stavanger Skipsregister. 65 [N] sdir.no    
66   06.04.1990   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
67   18.09.1990   Utsatt for innbrudd, Tau. 67 -    
68   29.11.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 68 [N] sdir.no    
69   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 69 [N] sdir.no    
70   23.05.1993   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 70 -    
71   27.08.1993   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 71 -    
72   24.05.1994   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 72 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994    
73   19.08.1994   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 73 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994    
74   24.11.1995   Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 74 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995    
75   01.01.1998   Sertifikat endret [D]. 75 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998    
76   1998   Sertifikat endret [E]. 76 HMI    
77   25.03.1999   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 77 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999    
78   30.08.1999   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 78 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999    
79   03.12.1999   Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 79 [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999    
80   18.12.1999   Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 80 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999    
81   15.02.2000   Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 81 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000    
82   20.03.2000   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 82 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000    
83   12.04.2000   Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 83 [N] sdir.no    
84   17.12.2000   Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 84 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003    
85   02.2001   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 85 [A] Sunnhordland 01.03.2001    
86   11.02.2001   Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 86 [P] "Skipet" 2/2001    
87   06.03.2001   Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 53 746 666 NOK. 87 [N] sdir.no    
88       Samme trafikk. 88 [P] "Fram og tilbake over fjorden"    
89   03.2001   Sertifikat endret [C]. 89 -    
90   07.2001   Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 90 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
91   05.04.2004   Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 91 -    
92   ca.2004   Sertifikat endret [B]. 92 -    
93   ► 2005   Maskin oppgradert [F]. 93 [P] "Fjordabåtene"    
94   03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 94 [P] "Skipet" 4/2006    
95   04.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 95 [N] sdir.no    
96   01.01.2007   Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 96 -    
97   24.01.2007   Tilbakelevert. 97 [A] Sunnhordland 23.01.2007    
98   27.01.2007   I opplag, Lepsøy. 98 [P] "Skipet" 1/2007    
99   16.12.2007   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 99 -    
100   08.03.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 100 [A] Sunnhordland 20.08.2008    
101   10.08.2008   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 101 [A] Sunnhordland 21.07.2008    
102   08.09.2008   Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 102 [P] "Skipet" 3/2008    
103   10.10.2009   Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 103 [P] "Skipet" 4/2009    
104   medio 10.2009   Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 104 [P] "Skipet" 4/2009    
105   10.11.2009   Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 105 -    
106   23.11.2009   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 106 -    
107   07.03.2010   Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 107 [P] "Skipet" 2/2010    
108   18.10.2010   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 108 -    
109   10.12.2010   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 109 -    
110   11.12.2010   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 110 -    
111   05.07.2011   Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 111 [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011    
112   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 112 [P] "Skipet" 1/2012    
113   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 113 [N] sdir.no    
114   09.07.2012   Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 114 -    
115   07.08.2012   Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 115 -    
116   12.11.2012   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 116 -    
117   08.01.2013   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 117 -    
118   13.06.2013   En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 118 [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013    
119   28.10.2013   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 119 -    
120   19.12.2013   I opplag, Stavanger. 120 -    
121   15.01.2014   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 121 -    
122   03.11.2014   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 122 [P] "Skipet" 4/2014    
123   15.11.2014   Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 123 [P] "Skipet" 4/2014    
124   01.01.2015   Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 124 [P] "Skipet" 1/2015    
125   05.09.2015   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 125 [P] "Skipet" 3/2015    
126   01.11.2015   Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 126 [N] marinetraffic.com    
127   28.11.2015   Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 127 [N] marinetraffic.com    
128   03.01.2016   Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 128 [N] marinetraffic.com    
129   01.02.2016   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 129 [N] marinetraffic.com    
130   27.02.2016   Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 130 [N] marinetraffic.com    
131   03.04.2016   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 131 [N] marinetraffic.com    
132   02.05.2016   Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 132 [N] marinetraffic.com    
133   07.05.2016   Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 133 [N] marinetraffic.com    
134   ca.07.07.2016   Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 134 HMI    
135   17.09.2016   I opplag, Steinestø. 135 [N] aisnorge.aisonline.com    
136   30.10.2016   Tatt ut av opplag. 136 [N] marinetraffic.com    
137   07.11.2016   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 137 HMI    
138   02.12.2016   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 138 HMI    
139   02.12.2016 ►   Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 139 HMI    
140   25.04.2018   Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 140 [P] "Skipet" 2/2018    
141   26.05.2018   Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 141 [P] "Skipet" 2/2018    
142   ca.13.07.2018   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 142 [N] stp-norway.com 02.08.2018    
143   ca.09.2018   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 143 HMI    
144   01.01.2019   Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 144 [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019    
145   24.11.2019   Stasjonert som reservefartøy i Rogaland. 145 HMI    
146   18.12.2019   Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest. 146 [N] sdir.no    
147   01.01.2020   Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 147 HMI    
148   03.01.2020   Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind. 148 [N] strandbuen.no 04.01.2020    
149   30.01.2020   Omdøpt "Preikestolen". 149 [N] sdir.no    
150   19.03.2020   I opplag, Forsand. 150 [N] strandbuen.no 20.03.2020 / HMI    
151   06.06.2020   I opplag, Sandnes. 151 HMI    
152   08.2020   Til GMC Maritime a/s, Stavanger. 152 HMI    
153   10.2020   Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 153 HMI    
154   ► 2021   Kapasitet endret [G]. 154 [N] auksjon.no    
155   04.01.2021   Satt i trafikk Molde - Vestnes. 155 [N] boreal.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau