A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "SAND" 1973 - 1992    
  M/Fe "ROPEID" 1992 - 1993    
  M/Fe "HURUMFERJA" 1994    
       
  Fortegnelse nr.:   B98          
  Oppdatert:   17.03.2021          
  Periode:   1973 - 1994          
  Fotografi:            
  Status:   I opplag          
       
       
1  Byggeår    1973   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    221/34   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L M D Y   5  -   5  [P] "Skipet" 1-2/1987    
                     
6  IMO-nummer    7325681   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257053500   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Sand"   8  1973 - 1992   8  [N] fjordfaehren.de    
9      "Ropeid"   9  1992 - 1993   9  [N] sdir.no    
10      "Hurumferja"   10  1993 -   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   11  1973 - 1991   11  [P] "Skipet" 1/1991    
12      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   12  1991 - 1993   12  [N] sdir.no    
13      Bilferjen Drøbak-Hurum a/s, Drøbak   13  1993 - 2000   13  [N] sdir.no    
14      Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik a/s, Drøbak   14  2000 -   14  [N] sdir.no    
                     
15  Type    P M III   15  -   15  [P] "85 år med norske bilferjer"    
                     
16  Skrogutforming    Pendel   16  -   16  HMI    
                     
17  Klasse    Skipskontrollen   17  før 1983 - før 2000   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
18      NSC   18  før 2000 -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
19  Materiale    Stål [skrog] - aluminium [overbygg]   19  -   19  [P] "Fjordabåtene"    
                     
20  Maskinfabrikant    Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  -   20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
21  Maskin produsert    1973   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
22  Maskin    1 x Wichmann WX28L5 5 syl. diesel   22  -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
23  Effekt    625 bhk   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Fart    11.0 kn   24  -   24  [P] "Fjordabåtene"    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde    39.68 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                     
27  Bredde A  9.51 m   27  1973 - 1994   27  [N] sdir.no    
28   B  9.60 m   28  1994 - 1996   28  -    
29   C  9.50 m   29  1996 -   29  -    
                     
30  Dyptgående A  3.29 m   30  1973 - 1994   30  [N] sdir.no    
31   B  3.80 m   31  1994 -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Brutto registertonn A  266.05 t   32  1973 - 1994   32  [N] sdir.no    
33   B  249 t   33  1994 - 1996   33  [N] sdir.no    
34   C  310 t   34  1996 -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Netto registertonn A  119.34 t   35  1973 - 1994   35  [N] sdir.no    
36   B  87 t   36  1994 - 1996   36  [N] sdir.no    
37   C  103 t   37  1996 -   37  [N] sdir.no    
                     
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                     
39  Bilkapasitet    24   39  -   39  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
40  Trailerkapasitet    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjersertifikat    200   41  -   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
42  Mannskap    Kaptein, matros, maskinist, billettør   42  -   42  [P] "Fjordabåtene"    
                     
43  Passasjerlugarer    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Mannskapslugarer    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Dekkshøyde    4.50 m   45  -   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
46  Tillatt akseltrykk    12 t   46  -   46  [A] Stavanger Aftenblad 09.04.1977    
                     
47  Tilleggsinformasjon    -   47  -   47  -    
       
       
48   05.1973   Sjøsatt. 48 [A] Stavanger Aftenblad 12.05.1973    
49   28.08.1973   Målt [A]. 49 [N] sdir.no    
50   30.08.1973   Innført i Stavanger Skipsregister som "Sand". Hjemmehavn: Stavanger. 50 [N] sdir.no    
51   31.08.1973   Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [A]. 51 [P] "Skipet" 1/1991    
52       Døpt av Laura Marie Hamre. 52 [P] "Fjordabåtene"    
53   14.10.1973   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 53 [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1973    
54   16.09.1974   Satt i trafikk Stavanger - Tau. 54 [A] Stavanger Aftenblad 13.09.1974    
55   medio 11.1974   Satt i trafikk Sand - Ropeid. 55 [A] Stavanger Aftenblad 13.09.1974    
56   04.08.1977   Kolliderte med kaien, Ropeid etter svikt på den ene propellen. Fikk skader på ror og rorstamme. 56 [A] Stavanger Aftenblad 12.08.1977    
57   31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 57 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
58   01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 58 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
59       Verdifastsettelse: 1 NOK. 59 [N] sdir.no    
60   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60 [N] sdir.no    
61   24.12.1992   Omdøpt "Ropeid". 61 [N] sdir.no    
62   10.02.1993   Grunnstøtte i tykk tåke, Ropeid. 62 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993    
63       Akterroret ødelagt. 63 [A] Stavanger Aftenblad 11.02.1993    
64   03.1993   I opplag, Stavanger. 64 HMI    
65   20.07.1993   Solgt til Bilferjen Drøbak-Hurum a/s, Drøbak. Omdøpt "Hurumferja". Hjemmehavn: Drøbak. Salgssum: 3.6 mill NOK. 65 [N] sdir.no    
66   06.1994   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66 -    
67   24.06.1994   Satt i trafikk Hanasand - Judaberg. 67 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1994    
68   12.07.1994   Ommålt [B]. 68 [N] sdir.no    
69   24.07.1994   Satt i trafikk Hanasand - Judaberg / Oanes - Lauvvik [supplering]. 69 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1994    
70   12.08.1994   Tatt ut av trafikk Hanasand - Judaberg. 70 HMI    
71   ca.09.1994   Tilbakelevert. 71 HMI    
72   1995   Utleid til Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Abelsnes - Andabeløy. Tilbakelevert samme år. 72 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.1996    
73   29.10.1996   Ommålt [C]. 73 [N] sdir.no    
74   pr.2000   I trafikk Verket - Langøya. 74 [P] "Skipet" 4/2000    
75   03.11.2000   Drift og eierskap overført til Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik a/s, Drøbak. 75 [N] sdir.no    
76   01.2004   Oppgradert ved Horten Industripark a/s, Horten. 76 [P] "Skipet" 1/2004    
77   03.04.2004   I opplag. 77 -    
78   09.2012   Satt i trafikk Svelvik - Verket. 78 -    
79   01.11.2012   I opplag, Svelvik. 79 -    
80   pr.02.2013   I opplag, Horten. 80 [N] marinetraffic.com    
81   pr.02.2016   I trafikk Svelvik - Verket. 81 [N] marinetraffic.com    
82   pr.01.08.2016   I opplag, Horten. 82 [N] marinetraffic.com    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau