H M I       X
      SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
 
FORSIDE 0
KONTAKT 0
KILDER 0
FORKLARING 0
PASSASJERFARTØY 0
HURTIGBÅTER 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
BILFERGER  
Oppdatert: 25.07.2021
Status: I opplag
  Fortegnelse nr. B-33
  "SOLBAKK" [1978 - 2000]        "STALLOVARRE" [2015 - 2019]
1   Periode 1978 - 2000 / 2015 - 2019 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1978 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 208 3 [N] sdir.no
4   Skrog Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger 5 [N] sdir.no
6   Type PS 50 6 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"
7   Skrogutforming Pendel 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
8   Materiale Stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [P] "Fjordabåtene"
 
  ▼ IDENTIFIKASJON
  Periode Navn
9   1978 - 2001 "Solbakk" 9 [N] sdir.no
10   2001 - "Stallovarre" 10 [N] sdir.no
    Kallesignal
11     LHBG 11 [N] sdir.no
    IMO-nummer
12   1987 - 7727413 12 [N] sdir.no
    MMSI-nummer
13     257374400 13 [N] marinetraffic.com
 
  ▼ REDERI / EIERFORHOLD
  Periode Navn
14   1978 - 1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 14 [N] sdir.no
15   1991 - 2000 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 15 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991
16   2000 - Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet 16 [N] sdir.no
 
  ▼ KLASSIFISERING
  Periode Klasse
21   før 1983 - før 2000 Skipskontrollen 21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22   før 2000 - NSC 22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
 
  ▼ MASKINERI
  Periode Fabrikant
23   1978 - 1990 A Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 23 [P] "Skipet" 2/1991
    Produsert
24     A 1978 24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27   B 1990 27 --
27   E 2004 27 --
    Maskin
25   1978 - 1990 A 1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel 25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27   1990- 2004 B 1 x Normo LDM 8 syl. diesel 27 --
27   2004 - E 1 x Deutz diesel 27 [P] "Fjordabåtene"
    Effekt
26   1978 - 1990 A 1300 bhk 26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27   2004 - E 2400 bhk 27 [P] "Fjordabåtene"
    Fart
27   1978 - 1990 A 13.0 kn 27 [P] "Fjordabåtene"
27   2004 - E 16.0 kn 27 [P] "Fjordabåtene"
    Forbruk
28   -- 28 --
 
  ▼ MÅL
  Periode Lengde
29       64.37 m 29 [N] sdir.no
    Bredde
31       11.25 m 31 [N] sdir.no
    Dybde
32   1978 - 1990 A 3.10 m 32 [N] sdir.no
32   2004 - E 4.20 m 32 [N] sdir.no
    Brutto tonnasje
33   1978 - 1990 A 655.26 brt 33 [N] sdir.no
34   1990 [målt 1994] - 1996 B 896 bt 34 [N] sdir.no
35   1996 - 2001 C 909 bt 35 [N] sdir.no
36   2001 - D 944 bt 36 [N] sdir.no
    Netto tonnasje
37   1978 - 1990 A 352.48 nrt 37 [N] sdir.no
38   1990 [målt 1994] - 1996 B 282 nt 38 [N] sdir.no
39   1996 - 2001 C 278 nt 39 [N] sdir.no
40   2001 - D 283 nt 40 [N] sdir.no
    Dødvekttonn
41   1978 - 1990 A 258 dvt 41 --
 
  ▼ KAPASITET
  Periode Personbiler
42   1978 - 1990 A 50 42 [P] "Skipet" 2/1991
43   1990 - 2001 B 70 [50 dekk 2] - [20 hengedekk] 43 [P] "Fjordabåtene"
44   2001 - ca.2005 D 50 44 [P] "Fjordabåtene"
45   ca.2005 - G 35 45 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Trailere
46   Ja 46 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
    Passasjerer
47   1978 - før 2000 A 399 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
48   før 2000 - F 200 48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
    Passasjerlugarer
52   pr.1978 1 [sykelugar] 52 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978
    Mannskapslugarer
53     8 53 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"
    Mannskap
54   pr.2005 4 54 [P] "Fjordabåtene"
    Dekkshøyde
55   4.50 m [dekk 2] 55 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
56   1990 - 2001 B 4.05 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk] 56 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
      Tillatt akseltrykk  
57   13 t [dekk 2] 57 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
  ▼ TILLEGGSINFORMASJON
59   Fleksibelt hengedekk som kunnen heises opp under dørken til salongdekk 4 når det ikke var i bruk [1990 - 2001]. 59 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
59   Sitteplasser: 155 [dekk 1] - 164 [dekk 4] [1978 - 1991]. 59 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978
59   Hydraulisk sideport fra babord korridor på dekk 2. 59 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
 
60   23.06.1978 Sjøsatt. 60 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1978
61   29.06.1978 A Målt. 61 [N] sdir.no
62   28.07.1978 A Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk". 62 [N] sdir.no
63       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63 [N] sdir.no
64       Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger. 64 [P] "Fjordabåtene"
65       Byggesum: 15.4 mill NOK. 65 [A] Stavanger Aftenblad 25.10.1977
66   30.07.1978   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 66 [P] "Fjordabåtene"
67   15.08.1978   Sammenstøt med et annet fartøy. 67 [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978"
68   06.07.1982   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 68 HMI | [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83"
69   08.10.1983   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau. 69 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983
70   02.09.1985   Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet. 70 [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985
71   06.1986 ►   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
72   19.12.1986   Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari. 72 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986
73   25.04.1987   Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn. 73 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987
74   17.07.1989   Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene. 74 [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992
75   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 75 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990
76   16.02.1990 Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging. 76 --
77   03.1990 Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 77 [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990
78   04.1990 B Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert samt ny maskin 78 --
79       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 79 --
80   04.1991   Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK. 80 --
81   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 81 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991
82       Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK. 82 [N] sdir.no
83   01.11.1991   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 83 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"
84   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 84 [N] sdir.no
85   22.06.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 85 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993
86   15.07.1994 B Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 86 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969
87   01.11.1994   Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 87 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994
88   01.05.1995   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 88 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995
89   01.12.1995   Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon. 89 [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995
90   23.12.1995   Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 90 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
91   01.04.1996   Satt i trafikk Fogn - Jelsa. 91 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996
92   31.10.1996 C Ommålt. 92 [N] sdir.no
93   12.07.1999   Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand. 93 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999
94   31.12.1999   I opplag, Stavanger. 94 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
95   ► 2000 F Sertifikat endret. 95 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
96   20.03.2000   Satt i trafikk Stavanger -Tau. 96 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000
97   13.04.2000   I opplag, Stavanger. 97 [P] "Skipet" 3/2000
98   18.05.2000 Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 98 [P] "Skipet" 3/2000 | [P] "Fjordabåtene"
99   19.05.2000 Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 99 [P] "Skipet" 3/2000
100   04.07.2000 Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø. 100 [N] sdir.no
101     Samme trafikk. 101 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
102   03.01.2001 Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging. 102 [P] "Skipet" 1/2001
103   15.02.2001 Omdøpt "Stallovarre". 103 [N] sdir.no
104   30.04.2001 D Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert. 104 [P] "Skipet" 2/2001
105   20.06.2001 D Ommålt. 105 [N] sdir.no
106   18.05.2001 Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 106 [P] "Skipet" 2/2001
107   15.01.2004 Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad bl.a for bytte av maskin. 107 [P] "Skipet" 2/2004
108   07.04.2004 E Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet. 108 [P] "Skipet" 2/2004 | --
109     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 109 [P] "Skipet" 2/2004
110   ca.2005 G Kapasitet endret. 110 --
111   10.10.2011 Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden. 111 [N] stp-norway.com
112   28.12.2011 Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. I bruk som reservefartøy. 112 [P] "Skipet" 1/2012
113   2012 I opplag, Tromsø. 113 [N] stp-norway.com
114   02.04.2013 Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 114 [N] stp-norway.com
115   08.05.2013 I opplag, Lyngseidet. 115 [N] stp-norway.com
116   04.06.2013 Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 116 [N] stp-norway.com
117   19.08.2013 I opplag, Lyngseidet. 117 [N] stp-norway.com
118   16.06.2014 Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 118 [N] stp-norway.com
119   24.08.2014 Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 119 [N] stp-norway.com
120   30.08.2014 Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 120 [P] "Skipet" 3/2014
121   21.11.2014 Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet. 121 [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014
122     Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon. 122 [P] "Skipet" 1/2015
123   ca.12.2014 Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 123 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
124   10.01.2015 Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy. 124 [N] bt.no 10.01.2015
125   11.01.2015 Brakt flott av k/v "Ålesund" og slepefartøyet "BB Worker". 125 [N] e24.no 11.01.2015
126   14.01.2015 Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin. 126 [P] "Skipet" 1/2015
127   11.02.2015 Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 127 [P] "Skipet" 1/2015
128   12.04.2015 Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 128 [N] stp-norway.com
129   20.08.2015 Satt i trafikk Brekstad - Valset. 129 [P] "Skipet" 3/2015
130   06.11.2015 Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset. 130 [P] "Skipet" 4/2015
131   12.11.2015   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 131 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
132   12.01.2016 Stasjonert i Hordaland. 132 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
133   13.02.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 133 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
134   28.03.2016 Stasjonert i Hordaland. 134 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
135   03.05.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 135 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
136   16.06.2016   Satt i trafikk Sande - Nesvik. 136 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
137   24.08.2016   Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik. 137 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
138   16.12.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 138 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
139   28.06.2019 Forlot Stavanger. 139 [N] skipsfarts-forum.net 28.06.2019
140   01.07.2019 Tilbakelevert, Lyngseidet. 140 [N] skipsfarts-forum.net 03.07.2019
141   25.11.2019 Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 141 [N] sdir.no
142   11.2019 Satt i trafikk Nesna - Levang. 142 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
143   29.11.2019 Grunnstøtte ved Levang. 143 [N] hblad.no 29.11.2019
144   vår 2020 Stasjonert i Sandnessjøen som reservefartøy. 144 [P] "Skipet" 2/2020
145   vår 2020 ► Satt i trafikk Nesna - Levang. 145 [P] "Skipet" 3/2020
146   25.06.2020 Tatt ut av trafikk Nesna - Levang. 146 [P] "Skipet" 3/2020
147   medio 03.2021 Tilbakelevert. I opplag, Lyngseidet. 147 [N] skipsfarts-forum.net 10.03.2021
148   05.2021 Til verksted, Tromsø for vedlikehold. 148 [N] skipsfarts-forum.net 11.05.2021 | 24.05.2021
149   medio 07.2021 I opplag, Lyngseidet. 149 [N] skipsfarts-forum.net 22.07.2021
 
  Bilde 1/4
Avbildet som: "Solbakk"
  I original utgave for Lokalisering: Stavanger
  Det Stavangerske Tidspunkt: 1987
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: Kåre Haga
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/4
Avbildet som: "Solbakk"
  Overført til Lokalisering: Nedstrand"
  Rogaland Trafikkselskap Tidspunkt: 18. juli 1990
  og hengedekk montert. Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
    Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/4
Avbildet som: "Solbakk"
  Ommalt med svart Lokalisering: Stavanger
  skrog. Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: Jan Birger Henriksen
  Hentet fra: shipsforum.dk
 
 
 
 
 
  Bilde 4/4
Avbildet som: "Stallovarre"
  Overtatt av Bjørklids Lokalisering: Judaberg
  Ferjerederi med nytt Tidspunkt: 23. august 2017
  navn, og utlånt Rettighetshaver: Kåre Haga
  til Finnøy-sambandet. Hentet fra: fjordfaehren.de
  Hengedekket ble fjernet
  kort tid etter overtakelse
  av BF.
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau