֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            B-33 "Solbakk"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
         
  BILDE             "SOLBAKK"  
           
     
 
   
       
       
         
       
       
           
       
    Status: I opplag  
  "SOLBAKK"  |  "STALLOVARRE" Oppdatert: 25.07.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   B-33   1
2 Periode:   1978 - 2000 / 2015 - 2019   2
     
3 Byggeår:   1978   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   208   [N] sdir.no 4
5 Skrog:   Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger   [N] sdir.no 6
     
7 Type:   PS 50   [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer" 7
8 Skrogutforming:   Pendel   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål [skrog] - aluminium [overbygg]   [P] "Fjordabåtene" 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     L H B G   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14 1987 -   7727413   [N] sdir.no 14
15     MMSI-nummer   15
16     257374400   [N] marinetraffic.com 16
17     Navn   17
18 1978 - 2001   "Solbakk"   [N] sdir.no 18
19 2001 -   "Stallovarre"   [N] sdir.no 19
     
     
     
20  Periode   Rederi / eierforhold 20
21 1978 - 1991   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [N] sdir.no 21
22 1991 - 2000   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 22
23 2000 -   Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet   [N] sdir.no 23
     
     
     
24  Periode   Klasse 24
25 1983 - før 2000   Skipskontrollen   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 25
26 før 2000 -   NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 26
     
     
     
27  Periode   Maskin 27
28     Fabrikant   28
29 1978 - 1990 A Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   [P] "Skipet" 2/1991 29
30     Produsert   30
31   A 1978   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 31
32   B 1990   -- 32
33   E 2004   -- 33
34     Maskin   34
35 1978 - 1990 A 1 x Bergen 4TEV DM 8 syl. diesel   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 35
36 1990 - 2004 B 1 x Normo LDM 8 syl. diesel -- 36
37 2004 - E 1 x Deutz diesel   [P] "Fjordabåtene" 37
38     Effekt   38
39 1978 - 1990 A 1300 bhk   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 39
40 2004 - E 2400 bhk   [P] "Fjordabåtene" 40
41     Fart   41
42 1978 - 1990 A 13.0 kn   [P] "Fjordabåtene" 42
43 2004 - E 16.0 kn   [P] "Fjordabåtene" 43
44     Forbruk   44
45     --   -- 45
     
     
     
46  Periode   Mål 46
47     Lengde   47
48     64.37 m   [N] sdir.no 48
49     Bredde   49
50     11.25 m   [N] sdir.no 50
51     Dybde   51
52 1978 - 1990 A 3.10 m   [N] sdir.no 52
53 2004 - E 4.20 m   [N] sdir.no 53
54     Brutto tonnasje   54
55 1978 - 1990 A 655.26 brt   [N] sdir.no 55
56 1990 [målt 1994] - 1996 B 896 nt   [N] sdir.no 56
57 1996 - 2001 C 909 nt   [N] sdir.no 57
58 2001 - D 944 nt   [N] sdir.no 58
59     Netto tonnasje   59
60 1978 - 1990 A 352.48 nrt   [N] sdir.no 60
61 1990 [målt 1994] - 1996 B 282 nt   [N] sdir.no 61
62 1996 - 2001 C 278 nt   [N] sdir.no 62
63 2001 - D 283 nt   [N] sdir.no 63
64     Dødvekttonn   64
65 1978 - 1990 A 258 dvt   -- 65
     
     
     
66  Periode   Kapasitet 66
67     Personbiler   67
68 1978 - 1990 A 50   [P] "Skipet" 2/1991 68
69 1990 - 2001 B 70 [50 dekk 2] - [20 hengedekk]   [P] "Fjordabåtene" 69
70 2001 - ca.2005 D 50   [P] "Fjordabåtene" 70
71 ca.2005 - G 35   -- 71
72     Trailere   72
73     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 73
74     Passasjerer   74
75 1978 - før 2000 A 399   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 75
76 før 2000 - F 200   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 76
77     Passasjerlugarer   77
78 pr.1978   1 [sykelugar]   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978 78
79     Mannskapslugarer   79
80     8   [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer" 80
81     Mannskap   81
82 pr.2005   4   [P] "Fjordabåtene" 82
83     Dekkshøyde   83
84     4.50 m [dekk 2]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 84
85 1990 - 2001 B 4.05 m [under hevet hengedekk] - 2.25 m [under senket hengedekk]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 85
86     Tillatt akseltrykk   86
87     13 t [dekk 2]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 87
     
     
     
88  Tilleggsinformasjon 88
89 Sitteplasser: 155 [dekk 1] - 164 [dekk 4] [1978 - 1991].   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1978 89
     
     
     
     
90 23.06.1978   Sjøsatt.   [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1978 90
91 29.06.1978 A Målt.   [N] sdir.no 91
92 28.07.1978 A Levert fra Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Solbakk".   [N] sdir.no 92
93     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [N] sdir.no 93
94     Døpt av Anne Margrethe Thoring, Stavanger.   [P] "Fjordabåtene" 94
95     Byggesum: 15.4 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 25.10.1977 95
96 30.07.1978   Satt i trafikk Stavanger -Tau.   [P] "Fjordabåtene" 96
97 15.08.1978   Sammenstøt med et annet fartøy.   [P] "Sjøulykkesstatistikk 1978" 97
98 06.07.1982   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim.   HMI | [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1982-83" 98
99 08.10.1983   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1983 99
100 02.09.1985   Utsatt for innbrudd. 7000 NOK stjålet.   [A] Stavanger Aftenblad 03.09.1985 100
101 06.1986   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 101
102 19.12.1986   Assisterte og slepte m/fe "Eidfjord" til Stavanger p.g.a. maskinhavari.   [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986 102
103 25.04.1987   Pårent ved kai av m/fe "Strand" i tett tåke, Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1987 103
104 17.07.1989   Dame alvorlig skadet etter påkjørsel på bildekket, Tau. Døde senere av skadene.   [A] Stavanger Aftenblad 10.03.1992 104
105 31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 105
106 16.02.1990   Tatt ut av trafikk Stavanger – Nedstrand. Til Trønderverftet a/s, Hommelvik for ombygging.   -- 106
107 03.1990   Pårent av et lastefartøy ved Trønderverftet a/s, Hommelvik.   [A] Stavanger Aftenblad 15.03.1990 107
108 04.1990 B Ferdig ombygget ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert samt ny maskin   -- 108
109     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.   -- 109
110 04.1991   Opprustet. Kostnad: 2.5 mill. NOK.   -- 110
111 01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 111
112     Verdifastsettelse: 7 327 926.76 NOK.   [N] sdir.no 112
113 01.11.1991   Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg.   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92" 113
114 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 114
115 22.06.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993 115
116 15.07.1994 B Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 116
117 01.11.1994   Satt i trafikk Judaberg - Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994 117
118 01.05.1995   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995 118
119 01.12.1995   Grunnstøtte ved Helgøy, Sjernarøyene i tett tåke. Brakt flott, og slept til Bjørge Offshore a/s, Stavanger for reparasjon.   [A] Stavanger Aftenblad 02.12.1995 119
120 23.12.1995   Ferdig reparert ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 120
121 01.04.1996   Satt i trafikk Fogn - Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996 121
122 31.10.1996 C Ommålt.   [N] sdir.no 122
123 12.07.1999   Maskinstans ved Eidssund. Slept av slepefartøy til Hanasand.   [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1999 123
124 31.12.1999   I opplag, Stavanger.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 124
125 ► 2000 F Sertifikat endret.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 125
125 20.03.2000   Satt i trafikk Stavanger -Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000 125
126 13.04.2000   I opplag, Stavanger.   [P] "Skipet" 3/2000 126
127 18.05.2000   Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet.   [P] "Skipet" 3/2000 | [P] "Fjordabåtene" 127
128 19.05.2000   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [P] "Skipet" 3/2000 128
129 04.07.2000   Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Salgssum: 6 mill NOK. Hjemmehavn: Tromsø.   [N] sdir.no 129
130     Samme trafikk.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 130
131 03.01.2001   Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad for ombygging.   [P] "Skipet" 1/2001 131
132 15.02.2001   Omdøpt "Stallovarre".   [N] sdir.no 132
133 30.04.2001 D Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: hengedekk demontert, salong utvidet, ny kiosk, og ekstra vanntett skott montert.   [P] "Skipet" 2/2001 133
134 20.06.2001 D Ommålt.   [N] sdir.no 134
135 18.05.2001   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [P] "Skipet" 2/2001 135
136 15.01.2004   Til Kaarbøverkstedet a/s, Harstad bl.a for bytte av maskin.   [P] "Skipet" 2/2004 136
137 07.04.2004 E Ombygget ved Kaarbøverkstedet a/s, Harstad: kafeteria på dekk 4, ny maskin samt generelt opprustet.   [P] "Skipet" 2/2004 | -- 137
138     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [P] "Skipet" 2/2004 138
139 ca.2005 G Kapasitet endret.   -- 139
140 10.10.2011   Reddet en mann opp fra sjøen etter fall over bord fra fritidsfartøy, Kåfjorden.   [N] stp-norway.com 140
141 28.12.2011   Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. I bruk som reservefartøy.   [P] "Skipet" 1/2012 141
142 2012   I opplag, Tromsø.   [N] stp-norway.com 142
143 02.04.2013   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [N] stp-norway.com 143
144 08.05.2013   I opplag, Lyngseidet.   [N] stp-norway.com 144
145 04.06.2013   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [N] stp-norway.com 145
146 19.08.2013   I opplag, Lyngseidet.   [N] stp-norway.com 146
147 16.06.2014   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [N] stp-norway.com 147
148 24.08.2014   Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. Utleid til Norled a/s, Stavanger.   [N] stp-norway.com 148
149 30.08.2014   Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [P] "Skipet" 3/2014 149
150 21.11.2014   Kolliderte med rampen, Gjermundshamn etter svikt i styresystemet.   [N] nrk.no/hordaland 21.11.2014 150
151     Til Fjellstrand a/s, Omastrand for reparasjon.   [P] "Skipet" 1/2015 151
152 ca.12.2014   Ferdig reparert ved Fjellstrand a/s. Omastrand. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 152
153 10.01.2015   Tatt av vinden og ført på grunn, Varaldsøy.   [N] bt.no 10.01.2015 153
154 11.01.2015   Brakt flott av k/v "Ålesund" og slepefartøyet "BB Worker".   [N] e24.no 11.01.2015 154
155 14.01.2015   Slept til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon av rorstamme og styremaskin.   [P] "Skipet" 1/2015 155
156 11.02.2015   Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes.   [P] "Skipet" 1/2015 156
157 12.04.2015   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 157
158 20.08.2015   Satt i trafikk Brekstad - Valset.   [P] "Skipet" 3/2015 158
159 06.11.2015   Tatt ut av trafikk Brekstad - Valset.   [P] "Skipet" 4/2015 159
160 12.11.2015   I opplag, Stavanger [reservefartøy].   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 160
161 12.01.2016   Stasjonert i Hordaland.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 161
162 13.02.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy].   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 162
163 28.03.2016   Stasjonert i Hordaland.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 163
164 03.05.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy].   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 164
165 16.06.2016   Satt i trafikk Sande - Nesvik.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 165
166 24.08.2016   Tatt ut av trafikk Sande - Nesvik.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 166
167 16.12.2016   I opplag, Stavanger [reservefartøy].   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 167
168 28.06.2019   Forlot Stavanger.   [N] skipsfarts-forum.net 28.06.2019 168
169 01.07.2019   Tilbakelevert, Lyngseidet.   [N] skipsfarts-forum.net 03.07.2019 169
170 25.11.2019   Utleid til Boreal Sjø a/s, Hammerfest.   [N] sdir.no 170
171 11.2019   Satt i trafikk Nesna - Levang.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 171
172 29.11.2019   Grunnstøtte ved Levang.   [N] hblad.no 29.11.2019 172
173 vår 2020   Stasjonert i Sandnessjøen som reservefartøy.   [P] "Skipet" 2/2020 173
174 vår 2020   Satt i trafikk Nesna - Levang.   [P] "Skipet" 3/2020 174
175 25.06.2020   Tatt ut av trafikk Nesna - Levang.   [P] "Skipet" 3/2020 175
176 medio 03.2021   Tilbakelevert. I opplag, Lyngseidet.   [N] skipsfarts-forum.net 10.03.2021 176
177 05.2021   Til verksted, Tromsø for vedlikehold.   [N] skipsfarts-forum.net 11.05.2021 | 24.05.2021 177
178 medio 07.2021   I opplag, Lyngseidet.   [N] skipsfarts-forum.net 22.07.2021 178
     
     
     
     
     
  Avbildet som: "Solbakk"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Nedstrand  
        Tidspunkt: 18. juli 1990  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau