A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "SOLBAKK" 1978 - 2000    
  M/Fe "STALLOVARRE" 2015 - 2019    
       
  Fortegnelse nr.:   B33          
  Oppdatert:   10.05.2021          
  Periode:   1978 - 2000 / 2015 - 2019        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag        
       
       
1  Byggeår    1978     1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    208     2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger     3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger     4  [N] sdir.no    
                 
5  Kjenningssignal    L H B G   5  -   5  [N] sdir.no    
                         
6  IMO-nummer    7727413   6  -   6  [N] sdir.no    
                         
7  MMSI-nummer    257374400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                         
8  Navn    "Solbakk"   8  1978 - 2001   8  [N] sdir.no    
9      "Stallovarre"   9  2001 -   9  [N] sdir.no    
                         
10  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   10  1978 - 1991   10  [N] sdir.no    
11      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   11  1991 - 2000   11  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
12      Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet   12  2000 -   12  [N] sdir.no    
                         
13  Type    PS 50   13  -   13  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                         
14  Skrogutforming    Pendel   14  -   14  HMI    
                         
15  Klasse    Skipskontrollen     15  før 1983 - før 2000   15  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
16      NSC     16  før 2000 -   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
17  Materiale    Stål [skrog] - aluminium [overbygg]   17  -   17  [P] "Fjordabåtene"    
                         
18  Maskinfabrikant A  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   18  1978 - 1990   18  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
19  Maskin produsert A  1978   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
20   B  1990   20  -   20  -    
21   E  2004   21  -   21  -    
                         
22  Maskin A  1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel   22  1978 - 1990   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
23   B  1 x Normo LDM 8 syl. diesel   23  1990 - 2004   23  -    
24   E  1 x Deutz diesel   24  2004 -   24  [P] "Fjordabåtene"    
                         
25  Effekt A  1300 bhk   25  1978 - 1990   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
26   E  2400 bhk   26  2004 -   26  [P] "Fjordabåtene"    
                         
27  Fart A  13.0 kn   27  1978 - 1990   27  [P] "Fjordabåtene"    
28   E  16.0 kn   28  2004 -   28  [P] "Fjordabåtene"    
                         
29  Forbruk A  19 l/t v/12 kn   29  1978 - 1990   29  -    
                         
30  Lengde    64.36 m   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Bredde    11.25 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Dyptgående A  3.10 m   32  1978 - 1990   32  [N] sdir.no    
33   E  4.20 m   33  2004 -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Brutto registertonn A  655.26 t   34  1978 - 1990   34  [N] sdir.no    
35   B  896 t   35  1990 [målt 1994] - 1996   35  [N] sdir.no    
36   C  909 t   36  1996 - 2001     36  [N] sdir.no    
37   D  944 t   37  2001 -     37  [N] sdir.no    
                         
38  Netto registertonn A  352.48 t   38  1978 - 1990   38  [N] sdir.no    
39   B  282 t   39  1990 [målt 1994] - 1996   39  [N] sdir.no    
40   C  278 t   40  1996 - 2001     40  [N] sdir.no    
41   D  283 t   41  2001 -     41  [N] sdir.no    
                         
42  Dødvekttonn A  258 t   42  1978 - 1990   42  [N] marinetraffic.com    
                         
43  Bilkapasitet A  50   43  1978 - 1990   43  [P] "Skipet" 2/1991    
44   B  70 [50 dekk 2] - [20 hengedekk]   44  1990 - 2001   44  [P] "Fjordabåtene"    
45   D  50   45  2001 - ca.2005   45  [P] "Fjordabåtene"    
46   G  35   46  ca.2005 -   46  -    
                         
47  Trailerkapasitet    Ja   47  -   47  HMI    
                         
48  Passasjersertifikat A  399   48  1978 - før 2000   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
49   F  200   49  før 2000 -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
50  Mannskap    4   50  pr.2005   50  [P] "Fjordabåtene"    
                         
51  Passasjerlugarer    1 [sykelugar]   51  -   51  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978    
                         
52  Mannskapslugarer    8   52  -   52  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"    
                         
53  Dekkshøyde    4.50 m [dekk 2]   53  -   53  HMI    
54   B  4.05 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk]   54  1990 - 2001   54  HMI    
                         
55  Tillatt akseltrykk    13 t [dekk 2]   55  -   55  HMI    
                         
56  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser: 155 [dekk 1] - 164 [dekk 4]   56  1978 - 1991   56  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978    
       
       
57   23.06.1978   Sjøsatt. 57 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1978    
58   29.06.1978   Målt [A]. 58 [N] sdir.no    
59   28.07.1978   Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 59 [N] sdir.no    
60       Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger. 60 [P] "Fjordabåtene"    
61       Byggesum: 15.4 mill NOK. 61 [A] Stavanger Aftenblad 25.10.1977    
62   30.07.1978   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 62 [P] "Fjordabåtene"    
63   15.08.1978   Kolliderte med et annet fartøy. 63 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"    
64   06.07.1982   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 64 - / [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"    
65   08.10.1983   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau. 65 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983    
66   02.09.1985   Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet. 66 [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985    
67   06.1986 ►   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 67 HMI    
68   19.12.1986   Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari. 68 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986    
69   25.04.1987   Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn. 69 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987    
70   17.07.1989   Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene. 70 [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992    
71   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 71 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
72   16.02.1990   Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging. 72 -    
73   03.1990   Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 73 [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990    
74   04.1990   Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert samt ny maskin [B]. 74 -    
75       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 75 -    
76   04.1991   Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK. 76 -    
77   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 77 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
78       Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK. 78 [N] sdir.no    
79   01.11.1991   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 79 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"    
80   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 80 [N] sdir.no    
81   22.06.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 81 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993    
82   15.07.1994   Ommålt [B]. 82 [N] sdir.no    
83   01.11.1994   Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 83 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994    
84   01.05.1995   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 84 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995    
85   01.12.1995   Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon. 85 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995    
86   23.12.1995   Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 86 HMI    
87   01.04.1996   Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 87 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996    
88   31.10.1996   Ommålt [C]. 88 [N] sdir.no    
89   12.07.1999   Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand. 89 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999    
90   31.12.1999   I opplag, Stavanger. 90 HMI    
91   ► 2000   Sertifikat endret [F]. 91 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
92   20.03.2000   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 92 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000    
93   13.04.2000   I opplag, Stavanger. 93 [P] "Skipet" 3/2000    
94   18.05.2000   Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 94 [P] "Skipet" 3/2000 / [P] "Fjordabåtene"    
95   19.05.2000   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 95 [P] "Skipet" 3/2000    
96   04.07.2000   Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø. 96 [N] sdir.no    
97       Samme trafikk. 97 -    
98   03.01.2001   Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 98 [P] "Skipet" 1/2001    
99   15.02.2001   Omdøpt "Stallovarre". 99 [N] sdir.no    
100   30.04.2001   Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: Hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert [D]. 100 [P] "Skipet" 2/2001    
101   20.06.2001   Ommålt [D]. 101 [N] sdir.no    
102   18.05.2001   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 102 [P] "Skipet" 2/2001    
103   15.01.2004   Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad bl.a for bytte av maskin. 103 [P] "Skipet" 2/2004    
104   07.04.2004   Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: Kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet [E]. 104 [P] "Skipet" 2/2004 / -    
105       Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 105 [P] "Skipet" 2/2004    
106   ca.2005   Kapasitet endret [G]. 106 -    
107   10.10.2011   Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden. 107 -    
108   28.12.2011   Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. I bruk som reservefartøy. 108 [P] "Skipet" 1/2012    
109   2012   I opplag, Tromsø. 109 -    
110   02.04.2013   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 110 -    
111   08.05.2013   I opplag, Lyngseidet. 111 -    
112   04.06.2013   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 112 -    
113   19.08.2013   I opplag, Lyngseidet. 113 -    
114   16.06.2014   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 114 -    
115   24.08.2014   Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 115 -    
116   30.08.2014   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 116 [P] "Skipet" 3/2014    
117   21.11.2014   Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet. 117 [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014    
118       Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon. 118 [P] "Skipet" 1/2015    
119   ca.12.2014   Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 119 HMI    
120   10.01.2015   Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy. 120 [N] bt.no 10.01.2015    
121   11.01.2015   Brakt flott. 121 -    
122   14.01.2015   Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin. 122 [P] "Skipet" 1/2015    
123   11.02.2015   Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 123 [P] "Skipet" 1/2015    
124   12.04.2015   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 124 -    
125   20.08.2015   Satt i trafikk Brekstad - Valset. 125 [P] "Skipet" 3/2015    
126   06.11.2015   Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 126 [P] "Skipet" 4/2015    
127   12.11.2015   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 127 HMI    
128   12.01.2016   Stasjonert i Hordaland. 128 HMI    
129   13.02.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 129 HMI    
130   28.03.2016   Stasjonert i Hordaland. 130 HMI    
131   03.05.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 131 HMI    
132   16.06.2016   Satt i trafikk Sande - Nesvik. 132 HMI    
133   24.08.2016   Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 133 HMI    
134   16.12.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 134 HMI    
135   28.06.2019   Forlot Stavanger. 135 [N] skipsfarts-forum.net 28.06.2019    
136   01.07.2019   Tilbakelevert, Lyngseidet. 136 [N] skipsfarts-forum.net 03.07.2019    
137   25.11.2019   Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 137 [N] sdir.no    
138   11.2019   Satt i trafikk Nesna - Levang. 138 HMI    
139   29.11.2019   Grunnstøtte ved Levang. 139 [N] hblad.no 29.11.2019    
140   vår 2020   Stasjonert i Sandnessjøen som reservefartøy. 140 [P] "Skipet" 2/2020    
141   vår 2020   Satt i trafikk Nesna - Levang. 141 [P] "Skipet" 3/2020    
142   25.06.2020   Tatt ut av trafikk Nesna - Levang. 142 [P] "Skipet" 3/2020    
143   medio 03.2021   Tilbakelevert. I opplag, Lyngseidet. 143 [N] skipsfarts-forum.net 10.03.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau